فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید رسول حسینی، ساحل فرخیان*، هادی تقوی صفحات 1-38
  امروزه آمارهای جهانی بیانگر این واقعیت است که هشتاد درصد شرکت استارت آپ، در مدت کوتاهی شکست می خورند که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت و چالش استارت آپ ها پیرامون ضعف در استراتژی برندسازی استارت آپ هاست زیرا استارت آپ ها دانش دقیق برندسازی را ندارند. ازاین رو برای کاهش ریسک شکست شرکت های استارت آپ، بازاریابان نیاز به پدیده ای به نام برندسازی هم آفرینی دارند. براین اساس هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ هاست. برای این منظور، از روش فراترکیب بهره گرفته شده است. در این پژوهش تعداد 196 متن علمی معتبر به زبان انگلیسی در بازه سال های 2007-2022 میلادی شناسایی و استخراج گردید و تعداد 41 عنوان پژوهشی مورداستفاده قرار گرفت. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش مرور سیستماتیک (فراترکیب) استفاده شد. پس از مطالعه و استخراج متن، کدهای کلیدی با نرم افزار مکس-کیودی ای، استخراج و خوشه بندی شده و در قالب مفهوم و مولفه ها تنظیم شدند. در نهایت، عوامل موثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ ها در 4 مقوله، 8 مفهوم و 33 کد متمایز استخراج و طبقه بندی گردید. این مقوله ها عبارت اند از: عوامل محیطی (عوامل مالی، عوامل اجتماعی)، عوامل مدیریت استراتژیک برند (ارزش برند، خلق برند)، عوامل بازاریابی (فعالیت های ترویجی، عوامل مربوط به مشتری)، عوامل فردی کارآفرین (ویژگی های فردی کارآفرین، مهارت کارآفرین).
  کلیدواژگان: برند، برندسازی، هم آفرینی، استارت آپ، فراترکیب
 • المیرا درزی، مهرداد آقا محمدعلی کرمانی*، مصطفی جعفری صفحات 39-81

  سازمان های پروژه محور به علت داشتن ماهیت موقتی بودن و برنامه ریزی های دقیق زمانی و هزینه ای، حایز اهمیت بیشتری در برقراری رابطه بین داده و فرآیندهای عملیاتی هستند که این امر نیازمند درک صحیح فرآیندهای واقعی سازمان است. از طرفی یکی از موضوعات مهم برای مدیریت سازمان های پروژه محور، مدیریت فرآیندهای کسب وکار آن است ولی باتوجه به رفتار پویا و پیچیدگی ذاتی یک سازمان پروژه محور، شناسایی فرآیندهای آن به کمک مدل سازی های سنتی دیگر قابل اتکا نیست. یک راه حل نسبتا نوظهور برای مقابله با این موضوع، "فرآیندکاوی" نام دارد. در این مقاله چارچوبی معرفی شده است که با شناخت دقیق فرآیند، عملکرد واحدهای کسب وکار در مقایسه با واقعیت اندازه گیری شود. این چارچوب فراگیر، مراحل پیش نیاز شناخت از جمله پایش و تمیزسازی داده های سیستم اطلاعاتی جهت کشف وضع موجود فرآیند و بررسی آن از زوایای مختلف را برعهده می گیرد. هدف اصلی این مقاله، توسعه چارچوبی برای بهبود فرآیند خرید در شرکت چاوش راه بنا بر پایه فرایندکاوی می باشد. پیشنهاد بهبود فرآیند با استفاده از پیاده سازی و استخراج دانش از فرآیند، کشف روابط غیرمنتظره و پنهان و یافتن گلوگاه های فرآیند خرید با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی در قالب چارچوبی در این مقاله ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: فرآیندکاوی، مدیریت فرآیند کسب وکار، نگاره رویداد، سازمان پروژه محور، فرآیند خرید
 • منیره حسینی*، الناز گلوی صفحات 83-112
  تشخیص اجتماع یک موضوع مهم در تحلیل شبکه های اجتماعی می باشد و برای درک ساختار شبکه های پیچیده ضروری است. در تشخیص اجتماع هدف، شناسایی گروه هایی است که گره های گروه به طور متراکم با هم در ارتباط هستند. در این تحقیق، ضمن ارایه معماری جامع و یکپارچه ای از روش های تشخیص اجتماع با یادگیری عمیق، از تکنیک های یادگیری عمیق برای کنترل داده های گراف با ابعاد بالا استفاده شده است. روش های کلاسیک تشخیص اجتماع برای شبکه های با ابعاد پایین مناسب هستند. از این رو، کاهش ابعاد شبکه های پیچیده موضوع مهمی در تشخیص اجتماع به شمار می آید. در این تحقیق، ابتدا ماتریس شباهت جدیدی از توپولوژی شبکه برای آشکار کردن اتصالات مستقیم و غیر مستقیم بین گره ها ایجاد می شود. سپس یک خودمرزگذار پشته براساس یادگیری بدون نظارت برای کاهش ابعاد طراحی شده است. پس ازآن الگوریتم های مختلف خوشه بندی تست و برای تشحیص اجتماعات به کار برده می شوند. ارزیابی مدل پیشنهادی تحقیق، با انجام آزمایش های متعدد بر روی معیار استاندارد و شش مجموعه داده واقعی کاراته، دلفین ها، فوتبال، کتاب های سیاسی،کرا و شهروند مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی، در مجموعه داده فوتبال در مقایسه با دوازده الگوریتم مطرح به کار رفته در تحقیقات گذشته دقت بالاتری در شناسایی اجتماعات دارد و در سایر مجموعه داده ها در مقایسه با سیزده الگوریتم بهبود قابل توجهی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تشخیص اجتماع، یادگیری عمیق، خودرمز گذار، شبکه های پیچیده
 • سمانه شیبانی، حسن شاکری*، رضا شیبانی صفحات 113-143
  کاربرد سیستم‏های توصیه ‏گر در تخمین و پیشنهاد مکان‏های مورد علاقه (POI) گردشگران در سال‏های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. رویکرد متداول برای شناسایی علایق کاربران استفاده از تکنیک فیلترینگ مشارکتی (CF) است. با وجود این، دقت و کارآمدی رویکرد CF با اعمال پارامترهای مختلف و رویکردهای تکمیلی قابل بهبود است. در این مقاله، راهکار جدیدی برای ارتقاء پیشنهادهای POI به گردشگران ارایه می‏ ‏شود که از یک مدل زمانی پنج ‏بعدی شامل ابعاد ساعت‏های شبانه ‏روز، روزهای هفته، روزهای ماه، ماه های سال و مناسبت ها استفاده می ‏کند و با محاسبه فاصله اقلیدسی بین زمان توصیه با زمان تجربه‏ های قبلی کاربر فعال و کاربران مشابه او مکان‏های مناسب را شناسایی و پیشنهاد می ‏کند. راهکار پیشنهادی همچنین از پارامتر اعتماد برای افزایش دقت پیشنهاد POI بهره می ‏گیرد. برای بهبود دقت ارزیابی اعتماد یک معیار جدید مبتنی بر ساختار درخت شباهت بین زمینه‏ ها معرفی شده است. نتایج آزمایش‏های انجام ‏شده بر روی چند مجموعه ‏داده‏ معروف نشان می ‏دهد که مدل پیشنهادی کارآمدی و صحت بالاتری نسبت به روش‏های موجود ارایه می ‏کند.
  کلیدواژگان: سیستم توصیه‏ گر گردشگری، پیشنهاد آگاه از زمان، پیشنهاد مبتنی بر اعتماد، پیشنهاد آگاه از زمینه
 • فاطمه محمدنژادچاری، جهانیار بامداد صوفی*، ایمان رئیسی، مقصود امیری صفحات 145-189

  مقاله حاضر با رویکردی اکتشافی و استقرایی و با هدف ارایه مدل کسب و کار برای داده بازارهای چند جانبه تدوین شده است و در زمره اولین پژوهش های انجام شده در این حوزه در ایران می باشد. علی رغم ظهور کسب و کارهای داده محور و دیجیتال در ایران که موجب تولید کلان داده ها شده اند، هنوز پلاتفرم هایی برای تبادل و تجارت داده در اشکال مختلف آن شکل نگرفته اند. در این پژوهش از دو مسیر روش شناختی"نظری به عملی" و "عملی به نظری" بر اساس روش توسعه تاکسونومی نیکرسون (2013) استفاده شده است. تلفیق مرور سیستماتیک ادبیات و مبانی نظری در مسیر اول با مصاحبه های ساختارمند با خبرگان و مرور پلاتفرم های داده بازار در مسیر دوم امکان دستیابی به یک نمونه- سازه جامع را میسر ساخت. یافته های پژوهش حاضر در قالب یک بلوک سازه ای اصلی تحت عنوان" پیشنهاد ارزش" و سه بلوک سازه ای فرعی با عناوین "خلق ارزش"، "تحویل ارزش" و "کسب ارزش" ارایه شده اند. خصایص این بلوک های سازه ای در قالب محصولات و خدمات ارایه شده، نحوه ی مالکیت داده بازار و جهت گیری تراکنش ها، مدل های قیمت گذاری و جریانات درآمدی، مکانیزم های حمایت از حریم خصوصی و ایمن سازی تراکنش ها، روش های تامین اعتماد متقابل و دیگر خصایص داده بازارها در مقاله حاضر تشریح شده اند و در نهایت یک نمونه- سازه جامع برای مدل کسب و کار داده بازار پیشنهاد شده است تا برنامه نویسان و دانشمندان علم داده بتوانند بر اساس آن چنین پلاتفرم هایی را طراحی کنند.

  کلیدواژگان: بازارگاه داده، مدل کسب و کار، نمونه- سازه، تاکسونومی
 • نفیسه رفیعی*، زهرا ذاکری نصرآبادی، نیکتا ری شهری زاده صفحات 191-224
  با توجه به گسترش کسب و کارهای آنلاین استفاده از مشاورین متخصص در این زمینه امری ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی شایستگی های شغلی مشاورین کسب وکارهای آنلاین و پیامدهای آن انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد زمینه ای بود. در این پژوهش ابتدا نمونه ها به صورت هدفمند وسپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه های به صورت عمیق نیمه ساختار انجام شد. در نهایت با فرآیند کدگذاری باز، محوری وانتخابی، 5 مقوله گزینشی و 25 مقوله محوری . مولفه-های شایستگی ها (کسب اطلاعات بروز، برخورداری ازمهارت های چندگانه و اخلاق مداری مشاورین)، شرایط علی(کسب و کار آنلاین شامل پنج مقوله ی تلاش جهت کسب دانش تخصصی، تسلط برتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تجربه تجارت آنلاین، داشتن نظم و دیسیپلین در کار ومدیریت منعطف)، شرایط زمینه ای (عملکرد مدیریتی دولت، عملکرد ساختاری دولت، رشد فرهنگ مشاوره در جامعه)، شرایط مداخله گر (بی ثباتی و ساختار نیافتگی اقتصاد در ایران، بوروکراسی ناکارآمد و دست و پاگیر، فقدان قوانین حمایت کننده از صاحبان کسب و کار و محدودیت ها و ضعف های درون شغلی)، راهبردها (راهبردهای سیستماتیک و برنامه-ریزی شده توسط دولت، کسب دانش و اطلاعات به روز در حوزه کسب و کار آنلاین، آموزش عملی و کاربردی کسب و کار آنلاین، دارا بودن قدرت تشخیص، استفاده از تجربه دیگران و گروه های مرجع در حوزه کاری خود) و پیامدها (تفکر راهبردی، توانمندسازی خود، اخلاق مدنی در انجام وظایف شغلی، مدیریت عملکرد) استخراج شدند. مقوله های بدست آمده در این پژوهش ضمن متمایزسازی شغل مشاورین به الگویی دست یافت که می تواند مبنای عملکرد مشاورین کسب وکار آنلاین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شایستگی شغلی، مشاور، کسب وکارآنلاین
 • لیلا صمیمی دهکردی*، عباس حری صفحات 225-257
  در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر «سکوهای توسعه ی کم کد» هم در جلب توجه بازار و هم دانشگاه بوده ایم. سکوهای کم کد، سکوهای توسعه ی برنامه های کاربردی به صورت بصری هستند که معمولا روی ابر اجرا می شوند و نیاز به کدنویسی دستی را کاهش می دهند. همچنین، توسط توسعه دهندگان غیرحرفه ای با دانش محدود در برنامه نویسی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، ابتدا ویژگی های سکوهای شناخته شده مورد بررسی قرار می گیرد تا مزایای این رویکرد بررسی شود. با توجه به این که سکوهای کم کد در بسیاری از اهداف و ویژگی ها با رویکردهای مهندسی مدل رانده مشترک هستند، لازم است جایگاه سکوی کم کد در مقایسه با این رویکردها مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت هر دو مشخص شود. یکی از دلایل استقبال از سکوی کم کد استفاده از رایانش ابری است، که اکثر رویکردهای مهندسی مدل رانده از آن بی بهره بوده اند. بنابراین، در این مقاله به بررسی راهکارهای استفاده از رایانش ابری در مهندسی مدل رانده جهت کاربرد این رویکردها برای ایجاد سکوهای کم کد می پردازیم و این موضوع را روی یک مطالعه موردی برای زبان مدل سازی قرارداد هوشمند پیاده می کنیم.
  کلیدواژگان: مهندسی نرم افزار مدل رانده، سکوهای توسعه ی کم کد، رایانش ابری
 • سحر مساح چولابی، کامبیز شاهرودی*، نرگس دل افروز، یلدا رحمتی صفحات 259-287
  امروزه کسب و کارهای مجازی برای این که عملکرد بازار بهتری داشته باشند، نیازمند ایجاد نوآوری هستند. اما توانایی شرکت ها برای کسب نوآوری، یکی از چالش های جدی فروشگاه های اینترنتی محسوب می گردد؛ بر همین اساس، تحقیق حاضر با هدف طراحی مدلی برای تاثیر نوآوری بر عملکرد بازار وب-سایت های خرید آنلاین با رویکرد تحلیل روایت صورت گرفته است. این مطالعه دارای رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل تمامی روایت‏های مربوط به ابعاد نوآوری و عملکرد بازار وب سایت های خرید آنلاین مطرح کشور بود. به کمک روش نمونه‏گیری قضاوتی، 69 روایت مورد بررسی قرار گرفتند. روایت‏ها با جست‏وجو در وب‏سایت‏ها و وبلاگ‏ها و با روش کدگذاری سه مرحله‏ای باز، محوری و انتخابی در قالب شبکه ‏مضامین تحلیل شده اند. نتایج حاکی از 7 مضمون سازمان‏دهنده و 161 مضمون پایه بودند. ابعد شناسایی شده شامل بعد نوآوری مدل کسب و کار (زیربعد نوع مدل کسب و کار و جریان درآمدی)، بعد نوآوری سازمانی (زیربعد نوآوری ساختار، نوآوری استراتژیک و فرهنگ نوآوری)، بعد نوآوری بازاریابی (زیربعد نوآوری محصول، نوآوری قیمت، نوآوری توزیع، نوآوری ترفیع، نوآوری تبلیغات، نوآوری بخش بندی مشتریان، نوآوری ارزش پیشنهادی و نوآوری ارتباط با مشتریان)، بعد نوآوری فرآیند (زیربعد نوآوری فناوری و نوآوری ایمنی)، بعد نوآوری اعتبار (زیربعد نوآوری اعتماد و نوآوری تخصص) و بعد عملکرد بازار (زیربعد عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی) است که تحت مضامین فراگیر یعنی نوآوری و عملکرد وب سایت های مطرح خرید آنلاین در کشور قرار گرفتند و در شبکه مضامین نشان داده شدند.
  کلیدواژگان: عملکرد بازار، نوآوری، وب سایت، خرید آنلاین، فروشگاه های اینترنتی
|
 • Seyed Rasoul Hoseini, Sahel Farokhian *, Hadi Taghavi Pages 1-38
  Today, global statistics show the fact that 80% of start-up companies fail in a short period of time, which is one of the main reasons for the lack of success and the challenge of start-ups around the weakness of the start-up branding strategy because start-ups do not have accurate branding knowledge. Therefore, to reduce the risk of failure of start-up companies, marketers need a phenomenon called co-creation branding. Therefore, the purpose of this research is to identify the effective factors on co-creation branding in startups. For this purpose, the Meta-synthesis method has been used. In this research, 196 authentic scientific texts in English were identified and extracted between 2007-2022 and 41 research titles were used. To analyze the research literature, a systematic review (Meta-synthesis) method was used. After studying and extracting the text, the key codes were extracted and clustered with Max QDI software and arranged in the form of concepts and components. Finally, the effective factors on co-creation branding in startups were extracted and classified into 4 categories, 8 concepts and 33 distinct codes. These categories are: environmental factors (financial factors, social factors), strategic brand management factors (brand value, brand creation), marketing factors (promotional activities, customer-related factors), individual entrepreneur factors (personal characteristics of the entrepreneur, entrepreneur skill). .
  Keywords: brand, Branding, co-creation, start-up, meta-synthesis
 • Elmira Darzi, Mehrdad Agha MohammadAli Kermani *, Mostafa Jafari Pages 39-81

  Due to their temporary nature and precise time and cost planning, project organizations are more involved in the relationship between data and operational processes, which requires the correctness of the actual processes of the organization. On the other hand, one of the essential issues for managing project-oriented organizations is its business process management, but due to the dynamic behavior and complexity of the nature of a project-oriented organization, identifying the processes through the traditional modeling of business process management is not reliable. The emerging solution to this problem is called "process mining." The paper introduces a framework that employs accurate process identification to measure the performance of business units relative to reality. This comprehensive framework undertakes the prerequisite steps of identification, including monitoring and cleaning the process-aware information systems' data to discover the process's current state and examine it from different perspectives based on the selected process. The primary purpose of this paper is to develop a framework for improving the P2P process in Chavosh Rah Company through process mining. The paper presents a framework to enhance the P2P process in project-oriented organization by implementing and extracting knowledge from the process, discovering unexpected and hidden relationships, and finding bottlenecks by employing process mining.

  Keywords: Process Mining, Business Process Management, Event log, Project-oriented organization, P2P process
 • Monireh Hosseini *, Elnaz Galavi Pages 83-112
  Community detection is an important topic for social network analysis and is also essential to understanding complex networks structure. In community detection, the goal is to determine the groups in which the group nodes are densely connected to each other. In this research, deep learning techniques have been used to control graph data with high dimensions, while presenting a comprehensive and integrated architecture of community recognition methods with deep learning. Community detection classic approaches are suitable for networks with low dimensions. Therefore, the reduction of complex network dimensions is counted as a significant topic in community detection. In this paper, in order to reveal the direct and indirect connections among nodes, first a new similarity matrix of network topology is built. Then, a stacked auto-encoder is designed to decrease dimensions based on unsupervised learning. In order to detect communities, various clustering algorithms are then tested and utilized. Evaluation of the proposed research model is performed by surveying various experiments on standard criteria and six real data sets of Karate, Dolphins, Football, Polbooks, Cora and Citeseer. The proposed method evaluation outcomes show a higher accuracy in the identification of communities in the football data set compared to the twelve proposed algorithms used in past researches, and show a significant improvement in other data sets compared to the thirteen algorithms.
  Keywords: Community detection, Deep Learning, Autoencoder, Complex networks
 • Samaneh Sheibani, Hassan Shakeri *, Reza Sheibani Pages 113-143
  Among the various applications of recommender systems, their use in estimating and suggesting points of interest (POIs) for tourists has expanded significantly in recent years. A common approach to identify user interests is to use collaborative filtering (CF) technique. However, the accuracy and efficiency of CF can be improved by applying different parameters and complementary approaches. In this paper, a new solution for promoting POI offers to tourists is presented, which uses a five-dimensional time model including the dimensions of day and night hours, days of the week, days of the month, months of the year, and occasions, and by calculating the Euclidean distance between the time of recommendation and the time of previous experiences of the active user and his similar users identifies and suggests suitable venues. The proposed solution also uses the trust parameter to increase the accuracy of POI suggestion. To improve the accuracy of trust evaluation, a new criterion based on a similarity tree structure between contexts is introduced. The results of experiments conducted on three well-known datasets show that the proposed model outperforms the state-of-the-art methods in term of efficiency and accuracy.
  Keywords: Tourism Recommender System, Time-aware Recommendation, Trust-based Recommendation, Context-aware Recommendation
 • Fatemeh Mohammadnezhad Chari, Jahanyar Bamdadsoofi *, Iman Raeisi Vanani, Maghsoud Amiri Pages 145-189

  The present paper is conducted through exploratory and inductive approach in order to achieve a business model for data marketplaces. The research paper could be considered as a first attempt in the field of data marketplaces and their business models in Iran. The paper is based on two iterative taxonomy approach that is first introduced by Nickerson et al.(2013).Mixing of a systematic way on current literatures along with structured interviews by some experts who are involved in this area is applied to gain the main objectives. Our results provide the main bloc of the presented archetype with three sub blocs ،attributes and specifications that is titled value proposition. The sub blocs are named value creation، value capture and value delivery.

  Keywords: Data marketplace, Business Model, Archetype, Taxonomy
 • Nafiseh Rafiei *, Zahra Zakeri Nasrabadi, Nikta Rey Shahrizadeh Pages 191-224
  Due to the expansion of online businesses, it is necessary to use expert consultants in this field. Therefore, the present study was conducted to design a paradigm model of online competencies of online business consultants and its consequences. The research method was qualitative with a contextual approach. first the samples were selected purposefully and then in the form of snowballs. In-depth interviews were conducted semi-structured. Finally, with the process of open, pivotal and selective coding, 5 main components and 25 pivotal categories of competency components (obtaining up-to-date information, having multiple skills and ethics of consultants), causal conditions (online business includes five categories- Efforts to acquire specialized knowledge, mastery of information and communication technology, online business experience, having discipline in work and flexible management), background conditions (government management performance, government structural performance, growth of consulting culture in society), interventionist conditions ( Instability and unstructured economy in Iran, inefficient and cumbersome bureaucracy, lack of laws protecting business owners and restrictions and weaknesses within the job), strategies (systematic strategies and planned by the government, Acquisition of up-to-date knowledge and information in the field of online business, practical and applied training of online business, having the power of discernment, using the experience of others and reference groups in their field of work) and consequences (strategic thinking, self-empowerment, Civic ethics in job performance (performance management) were extracted. The categories obtained in this study, while differentiating the consultants' jobs, achieved a model that can be the basis for the performance of online business consultants.
  Keywords: job competency, consultant, Online Business
 • Leila Samimi-Dehkordi *, Abbas Horri Pages 225-257
  In the last few years, we have witnessed a significant growth of "low-code development platforms" (LCDPs) in attracting the attention of both the market and the academia. LCDPs are visual development platforms that typically run on the cloud, reducing the need for manual coding. They are also used by non-professional developers with limited knowledge in programming to construct applications. In this paper, the characteristics of well-known LCDPs are first studied to evaluate the advantages of this approach. Given that the low-code platforms have many goals and features in common with the model-driven engineering (MDE) approaches, it is necessary to examine the position of these platforms in comparison with the MDE approaches and identify the strengths and weaknesses of both. One of the reasons for the popularity of the LCDP platforms is the use of cloud computing, which most model-driven engineering approaches have failed to achieve. Therefore, in this article, we review the solutions for using cloud computing in MDE to apply these approaches to develop low-code platforms and apply the approach on a modeling language for smart contracts.
  Keywords: Model-Driven Engineering, Low-Code Development Platform, Cloud Computing
 • Sahar Masah Choolabi, Kambiz Shahroodi *, Narges Delafrooz, Yalda Rahmati Pages 259-287
  Today, virtual businesses need to innovate in order to have a better market performance. But the ability of companies to acquire innovation is one of the serious challenges of online stores; Based on this, the present research has been done with the aim of designing a model for innovation on the market performance of online shopping websites with the approach of narrative analysis. This study has a qualitative approach. The statistical population included all narratives related to the dimensions of innovation and market performance of prominent online shopping websites in the country. With the help of judgmental sampling method, 69 narratives were examined. Narratives have been analyzed by searching websites and blogs and using the three-step open, central and selective coding method in the form of a topic network. The results indicated 7 organizing themes and 161 basic themes. The identified dimensions include the business model innovation dimension (the sub-dimension of business model type and revenue flow), the organizational innovation dimension (the structure innovation sub-dimension, strategic innovation and innovation culture), the marketing innovation dimension (the product innovation sub-dimension, price innovation, distribution innovation , promotion innovation, advertising innovation, customer segmentation innovation, value proposition innovation and customer relationship innovation), process innovation dimension (technology innovation sub-dimension and safety innovation), credibility innovation dimension (trust innovation sub-dimension and expertise innovation) and market performance dimension ( sub-dimensions of financial performance and non-financial performance) which were included under the overarching themes of innovation and performance of prominent online shopping websites in the country.
  Keywords: Market Performance, Innovation, Website, Online Shopping, Online Stores