فهرست مطالب

یافته های نوین در زمین شناسی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مطالعه آلودگی، منشا و خطر سلامت عناصر بالقوه سمناک در غبار مدارس ابتدایی تهران
  فاطمه هاشم آبادی، عطا شاکری*، میثم رستگاری مهر صفحه 1

  نگرانی ها در ارتباط با آلودگی غبار به عناصر بالقوه سمناک در محیط هایی مانند مدارس (به ویژه ‏مدارس ابتدایی) ‏اهمیت ویژه ای دارد چرا که کودکان در برابر آلاینده ها آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند. بنابراین با توجه به تنوع منابع آلاینده هوا در تهران، مطالعه حاضر با هدف تعیین شدت آلودگی، منشاءیابی و ارزیابی خطر سلامت برخی از عناصر بالقوه سمناک در غبارهای مدارس ابتدایی سه منطقه از کلان شهر تهران انجام شد. برای این منظور 27 نمونه غبار  داخلی و بیرونی به ترتیب از فضای داخل کلاس ها و محوطه بیرونی مدارس برداشته شد و غلظت عناصر با طیف سنج جرمی پلاسمای جفتیده القایی (ICP-MS) اندازه گیری شد. بر اساس محاسبه شاخص های زمین شیمیایی چهار عنصر مس، روی، آنتیموان و سرب بیشترین غنی شدگی و آلودگی را نسبت به دیگر عناصر نشان دادند. نتایج محاسبه شاخص خطر سلامت نشان داد آرسنیک، مس، نیکل، سرب و روی مقادیر خارج قسمت خطر (‏HQ‏) مشابهی را در کودکان و بزرگسالان دارند. همچنین خطر سلامت ناشی از قرارگیری در معرض کروم و منگنز از مسیر تماس پوستی در بزرگسالان بیش از کودکان بوده و شاخص خطر کل (‏HI‏) تمام عناصر در کودکان بیشتر از بزرگسالان است. از میان عناصر مورد مطالعه، دو عنصر سرب و کروم بیش از سایرین سلامتی کودکان را تهدید می کنند.‏ براساس تحلیل مولفه اصلی و مدل فاکتورسازی ماتریس مثبت (PMF)، ترافیک و منابع آلاینده شهری، صنایعی مانند آسفالت و کارگاه های آبکاری و تولید پلاستیک، و منابع آلاینده داخل کلاس ها مانند رنگ دیوار و پوشش نیمکت ها را در کنار زمینه محلی طبیعی عناصر در محدوده مطالعاتی مولفه های اصلی غلظت عناصر در غبار مدارس محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: عناصر بالقوه سمناک، غبار داخلی، مدارس ابتدایی، مدل PMF
 • مقایسه ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و هیدروژئولوژیک چشمه های کارستی مناطق غربی و شرقی استان ایلام، ایران
  صادق علیمرادی، حمیدرضا ناصری*، فرشاد علیجانی، حاجی کریمی صفحه 2

  چشمه های کارستی در مناطق غربی و شرقی استان ایلام ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. این چشمه ها در مناطق غربی دارای آب گوگردی، گرم و اغلب با شوری بالا هستند، در صورتی که در مناطق شرقی شیرین و سرد می باشند. به منظور مقایسه و تعیین عوامل موثر بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این چشمه ها بررسی های زمین شناسی، هیدروژیولوژی، هیدروژیوشیمی و ایزوتوپی انجام گرفت. پایش چشمه ها به مدت دو سال به طور ماهانه شامل اندازه گیری دبی، دما، اسیدیته، میزان گاز سولفید هیدروژن و اکسیژن محلول در محل و سنجش غلظت یون های اصلی انجام شد. سنجش ایزوتوپ های پایدار دوتریوم (2H) و اکسیژن 18 (18O) نیز در دو دوره خشک و مرطوب به منظور تعیین منشاء آب چشمه ها انجام شد. بررسی های صحرایی نشان داد که زمین شناسی مناطق شرقی و غربی استان ایلام متفاوت است. در مناطق غربی گسل های عمیق اثر کرده اند و برخی سازندهای آهکی تغییر رخساره داده اند و حاوی بخش انیدریتی می باشند. در مناطق غربی گسل های عمیق باعث ارتباط هیدرولیکی سازندهای آهکی کارستی با سازندهای تبخیری قدیمی و زیرین شده اند. نسبت های Na/Cl، SO4/Cl و TDS/Br نشان داد که منشاء شوری آب چشمه های گوگردی و گرم، انحلال سازندهای تبخیری است و با شورابه های نفتی منطقه ارتباطی ندارد. ایزوتوپ های پایدار دوتریم و اکسیژن 18 چشمه های گرم و گوگردی منشاء این چشمه ها را ریزش های جوی منطقه نشان می دهد. منشاء گاز سولفید هیدروژن (H2S) این چشمه ها، فعالیت باکتری های احیاء کننده سولفات تشخیص داده شد. طبق هیدروگراف چشمه ها، بارش باران در فاصله زمانی کمتر از یک ماه بر افزایش آبدهی چشمه های آب شیرین و سرد اثرگذار است، در صورتی که در چشمه های گوگردی و گرم حدود دو ماه پس از بارش افزایش آبدهی مشاهده می شود. به عبارت دیگر آب های نفوذی تغذیه کننده چشمه های گوگردی چرخش عمیق دارند. بنابراین دمای بالای آب چشمه های مناطق غربی به دلیل چرخش عمیق آب های نفوذی حاصل از ریزش های جوی در امتداد گسل ها می باشد.

  کلیدواژگان: استان ایلام، چشمه کارستی، چشمه گوگردی و گرم، هیدروژئوشیمی
 • تعیین رخساره های الکتریکی سازند گدوان به روش خوشه بندی MRGC با ادغام نمودارهای پتروفیزیکی و نمودار تصویری FMI
  حسین جهان محمدی، حسین مصدق*، مهران عزیززاده، حمید سرخیل، محمد محمدنیا صفحه 3

  توسعه مستمر صنعت نفت منجر به افزایش قابل توجه تعداد چاه هایی شده است که به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به همین منظور، توسعه روش هایی که ادغام همه اطلاعات چاه را در مقیاس های مختلف بهبود می بخشند، در حالی که زمان لازم برای مطالعات را کاهش می دهند، بسیار مهم است. این مقاله به بررسی ادغام نمودارهای تصویرگر (‏FMI)‏ با دیگر نمودارهای چاه پیمایی متداول (نمودارهای گاما، چگالی، تخلخل نوترون، صوتی) برای تعیین رخساره های الکتریکی در سازند گدوان در یکی از چاه های میادین دشت آبادان می پردازد. با توجه به قدرت تفکیک بالا، نمودارهای تصویرگر می توانند اطلاعات مهمی در رابطه با رسوب شناسی، بافت و توزیع تخلخل فراهم نمایند. این اطلاعات در شرایطی که امکان مغزه گیری از سازند وجود ندارد بسیار با ارزش هستند. جهت تخمین دقیق، تصحیحات محیطی لازم بر روی نمودارهای متداول صورت گرفت. در مرحله بعد رخساره های الکتریکی با ادغام نمودارهای چاه پیمایی متداول و نمودار تصویرگر با استفاده از روش خوشه بندی گرافیکی(MRGC)  در نرم افزار ژیولاگ و با استفاده از ماژول FACIMAGETM ساخته شد و در نهایت، مدل با 8 رخساره به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. از میان رخساره های تعیین شده، رخساره الکتریکی شماره 8 به عنوان بهترین رخساره مخزنی (با توجه به تخلخل موثر بالا و حجم شیل پایین) تشخیص داده شد. مقایسه نتایج سنگ شناسی، حجم شیل، تخلخل و اشباع آب با رخساره های تعیین شده توسط روش آنالیز خوشه ای نشان داد که به کارگیری نمودارهای تصویرگر موجب بهبود تفکیک رخساره های الکتریکی می شود.

  کلیدواژگان: رخساره الکتریکی، خوشه بندی گرافیکی (MRGC)، دشت آبادان، سازند گدوان، نمودار تصویرگر
 • تمرکز، غلظت فلزات سنگین، کانی شناسی و ریخت شناسی ذرات معلق 2.5 میکرون (PM2.5) در نواحی مرکزی شهر تهران (مطالعه موردی میدان هفت تیر)
  مهسا سادات گوهری، افشین قشلاقی* صفحه 4

  هدف از این پژوهش تعیین تمرکز، غلظت فلزات سنگین و بررسی کانی شناسی-ریخت شناسی ذرات PM2.5 جمع آوری شده از ایستگاه سنجش آلودگی هوا در میدان هفت تیر (مرکز تهران) است. برای این منظور ذراتPM2.5  به کمک دستگاه نمونه گیر کم حجم و در طی مدت 5 ماه (اردیبهشت - شهریور 1398) بر روی فیلترهای تفلونی جمع آوری گردید. غلظت فلزات در نمونه ها پس از هضم آنها در اسید توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردیده و سپس از طریق روابط استاندارد به غلظت بر حسب میکروگرم بر مترمکعب تبدیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز ذرات PM2.5 در خردادماه بیشتر از سایر ماه ها بوده و بالاتر از مقدار مجاز μgm−3 10 قرار می گیرد و سطح آلودگی نیز در همه ماه ها در رده آلودگی شدید تا شدیدا بالا است. از نظر غلظت فلزات سنگین تغییرات در همه ماه های نمونه برداری تقریبا مشابه بوده و از روند Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Cd  تبعیت می کند. غلظت دو  فلزPb  و Cr در ذرات کمتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی و میانگین غلظت دو فلز Cd و Ni در نمونه ها بالاتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرار می گیرد. محاسبه ضریب غنی شدگی و روش تحلیل مولفه اصلی نشان داد که کروم احتمالا منشا زمین زاد، کادمیم و روی دارای منشا عمدتا انسان زاد و سه فلز دیگر سرب، مس و نیکل دارای هر دو منشا طبیعی و انسان زاد هستند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات PM2.5  به صورت بی شکل یا نامنظم، میله ای شکل، نامنظم کروی، کاملا کروی، ورقه ای و همچنین به صورت اگرگاتهای بلند زنجیره یا بلورهای منفرد مشاهده می شوند. بر اساس مطالعات پراش پرتوایکس کانی های رسی (کاندیت و ایلیت)، کوارتز و کلسیت به عنوان کانی های اصلی، کانی های ژیپس و دولومیت به عنوان کانی های فرعی و کانی های وزتیت و هالیت به عنوان فازهای کانیایی کمیاب شناسایی گردیدند.

  کلیدواژگان: PM2.5، فلزات سنگین، کانی شناسی، ریخت شناسی ذرات، میدان هفت تیر، تهران
 • تاثیر سطوح جدایشی، گسل های راندگی و راستالغز پی سنگی بر هندسه ساختاری تاقدیس نفت در پهنه لرستان،باختر ایران
  رضا علی پور*، مهسا مهرعلی منصوری، زهرا قاسمی صفحه 5

  تاقدیس نفت با راستای شمال باختری-جنوب خاوری در شمال زیرپهنه ساختاری لرستان و باختر کمربند چین خورده-رانده زاگرس واقع شده است. در این زیرپهنه گسل های راندگی و راستالغز پی سنگی و سطوح جدایشی نقش مهمی در هندسه ساختارهای چین خورده ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از ترسیم نیمرخ ساختاری عمود بر راستای تاقدیس در بخش مرکزی، و تجزیه و تحلیل های مربوطه، الگوی دگرریختی و هندسه ساختاری تاقدیس نفت مورد مطالعه قرار گرفته است. دو سطح جدایش بالایی (سازند امیران) و میانی (سازند گرو) و راندگی های عمقی در یال جنوب باختری تاثیر زیادی بر هندسه چین خوردگی داشته و باعث عدم انطباق چین خوردگی سطحی و عمقی شده است. یک گسل راستالغز پی سنگی با راستای شمالی-جنوبی در بخش میانی تاقدیس باعث تغییر راستای محور تاقدیس از N70W در بخش شمال باختری به  N50W در بخش جنوب خاوری شده است. همچنین راندگی های کم عمق و سطوح جدایشی باعث تشکیل محوری از دو لولای جناغی و مدور در بخش میانی تاقدیس نفت شده است. تجزیه و تحلیل مشخصه های هندسی تاقدیس نفت نشان می دهدکه این تاقدیس یک چین نامتقارن و استوانه ای و از نظر فشردگی باز و از نظر کندی چین در رده نیمه زاویه دار قرار دارد.

  کلیدواژگان: زاگرس، نیمرخ ساختاری، راندگی، چین خوردگی، گسل پی سنگی
 • بررسی شرایط دگرگونی و تغییرات کانی شناسی در گذر از رخساره شیست سبز به آمفیبولیت با استفاده از نمودارهای فازی و ترکیب کانی ها: مطالعه موردی در متابازیت های جنوب استان کردستان
  میرمحمد میری* صفحات 87-110
  در این پژوهش با بهره گیری از شواهد بافتی، ترکیب شیمیایی کانی ها و نمودارهای فازی به بررسی شرایط دگرگونی (دما، فشار و ترکیب سیالات) در گذر از رخساره شیست سبز به رخساره آمفیبولیت پرداخته می شود. متابازیت های جنوب استان کردستان در رخساره های زیر شیست سبز تا آمفیبولیت بالایی دگرگون شده اند. بررسی های صحرایی و سنگ نگاری نشان می دهند در این منطقه سنگ هایی با مجموعه کانی آمفیبول + پلاژیوکلاز + اپیدوت + کوارتز رخداد دارند که در طی شرایط دما-فشار حدفاصل رخساره شیست سبز و آمفیبولیت شکل گرفته اند. نتایج تجزیه های شیمیایی الکترون مایکروپروب و تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی آشکار ساختند که آمفیببول ها دارای منطقه بندی شیمیایی با مراکز اکتینولیتی و حاشیه های هورنبلندی هستند و تغییرات ترکیبی آنها از مرکز به حاشیه به طور ناپیوسته می باشد. پلاژیوکلازها نیز عمدتا ترکیب الیگوکلاز دارند اما آلبیت های باقی مانده نیز در سنگ به چشم می خورند. محاسبات دما و فشارسنجی بر مبنای ترکیب آمفیبول ها، دما و فشار 423 درجه سانتیگراد و 2 کیلوبار را برای مراکز آمفیبول ها و 543 درجه سانتیگراد و 4 کیلوبار را برای حاشیه های آنها ارایه می دهند که کمابیش در محدوده شرایط رخساره اپیدوت آمفیبولیت است. نمودار فازی دما-فشار محاسبه شده بر اساس ترکیب شیمیایی سنگ کل نیز نشان می دهند که سنگ های مورد مطالعه در محدوده دمای450 تا 550 درجه سانتیگراد و فشار 1/2 تا 8/6 کیلوبار دگرگون شده اند. بر اساس نمودارهای فازی تغییرات محتوای اکسیژن و دی اکسید کربن در برابر دما، اکسیژن تاثیر بسزایی در شکل گیری مجموعه کانی مشاهده شده داشته اما محتوای دی اکسید کربن  سیال اندک بوده است. حضور آمفیبول های با ناپیوستگی شیمیایی و پلاژیوکلاز های با تنوع ترکیبی نشان می دهند که سنگ های مورد مطالعه در طی تشکیل به تعادل کامل دست نیافته اند.
  کلیدواژگان: متابازیت، شیست سبز، آمفیبولیت، نمودار فازی، کردستان
|
 • Study of contamination, sources and health risk of potentially toxic elements in dusts of Tehran’s elementary schools
  Fatemeh Hashemabadi, Ata Shakeri*, Meisam Rastegari Mehr Page 1

  Concerns about dust contamination with potentially toxic elements are especially important in environments such as schools (particularly elementary schools) because children are more vulnerable to contaminants than adults. Therefore, due to the diversity of air pollution sources in Tehran, the present study was conducted to determine the severity of pollution, origin and health risk assessment of some potentially toxic elements in the dust of elementary schools in three districts of Tehran. For this purpose, 27 dust samples were collected from the indoor and outdoor areas of schools, and the concentration of elements was measured by induced coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS). Calculation of different geochemical indices showed that the four elements Cu, Zn, Sb and Pb have the highest enrichment and pollution compared to other elements. The results of calculating the health risk index revealed that As, Cu, Ni, Pb and Zn have similar hazard quotient (HQ) values in children and adults. Also, the health risk of exposure to Cr and Mn through dermal contact is higher in adults than in children, and the total hazard index (HI) of all elements in children is higher than in adults. Among the studied elements, two elements, lead and chromium, threaten the health of children more than others. Based on principal component analysis and positive matrix factorization (PMF) model, traffic and urban pollution sources, industries such as asphalt, plating and plastic factories, and indoor sources including wall painting and chair coatings, along with local background of elements are the main factors of the elements concentration in school dust.

  Keywords: Potentially toxic elements, Indoor dust, Elementary schools, PMF model
 • Comparison of physical, chemical and hydrogeological characteristics of karst springs in the western and eastern regions of Ilam province, Iran
  . Sadegh Alimoradi, Hamid Reza Nassery*, Farshad Alijani, Haji Karimi Page 2

  Karst springs in the western and eastern regions of Ilam province have different physical and chemical properties. The springs of  the western regions, are sulfuric and thermal with high salinity; while, springs in the eastern regions, are fresh and cold. Geological, hydrogeological, hydrogeochemical and isotope studies were performed to compare and determine the factors affecting the physical and chemical properties of these springs. Monitoring of springs including measurement of discharge, temperature, acidity, amount of hydrogen sulfide gas,  dossolved oxygen in the field and analysis of major ion chemistry was performed monthly for two years. Deuterium and oxygen 18 stable isotopes were measured in two dry and wet periods to determine the source of water. Field studies showed that the geology of the eastern and western regions of Ilam province is different. Deep faults have affected the western regions and some calcareous formations have changed facies; so that they have anhydrite members. The deep faults of the western regions of Ilam province have caused the hydraulic connection of karst formations with the old and lower evaporite formations. The ratios of Na/Cl, SO4/Cl and TDS/Br showed that the salinity of sulfur springs is originates from the dissolution of evaporite formations and not related to the oilfields brines. The results of deuterium (2H) and oxygen 18 (18O) stable isotopes analysis in thermal and sulfur springs demonstrated that the origin of these springs is the local meteoric precipitations. The origin of hydrogen sulfide (H2S) of sulfur and thermal springs was attributed to the activity of sulfate reducing bacterias. According to the hydrograph of the springs, rainfall affects  the discharge increase of fresh and cold springs less than one month; while, the discharge of sulfur and thermal springs increases about two months after rainfalls. In other words, the infiltrating waters that recharge the sulfur springs have a deep circulation. Therefore, the high temperature of the springs in the western regions of Ilam province is  attributed to the deep circulation of infiltrating waters from local precipitation along the faults.

  Keywords: Ilam province, Hydrogeochemistry, Sulfur, Thermal Springs, Stable Isotopes, Sulfate Reduction
 • Determining electrofacies of Gadwan Formation by MRGC clustering method using the integration of petrophysical logs and FMI image log
  Hossein Jahan Mohammadi, Hossein Mosadegh*, Mehran Azizzadeh, Hamid Sarkheil, Mohammad Mohammadnia Page 3

  The continuous development of the oil industry has led to a significant increase in the number of wells that are simultaneously analyzed. For this reason, it is important to develop methods that improve the integration of all well information at different scales, while reducing the time required for studies. This article examines the integration of image log (FMI) with other conventional logs (gamma, density, neutron, sonic log) to determine electrofacies in the Gadwan formation in one of the wells of Abadan plain fields. Due to the high resolution, the image logs can provide important information regarding sedimentology, texture, and porosity distribution. This information is very valuable in situations where it is not possible to core from the formation. To accurately estimate, the necessary environmental corrections were made on conventional logs. In the next step, electro-facies were created by integrating conventional logs and image log using the graphical clustering method (MRGC) in Geolog software and using the FACIMAGE™ module, and finally, the model with 8 facies was selected as the optimal model. Among the determined facies, the electrofacies number 8 was recognized as the best reservoir facies (due to high effective porosity and low shale volume). Comparing the results of lithology, shale volume, porosity and water saturation with the facies determined by the cluster analysis method showed that the use of image logs improves the separation of electrofacies.

  Keywords: Electrofacies, Graphical clustering (MRGC), Abadan plain, Gadwan formation, Image log
 • Concentration, heavy metal content, mineralogy and morphology of PM2.5 collected in central district of Tehran (case study on Hafte-Tir Square)
  Mahsa Saadat Gohari, Afshin Qishlaqi* Page 4

  The aim of this study was to determine the ambient concentration, content of heavy metals and morphology and mineralogy of PM2.5 samples collected from air pollution monitoring station in Haft-Tir square (central Tehran). For this purpose, PM2.5 samples were collected by means of low-volume sampling device during five months (April-August 2019). Based on the obtained results, there is more loading of PM2.5 on June higher that 10 μgm−3 and showed high to very high pollution level. Variations in metal concentration in the sampling months are less and more the same showing order of Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Cd. Comparing the mean concentration of metals with international permissible limits the concentration of Pb and Cr in PM2.5 samples was lower than that of recommended by the WHO while the average concentration of Cd and Ni was higher than those of USEPA recommended limit. Calculations of enrichment factor and results of principal component analysis revealed that Cr is of geogenic origin, Cd and Zn are derived from anthropic sources and Pb, Cu and Ni is probably of mixed sources. Based on scanning electron microscopy images, PM2.5 are observed as a shapeless or irregular, rod-shaped, irregular spherical, completely spherical, sheeted, as well as long chain aggregates or single crystals. According to the results of X-ray diffraction analysis, clay minerals, quartz and calcite were found as major minerals, gypsum and dolomite minerals were identified as minor minerals and wüstite and halite minerals were identified as rare mineral phases.

  Keywords: PM2.5, heavy metals, mineralogy, particle morphology, Hafte-Tire, Tehran
 • Effect of detachment levels, thrust and basement strike-slip faults on structural geometry of the Naft anticline in the Lurestan zone, West Iran
  Reza Alipoor*, Mahsa Mehrali Mansouri, Zahra Ghasemi Page 5

  The Naft anticline with NW-SE trend is located in north of the Lurestan sub-zone and the Zagros fold and thrust belt. Thrust and basement strike-slip faults and detachment levels play an important role in the structural geometry of the folded structures in this is sub-zone.  In this research, deformational pattern and structural geometry of the Naft anticline hane been studied using constration a cross-section perpendicular to the anticline axis in the central part and relenat analysis. Two upper (Amiran Formation) and Middle (Garau Formation) detachment levels and deelpy thrust fault in the southwestern limb have the main affect on folding geometry and led to the formation of disharmonic folding. An N-S basement strike-slip fault in the middle part of the anticline has shifted the anticline axis from N70W in the northwest to N50W in the southeast. In addition, the shallow thrust fault and detachment levels caused the formation of an axis of two kink and curved hinges in the middle part of the Naft anticline. Measurement of geometrical parametrical of the Naft anticline indicate that this anticline is an asymmetrical, noncylindrical fold and from tightness view is open is half-angle round.

  Keywords: Zagros, Cross-section, Thrust, Folding, Basement fault
 • Investigation of metamorphic conditions and mineralogical changes at green-schist to amphibolite facies transition zone using phase diagrams and compositions of the mineral: a case study from the Kordestan province metabasites
  Mirmohammad Miri* Pages 87-110
  In this paper, metamorphic conditions (T, P and fluid composition) in greenschist to amphibolite facies transition zone are investigated using textural evidence, compositions of the minerals and phase diagrams. Metabasits from the south of Kordestan province were metamorphosed from sub-greenschist to upper amphibolite facies. Field observations and petrography studies show that there are some rocks containing mineral assemblage hornblende + plagioclase + epidote + quartz formed in conditions intermediate between greenschist and amphibolite facies. Electron microprobe analyses and scanning electron microscopy images reveal that the amphiboles have chemical zoning with actinolite cores and hornblende rims and these chemical changes are discontinued. The plagioclases are commonly oligoclases but there are some remnant albites. The epidotes are enriched in Fe with low clinozoisite contents. Geothermobarometery calculations using the amphibole compositions obtained 423 oC and 2 kbar for the cores and 543 oC and 4 kbar for the rims. The calculated phase diagram based on whole-rock composition of a sample indicates that it was formed in 450 to 550 oC and 2.1 to 6.8 kbar that fall in the field of epidote-amphibolite facies condition. The O2 and CO2 vs. T variation phase diagrams show that O2 had a significant role formation of the mineral assemblage but the fluid contained very low CO2. Chemical discontinuities in the amphiboles and the plagioclases with different compositions demonstrate that the studied rocks formed in disequilibrium conditions
  Keywords: Metabasit, Greenschist, Amphibolite, Phase diagram, Kordestan