فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مختاری*، مصطفی فقیه اسفندیاری صفحات 5-26

  از جمله رذایلی که ممکن است در افراد وجود داشته باشد عجب است. یکی از جنبه های خودپسندی، ورود این رذیله اخلاقی در عبادت است؛ خصوصا در عبادات مستحبی و اعمالی که دیگران کمتر به آن ها می پردازند. اهمیت و ارزش این مسیله از آنجا روشن می شود که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده و عجب در عبادت را نکوهش کرده است. بر اساس یافته های تحقیق برخی از مهم ترین علل عجب عبادی عبارت اند از: 1. توجه نداشتن به حقیقت عبادت؛ 2. جهل انسان به جایگاه حقیقی خویش؛ 3. توهم حصول کمال از ظاهر عبادت؛ 4. زهدورزی افراطی در عبادت؛ 5. حماقت و سفاهت؛ 6. مقایسه اعمال خود با دیگران. از جمله آثار عجب نیز می توان به این موارد اشاره کرد: 1. نرسیدن به مرتبه عبودیت؛ 2. برقرارنشدن ارتباط موثر؛ 3. کفران نعمت عبادت؛ 4. فساد و بطلان عبادت. راه درمان عجب ناشی از عبادت نیز عبارت است از: 1. کسب معرفت و علم؛ 2. توجه به عیوب خویش و نقص عبادات. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر در آمده است.

  کلیدواژگان: عجب، عبادت، کبر، خودپسندی، غرور
 • معصومه هلاکو*، حمیدرضا سروریان صفحات 27-44
  اشتغال انسان مدرن و صنعتی به زندگی مادی، موجب تغییر سبک زندگی او شده است؛ به گونه ای که از برخی نیازهای اساسی خود که ارتباط مستقیم با سلامت روح و جسم او دارد غافل است. گسترش فرهنگ فردگرایی و اصالت لذت، موجب شده است افراد از روی آوردن به تولید نسل و تربیت آن سر باز زنند یا به آن اهمیت چندانی ندهند. با توجه به اهمیت سبک زندگی اسلامی در این پژوهش به این سوال پاسخ می دهیم که اهمیت فرزندآوری  در آیات و روایت چیست و چه نقشی در زندگی شخص می تواند داشته باشد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی و استنباطی، برگرفته از آیات و روایات و یافته های علمی می باشد. در پژوهش حاضر درمی یابیم که دین اسلام با رویکردی مثبت، به فرزندآوری توجه کرده است و با یادآوری مزیت های دنیوی و اخروی و ارایه دستورهای ظریف در جهت فرزندآوری، پیروان خود را به استقبال از این امر خجسته تشویق می کند. فرزندآوری با توجه به ایجاد آثاری، همانند برقراری رابطه مودت و رحمت میان والدین، تثبیت بنیان خانواده، شادی آفرینی فرزند در خانواده، داشتن احساس ثمره والدین در زندگی، زیادشدن برکت و روزی و ایجاد احساس امنیت روانی در دوره کهن سالی موجب سلامت معنوی والدین می شود.
  کلیدواژگان: فرزندآوری، اهمیت فرزندآوری، آثار فرزندآوری، سلامت معنوی، آیات، روایات
 • حیدر گودرزی*، سید علی سجادی زاده صفحات 45-67

  خداوند متعال در آیه 35 سوره نساء یکی از روش های جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده را در شرایط بحرانی و اختلاف بین زوجین وضع و امضا کرده است که با به کارگیری واقعی و صحیح این روش، زیربنای بنیادین جوامع خدامحور، یعنی خانواده حیاتش ادامه دار خواهد شد. این روش قرآنی «حکمیت غیرقضایی» و «صلح و سازش خویشاوندی» بدون مراجعه به دستگاه قضایی است. در حقیقت گام اول در شناخت نهاد خانواده بررسی واژه های آیه شریفه است؛ اما به سبب حجم بالای محتوای تمام واژه های آیه، در این جستار فقط واژه های کلیدی «شقاق» و «حکم» و «اهل» موردبررسی لغوی، تفسیری و فقهی قرار می گیرند. در اثر بی توجهی یا توجه سطحی به معانی این واژه ها مشکلاتی، نظیر به کارگیری واژه «نشوز» در تعریف «شقاق» یا استعمال آن به جای «شقاق» (در غیر تعریف) و بیان واژه «داور» به جای «حکم» رخ می دهد؛ به طوری که در اکثر کتب و پژوهش های حقوقی و حتی در مواد قانونی، با اینکه پدیدآوردندگان آثار برای هر نهادی از آن ها تعریف و شرایط خاصی قایلند، این واژه ها به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند. همچنین گفته می شود «محکمه صلح خانوادگی» یا اینکه حکم از خانواده زوجین باشد؛ در حالی که معنای کلمه «اهل» این نیست؛ بلکه معنای صحیح و جامع افراد این واژه «صلح و سازش خویشاوندی» است.

  کلیدواژگان: آیه 35 سوره نساء، حکم، حکمیت، شقاق، اهل
 • حجت سربیشه*، عباس اسمعیلی زاده، روح الله سعیدی فاضل صفحات 69-93

  جامعه ای که روح ایمان و تعالیم دین مقدس اسلام در میان افراد و قوانین و دستورهای عملی آن جامعه جریان داشته باشد جامعه ایمانی است. همچنین جامعه ایمانی جامعه ای است که بینش ها و گرایش ها و کنش های افراد در همه ابعاد فردی و اجتماعی در اختیار دین بوده و هدف دینی داشته باشد. در قرآن، مفهوم جامعه با واژگانی، مانند امت، ملت، قوم، قبیله، عشیره، طایفه، شعب، قرن، ناس و... به کار گرفته شده است. برای ایمانی شدن جامعه نیاز است که افراد با تکیه بر منش ها و گرایش ها و رفتارهای خود، جامعه ایمانی را به وجود آورند. معیار جامعه ایمانی بر اساس آموزه های دینی را می توان از قرآن گرفت. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به تبیین ویژگی های موثر در پیوند افراد به جامعه ایمانی پرداخته است. پیوستن به جامعه ایمانی مبتنی بر قرآن در گروی شناخت و تبیین ویژگی های موثر بینشی، مانند ایمان به خدا، پیامبران، معاد، ولایت، علم و عقل و ویژگی های موثر گرایشی، مانند تقوی، توکل، امیدواری و تواصی به صبر و ویژگی های موثر کنشی، مانند عمل صالح، امر به معروف و نهی از منکر، عدالت، وحدت و انفاق در جامعه است.

  کلیدواژگان: جامعه ایمانی، جامعه مطلوب قرآنی، جامعه، ویژگی های مومن، پیوست، الحاق، پیوند
 • محمد دانش نهاد*، محمدحسن وکیلی صفحات 95-114

  توکل و تفویض، از جمله مفاهیم کلیدی و اساسی در قرآن کریم و روایات هستند که هریک به نوبه خود نقشی بسزا در تحصیل آرامش دارند. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و مبتنی بر گردآوری و تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا در پی تبیین نقش دو مفهوم توکل و تفویض در مقابله با اضطراب و تحصیل آرامش است. بر این اساس ابتدا حقیقت توکل و تفویض، ارکان و تفاوت های آن دو با یکدیگر تبیین می شود، بعد از آن مکتب اسلام با سایر مکاتب در توکل و تفویض مقایسه می شود و سپس در گام سوم بر اساس آیات و روایات به نقش توکل و تفویض در تحصیل آرامش پرداخته و در نهایت حوزه هایی که برای توکل در آیات و روایت مطرح می شود موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ از جمله نتایج تحقیق آنکه: 1. اگرچه توکل نقشی بسزا در تحصیل آرامش دارد، تفویض مراتب بالاتری در تحصیل آرامش دارد؛ 2. از آنجا که دین اسلام به دنبال تطهیر درون انسان هاست توکل و تفویض نیز جایگاه خاصی پیدا می کند؛ اما سایر مکاتب به جهت آنکه غالبا هدف اساسی را تغییر رفتارها نه اصلاح درون می دانند از این دو مفهوم اساسی در تحصیل آرامش بی بهره خواهند بود.

  کلیدواژگان: توکل، تفویض، اضطراب، آرامش، قرآن کریم، روایات
 • مهدی بیات مختاری* صفحات 115-141

  یکی از موضوعات قرآنی که از دیرباز دستخوش واکاوی اندیشمندان مسلمان و قرآن پژوهان قرار گرفته است مسیله ترجمه پذیری و جواز ترجمه قرآن است. این مبحث از جنبه شرعی و نیز زبان شناختی قابلیت بررسی دارد. رشیدرضا در اثبات جایزنبودن ترجمه قرآن به پانزده دلیل اشاره کرده است. وی ترجمه را امری فراتر از توان بشر تلقی و به علاوه حرام شرعی قلمداد کرده است؛ اما آیت الله سیدابوالقاسم خویی معتقد است قوانین و تعالیم قرآن همگانی و راهنمایی های آن عمومی و جهانی است و باید این کتاب آسمانی به تمام زبان های زنده جهان ترجمه شود تا کسانی که با زبان قرآن آشنا نیستند بتوانند از حقایق عالی و همگانی آن برخوردار شوند. وی بر آن است که مترجم باید به سه اصل ملتزم باشد: 1. پایبندی به اصاله الظهور و آنچه از ظاهر لفظ استفاده می شود؛ 2. هماهنگی متن ترجمه شده با فطرت و عقل؛ 3. توجه به روایاتی که در تفسیر قرآن از خاندان وحی روایت شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، سیدابوالقاسم خویی، رشیدرضا، ترجمه، زبان شناسی، الزامات مترجم
|
 • Muhammad Mokhtari *, Mustafa Faqih Esfandiari Pages 5-26

  Boasting (Arabic: عجب) is among the vices that may exist in people. The entering of this moral vice in worship is one of the aspects of selfishness; especially in recommended (Arabic: مستحب, Mustaḥabb) acts of worship and actions that others do less. The importance and value of this issue is clear from the fact that the Holy Quran has also mentioned it and blamed boasting in worship. Some of the most important causes of boasting worship according to the research findings are: 1. Not paying attention to the truth of worship; 2. Man’s ignorance of his true position; 3. The illusion of attaining perfection from the appearance of worship; 4. Extreme tendency to zuhd or asceticism (Arabic: زهد) in worship; 5. stupidity and Inanity; 6. Comparing one's actions with others. The effects of boasting include: 1. Failure to reach the level of servitude; 2. Lack of effective communication; 3. Ingratitude (Arabic: کفران النعمه, kufrān al-niʿma) of the blessing of worship; 4. Corruption and invalidation of worship. The way to cure the boasting caused by worship is: 1. Acquiring knowledge; 2. Paying attention to one’s faults and shortcomings in worship. The present article has been written using library resources and descriptive analytical method.

  Keywords: boasting, worship, Arrogance, Selfishness, Haughty
 • Masoumeh Halako *, Hamidreza Sarvarian Pages 27-44
  Modern and industrial man’s occupation with material life has changed his lifestyle in such a way that he is unaware of some of his basic needs that are directly related to his mental and physical health. The expansion of individualism culture and the originality of pleasure has caused people to refuse to turn to the production of the generation and its upbringing or to not pay much attention to it. We answer this question considering the importance of Islamic lifestyle in this research about the importance of childbearing in verses and narrations and what role it can play in one's life. The present research is based on analytical and inferential methods derived from verses and traditions and scientific findings. We find in the present study that Islam has paid attention to childbearing with a positive approach and it encourages its followers to welcome this blessing by reminding the worldly and the other-worldly advantages and suggesting subtle instructions for childbearing. Childbearing causes the spiritual health of the parents according to the creation of effects such as establishing a relationship of love (lovingkindness) and mercy between parents, establishing the foundation of the family, happiness of the child in the family, having the sense of the result and the goal of the parents in life, increasing the blessing and creating a feeling of psychological security in old age.
  Keywords: Childbearing, Importance of childbearing, Childbearing effects, Spiritual health, Verses, Traditions
 • Heydar Goodarzi *, Sayyid Ali Sajjadizadeh Pages 45-67

  Allah the Most Exalted in the verse 35 of Surah (Chapter) An-Nisāʾ (Arabic: ٱلنساء, An-Nisāʾ; meaning: The Women) has established and approved one of the methods to prevent the collapse of the family institution in crisis situations and arguments between spouses and the fundamental foundation of God-centered societies, i.e., the family will continue to live with the true and correct application of this method. This is the Quranic method of “non-judicial arbitration” and “relative peace and settlement” without referring to judicial system. The study of the keywords of the verse is in fact the first step in understanding the institution of the family. The keywords “Shiqāq” (Arabic: شقاق, breach or split) and “Ḥakam” (Arabic: حکم, arbiter) and “Ahl” (Arabic: اهل, relatives or familiy) are only considered lexical, exegetical and jurisprudential in this essay due to the high content of all the words of the verse. Problems due to neglect or less attention to the meanings of these words occur such as the use of the word “Nushūz” (Arabic: نشوز, recalcitrance or disobedience) in the definition of “Shiqāq” or its use instead of “Shiqāq” (in a non-definition) and the expression of the word “arbiter” instead of “Ḥakam” in such a way that these words instead of each other is used in most books and legal researches and even in legal articles, although the authors of the works have specific definitions and conditions for each institution. It is also said that is the “family settlement court” or the “Ḥakam” is from the families of the couples, while the word “Ahl” does not mean it and the correct and comprehensive meaning of the word is “relative peace and settlement”.

  Keywords: The Women), Ḥakam (Arabic: مک ح, arbiter), Arbitration, Shiqāq (Arabic: شق, breach or split), Ahl (Arabic: ه ا, relatives or familiy)
 • Hojjat Sarbisheh *, Abbas Ismailizadih, Ruhollah Saeedi Fazel Pages 69-93

  A faith community is a society where the spirit of faith and the teachings of the holy religion of Islam exists among the individuals, laws and practical obligations (orders) of that society. A faith community is also a society where the insights, tendencies and actions of people in all individual and social dimensions are at the disposal of religion and have a religious purpose. The concept of society in the Qur'an is used with terms such as Ummat (امه, community), creed (Arabic: مله, communion), nation, people (Arabic: قوم), tribe (Arabic: قبیله), ʿAshīra (Arabic: عشیره, kindred), clan (Arabic: طائفه), Qarn (Arabic: قرن, generation), Nas (Arabic: ناس, mankind), etc. People need to build a faith community in order to become a faithful society by relying on their attitudes, tendencies and behaviors. The criteria for a community of faith based on religious teachings can be achieved from the Holy Quran. This research has explained the effective features in relating people to the faith community by descriptive analytical method. Joining to the community of faith based on the Holy Quran depends on recognizing and explaining the effective features of insight such as faith in God, prophets, resurrection, guardianship (Arabic: ولایه, Romanized: Wilāyat) knowledge and intellect and effective features of tendency such as piety, Tawakkul (Arabic: توکل, reliance on God), hope and recommend one another to patience (Arabic: تواصی بالصبر) and effective characteristics of action such as righteous deeds (good deeds), enjoining (what is) right and forbidding (what is) evil (Arabic: ٱلامر بٱلمعروف و ٱلنهی عن ٱلمنکر, Romanized: al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar, enjoin the right and forbid the wrong), justice, unity and Infāq (Arabic: الإنفاق, onation) in society.

  Keywords: Faith community, Desirable Quranic Community, Community, Believer's Characteristics, Joining, Attachement, Connection
 • Muhammad Danesh Nahad *, MuhammadHassan Vakili Pages 95-114

  Reliance (Arabic: توکل, Romanized: Tawakkul) and delegation (Arabic: تفویض, Romanized: Tafwīḍ, relegation) are among the important and fundamental concepts in the Holy Quran and aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth, traditions and narrations), each of which plays a significant role in obtaining peace. The present research, by a descriptive analytical method and based on data collection and analysis of information and comparison of opinions, is going to explain the role of two concepts of reliance and delegation in dealing with anxiety and obtaining peace. First, the truth of reliance and delegation accordingly, the pillars and differences between the two concepts are explained, then the school of Islam is compared with other schools in terms of reliance and delegation and then in the third step, the role of reliance and delegation in obtaining peace based on the verses and traditions is explained and finally the fields that are considered for reliance in the verses and narrations are examined and analyzed and the research results are: 1. Although reliance plays an important role in the achievement of peace, delegation has a higher position than attaining peace; 2. Since the religion of Islam seeks the purification of human beings, reliance and delegation also find a special place; but other schools will not benefit from these two basic concepts in attaining peace; because they often consider the main goal to be changing behaviors rather than reforming the inside.

  Keywords: Reliance (Arabic: ک ت, Romanized: Tawakkul), delegation(Arabic: ی فت, Romanized: Tafwīḍ, relegation) Anxiety, Peace, Holy Quran, Aḥādīth (Arabic: دیث اح, singular: ḥadīth, traditions, narrations)
 • Mahdi Bayat Mokhtari * Pages 115-141

  The issue of translatability and the permissibility of translating the Holy Book of Quran is one of the Quranic issues that has been subjected to analysis by Muslim thinkers and Quranic scholars for a long time. This subject can be examined from the religious and linguistic aspects. Rashid Riḍā has mentioned fifteen reasons for proving that the translation of the Quran is not permissible. He has considered the translation of the Holy Book of Quran as something beyond human ability and also considered it forbidden by Sharia (religion); however, Āyatollāh Sayyid Abū l-Qāsim al-Khoeī believes that the laws and teachings of the Quran are universal and its guidance is general and universal and this Divine Book should be translated into all the living languages of the world in order to use its great and universal truths for those who are not familiar with the language of the Quran. He believes that the translator must adhere to three principles: 1. Adhering to the originality of the appearance (the appearance of a word’s meaning) and what is used by the word's appearance; 2. Coordination of the translated text with nature and intellect; 3. Paying attention to the aḥādīth (Arabic: احادیث, singular: ḥadīth, traditions and narrations) narrated in the interpretation (tafsīr, exegesis) of the Quran from the family of revelation.

  Keywords: Quran, Sayyid Abū l-Qāsim al-Khoeī, Rashid Riḍā, Translation, Linguistics, Translation requirements