فهرست مطالب

نشریه بحران پژوهی جهان اسلام
سال نهم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود اخوان کاظمی، یاسر قائمی* صفحات 1-18
  خشونت از نابهنجاری های موجود در تعاملات اجتماعی و سیاسی جامعه، علاوه بر اینکه آرامش و نظم جامعه را به هم می ریزد، پیامدهای امنیتی بسیاری برای کنشگران دارد. جامعه ایران هم نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که ایجاد خشونت در تعاملات اجتماعی و سیاسی دلایل و ریشه های بسیاری دارد. یکی از مهم ترین دلایل گرایش به خشونت، احساس محرومیت نسبی اعضای جامعه است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل علل و اشکال مختلف خشونت در تعاملات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران (اعتراضات پاییز 1401) با استفاده از نظریه محرومیت نسبی است. در واقع نویسندگان تلاش خواهند کرد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به این پرسش: دلیل و ریشه گرایش تعاملات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران به خشونت و پرخاشگری چه می باشد؟ پاسخ دهند. برای پاسخ به سوال فرض شده است؛ افراد جامعه ایران به خصوص جوانان احساس می کنند که با توجه به توانایی ها و حقوقی که دارند (داشته ها و هست ها)، انتظارات و توقعات (خواسته ها و بایدها) آن ها برآورده نمی شود و با محرومیت های سیاسی و اجتماعی مواجه می شوند، فلذا برای احقاق حق خود، به خشونت و پرخاشگری تمایل پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: محرومیت نسبی، خشونت، اعتراضات سراسری، جامعه ایران، امنیت
 • سلیمان طائی حسنلوئی*، غلامرضا بهروزی لک، حسین رضائی امینلوئی صفحات 19-44

  این پژوهش به دنبال آن است که آیا جهانی شدن و شبکه مجازی، جنبش های سیاسی قومیت، بحران های فرهنگی و هویتی را در ایران (جامعه مورد نظر استان آذربایجان غربی) تقویت می کند یا اینکه با یکسان سازی فرهنگی در سطح جهان، منازعات، هویت های محلی و سیاسی قومیت رو به کاهش خواهند گذاشت؟ نوشتار حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. فرضیه مقاله این است که جهانی شدن و ظهور فضای شبکه ای موجب تسریع فرایند سیاسی شدن هویت، قومیت و پیدایش چالش های فرهنگی برای نظام فرهنگی و ارزشی جوامع شده است. همچنین سبب گسسته شدن تمام روابط از بستر اجتماعی و مکانی خود شده و تجربه فرآیند فشردگی فضا و زمان، باعث کوچک شدن پدیدارشناسانه جهان شده است». شکل گیری جامعه جهانی شبکه ای باعث تضعیف، فرسایش و فروریزی هرگونه حد و مرزی همانند جغرافیا، سیاست و فرهنگ گردیده، به طوری که از پیوند سنتی فرد و جامعه جلوگیری کرده و هویت یابی سنتی و مکانی را در قلمرو جهانی دشوار نموده است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، فضای مجازی، قومیت، مسائل سیاسی قومیت، آذربایجان غربی
 • محسن باقری*، محمدعلی بصیری، عنایت الله یزدانی صفحات 45-83

  تغییرات در راهبرد امنیت ملی اسراییل طی سال های اخیر، منجر به آن شده است که دولتمردان این رژیم بهره گیری از گروه های سلفی- تکفیری را در تامین امنیت ملی در دستور کار خویش  قرار دهند. بر این اساس مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که: گروه های سلفی- تکفیری چه جایگاهی در راهبرد امنیتی اسراییل دارند؟ فرضیه مقاله این است که «اسراییل از جریان هایی مانند داعش از دو منظر ابزار راهبردی- امنیتی و ابزار فکری - گفتمانی برای تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و متحدانش استفاده نموده است». این امر منجر به هم سویی و همگرایی فکری و راهبردی اسراییل و جریانی مانند داعش در مقابل ایران و متحدانش در محور مقاومت شده است. لذا، بهره برداری از گروه های سلفی- تکفیری در تقابل های هویتی و جنگ ها و ترورهای نیابتی، انجام اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی و بی ثباتی در ایران، تضعیف امنیت جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در محور مقاومت و منطقه، مقابله با نفوذ و عمق استراتژیک منطقه ای ایران و ایجاد عمق استراتژیک برای خویش در منطقه، ایران هراسی و بازنمایی قدرت ایران و متحدانش به عنوان تهدیدی منطقه ای و زمینه سازی ایجاد روابط نزدیک اسراییل با اعراب، تضعیف، تجزیه و بالکانیزاسیون کشورهای پیرامون اسراییل و ایجاد شرایط برای توسعه طلبی و برتری این رژیم در منطقه ، از مهمترین کارکردهای گروه های سلفی- تکفیری همچون داعش در افزایش امنیت ملی رژیم صهیونیستی می باشند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نگاشته شده است.

  کلیدواژگان: رژیم صهیونیستی، ایران، امنیت ملی، داعش، جریان های سلفی-تکفیری، تروریسم، گفتمان، جنگ نیابتی
 • عبدالمجید سیفی، امیررضا حسنوند* صفحات 84-102

  بحران قره باغ بهترین فرصت را برای رژیم صهیونیستی فراهم ساخت تا به بهانه ‏کمک های مشاوره ای به ارتش آذربایجان حضور عناصر اطلاعاتی خود را در محیط پیرامونی ایران بشدت افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند گسترش رابطه رژیم صهیونیستی ‏با آذربایجان با توجه به بحران قره باغ و تاثیرات آن برامنیت ایران می باشد. سوال اصلی مقاله این است که توسعه روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان باتوجه به بحران قره باغ چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه ‏پژوهش این است که گسترش روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی به دلیل افزایش حضور این رژیم در محیط پیرامونی ایران، امنیت ملی ایران را به مخاطره افکنده است. با در نظر گرفتن چارچوب نظری موازنه تهدید‏، آذربایجان ورژیم صهیونیستی به دلیل داشتن درکی یکسان از احساس تهدیدی مشترک به نام ایران، به دنبال این بوده اند تا با این همگرایی توازن تهدید را در برابر ایران برقرار نمایند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و گردآوری داده ها نیزمبتنی برمنابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، رژیم صهیونیستی، قره باغ، محیط پیرامونی، موازنه تهدید
 • سعید قربانی*، محمد فکری، محمدجواد فتحی صفحات 103-130

  هدف در پژوهش حاضر بررسی مسیله ی فلسطین در منظومه ی فکری آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. سوال پژوهش این است که چه تفاوتی در رویکرد آیت الله بروجردی و امام خمینی نسبت به فلسطین وجود داشته است؟ دولت فلسطین در سال 1948 میلادی با رای سازمان ملل متحد و نفوذ قدرت های بزرگ جهانی به دو دولت مجزا تقسیم شد که دولت فلسطین و رژیم اسراییل حاصل این تصمیم بود. در مقابل این روند ایجادشده، اعتراض های گسترده ای از جمله حوزه های علمیه و مراجع در بازه های زمانی مختلف شکل گرفت. آیت الله بروجردی در زمان رژیم پهلوی دوم نسبت به این حادثه تلخ واکنش نشان داد که در اعلامیه ی ایشان آمده است و با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نحوه ی برخورد با مسیله ی فلسطین قوت بیشتری گرفت و فضا جهت حمایت از فلسطین بازتر شد. یافته پژوهش نشان می دهد، آیت الله بروجردی و امام خمینی در چگونگی برخورد با مسیله فلسطین رویکرد متفاوتی داشتند. نگاه امام خمینی و آیت الله بروجردی در باب مسیله ی فلسطین بر اساس نگاه دو مرجع به بحث دین و سیاست و نحوه ی فعالیت آن ها در حوزه های دینی و سیاسی برمی گردد. فرضیه مقاله این است که با توجه به مبانی فکری امام خمینی و آیت الله بروجردی درباره ارتباط دین و سیاست، امام خمینی اعتقاد به کنشگری فعال و حمایت مادی و معنوی از مسیله فلسطین بود، اما آیت الله بروجردی به خاطر صیانت از حوزه علمیه نوپا، رویکرد کنشگری غیرفعال را در حمایت از فلسطینیان انتخاب کرده بود.

  کلیدواژگان: آیت الله بروجردی (ره)، امام خمینی(ره)، فلسطین، رژیم اسرائیل، بحران
 • عبدالوهاب فراتی* صفحات 131-144
  پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش نگاشته شده است که عالمان نجف چه ایده ای درباره بحران دولت فرقه گرای عرب سنی در عراق داشتند؟ فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد بسیاری از عالمان حوزه نجف و کربلا تحت تاثیر سنتی که شیخ مرتضی انصاری بناء کرده بود، در اندیشه حکومت شیعی نبودند. آنان با اقتداء نسبت به آنچه او گفته بود ادله لفظی ولایت فقیه را ناتمام و بیشتر در اندیشه نظارت فقیه بر تصرفات دیگران بودند. با این وجود، از دوره مرجعیت میرزا محمد تقی شیرازی اندیشه تاسیس حکومت بارور شد و او کوشید در شهرهایی که در ثوره العشرین از دست اشغال گران آزاد می شدند، دولتی محلی تاسیس کند که در برخی از نامه هایش از آن به حکومت اسلامی تعبیر می کرد. گرچه این انقلاب شکست خورد اما ایده او ماندگار شد و در دهه های بعد، برخی دیگر از عالمان عراق در پی تاسیس حکومت برآمدند که مهم ترین آنان سید محمد باقر صدر بود. صدر که اندیشه جدی تری نسبت به شیرازی داشت نظرات مهمی در باره حکومت اسلامی بیان کرد و بر سرنوشت مخالفین عراقی تاثیر بسزایی نهاد. با شهادت صدر در سال 1980م عملا اندیشه تاسیس حکومت در نجف به کما رفت و تنها یک دهه بعد بود که شاگردش، سید محمد صدر به طرح ولایت عامه فقیهان پرداخت. گرچه او علنا در پی اقامه چنین دولتی نبود اما صدام و بویژه نیروهای ایتلاف غربی، او را تهدید دانسته و در نهایت در سال 1999م به شهادت رساندند.
  کلیدواژگان: سنت شیخ اعظم، ولایت فقیه، نظام شورایی، حکومت اسلامی، نظارت فقیه
|
 • Masuod Akhavan Kazemi, Yasser Ghaemi * Pages 1-18
  Violence is one of the anomalies in the social and political interactions of the society, which, in addition to disrupting the peace and order of the society, has many security consequences for the country, and Iranian society is no exception to this rule. The creation of violence in social and political interactions has many reasons and roots, one of the most important reasons for the tendency to violence is the relative deprivation of society members. The current research seeks to analyze the causes and different forms of violence in the social and political interactions of Iranian society (protests of the fall of 1401) using the theory of relative deprivation. Therefore, the research question will be as follows; What is the reason and root of the trend of social and political interactions in Iranian society towards violence? The hypothesis that is proposed to answer the above question is; The members of Iranian society, especially the youth, feel that according to their abilities and rights (haves and ares), their expectations and expectations (wants and shoulds) are not met and they face political and social exclusions, so they tend to violence to assert their rights. they find The present article was written using analytical-descriptive method and using library and internet data.
  Keywords: relative deprivation, Violence, national protests, Iranian Society, Security
 • Soleman Taei Hasanloei *, GholamReza Behrouzi Lak, Hosen Rezaie Aminloie Pages 19-44

  This research seeks to find out whether globalization and the virtual network strengthen ethnic political movements, cultural and identity crises in Iran (the target society of West Azarbaijan province) or whether it is due to cultural assimilation. At the global level, will conflicts, local and political ethnic identities decrease? The present article is descriptive and analytical in terms of its practical purpose and method. The hypothesis of the article is that “globalization and the emergence of the network space has accelerated the process of politicization of identity, ethnicity and the emergence of cultural challenges for the cultural and value system of societies”. It has also caused all relationships to be separated from their social and spatial context, and the experience of the compression of space and time has caused the phenomenological shrinking of the world. The formation of a networked global society has weakened, eroded and collapsed any boundaries such as geography, politics and culture, so that it has prevented the traditional connection between the individual and the society and it has made traditional and local identification difficult in the global realm.

  Keywords: Globalization, Virtual Space, Ethnicity, political issues of ethnicity, West Azerbaijan
 • Mohsen Bagheri *, MohammadAli Basiri, Enayatollah Yazdani Pages 45-83

  The changes in Israel's national security strategy in recent years have led to the fact that the rulers of this regime put the use of Salafi-Takfiri groups in their agenda to ensure their national security. Based on this, this article seeks to answer the question: What is the position of Salafi-Takfiri groups in Israel's security strategy? The hypothesis of the article is that "Israel has used currents like ISIS from two perspectives of a strategic-security tool and an intellectual-discourse tool to threaten the national security of the Islamic Republic of Iran and its allies". This has led to the intellectual and strategic alignment and convergence of Israel and ISIS against Iran and its allies in the axis of resistance. Therefore, exploitation of Salafi-Takfiri groups in identity confrontations and proxy wars and terrorism, carrying out terrorist acts and creating insecurity and instability in Iran, weakening the security of the Islamic Republic of Iran and its allies in the axis of resistance and the region, confronting Iran's regional influence and strategic depth and creating a strategic depth for itself in the region, Iranophobia and representing the power of Iran and its allies as a regional threat and establishing close relations between Israel and the Arabs, weakening, disintegrating and balkanizing the countries surrounding Israel and creating conditions for the expansionism and superiority of this regime in the region are among the most important functions of Salafi-Takfiri groups such as ISIS in increasing the national security of the Zionist regime. This article has been written using the descriptive-analytical method and using library and documentary sources.

  Keywords: Israel, Islamic Republic of Iran, National Security, ISIS, Salafi-Takfiri Currents, Discourse, proxy war
 • Abdolmajid Seifi, Amirrez Hasanvand * Pages 84-102

  The Nagorno-Karabakh crisis provided the best opportunity for Zionist regime to greatly increase the presence of its intelligence elements in the peripheral environment of Iran under the pretext of providing advisory assistance to Azerbaijani army. The main goal of this research is to examine the process of expanding the relationship between Zionist regime and Azerbaijan with regard to the Nagorno-Karabakh crisis and its effects on the security of Iran. The main question of the research is, what are the effects of the development of relations between Zionist regime and Azerbaijan regarding the Nagorno-Karabakh crisis on Iran's security? The research hypothesis is that the expansion of Azerbaijan's relations with Zionist regime has endangered Iran's national security due to the increased presence of this regime in Iran's peripheral environment. Feeling a common threat in the name of Iran, they have sought to create balance of threat against Iran with this convergence. The research method is descriptive-analytical and data collection was based on library and internet sources.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, Republic of Azerbaijan, Zionist Regime, Karabakh, National Security, Environmental environment, balance
 • Saeed Ghorbani *, Mohammad Fekri, Mohammadjavad Fathi Pages 103-130

  The purpose of the current research is to examine the Palestine issue in the intellectual system of Ayatollah Boroujerdi (RA) and Imam Khomeini (RA) using descriptive-analytical method. The research question is, what is the difference between the approach of Ayatollah Borujerdi and Imam Khomeini to Palestine? The Palestinian government was divided into two separate governments in 1948 by the vote of the United Nations and the influence of major world powers, the Palestinian government and the Israeli regime were the result of this decision. against this, widespread protests were formed, including seminaries and religious authorities, in different periods of time. During the Pahlavi II regime, Ayatollah Boroujerdi reacted to this tragic incident as stated in his declaration, and with the victory of the Islamic Revolution in Iran, the way of dealing with the Palestinian issue became stronger and There were much space for supporting Palestine. The findings of the research show that Ayatollah Boroujerdi and Imam Khomeini had different approaches in dealing with the Palestinian issue. Imam Khomeini's and Ayatollah Boroujerdi's view on the Palestinian issue is based on the view of two sources on the discussion of religion and politics and their activity in the religious and political spheres. The hypothesis of the article is that according to the intellectual foundations of Imam Khomeini and Ayatollah Boroujerdi regarding the relationship between religion and politics, Imam Khomeini believed in active activism and material and spiritual support for the Palestinian issue, but Ayatollah Boroujerdi, due to his protection of  the fledgling seminary, had chosen a passive activism approach in support of the Palestinians.

  Keywords: Ayatollah Boroujerdi, Imam Khomeini, Palestine, Israeli regime, Crisis
 • Abdolvahab Forati * Pages 131-144
  The question of the study is what idea did the scholars of Najaf have about the crisis of the Sunni Arab sectarian government in Iraq? The hypothesis is that it seems hat many scholars of Najaf and Karbala were not influenced by the tradition that Sheikh Morteza Ansari had built in the idea of Shia government. Following what he had said, they considered the verbal proofs of the authority of the jurist to be incomplete and they were more concerned with the jurisprudence's supervision over the possessions of others. Nevertheless, from the period of Mirza Mohammad Taqi Shirazi's rule, the idea of establishing a government became fruitful and he tried to establish a local government in the cities that were free from the invaders in the 10th Revolution, which in some of his letters was interpreted as an Islamic government. Although this revolution failed, his idea remained and in the following decades, some other Iraqi scholars sought to establish a government, the most important of them was Seyyed Mohammad Baqir Sadr. Sadr, who had more serious thoughts than Shirazi, expressed important opinions about the Islamic government and he serious influenced the fate of the Iraqi opposition. With Sadr's martyrdom in 1980, the idea of establishing a government in Najaf practically went into coma and it was only a decade later that his student, Seyyed Mohammad Sadr, started the project of public jurists. Although he did not publicly seek to establish such a government, Saddam and especially the forces of the Western coalition considered him a threat and finally martyred him in 1999.
  Keywords: Sunnah of Sheikh Azam, Velayat Faqih, Council system, Islamic Government, Faqih supervision