فهرست مطالب

مجله مطالعات باستان شناسی پارسه
پیاپی 24 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فریدون بیگلری*، عبدالرضا دشتی زاده، سپهر زارعی، صارم امینی، طاهر قسیمی صفحات 7-24

  فناوری مرکب آشولی در حدود 1.7 میلیون سال پیش در آفریقا پدیدار شد و تا حدود 1.5 میلیون سال پیش در غرب و جنوب آسیا منتشر شد. پراکنش آشولی به جنوب آسیا طی پلیستوسن قدیم نشان می دهد که ایران یا حداقل بخش هایی از آن نیز طی این زمان در محدوده پراکنش فرهنگ آشولی قرار داشته است. ایران از این لحاظ همچون پل ارتباطی بین دو منطقه مهم شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند است که هر دو منطقه دارای شواهد غنی از فرهنگ آشولی اند. در نتیجه ایران، خصوصا جنوب آن به طور بالقوه اهمیت بسیار زیادی در شناخت چگونگی پراکنش این فرهنگ و ویژگی های آن دارد. اما باوجود اهمیت این منطقه، اطلاعات ما از استقرارهای پارینه سنگی قدیم، خصوصا آشولی در آن بسیار اندک است. در این پژوهش یافته های جدیدی از منطقه دهتل در هرمزگان معرفی می شوند که ازلحاظ فناوری و گونه شناسی قابل انتساب به فرهنگ آشولی هستند. در بررسی مقدماتی این محوطه وسیع که بین رشته کوه پرلاور و روستای دهتل واقع شده، مجموعه کوچکی از دست تراش های سنگی گردآوری شد که شامل یک تبردستی، یک خراشنده انتهایی بزرگ، یک سنگ مادر و یک تراشه بزرگ است که در محدوده کوچکی در حاشیه روستای دهتل یافت شدند. علاوه بر این در بررسی بخش بالایی مخروط افکنه های آبرفتی کوه پرلاور و تنگه خشووه تعدادی تخته سنگ های نیمه مدور بررسی شدند که در سطح دو نمونه آن ها آثار برداشت تراشه های بزرگ مشاهده شد. در این پژوهش ویژگی های فناوری و گونه شناسی یافته معرفی و در بستر منطقه ای موردبحث قرارگرفته اند.

  کلیدواژگان: آشولی، دو رویه، تراشه بزرگ، پارینه سنگی قدیم، خلیج فارس، جنوب زاگرس
 • محمدحسین عزیزی خرانقی* صفحات 25-46

  جایگاه نقش تعیین کنندآ فرهنگ های هزاره دوم و اول پیش ازمیلاد در فارس (دشت مرودشت) که آن را با عنوان «فرهنگ شغا/ تیموران» می شناسیم و اهمیت این فرهنگ در گذار از دوران پیش از تاریخ به دوران تاریخی (هخامنشی) به خوبی شناخته شده نیست. در این دوران تاریخی تحولات عظیمی در خوزستان و فارس در حال انجام بود؛ تغییراتی که قاعدتا تعارض های زیادی را میان فرهنگ های بومی و ساکن با فرهنگ هایی با خاستگاه جنوب غربی (ایلامی) ایجاد می کرد. برخی از یافته های باستان شناسی، همچون سلاح های جنگی، نشانه هایی از اوج گیری چنین کشمکش های در دوران گذشته هستند. در این پژوهش به مطالعه و معرفی مجموعه ابزارهای جنگی تل شغا که از کاوش های «محمود راد» در سال 1320ه‍.ش. و «واندنبرگ» در سال 1950م. در تل شغا به دست آمده و اکنون در موزه ملی ایران نگه داری می شود و در پروژه ساماندهی مخازن این موزه مورد بازبینی قرار گرفته بود، پرداخته خواهد شد. در پروژه ساماندهی موزه ملی ایران در سال 1398 تعداد 363 قطعه سلاح هایی از جنس مفرغ شامل سرپیکان و سرنیزه شناسایی گردید به توصیف و تحلیل این بقایای فرهنگی از تل شغا خواهیم پرداخت

  کلیدواژگان: تل شغا، سلاح، سر پیکان، سر نیزه، ایلام، موزه ملی ایران
 • یوسف حسن زاده*، مرجان مشکور صفحات 47-62

  محوطه زیویه در مقام یکی از محوطه های کلیدی عصر آهن شمال غرب ایران (مربوط به دوره پادشاهی ماناها-مادها) با تنوعی از اشیای موزه ای شهرتی جهانی و فهرست بلندبالایی از انتشارات دارد. بخش عمده این فهرست را تک نگاری هایی تشکیل می دهند که براساس یک یا چند شی محدود از یک مجموعه دور از بافت نوشته شده است. مقالاتی که به صورت جامع یافته های «منسوب به زیویه» و «حاصل از کاوش علمی» را با هم دربرگیرند، کم شمارند؛ با این حال مقالات زیادی درمورد یافته های زیویه منتشر شده است، اما هنوز گروه هایی از مواد فرهنگی آن کم شناخته باقی مانده اند و به قدر کفایت به آن ها پرداخته نشده است، از آن جمله می توان به «سرتیرهای استخوانی زیویه» اشاره کرد که پاره ای از آن ها از کاوش های علمی و بخشی از آن ها از طریق مجموعه های خصوصی و عتیقه جویان راه خود را به موزه های جهان باز کرده است. این موزه ها عبارتنداز: متروپولیتن، لوور، موزه ملی ایران و موزه باستان شناسی سنندج. در این نوشتار به معرفی و دسته بندی 51 عدد از این سرتیرها پرداخته می شود. تعدادی از این سرتیرها پیش تر به عنوان عاج ثبت شده بودند. پژوهش کنونی نشان داد که جنس همه آن ها استخوان است. گرچه به دلیل فعالیت هایی که روی آن ها انجام شده بود، تشخیص نوع استخوان در اکثر آن ها ممکن نشد. از نکات دیگر بررسی شده در پژوهش حاضر، این است که با توجه به جنس  استخوانی سرتیرها، آیا از آن ها برای جنگ استفاده شده اند یا برای پرستیژ و حضور نمادین در مراسم های تشریفاتی؟ نمونه های آزمایش شده از سایر محوطه ها نشان داده است که استخوان به قدر کافی سخت هست که در صورت پرتاب با کمان بتواند به بدن شکار یا انسان نفوذ کند و امروزه کاربردی بودن آن ها امری مسجل است و هنوز درمیان برخی قبایل از آن ها استفاده می شود.

  کلیدواژگان: کردستان، عصر آهن متاخر، زیویه، سرتیرهای استخوانی
 • ریچارد نیبل* صفحات 63-78

  این پژوهش به مطالعه سنجشی عنصر مس چهار رزم افزار ایرانی موجود در یک مجموعه خصوصی می پردازد. این چهار رزم افزار در یک مجموعه خصوصی در کشور آمریکا نگه داری می شود. دو رزم افزار نخستین (1-2) در دسته «دشنه ها» می گنجند. این دسته بندی به خاطر اندازه بلندی این دو در نظر گرفته شده است. در بررسی سنجشی، یک خنجر تا 30 سانتی متر درازا، و دشنه در اندازه تقریبی 30 تا 50 سانتی متر درنظر گرفته می شود؛ با وجود این، یک شمشیر به طورکلی دارای اندازه بیشتر از 50 سانتی متر تصور می شود. از آنجا که داده های اصلی باستان شناسی (محوطه) درمورد این چهار رزم افزار را در اختیار نداریم، از این روی به آزمایش هایی برای فهم مکان احتمالی و نیز آزمایش های میکروسکوپی (برای دیگر داده ها) روی آوردیم. بدین وسیله با این دست آزمایش ها، با  شناخت عناصر تشکیل دهنده هم به اصالت یابی، هم برای شناخت خاستگاه فرهنگی آن تلاش کردیم. قبضه هر یک از این رزم افزارها دارای یک لبه یا فلنج در دو سو، ساخته شده که برای نگاه داشتن دسته برآمده از شاخ یا استخوان استفاده می شده است؛ با این سبک، استفاده از دسته را بسیار راحت تر، کاراتر نموده و طرحی زیباتر بدان بخشیده است. قبضه های هر چهار رزم افزار، هلالی شکل، همانند هستند. رزم افزار شماره 2، نه تنها دارای قبضه هلالی شکل است، که دارای دستگیره هلالی شکل هم است. هر دو دشنه شماره 1 و 2 دارای تیغه های مثلثی شکل هستند. با وجود این، تیغه رزم افزار شماره 1 باریک تر در محل اتصال به دسته است؛ رزم افزار شماره 2 برخلاف شماره 1، در نزدیکی دسته پهن تر می شود.  آزمایش های میکروسکوپی  زمینه، این تصور را پیش می آورد که آلیاژ و یا شرایط دفن هر یک از این رزم افزارها متفاوت بوده است؛ این موضوع نیازمند مطالعات بیشتر است.

  کلیدواژگان: شمشیر مفرغی، آلیاژ مس، شمشیر مفرغ ریخته گری، مارلیک، ایران، لرستان، آزوریت
 • حمیدرضا بخشنده فرد*، ثریا محمدی، هومان بخشنده فرد صفحات 79-96

  اثر مورد مطالعه در این پژوهش، یک شمشیر با دسته مفرغی و تیغه آهنی است که از گورستان باستانی تول، واقع در شهرستان تالش استان گیلان، کشف شده است. شی مذکور، در تاریخ 1381ه‍.ش. در کاوش های علمی توسط «محمدرضا خلعتبری» به دست آمده است و مربوط به دوره عصرآهن II (اوایل هزاره اول پیش ازمیلاد) است. اثر مورد مطالعه دارای دوتکه، تیغه آهنی و دسته مفرغی است که در یک قسمت هلالی شکل به هم متصل شده اند. قسمت انتهای دسته، دارای فرمی به شکل لاله گوش است که به «فیل گوش» معروف است. قبل از قسمت فیل گوش، یک برجستگی دیده می شود. این پژوهش به کمک مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی جهت فن شناسی و آسیب شناسی یک شمشیر با دسته مفرغی و تیغه آهنی، به دست آمده از گورستان تاریخی تول تالش، انجام شد. در این راستا با هدف مطالعه فن شناسی و آسیب شناسی شی مذکور از طریق انجام مطالعات تطبیقی و باستان شناسی به روش کتابخانه ای، انجام مطالعات فن شناسی به روش های آزمایشگاهی رادیوگرافی، متالوگرافی، مشاهدات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-EDS) و آنالیز فازی محصولات خوردگی توسط تفرق اشعه ایکس (XRD) و همچنین شناخت روش ساخت و شناسایی انواع آسیب ها و خوردگی ها انجام شد. مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای تعلق این اثر را به عصر آهن نشان داد؛ هم چنین آزمایش های انجام شده برروی دو قسمت دسته و تیغه نشان داد، جنس تیغه آهنی آلیاژ آهن - کربن بوده و دسته اثر از آلیاژ مفرغ با تکنیک ساخت ریخته گری و چکش کاری است؛ هم چنین اثر دارای خوردگی گالوانیکی است.

  کلیدواژگان: شمشیر مفرغی -آهنی، عصر آهن، خوردگی گالوانیکی، آهن، مرمت، حفاظت، تول تالش
 • النا مالوزیومووا* صفحات 97-126

  این پژوهش به بررسی آیین های جوانمردی، ریشه دار و توسعه یافته در ایران باستان تا به چگونگی انتقال و برخی تغییرات آن به دوران اسلامی می پردازد. نگارنده، ساختار فرهنگی که به برپایی آن انجامید، دلایل سرچشمه های آغازین و نیز پیش زمینه هایی که منجر به پیدایی آن در خراسان بزرگ به میانه سده هشتم میلادی با شورش عباسیان فرجامید، را به تحلیل خواهد کشید. این دوره برابر با آن رخداد فرامرزی (عباسیان) بود که ناگهان نیروها و برخی امکانات گروه های دهقان نژاد ایرانی را فعال کرد تا زمینه ساز تحولات نظامی بعدی در شرایط جدید شود. بی گمان پس زمینه های ایران پیش از اسلام، یعنی گروه های ایرانی ساکن در این منطقه در شکل گیری، آن چه پس از اسلام رخداد، موثرترین بوده است. گروه های ایران شرقی همواره در تاریخ سازی و فرهنگ آفرینی یکی از مهم ترین ها بوده اند. «بلاذری» در فتوح البلدان و تاریخ طبری (و دیگران) از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، فرار «یزدگرد» به خراسان، نبرد وی با اعرابی که سرزمینش را فتح کرده بودند، سخن گفته اند. موضوع نبرد های وی با ترکان، توصیف سپاه و رزم افزارهای سپاه ایران از راه این منابع قابل فهم است.

  کلیدواژگان: خراسان بزرگ، مرو، فرهنگ سوارکاری، هبوط، پولاد بوته ای، بیرق، نوآوری
 • منوچهر مشتاق خراسانی، داریوش اکبرزاده* صفحات 127-166

  شاهنشاهی ساسانی یکی از قدرتمندترین دوره های سیاسی-تاریخی ایران باستان را شکل داده است. میراث، آثار باستان شناختی و نیز یادگارهای ساسانی (به زبان پهلوی) در کنار متون پسا ساسانی، نشان دهنده پیوندهای فرهنگی و هنری این دوره در پهنه گسترده ای از پیوند با شرق تا به غرب است. با وجود پژوهش های ساسانی شناسی، موضوع بررسی رزم افزارهای ساسانی کمتر موردتوجه بوده است. این میراث ارزشمند برجای مانده، شامل رزم افزارهای دفاعی و هجومی، از شاهان و دیگر بزرگان ساسانی کم و بیش در مرزهای داخلی فراوان به دست آمده است. انواع شمشیرهای ساسانی بر روی سکه های سیمین و دینارها تا به آثار زرین و سیمین و نقش برجسته ها و از راه میراث موجود در موزه ها و مجموعه های شخصی قابل فهم هستند. باوجود برخی پژوهش ها در ارجاع به رزم افزارهای ساسانی موجود در نقش برجسته ها، به کمتر کاری در این مورد بر پایه سکه ها می توان ارجاع داد. این رزم افزارها، خواه به عنوان میراث اشکانی (که به ساسانیان رسید)، خواه به عنوان رزم افزارهای ساخته شده بر پایه همین دسته آثار در آسیای میانه، خواه رزم افزارهای ساسانی در معنی اخص، در اینجا بررسی خواهد شد. از همین روی، این پژوهش به بررسی سنجشی میان گونه های نقش شمشیرهای برجای مانده برروی سکه ها، آثار زرین و سیمین و نیز نقش برجسته ها خواهد پرداخت. شکل شمشیرها، دسته ها، نوع قبضه ها، نوع حمل انواع شمشیرها، زاویه بدن حامل، همانندی و ناهمانندی های این دسته رزم افزارها به توضیح و توصیف خواهد آمد. برای این موضوع، انواع شمشیرهای برجای مانده از دوره هر شاه (بیاری مدارک) به توضیح کامل خواهد آمد؛ سکه های ساسانی گواه دو نوع حمل شمشیر به صورت مشخص هستند: الف) حمل شمشیر از میان بدن و نقش روبه رو. ب) حمل شمشیر در سمت چپ یا راست بدن.

  کلیدواژگان: شمشیرهای ساسانی، نقش برجسته، سکه، آثار زرین و سیمین، شمشیر دولبه
 • کاوه فرخ* صفحات 167-204

  این پژوهش به تحلیل (پاسخ) دیدگاه های «مارک-آنتونی کارانتابیاس» درباره عوامل اصلی شکست «سپاه ساسانی» در برابر هراکلیوس به سال های 627-628م. متمرکز است. تحلیل کارانتابیاس را می توان به چهار تصور مشخص نادرست (نظامی) در موضوع با سپاه (ساسانی) دسته بندی کرد: نخست، این دیدگاه که سپاه متاخر ساسانی فاقد ابزار «رکاب»، برای سواره نظام بوده است. دو، عدم آگاهی و شناخت لازم ایرانیان از سبک تیراندازی شصتی (رها کردن زه کمان با انگشت شصت؛ معروف به تیراندازی مغولی) با این ادعا که که آن ها کارایی بیشتری نسبت به تیراندازی معروف دوانگشتی ساسانی داشته اند. سه، دیدگاه تاکید بر «ترس و محافظه کاری پارسیان» (ایرانیان) که به خودی خود منجر به امتناع سپاه از پذیرش فناوری های جدید نظامی بوده است. چهارم، دیدگاه ادعایی برتری سبک و رزم افزارهای سواره نظامان استپ/آسیای میانه و یا سواره نظام «هون -ترک» در مقابل سبک و رزم افزارهای ساسانی است. این چهار برداشت نادرست با تکیه و بررسی دقیق محوطه های باستان شناختی چون تاق بستان، و آثار برجای مانده چون رکاب های ساسانی (چون آثار فلزی)، به عنوان منابع اصلی و پژوهشی به پاسخ خواهد آمد. پنجمین موضوعی که باید بر آن تاکید کرد که البته ایشان نادرست آن را متوجه شده اند: که بهره گیری سپاه ساسانی از ساختار«چهار سپاهبد» (چهار کوست، تقسیم کشور به چهار منطقه نظامی) موجب ناکارآمدی ارتش (ساسانی) شده بود؛ «هراکلیوس» با شناسایی این ضعف و بهره برداری از آن، توانست به موفقیت هایی در برابر سپاه ساسانی دست یابد. درواقع، ناکارآمدی ساختار نظامی چهار سپهبد، آن هم در یک جنگ طولانی، نقش به سزایی در شکست «خسرو دوم» داشت. ارتش های ساسانی و به ویژه «اسواران» به طور حرفه ای آموزش چگونگی پیروزی بر دشمن در میدان های نبرد و گشایش سرزمین های دشمنان را دیده بودند؛ از همه مهم تر، سپاه ساسانی براساس ابتکار عمل، قدرت رزمی بالا تعریف شده بود که این موضوع ناشی از بهره گیری از سرداران نخبه، گروه های آموزش دیده بسیار حرفه ای چون: اسواران و بخش پیاده نظام معروف به «دیالمه» بود.

  کلیدواژگان: ساسانیان، بیزانس، آسیای میانه، اسواران، کمان وران
 • بید وایر* صفحات 205-220

  این پژوهش به ناوک های کمان، به شیوه های بهره گیری و تاریخ احتمالی ورود آن به ایران می پردازد. در زبان فارسی بدین رزم افزار «ناوک» (مجرا) و به پرتابه های آن ها «تیر ناوک» گفته اند. باوجود این، واژه ناوک برای «تیر» و حتی «کمان» نیز در زبان فارسی به کار رفته است. اصطلاح رزم افزار ناوک چنان با نام ایران درهم تنیده است که از نگاه فرهنگ های بیرونی (خارجی)، ایران خاستگاه این جنگ افزار و توسعه دهنده آن بوده است. این دو، در زبان عربی به عنوان «مجرا» نامیده شده اند؛ این اصطلاح عربی در غرب بسیار شناخته شده تر است؛ دلیل آن، به ترجمه دو کتاب دستنامه (راهنمای) این موضوع از عربی به انگلیسی، یعنی «راهنمای کمان وری عربی» (راهنمای تیراندازی با کمان عربی) و «کمان وری مسلمانان» برمی گردد. باوجود این، پیش از رخداد، واژه ناوک، به دلیل ترجمه بخشی از کتاب هدایات الرامی، به انگلیسی ترجمه و شناخته شده بود؛ اما در ترجمه به اشتباه از آن با عنوان کمان های زنبورکی (/صلیبی) نام رفته است. منظور از ناوک (مجرا) تیر (پیکان)، یک لوله نیمه بسته بر روی یک کمان برای پرتاب یک تیر با اندازه کوچک اما برای شلیک به فاصله دورتر استفاده است. این ابزار موجب سرعت بیشتر تیر و اصصکاک کمتر آن با هوا به هنگام شلیک، در سنجش با یک تیرپرتاب معمولی، خواهد بود. به گمانی تاریخ ورود این رزم افزار به ایران، به روزگار فرجامین ساسانی برمی گردد؛ این رزم افزار با ورود «تازیان» نیز حفظ و تا زمان «ورود اسلحه» گرم نیز در ایران روایی داشته است. این رزم افزار، زمینه ابداع بسیاری از رزم افزارهای دیگر در جهان اسلام بوده است. درهم تنیدگی نام ایران با این رزم افزار در دستنامه های عربی کمترین گواه توسعه این جنگ افزار توسط ایرانیان است. از این روی، در این پژوهش به برخی منابع عربی-فارسی، با ارجاع به اشیاء اصیل و نیز بازسازی شده، پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: کمان وری، تیر ناوک، تیرو کمان، مجرا، ناوک
 • آنا فارباخ* صفحات 221-238

  این پژوهش از رویکردی ترکیبی برپایه مطالعات مربوط به آثار تاریخی برجای مانده از دوره سامانیان، گزارش های متن شناسی همراه با مطالعات مدرن تبارشناسی (ژنتیکی) برای هدف خود بهره خواهد برد؛ هدف از این ترکیب، پرده برداشتن از هویت کسانی است که از دوردست ترین کران جغرافیایی، یعنی از شرقی ترین بخش های آسیای میانه تا به شمال اروپا در موضوع بازرگانی فعال بودند. این پژوهش به «هویت شناسی» کسانی می پردازد که در مسیر بازرگانی این کران (بیرون از اروپا) فعال بودند. در حقیقت، این پژوهش بار دیگر به اهمیت و جایگاه ایران (پارس) در تاریخ اروپا و آسیای میانه (در این دوره) مهر تایید می زند. اطلاعات موجود برپایه آثار و متون، شواهد موردنیاز برای فهم شبکه گسترده تجارت و مردمی که مسیول جابه جایی این کالاها بودند، شناخت آن مردمان و افکارشان را به ما می دهد. این جستار، گواهی پژوهش های تبارشناسی اخیر از دو گروه قومی به نام «روس» یا «وایکینگ» است؛ و البته عمدتا با ترکیبی از اسکاندیناوی ها، اسلاوها، ترک ها تا به مردمان محلی را شامل شده است. آن دسته از متون عربی-فارسی که به موضوع پیوند میان روس و اروپای شرقی می پردازد پیش تر و به درستی ازسوی «توریر جانسون هاراندل» مورد بررسی قرار گرفته است. در این متون، قوم روس با نام های دیگر چون «مجوس»، «نرثمانی»، «اوردومان»، «وارنک» و دیگر اسامی نیز نامیده شده است. یکی از دیدگاه های قابل دفاع وی، تاثیر فرهنگ ترک بر قوم روس بوده است. این اصل و نسب به هم پیچیده این اقوام، به یاری پژوهش های ژنتیکی اخیر و نیز شواهد باستان شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به عنوان نتیجه گیری، اصطلاح «روس» نه به عنوان نام یک «گروه قومی»، که به یک «شیوه زندگی» اشاره دارد.

  کلیدواژگان: روس، وایکینگ، هویت، سامانیان، شمشیر، بازرگانی، اکراین
 • سرگئی گورباتکوف* صفحات 239-260

  در سال های اخیر، موضوع توجه به جزییات رزم افزارهای (قدیمی) دفاعی و تهاجمی ایرانی درمیان مورخان، متخصصان رزم های کهن سال، علاقمندان به بازسازی این دست آثار تا به علاقمندان به میراث فرهنگی شرق، رشد فوق العاده ای داشته است. باوجود این، تغییر در الگوهای رزم افزارهای دفاعی غرب آسیا (یک ربع فرجامین سده 15م. تا به نخستین ربع از سده 16م.) به خوبی موردمطالعه واقع نشده است. بازسازی جنگ افزار معروف به «زره فلزی» مربوط به 1540 تا 1650م. بسی چالش برانگیز است؛ زیرا در موزه ها تا به حال و نیز در مجموعه های شخصی نمونه کاملی از آن گزارش نشده است. از این روی، بر پایه رزم افزار معروف به «جوشن» و دیگر موارد فنی درهم تنیده با طراحی این گونه رزم افزار، پژوهش حاضر به موضوع بازسازی جوشن می پردازد که روزگاری بر تن جنگجویان ایرانی بوده است. به همین دلیل، به بازسازی یک زره فلزی ایرانی بر پایه همین رزم افزار از دوره زمانی 1540-1650م. براساس اندازه واقعی، طرح اصلی و تمامی ویژگی های واقعی آن اقدام شده است. در این نوشتار بر پایه دیدگاه های موجود (نظری) و نیز تحقیقات عملی به طراحی و بازسازی این رزم افزار اقدام شده است. استادان زره کار (سازنده) همواره به دنبال بهترین ترکیب و نسبت صفحات و زره حلقه فلزی در ساخت این دست آثار بوده اند. آن ها همواره از موضوع آزمایش شکل ها، اندازه های صفحات، تعداد سوراخ ها، قطر، هندسه و روش اتصال حلقه ها غافل نبودند. از مهم ترین مشخصات زره های دوره زمانی یادشده،  بهره گیری از صفحات نسبتا بزرگ و تعداد کمی از ردیف های آن ها (3-5 ردیف روی سینه / پشت)، هم پوشانی کوچک صفحات در یک ردیف است.

  کلیدواژگان: بازسازی زره، بختر، جوشن، زره فلزی
 • دیوید نیکوله* صفحات 261-286

  «فخرالدین محمد ابن منصور مبارک شاه القوراشی» به سال 1150م. (نیمه اول سده ششم هجری) به گمانی در غزنی (افغانستان کنونی) زاده شد. او به تدریج به خدمت دربار «قطب الدین ایبوک»، نخستین مملوک ترکی، یا پادشاه غلام های جنگجو، در شمال هند درآمد. فخرالدین در حدود سال 1224م. درگذشت. کتاب ایشان با عنوان آداب الحرب و الشجاعه (آیین جنگ و دلاوری) ، رساله ای در موضوع حکومت داری، به عنوان یک دستنامه (راهنما)، برای شاهزادگان به شمار می رفت؛ کتابی اساسی درباره جنگ، تاکتیک ها، ساختار سپاه، رزم افزارهای مختلف، فن محاصره و داستان های بسیار تاریخی-نظامی؛ این کتاب بسیار مهم، ولی تاحدی آرمان گرایانه به موضوع رزم افزارها پرداخته است. با وجود این، فصل های مختلف کتاب دربردارنده توصیف رزم افزارهای متاخر، نیز همراه با رزم افزارهای هندی و ترکی است. هم چنین این کتاب به دیدگاه های عملی و نظری نظامی فراموش شده نیز پرداخته است؛ برای مثال، باید به فصل 12 اشاره کرد که کاملا بر پایه سنتی اسلامی یا همان تفکر (نظامی) عباسی است؛ آنجا که می نویسد: «چگونه باید ارتش را نیرومندانه فرماندهی کرد و این فرماندهی را نگه داشت»؛ در بخش نخست از فصل 13 به توضیح این که «در کجا و چگونه باید به سپاه درنگ (توقف) داد» پرداخته است. برخی از فصل های کتاب آداب الحرب و الشجاعه آشکارا برپایه ساختار نظامی گری عباسیان استوار است که در سده 8-10م. توسعه یافته بود؛ از این جمله می توان اشاره کرد به آن چه که: «چگونه می توان سپاه را مستقر کرد و این استقرار را حفظ کرد». دیگر بخش ها به بازتاب دیدگاه های متاخر نظامی گری هندی-اسلامی، هندی و ترکی، دیدگاه های اولیه نظامی گری، آرایش های نظامی، اردوهای مناسب و تمرین بنابر سنت اسلامی سوارکاری برابر دستورالعمل های آموزش نظامی می پردازد. فصل 11 که در اینجا به تفسیر و ارزیابی آن پرداخته شده، به موضوع بهره گیری گسترده از چگونگی آرایش رزم افزارها می پردازد. فصل 19 نیز که در اینجا مورد تفسیر واقع شده، به چگونگی آرایش سپاه به هنگام کارزار محدود می شود.

  کلیدواژگان: کمان وری، شمشیر، رزم افزار، رزم، سوارکاری، اسب
 • شاهین گرکانی دشته*، محمد مرتضایی صفحات 287-310

  کلاه خود دستاری، گونه ای از کلاه خودهای جنگی دوران اسلامی است که به دلیل تزیینات ویژه ای که آن را شبیه به دستار می کرده و همچنین نمایان بودن کلاه خود از زیر عمامه جنگجویان به این نام معروف شده است. براساس مستندات متعددی که تاکنون باقی مانده می توان گفت که استفاده از کلاه خودهای دستاری به صورت تقریبی از اوایل قرن چهاردهم تا اواخر قرن شانزدهم میلادی در گستره وسیعی از سرزمین های اسلامی رواج داشته که از این میان می توان به دولت های ایلخانی، آل جلایر، آل اینجو، آل مظفر، تیموریان، ترکمانان و صفویان نیز اشاره کرد که در طول قرون فوق در ایران حکومت می کردند. باوجود این گستره وسیع و مدت طولانی که این سبک از کلاه خود موردتوجه و استفاده قرار داشته، تاکنون تنها دو سبک ترکمانی و عثمانی، به دلیل وجود نمونه های متعدد باقی مانده، به صورت کامل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سایر نمونه ها و مستندات برجای مانده از سده های فوق، یا موردتوجه نبوده و یا به طورکلی فارغ از دایره کلاه خودهای دستاری مورد ارزیابی و دسته بندی قرار گرفته اند. این پژوهش قصد دارد تا  با اتکاء به مستندات باقی مانده، ازجمله مجموعه کلاه خودها و همچنین نگاره های مصور شده در طول قرون فوق به مطالعه و بررسی کلاه خودهای دستاری بپردازد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه ساختار هندسی کلاه خودهای دستاری در طول سده های ذکر شده است تا به کمک آن بتوان به شناسایی ساختار شکلی و تفاوت های سبکی در طراحی و ساخت این کلاه خودها پی برد. نتایج این پژوهش گویای آن است که تحولات در ساخت کلاه خودهای دستاری در طول سده های چهارده تا شانزده میلادی در ایران منجر به ارایه چهار سبک مختلف در طراحی و ساخت کلاه خودهای دستاری شده که به ترتیب عبارتند از: سبک مغولی، سبک تیموری، سبک ترکمانی و سبک قزلباشی.

  کلیدواژگان: کلاهخود دستاری، ایلخانان، تیموریان، ترکمانان، صفویان
 • جبرئیل نوکنده* صفحات 311-340

  تپه بازگیر یکی از محوطه های باستانی مهم در شناخت دوره مفرغ پایانی در حوزه شمال شرق ایران به حساب می آید. از این مکان باستانی، مجموعه ای فلزی به تعداد 759 قلم با وزن تقریبی بیش از دو تن از جنس مس پایه از دوره مفرغ و در بستر باستان شناختی شناسایی شد که از نظر شکل و حجم در نوع خود ویژه است. این مجموعه در سال 1379ه‍.ش. به صورت اتفاقی کشف شد و در سال 1389 با مجوز پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مورد کاوش نجات بخشی قرار گرفت. این مجموعه در زمان خود به صورت هدفمند در زیر یک کف مسکونی دوره مفرغ پایانی و در بستر خاک بکر جاسازی شده بود. آثار به دست آمده در شکل و کارکرد دارای تنوع بوده و شامل ابزار: کشاورزی، خانگی، رزمی و تشریفاتی و یا اشیای شان زا هستند. هر یک از گونه ها در بستر برجا در کنار یک دیگر قرار داشته و دارای چیدمان منظم بودند. در این میان، سه عدد سپر شناسایی شد که کنار یک دیگر و زیر تغارهایی با لوله ناودانی شکل، در حدفاصل اشیای دیگر با کارکرد خانگی، رزمی و تشریفاتی و روی خنجرها، تبرتیشه ها، دوشاخ ها و میله سنگی جای داشتند. سپرها از نظر شکل تا حدودی مشابه یک دیگرند و تفاوت اندکی در تعداد مزغل و تسمه دارند. تاکنون این نوع سپرها از دیگر محوطه های باستانی هم زمان و پس از آن گزارش نشده است. براساس مطالعات انجام شده، این سپرها تاکنون کهن ترین سپرهای مکشوف از ایران به حساب می آیند. با کمک آزمایش های XRD و XRF و به منظور شناسایی، تجزیه و تحلیل عناصر و آنالیز شیمیایی برروی یکی از سپرها و سایر اشیای مجموعه مشخص شد که جنس آلیاژ آن مس پایه بوده و به روش ریخته گری و سپس چکش کاری سرد ساخته شده است.

  کلیدواژگان: سپر، مس پایه، دوره مفرغ پایانی، تپه بازگیر، جلگه گرگان
|
 • Fereidoun Biglari*, Abdolreza Dashtizadeh, Sepehr Zarei, Sarem Amini, Taher Ghasimi Pages 7-24

  Iran holds great significance for the question of the eastward expansion of the Acheulean hominins, as it is situated between the Arabian Peninsula and the Indian subcontinent, both of which have long and rich records of the Acheulean techno complex. Despite its strategic location, Iran has produced little evidence of the Acheulean techno complex. The only notable examples have been found in the western and northwestern regions of the country. The absence of Acheulean sites in southern Iran cannot be justified. Because this region, located in the northern parts of the Persian Gulf, was one of the main dispersal routes for Acheulean hominins towards the east. Here, we present a report on the discovery of a Lower Paleolithic locality near Dehtal, located in the northern region of the Persian Gulf. Additionally, we discuss the techno-typological characteristics of the lithics found in the area. Dehtal yielded a small, but characteristic lithic assemblage, which included a handaxe, a massive scraper, a large flake, and a flake core. The raw materials used are sandstone and fossiliferous limestone rock, which can be found as cobbles and boulders in secondary contexts on the northern slopes of Par-e Lavar. In addition to these findings, two boulder cores with large removal scars were also documented in the area, indicating large flake production in this locality. The site offers a unique opportunity to study a lithic assemblage in a relatively unknown area within the distribution range of the Acheulean technocomplex.

  Keywords: Dehtal, Evidence of the Large Flake Acheulean at the North of the Persian Gulf, Iran
 • MohammadHossein Azizi Kharanaghi* Pages 25-46

  The correct position and the determining role of the second and first millennium BC cultures in the Fars region (Marvdasht plain) which we know as the Shoqa/Timuran cultures and the importance of this culture in the transition from the prehistoric to the historical period (Achaemenid) are still not well known. Despite of extensive archaeological research that has been done in the Marvdasht plain and the presence of significant sites of this period, due to the limited and generally very old excavations in these sites, it is still difficult to understand these developments. During that time, huge developments were taking place in Khuzestan and Fars regions; Changes usually created many conflicts between native cultures and southwestern cultures origin (Elamite).Some archaological findings, such as weapons, are signs of the height of such conflicts in the past. This paper will study and introduce the collection of weapons of Toll-e Shoqa, which were obtained from the excavations of Mahmoud Rad in 1942 and Vandenberg in 1950 in that site, those are now kept in the National Museum of Iran. These collections have been studied recently in the inventory project in the National Museum of Iran archives. So far, few cultural materials from Toll-e Shoqa have been published and more emphasis has been placed on its pottery; the pottery is the basis of the relative chronology of this period in the Fars region. Unfortunately, the results of the archaeological excavations in Shoqa were never fully published and all its cultural materials were not introduced. In the organizing project of the National Museum of Iran which will be described and analyzed in this paper.

  Keywords: Toll-e Shoqa, Weapon, Arrowhead, Spearhead, Elamite, National Museum of Iran
 • Yousef Hassanzadeh*, Marjan Mashkour Pages 47-62

  Ziwiye, as one of the key sites for Iran’s North West Iron Age (Median kingdom), has many masterpieces kept in different museums and a long list of publications. The main part of this list consists of monographs that are written based on one or more limited objects from an out of context collection. There are few articles that comprehensively include the findings “attributed Ziwiye” and “came from excavation”. However, many articles have been published about Zavieh’s findings, but parts of this collection still remain unknown and do not receive enough attention. The corpus of bone arrowheads is one of them, some of which were found during archaeological excavations while others came to museums from antiquities dealers. These include: the Metropolitan Museum of Art in New York, Musée du Louvre in Paris, the National Museum of Iran in Tehran, and the Sanandaj Archaeological Museum. This article aims to introduce and categorize 51 bone arrowheads. Some of these were registered as ivories, but our research concluded that all of these were made of bone. In few instances, the production manner prevented the proper identification of bone versus ivory. Another examined point in this research is whether such arrowheads were produced for actual warfare or for prestige and symbolic use in ceremonial events considering their bone material. The examined samples from other sites show that bone can be hard enough to penetrate game and human body even with light protection such as archery. Bone for making arrowheads was used for hunting big games and some tribes still use them.

  Keywords: Kurdistan, Late Iron Age, Ziwiye, Bone Arrowheads
 • Richard Nable* Pages 63-78

  This paper will compare the characteristics of four ancient Iranian, copper alloy weapons. These weapons are from private collections in the USA at the time of examination. The first two weapons fall into the category of dirks (or daggers). This characterization is based on the overall length of the weapons in question. For comparative purposes, a dagger reaches 30 cm, a dirk is a classification for weapons with overall lengths of 30-50 cm, while a sword would have an overall length of over 50 cm. Because precise archaeological data is absent for these pieces, we examined short-term provenance and microscopic analysis, together with stylistic components to verify the authenticity and general cultural origin of each specimen. The hilt of each weapon is bordered by a ridge, or flange, on both sides that would have allowed for an organic or stone inlay to make the grip more comfortable and functional, as well as adding to the aesthetics of the piece.  The pommels of these weapons all have a similar, crescent shape. Weapon 2, has not only a crescent-shaped pommel but also a more pronounced, crescent-shaped guard. Both of the dirks (weapons 1 and 2) have roughly triangular blades. However, the blade of weapon 1 becomes narrower near the guard while the blade of weapon 2 does the opposite and flares out near the guard. Microscopic examination of the patinas confirms the ancient origin of each piece, however, subtle differences in the patinas suggest that the alloys and/or the burial conditions of each were potentially different. This would be an area where further study would be warranted.

  Keywords: Bronze Swords, Copper Alloy, Swords Cast Bronze, Marlik, Iran, Luristan, Azurite
 • ‌HamidReza Bakhshandehfard*, Soraya Mohammadi, Hooman Bakhshandehfard Pages 79-96

  The artifact studied in this paper is a bimetallic sword made of bronze handle and an iron blade, which was excavated from the Tol ancient cemetery, located in Talash city, Gilan province, in 2001 by Mohammad Reza Khaltabari. This research aims to study the technology and pathology of the mentioned object by conducting comparative and archeological studies using the library method, conducting technological studies using the laboratory methods of radiography, metallography, and microstructural observations using a scanning electron microscope (SEM-EDS). The phase analysis of corrosion products was done by X-ray diffraction (XRD), as well as knowing the manufacturing method and identifying the types of damage and corrosion. The result shows that this work belongs to the Iron Age. Also, the tests performed on the two parts of the handle and the blade showed that the material of the iron blade is iron-carbon alloy. The amount of carbon in different parts of the body of blade is not the same and the handle is made of bronze alloy with casting and hammering techniques. It also has a galvanic corrosion effect.

  Keywords: Bimetallic Sword, Iron Age, Galvanic corrosion, Iron, Bronze, Conservation, Restoration, Tol- e Talesh
 • Elena Malozyomova* Pages 97-126

  The article reviews chivalry traditions, developed in ancient Iran, and their transition and transformation to the country’s post-Islamic history. The author analyses the cultural mechanisms, which provided this movement, and argues that its roots and prerequisites should have taken place in Great Khorāsān at the very turn of the ‘Abbāsid revolt in the middle of the century CE. This was a period when an external call activated forces and facilities, preserved in the stratum of Iranian knights, to become the basis for the later military evolution within the new circumstances. The cultural importance of Khorāsān for the Iranian state and rule at the turn of the Muslim era is reflected in written texts. The early muslim period in Great Khorāsān was a special time as Iranian predominance mingled with multicultural traditions in the boundary region. The topic is presented in a wide context including Irasnian literary, artistic, and artisanal sources, helping to visualize the historical backdround of Iran. This is based on philosophical doctrines for Iranian cultural developement proposed by contemporary scholars.

  Keywords: Great Khorāsān, Marv, Chivalry Culture, Descent, Crucible Steel, Banner, Innovativeness
 • Manouchehr Moshtagh Khorasani, Daryoosh Akbarzadeh* Pages 127-166

  Sasanian Empire was one of the most powerful periods in ancient Iran. Archaeological evidence and traces, and Sasanian and Post-Sasanian texts show cultural and artistic relations of the Sasanian Empire from the East to the West. However, official Sasanian methods of warfare are one of the most important legacies of the period that have been less studied. These offensive and defensive arms and armor can be analyzed by looking at remaining evidence left by kings and officials within the national borders to the lands abroad. Sasanian swords are depicted on rock reliefs, silver dishes, and coins (drachmas and dinars). Although studies have been done on the classification of Sasanian swords shown on rock reliefs, no systematic study on the depiction of Sasanian swords on Sasanian drachms has been done so far. The following paper tries to restudy the subject by comparing the swords depicted on Sasanian coins and compare them to the swords shown on rock reliefs and dishes. Sasanian swords are depicted on different Sasanian royal arts such as Sasanian coins, Sasanian silver dishes, and Sasanian rock reliefs. Different elements will be taken into consideration such as the shape of swords in general and their method of hanging from the belt in particular. A closer look shows that Sasanian drachmas and dinars show two major types of hanging Sasanian swords via a scabbard slide system: A. hanging the sword in front of the body. B. hanging the sword on the left or the right hip. Additionally, the following paper will compare them to some extant examples of Sasanian swords that are kept in museums and private collections.

  Keywords: Sasanian Swords, Rock Reliefs, Silver Works, Coins, Scabbard Slide System, Two-Point Scabbard System, Feather Pattern
 • Kaveh Farrokh* Pages 167-204

  This article addresses and re-examines Marc-Anthony Karantabias’ analysis of factors that contributed to the defeat of the Sasanian Spāh by Heraclius by 627-628 CE. Karantabias’ analysis may be categorized into four (military) misconceptions with respect to the Spāh: (1) the notion that the late Sasanian Spāh lacked stirrups for the Savaran cavalry (2) the alleged refusal or lack of knowledge of the Mongolian draw which is proposed to have been of greater efficacy than the Sasanian (3-finger) bowshot (3) the notion of “Persian conservatism” leading to the Spāh’s refusal to adopt new military technologies and (4) the alleged supremacy of Steep/Central Asian and/or Hun-Turkic cavalry warfare over the Sasanians. These four misconceptions fail to be supported by a close examination of archaeological sites (e.g., Taghe Bostan) and artifacts (e.g., Sasanian stirrups, metal works, etc.), primary sources and pertinent research studies. A fifth misconception pertains to the lack of consideration of the shortcomings of the Sasanian four-Spadbed system which Heraclius was able to successfully exploit against the Sasanian empire. In conclusion, Heraclius’ successes are attributed to his exploitation of the weaknesses of the four-Spāhbed system as well as the Byzantine willingness to adopt Steppe/Central Asian technology (e.g., compound bow, iron stirrup).

  Keywords: Sasanian Byzantine, Central Asia, Steppe Khazar-Turkic, Spāh Savaran Archery, Stirrup Lappet
 • Bede Dwyer* Pages 205-220

  A study of the arrow guide or nāvak in Iran. It covers the technical aspects of arrow guides and how they may have entered Iran. In Persian, arrow guides are called nāvak and their projectiles are called tīr-e nāvak. However, sometimes nāvak is used for the arrow as well, and even the bow. It also covers how outside cultures viewed Iran as a source of innovation in the further development of these devices. In Arabic they are called majrā and this is the term most familiar in the west due to two important translations of Arabic archery manuals into English, Arab Archery and Saracen Archery, but they were mentioned earlier as nāvak in an English translation of part of the Hidāyat ar-Rāmī, where they were mistakenly described as crossbows. Essentially, an arrow guide is a partially closed tube used with a bow to shoot a short arrow drawn much farther than its length would normally allow. This produces a projectile that has increased velocity and less friction through the air than a regular arrow. The arrow guide has had a long history in Iran, probably entering in the last years of the Sasanian Dynasty, surviving the Arab conquest and persisting until the gradual takeover by firearms. It was fertile ground for invention with many variations being spread across the Islamic world. The persistent association with Iran in Arabic archery manuals reflects the perception that much of its development was tied to Persian users. Here, Persian and Arabic sources are examined. Reference is made to original artefacts and reconstructions.

  Keywords: Archery, Arrow guide, Bow, Arrow, Majrā, Nāvak, Tīr-e Nāvak
 • Ann Feuerbach* Pages 221-238

  This paper utilizes an approach that combines studies of Samanid period artifacts and textual accounts with modern genetic studies to explore the identity of the people who were involved in long distance trade from the far eastern regions of the Central Asia into Northern Europe. Although this study does not analyze the Samanid works, it reiterates and illustrates how important Iran/Persia was in the history of Europe as well as Central Asia. The information contained in the artifacts and texts gives us the evidence needed to understand the vast trade network and the people who were responsible for the movement of these goods, people and ideas.  This study reconfirmed recent genetic studies that the people, collectively termed Rus or Vikings, were a mixture primarily of Scandinavians, Slavs, and Turks, with additional admixing with local populations. The importance of the Persian and Arabic sources addressing contact between the Rus and Eastern people has been thoroughly discussed by Thorir Jonsson Hraundal. In these texts, the Rus were referred to by different names including Majus, Northmanni, Urduman, Warank as well as by other names. One of his many observations is the unmistakable influence of Turkic culture on that of the Rus. This complex ancestry is supported by recent genetic studies and will be discussed in more detail below in light of archaeological evidence. Thus, the term Rus refers to a way of life rather than a homogenous ethnic or cultural group. However, this study refined the identity of the people responsible by observing a correlation between the distribution of the genetic haplogroup R1a sub-clade and the long-distance trade routes across Central Asia to Northern Europe, with the central focus in Eastern Europe.  Despite the vast distance, the evidence indicates that there were cultural contacts between people with linked ancestry. The study is important because it begins to reveal the unexpected influence of Eastern cultures on those of Northern Europe.

  Keywords: Rus, Viking, Identity, Samanid, Swords, Trade, Kinship, Ukraine, R1a1a, Religion
 • Sergey Gorbatko* Pages 239-260

  In recent years there has been a growing interest among historians, historical martial artists, reenactors, and those who are interested in Eastern culture as well as in Persian offensive and defensive weapons to have a more detailed study of armor. The change in the paradigm of defensive weapons throughout Western Asia (the last quarter of the 15th to the first quarter of the 16th century) has not yet been fully investigated. Reconstruction of mail-and-plate armor from a period between 1540-1650 CE is quite challenging as most museums or major private collections do not have a complete set. Based on a detailed study of existing sets of joshan armor and several technical assumptions related to the design of this type of armor, the present study tries to reconstruct a fully protective complex of a joshan armor that was worn by a noble Persian warrior. The purpose of the following article is to reproduce a Persian mail-and-plate armor from a period between 1540-1650 CE in its original size and design with its inherent properties and qualities. Different existing sets of this type of armor from museums are studied and compared to different miniatures and literary sources. Based on the collected information gained from theoretical and practical research, the article presents a historical armor design and provides advice on the practical reconstruction and production of such a set of armor. Armor masters were looking for the best combinations and ratio of plates and mail armor in one set. They were experimenting with the shapes and sizes of plates, the number of holes, diameters, geometry, and method of ring interconnections. Characteristic of the armor of this period is rather large plates and a small number of their rows (3-5 rows on the chest/back), a small overlap of the plates in a row, basically only the same standard plates are used, large mail rings (inner diameter about 10 mm).

  Keywords: Reinforced Armor, Bakhter, Armor Plate, Combined Mail Weaving, Mail Armor, Anatomical Mail Collar, Jošan, Yushman, Kalantar
 • David Nicolle* Pages 261-286

  Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn Manṣūr Mubarākshāh al-Qurashī was born around 1150 CE, probably in Ghazna, and eventually joined the court of Quṭb al-Dīn Aybak, the first Turkish Mamlūk or “Slave King” of northern India. He died around 1224 CE. His Ādāb al Ḥarb wa’l Shujācah (“Rules of War and Bravery”) was a treatise on statecraft in the Persian tradition of “Mirrors for Princes”. A substantial, if idealised discussion of warfare, it includes sections on tactics, troop organisation, various weapons, sieges and many military-historical anecdotes. Nevertheless, these chapters also include more recent, more localised Indian and Turkish elements, plus otherwise lost aspects of military practice or theory. For example, the essentially traditional Islamic or ʿAbbāsid sections include Chapter 12 which describes “How to arrange an army firmly and to maintain that (arrangement)”. The first part of Chapter 13 describes “How to bring the army to a halt and the (best) place to do this”. Some specifically military chapters of theĀdāb al Ḥarb wa’l Shujācah are clearly based upon ʿAbbāsid military theory as developed during the 8th to 10th centuries CE; notably sections such as “How to arrange an army firmly and to maintain that (arrangement)”, and “How to bring the army to a halt and the place to do this”. Other sections reflect more recent Indo-Islamic, Indian and Turkish military ideas, as well as otherwise lost aspects of earlier military practice, plus plans of military arrays, idealised encampments and exercises in the tradition of Islamic furusīyah military training manuals. Chapter 11, which is interpreted here, concerned the characteristic features, advantage and usage of a wide array of weapons. Chapter 19, which is also interpreted here, focussed on various aspects and variations in the array and deployment of an army for battle.

  Keywords: Archery, Swords, Polearms, Armor, Battle Array, Cavalry Training, Furusīyah, Horse Harness, Horses Weapons
 • Shahin Garakani Dashteh*, Mohammad Mortezaei Pages 287-310

  The Turban helmet is a type of war helmet during the 14th to 16th centuries AD in Middle East countries. This type of helmet has become known by Western scholars by this name because of the special decorations that made it look like a turban as well as the visibility of the helmet from under the warriors’ turban. Based on the numerous documents remaining, one can say that the use of Turban helmets was popular in Middle East territories’ armies during the Middle Ages. Despite being widely used and in style for more than two centuries and among many west Asian countries, among all the remaining samples of this type of middle eastern helmet, only two distinct styles, the Turkoman and the Ottoman styles, have been examined and introduced. This can be due to a large number of remaining samples of these two being kept for years in the armouries of the Ottoman Empire. Apart from these two known styles, few studies have been done so far on investigating other possible types of turban helmets. The purpose of this research is to study the turban helmets that were popular among the armies of the Il-khanid, Jalayirid, Muzaffarid, Timurid, Turkoman, and Safavid that ruled respectively in the cultural Iran region, by relying on the remaining documents from the 14th to the 16th centuries, such as the collection of helmets and illustrated manuscripts. The results of this research reveal that the changes that occurred in the making of turban helmets during the 14th to the 16th centuries have led to the representation of four different types of helmets: Mongolian style, Timurid style, Turkoman style, and Qizilbash style.

  Keywords: Turban Helmet, Il-khanid, Timurid, Turkoman, Safavid
 • Jebrael Nokandeh* Pages 311-340

  Tappeh Bazgir is one of the most important archaeological sites of the Late Bronze Age in northeastern Iran. At this site, a hoard of 759 Bronze Age copper-alloy objects with an approximate weight of more than two tons was excavated. This find is unique in terms of volume and the extraordinary finds it contained. This archaeological hoard was discovered by chance in 2001, and in 2010 a rescue excavation was carried out at the findspot. This hoard had been buried in the virgin soil and deliberately concealed under a residential floor in the Late Bronze Age. The objects recovered served different purposes; they include agricultural and household implements, tools, ceremonial objects and a variety of weapons. The artifacts were all located next to each other in a pit and had been arranged in a regular manner. There were also three shields among these objects. They had been placed next to each other under basins with gutter-shaped pipes and on top of daggers, hatchets, axes, two-pronged forks, and stone rods. These weapons had evidently been positioned at close to the domestic objects. The shields are of strikingly similar shapes, but they differ slightly in the number of openings and bars. Up to now, no similar shields have been found at any other archaeological site. These shields seem to be the oldest shields excavated in Iran. XRD and XRF analyses revealed that one of the shields and other objects of the hoard were made of cast copper-alloy, and they were subjected to cold forging/hammering later.

  Keywords: Shield, Copper-alloy, Late Bronze Period, Tappeh Bazgir, Gorgan Plain