فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
سال نهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ستاره منصوری*، عباس ملکی صفحات 1-43

  با وجود برخی تصویرسازی های موجود در مورد آینده مبنی بر دستیابی بشر به منابع جدید انرژی، درحال حاضر باید گفت نفت از منابع محدود انرژی است که با گذشت زمان، دستیابی به آن بطور روزافزون سخت تر می شود. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه مدیریت بهینه و پیشبرد اهداف راهبردی حوزه انرژی یکی از ضروریات امروز کشور است. در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب، تجربیات کشورهای ایالات متحده امریکا، چین، عربستان، نروژ، سنگاپور و هند به عنوان کشورهایی که هر کدام یکی از امتیازات برتری در منابع، فناوری و مدل حکمرانی انرژی را دارا می باشند، استخراج شده است و مقولات «اختیارات و وظایف»، «مدل تعیین قیمت»، «ماهیت نهاد تنظیم مقررات» و «ساختار و اعضا» مورد نظر قرار گرفته است. به منظور سیاستگذاری و تنظیم گری خوراک پتروشیمی ها، ضروری است با تمهید شرایط نظارتی لازم، قیمت گذاری به قواعد بازار آزاد سپرده شود. در این مقاله ذیل هر مقوله پیشنهاداتی ارایه شده است و انجام پژوهش پیرامون «طرح جامع انرژی» به عنوان نقشه راهبردی کشور در حوزه ارتقاء راندمان حوزه انرژی برای پژوهش آتی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: سیاست های تخصیص خوراک، نهاد تنظیم گر انرژی، قیمت گذاری محصولات نفتی، انرژی، نفت وگاز ایران
 • کیان ابتکار، محمد شریفیان، حسین خواجه پور* صفحات 44-59

  مهم ترین عامل در افزایش دمای کره زمین پس از انقلاب صنعتی، تغییر در میزان گاز کربن دی اکسید موجود در اتمسفر ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و کاربری اراضی است؛ بنابراین ارزیابی دقیق مسیولیت تاریخی کشورها در انتشار کربن دی اکسید به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. کربن موجود در اتمسفر می تواند در چرخه ای بین خاک، اقیانوس و هوا مبادله شود. اشمیت در مقاله خود با درنظرگرفتن این چرخه در قالب یک دستگاه معادله دیفرانسیل، میزان کربن موجود در بخش های مختلف کره زمین را تا سال 1990 تخمین زده است. با ارزیابی نتایج این پژوهش می توان دریافت که علاوه بر کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه ای مانند چین و هند نیز سهم بالایی در افزایش دمای کره زمین داشتند و باید در جهت جبران خسارات اقلیمی فعال تر عمل کنند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، افزایش دما، انتشارات گازهای گلخانه ای، چرخه کربن، مسئولیت تاریخی
 • مجید زارع زاده*، هدا منصوری صفحات 60-74

  در این پژوهش تامین انرژی مورد نیاز منطقه مکران بکمک نرم افزار پی وی سول 2021 و با استفاده از نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی مدلسازی  شده است. پس از بررسی موقعیت منطقه و مکان سنجی آن بر اساس الزامات فنی و اداری الزامی، با استفاده از نرم افزار آرک جی آی اس اقدام به انتخاب موقعیت مناسب شده است. موقعیت مناسب در محدوده طول جغرافیایی 57.3696 درجه و عرض جغرافیایی 27.8438 درجه با مساحتی در حدود 100 هکتار، انتخاب و مدل سازی پانل های خورشیدی، مبدل ها، خطوط انتقال و... انجام شده است. شرایط مناسب تابش در طی سال با 10 ساعت تابش موثر در طول روز طی 9 ماه از سال، به پتانسیل بالقوه برای تولید انرژی تجدیدپذیر بوده است. نتایج مدل سازی نشان داده است اقلیم و توپولوژی مناسب منطقه، و میزان تابش موثر خورشیدی بالای آن، امکان تولید kWh/year 236814100 وکاهش انتشار 111299200 کیلوگرم گاز آلاینده دی اکسید کربن در سال وجود دارد. همچنین نتایج حاصل نشان دهنده بهره وری بالای نیروگاه خورشیدی در این منطقه است که احداث آن را جذاب نموده است.

  کلیدواژگان: انرژی پایدار، نیروگاه خورشیدی، مکان سنجی، مدیریت سبز، PVSOL
 • کیومرث مولایی، علیرضا بافنده زنده*، صمد عالی صفحات 75-105

  هدف این تحقیق سنجش اثربخشی تبلیغات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بر روی کاهش مصرف و برآورد کمی میزان تاثیر تبلیغات بر روی کاهش مصرف است. براین اساس مشترکین خانگی گاز استان آذربایجان شرقی برحسب پله های مصرف خوشه بندی شده و 2169 مشترک با تکمیل پرسشنامه در پژوهش شرکت کرده اند. در انجام تحقیق از نمونه گیری تصادفی دومرحله ای استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آنالیز واریانس تحلیل و آزمایش شده اند. به منظور اندازه گیری میزان تاثیر تبلیغات بر روی مصرف گاز از متغیرهای دمای هوا و دمای راحتی/ رفاه به عنوان متغیر واسطه استفاده گردیده است. با انجام رگرسیون بر روی داده های روزانه دمای هوا و مصرف کل گاز استان رابطه دو متغیر به صورت معادله ریاضی تعیین شده و سپس میزان کاهش مصرف با فرض رعایت الگوی مصرف و کاهش دمای منازل مسکونی برآورد گردیده است. از نتایج نظرسنجی میزان اثربخشی تبلیغات 63% ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد که به ازای هر 1 درصد افزایش میزان اثربخشی تبلیغات و اطلاع رسانی، مصرف گاز استان به میزان 59/0 درصد کاهش می یابد. با فرض اثربخشی کامل تبلیغات در حوزه مصرف بهینه گاز، میزان کاهش مصرف در استان به طور متوسط در حدود 23% برآورد می گردد.

  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، مدل AIDA، گاز طبیعی، مصرف کننده خانگی
 • حسین سرباز*، محمد آقامیری صفحات 106-147

  برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی در کشور به منظور جبران کسری آب شرب، کشاورزی و صنعت، باعث شکل گیری و تشدید پدیده فرونشست بویژه در سالهای اخیر شده است. گسترش این پدیده و هجوم آن به شریان ها و زیرساختهای شهری و بین شهری باعث شده مطالعات و اقداماتی در سطوح مختلف مراکز علمی و دستگاه های اجرایی در سالهای اخیر صورت پذیرد. با این وجود، این پدیده از جنبه های مختلف از جمله تدقیق اندازه گیری نرخ فرونشست، تصویب و اجرای قوانین کارآمد جهت کاهش نرخ فرونشست و نهایتا ارایه دستورالعمل های طراحی و راهکارهای اجرایی بهسازی، نیازمند مطالعات جامع ، فرادستگاهی و ملی خواهد بود. از جمله معضلات اصلی در برخورد با این پدیده انجام اقدامات جزیره ای و  مستقل در کلیه سطوح بوده بطوریکه این امر باعث شده اندک اقدامات انجام شده نیز تاکنون نتیجه قابل قبولی در کشور بدنبال نداشته باشد. لذا در این مقاله در کنار پرداختن به علل پیدایش و وضعیت پدیده فرونشست در کشور تلاش شده با بررسی قوانین موجود، در خصوص سیاست گذاری و وظایف دستگاه های مختلف در برخورد با این پدیده و مدیریت آن در قالب اقدام فرادستگاهی و ملی پرداخته شود.

  کلیدواژگان: فرونشست، اثرات فرونشست، برداشت آبهای زیرزمینی، مدیریت ملی و فرابخشی
 • سهیلا عبدی، مهدی یزدانی*، اسماعیل نجفی صفحات 148-193

  امروزه «نوآوری» به یک مفهوم کلیدی در توسعه کشورها تبدیل شده است و اکوسیستم نوآوری یک مفهوم نوظهور و محبوب در دانشگاه و محافل صنعتی است که امکان کار جمعی برای فعال کردن جریان دانش، پشتیبانی از توسعه فناوری و ایجاد نوآوری را فراهم می کند. تاکنون پژوهشی در خصوص ایجاد مدل مفهومی جامع در خصوص اکوسیستم نوآوری نیرو (صنعت آب و برق) انجام نشده است. بدینمنظور پژوهش حاضر با بررسی نظام مند پژوهش های گذشته از رویکرد فراترکیب  جهت تحلیل و ترکیب بازیگران موثر در اکوسیستم نوآوری و ارایه مدل مفهومی جامع، استفاده نموده است. سپس با استفاده از نظر خبرگان عرصه نوآوری نیرو که به روش هدفمند انتخاب شده اند، ارتباطات و کارکردهای عامل ها، شاخص عملکردی هریک و ارتباط آنها با شاخص کلیدی عملکرد اکوسیستم تدوین، اعتبارسنجی و نهایی سازی شد و مبتنی برآن با استفاده از روش پویایی سیستم ، یک مدل جهت بیان نحوه بکارگیری عملیاتی مفاهیم بیان شده ارایه گردیده است. سپس در قالب سه سناریو مختلف، تغییرات شاخص کلیدی عملکرد کل اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفته و متناسب آن، پیشنهادهای راهبردی ارایه گردیده است. نوآوری این مدل در جامع بودن آن است که به مدیران صنعت آب و برق کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری، اثرات سیاستهای خود را مبتنی بر مدل ارایه شده، مورد تحلیل و پایش قرار دهند و جهت راهبری موثر هر عامل، برنامه ریزی راهبردی انجام دهند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری، مدل مفهومی، عامل، فراترکیب، پویایی سیستم
 • مریم موذن، مهدی ثقفی* صفحات 194-216

  سهم انرژی های تجدیدپذیر علی الخصوص نیروگاه های بادی در سبد تامین انرژی کشورها در حال افزایش روزافزون است. تولید توان الکتریکی در توربین های بادی با کمترین وابستگی به مصرف آب و انتشار کربن انجام می شود و به همین دلیل این نیروگاه ها در زمره صنایع سبز قرار می گیرند. ولی بایستی در نظر داشت که انجام هرگونه فعالیت صنعتی حتی در صنایع سبز نیز می تواند تاثیرات مخربی بر محیط زیست پیرامون خود داشته باشد. بررسی و شناسایی اثرات محیط زیستی می تواند نقش اساسی در وضع و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با جایابی، احداث و بهره برداری از این نیروگاه ها داشته باشد و منتج به هرچه سبزتر شدن این صنعت شود. این مقاله به اثرات گوناگون محیط زیستی نیروگاه های بادی و بروزترین روش های کاهش این اثرات که در مراجع علمی مورد مطالعه قرار گرفته اند می پردازد. براین اساس مقدمات ساختاری برای کمی سازی تاثیرات نامطلوب و اتخاذ تصمیم مناسب برای جایابی مناسب توربین های بادی با توجه به شرایط هر منطقه فراهم آورده شده است. عمده ترین اثرات نامطلوب بررسی شده شامل: نیاز هم زمان به نیروگاه های فسیلی، آلودگی صوتی، تغییر منظره، برخورد پرندگان، چشمک زدن سایه، تغییرات در اکوسیستم منطقه در حین ساخت و بهره برداری نیروگاه، انتشار کربن و ایجاد سایر آلاینده ها در فرآیند ساخت، بازیافت در پایان عمر و از کار اندازی، و وقوع حوادث در نیروگاه های بادی بوده است. در خاتمه وضعیت فعلی قوانین و مقررات محیط زیستی ناظر بر این نوع از نیروگاه ها در ایران و میزان اثرگذاری این سیاست ها بررسی شده است.

  کلیدواژگان: توربین بادی، آثار محیط زیستی، انرژی های تجدیدپذیر، تحلیل چرخه حیات، صنعت سبز
|
 • Setare Mansouri*, Abbas Maleki Pages 1-43

  Despite some existing imagery about the future of human access to new and non-renewable energy sources, energy is a limited resource that is becoming increasingly difficult to access over time. Utilizing the experiences of developed countries in the field of optimal management and advancing strategic goals in the field of energy is one of the necessities of the country today. In this dissertation, using the meta-combined method, the experiences of the United States of America, China, Saudi Arabia, Norway, Singapore and India as countries that each have one of the advantages in resources, technology and energy governance model were extracted and categories. "Powers and Duties", "Pricing Model", "Nature of Regulatory Authority" and "Structure and Members" are extracted. this article seeks to clarify that although the regulatory bodies of selected countries are often state-owned, pricing is subject to free market rules with regulatory conditions in place. To further explain each category, suggestions were made and as a suggestion for future research, research on "comprehensive energy plan" as a strategic plan of the country in the field of improving energy efficiency has been proposed.

  Keywords: Regulatory, refinery products
 • Kian Ebtekar, Mohammad Sharifian, Hossein Khajehpour* Pages 44-59

  The change in the amount of carbon dioxide in the atmosphere produced by the use of fossil fuels and land use is the most significant component in rising global temperatures since the industrial revolution. Carbon in the atmosphere may be cycled through a cycle involving land, ocean, and atmosphere. Schmidt in his essay calculated the quantity of carbon until 1990 by examining this cycle in the form of simultaneous differential equations. In this research, the final amount of carbon in the atmosphere after its cycle and earth temperature change is measured using the same simultaneous differential equations and real data of carbon emissions from fossil fuels and land from the Industrial Revolution until 2021. These results can help figure out the historical responsibility of countries more accurately. The result of this paper shows that not just developed countries but also developing countries like China and India are responsible for the rise of temperatures and climate change.

  Keywords: climate change, temperature rise, greenhouse gas emissions, carbon cycle, historical responsibilities
 • Majid Zarezadeh*, Hoda Mansouri Pages 60-74

  In this research, along with the operational investigation of Makran region for energy production, PVSOL2021 software has been used to model a 200 MW solar power plant. After checking the location of the area and its location based on the required technical and administrative requirements, the appropriate location has been selected using ArcGIS software. Suitable location in the range of longitude 57.3696 degrees and latitude 27.8438 degrees with an area of about 100 hectares, selection and modeling of solar panels, converters, transmission lines, etc. have been done. Adequate conditions of radiation during the year with 10 hours of effective radiation during the day during the 9 months of the year have been to the potential for renewable energy production. The modeling results have shown that with the suitable climate and topology of the region, and the amount of effective solar radiation above it, it is possible to produce 236814100 kWh/year. As a result of the production of this amount of renewable energy, the production of 111299200 kg of CO2-polluting gas per year will be reduced. Also, the coefficient of performance ratio of this designed power plant shows the high efficiency and appropriateness of building a solar power plant in this area and operating it according to the obtained value.

  Keywords: Sustainable energy, solar power plant, geometries, green management, PVSOL
 • Kayomars Molaee, Alireza Bafandeh Zendeh*, Samad Aali Pages 75-105

  The purpose of this research is to measure the effectiveness of East Azarbaijan gas company's advertisements on consumption reduction and to quantitatively estimate the effect of advertisements on consumption reduction. Gas household costumer of East Azarbaijan province were selected as the statistical population. The statistical population was clustered according to consumption levels and 2169 costumer participated in the research by completing the questionnaire. Research data were analyzed using confirmatory factor analysis and analysis of variance. The validity of the questionnaire was confirmed using content validity and convergent validity. Its reliability was also confirmed through four methods of Cronbach's alpha, composite reliability, average explained variance and maximum explained variance. In order to measure the effect of advertisements on gas consumption, the variables of air and comfort/welfare temperature were used as mediating variables. By performing regression on the daily data of air temperature and gas consumption of the province, the relationship between two variables was determined as a mathematical equation, and then the amount of consumption reduction was estimated assuming compliance with the consumption pattern and reducing the temperature of residential houses. From the results of the survey, the effectiveness of advertising was calculated to be 63%. The results of the modeling show that for every 1% increase in the effectiveness of advertisements, the amount of gas consumption in the province decreases by 0.59%. Assuming the full effectiveness of advertisements in the area of optimal gas consumption, the amount of consumption reduction in the province is The average was estimated at 23%.

  Keywords: Advertising effectiveness, AIDA model, natural gas, household consumer
 • Hossein Sarbaz*, Mohammad Aghamiri Pages 106-147

  Indiscriminate extraction of underground water in the country in order to compensate for the deficit of drinking water, agriculture and industry has caused the formation and intensification of the phenomenon of subsidence, especially in recent years. With the spread of this phenomenon and its invasion of urban and intercity spaces and infrastructures, in recent years, studies and measures have been formed at different levels of scientific centers and executive bodies, however, this phenomenon has different aspects, including the accuracy of rate measurement. Subsidence, passing and implementing effective laws to reduce the rate, providing design guidelines and implementation solutions for all types of structures subject to subsidence require more comprehensive, multi-institutional and national studies. One of the main problems in dealing with this phenomenon is the implementation of isolated and independent actions at all levels, so that these actions have not achieved acceptable results in the country. Therefore, in this article, while dealing with the causes and effects of the subsidence phenomenon, an attempt has been made to examine the existing laws, regarding the policy making and duties of various institutions to deal with this phenomenon in the form of supra-institutional and national measures.

  Keywords: Subsidence, Effects of Subsidence, Groundwater Extraction, National, Transsectoral Management
 • Soheila Abdi, Mehdi Yazdani*, Esmaeil Najafi Pages 148-193

  Nowadays “Innovation” is a key factor for developing the countries and their societies. Between ecosystems, “Innovation Ecosystem” is an emerging issues in universities and industries, which facilitate the possibility of collaboration to activate knowledge transfer, support the technology acquisition, and promoting the innovative thinking and supporting the knowledge-based economic. There is a little research related to innovation ecosystem modeling which can make some difficulties for policy maker in policy research and strategic decision making, also there is no study in comprehensive conceptual model about Niroo (power and water industries) innovation ecosystem. Then in this study to overcome this deficiency, by systematic review of recent researches, we use meta-synthesis to analyze and combination of effective agents in innovation ecosystem and representing a comprehensive conceptual model.  In this research by reviewing prestigious journals and conferences related to subject theoretical basics by meta-synthetics method, main innovation ecosystem agents were identified then by Niroo innovation ecosystem experts, which were selected Purposefully, their attributes and functions, performance index and relationship between them is validated and finalized; based of those, a simplified model is modified to express the way of employing aforesaid contents by systems dynamic. So in four different scenarios, the variation of key performance of whole ecosystem is studied and relatively strategic propositions are represented.  Novelty of this paper is its integrity and comprehensive which assist power and water industries’ managers analyze and monitor their policies effects based in this model before their decision making and make strategic planning to drive each agent effectively

  Keywords: Innovation Ecosystem, Conceptual model, Agent, Meta synthesis, system dynamic
 • Maryam Moazen, Mahdi Saghafi* Pages 194-216

  The share of renewable energies, especially wind power, in the energy supply basket of countries, is growing day by day. The electricity produced by wind turbines has the minimum dependency on water consumption and carbon emissions. For this reason, wind power plants are included in the category of green industries. But it should be noted that performing any industrial activity, even in a green industry, can have destructive effects on the surrounding environment. Investigating and identifying the environmental impacts of this type of power plant can play a significant role in developing more effective regulations in locating, constructing, and operating of these power plants, leading to make this industry more greener. In this study, various environmental impacts of wind power plants and the latest countermeasures to reduce these impacts, which were studied in recent references, were summarized. This can create a structure to quantify these adverse effects and make the right decision for the appropriate placement of wind turbines according to the conditions of each region. The investigated impacts are the simultaneous need for fossil power plants, noise pollution, visual impact, death of birds, shadow flickering, change in the ecosystem of the installation site during construction and operation, carbon emissions and the creation of other pollutants in the construction process, recycling at the end-of-life, and the accidents in wind power plants. Finally, the current state of the environmental regulations for the operation of this type of power plant in Iran, and the effectiveness of these policies have been investigated.

  Keywords: Wind Turbine, Environmental Impacts, Renewable Energy, Life Cycle Analysis, Green Industry