فهرست مطالب

پژوهشنامه رسانه بین الملل - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1401)

پژوهشنامه رسانه بین الملل
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی جعفری*، محمدابراهیم بهرامی، اقبال خالدیان صفحات 1-27

  امروزه کارکرد اصلی رسانه ها ارایه تصویر موردنظر خود به مخاطبانشان است. ازاین رو این مسیله که تصویر ارایه شده در رسانه به ویژه شبکه های برون مرزی صداوسیما، تصویری باورپذیر، چندجانبه و همسو با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اصلی در پژوهش حاضر آن است که تصویر ارایه شده از ایران در دو تارنمای پرس تی وی فرانسوی زبان و فرانس 24 در چه زمینه هایی همسو یا در تقابل با یکدیگر هستند؟ تمامی مطالب بارگذاری شده با موضوع ایران در تارنمای پرس تی وی فرانسوی زبان و فرانس 24 در بازه زمانی بهمن 1400 با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز تارنمای پرس تی وی فرانسوی زبان در ارایه تصویر از ایران، بر خبر و تحلیل هایی با موضوع سیاسی و دفاعی بوده است. در مقابل، در فرانس 24، حجم گسترده محتوای سیاسی از ایران در کنار حجم اندک اخبار اجتماعی و فرهنگی با سوگیری خاص، از ایران تصویر کشوری خشن و بی قانون ارایه می کند. پیشنهاد می شود پرس تی وی فرانسوی زبان، ضمن توسعه کمی و کیفی با رصد بیشتر، واکنش سریعتری به گزارش های فرانس 24 داشته باشد و به موازات برنامه های سیاسی، به برنامه های غیرسیاسی نیز توجه بیشتری داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایران، پرس تی وی فرانسوی زبان، فرانس 24، بازنمایی
 • زینب مقدسی، یوسف خجیر* صفحات 29-56
  با ظهور فناوری‎های نوین و گسترش رسانه های اجتماعی، افق های جدیدی به روی رادیو گشوده شد. چنانکه رادیو می تواند تعاملی دوسویه با مخاطبان خود داشته باشد و با استفاده از امکانات رسانه های اجتماعی، اعتماد مخاطب و وفاداری آن را کسب کند. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر مشارکت و درگیرسازی کاربران موثر است؛ برای رسانه رادیو اهمیت پیدا می کند. هدف این پژوهش شناسایی و صورت بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت کاربران در اینستاگرام رادیو انگلیسی برون مرزی صداوسیماست. در این پژوهش از نظریه های استفاده و رضامندی و همگرایی رسانه استفاده شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون و شیوه جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر حوزه رسانه است. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل موثر در درگیرسازی مخاطب در رسانه های اجتماعی برون مرزی از جمله اینستاگرام رادیو انگلیسی شامل هشت مضمون اصلی است. «تعامل با مخاطب»، «تخصص، آشنایی و استفاده به موقع از قابلیت های رسانه های اجتماعی» و «مخاطب شناسی در تحریریه رادیوها» از عوامل موثر در مشارکت مخاطب شناخته شده و استفاده به موقع از «راهبردهای افزایش درگیر کردن (مشارکت دادن) مخاطب» و «اشتراک مخاطبان در محتوای رسانه» بر رفتار کاربر در مشارکت کردن موثر است. همچنین مضمون های «خط مشی رسانه»، «ملاحظه اخلاقی و فرهنگی» و «اسناد سیاست گذاری و راهبرد برون مرزی» که از نتایج به دست آمده در تحقیق است؛ به صورت مستقیم بر مشارکت و درگیرسازی مخاطب تاثیر گذار است و می تواند رسانه های برون مرزی را برای داشتن مخاطب فعال و وفادار یاری کند.
  کلیدواژگان: برون مرزی صداوسیما، رادیو انگلیسی، نرخ تعامل، اینستاگرام، درگیرسازی مخاطب
 • افسون سربخشیان، محمدحسین رمضانی قوام آبادی* صفحات 57-79

  تصمیم جنجالی دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا، در انتقال سفارت کشور خود از تل آویو به بیت المقدس و در نتیجه شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در 6 دسامبر سال 2017، از سوی جامعه بین المللی با واکنش های انتقادآمیز بسیاری مواجه شده است. این تصمیم به ویژه با لحاظ صدور قطعنامه جدید مجمع عمومی در 30 دسامبر 2023 که متضمن درخواست نظر مشورتی جدید از دیوان لاهه درخصوص اشغال فلسطین است، نیازمند واکاوی از دریچه ای جدید و طبق ضوابط حقوق بین الملل خواهد بود. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین ابعاد حقوقی تصمیم ریاست جمهوری آمریکا و احراز مسیولیت بین المللی دولت مزبور در پرتو طرح مسیولیت بین المللی دولت ها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001، است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر استناد علمی به متون و اسناد قانونی از جمله قطعنامه ها، آراء قضایی و دکترین حقوقی است. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین و روشنگری در زمینه اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر تعهد کشورها به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی ناشی از نقض حقوق بشر و سایر قواعد آمره بین المللی، افکار عمومی را در راستای موضع گیری صحیح در قبال نقض قوانین بین المللی تجهیز نمایند و مانع از عادی سازی تصمیمات و اقدامات مغایر قواعد حقوق بین الملل در عرصه جهانی گردند.

  کلیدواژگان: آمریکا، انتقال سفارت، فلسطین، رژیم صهیونیستی، دیوان بین المللی دادگستری، برون مرزی صداوسیما، بیت المقدس
 • سعید منصوریان، محمدحسن خانی* صفحات 81-108

  مقاله حاضر به بررسی تطبیقی مواضع احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در قبال برجام در بستر توییتر می پردازد. اهمیت این موضوع از یکسو به برجام، به عنوان توافقی بین المللی و از سوی دیگر به جایگاه دیپلماسی عمومی و نقش توییتر بازمی گردد. هدف از نگارش این مقاله، فهم تفصیلی تاثیر رویکردهای حزبی بر موضع گیری در حوزه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با محوریت برجام است. برای دستیابی به این هدف، توییت های 9 عضو برجسته از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات که فعالیت توییتری جدی دارند، از ابتدای ژانویه 2015 میلادی تا انتهای دسامبر 2019 میلادی پیرامون برجام با روش تحلیل مضمون مطالعه شدند. سپس مضامین استخراج شده از این توییت ها در قالب سه نوع مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی شدند. آنچه به عنوان یافته پژوهش می توان به آن اشاره کرد، شباهت دو حزب مذکور در سیاست های کلان در خصوص ایران و تفاوت آن ها در موافقت یا مخالفت با برجام به عنوان تاکتیک حزب دموکرات است. بر همین اساس نیز نمی توان برجام را به عنوان توافقی بلندمدت به رسمیت شناخت و لازم است تصمیم گیران حوزه سیاست خارجی در ایران پیشبرد این حوزه را منوط به برجام نکرده و به سایر گزینه ها نیز بیندیشند. در نهایت به نظر می رسد که استفاده از توییتر نقش مهمی در تلاش اعضای هر دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده برای ارتباط با مخاطبان خود در خصوص برجام داشته است.

  کلیدواژگان: احزاب جمهوری خواه و دموکرات، دیپلماسی دیجیتال، توئیتر، برجام، بررسی تطبیقی
 • محسن سوهانی*، امیرحسام اسحاقی، حسن درزیان رستمی صفحات 109-128

  امروزه هر کشوری که بخواهد گفتمان خود را ترویج کند و در عرصه های منطقه ای و بین‎ المللی تاثیرگذار باشد، ضروری است دیپلماسی عمومی خویش را از طریق رسانه های برون مرزی دنبال کند. ایران نیز با درک این ضرورت، درصدد ترویج گفتمان انقلاب اسلامی توسط رسانه های بین المللی خود است. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی مطلوب برای کاربست دیپلماسی عمومی گفتمان انقلاب اسلامی در معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما است. روش پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران و روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد الگو اشتراوس و کوربین و نرم افزار  مکس‎ کیو دی ای بوده است. 25 صاحب نظر در حوزه دیپلماسی و رسانه به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد کاربست دیپلماسی عمومی گفتمان انقلاب اسلامی در معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما تابعی از شرایط علی (مبارزه با ایران هراسی، مقابله با هجمه رسانه ای علیه کشور، روشنگری در مسایل مهم بین ‏المللی)، شرایط زمینه ای (تعامل دین و سیاست، انعکاس فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی) و شرایط مداخله گر (بیداری اسلامی، اشاعه گفتمان مبارزه با نظام سلطه، تشریح دستاوردهای اقتصاد مقاومتی) است. این عوامل، شرایط را برای اعمال کنش‏ها و تعاملات (تشکیل کارگروه گفتمان انقلاب اسلامی، شکستن انحصار قدرتمند رسانه های غربی، ترجمه، دوبله و تولیدات محتوایی، سینمایی، موسیقی، هنری و فرهنگی) مهیا می کنند که پیامدهای (تکامل روند انقلاب اسلامی، صدور انقلاب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت و تضعیف نظام سلطه، بیداری و وحدت اسلامی، سبک زندگی سالم) را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: برون مرزی صداوسیما، گفتمان انقلاب اسلامی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای، نظریه داده بنیاد
 • محمود ترابی اقدم*، تهمینه بختیاری رنانی صفحات 129-164
  گفتمان های سیاسی در عرصه بین المللی با نهادهای رسانه ای بین المللی پیوند عمیقی پیدا کرده اند. در این چارچوب، قدرت های سلطه طلب غربی، درصدد هستند از طریق رسانه ها، پادگفتمان اصلی خود در غرب آسیا، یعنی گفتمان محور مقاومت اسلامی را به حاشیه برانند. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین گفتمان سه رسانه بین المللی سی ان ان، یورونیوز و بی بی سی انگلیسی درباره محور مقاومت اسلامی نگاشته شده است. برای این منظور، از هر کدام از این سه رسانه، 4 گزارش خبری طولانی، مهم و متمرکز بر لبنان، ایران، فلسطین و یمن به روش نمونه گیری هدفمند در بازه زمانی 1 ژانویه 2022 تا 31 ژانویه 2023 انتخاب و با روش تحلیل گفتمان انتقادی و مدل ون دایک، مطالعه شدند. در گفتمان این رسانه ها، برای ایجاد نارضایتی و شکاف در میان حامیان و اعضای محور مقاومت، فعالیت منطقه ای آنها با تنگناهای اقتصادی شان پیوند می یابد و برجسته می شود. این رسانه ها ضمن داشتن رویکردهای مختلف در سطح خرد، در سطح کلان، پیوسته کاستی ها و نقصان های وجه سخت افزاری گفتمان محور مقاومت اسلامی را فرامی خوانند ولی وجه نرم افزاری این گفتمان را که شامل مفاهیم جهان شمولی مانند استکبارستیزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی است، به همراه کاستی ها و نقصان های گفتمان خودی (غربی) به غیاب می برند.
  کلیدواژگان: محور مقاومت اسلامی، گفتمان، سی ان ان، یورونیوز، بی بی سی، ایران
 • علی مشهدی* صفحات 165-185

  حق بهره مندی از محیط زیست سالم در گفتمان حقوق بشر در زمره نسل سوم این حقوق قرار دارد. در اسناد بین المللی محیط زیستی متعددی به نقش رسانه بر آگاهی بخشی و مشارکت در فرآیند دسترسی به آموزش، مشارکت و اطلاع رسانی محیط زیستی پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی و توصیفی با ارجاع ویژه به نقش رسانه در تضمین حق بر محیط زیست سالم به تعهدات رسانه ای و اطلاع رسانی محیط زیستی دولت ها در اسناد و کنوانسیون های پایه محیط زیستی پرداخته شود. سوال اصلی این است چه نسبتی میان رسانه و ایفای تعهدات محیط زیستی بین المللی در تضمین و ارتقاء بعد حق بر اطلاع رسانی و مشارکت در تصمیم گیری های محیط زیستی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که با بررسی و تحلیل برخی اسناد بین المللی محیط زیستی می توان تعهداتی را در ارتباط با رسانه و محیط زیست شناسایی کرد. مهمترین یافته جدید این مقاله تبیین ارتباط میان حق بر محیط زیست و رسانه در چارچوب تعهدات بین المللی دولت ها در کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی است.

  کلیدواژگان: رسانه، تعهدات رسانه ای، حق بر محیط زیست، حق بر اطلاعات محیط زیستی، کنوانسیون های بین المللی
 • سیامک کاکایی* صفحات 187-215
  انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری می 2023 ترکیه در یکصدمین سال تاسیس نظام جمهوری برگزار شد که مبنایی برای بررسی مولفه های سیاسی، دینی و هویتی در شناخت سیاست و حکومت در این کشور است. نتایج و رقابت های انتخاباتی میان ایتلاف ها و احزاب مختلف در ترکیه در روندی تاریخی و بر مبنای نوع بینش گفتمانی آنان قابل تحلیل و فهم است. هدف این پژوهش بررسی تحول گفتمانی در ترکیه در نتیجه انتخابات 2023 ترکیه و تاثیر آن بر آینده فعالیت جریان های سیاسی در این کشور است. روش پژوهش، تحلیل گفتمان و بر اساس الگوی لاکلا و موفه است. زیرا، عناصر معنایی که در جریان رقابت انتخاباتی شکل گرفت بر آرایش سیاسی پارلمان و در پیروزی رجب طیب اردوغان نقش داشت. این مقاله با مفروض گرفتن تحول در گفتمان سیاسی در ترکیه و با تکیه بر رهیافت تحلیل گفتمانی مدعی است داده های تحلیل در این انتخابات نشان از سازگاری عناصر دو گفتمان رقیب ملی گرایی و اسلام گرایی دارد و همچنین کثرت گرایی سیاسی در اندیشه جبهه مخالفان شرایط چند گفتمانی در ترکیه را فراهم کرده است. اینکه نظام معنایی هر یک از این گفتمان ها خود را چگونه با ارزش های دینی، احترام به نشانه های ملی و پذیرش اصول دموکراسی و سکولاریسم بر مبنای هویت فرهنگی ملت ترکیه تطبیق دهند، بر زیست آنها تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: گفتمان اسلام گرایی، ائتلاف جمهور، ملی گرایی، ائتلاف ملت، انتخابات 2023 ترکیه، تحول گفتمانی
 • فاطمه مرتضوی فر، مهدی شریفی* صفحات 217-238
  تکنیک های اقناعی، تاثیر زیادی در جذب و اثرگذاری بر مخاطبان تلویزیون دارند. یکی از شبکه هایی که با کاربست این تکنیک ها به دنبال تاثیرگذاری بر افکار عمومی منطقه غرب آسیا است، شبکه 11 رژیم صهیونیستی، معروف به «کان 11» می باشد. پژوهش حاضر با تحلیل و بررسی برنامه های سیاسی این شبکه، با هدف شناسایی تکنیک های اقناع انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. بر این اساس، از بین برنامه های سیاسی این شبکه تلویزیونی، 10 مورد گزارش خبری در سال 2020 به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از فرایندهای کدگذاری و طبقه بندی، مطالعه شد. یافته ها شامل 169 کد بود که بر اساس اصول اقناع، 109 کد به عنوان پاتوس و 60 کد به عنوان لوگوس طبقه بندی شد. در نهایت برای شاخص پاتوس 8 تکنیک و برای شاخص لوگوس 6 تکنیک به دست آمد. نتایج نشان داد که شبکه تلویزیونی کان 11، در گزارش های خبری بیشتر اخبار خود را در قالب تکنیک های پاتوس)شاخصی که احساسات مخاطب را درگیر می کند) با 64/50 درصد گزارش گری کرده است. در حالی که این شبکه فقط در 35/50 درصد از گزارش ها را با شاخص لوگوس (شاخصی که عقل و منطق مخاطب را درگیر می کند) ارایه نموده است.
  کلیدواژگان: شبکه کان 11 رژیم صهیونیستی، تکنیک های اقناع، پاتوس، لوگوس
 • آرش بیدالله خانی* صفحات 239-267
  به مثابه بازار تجاری- انتخاباتی، تروریسم نیز نوعی بازار سیاسی دارد که گروه های تروریستی به عنوان تولیدکنندگان و فروشندگان ایده هایشان به مخاطبان، به برندسازی روی می آورند تا از این طریق بتوانند ادراک اعمال شان را برای خریداران و مخاطبان (گروه های هدف) جذاب کنند. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و روش های تبلیغاتی و برندسازی آن از جمله موارد مهم برای بررسی ساختار برندسازی گروه های تروریستی است. برندسازی تروریستی نوعی پروپاگاندای رسانه ای برای مخاطبان هدف است. هدف اصلی این پژوهش تمرکز بر جنبه های ارتباطی مجله آنلاین تبلیغاتی داعش (دابق) برای تبیین بازاریابی سیاسی و برندسازی داعش است. بر همین مبنا، فرض اساسی پژوهش این است که داعش از طریق برندسازی ایده های خود و تمرکز بر ادراک ترس و خشونت در بازار سیاسی تروریسم، توانسته است در مدت زمان محدود، مخاطبان متفاوتی را در بین گروه های خاص جذب کند. روش پژوهش تحلیل محتوای شماره های چاپ شده مجله دابق است تا از طریق متن پژوهی، روش های بازاریابی سیاسی و برندسازی داعش نمایان شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه با وجود ضعیف شدن این گروه، هنوز ایده های اساسی آن از جمله آرمان خلافت اسلامی از طریق راهبرد های بازاریابی و برندینگ دنبال می شوند، هر چند در بعد فیزیکی- عملیاتی، این گروه ضربه های سختی را متحمل شده است.
  کلیدواژگان: برند، داعش، بازاریابی، تروریسم، دابق
|
 • Ali Jafari *, MohammadEbrahim Bahrami, Eqbal Khaledian Pages 1-27

  Today, the main function of the media is to present their desired image to their audience. Therefore, it is of great importance that the image presented in the media, especially the overseas broadcasting networks, is a believable, multifaceted and aligned with the general policies of the Islamic Republic of Iran. The main question in the current research is that the image presented of Iran on the two websites of France Press TV and France 24 are aligned or in opposition to each other? In the period of February 2020, all the content uploaded on the subject of Iran on the website of Press TV France and France 24 were checked using the content analysis method. The findings of the research showed that the focus of the French Press TV website in presenting the image of Iran was on news and analyzes with political and defense issues. On the other hand, in France 24, the large amount of political content from Iran, along with the small amount of social and cultural news with special bias, presents the image of Iran as a violent and lawless country. It is suggested that France Press TV, while developing quantitatively and qualitatively with more monitoring, should have a faster reaction to the reports of France 24 and pay more attention to non-political programs in addition to political programs.

  Keywords: Iran, France Press TV, France 24, Representation
 • Zeinab Moghadasi, Yousef Khojir * Pages 29-56
  With the emergence of novel technologies and prevalence of social media, new horizons have been introduced into radio programs. In fact, radio is a platform that can have mutual interactions with the audience and gain their trust and loyalty. Hence, it is essential to analyze the factors affecting user participation and engagement in radio programs. This study aimed to identify and list the effective factors in improving user participation in the international English radio programs of IRIB World service on Instagram. For this purpose, the theories of media use, gratification, and convergence were applied. The thematic analysis was then adopted, and semi-structured interviews were conducted to collect data from 15 media experts. According to the research findings, effective factors of the audience engagement in IRIB World Service's social media (e.g., English radio programs on Instagram) had eight main themes. “Interaction with the audience”, “specialty, acquaintance, and in-time use of social media functions”, and “identification of the audience in radio newsrooms” are among the effective factors in the audience participation. The in-time use of “strategies for improving the audience engagement (participation)” and “involvement of the audience in media contents” can also affect the user behavior in participation. The research results indicated that themes of “media policy”, “ethical and cultural considerations”, and “policymaking documents and international strategies” directly affect participation and engagement of the audience and can contribute to IRIB World Service media to have active and loyal audience.
  Keywords: IRIB World Service, English Radio, Interaction rate, Instagram, Audience engagement
 • Afsun Sarbakhshian, MohammadHosein Ramazani Ghavam Abadi * Pages 57-79

  The controversial decision of Donald Trump, the former president of the United States of America, on December 6, 2017, regarding the transfer of his country's embassy from Tel Aviv to Jerusalem (Baitul Muqaddas) and as a result, recognizing this city as the capital of the Zionist regime, has triggered many critical reactions in the international community. This decision, especially in view of the issuance of the resolution of the General Assembly on December 30, 2023, which implies the request for a new advisory opinion from the Hague Court regarding the occupation of Palestine, will need to be analyzed through the lens of international law. Based on this, the purpose of this article is to explain the legal aspects of Donald Trump's decision and to establish the international responsibility of the US government in the light of the "International Responsibility of States" plan, which was approved by the International Law Commission in 2001. The research method of this article is descriptive-analytical and based on scientific reference to legal texts and documents including resolutions, judicial opinions and legal doctrine. By explaining and clarifying fundamental principles of international law, such as the commitment of countries not to identify illegal situations resulting from human rights violations and other mandatory international rules, the IRIB World Service media may provide the public with an understanding of the proper position regarding violations of international laws and prevent the normalization of decisions and actions in the world arena that violate international law.

  Keywords: United States of America, embassy relocation, Palestine, Zionist regime, International Court of Justice, IRIB World Service Media, Jerusalem (Baitul Muqaddas)
 • Saeed Mansourian, MohammadHasan Khani * Pages 81-108

  The present article deals with the comparative analysis of the positions of the American Republican and Democratic parties regarding the Joint Comprehensive Plan of Action known as JCPOA on Twitter. The importance of this issue is related to JCPOA, as an international agreement, and on the other hand, to the position of public diplomacy and the role of Twitter. The purpose of this article is to get a detailed understanding of the effect of party approaches on the US foreign policy stance towards Iran, centered on the JCPOA. To achieve this goal, the tweets of 9 prominent members of both the Republican and Democratic parties who have Twitter activity, from the beginning of January 2015 to the end of December 2019, were studied through the method of content analysis. Then, the themes extracted from these tweets were categorized into three types of basic, organizing and inclusive ones. According to the findings of this paper both parties took similar positions as far as the US grand strategies towards Iran is concerned. However, in a number of tactical issues and cases, and specifically in terms of the JCPOA, the positions of Democratic party differ from that of the Republicans. Accordingly, the JCPOA cannot be recognized as a long-term agreement and it is necessary for the decision-makers in the field of foreign policy in Iran not to depend on the JCPOA and to consider other options as well. Finally, it seems that the use of Twitter has played an important role in the efforts of members of both major political parties in the United States to communicate with their audiences about the JCPOA.

  Keywords: Digital diplomacy, US Republican, Democratic Parties, JCPOA, Twitter
 • Mohsen Sohani *, AmirHesam Eshaqi, Hassan Darzian Rostami Pages 109-128

  Nowadays, it is essential for any country trying to propagate its discourse and act effectively in regional and international arenas to pursue its public diplomacy through its overseas media. Likewise, Iran, understanding this necessity, endeavors to propagate Islamic revolution discourse by its overseas media. The main purpose of this research is to present an ideal model for employing the public diplomacy of Islamic revolution discourse in IRIB World Service. The research method is semi-structured interview with experts and the analysis method is based on the grounded theory of Strauss and Cobin's model using MAXQDA software. 25 experts in diplomacy and media are selected purposively using snowball sampling and with theoretical saturation criteria. The research findings demonstrate that employing the public diplomacy of Islamic revolution discourse in IRIB World Service depends on causal conditions (fighting against Iran-phobia, confronting  media attacks against the country, Enlightenment in important international issues), contextual conditions (Interaction of religion and politics, reflection of Iranian-Islamic culture and civilization) and Intervening conditions (Islamic awakening, propagating the discourse of fighting imperialism, describing the achievements of the Resistance Economy). These factors set the ground for applying actions and interactions (forming an Islamic revolution discourse committee, breaking the iron monopoly of Western media, translation, dubbing and content, cinematographic, musical, artistic, cultural products) which are going to have consequences (improvement of the process of the Islamic revolution, issuance of the Islamic revolution, strengthening of the resistance bloc and weakening of imperialism, Islamic awakening and unity, a healthy lifestyle).

  Keywords: IRIB World Service Media, Discourse of Islamic Revolution, public diplomacy, media diplomacy, Grounded theory
 • Mahmoud Torabi Aghdam *, Tahmineh Bakhtiari Pages 129-164
  International political discourses have a close relationship with international media. In this context, Western hegemon powers are using the media to suppress their principal counter-discourse in West Asia, namely the Islamic resistance axis discourse. This study aimed to explain the discourses of CNN, Euronews, and BBC about the axis of Islamic resistance. Four lengthy, significant, analytical news reports covering Lebanon, Iran, Palestine, and Yemen from January 1, 2022, to January 31, 2023, were chosen from each of these three media through purposive sampling. These reports were then studied using the critical discourse analysis method and the Van Dijk model. The regional activity of these players is linked and highlighted in the discourse of these media with the economic challenges of these countries in order to promote dissatisfaction and division among their supporters and members. At the macro level, these media continuously highlight the shortcomings of the hardware aspect of the Islamic resistance discourse, but the software aspect of this discourse, which includes universal ideas like anti-arrogance, justice, and independence, as well as the shortcomings of the self-discourse (west discourse), is absent. This is because these media also take different approaches on a micro level.
  Keywords: The Axis of Islamic Resistance, Discourse, CNN, Euronews, BBC, Iran
 • Ali Mashhadi * Pages 165-185

  The right to benefit from a healthy environment is among the third generation of Universal rights in the discourse of human rights. In several international environmental documents، the role of the media awareness and participation in the process of access to education، participation and environmental information has been discussed. In this article، it has been tried to deal with the media obligations and environmental information of the governments in the basic environmental documents and conventions with special reference to the role of the media in guaranteeing the right to a healthy environment with an analytical and descriptive method. The basic question is to survey what is the relationship between the media and the fulfillment of international environmental obligations in guaranteeing and promoting the right to information and participation in environmental decision-making. The basic hypothesis of this article in response to the main question is that، by carefully reading some international environmental documents، it is possible to identify obligations related to the media and the environment. The most important new finding of this article is the explanation of the relationship between the right to the environment and the media in the framework of international obligations of governments in international environmental conventions.

  Keywords: Media, Media Commitments, Right to Environment, Right to Environmental Information, International Environmental Conventions
 • Siamak Kakaei * Pages 187-215
  The May 2023 parliamentary and presidential elections in Türkiye were held in the 100th year of the establishment of the republican system, which is the basis for examining the political, religious and identity parameters for understanding the politics and statehood in this country. The electoral results and rivalries among different coalitions and parties in Türkiye can be analyzed and understood in a historical process and based on the type of their discourse. The aim of this study is to examine the change in political discourse in Türkiye as a result of the 2023 elections and its impact on the future of political activities in the country. The research methodology is discourse analysis based on Laclau and Mouffe's theory of discourse. Because, the semantic elements that were formed during the electoral campaign rivalries played a role in the political arrangement of the parliament and Recep Tayyip Erdogan's victory. Assuming the change in the Turkish political discourse and relying on the discourse analysis approach, the study seeks to shed light on the analysis data in these elections which show the compatibility of the elements of the two competing discourses of nationalism and Islamism. Meanwhile, political pluralism in the thoughts of the opposition front has provided the ground for multiple discourses in Türkiye. How the semantic system of each of these discourses adapts to religious values and respect for national symbols and acceptance of the principles of democracy and secularism based on the cultural identity of the Turkish nation has an impact on their lives.
  Keywords: Discourse of Islamism, People's Alliance, nationalism, Nation Alliance, 2023 Turkish Elections, Discourse Transformations
 • Mehdi Sharifee, Mehdi Sharifee * Pages 217-238
  Persuasive techniques have a great effect on attracting and influencing the television audience. One of the channels that seeks to influence public opinion in the West Asian region by using these techniques is the Zionist Channel 11, known as "Kan 11". The current research has been done by analyzing and investigating the political programs of this channel, with the aim of identifying persuasion techniques. This research is applied research and the research method is qualitative research with a content analysis approach. Based on this, among the political programs of this television channel, 10 news reports in 2020 were purposefully selected and studied using coding and classification processes. The findings included 169 codes, based on the principles of persuasion, 109 codes were classified as pathos and 60 codes as logos. Finally, 8 techniques were obtained for Pathos index and 6 techniques for Logos index. The results showed that Kan 11 TV channel reported most of its news in the form of pathos techniques (an index that engages the audience's emotions) with 64.50% in its news reports. While this network has presented only 35.50% of the reports with the Logos index (an index that engages the audience's intellect and logic).
  Keywords: Channel 11 of the Zionist Regime, Persuasion Techniques, Pathos, Logos
 • Arash Beidollahkhani * Pages 239-267
  Like the commercial-electoral market, terrorism also has a political marketplace where terrorist groups branding their idea to their audiences as producers and sellers, so that they can make an easy perception of their actions through branding inside of targeting audiences and giving their brand an attractive structure. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and its propaganda and branding methods are among the important cases for examining the branding structure of terrorist groups. Terrorist branding is a form of media propaganda for the target audience. The paper’s aim focuses on the communication aspects of the ISIS online propaganda magazine (Dabiq) to explain the political marketing and branding of ISIL. The ISIL main hypothesis of this paper, therefore, is that Daesh has been able to attract different audiences within a limited period of time by branding its ideas and focusing on the perception of fear and violence in the political market of terrorism. The research method is content analysis of Dabiq magazine in order to reveal the political marketing and branding methods of ISIS through textual analysis. The findings of the research show that, despite the weakening of ISIL, its basic ideas, including the ideal of the Islamic caliphate, are still followed through marketing and branding strategies.
  Keywords: Brand, ISIL, Marketing, terrorism, Dabiq