فهرست مطالب

نشریه مطالعات سیاسی بین النهرین
سال دوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید عباسی، مسعود آخشی* صفحات 151-185

  ترکیه را می توان یکی از بازیگران مهم منطقه ای به شمار آورد که از سال 2015 «رویکرد تهاجمی» را در سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؛ آنکارا که روزی سیاست «تنش صفر» داوود اوغلو را در پیش گرفته بود، از سال 2010 با عبور از اصل سیاست مزبور، وارد سطوح متعددی از تنش های سیاسی، امنیتی، نظامی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز شد. در واقع پس از قیام های مردمی و شکل گیری سه جبهه اسلام سیاسی (شیعی) به مرکزیت ایران، اسلام سلفی عربستان و اسلام اخوانی ترکیه رقابت ها برای معرفی خود به عنوان مرجع اسلام میان سه بازیگر تشدید شد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از حقایق موجود منطقه و بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ترکیه چگونه از راهبرد بازدارندگی شبکه ای علیه ایران استفاده کرده است؟ در همین راستا فرضیه پژوهش بر این نکته تاکید دارد که رفتار ترکیه پس از تحولات قیام های عربی سال 2010 در راستای ایجاد موازنه قوا از طریق پیوندهای ارتباطی با بازیگران ملی و فراملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدیولوژیکی و امنیتی پیش رفته و از سال 2015 سیاست منطقه ای ترکیه، پیرو مداخله روسیه و ایران در سوریه و توافق هسته ای ایران با آمریکا و به تبع آن چرخش موازنه قوا به نفع تهران، به شکل تهاجمی در قالب بازدارندگی شبکه ای علیه جمهوری اسلامی ایران چرخش داشته است.

  کلیدواژگان: ترکیه، موازنه شبکه ای، گروه های ضدسیستمی تهاجمی، جمهوری اسلامی ایران، زیرمناطق بحران
 • ایوب ناصری راد* صفحات 187-209

  منطقه خلیج فارس از دوره باستان در منطقه بین النهرین، به خصوص در زمینه تجارت و حمل ونقل اهمیت داشته است. چین به عنوان کشوری رو به رشد که در نظر دارد تا در اقتصاد گوی سبقت را از آمریکا برباید، در دهه های گذشته سعی کرده تا سیاست درهای باز را در سیاست و اقتصاد دنبال کند و برای همین، روابط خود با جهان را به سطح بالاتری ارتقا بخشیده است. از آنجا که در رسیدن چین به اهداف خود به خصوص در صنعت، نیاز به انرژی حرف اول را می زند، این کشور کوشیده تا این نیاز را از طریق رابطه با مناطق نفت خیز جهان برطرف کند که از نقاط مهم در این عرصه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس است. در دهه گذشته حضور چین در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس موجب شده تا به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل شود. این کشور با ایفای نقش فعال در این نقطه از جهان، نیازهای اساسی صنعت خود را رفع کرده و از جانبی، با بالا بردن سطح روابط خود، به بازیگری مطرح و تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده است. با تمام این اوصاف هنوز این کشور یک تازه وارد به منطقه محسوب می شود و در رویکرد خود با چالش های بسیار مواجه است. مقاله پیش رو با توصیف شرایط چین، به دنبال تبیین این مسیله است که چین در منطقه خلیج فارس چه اهدافی دارد و در راه دستیابی به اهداف خود چه الگوی رفتاری ای را دنبال کرده است؟ نکته مهم درباره حضور چین در منطقه پیوند منافع سیاسی و اقتصادی است. فرضیه این نوشتار نیز بر همین اساس شکل گرفته است و بیان می کند که چین در راستای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه و در چارچوب توسعه مسالمت آمیز به دنبال رفع نیاز انرژی خود و امنیت آن، ارتقای طرح کمربند و جاده و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی منطقه وارد تعامل با کشورهای منطقه شده و الگویی که در منطقه دنبال می کند شامل دوری از مداخله گری، برخورد رفتار تعادلی با کشورهای منطقه و دوری جستن از برخورد با آمریکا است.

  کلیدواژگان: توسعه مسالمت آمیز، چین، خلیج فارس، طرح کمربند و جاده، امنیت انرژی
 • حسین مسعود نیا، پیمان شیخ محمودی* صفحات 211-247

  ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموما تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشور پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

  کلیدواژگان: دولت رانتیر، اقتصاد نفت، بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی، رژیم اقتدارگرا
 • محمدرضا عبدالله پور*، مجتبی نوروزی چلیچه، محمدرضا محمدپناهی صفحات 249-267

  نبرد چالدران ، یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین نبردهای  خاورمیانه در پانصد ساله اخیر بوده است. نبردی که علاوه بر تغییر در جغرافیای سیاسی ، مذهبی و فرهنگی خاورمیانه ، بزرگترین  تنش یکصد سال اخیر مناطق بین النهرین شمالی یعنی کردها را که مولود نبرد چالدران بودند، بوجود آورد . بسیاری از محقین نبرد چالدران را نبردی مذهبی بین دو دولت نوظهور ، عنوان و از متغیری به نام " کرد و کردستان "در این کشاکش و تبعات آن برای جغرافیای کردها ، غافل مانده اند. جبر ژیوپلیتیک و جغرافیای مذهبی کردستان به علت واگرایی مذهبی با صفویان و شکاف فرقه ای با ترکان حنفی ، اصلی ترین " دیگری " را برای دو دولت مقتدر بوجود آورد که کردستان عرصه این درگیری بود. کردها با توجه به خوی ایرانیگری و علاقه به تصوف مورد خصومت عثمانی و با توجه به سنی بودن مورد هجمه شدید صفویان بودند. در این وضعیت و با توجه به عدم اعتماد دو دولت ، کردها همواره در حوزه کشش و رانش این دو میدان مسلط در بین النهرین شمالی بوده اند. که تا هم اینک نیز این وضعیت وجود و شورش های هویت خواهانه کردها نیز در این بستر شکل گرفته است. حتی به نوعی می توان گفت که عهدنامه های سایکس پیکو ، سور و لوزان نیز که بر پایه جغرافیای قومی ، خاورمیانه امروزی را تفسیر نمودند مولود نبرد چالدران هستند.  این تحقیق با روش تحلیل - توصیفی و نگاهی چند بعدی  به تاریخ سیاسی کرد در چالدران و پسا چالدران و تبعات مرزی و هویتی آن برای کردهای منطقه بین النهرین شمالی می پردازد.

  کلیدواژگان: چالدران، صفویان، عثمانی، کردستان
 • احسان فرامرزمنش* صفحات 269-291

  سیاست خارجی اسراییل از ابتدای حیات آن از 1948 تا کنون تغییرات الگویی محسوسی را پشت سر گذاشته است. به رغم حمایت های مستقیم آمریکا و بریتانیا و سایر دولت های غربی از ابتدا تا کنون، سیاست خارجی اسراییل در دوره های زمانی مختلف بر اساس الگوهای رفتاری متعددی عمل کرده است. در ابتدا مشکلات امنیتی و مسیله تهدیدهای وجودی برای این دولت باعث رفتن به سمت جنگ و منازعه با کشورهای عرب منطقه خاورمیانه شده بود؛ اما به مرور زمان و متاثر از شرایط محیطی و داخلی، به ویژه ظهور خرده فرهنگ ها و نخبگان جدید، الگوهای رفتاری آن در سیاست خارجی نیز تغییر کرد و دیگر همه چیز حول محور منازعه، بازدارندگی و امنیت تعریف نمی شود. توسعه اقتصادی، به ویژه اقتصاد مبتنی بر فناوری های پیشرفته، اسراییل را به گسترش روابط گسترده با سایر دولت ها و رفتن به سمت تنش زدایی وادار کرده است. هرچند می توان گفت ساختار نظام بین الملل و قدرت های بزرگ نیز بر سیاست خارجی اسراییل تاثیرگذار بوده اند، اما آنچه در سیاست خارجی آن محوریت و ارجحیت دارد مسیله مذهب و قومیت یهود (ماهیت دولت اسراییل) در سراسر جهان است که این مسیله یکی از ویژگی های منحصر به فرد اسراییل در بین بازیگران نظام بین الملل به حساب می آید؛ بنابراین، در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که تغییرات و تحولاتی که در سیاست خارجی اسراییل در دوره های مختلف صورت گرفته بر اساس کدام الگوهای رفتاری طراحی و اجرا شده است؟ در پاسخ به این پرسش می توان از چهار الگوی مهم نام برد که سیاست خارجی اسراییل بر اساس آن ها نسبت به سایر کشورها، چه در منطقه خاورمیانه و چه در سایر نقاط جهان، طراحی می شود: 1. امنیت محوری (تهاجمی و تدافعی)؛ 2. عمل گرایی بدون چشم انداز؛ 3. قوم گرایی و توجه ویژه به یهودیان خارج از اسراییل (دیاسپورا)؛ 4. اقتصاد بازار و فناوری محور. در دوران حاضر، روابط خارجی اسراییل در یک روند متحول بر اساس الگوهای فوق نسبت به سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی تدوین و اجرا می شود. در این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و روش توصیفی-تبیینی تلاش شده عوامل موثر بر سیاست خارجی اسراییل و البته الگوهای متحول رفتاری آن از زمان تاسیس تا کنون بررسی شود.

  کلیدواژگان: اسرائیل، سیاست خارجی، الگوهای رفتاری، قوم یهود، امنیت، اقتصاد
 • یاسر قائمی*، صابر قیاسی صفحات 293-317

  کشور عراق به دلیل وزن ژیوپلیتیکی و ظرفیت بالقوه اقتصادی، یکی از بازیگران مهم در منطقه خاورمیانه است و به رغم تغییر رژیم های مختلف سیاسی در عراق از دهه 1920، سیاست خارجی این کشور عمدتا برای ایران هزینه های سیاسی و امنیتی مختلفی در پی داشته است؛ اما سقوط صدام در مارس 2003 سبب تحولات ژیوپلیتیکی نوینی در سیاست خارجی و روابط این کشور با همسایگان شد. با استقرار نظام سیاسی نوین در عراق، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایران و آمریکا تلاش کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع قرار دهند و رفتارهای خود را در نظر دولت و جامعه عراق مشروع تر از یکدیگر جلوه دهند. پژوهش پیش رو، ضمن طرح این پرسش که «نهادها یا پیش ران های موثر در سیاست خارجی دولت های عراق در مقطع پس از 2003 کدام اند و تصمیمات و جهت گیری سیاست خارجی عراق نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دولت جدید این کشور چگونه است؟»، تلاش می کند با اشاره به حلقه های موثر در حوزه سیاست گذاری خارجی عراق، رویکردهای سیاست خارجی عراق نوین به ویژه پس از انتخابات پارلمانی 2021 در قبال جمهوری اسلامی ایران را به روش تحلیلی و توصیفی بررسی کند. فرضیه مقاله به این صورت مطرح می شود که «نهادها و ساختارهای سیاسی عراق شکل دهنده اصلی تصمیمات سیاست خارجی هستند و بازیگرانی مانند نخست وزیر تقریبا تنها مجری تصمیمات هستند و این ساختار است که به کنش های کارگزار شکل می دهد». یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و بازیگران همسو با آن ها، کماکان ادامه دارد و با توجه به عملکرد و تمایل تصمیم گیرندگان جدید عراق به تعامل با آمریکا، این روند ادامه خواهد یافت. به منظور بررسی تیوریک مباحث از الگوی تحلیلی نهادی هیلزمن بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، عراق نوین، انتخابات پارلمانی، ایران، امریکا، کشورهای عربی
|
 • Majid Abbasi Ashlaghi, Masoud Akhshi * Pages 151-185

  Turkey can be considered one of the important regional players that has adopted an "aggressive approach" in its foreign policy since 2015; Ankara, which once pursued a policy of "zero tension" with Davutoglu's neighbors, has since entered the political arena into several levels of political, security, and military tensions in the Middle East and the Caucasus. Critical points in the mentioned areas of role-playing and active presence of its behavior have changed in the form of play with the sum of zero. In fact, after the popular uprisings and the formation of three fronts of political (Shiite) Islam in central Iran, Saudi Salafi Islam and the Turkish Brotherhood Islam, the competition for leadership and introduction as the authority of Islam among the three actors intensified. Balanced in the form of network communication against the threats of Iranian political Islam. In this study, using the facts in the region and based on the analytical-descriptive method and using library and Internet resources, the main question is how Turkey has used the network deterrence strategy against Iran?The research hypothesis emphasizes that Turkey's foreign policy after the Arab uprisings of 2010 in order to create a balance of power through relations with national and ethnic actors in the political, economic, cultural, ideological and security dimensions

  Keywords: Turkey, network balance, offensive anti-systemic groups, Islamic Republic of Iran, crisis sub-regions
 • Ayoub Naserirad * Pages 187-209

  The Persian Gulf region has been important especially in the field of trade and transportation in the Mesopotamia since ancient times. China, a growing country that intends to overtake America in economy, has tried to follow the open door policy in politics and economy in the past decades and has upgraded its relations with the world to a higher level. Since this country needs energy to achieve its goals, especially in the industry, it has tried to solve this need through relations with the oil-rich regions of the world, and it is one of the important points in this field in the Middle East and especially the Persian Gulf. . In the last decade, China's presence in the Middle East and the Persian Gulf region has made it become an important player in the region. By playing an active role in this part of the world, this country has provided the basic needs of its industry, and by raising the level of its relations, it has become a prominent and influential player in the region. Despite all this, this country is still a newcomer to the region and faces many challenges in its approach. By describing China's conditions, the following article seeks to explain what are China's goals in the Persian Gulf region and what behavior model has it followed in order to achieve its goals? The important point in China's presence in the region is the connection of political and economic interests, and to examine the hypothesis of the article, it states that in order to achieve development goals and within the framework of peaceful development, China seeks to meet its energy needs and its security, promote the Belt and Road Plan, and invest In the economic infrastructure of the region, it has entered into interaction with the countries of the region, and the model that China follows in the region includes avoiding interference, dealing with the balanced behavior of this country with the countries of the region, and avoiding dealing with America.

  Keywords: peaceful development, China, Persian Gulf, Belt, Road Initiative, Energy Security
 • Hossein Masoudnia, Peiman Sheikh Mahmoudi * Pages 211-247

  Rentier governments have a unique characteristic, which can be seen as their independence from the society and the absence of provincial taxes and the separation of resources among the prominent aspects of this characteristic, and such a characteristic can be found in such governments. Politically, these governments have always been authoritarian and unresponsive, and they always try to dominate the society, and in terms of the generally single-product economy, the dependency and government nature of the economy can also be mentioned as their common features. This article aims to show that the Saudi rentier government to examine pathologically from the economic and political point of view due to its dependence on oil revenues. Saudi Arabia, as the world's largest oil producer, is strongly dependent on oil revenues, and despite the adoption of economic policies for independence from oil revenues, these policies have not always been effective, and a significant part of this country's economy is based on oil revenues, and this country's economy has suffered Such things as economic growth reduction, production reduction, private sector weakness, increase in consumerism and production reduction are suffering. Politically, this kingdom has a very authoritarian and dictatorial structure, and oil revenues have been a powerful and widely used tool to advance non-democratic policies, and oil revenues have been able to consolidate the position of the Al Saud family on the power base for many years. Therefore, it can be said that this government has been able to satisfy the social actions of the society independent of the political structure with political persuasion and purchase and more or less has been able to achieve political stability by relying on these revenues. It seems that in the era of globalization and technology, these policies cannot continue and if fundamental changes and reforms are not made in

  Keywords: Rentier government, oil Revenues, single product, Political Instability, authoritarian regime
 • Mohammad Reza Abdollahpour *, Mojtaba Norouzi Cheliche, Mohammad Reza Mahmoodpanahi Pages 249-267

  The Battle of Chaldiran was the most important and influential battle in the Middle East in the last five hundred years. A battle that, in addition to changing the political, religious and cultural geography of the Middle East, created the greatest tension in the last one hundred years in the northern Mesopotamia regions, namely the Kurds, who were born from the Battle of Chaldiran.Many critics consider the Battle of Chaldiran a religious battle between two emerging states, and they have been unaware of the variable called "Kurd and Kurdistan" in this conflict and its consequences for the geography of the Kurds.geopolitical bottleneck and religious geography of Kurdistan Due to the religious differences with the Safavids and the sectarian divide with the Hanafi Turks, it created the main "other" for the two powerful governments, and Kurdistan was the arena of this conflict. Due to their Iranism and interest in Sufism, the Kurds were attacked by the Ottomans, and due to their Sunni status, they were attacked by the Safavids.In this situation and due to the lack of trust between the two governments, the Kurds have always been dominant in Mesopotamia in the ebb and flow of these two fields. that until now these situations continue and Kurdish identity rebellions have also been formed in this context.In a way, it can even be said that the treaties of Sykes-Picot, Sevres, and Lausanne, which interpreted the present-day Middle East based on ethnic geography, were born from the Battle of Chaldiran.This research deals with the Kurdish political history in Chaldiran and post-Chaldiran and its border and identity implications for the Kurds of Mesopotamia with a descriptive-analytical method and a basic hermeneutic view.

  Keywords: Chaldiran, Safavid, Ottoman, Kurdistan, Mesopotamia
 • Ehsan Faramarzmanesh * Pages 269-291

  Israel's foreign policy has gone through significant pattern changes since its inception in 1948. Despite the direct support of the United States and Britain and other Western governments from the beginning until now, Israel's foreign policy has operated based on several behavioral patterns in different periods of time. In the beginning, the security problems and the issue of existential threats for this government caused it to go to war and conflict with the Arab countries of the Middle East region, but over time and affected by the environmental and internal conditions, especially the emergence of new subcultures and elites, its behavioral patterns in foreign policy also changed, and everything is no longer defined around conflict, deterrence and security. Economic development, especially the economy based on advanced technologies, has forced Israel to expand extensive relations with other governments and move toward de-escalation. Although it can be said that the structure of the international system and the great powers have also influenced Israel's foreign policy, what is central and preferable in its foreign policy is the issue of Jewish religion and ethnicity (the nature of the Israeli state) throughout the world, which is one of the Israel's unique features that considered among the actors of the international system. Therefore, in this article, we seek to answer the question: "The changes and developments that have taken place in Israel's foreign policy in different periods have been designed and implemented based on which behavioral patterns?" In response to this question, four important models can be mentioned based on which Israel's foreign policy is designed in relation to other countries, both in the Middle East region and in other parts of the world. These four patterns are: 1. Security-oriented (offensive and defensive), 2. Pragmatism without perspective, 3. Ethnocentrism and special attention to Jews outside Israel (diaspora), 4. Market and technology-oriented economy. In the current era, Israel's foreign relations are developed and implemented in a changing process based on the above models compared to other regional and international actors. This research, using documentary and library sources and descriptive-explanatory method, has been trying to investigate the factors affecting Israel's foreign policy and of course its changing behavioral patterns since its establishment until now.

  Keywords: Israel, Foreign Policy, behavior patterns, Jewish people, Security, economy
 • Yasser Ghaemi *, Saber Ghyasi Pages 293-317

  Due to its geopolitical weight and potential economic capacity, the country of Iraq is one of the important players in the Middle East region, and despite the change of different political regimes in Iraq since the 1920s, the country's foreign policy has mainly entailed various political and security costs for Iran. But the fall of Saddam in March 2003 caused new geopolitical changes in foreign policy and relations of this country with its neighbors. With the establishment of the new political system in Iraq, regional and extra-regional actors, including Iran and America, have tried to overshadow the decision-making circles in Iraq's foreign policy and have tried to make their behavior appear more legitimate in the eyes of the Iraqi government and society. Leading research, while raising the question that; What are the effective institutions or drivers in the foreign policy of Iraqi governments after 2003 and what are the decisions and direction of Iraq's foreign policy towards the Islamic Republic of Iran in the new government of this country? While pointing out the effective circles in the field of Iraq's foreign policy, it tries to analyze the approaches of modern Iraqi foreign policy, especially after the 2021 parliamentary elections towards the Islamic Republic of Iran, in an analytical and descriptive way. The hypothesis of the article is that Iraqi political institutions and structures are the main shapers of foreign policy decisions, and actors like the prime minister are almost the only executors of decisions, and it is this structure that shapes the agent's actions. The findings of the research show that the competition between the Islamic Republic of Iran and the United States and the actors aligned with them is still ongoing and this process will continue due to the performance and willingness of the new Iraqi decision makers to interact with the United States. In order to theoretically examine the topics, Hilsman's institutional analytical model has been used.

  Keywords: Foreign Policy, modern Iraq, parliamentary elections, Iran, America, Arab countries