فهرست مطالب

دولت پژوهی ایران معاصر - سال نهم شماره 2 (تابستان 1402)

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر
سال نهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا پارسا*، زاهد غفاری هشجین صفحات 11-40
  نگاهی به تحزب در ایران نشان می دهد که این پدیده نه تنها نتوانسته به طور مطلوب کارویژه ها و اهداف مورد نظر را تامین نماید، بلکه نحوه شکل گیری، تداوم حیات احزاب، کارویژه های عضوگیری و تعیین خط مشی های آنان نیز همواره با نقصان هایی همراه بوده است. این پژوهش در پی آن است که، ضمن مروری مختصر بر تاریخچه جمعیت آبادگران ایران اسلامی، به بررسی عناصر گفتمانی آن در دوره های زمانی گوناگون پرداخته، مفصل بندی های آنها را ارایه کرده و به قیاس یکدیگر بگذارد. از این رو، روش بکار گرفته شده در این پژوهش، تحلیلی - اسنادی بوده و با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از ابزار فیش-برداری به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته، و در مقام پاسخ به این پرسش اصلی برآمدیم که جمعیت آبادگران ایران اسلامی، چه تحولات گفتمانی ای را پشت سرگذاشته است؟ بر اساس یافته های پژوهش، جمعیت آبادگران در آغاز با در پیشگیری گفتمان "خدمت صادقانه" توانست در انتخابات شورای شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، نتایج قابل توجهی کسب کند. در ادامه و در انتخابات نهم ریاست جمهوری با گفتمان "عدالت و عدالت طلبی" وارد عرصه رقابت شده و توانست جایگاه ریاست قوه مجریه را نیز تصاحب کند. پس از این موفقیت قابل توجه، جمعیت آبادگران دچار اختلافات و انشقاق داخلی شده و تضعیف شد. اعضای آن ریزش کرده و با نام "جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی" به حیات خود ادامه داد، و در نهایت در انتخابات 1400 آبادگران با عضویت در شورای وحدت و برگزیدن گفتمان " اقتصاد، امنیت، فرهنگ" وارد کارزار انتخابات شد.
  کلیدواژگان: آبادگران ایران اسلامی، نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، تحولات گفتمانی
 • محمدحسن بنی ابراهیمی*، سید مهدی موسوی نیا صفحات 41-71

  پس از جهاد سازندگی در سال 1379 گروه های جهادی با هدف محرومیت زدایی کار خود را در مناطق کم برخوردار آغاز کردند. جنوب استان کرمان از جمله این مناطقی است که حضور گسترده گروه های جهادی را به خود دید. جنوب کرمان با وجود ظرفیت های بی نظیر و منابع گوناگون در حوزه های مختلف، از زیرساخت های مناسب و قابل قبولی برخوردار نیست. با توجه به این موضوع گروه های جهادی در این منطقه شکل گرفتند تا ضمن مطالبه گری حقوق طبیعی مردم، به کار سازندگی بپردازند. در این راستا گروه های جهادی علاوه بر توان داخلی از ظرفیت های بزرگ دیگری در جهت محرومیت زدایی استفاده می کنند که این ظرفیت های بزرگ همان ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد هستند. جهادگران با تکیه بر پتانسیل های بخش های مختلف دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد(سمن) می توانند در کار جهادی به موفقیت های چشم گیری دست یابند. اکنون در ارتباط با این موضوع تعاملات گروه های جهادی هدف که شامل 17 مورد می باشند را در سه شهرستان جنوبی کرمان از جمله؛ جیرفت، عنبرآباد و کهنوج با ساختارهای دولتی و بنیادهای خیریه مورد واکاوی قرار خواهیم داد. که نتایج به دست آمده در این خصوص شامل 33 مورد ارتباط متقابل با ساختارهای دولتی و 46 مورد ارتباط با بنیادهای خیریه می باشد. همچنین تمامی اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش کیفی- تحلیلی پردازش شده اند. هدف از این مقاله نیز بررسی ارتباطات و تعاملات موثر میان گروه های جهادی، ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد می باشد.

  کلیدواژگان: گروه های جهادی، محرومیت زدایی، ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 73-102

  انقلاب به مثابه پدیده ای سیاسی و اجتماعی در جوامع انسانی، امری مرحله ای و دارای الگوهای مختلف است و با توجه به مکاتب نظری و بسترهای تاریخی هر جامعه ای، مراحل مختلفی برای تکامل انقلاب مدنظر است. براساس موازین دینی، انقلاب اسلامی یک پدیده تمدن ساز است و برای شکل گیری یک انقلاب تمدن ساز، نیاز است فرایندهای مختلفی از وقوع انقلاب سیاسی تا مرحله تمدن سازی در جامعه شکل بگیرد تا رسالت انقلابی جامعه به غایت آرمانی انقلاب که همان شکل گیری تمدن نوین در جهان اسلام است، دست یابد. براساس مطالعات نظری نظری، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی شامل مراحل مختلفی می باشد که اندیشمندان و محققان مختلف براساس مبانی فکری و بسترهای ذهنی خویش، به الگوهای مختلفی اشاره می نمایند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسیله فرایندی بودن انقلاب تکاملی اسلام، تلاش دارد الگوهای مختلف مطرح شده در زمینه فرایندهای انقلاب را مورد مداقه قرار دهد و رویکرد شاخص در نظریه فرایندی انقلاب اسلامی را ارایه دهد. به همین منظور، با بهره گیری از روش کیفی و مطالعات کتابخانه ای تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود که نظریه فرایندی تکامل انقلاب اسلامی شامل چه الگوها و ویژگی هایی خواهد بود؟ مفروض مقاله به این قرار است که تکامل انقلاب یک فرایند است که عبور از مراحل مختلف منجر به تحصیل غایت تمدنی انقلاب خواهد شد. یافته ها نشان می دهند رویکرد شاخص و تراز نظریه فرایندی انقلاب اسلامی که در اندیشه آیت الله خامنه ای وجود دارد پنج مرحله انقلاب اسلامی نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی را برای سیر تکامل انقلاب تمدنی اسلام مطرح کرده است

  کلیدواژگان: : تکامل انقلاب اسلامی، نظریه فرایندی انقلاب، تمدن اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی
 • خلیل کولیوند*، کامل منیری صفحات 103-127
  امنیت غذایی در جهان بر بسیاری از زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است. از آنجا که امنیت غذایی دسترسی به غذای سالم و کافی در همه ایام عمر و برای یک زندگی شاداب بوده و دولت ها موظف اند آن را تامین نمایند، از این رو حوزه تامین غذایی یکی از دغدغه های اساسی هر حکومتی تلقی می شود. در این پژوهش روند تولید دو ماده غذایی راهبردی گندم و برنج در ده سال آینده با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور، میزان نیاز مصرف، میزان تولید و میزان واردات آنها به صورت کاربردی- توسعه ای با رویکرد مورد کاوی که متکی بر تکنیک تحلیل روند است، بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد منتشره از مرکز آمار کشور و سازمان ثبت احوال و اسناد در بخش جمعیت طی سال های 1391 تا 1401، گزارش های سالیانه وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های وزارت بهداشت در بازه زمانی مطرح شده است. طبق آمارهای مستخرجه و محاسبات ریاضی و آماری، روند رشد جمعیت کشور تا سال 1410، همچنین میزان تولید، مصرف و میزان واردات دو محصول راهبردی، پیش بینی های جمعیتی و نیاز کشور به این دو محصول در قالب سناریوهایی انجام پذیرفت. با توجه به سناریوهای تعریف شده و همچنین آمار مهاجرین که خود بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است، پیشنهادات سیاستی در انتهای پژوهش مطرح گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، امنیت غذایی، افق 1410، جمعیت
 • نوروز هاشم زهی*، رسول یاحی، سمیه هاشم زهی صفحات 129-160
  این مقاله به تدوین مدل مضمونی پشتیبانی نخست وزیری و هیات وزیران از جنگ تحمیلی و مدیریت بحران در مقطع تاریخی 1359 هجری شمسی تا سال 1367می پردازد. رویکرد تحقیق کیفی و راهبرد آن اسنادی است. داده ها با تمام شماری محتوای حدود 500 سند از دوران جنگ تحمیلی و همچنین متون مرتبط با آن بدست آمد. برای تحلیل داده ها از الگوی تحلیل مضمون اترید-استرلینگ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد؛ کنشهای نخست وزیری و هیات دولت در دو دسته عمومی برای حفظ انسجام، مشارکت و بسیج همگانی جامعه، و تخصصی در پشتیبانی مستقیم از جبهه های جنگ قابل تقسیم است. در نقش مستقیم 5 مضمون فراگیرشامل؛ پشتیبانی مالی و اقتصادی از جنگ و تخصیص بودجه دفاعی، اعزام نیروی انسانی، ایجاد سازمان و تشکیلات برای پاسخ به نیازهای شرایط جنگی، تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تجهیزات و لوازم جنگ، و تامین اماکن و فضاهای مسکونی، نظامی و آموزشی متناسب با جنگ با، 28 مضمون سازمان دهنده و 54 مضمون پایه بدست آمد.
  کلیدواژگان: نخست وزیری، هیات وزیران، جنگ تحمیلی. انقلاب اسلامی، معاون پشتیبانی جنگ نخست وزیر
 • سهراب مقدمی شهیدانی* صفحات 161-184
  مسیله ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، یکی از محورهای مهم تاریخ دفاع مقدس است که پیرامون آن با تحلیل های متفاوتی مواجهیم. بعد از گذشت بیش از سه دهه از پذیرش قطعنامه598، به واسطه فقدان مستندات و شواهد کافی و ارایه روایت های ناقص یا ناروا، تصویر شفافی از فرایند تاریخی تصمیم امام و نظام در این مسیله، وجود ندارد و همین امر موجب آن شده برخی جریان های سیاسی معاند یا مخالف، به تحریف تاریخ و تهاجم علیه امام بپردازند و منطق رهبری ایشان را با چالش مواجه سازند. پرسش این مقاله آن است که دیدگاه امام در ماجرای ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر چه بود و چه عوامل و حوادثی، موجب تغییر رویکرد ایشان گردید؟این نوشتار بر پایه برخی شواهد و مستندات تاریخی در پی اثبات این مدعاست که بعد از استماع برخی استدلال ها و مشاهده اجماع مسیولان عالی سیاسی و نظامی، این دیدگاه به تناسب شرایط، نظر اولیه امام پیرامون پایان جنگ، تغییر کرد.
  کلیدواژگان: امام خمینی، تاریخ جمهوری اسلامی، دفاع مقدس، پایان جنگ، جهاد تبیین
|
 • Neda Parsa *, Zahed Ghafari Hashjin Pages 11-40
  Partisanship in Iran is the phenomenon that not only has been unable to provide the desired functions and goals, but also its formation, continuation of the life of parties, functions of membership and determination of their policies, It has always been associated with disadvantages. This research aims to provide a brief overview of the history of Abadgarane irane eslami, investigate its discourse elements in different periods of time, present their articulations and compare them to each other. Therefore, the method used in this research is analytical-documentary, and the author is committed to collecting and analyzing data by using descriptive-analytical approach and using the fishing tool. In answer to main question, in the beginning of the formation and entry into the political arena, the population of Abadgarans was able to achieve significant results in the elections of the city and village councils and also in the elections of the 7th Assembly of the Islamic Council. In the following, this trend entered the arena of competition in the 9th presidential election with the slogan " Seeking justice" and was able to take over the position of the head of the executive branch. After this remarkable success, the population of Abadgaran suffered internal divisions and weakened. Its members dropped out and continued its life under the name of "Jamiyate abadgarane irane eslami", and finally, in the election, 1400 of Abadgaran entered the election campaign by being members of the Unity Council and choosing the discourse of "Economy, Security, Culture".
  Keywords: Abadgarane irane eslami, Norman Fairclough', s critical discourse theory, discourse developments
 • Mohammad Hassan Baniebrahimi *, Sayyed Mehdi Mousavi Nia Pages 41-71

  After the construction jihad in 1379, jihadist groups started their work in the less privileged areas with the aim of removing deprivation. The south of Kerman province is one of these areas that saw the large presence of jihadi groups. South Kerman, despite its unique capacities and various resources in different areas, does not have suitable and acceptable infrastructures. According to this issue, Jihadi groups were formed in this region to do construction work while demanding people's natural rights. In this regard, jihadi groups, in addition to internal power, use other large capacities in order to remove deprivation, and these large capacities are the government structures, charitable foundations, and non-governmental organizations. Relying on the potentials of various government departments, charitable foundations and non-governmental organizations (SEMAN), jihadists can achieve significant success in jihadi work. Now, in connection with this issue, the interactions of the target jihadist groups, which include 17 cases, in the three southern cities of Kerman, including; We will analyze Jiroft, Anbarabad and Kohnuj with government structures and charitable foundations. The results obtained in this regard include 33 cases of mutual relations with government structures and 46 cases of relations with charitable foundations. Also, all the collected information has been processed using the qualitative-analytical method. The purpose of this article is to investigate effective communication and interactions between jihadi groups, government structures, charitable foundations and non-governmental organizations.

  Keywords: Jihadi groups, disenfranchisement, government structures, charitable foundations
 • Seyyed Mohammad Javad Ghorbi * Pages 73-102

  Revolution, as a political and social phenomenon in human societies, is a matter of stages and has different patterns, and according to the theoretical schools and historical foundations of each society, different stages are considered for the evolution of the revolution. Based on religious standards, the Islamic revolution is a civilization-building phenomenon, and for the formation of a civilization-building revolution, it is necessary to form different processes from the occurrence of the political revolution to the civilization-building stage in the society, so that the revolutionary mission of the society reaches the ideal goal of the revolution, which is the formation of a new civilization in the Islamic world. to achieve Based on theoretical studies, the evolutionary process of the Islamic revolution includes different stages that different thinkers and researchers point to different patterns based on their intellectual foundations and mental backgrounds. Considering the importance of the issue of the process of the evolutionary revolution of Islam, the present article tries to examine the different models proposed in the field of the processes of the revolution and to present a key approach in the theory of the process of the Islamic revolution. For this purpose, by using the qualitative method and library studies, an attempt is made to answer the question that the theory of the evolution process of the Islamic revolution will include what patterns and features?

  Keywords: The evolution of the Islamic revolution, the process theory of the revolution, Islamic civilization, Islamic system, Islamic country
 • Khalil Koulivand *, Kamel Moniri Pages 103-127
  Food security in the world affects many political, economic and social fields. Since food security is the access to healthy and sufficient food throughout life and for a healthy life, and governments are obliged to provide it, therefore the field of food supply is one of the basic concerns of every government. In this research, the production process of two strategic food items, wheat and rice, in the next ten years, according to the growth rate of the country's population, the amount of consumption, the amount of production and the amount of their import, is analyzed in an applied-developmental way with a case study approach that relies on the technique of trend analysis. Checked out. The statistical population of the research includes documents published by the country's statistical center and civil registration organization and documents in the population department during the years 2013-2023, the annual reports of the Ministry of Jihad Agriculture and the instructions of the Ministry of Health during the period. According to the extracted statistics and mathematical and statistical calculations, the growth trend of the country's population until 2032, as well as the amount of production, consumption and import of two strategic products, demographic forecasts and the country's need for these two products were carried out in the form of scenarios. According to the defined scenarios as well as the statistics of immigrants, which is a significant part of the country's population, policy proposals were proposed.
  Keywords: Trend analysis, food security, horizon 2032, Population
 • Nowruz Hashemzehi *, Rasoul Yahai, Somayeh Hashemzehi Pages 129-160
  This article deals with the development of a thematic model of the support of the Prime Minister and the Council of Ministers for the imposed war and crisis management in the historical period from 1359 AH to 1367. The approach of qualitative research and its strategy is documentary. The data was obtained with the total number of contents of about 500 documents from the period of imposed war as well as related texts. Etrid-Sterling theme analysis model was used for data analysis. Findings show; The actions of the prime minister and the government can be divided into two general categories to maintain cohesion, participation and mobilization of the entire society, and specialized in direct support of the war fronts. In the direct role of 5 overarching themes including; Financial and economic support for war and the allocation of defense budgets, sending manpower, creating organizations and organizations to respond to the needs of war conditions, providing light and heavy machinery and war equipment and supplies, and providing residential, military and educational places and spaces in accordance with War with, 28 organizing themes and 54 basic themes were obtained.
  Keywords: Prime Minister, Council of Ministers, imposed war. Islamic Revolution, Deputy Prime Minister', s War Support
 • Sohrab Moghadami * Pages 161-184
  The issue of the continuation of the war after the conquest of Khorramshahr is one of the important axes of the history of the holy defense, around which we are faced with different analyses. After more than three decades have passed since the adoption of Resolution 598, due to the lack of sufficient documentation and evidence and the presentation of incomplete or unjustified narratives, there is no clear picture of the historical process of the decision of the Imam and the system in this issue, and this has caused some political currents to oppose or The opposition will distort history and attack the Imam and challenge the logic of his leadership. The question of this article is, what was the Imam's point of view regarding the continuation of the war after the conquest of Khorramshahr, and what factors and events caused him to change his approach?This article is based on some historical evidences and documents to prove the claim that after listening to some arguments and seeing the consensus of the high political and military officials, this view changed according to the circumstances, the Imam's initial opinion about the end of the war.
  Keywords: Imam Khomeini, history of the Islamic Republic, holy defense, end of war, explanation jihad