فهرست مطالب

فرهنگ یزد - سال سوم شماره 10 (تابستان 1400)

نشریه فرهنگ یزد
سال سوم شماره 10 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی حیدری نیا نایینی*، محمود صادق زاده، اکبر رنجبر صفحات 7-30
  نمود و ظهور جلوه های فرهنگ عامیانه در خاطره نگاشت های دفاع مقدس از بسامد بالایی برخوردار است. در این میان نویسندگان و خاطره نگاران استان یزد در آثار خود به فرهنگ عامه مردم یا همان فولکلور توجه خاصی دارند و در یک نگاه می توان گفت که این آثار که با زبان لطیف و عامیانه نگاشته شده، تجلی گاه فرهنگ عامه مردم است. در این آثار اعتقادها، سنت ها، آداب ورسوم، باورها، مشاغل، الفاظ و تعبیرات عامیانه، ضرب المثل ها، تکیه کلام ها، آواها و نواها، طب سنتی، آیین ازدواج، جادو و جادوگری و... به شکل هنرمندانه ای تبلور یافته است.برقراری ارتباط با مخاطبان و در نظر گرفتن شرایط اوضاع زمان و به کارگیری فرهنگ عوام در آثار و همچنین خلق مضامین جدید، موجب شده است تا این خاطره نگاشت ها به عنوان سندی مکتوب با اقبال عمومی مواجه شود و جای پای خود را در جامعه باز کند.در این نوشتار مهم ترین جلوه های فرهنگ عامه در خاطره نگاشت های دفاع مقدس استان یزد به صورت تحلیلی و توصیفی بررسی می شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، خاطره نگاشت، دفاع مقدس، استان یزد
 • هانیه السادات حسینی فتح آبادی، علی روحانی*، زهرا نادری نوبندگانی صفحات 31-67
  اوقات فراغت مسیله ای اساسی در زندگی نوجوانان امروزی است؛ به طوری که در حال حاضر در کانون اصلی تجارت و سرگرمی قرار دارد و بی توجهی به این موضوع مهم می تواند پیامدهای منفی فراوانی ایجاد کند. روش پژوهش حاضر نظریه زمینه ای بود و جامعه پژوهش تمامی دانش آموزان دختر ساکن در شهر یزد با سابقه اقدام به خودزنی بودند. به منظور جمع آوری داده ها فرایند نمونه گیری هدفمند تا مرحله اشباع ادامه یافت و درنهایت با 23 دانش آموز دختر دبیرستانی در رابطه با خودزنی، در بستر مسایل اوقات فراغت، مصاحبه شد.داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل و در قالب خط داستان، شامل هجده مقوله اصلی و یک مقوله هسته و مدل پارادایمی ارایه شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مقوله هایی مانند دشواری شادی در یزد، حسرت های پدرفرزندی، تفریح طلبی، سرگرمی های افسرده کننده، کارکردهای فضای مجازی، آشنایی با جنس مخالف در بسترهای اجتماعی مجازی، سواد رسانه ای حداقلی والدین، سبک زندگی تحمیلی و بی پردگی فضای مجازی به ظهور پدیده مرکزی پژوهش منجر شدند؛ درنتیجه نوجوانان در چنین فضای فراغتی نامناسبی، عملکردهای خاصی را از خود نشان می دهند که یکی از آنها آزادی عامه پسند، بدیل جویی و احساس بی تفاوتی اجتماعی است که با پیامدهای خاصی نظیر شکست جنسیتی، کژ کارکردهای وابستگی مجازی، بی علاقگی به ایران و اسناد تقصیر همراه است. دشواری فراغت، به ایجاد شرایطی منجر می شود که در آن خانواده ها کارکردهای خود را ازدست رفته می بینند و از ایجاد تغییرات مثبت ناتوان هستند؛ به عبارتی توانایی حل مسیله از مسیرهای موجود، به ویژه مسیرهای پیشین و سنتی وجود ندارد. این موضوع می تواند به انحراف هایی مانند خودزنی منجر شود؛ بنابراین به اقدام مداخله ای هوشمند در بسترهای اوقات فراغت نیاز است.
  کلیدواژگان: بسترهای فراغتی، دشواری فراغت، خودزنی، دانش آموزان دختر دبیرستانی
 • صدیقه رمضانخانی* صفحات 68-97
  ضرب المثل ها بعد مهم ادبیات شفاهی هر ملتی به شمار می آیند. میزان ذوق و قریحه هر جامعه ای را می توان با نگاهی به تعبیرها، کنایه ها و امثال رایج در میان آنها شناخت. مثل ها اغلب در قالب طنز و نقدی ظریف و زیرکانه برای درک بهتر اوضاع یا تحذیر و ترغیب افراد به کار می روند و خود به عنوان انعکاس دهنده اندیشه و تجارب پیشینیان در شناسایی هرچه بیشتر جوامع و سیر تحول تاریخ فرهنگی ملت ها راهگشا هستند.در این گفتار، پس از گزینش ضرب المثل هایی که به آرایه کنایه آراسته بودند، نوع کنایه از نظر قریب و بعید بودن معنای ثانوی، همچنین مکنی عنه و وضوح و خفای واسطه های کنایه مورد بررسی قرار گرفت؛ پس از بسامدگیری مشخص شد بیش از 40درصد کنایه ها از نظر وضوح واسطه ها ذیل رمز قرار می گیرند. این نتیجه دشواری فهم و وسعت واژگان در لهجه یزدی را معلوم می سازد
  کلیدواژگان: ادبیات شفاهی یزدی، اصطلاحات وضرب المثل ها، کنایه و انواع آن
 • عباس زارع بنادکوکی*، هدایت کارگر شورکی، علی اکبر اولیا، حمیدرضا شرافت، رضیه میرجلیلی صفحات 98-129

  نظام اداری دولتی به عنوان تسهیل گر، نقشی اساسی در فرایند توسعه جوامع بر عهده دارد؛ از سوی دیگر، امروزه یکی از محوری ترین پیشران های توسعه، عوامل انسانی، به ویژه استعدادها شمرده می شود. به گواهی مطالعات معتبر، این عامل در تسهیل دستیابی به اهداف توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاثیری اساسی دارد که از مهمترین وظایف دولتها به حساب می آید. سوال اینجاست که چگونه می توان استعدادها را به عنوان پیشران انسانی توسعه در منطقه جغرافیایی ویژه ای مانند استان، به صورتی پایدار جذب و نگهداری نمود. هدف از مطالعه توسعه ای، کیفی و توصیفی حاضر آن است که عوامل موثر بر جذب و نگهداشت پایدار استعدادهای انسانی در قلمروی استان یزد را بر مبنای نظرات خبرگان تحلیل کرده و ضمن ارایه تصویری شفاف از نیروهای تاثیرگذار در این عرصه، مدلی نظری و جامع از تعامل میان این عوامل و عناصر را پیشنهاد نماید. در این راستا ضمن مصاحبه با 28 نفر از استعدادهای انسانی در سطح ملی که در عرصه های مختلف علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... فعالیت دارند، مفاهیم کلیدی ناظر بر انگیزه حضور آنان در منطقه استخراج و با بهره گیری از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد در قالب مدلی نظری تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم محوری در مدل نظری جذب استعدادها در استان یزد، «محیط شهری» است که در تعامل با دیگر مفاهیم از قبیل «شرایط شخصی و خانوادگی»، «فرهنگ»، «نظام حکمرانی»، «محیط طبیعی»، «عوامل اقتصادی» و «مدیریت استعداد» باعث می شود نظام جامع و پایدار جذب نیروی انسانی برتر ملی در استان شکل بگیرد

  کلیدواژگان: استان یزد، جذب استعداد، مدیریت استعداد، نظام اداری، نظریه داده بنیاد
 • امیر ترقی نژاد*، آرزو زینلی صفحات 130-158

  شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام با تاثیر روی نگرش و رفتار مخاطبین خود، نفوذ بسیاری بر افراد جامعه و افکار عمومی اعمال می کنند و با توانایی هایی چون تقویت یا تضعیف هنجارهای اجتماعی، امکان ایجاد تغییرات در فرهنگ، الگوهای اجتماعی و اندیشه افراد را دارند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه فعالیت های خبری صفحه های پربازدید اینستاگرام شهر یزد (دورهمی یزدی ها، یزدی ها، استان یزد) انجام شده است. نتایج نشان داد توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای در حد متوسطی از سوی مدیران صفحه های اینستاگرامی یزد مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر توجه و تمرکز اصلی صفحه های اینستاگرامی یزد روی ارزش خبری «شهرت» بوده است؛ بنابراین این مسیله باعث شده «تعریف و تمجید» در جهت گیری های این رسانه ها رتبه بالایی را به خود اختصاص دهد

  کلیدواژگان: : حقوق کاربر، قوانین رسانه، رسانه اجتماعی، اینستاگرام
 • محمدمحسن حائری زاده* صفحات 159-177

  در نگاه اول به نظر می رسد که اقتصاد و هنر دو مقوله مجزا از همدیگر هستند، اما در سال های اخیر مقوله «اقتصاد هنر» در مطالعات اقتصادی و فرهنگی از جایگاه ویژه ای یافته است و محققان این حوزه معتقدند که اقتصاد و هنر می توانند در تعامل با یکدیگر باشند و اقتصاد هنر، هنر را با نتایج اقتصادی می نگرد. این مقاله نیز با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد هنر، با تاکید بر هنر تیاتر، با روش توصیفی تحلیلی و کیفی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در دنیای پررقابت فرهنگی امروز، هنرهایی می توانند بقای خود را حفظ کنند و توسعه دهند که بتوانند از منظر اقتصادی نیز آثار مثبتی داشته و سودآور باشند؛ اگرچه در این راه چالش های بسیاری پیش روی هنر است. مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد هنر عبارت است از: 1. دیدگاه آرمان گرایانه متعصب به هنر و هنرمند در فرهنگ و جامعه و ممانعت از دخالت اقتصاد در عرصه هنر 2. مداخله دولت ها در اقتصاد هنر 3. نگرانی از نگاه ابزارگرایانه به هنر 4. ارزش گذاری مادی بر آثار هنری.همچنین در خصوص عوامل موثر بر توسعه اقتصاد هنر، به خصوص در تیاتر یافته ها نشان داد که این عوامل بر اقتصاد هنر تاثیرگذار است: 1. توجه ویژه به تولیدات هنری (ماده اولیه) 2. توجه به هزینه های تولید 3. توجه به توزیع و نوع مخاطب 4. جلب سرمایه گذار خصوصی 5. توجه به حضور دولت، که در این مقاله به این موارد پرداخته شد. بدیهی است تهیه کنندگان هنرهای نمایشی باید با دیدی همه جانبه نگر همه زوایای اقتصادی هنرهای نمایشی را در نظر بگیرند و برای آن برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: اقتصاد هنر، تئاتر، تولیدات هنری، مصرف هنر
|
 • Hadi Heidarinia *, Mahmoud Sadeghzadeh, Akbar Ranjbar Pages 7-30
  This paper reports on an analysis and description of the manifestations of popular culture in the memoirs of the Sacred Defense in Yazd province. It can be said that the authors and memoirists of Yazd province pay special attention to the folk culture or folklore in their works, which are written in a colloquial and informal language. These works are a manifestation of popular culture. In these works, beliefs, traditions, customs, superstitions, occupations, slang and colloquial expressions, proverbs, idioms, melodies and tunes, traditional medicine, marriage rituals, magic and sorcery, etc., have been artistically crystallized. Establishing communication with the audience and considering the current circumstances and employing popular culture in the works, as well as creating new themes, have led to these memoirs being met with public interest as written documents and finding their place in society. In this paper, the most important manifestations of popular culture in the memoirs of the Sacred Defense in Yazd province are analyzed and described analytically
  Keywords: Folklore, Memory Mapping, Sacred Defense, Yazd Province
 • Hanie Sadat Hosseini Fathabadi, Ali Ruhani *, Zahra Naderi Nobandegani Pages 31-67
  Leisure time is a significant issue in the lives of adolescents today as they are currently the main focus of business and entertainment. Ignoring this important issue can have many negative consequences. The present study used grounded theory approach to carry out the research on all female students living in Yazd with a history of self-harm. In order to collect the data, the purposeful sampling process was used until the saturation stage was reached, and finally 23 female high school students were interviewed about self-harm during leisure times. The collected data were analyzed using open, axial and selective coding and presented in the form of a story line (including 18 main categories and 1 core category) and a paradigm model. The results of data analysis showed categories such as the difficulty of happiness in Yazd, father-child longing, recreation, depressing entertainment, effects of cyberspace, acquaintance with the opposite sex in social-virtual contexts, minimal media literacy of parents, lifestyle, and the imposition and simpleness of cyberspace led to the emergence of the central phenomenon of research. As a result, adolescents in such an unsuitable leisure environment perform certain behaviors such as popular freedom, seeking alternatives, and a sense of social indifference. It is associated with certain consequences such as gender failure, dysfunction of virtual dependence, disinterest in the homeland, and seeking guilts of others. Leisure difficulties lead to situations in which families find their functions lost and are unable to make positive changes
  Keywords: Leisure contexts, Leisure difficulty, self-harm, High school female students
 • Sadigheh Ramazankhani * Pages 68-97
  Proverbs are an important dimension of the oral literature of any nation. The level of taste and eloquence of a society can be recognized by examining their expressions, metaphors, and common sayings. Proverbs often use humor and clever criticism to better understand situations or to warn and encourage individuals. They serve as a reflection of the thoughts and experiences of previous generations in identifying the societies' development and the course of cultural history. In this research, after selecting proverbs that were adorned with metaphors, the type of metaphor in terms of proximity and remoteness of secondary meaning, as well as its ambiguity and clarity, was examined. After conducting a frequency analysis, it was determined that over forty percent of the metaphors fall under the category of ambiguous means. This result indicates the difficulty in understanding and the breadth of vocabulary in Yazdi dialect
  Keywords: Yazdi oral literature, idioms, proverbs, irony, its types
 • Abas Zare-Banadkouki *, Hedayat Kargar Shouroki, Ali Akbar Owlia, Hamidreza Sherafat, Razieh Mirjalili Pages 98-129

  A governmental administrative system plays a fundamental role as a facilitator in the process of societal development. However, one of the most crucial drives of development today is human factors, particularly talents. The aim of this qualitative and descriptive developmental study is to analyze the influential factors on attracting and retaining sustainable human talents in the province of Yazd based on experts' opinions. Furthermore, it proposes a comprehensive theoretical model of interaction between these factors and elements while providing a clear picture of influential forces. In this regard, key concepts related to the motivation for their presence in the region are extracted through interviews with 28 national talents who are active in various fields such as science, art, economy, politics, sports, etc. These concepts are then adjusted within a theoretical data-driven framework to form a theoretical model. The research findings indicate that the central concept in the theoretical model of talent attraction in Yazd province is "urban environment," which, in interaction with other concepts such as "personal and family conditions," "culture," "governance system," "natural environment," "economic factors," and "talent management," leads to the formation of a comprehensive and sustainable system for attracting superior national human resources in the province

  Keywords: administrative system, Grounded theory, Talent Absorption, Talent Management, Yazd province
 • Amir Taraghinejad *, Arezoo Zeinali Pages 130-158

  Nowadays, the increasing use of social networks as an integral part of individuals' social activities and the expansion of relationships among people have led to the emergence of more discussions on topics such as audience rights, media rights, and media laws. Social networks such as Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc., with their influence on the attitudes and behaviors of their audience, exert a significant impact on society and public opinion. They have the ability to strengthen or weaken social norms and can bring about changes in culture, social patterns, and individuals' thoughts. In this research, an attempt is made to examine user’s rights and social network laws for Instagram using a content analysis method. In this regard, this paper includes an introduction to the research problem, its importance and necessity, its novelty aspects, and its conceptual model. Furthermore, some specialized terms are briefly defined. The conclusion of this paper includes objectives, research questions, and hypotheses

  Keywords: user rights, media rules, Social Media, Instagram
 • Mohammad Mohsen Haeri Zade * Pages 159-177

  In recent economic years, the category of "art economy" has a special and cultural place in studies that hold that economy and art can coexist and that art economy considers art with economic results. This research aimed to study the development of art economics (with an emphasis on performing arts) through a descriptive-analytical and library method. The findings show that, in today's highly competitive cultural world, arts can maintain and develop their survival, and have positive effects and are profitable, though they face many challenges. The most important challenges facing the economy of art were identified to be (a) fanatical idealistic view of art and artist in culture and society and architect from managing the economy in the field of art, (b) government intervention in the economy of art, (c) concern about the instrumentalist view of art, and (d) material valuation of works of art. Moreover, concerning the specific factors that affect the development of the economy of art, especially in the theater, the findings show that these factors have an effect on the economy of art including: Special attention to artistic products (primary material), attention to production costs, attention to the distribution and type of audience, attracting private investment, and attention to the presence of the government.

  Keywords: &rlm, Art economy, performing arts, Theater