فهرست مطالب

علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرناز خراسانچی، طیبه شهمیرزادی* صفحات 1-8

  کتابخانه های تخصصی پلتفرمی ، دیگر تنها مکانی برای مبادله منابع و اطلاعات نیستند. آن ها مرکزی هستند که در آن تعاملات انسانی خالق ارزش هستند و پژوهشگران، اعضای هییت علمی، کتابداران و مدیران، گنجینه های اصلی این مراکز به شمار می آیند که با آگاهی و دانش خود این ارزش های تولیدشده را مبادله می کنند. این پژوهش در دو مرحله انجام شد: در مرحله نخست، با استفاده از روش مطالعه اسنادی، اسناد مرتبط بررسی و تحلیل و معیارهای مرتبط با کتابخانه های تخصصی پلتفرمی شناسایی شد. در مرحله دوم، با استفاده از روش دلفی، ضرورت پیاده سازی الگوی تفکر پلتفرمی در کتابخانه های تخصصی ارزیابی شد. باتوجه به بررسی های انجام شده، تغییر در رویکرد کتابخانه های تخصصی، از سنتی به پلتفرمی، اثربخشی خدمات کتابخانه ها را افزایش می دهد. در کتابخانه پلتفرمی تخصصی، کتابخانه بستری چندسویه است که با ارایه خدمات و تولیدات خود، میان همه ذی نفعان اعم از مدیران، کارکنان، کارشناسان، پژوهشگران، اعضای هییت علمی و بهره برداران شبکه برقرار می کند. بنابراین، بررسی خدمات کتابخانه های تخصصی در این بستر جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: تفکر پلتفرمی، خدمات، کتابخانه های تخصصی، اثربخشی، توسعه
 • احمد یوسفی* صفحات 9-20

  فراجهان دنیایی سه بعدی و تمام رقمی است که کاربران می توانند در آن چهرک های رقمی مخصوص به خود را بسازند. فناوری فراجهان با فناوری های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده یا بزرگ نمایی شده، واقعیت ترکیبی و هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی دارد و از این فناوری ها استفاده می کند. معاینه مجازی دام ، آموزش دامپزشکی، جراحی دامپزشکی، ارتباط با سایر دامپزشک های همکار برای کمک گرفتن یا مشورت در حین عمل جراحی، تغذیه و شیردهی دام، آشنایی با آناتومی بدن دام، استفاده از تصاویر سه بعدی برای سنجش سلامت دام و بیماری دام، تسهیل در یافتن رگ، تشخیص دقیق تر بیماری، درک احساسات و رفتار دام، و ارزیابی حالت های عاطفی دام ازجمله کاربردهای فراجهان در حوزه دامپزشکی و دام پروری است. نوآوری در بهداشت و درمان، تسهیل در تعامل اطلاعات، تسهیل در تشخیص بیماری، احساس حضور در محیط واقعی، و سهولت در ذخیره و بازیابی اطلاعات بیماری، برخی از کاربردهای فراجهان در حوزه دامپزشکی و دام پروری هستند. نیاز به فناوری های رقمی پیشرفته، هزینه بالا، نظارت شدید، بی ثباتی و معنازدایی، برخی از معایب فراجهان به شمار می آیند. به مرورزمان، مشکلات و معایب فراجهان کمتر و استفاده از آن در حوزه های مختلف دام و دامپزشکی بیشتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: متاورس، دامپزشکی، دامپروری، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی، هوش مصنوعی
 • مازیار امیرحسینی*، علیرضا بهمن آبادی صفحات 21-29
  هدف این مقاله شناسایی نقش آفرینان و ذینفعان یک نظام آموزشی دانش محور کشاورزی و نیز تشریح همگرایی آن ها در بستر یک الگوی مفهومی شبکه ای برای ایجاد نظام آموزش دانش بنیان در بخش کشاورزی براساس اصول بنیادین مدیریت دانش است. بررسی متون تخصصی مرتبط با موضوع نشان داد که طرح های نظری و عملیاتی مدیریت دانش در بخش آموزش و ترویج کشاورزی، به شکلی نظام مند به ذینفعان یک نظام دانش بنیان و شیوه برقراری ارتباط بین آن ها اشاره نکرده اند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی با تکیه بر مفاهیم مدیریت دانش، روش شناسایی نقش آفرینان و ذینفعان یک نظام آموزشی دانش محور و شبکه سازی بین آن ها را بررسی می کند. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان نظام های مدیریت دانش را در بخش آموزش کشاورزی ایجاد کرد. دستاورد بنیادین این مطالعه، ارایه الگوی مفهومی شبکه نقش آفرینان و ذینفعان و همگرایی آن ها در راستای حرکت سیال داده، اطلاعات و دانش بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محتوا در یک نظام آموزشی مبتنی بر مدیریت دانش است.
  کلیدواژگان: آموزش کشاورزی، آموزش دانش بنیان، نقش آفرینان، الگوی مفهومی شبکه ای، مدیریت دانش
 • عبدالله ایمان مهر*، محسن حیدری سلطان آبادی صفحات 31-40

  با خودکارسازی عملیات ماشین های کشاورزی، بسیاری از فعالیت های بخش ماشینی کردن کشاورزی را می توان هوشمند کرد. با پیشرفت های فناوری و تولید سامانه های هوشمند، به وسایل و ادوات کشاورزی قابلیت های جدیدی افزوده شده است. سامانه های هوشمند، بااستفاده از فناوری های پیشرفته به محیط اطراف واکنش ادراکی دارند. سامانه های هوشمند بر تعامل با کاربران و تغییرات و پویایی محیط های اجتماعی و فیزیکی تاکید دارند. این سامانه ها تجهیزات مستقلی هستند که می توانند محیط اطراف خود را درک و اهداف خاصی را ردگیری کنند. علی رغم نوبنیادبودن این فناوری، در کشاورزی دقیق کاربردهای اساسی دارند. پیشرفت های متعددی در پیدایش و رشد وسایل هوشمند کشاورزی سهم داشته اند، ازجمله می توان به افزایش سریع قدرت محاسباتی، تولید قطعات الکترونیکی و مجموعه های غنی از حسگرها که اکثر آن ها نسبتا ارزان قیمت نیز هستند، و فراگیرشدن سامانه های موقعیت یاب جهانی مانند جی پی اس اشاره کرد. گرچه در کشور ما به علت شرایط خاص کشاورزی همچون خردبودن اراضی و کم برخوردار بودن کشاورزان، استفاده از سامانه های پیشرفته توسعه نیافته است اما برای بهره مندی از مزایای فراوان ماشینی کردن کشاورزی هوشمند و افزایش تولید بهینه با حداقل تلفات و ضایعات، آشنایی مدیران کشاورزی و بهره برداران با این سامانه های هوشمند و علوم مرتبط با آن ها باید در برنامه های توسعه ای کاربردی موسسات و نهادهای تحقیقاتی کشاورزی قرار گیرد. هدف این مقاله ارایه و معرفی اجمالی برخی از سامانه های هوشمند در ماشینی کردن کشاورزی است.

  کلیدواژگان: سیستم های هوشمند، مکانیزاسیون کشاورزی، حسگرها، حالات خودکار، رباتیک کشاورزی
 • شهرام نوروزیه*، محمود جوکار صفحات 41-50
  فناوری سنجش ازدور، ابزاری برای مطالعات کشاورزی، با استفاده از تصاویر نور مریی و نامریی و اطلاعات دریافتی از تجهیزاتی مثل ماهواره و پهپاد است. با پردازش نرم افزاری و تحلیل های کارشناسی، این تصاویر به نقشه های کاربردی و قابل فهم برای کشاورزان تبدیل می شود. در این مقاله از تصاویر ماهواره ای برای پایش مزرعه کشت نشایی پنبه استفاده شده است. برای این منظور، سه رقم بذر دورگه پنبه، در دو نوع نشایی و مستقیم، کشت و مراحل رشدی آن ها با تصاویر ماهواره ای ردگیری شد. در این مقاله از بذرهای دورگه 931، 932 و 933 استفاده شد. این پژوهش در سطح 30 هکتار اجرا شد. پایش نوسانات شاخص هایی مانند شاخص گیاهی نرمال شده، به ارزیابی سلامت گیاه در مزارع کمک می کند. براساس روند تغییرات شاخص گیاهی نرمال شده، در طول دوره رشد پنبه دورگه 933 بهترین سبزینگی را داشته است. رقم 933 دیررس ترین رقم بود. ازسوی دیگر رقم 931 با کمترین شاخص گیاهی نرمال شده1، زودرس ترین رقم است. شاخص گیاهی نرمال شده در مهرماه، بهترین زمان برای بررسی عملکرد ارقام پنبه است. اگر شاخص گیاهی نرمال شده در مهرماه به حدود 310/0 یا کمتر از این مقدار برسند زمان برداشت پنبه فرا رسیده است. با استفاده از تصاویر ماهواره و تعیین شاخص گیاهی نرمال شده در مهرماه می توان مزارعی که آماده برداشت هستند را شناسایی و برای برداشت آن ها برنامه ریزی کرد. با استفاده از شاخص گیاهی نرمال شده در مهرماه می توان زودرس بودن ارقام پنبه را مشخص کرد.
  کلیدواژگان: پنبه، سنجش از دور، عملکرد، زودرسی &rlm
 • حمید محسنی* صفحات 51-63

  این مقاله درباره  اهمیت مالکیت فکری در توسعه دانش بنیان و مهم ترین دلایل لزوم عضویت ایران در عهدنامه های جهانی مرتبط بحث می کند. دیدگاه های مخالفان احتمالی عضویت در این عهدنامه ها و سهل انگاری در اجرای قوانین ملی نیز تحلیل شده است. ازجمله پرسش های مهم این است که آیا «منافع» فرضی و ادعاشده مخالفان اساسا مبتنی بر «حقوق قانونی، انسانی، شرعی، و جهانی» مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان اطلاعات است یا خیر؟ آیا برای حفظ بیشتر «منافع» و «حقوق» همه افراد و جامعه راه حل های بهتری وجود دارد؟ در این مقاله استدلال شده که ادامه سیاست های جاری درزمینه حقوق مالکیت فکری با حقوق انسانی، ملی و جهانی در تضاد است، نامشروع و برخلاف مستندات دینی است، با عقل و منطق در تعارض است، در تضاد با مصالح و منافع ملی است و برخلاف تجربه های ملی و جهانی است و حتی با منافع مصرف کنندگان اطلاعات نیز منافات دارد. همچنین استدلال شده است که هم کنشی و هم زمانی برخی از تغییرات فنی و اجتماعی، به ویژه در صنعت اطلاعات، ارتباطات و نشر، باعث شده است تا به بهانه عدم عضویت ایران در این عهدنامه ها، در بازار ملی تولید و مصرف کالاها و خدمات دانشی و حتی غیردانشی نیز اختلال ایجاد شود و کل جامعه با چالش های بزرگی روبرو باشد.

  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، عهدنامه های جهانی، توسعه دانش بنیان، انتقال دانش، حقوق نسخه برداری
|
 • Mehrnaz Khorasanchi, T. Shahmirzadi * Pages 1-8

  Platform thinking specialized libraries are no longer just a place to exchange resources and information. They are a center where human interactions create value, and researchers, faculty members, librarians, and managers are the main treasures of these centers, who will exchange the produced values with their awareness and knowledge. To carry out this research, the work steps were defined in two steps. In the first stage, by using the document study method, related documents were analyzed and the criteria related to platform libraries were identified. In the second step, using the Delphi technique, the necessity of implementing a platform library in specialized libraries was evaluated. According to the conducted surveys, the need to change the approach of specialized libraries from traditional to a platform will cause the development and effectiveness of their services. In a specialized platform library, the library is assumed to be a multi-faceted platform that, under the pretext of its services and products, creates a network among stakeholders, including managers, employees, experts, researchers, faculty members, and users. Therefore, addressing an aspect of specialized library services in a new context is of special importance that has not been addressed so far.

  Keywords: Platform thinking, services, Specialized Libraries, Effectiveness, Development
 • Yousefi Ahmad* Pages 9-20

  Metaverse is a 3D and all-digital world through which users can create their own digital avatars. Metaverse technology is closely related to and uses Virtual Reality(VR), Augmented Reality(AR), Mixed Reality(MR) and Artificial Intelligence(AI) technologies. The applications of Metaverse in veterinary medicine and animal husbandry include: virtual visit of animals by a veterinarian, veterinary education, veterinary surgery, communication with other cooperating veterinarians for help or consultation during surgery, animal feeding and lactation, familiarization with the anatomy of the animal body, use From 3D images to measure animal health and animal disease, facilitate finding veins, more accurate diagnosis, understanding animal emotions and behavior, and evaluating emotional states in animals. Among the benefits of Metaverse, we can mention innovation in health care, facilitating the interaction of information, facilitating disease diagnosis, the feeling of being in the real environment, and ease of storing and retrieving disease information. Among the disadvantages of metaverse, we can point out that it requires advanced digital technologies, high cost, strict control, instability and demeaning. Over time, the problems and disadvantages of Metaverse will decrease and its use will expand in various fields of livestock and veterinary medicine.

  Keywords: Metaverse, Veterinary Medicine, Animal husbandry, Virtual Reality, Augmented Realty, Mixed Reality, Artificial intelligence
 • Maziar Amirhosseini *, Alireza Bahmanabadi Pages 21-29
  The article purpose is to identify the actors and stakeholders of a knowledge-based education system in the field of agriculture and also to explain their convergence in the context of a conceptual network model in order to establish a knowledge-based education system in the agriculture sector of Iran based on the fundamental principles of knowledge management. The findings of the literature review show that the theoretical and operational plans of knowledge management in the field of agricultural education and extension have not addressed the stakeholders of a knowledge-based system and the way of communication between them. This descriptive-analytical research based on a practical point of view explains the method of the identification and networking between actors and stakeholders of a knowledge-based educational system based on the concepts of knowledge management. In the sense that the results of this research can be used in the creation of knowledge management systems in the education sector in the field of agriculture. The fundamental achievement of this study is to present a conceptual model in networking actors and stakeholders in their convergence to create the flow of data, information and knowledge between content producers and consumers in an educational system based on knowledge management.
  Keywords: Agricultural education, Knowledge-Based Education, Stakeholders, Network Conceptual Model, Knowledge Management
 • Abdollah Imanmehr *, Mohsen Heidarisoltanabadi Pages 31-40

  Intelligent systems in their fields focus on interaction with users and changes and dynamics of social and physical environments. Today's smart systems and robots are independent equipment that can understand their surroundings and pursue specific goals. Despite the fact that this technology is still in its infancy, it has yielded significant results such as fundamental applications related to the new concept of precision agriculture. Several developments have contributed to the emergence and then growth in the field of intelligent agricultural devices, including: the rapid increase in computing power in recent years (in terms of speed and storage capacity), the emergence of electronic components and rich sets of sensors, most of which are relatively inexpensive, and the spread of global positioning systems such as GPS. Although in our country, due to the special conditions of agriculture, such as the small size of the land and the weak economic power of farmers,but in order to use from the many benefits of smart agricultural mechanization and increase optimal production with minimal losses, the familiarity of agricultural managers and operators with these intelligent systems and the sciences related to them should be included in the development-application programs of agricultural research institutes.

  Keywords: Intelligent systems, agricultural mechanization, Sensors, automatic modes, agricultural robotics
 • SHAHRAM NOWROUZIEH *, Mahmoud Jokar Pages 41-50
  In this project, 931, 932 and 933 hybrid cottonseeds were used. ‎This project was carried out on an area of 30 hectares. NDVI index is always helpful in assessing ‎plant health on farm. The most important reason for this capability is that the changes in this index ‎are consistent with the physiology of the plant and in simple terms with the changes in pigments and ‎staygreen of the plant cover. According to the trend of changes in NDVI index, hybrid cotton 933 ‎had the best greenness during the growing period. The variety 933 is the oldest figure in this study. ‎On the other hand, 931, which has the lowest NDVI, is the earliest figure. As the results show, the ‎yield of cotton transplanting was significantly differences by cotton seed planting method. ‎Transplanting yield is more than twice that of cottonseeds in November, especially for cultivar 931. ‎As expected, the highest yield was observed in transplanting 931 and the lowest yield was taken in ‎‎933 seed treatment. With help of NDVI index in September, it is possible to comment on the early ‎maturity of cotton cultivars.‎
  Keywords: cotton, Remote Sensing, yield, earliness&lrm
 • Mohseni Hamid* Pages 51-63

  This article is about the importance of intellectual property in knowledge-based development and the most important reasons for Iran's membership in international treaties related to intellectual property and copyright. The views of possible opponents of membership in these conventions and negligence in the implementation of national laws have also been analyzed.Among the important questions is whether the hypothetical and claimed "interests or benefits" of the opponents are based on the legal, human, religious, and universal "rights" of consumers or producers of information or not? Are there better solutions to protect the "interests or benefits" and "rights" of all people and society as much as possible?In this article, it was argued that the continuation of the current policies of the government in the field of intellectual property is in conflict with human rights at the national and global level; It is also illegitimate and against religious documents; It is in conflict with reason and logic; It is in conflict with the interests/ benefits of people in Iran; And it is contrary to national and global experiences. It is also against the interests/ benefits of information consumers. It was also argued that the interaction and simultaneity of some technical and social changes, especially in the information, communication and publishing industry, has caused disruption in the national market of production and consumption of knowledge and non-knowledge goods and services under the pretext of Iran's non-membership in these treaties; and the whole society will face big challenges

  Keywords: intellectual property rights, International treaties, knowledge-based development, Knowledge Transfer, Copyright