فهرست مطالب

نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
پیاپی 40 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسبت میان سنت تصویری بودیسم تبتی و نگاره های دوره ی ایلخانی و تیموری
  نغمه خرازیان، ایرج داداشی* صفحه 1

  در میان نگاره های متعلق به دوره ایلخانی و تیموری شخصیت ها، عناصر و نقشمایه هایی دیده می شود که نه تنها نمی توان هیچ نشانی از آنها در دوره های پیشتر یافت، بلکه رجوع به منابع اثرگذار بر نقاشی ایرانی همچون نقاشی پیش از اسلام، هنر مانوی، نقاشی سغدیان، نقاشی چینی و هنر مسیحی نیز کمکی به بررسی و شناخت آنها نمی کند. بودیسم تبتی، دینی است که از مقبولیت خاصی نزد حاکمان ایلخانی برخوردار بوده است. این دین که شاخه ای از بودیسم مهایانه محسوب می شود دارای نمادها و مفاهیم بسیار ویژه ای است. سنت غنی تصویری که بودیسم تبتی از آن بهره می برد به واسطه قوانین و مقرراتی دقیق و مشخص، تجسمی تصویری از این مفاهیم پیچیده دینی ارایه می دهد. حال پرسش این است که آیا سنت تصویری بودیسم تبتی می توانسته به عنوان منبعی اثرگذار در پدیدآمدن و شکل گیری این عناصر در نگارگری دوره مغول در ایران مطرح بوده باشد؟ این پژوهش تلاش دارد با استقرا و با استناد به منابع تاریخی و پژوهش های معاصر از سویی و نگاره های دوره ایلخانی و تیموری از سویی دیگر، به تبیین تاثیرات سنت تصویری بودیسم تبتی بر نگارگری این دوره بپردازد. با توجه به شواهد نوشتاری و تصویری می توان نتیجه گرفت که سنت تصویری تبت در ایران دوره مغول الگوی شناخته شده ای بوده است چرا که هم در متون تاریخی معاصر با دوره مغول، به باورهای بودایی مغولان و حضور بوداییان تبت و ساخت معابد بودایی در ایران اشاره شده است و هم تحلیل نگاره های این دوره در خصوص ساخت عناصر و نقشمایه ها بر وجود چنین الگویی مهر تایید می زند.

  کلیدواژگان: نگارگری ایلخانی و تیموری، هنر بودایی تبت، منابع تصویری نگارگری، تاریخ نگارگری ایران
 • جایگاه فرهنگ مردمی در طراحی گرافیک تبلیغاتی پست مدرن
  نیکا قاسمی*، اصغر فهیمی فر صفحه 2

  در نیم قرن اخیر، جهان توجه زیادی به رویکرد پست مدرن داشته؛ اما مباحث زیبایی شناسی آن ابهام دارد. پست مدرن، به نفی وجود و زیبایی ذاتی پرداخته و در قضاوت و توانایی فکری انسان، تردید می کند. لذا، پست مدرن در تعارض با نظریه های وجودشناسی و معرفت شناسی، معیار متقنی برای زیبایی شناسی ارایه نکرده است. کثرت گرایی، از اصول شناخته شده پست مدرن بوده که برای تعدد دیدگاه ها و انتخاب ها، به مفهوم توجه به فرهنگ مردمی و خواست عموم است. طراحی گرافیک تبلیغاتی نیز در دوران پست مدرن شکوفا شده و با اهداف جلب توجه، پیام رسانی اثربخش و ماندگاری تبلیغات در خاطره مخاطب، کاربردهای فراوانی برای خود، ایجاد کرده است. بنابراین وجه اشتراک تفکر پست مدرن، هنر گرافیک تبلیغاتی و فرهنگ مردمی، معطوف به حاکمیت «عامه پسندی»، است. لذا با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی معتبر، دستاوردهای «عامه پسندی» با روش تحقیق کیفی و به شیوه توصیفی- تحلیلی و استنتاج قیاسی، شناسایی شده و یافته ها در مصاحبه با خبرگان مرتبط، غنی سازی و تصدیق گردیده اند. «عامه پسندی» خود مبتنی بر منافع و وفاق عمومی بوده و ریشه در فرهنگ مردمی دارد. در نتیجه، خلق آثار گرافیک تبلیغاتی با ترجیحات «عامه پسند»، می توانند از اقبال بیشتری برای «دیده شدن» و «مطرح بودن» توسط مخاطبان هدف، برخوردار باشند. بنابراین اهم مشخصه های طراحی «گرافیک تبلیغاتی پست مدرن» براساس «عامه پسندی»، مشتمل بر تعابیر همگون شده: ساختارشکنی (شالوده شکنی، عجیب و غیرمتعارف)، تمثیل (استعاره)، کثرت گرایی (تکثرگرایی، چندگانگی) و التقاط گری (امتزاج، اختلاط، ترکیب)، الگوبرداری (تقلید)، نقش مایه های سنتی و بومی گرایی، سرشناسی (سلبریتی)، یادمانه (نوستالژی)، تهییجی (پیشبرد فروش هیجانی)، ترویج ضدمصرف گرایی، وانمودگی (شبیه سازی)، زیبایی فراواقعیت (اغراق آمیز)، احساسی، ابهام (ایهام، شک اندیشی، تبلیغات تیزینگ)، طنز (شوخی، شادمانی، تمسخر، نادان نمایی) و نمادپردازی (تبلیغات برندسازی)، احصاء شده اند. سرانجام با تحلیل مزیت های «وفاق عمومی» و چالش های «مهندسی نظرات»، پارادایم «عامه پسندی»، برای زیبایی شناسی نوین پست مدرن، تعیین شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ مردمی، عامه پسندی، پست مدرن، طراحی گرافیک تبلیغاتی، زیبایی شناسی
 • سیر تطور بازنمایی حضرت سلیمان در نگارگری ایران (سده های هفتم تا دهم هجری قمری)
  محمدرضا غیاثیان* صفحه 3

  سلیمان به عنوان یک پیامبر-پادشاه یکی از شخصیت های مهم در فرهنگ اسلامی است که جن و وحوش و طیور و باد نیز به فرمان او درآمدند. گرچه کهن ترین تصاویر بر جای مانده از سلیمان در هنر اسلامی به سده هفتم هجری بر می گردد، از اواخر سده نهم به بعد، نقاشی های او به طور گسترده ای در هنر ایران بازتاب یافته است. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و نسخه شناختی و با روش های توصیفی - تحلیلی و تاریخی به بررسی قدیم ترین نگاره های باقی مانده از سلیمان در هنر ایران در بازه زمانی سده های هفتم تا دهم هجری قمری می پردازد. از سیوالات اصلی پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود که دلیل اهمیت سلیمان در فرهنگ و هنر ایران چه بوده است و نیز تصاویر او در گذار از سده هفتم تا دهم هجری چه سیر تطوری داشته است؟ یافته ها نشان می دهند که در نمونه های دوره ایلخانی عموما تعداد پیکرهای انسانی و دیوها محدود است و به جز شیرهایی که زیر تخت سلیمان جای دارند، هیچ گونه جانور و پرنده ای دیده نمی شود. از اواخر سده هشتم تعداد پیکرهای انسانی و فرشتگان افزایش یافته و انواع جانوران واقعی و افسانه ای ترسیم شده اند. درج گسترده تصاویر سلیمان در صفحات آغازین کتاب ها از نیمه سده نهم هجری به بعد حکایت از اهمیت سلیمان در فرهنگ مسلمانان به عنوان شخصیتی دارد که دو جنبه پیغمبری و پادشاهی را توامان داشت. این ویژگی، مطلوب بسیاری از حاکمان ایران در سده های میانی بود.

  کلیدواژگان: هنر ایلخانی، نگارگری تیموری، نگارگری صفوی شیراز، سلیمان و بلقیس
 • شناسایی استعاره های مفهومی در کمپین های تبلیغاتی تصویرمحور چاپی منتخب بر اساس دیدگاه های جورج لیکاف
  علی عبدی*، سارا رسولی صفحه 4

  در سال های اخیر طراحان گرافیک در تلاش روزافزون برای جذب مخاطب، سعی دارند تا هرچه بیش تر از روش های خلاقانه و تاثیرگذار در آثار خود بهره ببرند. از این رو، پرداختن به مقولاتی همچون استعاره های مفهومی که ذهن مخاطب را درگیر می کند و او را به تامل وا می دارد و در راستای طراحی آثاری تاثیرگذار امکانات بسیاری را در اختیار طراحان قرار می دهد اهمیت بسیاری پیدا کرده است. لیکاف نگاه سنتی به استعاره را به چالش کشید و نگرش موسوم به استعاره مفهومی را ارایه نمود. در نظر او نظام مفهومی معمول که چارچوب اندیشه و عمل است اساسا ماهیتی استعاری دارد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی استعاره های مفهومی در کمپین های تبلیغاتی تصویرمحور چاپی منتخب و تبیین شیوه ی انتقال پیام از طریق استعاره های مفهومی است که از طریق مفهوم سازی حوزه ی مبدا بر حسب حوزه ی مقصد انجام می شود و تلاش کرده است دیدگاهی نو برای درگیرکردن اندیشه ی مخاطب از طریق معناهای غیرسطحی و خلق آثار خلاقانه را به طراحان ارایه دهد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و از نظر داده های تحقیق، پژوهشی کیفی محسوب می شود. جمع آوری داده ها و اطلاعات زمینه ای لازم از طریق منابع کتابخانه ای، پایگاه های آنلاین و یافته های میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش به طور هدفمند کمپین های تبلیغاتی تصویرمحور موفق ارایه شده در رسانه های چاپی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می کند که می توان با استفاده از دو حوزه نامتجانس که شباهت ظاهری ندارند ولی مفهوم عینی تر بستری می شود برای فهم آن دیگری مخاطب را وادار به استنباط معانی و درکی عمیق ترکرد که موجب افزایش تاثیرگذاری تبلیغ می شود.

  کلیدواژگان: استعاره، استعاره ی مفهومی، کمپین تبلیغاتی، جورج لیکاف
 • بهبود تعاملات کاربر در سیستم طراحی با به کارگیری نظریه سقلمه (نمونه موردی دستگاه سوخت گیری در جایگاه سوخت رسانی)
  محمدرضا عیوضی*، سید علی فارغ صفحه 5

  طراحی برای تغییر رفتار به عنوان یک زیر شاخه ی نوظهور در طراحی، به دنبال تاثیر بر رفتار انسانی است. علی رغم توانایی طراحی بر تغییر رفتار، این مبحث به اندازه کافی درک نشده و چارچوب های محدودی برای اجرای موثر آن وجود دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با شناخت نحوه کارکرد و محدودیت های ذهن، شکل گیری رفتار و خطاهای انسانی؛ نظریه سقلمه را با مبحث " طراحی برای تغییر رفتار" تطبیق داد. نظریه "سقلمه" مجموعه ای از راه حل های ساده و کم هزینه برای کاهش طیف وسیعی از مشکلات ناشی از رفتار انسان است. با مطالعه رفتار " کاربر" و تعاملات آن در طراحی و" انسان عادی" در نظریه سقلمه، می توان جایگاه معمار انتخاب را برای طراح تعریف نمود. از آنجا که کاربر حین استفاده از محصولات، اغلب از منطق کاوش، سعی و خطا و سیستم خودکار بهره می برد؛ طراح می تواند به عنوان معمار انتخاب با ارایه راه حل های موثر و هدایت سیستم خودکار از طریق سقلمه زدن، رفتار کاربر را تحت تاثیر قرار داده و تغییر رفتار را در مسیر بهبود تعاملات با سیستم طراحی شده، به کارگیرد. در این پژوهش علاوه بر گردآوری اطلاعات، اسناد و مطالعات کتابخانه ای به بررسی داده های حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. در نهایت به عنوان یک معمار انتخاب و با کمک یکی از اصول تعیین شده به نام اصل انتظار خطا، روند سوخت گیری در جایگاه های سوخت رسانی مورد تغییر و بهبود قرار گرفت؛ تا جایگذاری و فراموشی کارت سوخت توسط کاربر در جایگاه ها به حداقل ممکن برسد.

  کلیدواژگان: سقلمه، طراحی، تغییر رفتار، خطای کاربر، معمار انتخاب
 • عجایب المجالس؛ مطالعه عجایب نگاری در نسخ چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس
  مریم یغمائیان*، یعقوب آژند صفحه 6

  تصویرگری دینی، که جولان گاه اسطوره و رمز است، در آثار چاپ سنگی ایرانی نمونه هایی بدیع خلق می کند که گوشه ای از این آفرینش را می توان در نسخه های تحفه المجالس یافت. این کتاب که راوی معجزات معصومین(ع) است، به سبب آکنده بودن از رخدادهایی خارق عادت، بستری مناسب برای ظهور عجایب نگاری به نظر می رسد. پژوهش حاضر، بر آن است تا با بررسی حضور عجایب نگاری در نسخ چاپ سنگی تحفه المجالس، به درک رویکرد تصویرگر قجر، در برخورد با موجودات عجیب دست یابد؛ آیا تصویرگر تحفه المجالس به دلایلی احتمالی، چون رازآلودگی، کشش ذاتی یا جلب مخاطب، آثار خود را از عجایب نگاری انباشته و یا برعکس، از تصویر کردن موجودات عجیب اجتناب کرده، یا به دور از این دو سویه، تصویر کردن وفادارانه متن روایات را شیوه خود قرار داده است؟ به این منظور، پس از معرفی تحفه المجالس و نسخ بررسی شده از این کتاب، و شرح مختصری در مورد سه تصویرگری که امضای ایشان را در میان تصاویر این نسخ می توان یافت، با مطالعه تطبیقی متن روایات و تصاویر، در نسخه های چاپ سنگی تحفه المجالس، خواهیم دید که در مجموع، تصویرگر تحفه المجالس وفاداری به متن روایت را ترجیح داده و در کمتر مواردی، از تصویرسازی متن فراتر رفته و عجایبی را به روایت افزوده یا از آن کاسته است. بدین ترتیب، نوشتار حاضر، درعین معرفی بیست و دو نسخه چاپ سنگی از کتاب تحفه المجالس که از آن میان، هشت نسخه مصور هستند، می کوشد تا با شکلی از رویکرد تحلیلی، به بررسی نگاره های نسخ مذکور بپردازد. بستر صورت بندی این جستار، نسخه های چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس محفوظ در کتابخانه های عمومی تهران خواهد بود و در راستای دستیابی به یافته های فوق، شیوه توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده و این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.

  کلیدواژگان: تحفه المجالس، چاپ سنگی، عجایب نگاری، موجودات فراواقع، تصویرسازی
|
 • The Relationship between the Pictorial Tradition of Tibetan Buddhism and the Ilkhanid and Timurid Paintings
  Naghme Kharazian, Iraj Dadashi * Page 1

  Characters, elements and motifs can be seen among the paintings left from Ilkhanid and Timurid periods which are not only no trace of them can be found in earlier periods, but also cannot be studied or recognized by sources such as pre-Islamic painting, Manichaean art, Sogdian painting, Chinese art, and even Christian art which had an effect on Persian painting.
  With the domination of Mongol in Iran and the establishment of the Ilkhanid dynasty prevailed different political, cultural, ideological and religious conditions in this region. In addition to the shamanic beliefs that the Mongols believed in, most Ilkhanid rulers chose Tibetan Buddhism as their official religion. As a result of this and their support, many Buddhist monks entered the court of the Ilkhans from Tibet and Kashmir. They appeared in court as "Bakhshi" and built many Buddhist temples in Iran.
  Tibetan Buddhism has a very rich pictorial tradition. This pictorial tradition is the result of a combination of mental imagery in the shamanic and “Bon” beliefs , with Buddhism Which has been able to create one of the richest pictorial traditions of Buddhist art in this region. Now the question is: whether the pictorial tradition of Tibetan Buddhism could have been an influential source in the emergence and formation of these elements in Mongol painting.
  The aim of this study is to place the pictorial tradition of Tibetan Buddhism as a source along with other influential sources on the painting left from Ilkhanid and Timurid periods. The method used in this research is based on inductive reasoning. The evidence which is presented to substantiate this claim will be pursued in two ways: First, the evidence of the presence of Buddhism in Iran and its relationship with Tibet in historical texts. Then, images and paintings from the Ilkhanid and Timurid periods that have the influences of Tibetan Buddhist art are studied in three section: form, structure and composition, context and subject, and finally the Images created by descriptions provided in the historically texts. In the last section, possible criticisms of the discussed manuscripts and the position of the pictorial tradition of Tibetan Buddhism in relation to other sources will be answered. It seems that the Mongols beliefs in Tibetan Buddhism and in general the mental patterns of the Mongols before entering Iran and facilitate communication across their vast territory from east to west. In conclusion, we can say that the arrival of Tibetan Buddhist monks in Iran due to the support of the Ilkhanid rulers and the construction of Buddhist temples in different parts of Iran have been effective in shaping elements and motifs. This result can introduce Tibet as a source for understanding Iranian painting along with other sources and factors which had an effect on the Ilkhanid and Timurid painting.

  Keywords: Ilkhanid, Timurid Painting, Tibetan Buddhist Art, Pictorial Resources of Persian Painting.History of Persian Painting
 • Position of popular culture in postmodern advertising graphic design
  Nika Ghassemi *, Asghar Fahimifar Page 2

  In the last half-century, the postmodern approach has received much attention in the world. During this era, the role and power of the people have been increased in determining their own destiny. Postmodernism has been the dominant and influential cultural situation, especially in the society of Western countries, but its aesthetic subjects are ambiguous. Postmodern thought denies reality and the truth, therefore it negates the existence and intrinsic beauty. Postmodern thought declares meaningless of human insight and knowledge, thus it doubts human judgment and intellectual ability. As a result, postmodernism is in fundamental conflict with the two major theories of ontology and epistemology. It does not offer any confirmed or convincing solution for aesthetic criteria and pays more attention to the content and influence of the context.Pluralism, as known principle of postmodernism, for multiple viewpoints and selections means paying attention to the popular culture and public demand. Popular culture is considered the spiritual heritage of ethnics and nations, which is still stable and alive. The objectivity of popular culture can be the creation of popular arts that have public acceptance and effective communication with most people.Advertising graphic design flourished in the postmodern era and with the objectives of: attracting attention, effective messaging and advertisement durability in the audience's memory has created many applications for itself. The common aspect of postmodern thought, advertising graphic art and popular culture concentrates the domination of the "popularity". Previous research has identified some features of the postmodernism and its specialization in art, visual arts, painting, and even graphic art with their own terms and interpretations by recognizing and analyzing related theorems and referents. There are many commonalities and sometimes differences in the identification of features, but none of them have attempted to analyze the "popularity" paradigm, elucidate aesthetic criteria, and then enumerate characteristics for specific application in postmodern arena. Therefore, by gathering the valid information, the achievements of "popularity" have been identified by qualitative and descriptive-analytical research methods and deductive inference. All research findings are enriched and verified by interviewing with the related experts."Popularity" is itself based on public interests, benefits and consensus and is rooted in popular culture. As a result, the creation of advertising graphic designs with "popular" preferences can have more chances to be "seen" and "prominent" among the target audiences. Thus, the most important characteristics of "postmodern advertising graphic design" based on "popularity" can be recognized by the homogeneous interpretations as: deconstruction (structure breaking, strange and unconventional, conceptual assembling), allegory (metaphor), pluralism (any multiple aspects) and eclecticism (mélange, composition, intermixture), benchmarking (copying, making its own), traditional motifs and nativism, celebrity (famous people), nostalgia (past remembering), excited (sales promotion), promotion of anti-consumption (denial of consumerism in the industrial world), simulation, hyper-reality (exaggerated) beauty, emotional, ambiguity (amphibology, skepticism, teasing advertising), humor (refreshment, ridicule), and symbolism (branding ad). Finally, analyzing the benefits of "public consensus" and the challenges of "opinion engineering", the "popularity" paradigm has been determined for postmodern the new aesthetics.

  Keywords: Popular Culture, Popularity, Postmodern, Advertising Graphic Design, aesthetics
 • The Evolution of the Images of Solomon in Persian Painting (13th- 16th Centuries)
  Mohamad Reza Ghiasian * Page 3

  Solomon, as a prophet-king, who could command demons, wild animals, birds and wind, is one of the most important figures in Islamic art and culture. Although the earliest surviving paintings of Solomon in the Islamic world date back to the thirteenth century, from the late fifteenth century onwards, his images have been widely reflected in Persian art. Solomon was a symbol of justice and a legitimate kingdom in historical and literary texts as well as in the visual arts. This paper examines the earliest surviving images of Solomon in Persian art from the thirteenth to the sixteenth centuries. The most important questions of this research are the reason for the importance of Solomon in Iranian culture and also the evolution of his images in medieval Persian art. Early fourteenth-century examples show a simple composition of Solomon among human figures and demons. It can be said that in the examples of the Ilkhanid period, the number of the personages and demons is limited and almost no animals or birds are seen except the lions depicted under Solomon’s throne. From the end of the fourteenth century onwards, the number of human bodies and angels has increased, and a variety of real and mythical animals have been depicted. From the middle of the fifteenth century, the images of Solomon and the queen of Sheba were inserted in the double page frontispieces of the manuscripts. In contrast to the majority of the manuscript illustrations in the Persianate world, none of these miniatures is actually embedded within a text describing such an image. The extensive inclusion of Solomon’s images in the opening pages of manuscripts indicates Solomon’s importance in the Muslim culture as a figure who possessed both aspects of prophethood and monarchy, namely religious and secular. This was a desirable feature for many of the Persian rulers of the medieval period.During the Safavid period, images of Solomon became more widespread in different regions of Iran, especially in Shiraz. The main reason for the widespread popularity of Solomon’s images in Shiraz lies under the fact that some of the rulers of Shiraz had titles such as “varith-i mulk-i Sulayman (inheritor of the kingdom of Solomon)”. They employed this title, showing that they and the people of city, considered Solomon as their ancestor. On the other hand, In addition, the painters considered themselves as the heirs of Asif, who decorated Solomon’s throne and was skilled in painting, and thus, they sought to increase their social status. In terms of the number of scenes depicted of Solomon’s life, it should be said that most of the images depict him sitting on a throne among various creatures. After that, Solomon’s trick to see the legs of Bilqis and the death of Solomon are in the next positions.

  Keywords: Ilkhanid Art, Timurid Painting, Safavid Shiraz Painting, Solomon, Bilqis
 • Identifying conceptual metaphors in selected image-base print media advertising campaigns based on the viewpoints of George Lakoff
  Ali Abdi *, Sara Rasouli Page 4

  In recent years, graphic designers have made significant efforts to attract audiences, they try to use a creative methods in their works as much as possible. therefore, dealing with issues such as Metaphor, can give creative ideas to graphic designers. George Lakoff has challenged the traditional view of Metaphor and instead expresses a new perspective. A new approach to metaphor that somehow challenges all aspects of traditional theory is first introduced by him in the conceptual metaphors of 1980 in the fateful book ”the metaphors we live by”. George Lakoff believes that the conceptual structure of the mind is metaphorical. In that it is a metaphorical way of thinking, experiencing and perceiving. the emergence of his metaphor of thinking can be found in the daily practice of human beings; which is the language of communication. conceptual metaphor is understanding one conceptual domain in the context of another conceptual domain. Life as a journey or controversy as a war, here are cases like his. A conceptual metaphor consist of two conceptual domain, where on domain is understood in the context of another domain. the more objective domain is called the origin and the more abstract domain is called the destination. Advertising campaign; a set of ads is said to present a single main message and idea in different media. The media used for an advertising campaign varies depending on the subject of the campaign, the target group, etc. A combination of one or more media may be used in the design of advertising campaign. One of the indicators that distinguish advertising campaigns from other advertising strategies is the idea behind the headline, image, music or any other tool used to shape the ad. the purpose of this research is to achieve the method of meaning through a Metaphors concept in selected print advertising campaigns and explain the capabilities of conceptual Metaphors and how to use them in creating advertising campaigns and try a new possibility in a context of infinitely non_ surface and deep meanings in the pursuit of new ideas and provide creative works to designers. this study was done by descriptive-analytical method and It is the type of applied research in purpose. In terms of research data, It is a qualitative research. Necessary background information for research in the form of a library has been extracted from a review of written and electronic sources. Successful advertising campaigns are purposefully presented in this study and has been analyzed in the print media. The results of this study indicate that if more designers use conceptual metaphors in their works, they can bring more creativity and innovation to their work and hope to bring in a lot of target groups. this possibility is undoubtedly the product of a combination of linguistics, cognition and graphic design.

  Keywords: Metaphor, conceptual metaphor, advertising campaigns, George Lakoff
 • Improving user interactions in the design system by employing the nudge theory (case study : refueling process in gas stations)
  Mohammad Reza Eyvazi *, Seyed Ali FAREGH Page 5

  A concept called perception is used to express the fact that humans can make mistakes. The existence of error in perception shows that what we feel is not necessarily what we understand in our minds. Humans cannot always consciously behave in the same way as a machine. Despite the two types of human and machine behavior that have inherent differences; complex processing in perception and recognition, combined with high speed and accuracy, machine-oriented behavior, and heavy volume of operation, easily leads to user errors. Evaluating these types of errors helps us improve our understanding of human behavior. Design for behavior change is a sub-category of design, which is related to how to shape behavior or use it to influence human behavior. With the emergence of design for behavior change, a powerful method has emerged to enable us to recycle, use energy much more effectively, and change the way we think about social interaction. However, on the topic of design for behavior change, little work has been done to link ideas and techniques across different fields, identify common themes, and present them in a form that can be applied during the design process to develop new products and systems. This research has tried to understand the functioning and limitations of the mind, the formation of behavior, and human errors; Adapted the theory of Saqlameh to the topic of " design for behavior change ". The theory of "Nudge" is a set of simple and low-cost solutions to reduce a wide range of problems caused by human behavior. In other words, Saqlameh's theory ignores laws, regulations, and interventions that change economic incentives, but instead includes a variety of soft functions. By studying the behavior of the "user" and its interactions in design and the "homo sapiens" in nudge theory, it is possible to define the position of the choice architecture for the designer. Because the user often uses the logic of exploration, trial and error, and automatic system while using the products; As a choice architect, the designer can influence the user's behavior by providing effective solutions and guiding the automatic system through brainstorming, and changing the behavior to improve interactions with the designed system. In this research, in addition to collecting information, documents, and library studies, the data obtained from the questionnaire has been examined. Finally, with the help of one of the principles of choice architecture called the principle of error expectation, the refueling process in gas stations was changed and improved; To minimize the placement and forgetting of the fuel card by the user in stations. Such principles help the theory of knowledge with the help of design to change behavior; It can be used in different fields, such as product design, service design, user experience improvement, etc. Design considerations can therefore be part of any behavior change strategy in which design can play a role.

  Keywords: Nudge, Design, Behavior change, User error, Choice Architecture
 • Aja'ib Al-Majalis; Study of The Imaginary Beings' in The Lithographed Copies of Tuhfat Al-Majalis
  Maryam Yaghmaeian *, Yaghoub Azhand Page 6

  Myths and legends, as the aspects of each nation’s culture, have direct relationship with the nation’s creativity. Myth and art are two sides of the same coin and have similar origins and aims. The lithographed book’s illustrations, as an arena for the representation of popular art, add the social aspects to the Persian art. Religious illustration, which is intertwined with myths and symbols, creates some remarkable illustrations in the Persian lithographed books. We can find some notable samples of such creation in Tuhfat Al-Majalis. This book, which retells a bunch of miracles done by holy men, being full of marvels, seems a proper arena for the creation of imaginary beings’ portraits.This research, by monitoring the presence rate of imaginary beings in the lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis, aims to understand the Tuhfat Al-Majalis illustrator’s attitude toward imaginary beings; if the artist fills his works of art by imaginary beings, in order to attract the thrill seeker reader, or vice versa; he avoids portraying imaginary beings; or showing loyalty toward the exact text of each miracle, he just illustrates the characters and elements which are mentioned in the text, neither more nor less. In order to study this, at first, we go through a brief introduction of the book; Tuhfat Al-Majalis. Then, the bibliography of the lithographed copies (the lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis which are kept in the Tehran public libraries) would be represented. After that, the introduction of the three illustrators who had signed their works in these copies would stand. And at last, through a comparative study of miracles’ text and illustrations, we will find out if the Qajar artist has created an art work which goes beyond the miracles’ text.By studing the lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis which are kept in the Tehran public libraries, this research represents 22 copies; 8 illustrated and 14 nonillustrated lithographed copies. By doing a comparative study of miracles’ text and illustrated images, the research concludes that the illustrators mostly prefer to illustrate the miracles’ exact texts. There are just few samples of creating an art work which is somehow beyond a visual translation of the miracle’s exact text. In fact, among all of the lithographed copies and dozens of stories studied, just in illustrating 5 miracles the Qajar artist, by omitting or adding imaginary beings, presents an illustration which differs from the exact miracle text’s visual translation. The Tuhfat Al-Majalis illustrator, doesn’t load the visual representation of the religious myth with angels and devils, but he just tries to picture the mythological story in the most intelligible way possible. In other words, each of story characters would be illustrated by the artist, if it is needed in order to create a more communicative illustration.

  Keywords: Tuhfat Al-Majalis, Lithography, Portraying the Imaginary Beings, Illustration