فهرست مطالب

پژوهش های روابط بین الملل - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1402)

نشریه پژوهش های روابط بین الملل
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • موسی شاعری کریمی، حسین کریمی فرد*، حامد عامری گلستانی، حامد محقق نیا صفحات 7-30
  اوراسیا شامل دو قاره اروپا و آسیا می شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نظر می رسد نظم کنونی جهان که قبلا یک طرفه از سوی آمریکا برای سال ها تعیین می شد با ظهور چین با چالش های جدی مواجه شده است. اگرچه چین بر خلاف آمریکا دارای سیاست های سخت تهاجمی نیست اما با توسعه ی پرشتاب اقتصادی خود آمریکا را دچار نگرانی نموده است چه بسا از نظر آن ها چین همان آمریکای دهه 1940-1950 باشد. از این رو آمریکا تمایل دارد که گسترش خود را به هر بهانه در اوراسیا ادامه دهد. از این منظر چالش های زیادی میان چین و آمریکا محتمل می باشد. این پژوهش با هدف بررسی سیاست های آمریکا در اوراسیا و چالش با قدرت نوظهور چین انجام شده است. برخلاف روسیه، که وارد فاز نظامی با غرب شده است، نفوذ چین مبهم تر و محتاطانه تر می باشد و چین تمایل بیشتری برای مقابله از طریق قدرت نرم دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه چین مایل است از نظم بین المللی موجود برای ادامه ایفای نقش بزرگتر در صحنه چندجانبه استفاده کند و موافق برخورد نظامی با غرب نیست اما آمریکا تمایل دارد تا به بهانه های مختلف، چین را وارد فضایی متفاوت تر از رقابت اقتصادی نموده و در آن فضا چین را زمین گیر نماید.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، اوراسیا، چین
 • سجاد بهرامی مقدم*، رضا ریحانی کلاچاهی صفحات 31-60
  عربستان تلاش دارد تا به رهبری در جهان اسلام و جایگاه یک قدرت منطقه ای دست یابد. این کشور، یک رژیم سنتی طرفدار اسلام حنفی-سلفی، حامی رژیم های سنتی و جریانات بنیادگرای سلفی در منطقه خاورمیانه است. تسری نقش حمایت گر عربستان سعودی از جریانات بنیادگرای اسلامی سنی در مناطقی مانند آسیای مرکزی نیز قابل به مشاهده است. موضوع فوق، بر روی مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و امنیتی سازی هر یک از کشورهای این منطقه موثر است. روسیه، جمهوری خلق چین و به ویژه ایران نیز در مواجهه با دگرگونی در سامان این مجموعه ها قرار داشته و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. پرسش مقاله حاضر بیان می دارد که: اقدامات عربستان سعودی در تقویت بنیادگرایی سلفی در آسیای مرکزی، چه تاثیراتی بر روی چارچوب مجموعه امنیتی کشورهای آسیای مرکزی داشته است؟ فرضیه مقاله بیان می کند که به دلیل استفاده عربستان سعودی از عامل هویت مذهبی برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی، با حمایت از جریاناتی مانند حزب التحریر و رنسانس اسلامی، موجب گسترش اندیشه خلافت در میان اکثریت سنی حنفی مذهب در آسیای مرکزی شده است. امنیتی سازی و پیدایش دوگانه رشد و یا تضعیف منطقه گرایی امنیتی، حاصل اقدامات امنیتی ساز عربستان سعودی در آسیای مرکزی می باشد. در این زمینه، با تشدید مولفه تهدید، امکان رشد منطقه گرایی امنیتی افزایش یافته و زمینه رقابت و خصومت، میان واحد های سیاسی در آسیای مرکزی بیشتر شده است.
  کلیدواژگان: عربستان سعودی، بنیادگرایی، مجموعه امنیتی، آسیای مرکزی، سلفی گری
 • مهدی ذوالفقاری*، سپیده بستامی، فاطمه پولادوند صفحات 61-82

  با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع در نظام بین الملل گردید و به بازیگری که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست، تبدیل شد. با این همه سایر قدرت های بزرگ با به چالش کشیدن آمریکا، تلاش خود را برای تغییر این شرایط، با برنامه ریزی های بلندمدت ادامه دادند. چین یکی از این قدرت-های بزرگ است که توانایی های بالقوه برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت را دارد و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. با بروز بحران کرونا در سال 2019 فرضیات زیادی در رابطه با ساختگی بودن این ویروس برای مهار قدرت اقتصادی چین از جانب آمریکا یا بالعکس از جانب چین برای مقابله با هژمون آمریکا در نظام بین الملل مطرح شد. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا درصدد پاسخگویی به این سوالات است که آیا کرونا ویروس در جهت موازنه سازی چین در برابر قدرت هژمون آمریکا یا بالعکس مهار چین توسط آمریکا، گسترش جهانی یافت؟ تحول رقابت های ساختاری بین این دو بازیگر محوری در نظام بین الملل چگونه موجب تغییر ساختار نظم آینده نظام بین-الملل خواهد شد ؟ مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که رفتارهای قدرت های محوری نظام بین الملل تحت تاثیر موازنه سازی در نظام بین الملل قرار دارد. بنابراین ماهیت رقابت ها میان بازیگران کلیدی متحول شده و از اینرو علاوه بر رقابت های نظامی، سیاسی، اقتصادی در دوران جدید شاهد رقابت هایی از نوع علمی،فناوری و بیولوژیکی هستیم.

  کلیدواژگان: موازنه قوا، ساختار نظام بین الملل، بحران کرونا، جنگ بیولوژیک
 • افشار فتح الهی، رحمت حاجی مینه* صفحات 83-105

  یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی منازعه آمریکا و چین در سازمان تجارت جهانی بر سر رعایت یا عدم رعایت هنجارهای این سازمان است. آمریکا چین را متهم می کند که به موازینی که پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد شده بود پایبند نیست این در حالی است که چین خود را قویا به مقررات این نهاد بین المللی پایبند می داند. استدلال چین در وانمود کردن پایبندی این کشور به مقررات سازمان تجارت جهانی باعث شکل گیری این پرسش می شود که آیا ممکن است انگیزه های سیاسی و امنیتی در پس ادعاهای آمریکا باشد؟ بعبارت دیگر آیا ممکن است ادعای آمریکا علیه چین بیش از آن که جنبه حقوقی-تجاری داشته باشد دارای ماهیتی سیاسی-امنیتی باشد؟ فرضیه مقاله که به روش کیفی با رویکرد تبیینی بررسی شده، آن است که نگرانی آمریکا در خصوص چین بیشتر سیاسی-امنیتی است و از آنجا که توانمندی اقتصادی زیربنای توانمندی نظامی و سیاسی می باشد آمریکا نگران آن است که پکن با بهره گیری از ظرفیت سازمان تجارت جهانی به تقویت توانمندی اقتصادی و به تبع آن توانمندی نظامی و سیاسی خود مبادرت ورزد و در رقابت بر سر کسب موقعیت هژمونی گوی سبقت را از آمریکا برباید. یافته های مقاله نشان می دهد که در بسیاری از مواقع آمریکا خود در تخطی از موازین سازمان تجارت جهانی از چین پیشی گرفته است و همین موضوع این ادعا را تایید می کند که آمریکا بیش از آنکه نگران موازین بین المللی باشد نگران تزلزل احتمالی در موقیت مسلط خود در عرصه سیاست جهانی است.

  کلیدواژگان: سازمان تجارت جهانی، موقعیت هژمون، قدرت نهادی، قدرت ساختاری، نهادهای بین المللی
 • فاطمه شایان* صفحات 107-136

  قطر یکی از کوچکترین کشورهای حوزه خلیج فارس است که پیشرفتهای زیادی در زمینه توسعه زیرساختارها و صادرات ال ان جی به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته است. مطالعات زیادی توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی در مورد قطر انجام شده است اما کمتر به نقش گاز مایع شده -ال ان جی- قطر در بازارانگیس پرداخته شده است. سوال اصلی این پژوهش بر این امر استوار است که چه سیاستهایی را بازیگران قطری در قالب چارچوبهای ال ان جی در بازار انگلیس دنبال می کنند؟ و در کدام چارچوبها موثرترعمل کرده اند؟ فرضیه پژوهش این است که قطر در بازار ال ان جی انگلیس هدفهای تجاری و کسب درآمد را دنبال می کند. این پژوهش با بهره گرفتن از تیوری تحلیل چارچوبهای اروینگ گافمن به بررسی محدودیتها و موقعیتهای قطر در بازار ال ان جی انگلیس می پردازد و مسایل را از دیدگاه چارچوبهای منابع جغرافیایی، اقتصادی، سازمانی و محیط زیست تحلیل می کند. یافته های این پژوهش در زمینه به کارگرفتن یک دیدگاه چند رشته ای است تا پیچیدگیهای تجارت ال ان جی را ازجنبه های مختلف بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که صادرات ال ان جی درآمد زیادی را برای قطر به همراه داشته و باعث پیشرفتهای اجتماعی در جامعه قطر در زمینه های آموزش و بهداشت شده است اما مسایل محیط زیست با اولویت کمتری دنبال می شود. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اینترنتی، و روش پژوهش کیفی بر اساس توصیفی-تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: قطر، انگلیس، صادرات ال ان جی، تحلیل چارچوبهای انرژی
 • سید حمزه صالحی، سید مسعود موسوی شفایی*، ولی گلمحمدی، امیرمحمد حاجی یوسفی صفحات 137-170

  قدرت ملی به مفهومی اشاره دارد که در آن دولت ها با استفاده از منابع مادی و معنوی بالقوه و بالفعل خود و با اتکا به شیوه حکمرانی و کیفیت رهبری در جامعه، جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی کشور را تعیین می کنند. بعد از جنگ سرد توان اقتصادی به شکل بارزتری به یکی از مهم ترین ارکان تقویت قدرت ملی کشورها تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی - تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که «باتوجه به اولویت یافتن نسبی اقتصاد در رقابت های جهانی و منطقه ای و افزایش نقش آن در قدرت ملی کشورها، چرا نقش این مقوله مهم در قدرت ملی ایران کم رنگ بوده است؟» فرضیه ای که برای پاسخگوی به این سوال مطرح می شود این است که «اگرچه اقتصاد در سیاست گذاری های کلان ایران مورد تاکید و توجه بوده؛ ولی این مقوله مهم در فرایند سیاست های اجرایی نظام حکمرانی کشور در اولویت نبوده است». بررسی مبانی نظری و نقش اقتصاد در قدرت ملی ایران نشان می دهد که دلیل پایین بودن نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور افزایش فشار تحریم ها و تهدیدها بود که باعث شد توان بازدارندگی نظامی در کشور اولویت پیدا کند، بعد از آن نگاه آرمانی به مقوله توسعه و عدم تطابق بسیاری از اهداف برنامه ها با واقعیت که باعث شکست آنها شد، نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور را کاهش داده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد، قدرت ملی، ایران
 • صالح سلاورزی زاده*، جهانگیر کرمی صفحات 171-202

  «پیش تدبیری راهبردی» رویکردی است که از تجزیه و تحلیل های عینی و آینده محور استفاده می کند تا نخست تصویری کامل و روشن از آینده ی موضوع مورد پژوهش ترسیم نموده و در ادامه با بهره بردن از مدل ها و تکنیک های خاص، راهبرده را مشخص نموده وسناریوهای محتمل و مطلوب و نتایج آنها را پردازش می کند. ایران و ترکمنستان دو کشور با سابقه فرهنگی-تمدنی مشترک وهمسایه آبی-خاکی می باشند و در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور دارای ظرفیت ها و فرصت های مناسبی جهت برقراری روابط دوجانبه ی راهبردی می باشند و این ظرفیت ها و فرصت ها اتفاقا در «هم تکمیلی» قابل توجهی نسبت به هم می باشند. پژوهش با اتخاذ روش تبیینی و «بینارشته ای» تلاش نمود که به تحلیل راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ترکمستان پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که: راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان کدامند و اینکه این راهبردها موفق و پویا بوده اند یا منفعل و ناموفق؟ درپاسخ مساله پژوهش این فرضیه مطرح شد که راهبردهای سیاست خارجی ایران متاثر از ضعف های داخلی و چالش های محیطی، منفعل و ناموفق بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شانس به وقوع پیوستن سناریوهای مطلوب سیاست خارجی ایران در ترکمنستان با توجه به چالش ها و ضعف های مختلف بسیار پایین می باشد. روش گردآوری اطلاعات پژوهش اسنادی-کتابخانه ای بوده است.

  کلیدواژگان: ایران، ترکمنستان، پیش تدبیری، راهبرد، سناریوپردازی
 • ضیاءالدین صبوری*، مهدی منوری، ابوذر نظریان صفحات 203-222

  دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می دهد؛ به طوری که این نوع دیپلماسی نه تنها ناظر بر کاربست سیاست دفاعی در عرصه دیپلماسی بلکه متضمن سهیم شدن دیپلماسی در حوزه سیاست دفاعی خواهد بود، و جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت خاص ژیوپلتیکی و داشتن همسایگانی متنوع و بی ثبات همچون پاکستان، به عنوان یکی از بی ثبات ترین و بحران خیز ترین کشورهای جهان، نیازمند شناخت و تبیین مولفه های تاثیر گذار بر امنیت ملی خود می باشد که در این میان بررسی و شناخت این کشور و مناسبات نظامی - امنیتی آن به خصوص در قالب دیپلماسی دفاعی می تواند کمک شایان به تحقق راهبرد دفاعی ایران نماید. در این پژوهش بر اساس روش تبیینی در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که «دیپلماسی دفاعی چه نقش و جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال پاکستان دارد؟»

  کلیدواژگان: دیپلماسی دفاعی، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان
 • رسول فلاح زرگران، علی فقیه حبیبی*، کیوان صداقتی صفحات 223-246

  یکی از چالش های پیش رو در حوزه جهانی شدن فرهنگ، بحث همگون سازی یا همگون شدن فرهنگ است. در مباحث همگرایی و همگونی فرهنگی اغلب به جهانی سازی و همگون سازی توجه شده است نه بررسی فرایند همگون شدن فرهنگ ها که با پذیرش همگانی و اقناع عمومی نسبت به فرهنگ برتر و کامل تر حاصل خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته واکاوی همگون سازی و همگون شدن در گستره ی فرهنگ جهانی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مبانی فکری اسلام برای همگون شدن دنیا جهت عزت انسان قرار داده شده است. طرح و اجرای این مبانی فکری برای همه بشریت است به دور از هر رنگ، نژاد، ملیت و... . مبتنی فکری اسلام کامل بوده و رهاورد وحی است و سعادت همه جانبه بشریت را خواهان است؛ اما در مقابل، مبانی فکری غرب برای همگون سازی در پی سلطه بر بشریت و برای رسیدن به اهداف خود است. این مبانی ناقص است و نگاهی تک بعدی به بشریت دارد. رشد همه جانبه بشریت را در پی ندارد و تنها برای برآورده ساختن نیازهای مادی بشر است؛ از این رو می توان گفت که غرب صلاحیت رهبری این همگون سازی را ندارد.

  کلیدواژگان: همگون سازی، همگون شدن، فرهنگ، اسلام، غرب
 • سید مسعود یعقوب زاده، محمد کفاش، عیسی مولوی وردنجانی* صفحات 247-276

  یکی از موضوعات مهم در محافل سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسیله ارتباط با آمریکا و دستیابی به توسعه و پیشرفت در ذیل این ارتباط است. پژوهش حاضر بر اساس روش مقایسه ای، با مقایسه اقتصاد سیاسی دو کشور ایران و مصر به عنوان دو الگوی تام واگرایی و همگرایی در ارتباط با آمریکا، ضمن بررسی الگوهای توسعه ای دو کشور بر اساس نظریه های وابستگی و نوسازی و نیز بررسی پیامدهای این واگرایی و همگرایی با آمریکا بر روند توسعه دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش مهم است که: مقایسه روند توسعه یافتگی دو کشور ایران و مصر از منظر واگرایی و همگرایی اقتصادی سیاسی با آمریکا چگونه قابل ارزیابی می باشد؟ فرضیه مطرح در پاسخ به این پرسش این است که واگرایی و همگرایی با آمریکا برای هر دو کشور، مزایا و معایبی در بر داشته است. به گونه ای که همگرایی اقتصاد سیاسی مصر با آمریکا از یک سو منجر به وابستگی اقتصادی مصر به کمک های غرب و از سوی دیگر منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی، همکاری های سیاسی - امنیتی با آمریکا و توسعه گردشگری شده است. درحالی که واگرایی اقتصاد سیاسی ایران با آمریکا از یک سو منجر به خوداتکایی سیاسی، امنیتی و علمی گردیده و از سوی دیگر، کاهش مبادلات تجاری بین المللی، کسری تراز تجاری و انزوای منطقه ای و جهانی را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: همگرایی، ایران، مصر، آمریکا، توسعه یافتگی
 • سعید شکوهی*، سجاد کریمی پرشه صفحات 277-301

  جنگ هیبریدی که روسیه به دنبال بحران کریمه در سال 2014 بر علیه اوکراین آغاز کرده بود، در جنگ 2022 به اوج خود رسید و مسکو در جریان عملیات نظامی علیه کی یف از تاکتیک های هیبریدی گوناگونی بهره گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بود که جنگ هیبریدی روسیه علیه کی یف دارای چه ابعادی بوده و این تاکتیک ها چه تاثیری بر جنگ 2022 اوکراین گذاشته است؟ برای پاسخ به این سوال، از چارچوب مفهومی «جنگ هیبریدی و مولفه های شاخص آن» استفاده شد. رویکرد پژوهشی این تحقیق از نوع تببینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر شیوه کتابخانه ‎ای بود. یافته های پژوهش نشان دادند که روسیه در جنگ اخیر از 3 تاکتیک عمده جنگ رسانه ای، حملات سایبری و حملات هدفمند به مناطق کلیدی و زیرساخت های اوکراین بهره گرفته که این تاکتیک ها عملیات دفاعی اوکراین را با اختلال و سردرگمی مواجه ساخته و منابع مالی و لجستیکی زیادی را به حوزه های غیرنظامی کشانده است. در نتیجه، قدرت دفاعی و مالی اوکراین برای مقابله با تهدیدهای هیبریدی روسیه به شدت تحلیل رفته است. این پژوهش می تواند ادبیات موجود به زبان فارسی در زمینه جنگ هیبریدی، به طور کلی، و جنگ هیبریدی روسیه، به طور خاص، را تقویت نماید.

  کلیدواژگان: روسیه، اوکراین، جنگ هیبریدی، عملیات سایبری، جنگ رسانه ای
|
 • Mousa Shaeri Karimi, Hossein Karimifard *, Hamed Ameri Golestani, Hamed Mohaghegh Nia Pages 7-30
  Eurasia includes the two continents of Europe and Asia. After the collapse of the Soviet Union, it seems that the current world order, which was previously unilaterally determined by the United States for years, has faced serious challenges with the rise of China. Although China does not have harsh aggressive policies unlike the United States, but with its rapid economic development, it has worried the United States. Perhaps, in their opinion, China is the same as America in the 1940s-1950s. Therefore, the US is inclined to continue its expansion in Eurasia under any pretext. From this point of view, many challenges between China and America are likely. This research has been conducted with the aim of examining the American policies in Eurasia and the challenge with the emerging power of China. Unlike Russia, which has entered a military phase with the West, China's influence is more ambiguous and cautious, and China is more willing to counter through soft power. The results of the research show that although China is willing to use the existing international order to continue playing a bigger role in the multilateral scene and does not agree with military confrontation with the West, but the United States has a tendency to bring China into an environment different from economic competition under various pretexts. Space to ground China.
  Keywords: US foreign policy, Eurasia, China
 • Sajad Bahrami Moghadam *, Reza Reyhani Kolaahaahi Pages 31-60
  Saudi Arabia is trying to achieve leadership in the Islamic world and the position of a major regional power. This country is a traditional political regime in favor of Hanafi-Salafi Islam, a supporter of traditional regimes and fundamentalist Salafi movements in the Middle East region. The spread of Saudi Arabia's role as a supporter of Sunni fundamentalist can also be seen in regions such as Central Asia. The above issue is effective on the security complex of Central Asia and the security of this countries. Russia, China and especially Iran are also facing the transformation in the system of these collections and they are reacting to it. The purpose of this article is to investigate this issue. The question of this article states that: What effects have Saudi Arabia's actions in strengthening Salafist fundamentalism in Central Asia had on the framework of the security complex of Central Asian countries? The hypothesis of the article states that due to Saudi Arabia's use of the religious identity factor to influence the Central Asian region, by supporting movements such as Hizb ut-Tahrir and Islamic Renaissance, it has caused the spread of the idea of caliphate among the Sunni Hanafi majority in Central Asia. Securitization and the dual emergence of growth or weakening of security regionalism is the result of Saudi Arabia's security measures in Central Asia. In this context, with the intensification of the threat component, the possibility of security regionalism has, and the competition between political units in Central Asia has increased.
  Keywords: Saudi Arabia, Fundamentalism, security complex, Central Asia, Salafism
 • Mahdi Zolfaghari *, Sepideh Bastami, Poladvand Fatemeh Pages 61-82

  With the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar system, the America claimed the position of undisputed power and the most powerful government in the international system and turned into an actor that has the ability to guide international rules and procedures alone. However, by challenging America, other great powers continued their efforts to change these conditions with long-term and strategic plans. China is one of these great powers that has the potential to become a superpower, and occupying the current position of the United States has worried American strategists and officials. With the outbreak of the Corona crisis in 2019, many hypotheses were raised regarding the fakeness of this virus to curb the economic power of China on the part of the United States or, on the contrary, on the part of China to counter the unilateralism of the United States in the international system. Assuming this competition between China and the United States of America, this article tries to answer this question did the corona virus spread globally in line with China's balancing approach against the hegemonic power of the United States or, on the contrary, the containment of China by the United States? At the end, the article evaluates the hypothesis that the behavior of the central powers of the international system is influenced by the structure of the international system and the nature of the competition between the central actors of the international system has changed, hence we are witnessing scientific-technological competitions.

  Keywords: Balance of Power, International system structure, Corona Crisis, Biological Warfare
 • Afshar Fatolahi, Rahmat Hajimineh * Pages 83-105

  One of the important issues in the field of international political economy is the conflict between America and China in the World Trade Organization (WTO) over compliance or non-compliance with the norms of this organization. The United States accuses China of not adhering to the standards it committed to after becoming a member of the WTO, while China strongly adheres to the regulations of this international organization. China's reasoning in pretending that the country adheres to the regulations of the World Trade Organization raises the question of whether there may be political and security motives behind America's claims. In other words, is it possible that America's claim against China has a political-security nature rather than a legal-commercial aspect? The hypothesis of this article is that because economic capability is the basis of military and political capability, the US is probably worried that Beijing will take advantage of the capacity of the World Trade Organization to strengthen its economic capability and, as a result, its military and political capability, thereafter in the competition for gaining a hegemonic position is like overtaking America. The findings of the article show that in many cases America has surpassed China in violating the standards of the World Trade Organization, and this issue confirms the claim that America is more concerned about the possible weakening of its dominant position than it is about international standards. It is in the field of global politics.

  Keywords: World Trade Organization, hegemon position, institutional power, structural power, International Institutions
 • Fatemeh Shayan * Pages 107-136

  Qatar is one of the smallest countries of the Persian Gulf region, and has made considerable advances due to exporting liquefied natural gas (LNG). There exist a few studies on Qatar, but very few, on her LNG export to the British market. The main questions of concern here consist of: What are the policies and frames of Qatar energy actors in the British LNG market? and in which frame have they acted effectively? It is hypothesized that Qatar pursues her profit-interest and follow business frame. In this article the Erving Goffman’s frame analyses theoretical framework is applied in assessing the opportunities and constraints of Qatar energy actors in the Britain LNG market in their geographical resources, economic, institutional and environmental frames’ contexts. The result of this research is in applying a multi-disciplinary approach in assessing the complexities of LNG in the subject market. The findings indicate that Qatar has gained high LNG revenues and developed her socio-economic conditions, with less interest on the environmental issues. The tool for data collection is library and internet sources, and the qualitative research method is descriptive-analytical.

  Keywords: Qatar, Britain, LNG Export, Energy Frame Analyses
 • Seyed Hamzeh Salehi, Seyed Masoud Mousavi Shafaee *, Vali Golmohammadi, Amir Mohammad Haji-Yousefi Pages 137-170

  National power refers to a concept in which governments determine the national, regional, and international Status of a country by utilizing their potential and actual material and spiritual resources, relying on their governance methods and leadership quality within society. After the Cold War, economic strength has become one of the most important pillars for strengthening the national power of countries. In this research, using an analytical-explanatory method and relying on written and online sources, we aim to answer the question: "Considering the relative importance of the economy in global and regional competitions and its increasing role in the national power of countries, why has the role of this significant factor been weak in Iran's national power?" The hypothesis put forward to answer this question is that "although the economy has been emphasized and attended to in Iran's macro-level policymaking, it has not been a priority in the implementation of the country's governance system." The examination of theoretical foundations and the role of the economy in Iran's national power indicates that the primary reason for the diminished role of the economy lies in the increased pressure of sanctions and threats, which prioritized military deterrence capabilities in the country. Furthermore, an idealistic approach to development and the mismatch between many program objectives and reality resulted in their failure, diminishing the role of the economy in the country's national power.

  Keywords: Economy, National Power, Iran
 • Saleh Salavarzi Zadeh *, Jahangir Karami Pages 171-202

  "Strategic Pre-planning" is an Approach that Uses Objective and Future-Oriented Analyzes to First Draw a Complete and Clear Picture of the Future of the Research Subject and then, Using Special Models and Techniques, Determine the Strategy and Probable and Desirable Scenarios. and Processes their Results. Iran and Turkmenistan are two Countries with a Common Cultural-Civilizational history and a water-land neighbor, and in three political, economic and cultural fields, the two countries have suitable capacities and opportunities to establish strategic bilateral relations, and these capacities and opportunities happen to be "complementary" significantly. They are relative to each other. By adopting an explanatory and "interdisciplinary" method, the research tried to analyze the foreign policy strategies of the Islamic Republic of Iran in Turkmenistan and to answer the question: What are the foreign policy strategies of the Islamic Republic of Iran in the country of Turkmenistan and whether these strategies were successful and dynamic. Passive and unsuccessful? In response to the research problem, this hypothesis was proposed that Iran's foreign policy strategies have been passive and unsuccessful due to internal weaknesses and environmental challenges. The research results show that the chance of Iran's foreign policy favorable scenarios in Turkmenistan is very low due to various challenges and weaknesses. The method of collecting information was document-library research.

  Keywords: Iran, Turkmenistan, advance planning, Strategy, Scenario
 • Ziauddin Sabouri *, Mahdi Monavari, Abouzar Nazariyan Pages 203-222

  Defense Diplomacy is a part of the National Power of countries, which, along with foreign policy, forms the source of exercising power to improve the capacity of a country to act in foreign relations.This type of diplomacy will not only oversee the application of defense policy in the field of diplomacy, but also involve the participation of diplomacy in the field of defense policy.Considering its special geopolitical situation and having diverse and unstable neighbors like Pakistan, the Islamic Republic of Iran, as one of the most unstable and crisis-prone countries in the world, needs to know and explain the factors affecting its national security.Therefore, investigating and understanding this country and its military-security relations, especially in the form of defense diplomacy, can help to realize Iran's defense strategy.In this research, based on the descriptive-analytical method, the authors tried to find an answer to the question, "What is the role and place of Defense Diplomacy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran towards Pakistan?"

  Keywords: Defense Diplomacy, Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Pakistan
 • Rasool Fallah Zargharan, Ali Faghihhabibi *, Keyvan Sedaghati Pages 223-246

  One of the upcoming challenges in the field of globalization of culture is the issue of assimilation or assimilation of culture. In the discussions of cultural convergence and homogenization, attention has often been paid to globalization and assimilation, rather than examining the process of homogenization of cultures, which will be achieved by universal acceptance and public persuasion towards a superior and more complete culture. The purpose of the current research, which was carried out in a descriptive-analytical and library way, is to investigate the assimilation of different cultures, identities and values. The results of the present research show that the intellectual foundations of Islam have been placed for the homogenization of the world for the sake of human dignity. The design and implementation of these intellectual foundations is for all humanity, far from any color, race, nationality, etc. The intellectual basis of Islam is complete and it is the source of revelation and wants the all-round happiness of humanity. But on the other hand, the intellectual foundations of the West for assimilation seek to dominate humanity and to achieve their goals. These foundations are incomplete and have a one-dimensional view of humanity. It does not pursue the all-round development of humanity and is only to meet the material needs of mankind; Therefore, it can be said that the West does not have the authority to lead this assimilation.

  Keywords: assimilation, culture, Islam, West
 • Mohammad Kafash, Isa Molavi Vardanjani * Pages 247-276

  One of the most important issues in the political circles of the Islamic Republic of Iran is the issue of relations with America and achieving development and progress under this relation. The current research is based on the comparative method, by comparing the political economy of the two countries of Iran and Egypt as two complete patterns of divergence and convergence in relation to America, while examining the development patterns of the two countries based on the theories of dependence and modernization, and also examining the consequences of this divergence and convergence. with the United States on the development process of the two countries, it is important to answer this question: How can the comparison of the development process of the two countries Iran and Egypt be evaluated from the point of view of divergence and economic political convergence with the United States? The hypothesis raised in response to this question is that the divergence and convergence with America has advantages and disadvantages for both countries. In such a way that the convergence of Egypt's political economy with America has led to Egypt's economic dependence on Western aid on the one hand, and on the other hand, it has led to the attraction of foreign investment, political-security cooperation with America, and the development of tourism. While the divergence of Iran's political economy with the United States has led to political, security, and scientific self-reliance on the one hand,

  Keywords: Convergence, Iran, Egypt, America, Development
 • Saeed Shokoohi *, Sajjad Karimi Parsheh Pages 277-301

  The "Hybrid War" strategy that Russia adopted against Ukraine following the Crimean crisis in 2014, reached its pinnacle in the more recent (2022) war. Moscow has used various hybrid tactics during its military operations against Kyiv. Therefore, the main question that current research seeks to answer is: what hybrid war tactics Russia has employed against Kyiv, and how these tactics have affected the 2022 war in Ukraine? A conceptual framework based on the Hybrid Warfare and its critical components have been adopted to scrutinize the very impacts of the Russian Hybrid Warfare strategy on the ongoing war. The findings of the research demonstrate that Russia has used 3 major tactics in the recent war, including media warfare, cyber attacks, and targeted attacks on key areas and infrastructures of Ukraine. These Hybrid Operations have caused disruption and confusion to Ukraine's defense operations and financial-logistical allocations. As a result, Ukraine's defense, and financial capabilities to deal with Russia's hybrid threats have been severely depleted. The findings of the paper can contribute in strengthening the Persian literature on the Hybrid War, in general, and Russian hybrid warfare tactics, in particular.

  Keywords: Russia, Ukraine, Hybrid War, cyber war, media war