فهرست مطالب

فصلنامه الهیات هنر
پیاپی 21 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کاظم دانش*، مهدی محمدزاده صفحات 5-28
  ایلدار میکاییل زاده از معدود هنرمندان معاصر در جمهوری آذربایجان است که موضوعات دینی و متون عرفانی را در تصویرسازی آثارش دستمایه کار خود قرار می دهد. ویژگی اصلی آثارش پرداختن به موضوعات دینی و مذهبی است که در آثار نقاشی و طراحی فرش این هنرمند میتوان مشاهده کرد. با این حال آثارش فقط به موضوعات اسلامی محدود نبوده و در پاره ای موارد، تاریخ، رخدادها و شخصیت های ادیان ابراهیمی نیز در آثار وی ظهور یافته اند. او در نقاشی، شاگرد «بهلول زاده» هنرمند منظره پرداز آذربایجانی بوده و در «آکادمی دولتی هنرهای تجسمی آذربایجان» زیر نظر استادانی چون «کریمف» و « مجیری تبریزی» درزمینه طراحی فرش دانش آموخته است.این نوشتار، با هدف بررسی یک نمونه از قالیچه های تصویری این هنرمند با موضوع تاریخ ادیان ابراهیمی، بر آن است تا ضمن آشنایی با اندیشه های هنرمند، نحوه بیان هنری و روند کاربست نمادهای تصویری در طراحی فرش مزبور را نیز موردمطالعه قرار دهد. بعد از آشنایی با زندگی شخصی و آثار میکاییل زاده، تحلیل ویژگی های قالیچه مذکور بر مبنای آیکونولوژی پانوفسکی ادامه می یابد. همچنین اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با هنرمند) به دست آمده اند.نتایج نشان می دهد که ایلدار از نشانه ها و نمادهای تصویری متعددی برای بیان منظور خویش استفاده کرده است. نمادهایی گیاهی چون درخت سرو، نخل، شجر اخضر، نماد حیوانی چون شتر و همچنین انتخاب صحنه هایی از زندگی پیامبران که بیان نمادین دارند. آشنایی این هنرمند با نگارگری مکتب تبریز صفوی باعث شده که در ترکیب بندی آثارش از اصول نگارگری این مکتب چه در محتوا و چه در ترکیب بندی استفاده کند.
  کلیدواژگان: ائلدار میکاییل زاده، قالیچه تصویری، فرش آذربایجان، هنر دینی
 • مهدی رجایی*، حسن بلخاری قهی، سید محمد فدوی صفحات 29-60

  «اصل اسلیمی» به عنوان نخستین و پرکاربردترین اصل در اصول هفت گانه نقوش در هنرهای سنتی ایران به شمار می رود که سابقه استفاده از آن به قرون اولیه اسلامی بازمی گردد؛ درحالی که سابقه استفاده از واژه «اسلیمی» که به صورت «اسلامی» نیز ثبت شده است حداکثر به سال 830 هجری و متون فارسی بازمی گردد. تا کنون پژوهش های متعددی درباره «نقش مایه اسلیمی» انجام شده و نظریه های گوناگون و متناقضی درباره سابقه و منشاء اولیه آن ارایه شده است؛ اما مساله اصلی این است که تاکنون پژوهش جامعی که به مطالعه و تطبیق موضوعات مطرح شده درباره «اصل اسلیمی» در «متون تاریخی» با «پژوهش های سده اخیر» پرداخته باشد، صورت نگرفته و ارتباط بین آن ها تبیین نشده است؛ در حالی که کشف این رابطه، دارای اهمیت ویژه ای در هنر ایرانی اسلامی است. هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده این است که ضمن استخراج داده های مهم مربوط به هر یک از آن ها درباره «اصل اسلیمی»، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و معرفی شوند. نتایج پژوهش، نشان می دهد که «پژوهش گران سده اخیر» که پیشگامان آن، همگی غیرایرانی بوده اند توجه چندانی به «متون تاریخی» فارسی نداشته اند به همین دلیل، افتراق موجود در مطالب آن ها بیشتر از اشتراک آن ها است. هرچند شکل گیری اندیشه سنت گرایان و توجه آن ها به موضوع «حکمت جاویدان» از شدت اختلاف ها کاسته است؛ اما در نهایت، شناخت ما از «اصل اسلیمی» که در منابع به عنوان نقش مایه ای دینی و مذهبی معرفی شده است همچنان ناقص و تنها بر پایه پژوهش های غربی استوار است.

  کلیدواژگان: اصل اسلیمی، متون تاریخی، پژوهش های سده اخیر، هنر ایرانی اسلامی، مطالعه تطبیقی
 • منصور نیک پناه* صفحات 61-80

  ادبیات هر کشور گنجینه یی ار اعتقادات و باورهای آن سرزمین را در خود ذخیره و حمل می کند. اعتقاد به ظهور منجی مصلح در پایان دوران عقیده ایست که در لابلای متون و دواوین شعرا و ناظمان آثار ادبی قابل رصد و پیگیری است. بروز انقلاب اسلامی در ایران یکسری اعتقادات را بارز و پرزنگ نمود. یکی از این باورها اعتقاد به ظهور منجی و به طور خاص حضرت حجت و قایم آل عباست. در این پژوهش به نقد و بررسی متون شعری معاصر انقلاب (قبل و بعد از انقلاب) و میزان انعکاس این مضامین در این گونه آثار هستیم. با بررسی های صورت گرفته این نتایج حاصل می گردد که هر چه شور انقلابی و آزادی خواهی و مقاومت و پایداری در بین ایرانیان پررنگ تر شده است، واژگان مرتبط با منجی و موعود دارای بسامد و تلالو بیشتر می گردد. در این پژوهش با مراجعه به آثار شعرای معاصر به جست و جوی کلید واژه های مهدوی در آنها پرداخته شده است. این تحقیق که از نوع تحلیل محتوی و توصیفی تحلیلی می باشد، به روش کتابخانه یی اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز نموده و مجموعه ی اشعار شعرای معاصر (بعد از انقلاب مشروطه) را به صورت تصادفی انتخاب و نقد و بررسی نموده است.

  کلیدواژگان: منجی، شعر، انقلاب، موعود
 • مهدی کوهیان، افشین عزیزی* صفحات 81-112
  اختلاف میان نهادهای متولی سینما در بخش خدمات چندرسانه ای بر سر نحوه اعطای مجوز فعالیت و نظارت بر بخش غیردولتی در حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله سامانه ویدیو درخواستی در ایران سابقه ای چندین ساله دارد. هرچند شرح وظایف، ساختار سازمانی و قوانین و مقررات موجود نشان از آن دارد که صلاحیت قانونی نظارت بر نمایش فیلم و سریال در بستر اینترنت به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی می کند؛ اما سازمان صداوسیما و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به دلایلی خود را متولی اصلی حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله نمایش برخط فیلم های سینمایی و سریال، شبکه های نمایش خانگی و... می دانند. به نظر می رسد هر سه این نهادها برخلاف رویه جاری بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی حقوقی، قایل به پیاده سازی نظام تامینی هستند که ضمن تباین با اصول حقوقی، با روح فعالیت های هنری - رسانه ای، فضای اینترنت و سرعت تحولات آن سازگار نیست و تسری رویه جاری در مورد فیلم و سینما به فعالیت های ویدیویی اینترنتی می تواند به سدی محکم در برابر پیشرفت این حوزه مبدل شود که ضمن محدودسازی حق های اساسی شهروندان، نمی تواند نظام نظارتی موثر و کارآمدی باشد. این پژوهش، ضمن بررسی استدلال های حقوقی طرفین اختلاف و با بررسی قوانین و مقررات موجود و تفاسیر نهادهای قانونی و بر پایه اصول و نظریات حقوقی و مدنظر قراردادن اسناد بین المللی و رویه برخی کشورها، بر آن است تا مرجع صالح نظارت بر آثار صوت و تصویر و محدوده نظارت چنین مرجعی را واکاوی کند.
  کلیدواژگان: سینمای خانگی، مقررات سینمایی، رسانه ها، نظارت بر آثار نمایشی، اسناد بین المللی ناظر بر نمایش، نظارت حقوقی بر نمایش در ایران
 • تهمورث بشیریه، سعدی ابراهیم زاده* صفحات 113-128
  بعضی از فیلم های سینمایی ممکن است حاوی آموزه های حقوقی برای شهروندان و آگاهی های حقوقی برای پژوهشگران دانش حقوق باشند. ازجمله موضوعاتی که در برخی فیلم های سینمایی امریکایی در ژانر حقوقی جنایی ملاحظه می شود «معامله اتهام» است؛ نهادی در فرایند دادرسی کیفری که ابتدا در حقوق امریکا شکل گرفت و سپس به حقوق بیش تر کشورهای دارای نظام کامن لا و برخی کشورهای دارای حقوق نوشته راه یافت. بررسی ماهیت، مبانی و فرایند به کارگیری نهاد معامله اتهام در بستر نظام کامن لایی امریکا با یاری گرفتن از صحنه های بصری منعکس در فیلم های سینمایی این کشور، به یک شناخت عینی و جزیی از نقاط ضعف و قوت این نهاد منتج می گردد. مشاهده و تحلیل موردی فیلم های «چند مرد خوب»، «وکیل لینکلن سوار» و «قاضی» نشان می دهد که معامله اتهام، توافقی شبیه به یک قرارداد میان مقام تعقیب به نمایندگی از دولت و وکیل مدافع به نمایندگی از متهم است که به موجب آن، پذیرش مجرمیت از جانب متهم در ازای برخورداری او از مجازات مساعدتر مبادله می شود. ازجمله بنیان های شکل گیری معامله اتهام ریشه در «توان اثباتی ادله» در دعاوی کیفری و «صرفه اقتصادی» دارد. جایگاه معامله اتهام در فرایند دادرسی کیفری پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام و پیش از آغاز محاکمه است. ارزیابی مزایا و معایب این نهاد و به کارگیری مدل بومی شده آن در حقوق ایران، با نظر به وجود نهادهای مشابهی مانند «تعلیق تعقیب» و «همکاری متهم با مرجع قضایی در ازای تخفیف مجازات»، می تواند مورد توجه دکترین حقوق کیفری و قانون گذار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معامله اتهام، قبول مجرمیت، دادستانی، تعلیق تعقیب
 • مهدی هداوند*، حسین خالق پرست صفحات 129-144
  مجموعه نمایشی «بازی مرکب» با نگاهی شرق به غرب، سعی در توصیف بخشی از انگاره هایی دارد که حقوق دانان با آن مواجهند؛ ازجمله آن که به نقد نظام سرمایه داری می پردازد که اتفاق جدیدی محسوب نمی شود، زیرا پس از استقرار جهانی آن نظام، بسیاری آثار مکتوب و نمایشی نقادانه تولید شده است. اما توجه به دو نکته در حوزه حقوق عمومی بر جذابیت موضوع می افزاید؛ اول آن که: نقد ولو بنیادین، در بستر همان نظام سرمایه داری شکل گرفته و در مقیاس جهانی عرضه می شود؛ رویه ای که در میان دیگر ایدیولوژی های قرن 21 که پیروان معتقدی نیز دارند و بر تسامح و تساهل با منتقدان و مخالفان خود به عنوان رکنی اصلی تاکید می کنند، دیده نمی شود. دوم آن که قرارداد اجتماعی به عنوان مفهومی مقدس که نظام حقوقی سیاسی نوین بر آن پایه گذاری می شود، به چالش کشیده شده است. به صراحت و از میان مراحل مختلف بازی نشان می دهد که قرارداد اجتماعی ولو آن که براساس تراضی و آزادی اراده به صورت شکلی منعقد گردد، نمی تواند لزوما تضمین کننده هر نوع محتوای اخلاقی و یا مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و شهروندان می بایست آگاهانه نسبت به انتخاب مفهومی دربر دارنده حقوق بشر و آزادی های عمومی همت گمارند. بدیهی است رویکرد نام برده نیز با چالش هایی هستی شناسانه و کاربردی در آینده مواجه خواهد شد؛ اما مواجهه یادشده از اهمیت تعیین محتوایی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی توسط شهروندان، حین پذیرش قرارداد اجتماعی نمی کاهد.
  کلیدواژگان: بازی مرکب، سرمایه داری، قرارداد اجتماعی، تراضی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی
 • غلام رضا حداد* صفحات 145-168
  سینما ابزاری برای بازنمایی مفاهیم اجتماعی در قالبی از ساختارهای معنایی است که می توان با استفاده از تکنیک های متنوع تحلیل کیفی، با واسازی عناصر آن، جهان برساخته اش را آشکار، فهم و تفسیر کرد. پیوند ساختار معنایی اثر سینمایی با زمینه اجتماعی آن، به محصولی هنری جنبه هایی سیاسی، حقوقی، اخلاقی می بخشد و آن را موضوعی برای تحلیل و فهم وضعیت اجتماعی جوامع می نماید. در این پژوهش فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی که با تمرکز بر مسایل طبقات فرودست، اجتماعی ترین درام وی محسوب می شود، مبتنی بر روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته است. مبتنی بر مفاهیم بازنمایی، نماد و ساختارهای معنایی سیاسی، حقوقی و اخلاقی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، نتایج این پژوهش گویای آن است که جهان معانی «قهرمان» حول مضامین اصلی «نمایشی شدن امر اخلاقی»، «کالایی شدن امر اخلاقی»، «جبر اجتماعی در تعیین نقش های اخلاقی»، «قدرت سیاسی، عصیان، مقاومت و تسلیم»، «کودکان و جامعه پذیری» و نهایتا «زنان و عشق» برساخته شده است و پیام کانونی آن، قربانی شدن ارزش های اخلاقی در بستری از انسداد آزادی ها و محرومیت های اجتماعی و سیاسی است.
  کلیدواژگان: فیلم قهرمان، تحلیل مضمون، نشانه شناسی، بازنمائی، ساختار معنایی
 • مسلم آقایی طوق* صفحات 169-184
  بازی مرکب، ازجمله سریال های پرمخاطب کره ای در سطح جهان است که در آن، 456 بازیکن، در جریان شش بازی ساده، اما کشنده و خطرناک، به رقابت با هم می پردازند تا درنهایت، یکی از آن ها برنده جایزه بزرگ شود. اهمیت این بازی در آن است که سایر بازیکنان، در فرایند این شش بازی جان خود را از دست می دهند. همین دوران امر بین مرگ و زندگی، باعث شده است این بازیکنان روایت صادقانه ای از رقابت های بشری ارایه کنند که به طور عمده، یادآور رفتار بشر در وضع طبیعی است. جریان فیلم به نحوی پیش می رود که بیش تر به تصویر هابز از وضع طبیعی بشر شبیه تر است تا تصویر خوش بینانه ای که جان لاک به ذات آدمی دارد. درنهایت می توان تاثیر عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجتماعی و نیز نقش پرده جهل و بی خبری بازیکنان را در این بازی ها، به خوبی مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: بازی مرکب، توماس هابز، جان لاک، وضع طبیعی، پرده جهل
 • رحیم آل شیخ، محمدصادق صمدی یزدی صفحات 185-216

  سینمای دوره پهلوی دوم، به جهت سیاست های فرهنگی خاص خود که ریشه در نوع نگاه آن به مقوله فرهنگ ایرانی دارد، در مورد قاعده سازی برای تنظیم گری در حوزه سینما، رویکرد خاصی داشت و این رویکرد از ابزارهای حقوقی که در دست قدرت سیاسی است بهره مند بود. بر این اساس، سیاست های فرهنگی حکومت در این دوران، باتوجه به ایده آل های مختص خود در حوزه فرهنگ عمومی به جهت دهی سینمای آن دوران می پرداخت. پژوهش حاضر در پی شناخت ابزارهای حقوقی حکومت در دوران پهلوی دوم برای اعمال سیاست های فرهنگی مد نظر خود و تطبیق این ابزارها و سیاست ها است. فرض پژوهش نیز این است که قدرت سیاسی زمان مورد نظر، با استفاده گسترده از سانسور و انواع دیگر نظارت بر فیلم های ساخته شده در آن دوران، به نوع خاصی از سینما جهت دهی داشته است. روش این پژوهش دارای رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری منابع آن اسنادی-کتابخانه ای است. با بررسی سیاست ها و حقوق فرهنگی آن عصر، بر آن است که حکومت با ابزارهای نظارتی مثبت و منفی سعی در جهت دهی به سبک زندگی فرهنگی مردم بوده است و ابزارهای حقوقی به صورت نسبی تحت سلطه سیاست های فرهنگی حکومت بوده اند.

  کلیدواژگان: حقوق فرهنگی، سیاست فرهنگی، سینما، پهلوی دوم
 • مهدی یعقوبی*، علی اکبر فرهنگی، سید جمال الدین طبیبی صفحات 217-240

  جنبش های معنوی جدید بیانگر حرکت از معنویتی تجریدی به سمت سوژه هایی است که بتدریج شکلی متافیزیکی یافته اند. هنر با استمداد از رسانه، بازنمایی کننده و متاثر از تفکر جهانی است که معانی و راه های ممکن نگریستن به اخلاق و معنویت را پیش می نهد. در ورای انگاره های اثباتی، تفسیری و انتقادی جهان مدرن-پست مدرن، تعداد قابل توجهی از آثار سینمایی، تصویر جدیدی از حضور تجمیعی گزاره های معنوی- تاریخی پیشامدرن با مولفه های دانشی - تفسیری مدرن و پسامدرن و نیز گزاره های اخلاقی و معنوی نوپدید را ارایه می کنند که به خصوص در جوامع دینی می تواند به عنوان یک نسخه ارتباطی جدید فیمابین نهاد علم و دین و یا یک معضله جدید فیمابین آن ها تلقی شود. این پژوهش، درصدد بازنمایی نشانه های ماوراءالطبیعی پارادایم ترنس مدرنیسم در فیلم «ثور» ساخته کنت برانا است. به منظور شناسایی و صورت بندی مفاهیم و پیش فرض های ماوراءالطبیعی پارادایم ترنس مدرن، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.تحلیل گفتمان عناصر داستانی، با استناد به نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف با رویکرد پدام در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین صورت گرفته است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نگارنده با تحلیل بخش های منتخب از فیلم به این نتیجه رسید که اسلوب های گفتمانی از قبیل منجی و آینده، توجه مخاطب را معطوف به رمزگشایی مباحث متافیزیکی کرده و این مولفه را زمینه ساز تحولات آینده قلمداد می کند. یافته های تحقیق بیان گر بوجود آمدن آینده ای جدید در هزاره سوم برای بشر با رویکرد پارادایم ترنس مدرن و تاثیر آن بر سینمای هالیوود می باشد.

  کلیدواژگان: ترنس مدرنیسم، تحلیل گفتمان انتقادی، آینده معنوی و فرهنگی، فیلم ثور، ماوراءالطبیعه
 • محمد رضائی*، فتح الله قربانی، الهام رضایی، خسرو مومنی صفحات 241-254

  «تشبیب» عبارتست از: ابراز علاقه ی عاشق نسبت به معشوق/ معشوقه در قالب «شعر». با وجود اینکه این گونه ی شعر از اقسام پر بسامد شعر به شمار می رود، بیان حکم فقهی آن چندان دغدغه ی فقها نبوده و عمدتا به مناسبت بحث در باب «شهادات»، اشارتی مختصر بدان داشته اند. همچنین، پژوهشی تحلیلی و برجسته در این زمینه انجام نشده است و بنابراین، خلا پژوهشی مستوفا و تحلیلی پیرامون این موضوع کاملا احساس می شود.این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی به این موضوع پرداخته و ضمن تبیین، تحلیل و نقد نظرات اندک فقهایی که در این زمینه اظهار نظر نموده اند به این نتیجه رسیده است که تشبیب فی نفسه نسبت به حسن (وجوب/ استحباب) و قبح (حرمت/ کراهت) لا اقتضاء بوده و حکم مصادیق آن صرفا به ملاحظه ی «لوازمی» که به همراه دارد قابل استنباط و ارایه است.واژگان کلیدی: تشبیب، نسیب، تغزل، لهو، تهییج شهوت.

  کلیدواژگان: تشبیب، نسیب، تغزل، لهو، تهییج شهوت
 • گلی سادات خداشناس شیرازی*، احسان پورنعمان صفحات 255-277

  وجود و نقش، (سوره نور، آیه 35، « الله نور السماوات و الارض »)، خداوند نور آسمانها و زمین است. تجلی حضور خداوند، در معماری اسلامی و فضاهای مذهبی، نور است. احاطه نور است که خودش و غیرش را در بر می گیرد نور در واقع غیر را هم منور می نماید نور چیزی است که به حسب ذات ظاهر است نه تنها خودش ظاهر است بلکه هر غیری را هم ظاهر می نماید نور ظاهر بالذات است و غیر را هم ظاهر می سازد . در این پژوهش به بررسی حکمی، آیه نور در کتیبه های قرآنی، برگرفته از آیات قرآنی، می پردازد. نور همواره بیان تجلی خداوند است، که از مصادیق ارزشمند، در معماری اسلامی مورد استفاده، قرار گرفته است. در روش انجام پژوهش، با رویکرد تفسیری و روش تحلیل متن در برداشت از آیات قرآن استفاده شده است. نور در تعالیم قرآنی بیان تجلی خداوند و ایجاد فضای معنوی، نقش تمثیلی آن آشکارگی، و رهنمون شدن به نور محض و روشنایی است. کارکرد هنر مقدس به طور کلی این است که محملی برای حضور الهی باشد، و نتیجه هنرمند مسلمان این کارکرد را به عنوان حضور بلکه همچون آزاد کردن تمامت رازآمیز تصور می نماید، برگزیدن این آیه از سوی، هنرمندان در معماری اسلامی، از آن جهت که وحی تنها نوعی درخشش نور از جهان دیگر نیست بلکه همچنین نورش را از راه هدایت به سوی جهان دیگر می افکند.

  کلیدواژگان: نور، قرآن، کتیبه های قرآنی، معنویت و زیبایی، خوشنویسی
|
 • Kazem Danesh *, Mehdi Mohammad Zadeh Pages 5-28
  Mikayilzadeh is one of the few contemporary artists of the Republic of Azerbaijan who uses religious themes and mystical texts in his works. The main feature of his works is dealing with religious issues, which can be seen in his paintings and carpet designs. However, his works are not limited to Islamic subjects. In some cases, the history and characters of other religions have also appeared in his works. In painting, he was a student of Behloulzadeh, an Azerbaijanied landscape artist. And he graduated in the field of carpet designing at the Azerbaijan State Academy of Fine Art under the supervision of professors such as Karimov and Majiri Tabrizi.In order to examine one of his pictorial carpets on the subject of the history of the Abrahamic religions, this study tries to consider his thoughts, artistic expression and the process of using visual symbols in designing carpet. Therefore, this paper with paying attention to Mikayilzadeh's personal life and works, analyses this pictorial carpet based on Panofsky's iconology. The necessary information have been obtained through library and interview with the artist. The results show that Eldar has used several visual symbols to express his purpose. Symbols such as the cypress, the palm, the azure, the animal symbol such as the camel, as well as the selection of scenes from the lives of the prophets that have also symbolic expressions. The artist's acquaintance with the School of Safavid painting in Tabriz has the influence on both content and composition of his works.
  Keywords: Eldar Mikayilzadeh, Pictorial Carpet, Azerbaijan Carpet, Religious Art
 • Mahdi Radjaei *, Hasan Bolkhari Ghehi, Seyed Mohammad Fadavi Pages 29-60

  Eslimi element is considered the first among the most applicable seven elements of the Iranian traditional art motifs whose application refers to the earlier centuries of Islam. However, the use history of the word Eslimi –also registered as Islami– dates utmost to 830 Hijri and is used only in Persian texts. So far, a lot of research is done on Eslimi, and various and contradictory theories are proposed on its background and origin. The point is that no comprehensive research has been done yet to consider and contrast the issues about the Eslimi element in “historical texts” and “research of the last century”, and their relationship is overlooked; Identifying that relationship is significantly important in Iranian-Islamic art. The present qualitative research which uses a descriptive analytical method and is based on library studies is evaluating the related references to extract their important data about Eslimi and to highlight their similarities and differences through comparative studies. Findings show that the last century researchers with non-Iranian pioneers have not paid much attention to Persian “historical texts” and they boast more differences than similarities. Although the formation of traditionalists’ ideology and its attention to “Eternal Wisdom” has reduced the severity of differences, our understanding of Eslimi –referenced as a religious and ethical motif– is incomplete and based merely on the western studies.

  Keywords: Eslimi element, historical texts, research of the last century, Iranian-Islamic art, comparative contrast
 • Mansour Nikpanah * Pages 61-80

  The literature of every country stores and carries a treasure of beliefs and beliefs of that land. Belief in the appearance of the savior Mosleh at the end of the era of Aqeedah is a belief that can be observed and followed in the texts and writings of poets and composers of literary works. The emergence of the Islamic revolution in Iran made a series of beliefs clear and rich. One of these beliefs is the belief in the appearance of a savior and specifically Hazrat Hojjat wa Qaim al-Abbas. In this research, we are criticizing contemporary poetry texts of the revolution (before and after the revolution) and the extent of reflection of these themes in such works. The results obtained from the investigations are that the more the revolutionary passion and desire for freedom and resistance and stability among Iranians have become stronger, the more frequent the words related to the savior and the promised one become. In this research, by referring to the works of contemporary poets, searching for Mahdavi keywords in them has been done. This research, which is of the type of content analysis and descriptive analysis, collected the required information and data using a library method and randomly selected and reviewed the collection of poems of contemporary poets (after the constitutional revolution).

  Keywords: savior, poetry, Revolution, promise
 • Mehdi Kouhian, Afshin Azizi * Pages 81-112
  The difference in approaches among cinema authorities in the realm of multimedia services, particularly in the processes of granting licenses and monitoring the non-governmental sector within the audiovisual domain, including the Video on Demand system (VOD), has a lengthy history in Iran. Nonetheless, the delineation of duties, organizational structures, laws, and regulations reveals that legal authority for monitoring the digital distribution of television content is vested in the Ministry of Culture and Islamic Guidance. Additionally, the Islamic Republic of Iran Broadcasting and the Ministry of Communications and Information Technology both assert themselves as the primary responsible organizations for issuing licenses and monitoring activities pertaining to Streaming Television products, encompassing the digital distribution of television content, streaming television, and more. Remarkably, it becomes evident that all three organizations, despite international precedents and even recognized legal standards, advocate for the implementation of a regulatory system that does not align with legal principles, the essence of art-media activities, the nature of the digital space, and its rapid evolutions. The continued pursuit of this approach, particularly in the context of the digital distribution of television content, could create significant obstacles to the advancement of this field. Furthermore, it has the potentiality to infringe upon the fundamental rights of citizens and hinder the establishment of an effective and efficient regulatory framework. Thus, this research seeks to examine the legal arguments presented by the concerned parties, analyze the existing laws and regulations, scrutinize interpretations by legal institutions, and, based on legal principles and theories, consider international standards and the approaches adopted by specific countries. The ultimate aim is to identify the most suitable authority for overseeing digital audiovisual contents and to deliberate on the constraints associated with such authority's oversight.
  Keywords: Streaming Television, cinema rules, media, monitoring the digital distribution of television content, international standards related to monitoring streaming media, legal monitoring television streaming in Iran
 • Tahmoores Bashiriyeh, Saadi Ebrahimzadeh * Pages 113-128
  Some movies may contain legal teachings relevant to citizens and provide valuable legal knowledge for research scholars. Among the topics explored in certain American legal-crime genre films is the concept of plea bargaining. This agreement initially originated in the United States and has been adopted by many countries with common law systems and some countries with civil law systems. Examining the essence, fundamentals, and the process of utilizing the plea bargaining within the American common law system through visual scenes portrayed in American movies can lead to a comprehensive understanding of the strengths and weaknesses associated with this agreement. A closer observation and analysis of movies such as 'A Few Good Men,' 'The Lincoln Lawyer,' and 'The Judge' reveal that plea bargaining represents a contractual agreement between the prosecuting authority, acting on behalf of the government, and the defense attorney, representing the accused. This agreement entails that the defendant will plead guilty to the criminal charge in return for a more lenient sentence. The origins of plea bargaining can be traced back to considerations like the sufficiency of the presented evidence to support the charges and the pursuit of economic efficiency. Plea bargaining typically occurs after the investigation, the formal charging of the accused, and prior to the commencement of the trial. Studying the advantages and disadvantages of plea bargaining, as well as considering its adaptation within the Iranian legal system, could be of interest to criminal law scholars and lawmakers, given the existence of similar concepts such as Nolle prosequi and defendant cooperation with the judicial authorities in exchange for reduced penalties in Iran.
  Keywords: Plea bargain, to plead guilty, judiciary, nolle prosequi
 • Mehdi Hadavandd *, Hosein Khaleghparast Pages 129-144
  The TV series 'Squid Game' takes an east to west perspective in an effort to clarify certain concepts that lawyers encounter, particularly criticism of the capitalist system. This type of criticism is not a new phenomenon, as many critical written works and plays have emerged in response to the global establishment of this system. However, two specific aspects within the realm of public law make this subject more intriguing. Firstly, fundamental criticism has emerged within the framework of the same capitalist system and is being presented on a global scale. This practice is uncommon among the ideologies of the 21st century, highlighting the importance of tolerance and engagement with critics and opponents. Secondly, the social contract, considered a sacred concept that forms the foundation of the modern political and legal system, has been challenged. Specifically, within the various stages of the 'Squid Game', it becomes clear that a social contract, even when formally agreed upon with consent and free will, does not necessarily guarantee any ethical or socially just content. Citizens must consciously consider the conceptual choices that encompass human rights and public liberties when accepting the social contract. It is evident that this approach will face existential and practical challenges in the future. However, the significance of defining the content to advance social justice by citizens during the acceptance of the social contract remains undiminished.
  Keywords: Squid Game, Capitalism, Social Contract, Consent, human rights, social justice
 • Gholamreza Haddad * Pages 145-168
  Cinema serves as a tool for expressing social concepts within a framework of semantic structures that can be unveiled, comprehended, and interpreted through various qualitative analysis techniques employing its elements. The connection between the semantic structure of a film and its social background infuses it with artistic depth, encompassing political, legal, and ethical dimensions, thus making it a subject for analysis and comprehension of social conditions. This study aims to examine the film 'A Hero' directed by Asghar Farhadi, which is widely recognized as an exemplary social drama addressing issues relevant to the lower classes, employing the method of content analysis. Through an exploration of the portrayal of concepts, symbols, and semantic structures that convey political, legal, and moral meanings via content analysis, the findings reveal that 'A Hero' revolves around key themes such as "theatrical show of morality," "commercialization of morality," "social pressure in defining moral roles," "political authority, rebellion, resistance, and submission," "children and societal acceptance," and ultimately "women and love." The central message conveyed by this work is the sacrifice of ethical values within a context of suppressed freedoms and socio-political deprivation.
  Keywords: The Film 'A Hero' (Qahramaan), Content Analysis, Semiotics, Representation, semantic structure
 • Moslem Aghayi Tog * Pages 169-184
  'Squid Game' is a globally renowned TV series, depicting a competition among 456 players who engage in six seemingly straightforward yet perilous games. Ultimately, one emerges as the victor, claiming the grand prize. The significance of this game lies in the fact that the other players lose their lives during the process of these six games. This constant struggle between life and death prompts the players to provide a sincere narrative of human competition, primarily reminiscent of human behavior in the state of nature. The unfolding of the story in the series aligns more closely with Thomas Hobbes's depiction of the state of nature rather than John Locke's optimistic view of human nature. Consequently, one can observe the influence of information asymmetry in the social contract and the role of ignorance and unawareness among the players in these games.
  Keywords: Squid Game, Thomas Hobbes, John Locke, the state of nature, veil of ignorance
 • Rahim Al-Sheikh, MohammadSadegh Samadi Yazdi Pages 185-216

  During the second Pahlavi era, the cinema industry in Iran adopted a distinct approach to regulation and control, guided by cultural policies deeply rooted in their perception of Iranian culture. This approach utilized legal mechanisms that were under the influence of political power. The government's cultural policies during this period were aimed at shaping the cinema of that time, exerting influence over public culture in alignment with their own ideals. Thus, this research aims to identify the legal tools employed by the government during the second Pahlavi era to implement and adapt these policies. The research hypothesis posits that the political power at that time exerted a specific direction on cinema, extensively utilizing censorship and various forms of surveillance in the films produced during that era. The research methodology employed is descriptive-analytical, and data collection relies on documentary and library sources. By examining the policies and cultural rights of that era, it is suggested that the government sought to guide the cultural lifestyle of the population through both positive and negative monitoring methods, utilizing legal instruments that were under the control of their cultural policies.

  Keywords: cultural rights, cultural policies, Cinema, Second Pahlavi Era
 • Mahdi Yaghoobi *, Aliakbar Farhangi, Seyyed Jamaluddin Tabibi Pages 217-240

  New spiritual movements express the movement from abstract spirituality towards subjects that have gradually found a metaphysical form. Art, with the help of the media, is representative and influenced by the world thought, which presents the meanings and possible ways of looking at morality and spirituality. Cinema, as a media consisting of various scientific and artistic paradigms, and as a source with special capabilities in producing effective content and representing complex concepts, has displayed human concerns regarding the world, God, and human relationships on its screen. This research tries to represent the supernatural signs of trans-modernism paradigm in the movie "Thor" by Kenneth Branagh. In order to identify and formulate the supernatural concepts and presuppositions of the trans-modern paradigm, the descriptive-analytical method has been used. The discourse analysis of the story elements, based on Fairclough's critical discourse analysis theory with the PDAM approach, has been carried out on three levels: description, interpretation and explanation. The method of conducting this research is descriptive-analytical, and by analyzing selected parts of the film, the writer came to the conclusion that discourse styles such as the savior and the future, direct the attention of the audience to the decoding of metaphysical topics, and this component is considered to be the basis of future developments. slow The findings of the research indicate the emergence of a new future for mankind in the third millennium with the approach of the modern trans paradigm and its impact on Hollywood cinema.

  Keywords: Transmodernism, Critical Discourse Analysis, Spiritual, Cultural Future, Thor Film, The Supernatural
 • Mohammad Rezaei *, Fathollah Ghorbani, Elham Rezaei, Khosro Momeni Pages 241-254

  The poetry of this enchantment is one of the most effective and expressive ways of conveying inner feelings and intentions to others. This outstanding verbal art has been noticed in most social contexts due to its double influence compared to ordinary words; Among these fields is the poet's expression of his love for his lover, and in order to convey this feeling, he composes "simile" and describes the beauty of his lover and his extreme love for her. He tells him.Imamiyyah jurists, although they consider poetry to be legitimate in a partial way, but on the other hand, they consider the composition of poems such as "simile" to be illegitimate due to its immoral and corruptive content, and with the approval of the Shari'i and moral texts and with Taking the sensitivity of the issue, inferring its verdict and valuable opinions that if this type of poetry is placed under one of the titles and instances of haram such as prostitution, denigration or harassment and insulting the dignity of women, etc., citing They have stated that it is forbidden with rational and narrative arguments.

  Keywords: poetry, sentence, simile, Attribution, lyric
 • Golisadat Khodashenasshirazi *, Saeed Pour Noman Pages 255-277

  Existence and role, (Surah Noor, verse 35, "Allah is the light of the heavens and the earth"), God is the light of the heavens and the earth. The manifestation of God's presence in Islamic architecture and religious spaces is light. The surrounding of light is that which includes itself and others. Light actually illuminates others as well. Light is something that is apparent by its essence. It also appears.In this research, he examines the judgment of the Noor verse in the Quranic inscriptions, taken from the Quranic verses. Light is always the manifestation of God, which has been used in Islamic architecture as a valuable example. In the research method, the interpretation approach and the text analysis method have been used in understanding the verses of the Qur'an. In Quranic teachings, light is the expression of God's manifestation and the creation of a spiritual atmosphere, the symbolic role of that revelation, and being guided to pure light and illumination. The function of sacred art in general is to be a carrier for the divine presence, and the result of the Muslim artist imagines this function as the presence but also as the release of the mysterious whole. It is not just some kind of glimmer of light from another world.

  Keywords: light, Quran, Quranic inscriptions, spirituality, beauty, calligraphy