فهرست مطالب

گلجام - پیاپی 40 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه گلجام
پیاپی 40 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پژوهشی در خاستگاه قالی محرابی سنگسر و انواع آن
  ناصر ساداتی*، حسین کمند لو، زری پناهی صفحات 1-12

  شهرستان مهدی شهر (سنگسر) واقع در استان سمنان، محل اسکان اقوام سنگسری یکی از ایل های اصیل ایرانی است. بافت قالی در ناحیه سنگسر به دلیل زندگی چادرنشینی، قدمتی بسیار کهن داشته ولی بافت قالی شهری به احتمال، قدمتی در حدود صد سال دارد. طرح های قالی سنگسر در طول سالیان گذشته متاثر از ذوق، سلیقه، شرایط اقلیمی و اجتماعی ساکنان این منطقه بوده و مفاهیم فرهنگی و بومی در تکامل و تنوع طرح، نقش اساسی داشته است. یکی از ویژگی های قالی سنگسر علی رغم داشتن مواد اولیه بومی و پشم های خودرنگ، استفاده از طرح و نقش فرشهای مناطق معتبر فرش بافی است که در کمتر ایل و یا طایفه ای مشابه آن را شاهد هستیم. بافندگان سنگسری طرح های متنوعی همچون چهار فصل، لچک و ترنج، زیر خاکی، بته ای، تابلو فرش و غیره را بر اساس نقشه و یا با الگوبرداری از پشت فرش های شهری دیگر مناطق می بافتند. یکی از متنوع ترین طرح هایی که در ابعاد و انواع مختلف در این ناحیه بافته می شود طرح محرابی است.
  سوال اصلی پژوهش این است که طرح محراب به چه صورت هایی در منطقه سنگسر بافته می شود و خاستگاه طرح های بافته شده در قالی های محرابی سنگسر به کدام حوزه های جغرافیایی برمی گردد؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعه میدانی و اسنادی توامان انجام گرفته است و هدف از اجرای آن، علاوه بر آشنایی با شیوه فرش بافی در منطقه سنگسر، معرفی ویژگی ها و شناسایی انواع فرش های محرابی بافته شده، موجود و در دسترس منطقه در یکصد سال اخیر است.
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که بافندگان محلی بنا به سفارش و یا با الگوبرداری از فرش های مناطقی همچون قم، اصفهان و کاشان، همدان، راور کرمان و الگوبرداری از زیور آلات سنگسرتوانسته اند انواع طرح های محرابی همچون محرابی گلدانی- ستون دار، درختی- ستون دار، درختی- جانوری، گلدانی- سروی، گلدانی- ترنج دار و محرابی دو طرفه- گلدانی را با ویژگی های بومی طراحی و اجرا کنند.

  کلیدواژگان: مهدی شهر، ایل سنگسر، قالی سنگسر، طرح محرابی
 • بررسی مفاهیم نمادهای اساطیری ایران باستان بر روی گلیم بیجار گروس
  هدا جعفری* صفحات 13-25

  گلیم بیجار گروس یکی از مشهور ترین گلیم های ایران در جهان است شهرت و زیبایی این دست بافته در جهان همواره این پرسش را مطرح می نماید که اشکال و تصاویر به کار رفته در این دست بافته دارای چه مفاهیمی هستند.
   نویسنده مقاله تلاش کرده است که جهت پاسخگویی به این پرسش مفاهیم طرح نگاره های اسطوره ای ایران باستان را در هنر گلیم بیجار مورد بررسی قرار دهد. در این راستا از پژوهش های باستان شناسی، تاریخ، گرافیک و هنر بهره برده است. هدف نویسنده بررسی مفاهیم و نمادهای اسطوره ایران باستان بر روی گلیم بیجار گروس است.
  روش پژوهش تحلیلی توصیفی است.
  ابزارهای پژوهش مطالعه کتب، بررسی نشریات، مقالات، مصاحبه با متخصصان، مشاهده سایت های معتبر، بازدید از نمایشگاه های گلیم جهت بررسی و پژوهش طرح نگاره ها انجام گرفته است.
  جامعه هدف از بین طراحان، بافندگان  و صاحبان نمایشگاه گلیم در شهرستان بیجار، 200 نمونه گلیم  و 23 نفر  با نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب شدند و از آنان مصاحبه به عمل آمد.
  تجزیه و تحلیل: با استفاده از روش تحلیل محتوا اطلاعات استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استناد به پژوهش های انجام گرفته می توان این گونه بیان نمود:                                                                                                                        
  مفهوم رمز گونه نمادها و طرح نگاره های اسطوره ای منقوش بر گلیم بیجار متاثر از تمدن های غرب فلات ایران، بین النهرین و آسیای مرکزی بوده، باورها و اندیشه های آیینی، اعتقادی، فرهنگی و مکاتب مذهبی در خلق این نماد رمزهای اسطوره ای در قالب اشکال جانوری، گیاهی و هندسی نقش داشته اند.

  کلیدواژگان: گلیم، بیجار گروس، نمادهای اساطیری، ایران باستان
 • طراحی و تبیین الگوی مفهومی مدل برند پیشرو در صنعت فرش ایران
  ناصر سیف اللهی*، رحیم محمدخانی، هاجر فتحی صفحات 27-43

  افزایش پرشتاب میزان تولید و رقابت در صحنه بین المللی صنعت فرش، رقابت را برای تولیدکنندگان بسیار حساس و برندسازی را به عنوان یکی از راهکارهای رقابتی فعالان  این صنعت، برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگویی برای برندسازی موفق در صنعت فرش انجام شده است. مطابق با الگوی نظام مند نظریه داده بنیاد، خبرگان خوش نام تولیدکننده و صادرکننده حال حاضر با سابقه فرش برای جامعه آماری انتخاب شدند. کارشناسان خبره صنعت در جامعه آماری با روش نمونه گیری هدفمند توصیه ای برگزیده شدند و با 15  نفر از کارشناسان خبره و خوش نام صنعت فرش به عنوان نمونه پژوهش مصاحبه عمیق به عمل آمد که در سه مرحله به کفایت داده ها انجامید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش اشتراوس و کوربین و مدل پارادایمی و نرم افزار MAXQDA  انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکل گیری مدل عوامل ایجاد برند پیشرو در صنعت فرش بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد انجامید. با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده بنیاد کدهای شناسایی شده در 6 طبقه هسته ای شامل شرایط علی، مقوله محتوایی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. در نهایت، الگویی برای برندسازی موفق در صنعت فرش شناسایی شد. داشتن مزیت رقابتی، جایگاه قوی بازاریابی، شناخت نیازهای بازار و مشتری رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی از عوامل مهم توسعه برند فرش در بازارهای داخلی و بین المللی است.

  کلیدواژگان: برند، برند پیشرو، صنعت فرش ایران
 • بازشناسی تاریخی وجوه ملی گرایی در قالی های تصویری عصر پهلوی
  سید محمدرضا طبسی، ایمان زکریایی کرمانی * صفحات 45-58

  قالی های تصویری که در عصر قاجار قابلیت های خود را برای انعکاس سویه های مختلف تجدد ازجمله مفهوم ملی گرایی نشان داده است در عصر پهلوی هم منعکس کننده وجوه دیگری از این مفهوم است. هدف از این پژوهش شناخت وجوه متنوع مفهوم ملی گرایی در قالی های تصویری عصر پهلوی است و سوال اصلی پژوهش آن است که وجوه ملی گرایانه منعکس شده بر قالی های تصویری عصر پهلوی دارای چه مشخصه ها و دلالت هایی است؟ روش پژوهش، کیفی و از نوع تاریخی تطبیقی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مفهوم ملی گرایی در پیکره مطالعاتی، متاثر از وجه مرکب سه گانه جغرافیایی، باستان شناسی و درمانی و نیز وجه انشایی متاثر از اشعار و شعارهای رایج و  همچنین وجه پیشینه جویی، در مفاخر و مشاهیر علم و ادب است که در دو وجه اول با مفهوم شاه، سلطنت و گاه مذهب پیوندی مستقیم دارد و وجه پادشاهانه آن برجسته می شود و در مفهوم آخر، این پیوند بیشتر مفهومی میهنی به خود می گیرد. از دیگر سو، یافته ها بیانگر تاثیر نهادهای نوین آموزشی و فرهنگی در پیکره مطالعاتی است و مشخص می شود که استفاده از نشان شیر و خورشید به عنوان نشانی ملی گرایانه، با توجه زمینه مورد استفاده از آن دارای وجوه هویتی، دولتی و مردمی در قالی های تصویری است. از دیگر نتایج این پژوهش وجود ارتباطی پایاپای، بین نقش و کتیبه های قالی های ملی گرایانه با تحولات عصر پهلوی به نحو هم زمانی و با تحولات عصر قاجار به شکل درزمانی است. به طور کلی می توان گفت بازشناسی تاریخی ملی گرایی در پیکره مطالعاتی وابسته به درک رابطه در هم تنیده ای است که بین نهاد های نو بنیاد در عصر پهلوی و زمینه های اجتماعی آن وجود داشته است.

  کلیدواژگان: ملیگرایی، قالی های تصویری، پهلوی، مام وطن، شیر و خورشید
 • ضرباهنگ های زندگی به مثابه عناصر تولید فضا در فرش های جنگ افغانستان بر اساس آراء هانری لوفور
  سکینه خاتون محممودی* صفحات 59-69

  در میان هنرهای مردمی معاصر، فرش های جنگ افغانستان ویژگی ممتاز و منحصر به فردی دارند که آن ها را از همگنان متمایز گردانیده است. سخن گفتن با جهان درباره مصیبت جنگ، مهم ترین ویژگی این آثار می باشد. فضا و ضرباهنگ موجود در این دستبافته ها که نقش مهمی در انتقال اندیشه های ذهنی هنرمندان دارد، همواره بین دو مفهوم کلی جنگ و زندگی یا فضای تحمیلی و مطلوب در نوسان است. این پژوهش در پی تبیین چگونگی بازنمایی فضا و ضرباهنگ در فرش های جنگ افغانستان به کاوش در این مقوله بر مبنای نظریه هانری لوفور پرداخته است. بدین قرار، مهم ترین پرسش های این پژوهش عبارتند از: فضای جنگ،  فضای زندگی و ضرباهنگ های مرتبط با این پدیده ها چگونه در فرش های جنگ افغانستان به تصویر کشیده شده اند؟ نتیجه این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی تدوین گردیده، حکایت از آن دارد که: بازنمایی های فضا در فرش های جنگ افغانستان، کوششی برای ابراز وجود در مناسبات قدرت بوده و مهم ترین راهبرد برای انجام این امر، ایجاد تفاوت و تقابل در بازنمایی بوده است. در حالی که غلبه عناصر نظامی در فرش های جنگ افغانستان ضرباهنگ غالب را تشکیل می دهد، در تقابل با آن می توان به گزاره دیگری اشاره کرد که با عناصری همچون: گل ها، درخت ها و گیاهان تعریف شده و با تدابیری مانند درنگ، سکون و تغییر در ضرباهنگ، به مقابله با سلطه جنگ بر فضا پرداخته است.

  کلیدواژگان: افغانستان، فرش جنگ، نظریه تولید فضا، ضرباهنگ
 • واکاوی گنجینه معنایی نهفته در قالیچه حاجی جلیلی با روش آیکونولوژی پانوفسکی
  سامرا سلیم پور ابکنار* صفحات 72-87

  هر قالی دست بافت زبانی دارد و میراث دار پیام های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و احساسات درونی بافنده خویش است. بنابراین، آگاهی از پیام هایی که یک قالی می تواند از گذشته به عصر حاضر پیشکشی کند، مستلزم خوانش زبان نمادین طرح و نقش مایه های آن قالی است. با این وجود، از آن جایی که در اغلب موارد اطلاعاتی پیرامون معانی مکنون در یک قالی به عنوان یک اثر هنری در دسترس نیست، ناگزیر باید از یک روش منطقی و نظام مند جهت گذر از تصویر و رسیدن به مفهوم واقعی بهره جست. پژوهش پیش رو، در تلاش برای افشای پیام های نهفته در ورای نگاره های یک قالیچه حاجی جلیلی با طرح محرابی است که دارای دو ویژگی برجسته می باشد: اولا درخت زندگی موجود در میانه قالی از نوع تلفیقی است و ثانیا بافنده آن را با ظرافت خاصی به شیوه ابرش حقیقی رنگ آمیزی نموده است؛ مواردی که به ندرت در سایر قالیچه های محرابی به چشم می خورند. بر این اساس، این مطالعه در پی یافتن پاسخ به این سوالات است که: مفاهیم نمادینی که در پس طرح، نقش و رنگ قالیچه مذکور پنهان شده اند، کدامند و چگونه می توان به آنها دست یافت؟ و همچنین زبان نمادین نقوش از طریق چه ارتباطی به معنایی غایی اشاره دارند؟ بدین ترتیب، هدف این جستار استفاده از الگوی آیکونولوژی پانوفسکی جهت یافتن لایه های معنایی و خوانش نگاره های شناسایی شده در سه مرحله «توصیف پیش آیکونوگرافی، تحلیل آیکونوگرافی و تفسیر آیکونولوژی» است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و به کمک گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد مکتوب نگاشته شده است. نتایج تحلیل آیکونوگرافی که از بهم پیوستن زنجیره معانی پنهان شده در پس نقش مایه ها شکل گرفته است بر «وقفی یا نذری بودن» قالیچه مذکور گواهی می دهند. از سویی دیگر، بر اساس تفسیر آیکونولوژی نیز مشخص شد که هنرمند طراح و بافنده این قالیچه دانسته یا نادانسته اثری را خلق نموده که بر نیاز انسان زمینی (یا همان نمازگزار) جهت دستیابی به تکامل معنوی از طریق سیر و سلوک در کنه دایره هستی و عروجی روحانی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: قالی محرابی، آیکونولوژی پانوفسکی، حاجی جلیلی، زبان نمادین، نقش و رنگ
 • عوامل اجتماعی موثر در بازاری شدن قالی های عشایر فارس از منظر مطالعات فرهنگی
  عبدالله میرزایی*، فاطمه باقری زاده صفحات 89-102

  قالی های عشایری استان فارس یکی از مهم ترین تولیدات عشایری ایران ضمن برخورداری از پیوندهای فرهنگی و جغرافیایی، نمودی از هویت، فرهنگ، آداب و رسوم، ادبیات و هنرهای بومی و کاربردی ایلات هستند. در سال های اخیر نفوذ سلیقه و معیارهای بازار در مولفه های بصری و فنی قالی های عشایری فارس تاثیرات قابل توجهی داشته است. مسیله اصلی پژوهش، فاصله گرفتن قالی های عشایر فارس از بنیان های معرفتی و فرهنگی خویش تحت تاثیر پدیده بازاری شدن می باشد. هدف از پژوهش، شناخت عوامل زمینه ساز تغییرات هویتی و فرهنگی در قالی های عشایر فارس با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای اتخاذ راهکارهای لازم توسط نهادهای متولی می باشد. سوالات پژوهش معطوف به، الف: شناخت عوامل بازاری شدن و ب: شناخت تبعات بازاری شدن قالی های عشایر فارس هستند. پژوهش از نوع کیفی و با نمونه گیری هدفمند و تحلیل 50 نمونه قالی عشایر فارس به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های حاصل از منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه های کیفی به انجام رسید. نتایج نشان دادند: در چند دهه اخیر اجرای طرح اصلاحات ارضی، اسکان اجباری عشایر و جریان آموزش عشایر موجب تغییر در سبک زندگی و تغییر انگیزه های تولید بافندگان از رویکرد تولید برای خود به تولید با هدف عرضه در بازار گردید. از تبعات بازاری شدن قالی های عشایر فارس، رواج تولید قالی با نقشه های سفارشی، مهجور ماندن نقوش ذهنی بافندگان، نفوذ نقوش غیربومی، اولویت دادن به سلیقه مخاطب و تغییر در شیوه های تولید نظیر انبوه بافی هستند که منجر به کم رنگ شدن مبانی هویتی و اصالت های بومی و فرهنگی قالی های تک نسخه و منحصربه فرد عشایر می شود. این تغییرات تحت عنوان بازاری شدن مفهوم سازی و در نتایج معرفی گردید.

  کلیدواژگان: قالی های عشایری، قالی های عشایربافت، استان فارس، بازاری شدن، مطالعات فرهنگی
 • نمادشناسی گلیم سفره عشایر کرمانج خراسان شمالی
  امید وحدانی فر*، لادن دانشوری صفحات 103-117

  رایج ترین هنر عشایر کرمانج بافت نوعی گلیم به نام «سفره کرمانج» است که بازگوکننده داستان زندگی یا باور و عقاید آن قوم است. این هنر مختص به کرمانج زبان های خراسان شمالی است و در شهرستان های بجنورد، فاروج، مانه و سملقان، شیروان و اسفراین رواج دارد. اگرچه سفره کردی امروزه کاربرد اصلی خود را از دست داده و به عنوان کفپوش استفاده می شود و یا جنبه تزیینی دارد، اما کاربرد اولیه آن در گذشته محل قرار دادن نان بوده است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با هدف بررسی نمادهای موجود در نقوش گلیم سفره عشایر قوم کرمانج خراسان شمالی به منظور زنده نگه داشتن نقوش و نمادهای قدیمی است که در معرض فراموشی و منسوخ شدن هستند، نگارش یافته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که نقوش به کار رفته در سفره کردی قوم مذکور از تنوع و اهمیت معناشناسی بالایی برخوردارند و شامل چهار گروه هندسی، گیاهی، انسانی و حیوانی است که از این میان، نقوش حیوانی بیشترین کاربرد را دارد؛ زیرا متاثر از زندگی کوچ نشینی قوم کرمانج است. در میان نقوش انسانی نقش مایه دختر بیشتر دیده می شود؛ به این دلیل که بافندگان اصلی سفره کردی زنان و دختران اند. نقش مایه درخت به سبب تقدس داشتن و نشانه حیات و برکت بودن پرتکرارترین نقش گیاهی است. نقوش انتزاعی و هندسی نیز جنبه نمادین و تزیینی دارند.

  کلیدواژگان: نماد، گلیم، سفره کردی، کرمانج، خراسان شمالی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده تشکیل خوشه صنعتی (مورد مطالعه: خوشه صنعتی فرش دستباف خراسان شمالی)
  میثم ابراهیمی، عباس علی رستگار*، محسن شفیعی نیک آبادی صفحات 119-133

  یکی از الگوهای مهمی که می تواند به توسعه صنعت بو می و پرارزش فرش دستباف کمک کند که هم ابعاد هنری آن تماما حفظ شده و هم با افزایش بهروری، باعث عدم تقلید این هنر توسط رقبا شود، الگوی مبتنی بر خوشه صنعتی می باشد. هدف از انجام این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان به شناسایی عوامل بازدارنده تشکیل خوشه صنعتی فرش دستباف خراسان شمالی بپردازیم. در انجام این پژوهش، از روش شناسی کیو به عنوان یکی از روش های آمیخته استفاده گردید. مشارکت کنندگان این پژوهش، تعداد 10 نفر از مدیران، کارشناسان و تولیدکنندگان فرش دستباف خراسان شمالی بودند که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری گردید و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، از میان 134 عبارت کیو، در نهایت 52 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو(دسته کیو)، پس از نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. تحلیل توزیع نشان داد که می توان تعداد 3 الگوی ذهنی متمایز(نبود حمایت و زیرساخت مناسب، نبود حمایت و واحدهای مکمل، شرایط بافندگان) را در میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد عوامل بازدارنده تشکیل خوشه صنعتی فرش دستباف خراسان شمالی شناسایی نمود که جمعا در حدود 62.8 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. اهمیت و اولویت بندی موانع شناسایی شده بر اساس الگوهای ذهنی به دست آمده صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی برای برطرف نمودن موانع شناسایی شده پیشنهاد شد تا بتواند در پیاده سازی الگوی خوشه صنعتی در صنعت فرش دستباف، مثمر ثمر واقع شود.

  کلیدواژگان: خوشه صنعتی، موانع، فرش دستباف، خراسان شمالی، روش شناسی کیو
|
 • A Research on the origin of Sangsar mehrab carpet and its types
  Naser Sadati*, Hussein Kamandloo, Zari Panahi Pages 1-12

  Mahdishahr (Sangsar) located in Semnan Province is the location of residence of Sangsari tribes, which are among the original Iranian tribes. The carpet weaving in the Sangsar area is very old due to the nomadic life, but the urban carpet weaving is probably about one hundred-years-old. Sangsar Rug designs have been influenced by the virtu, tastes, social and climatic circumstances of the inhabitants of the region over the past years, and indigenous and cultural concepts have played a substantial role in the evolution and diversity of the design. Despite having native raw materials and self-painted wools, one of the features of Sangsar Rug is the use of the design and pattern of carpets in reputable areas of carpet weaving that are seen in fewer clans or similar tribes. Sangsari weavers wove various designs such as four-season, lachak (a typical scarf), and bergamot, subsoil, bush, carpet tableau, etc. based on the plan or by modelling (taking patterns) of urban carpets back (tail) of other areas. One of the most diverse designs, Introducing the characteristics and identification of the types of woven altar carpets, available and available in the region in the last one hundred years.which is woven in different types and dimensions in this area, is the mehrab design.
  The main question of the research is how the mehrab design is woven in Sangsar region and which geographical areas do the origin of the designs woven in Sangsar mehrab carpets go back to? This research has been carried out in a descriptive-analytical way and in the form of a field and document study, and the purpose of its implementation, in addition to getting to know the method of carpet weaving in the Sangsar region, is to introduce the characteristics and identify the types of woven altar carpets that are available and available in the region. It is the last hundred years.
  The findings of the research show that local weavers have been able to design and implement a variety of altar designs such as vase-pillar altar, tree-pillar, tree-animal, vase-cedar, vase-bergamot and two-sided altar-vase with local features according to order or by copying the carpets from the areas such as Qom, Isfahan and Kashan, Hamedan, Ravar Kerman and modeling Sangsar ornaments.

  Keywords: Mahdishahr, Sangsar Tribe, Sangsars Rug, Mehrab design
 • Investigation of the meaning the ansaiant Iranian mythical images on klim Bijar Garous
  Hoda Jafari* Pages 13-25

  Bijar klim, or, garous klims, one of the most famous Iranian klim in the world. Its world-wide repution raises the question that what are the meaning, the images, portrates, mytihcals images and pattern in Bijar klim art? To answer this question, the author of the article has tried to study the design of mythological images of ancient Iran in Bijar Klim Art were teken in to consideration, archaeological, history, garfigh, researches. The purpose of the author is to investigate the mythological concepts and symbols of ancient Iran on Bijar Garous Klim
  Methodology was cnonsisted of interviwers with experts  (Klim weavers, Klim Disigners and klim marketer) and literature review(articles, books,journals ) on the the meaning mythical images. The interview framework was semi-structured.
  Pupulation and sampels: 200 Klim, 23 Klim experts in Bijar, were selected through convenience sampling and interviewed.
  Data analysis: Data was obtained with content analysis.

  Results

  According to the searches investigation.it can be stayed mythical images drawn on bijar klim are flunced by the western,civilization of iranplatea,.mesepotamia, central Asia, belives, culthural creets, acceptance cermonia l and correspondent  religion, appearning in the mythical. symbold such as animals and plants.

  Keywords: Klim, Bijar Garous, Mythological symbols, Ancient Iran
 • Designing and explaining the conceptual model of the leading brand model in the Iranian carpet industry
  Naser Seifollahi* Pages 27-43

  The rapid increase in production and competition in the international arena of the carpet industry, has highlighted the competition for very sensitive manufacturers and branding as one of the competitive strategies of industry activists. The present study aims to identify a model for successful branding in the carpet industry. According to the systematic model of the data theory of the foundation, well-known experts, manufacturers and exporters with a history of carpets were selected for the statistical community. Industry experts in the statistical population were selected by Purposive sampling method and 15 in-house carpet industry experts were interviewed as an example of in-depth research, which resulted in three stages of data adequacy. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model and MAXQDA software. The results of the analysis of the data obtained from the interviews, during the open, pivotal and selective coding processes, led to the formation of a model of leading brand creation factors in the carpet industry based on the data processing theory of the foundation. Based on the systematic approach in data theory, the identified codes were divided into 6 core categories including causal conditions, content category, contextual conditions, interfering factors, strategies and consequences. Finally, a model for successful branding in the carpet industry was identified. Having a competitive advantage, a strong marketing position, recognizing the needs of the market and the customer, solving economic and political problems are important factors in the development of the carpet brand in domestic and international markets

  Keywords: Brand, Leading Brand, Iranian Carpet Industry
 • Hictorical recognition of aspects of nationalism in pictorial carpets of Pahlavi era
  Seied Mohamad Reza Tabasi, Iman Zakariaee Kermani* Pages 45-58

  Pictorial carpets in the Qajar era are of the important sources that have shown their capacity to reflect various aspects of modernity, including the concept of nationalism, in the Pahlavi era also reflects other aspects of this concept. This paper explores the various aspects of the concept of nationalism in the pictorial carpets of the Pahlavi period. The main question is what are the characteristics and implications of the nationalist aspects reflected on the pictorial carpets of this period? The research method is qualitative and of historical-comparative. As a result, the concept of nationalism in the body of studies is influenced by the three complex aspects of geography, archeology and remedial issues, the written aspect is influenced by poems and slogans, and the identity background influenced by celebrities of science and literature that the first two cases are directly related to the concept of king, monarchy and sometimes religion, and its royal aspect is highlighted, and in the latter case, this link is more patriotic. elements are sometimes mixed together and sometimes presented independently. On second thoughts, it is clear that some of the combinational aspects of these elements in the carpets promote a kind of monarchical nationalism that can be called royal nationalism. On the other hand, the findings indicate the impact of new educational and cultural institutions in the study; It also represents the use of the lion and sun emblem as a nationalist symbol that has identity, governmental and popular aspects in pictorial carpets. An honor that can be given global effects by writing the inscription introducing the memorial in English language. Other findings of this paper is the existence of a relationship between the pattern and inscriptions of carpets with nationalistic concepts, Synchronized with the changes had occurred in the Pahlavi era and with the developments of the Qajar era are diachrony. it can be said that the historical recognition of nationalism in the pictorial carpet depends on understanding the intertwined relationship that existed between the newly established institutions of the Pahlavi era and its social contexts

  Keywords: Mother land, Nationalism, Pahlavi Era, Pictorial Rugs, The Lion, Sun Emblem
 • The Rhythms of Life as Elements of Providing Space in Afghanistan War Rugs on the Basis of Henri Lefebvre’s Theories
  Sakine Khatoon Mahmoodi* Pages 59-69

  Afghanistan war rugs are of distinct features among the contemporary folk arts and that’s why they are considered very distinguished. Establishing a dialogue with the world about war as a catastrophe is regarded as the most significant feature of such works. Playing a major role in transferring mental ideas of artists, the extant space and rhythms in these hand-woven artifacts constantly fluctuate between two main concepts of war and life, or the imposed and the desired. The present research aims at demonstrating the representation of space and rhythm in Afghanistan war rugs on the basis of Henri Lefebvre’s theory. Accordingly, the main questions of the research would be as follows: How life and war spaces are represented in the Afghanistan war rugs? How the related rhythms of such phenomena have been demonstrated? Having been carried out in analytical-descriptive methodology and on library studies, the results of the essay show that representing the space in Afghanistan war rugs are actually considered an attempt to express self-assertion in power relations. The most important way to fulfill this purpose was offering contrast in the act of representation. While the military elements constitute the dominant rhythm in the rugs, their contrast with other motifs such as flowers, trees and plants, which are indicative of hesitation, tranquility and change in the rhythm, confronts the domination of war.

  Keywords: Afghanistan, War Rug, Rhythm., The Production of Space
 • Analysis of the Hidden Meaning Treasure in Hadji Djalili Rug using Panofsky’s Iconology Method
  Samera Salimpour Abkenar* Pages 72-87

  A hand-woven rug has a language and inherits the cultural, religious, and social messages and its weaver feelings. To know the messages that a rug can offer from the past to the present needs to read the symbolic language of the designs and motifs. However, in most cases, information about the meanings of a rug as an artwork is not available; hence, a logical and systematic method should be used to get past the image and reach the real concept. This research tries to reveal the hidden messages behind the motifs of a Hadji-Djalili rug with a Mihrab design, which has two prominent features:  (1) the tree of life in the middle of the rug is a hybrid type, and (2) the weaver has dyed it with special elegance in the way of a real highlight (or Abrash). These are rarely seen in other altar rugs. Based on this, the study follows to find answers to these questions: What are the symbolic concepts that are hidden behind the design, pattern, and color of the mentioned rug? And how can they be achieved? What is the final meaning of the symbolic language of these motifs? Thus, the aim of this research is to use Panofsky's iconology method to find the layers of meaning through the three stages of "pre-iconography description, iconography analysis, and iconology interpretation". This research is written with the descriptive-analytical method and uses library information and written documents. The results of the iconography analysis, which is formed by connecting the chain of meanings hidden behind the motifs, confirmed the "votive or endowment" of the mentioned rug. On the other hand, the interpretation of iconology shows that the weaver of this rug knowingly or unknowingly created an artwork, which emphasizes the need for a man (or a worshiper) to achieve spiritual evolution through the entrance to the existence circle and spiritual ascension.

  Keywords: Mihrab rug, Panofsky’s Iconology, Hadji Djalili, Symbolic language, Motif, color
 • Effective social factors in the marketization of nomad carpets of Fars Through Cultural Studies
  Abdollah Mirzaee*, Fathemeh Bagherizadeh Pages 89-102

  While taking advantage of the cultural and geographical bonds, the nomadic carpets of Fars province, which are one of the essential parts of Iran’s nomadic products resemble the tribal identity, culture, customs, literature, and local and practical tribal arts. The main subject of this study is the distance grown between the nomadic carpets of Fars province and their cultural and epistemic foundations, under the influence of marketization. This paper aims to identify the predisposing factors of cultural and identity changes in Fars nomadic carpets, in order to provide and set a suitable stage for the related authorities to apply the necessary solution for the matter. The main questions of this article are about: A. identifying the predisposing factors of marketization of the visual components, and B. identifying the consequences of marketization in the visual components of Fars nomadic carpets. This qualitative research was done by targeted sampling and analysis of 50 samples of Fars nomadic carpets, through the descriptive-analytical method and using data extracted from library sources and qualitative interviews. The results showed: in the last few decades, the implementation of the compulsory settlement plan for the nomadic tribes and individuals resulted in a change in the carpet makers’ lifestyle and production motivation, from producing for self-use to producing to sell in the markets. Among the effects of the marketization of Fars nomadic carpets, the prevalence of custom-made carpet production, the abandonment of the makers’ mental patterns and creativity, prioritizing the taste of the people and the market, and the change in production methods such as the influence of non-native patterns can be named; all of which lead to the reduction and fading of identity fundamentals and native and cultural authenticity of one-off unique nomadic carpets. These changes were conceptualized and introduced in the results, under the title of marketization.

  Keywords: Nomadic Carpets, Nomad woven carpets, Fars Province, Marketization, Cultural Studies
 • Symbology of the table cloth of Kormanj nomads of North Khorasan
  Omid Vahdanifar*, Ladan Daneshvari Pages 103-117

  The most common art of the Kormanj nomads is the weaving of a type of carpet called "Kormanj table" which tells the story of the life or beliefs of that people. This art is specific to the Kermanj-speaking people of North Khorasan and is popular in the cities of Bojnord, Farouj, Mane and Samalghan, Shirvan and Esfrain. Although the Kurdish table has lost its main use today and is used as a floor covering or has a decorative aspect, its primary use in the past was to place bread. The present study was written in a library method with the aim of examining the symbols in the table cloth motifs of the Kormanj tribe of North Khorasan in order to keep alive the old motifs and symbols that are subject to being forgotten and obsolete. The findings of this research indicate that the motifs used in the Kurdish table of the mentioned people have a high semantic diversity and importance and include four geometric, plant, human and animal groups, of which animal motifs are the most used; Because it is influenced by the nomadic life of the Kormanj people. Among the human motifs, the figure of a girl is seen more often; Because the main weavers of the Kurdish table are women and girls. The tree motif is the most frequent plant motif due to its sanctity and being a sign of life and blessing. Abstract and geometric patterns also have a symbolic and decorative aspect.

  Keywords: symbol, carpet, Kurdish table, Kormanj, North Khorasan
 • Identifying and rating factors of preventing the formation of industrial cluster (A case study in North Khorasan Handmade Carpet Industry)
  Meysam Ebrahimi, Abbasali Rastgar*, Mohsen Shafiee Nikabadi Pages 119-133

  both The art of keeping it all in the And increase staff productivity The art of imitation by competitors is Model is based on industrial cluster. The aim of this study is That with the study of participants perceptions and beliefs To identify barriers factors to the formation of industrial clusters should Khorasan Carpet. In this study, Q methodology was used as an integrated approach. Participants in this study is 10 cases of managers, and producers of Khorasan Carpet. Were positively associated with research. This discourse space Have been collected from various sources After evaluating and summarizing the discussion Among the 134 Meter 52 For example, the following SQL statements (batch Q) The opinions of experts were. After collecting data from SQL sorting The data were analyzed using Q factor analysis. Distribution analysis showed that Paradigm can be 3 Distinct (Lack of appropriate infrastructure support and Lack of support and supplementary units, Terms weavers) Participants in the study Barriers to the formation of industrial clusters in North Khorasan Carpet Identified Approximately 62.8% of the total Of the total variance explained. Importance and priority barriers identified Patterns were obtained in based on subjective pattern and finally proposed some ways for omitting Identified pattern In order to implement the model of industrial clusters in the carpet industry

  Keywords: industrial cluster, Inhibiting factors, Handmade Carpet, North Khorasan, Q methodology