فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال دوم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن جوهری* صفحات 175-189
  در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تامل در خصوص این قسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچنین محدودیت یا عدم محدودیت وجه التزام به میزان تعهد اصلی می باشد، نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.
  کلیدواژگان: وجه التزام، قرارداد، عقود نامعین، تعیین خسارت
 • طیبه امامیان*، رباب امامیان صفحات 190-202
  فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در اینجا قاعده لاضرر موجب محدود شدن زوجین در اجرایی کردن آن حق میشود. کودکان بیدفاعترین انسانها میباشند و حمایت از آنان باید به مراتب بیشتر از بزرگسالان باشد و توجه به مصالح و منافع کودکان جزء اصول اساسی قوانین ومعاهدات بین المللی محسوب میگردد و تمامی جوامع باید سازوکارهای مناسبی را برای حفظ این اصول تدبیر نمایند. دیگر ذیحقی که در مقوله فرزند آوری وجود دارد، جامعه و مصالح آن میباشد. در قانون حمایت خانواده سال 1391 به این مهم توجه نموده و در ماده 23 و تبصره آن زوجین را به انجام آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری های واگیردار برای زوجین و فرزندان الزام نموده است. در تبصره همین ماده درصورتی که زوجین حامل بیماری های خطرناک برای جنین باشند، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدمثل گردد. اگرچه این ماده یک نوآوری و توجه به همه افراد خانواده و نیز جامعه میباشد، اما بعد از گذشت 7 سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ابهامات و نیز مشخص نبودن راهکار مناسب از سوی مقامات ذیصلاح هستیم.
  کلیدواژگان: حق فرزند آوری، سلامت کودک، مصلحت جامعه، قانون حمایت خانواده سال 1391
 • عطیه وجدانی فخر*، طلیعه وجدانی فخر، محمدرضا الهی منش صفحات 203-213
  در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرایمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثه ای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پاره ای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل می رساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشته اند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه می شود.
  کلیدواژگان: مباشرت، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر، ارتکاب جنایت، قانون مجازات اسلامی
 • مالک دوست محمدی* صفحات 214-230
  افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسایل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسایل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم بندی قرار می گیرد شیوه های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .
  کلیدواژگان: تقسیم، افراز، اشاعه، ادارات ثبت، اموال مشاع، مال مفروز
 • زهرا منصوری* صفحات 231-245
  بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت وجود یک رابطه قراردادی صحیح و الزام آور فی مابین مادر جایگزین و صاحبان جنین، مسیولیت های قراردادی ناشی از آن در خصوص نقض تعهدات و جبران خسارت میتواند منجر به مسایل حقوقی مختلفی گردد. در روش جایگزینی رحم، جنین را با وسایل پزشکی به رحم زنی بیگانه وارد می کنند و آن زن حمل را دربدن خود تا مرحله تولد پرورش می دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر متقاضی تسلیم می نماید. این پدیده، منشا بروز مسایل مختلف حقوقی است. نوع قراردادی که میان زوج متقاضی فرزند و بانوی صاحب رحم منعقد می گردد، شیوه نگارش، قالب و آثار حاکم بر آن، می تواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی داشته باشد؛ بنابراین از آنجایی که در این خصوص قانون خاص و یا رای وحدت رویه ای وجود ندارد. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است؛ که آیا قرارداد واگذاری رحم برای پرورش فرزند دیگری مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار میگیرد؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که؛ تبعیت این قراردادها از ماده 10 قانون مدنی برخوردار است. هدف از طرح این پژوهش این است که بررسی کنیم قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین. روش گردآوری اطلاعات و داده ها نیز کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
  کلیدواژگان: رحم جایگزین، باروری مصنوعی، مادر جانشین، والدین ژنتیکی
 • طلیعه وجدانی فخر*، محمدرضا الهی منش صفحات 246-259

  مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم می باشند بنابراین رابطه ابویت منحصرا قصاص را منتفی می کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود لازم به ذکر است که صرف وجود رابطه ابویت مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر کافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود است. آنچه در این مسیله  قابل توجه است، نحوه ارتکاب عمل نوعا کشنده است. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است؛ که چرا در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مادر در ردیف پدر قرار نگرفته است؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که؛ حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی درجایی که مادر قاتل و مقتول فرزند وی باشد در ردیف مجازات با پدر نیست. روش گردآوری اطلاعات و داده ها نیز کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود بوده است.

  کلیدواژگان: عنصر معنوی، قتل عمدی، قصد، نوعا کشنده، جنایت
|
 • Hassan Johari * Pages 175-189
  In some contracts, to guarantee the obligations fulfillment and compensate for damages caused by delay or their non-fulfillment, the parties stipulate an amount to be paid as obligation to another party in case of breach by the obligee. This amount is called “commitment”. One of the most common kinds of obligations is time-based incremental obligation. The significant point to ponder about this type of obligation is its time of suspension and restriction or non-restriction to the amount of original obligation. It is noteworthy that if the obligation is a fine for the obligation breach and a type of civil punishment intended for violation or obligation is to compensate damages caused to the obligor due to the obligation breach. To express the obligation significance in the current economic situation of the country, it will suffice with this point. In most contracts concluded between the parties of the contracts, they accept and agree on the obligation during the contractual conclusion
  Keywords: Obligation, Contract, indefinite contracts, Damages Determination
 • Tayebeh Emamian *, Robab Emamia Pages 190-202
  Child Birth is concerned as a stable right for couples who can freely decide on the birth time, number, age gap of their children, and even nowadays related to their gender. Besides, any right to compliance deals with some restrictions. Similarly, the right of couples to the child birth should not hurt the child's health and social benefits, since the harmlessness rule limits couples in performing the mentioned right. Due to the fact that children are the most defenseless human beings, their support should be much more than that of adults so that their interests is among the fundamental principles mentioned in international laws and treaties, and all communities have to devise the appropriate mechanisms to maintain these principles. Another party in the category of child birth is society and its benefits. In the 2013 family support law, this issue is of high significance and in article 23 and its note; it has required couples to perform some tests to diagnose infectious diseases for couples and children. The mentioned article illustrates if the couple have any dangerous diseases for the fetus, care and supervision should include the reproduction prohibition. Although this article is an innovation and attention to all members of the family and society, after 7 years of its approval, it still has some ambiguities and lack of obvious resolutions from the competent authorities. Given that, the present study aimed to provide a correct explanation of the right to child birth by relying on legal principles as well as adhering to the rule of harmlessness and social order so that we can witness the birth of healthy children in near future
  Keywords: Child Birth Right, child health, Social benefit, Family Support Law of 2013
 • Atiyeh Vejdanifakhr *, Talia Vodjani Fakhr, Mohammad Reza Elahi Manesh Pages 203-213
  In some cases, the innate nature of criminal act is punishable regardless of realization or non-realization of any result, and in this sense, to realize the criminal responsibility, there needs causality relationship, since the relationship always requires two parties (i.e. behavior and result) and when result is not essential, the existence of a causal relationship will not be necessary. In some crimes where obtaining a criminal result is essential for its realization, three conditions are required for the realization of criminal responsibility: (i) the presence of criminal behavior, (ii) occurrence of a harmful incident, and (iii) existence of causal relationship between criminal behavior and harmful event. It is feasible to explore and prove causal relationship in some cases, especially when an agent was involved in the result realization, as someone killing somebody by a gun. Instead of providing a vivid and decisive rule, the 2012 Islamic Penal Code attempted to provide some solutions by taking certain situations and conditions into account. Given that, in transverse case of stewardess multiplicity, the result is taken into account of all parameters, and in the longitudinal case, the last stewardess may be the guarantor, the first stewardess, or even both. Besides, in the multiplicity assumption of causes transversely, equal responsibility has been ordered, and in case of longitudinal involvement, provided the unintentional crime, the primary stewardess has been mainly affected
  Keywords: Stewardship, causation, association of cause, stewardship, committing crime, Islamic Penal Code
 • Malek Dostmohammadi * Pages 214-230
  Separation, one of the branches of division, is among the cases considered as the dissolution cause of diffusion. Accordingly, each partner will take the possession of a certain part of property and will own it. Concerning the distribution of diffusion properties, some significant issues can be raised, among which the separation nature, the competent authority for separation, and decision-making about the request for separation of common property are prominent. There is no legal provision concerning the separation nature. Besides, there is a disagreement between jurists and lawyers. However, it seems that its nature is considered as a contract. From ownership viewpoint of property by individuals and its legal facets, all properties are divided into the common and exclusive properties. Yet, the methods of dividing common and exclusive properties are different. Diffusion in ownership may be voluntary or forced. It is noteworthy that that due to various issues on ownership in common property, individuals do not want to share property with others, and thereby, the division of common property rises. Competent authorities should be examined for distribution and allocation of common property and its formalities that is sometimes court and Real State Registry Office. In this study, the allocation of common property and its relevant procedure are analyzed as well as the other related issues
  Keywords: division, Separation, Distribution, Real State Registry Offices, common property, Separate Property
 • Zahra Mansouri * Pages 231-245
  Pregnancy using uterus surrogacy technique is the one where embryo belonging to an applicant couple is transferred to the uterus of a healthy fertile female and after the pregnancy; the baby is delivered to the original parents. Given that permission, there is a different argument among jurists and lawyers. However, some jurists have mentioned this permission under some certain conditions. If there is a correct and binding contractual relationship between the surrogate mother and fetus owners, the resulting contractual responsibilities relevant to the obligations breach and its compensation can lead to various legal issues. In uterus surrogacy technique, fetus is inserted into the uterus of another female through some medical equipment, and that female nurtures the fetus in her body until the birth stage and after delivery, she presents the baby to the applicant's parents. This phenomenon is the emergent point of various legal issues. The type of contract that is concluded between a couple seeking a child and a female with uterus surrogacy, the recording method, format, and its governing works can play a significant role in solving the parties concerns and preventing the potential disputes and lawsuits, since there is no specific law or unanimity opinion in this regard. In the present study, the researcher seeks to answer this question that if the delivery contract over the uterus to raise another child is subjected to Article 10 in the Civil Code? To answer the mentioned above question, the hypothesis is raised that compliance with these contracts is subjected to Article 10 in the Civil Code. This study aimed to examine if the contract of uterus surrogacy is a substitute of definite or indefinite contracts. The data collection was done through analyzing the library-based resources
  Keywords: Surrogate Uterus, Artificial Fertility, surrogate mother, genetic parents
 • Talieh Vedjani Fakhr *, Mohammad Reza Elahi Manesh Pages 246-259

  According to the Article 301 of Islamic Penal Code in 2013, retribution is proven if perpetrator is not the perpetrator's father or paternal ancestor, and the perpetrator is sane and equal to the perpetrator in religion. Article 301 of Islamic Penal Code expresses this significance. Therefore, parental relationship excludes retribution exclusively, but blood money and atonement are appropriate. Although the murderer is sentenced to deflation punishment, blood money and atonement are maintained. Furthermore, the murderer is sentenced to deflation punishment. The existence of parental relationship prevents the retribution proof, even if the infidel father kills his Muslim child. Since there was a requirement to prohibit retribution, and thus there is the non-requirement principle. It is worth to note the way of committing the act is frequently fatal. In the present article, the researcher seeks to answer this question that why mother is not included in line with father in Article 301of Islamic Penal Code? To answer, the hypothesis is raised that according to Article 301 of the Islamic Penal Code, where the mother is the murderer and the victim is her child, the punishment is not the same as that of father. The data collection was done through analysing the library-based resources

  Keywords: spiritual element, intentional murder, intention, Frequently Fatal, crime