فهرست مطالب

نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)
پیاپی 58 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • حسین منصورنژاد، محمود رضایی دشت ارژنه* صفحات 1-26
  شاهنامه فردوسی، بزرگ ترین حماسه ملی ایران است که علی رغم روساخت ساده و زودیابش، متنی دشوار و دیریاب است و از همین ‏رو با وجود شرح های متعدد و مقالات مستقل در تبیین برخی ابهامات آن، هنوز هم ضبط بسیاری از ابیات، مورد تردید است و هم گزارش شارحان درباره برخی از بیت ها پذیرفتنی نمی نماید. در این جستار، نگارندگان با واکاوی برخی از بیت های شاهنامه ویراسته جلال خالقی مطلق، دریافتند نارسایی ها و ابهاماتی که در شرح برخی از ابیات دیده ‏می شود یا از عدم توجه کافی به بافت متن ناشی شده و یا ناشی از ضبط نادرست بیت است. از این‏ رو، در این جستار، ابتدا با تکیه بر متن شاهنامه و یاری‏ گرفتن از ذهن و زبان فردوسی و سپس با غور در منابع برون‏ متنی و مقایسه و نقد گزارش ‏های شارحان در کتب و مقالات مرتبط، ضبط و گزارش چند بیت مورد بررسی انتقادی قرارگرفته و پس از بیان کاستی ‏ها، نویسش، خوانش یا گزارش موجه‏ تر و درخورتری برای ابیات پیشنهاد شده‏ است.
  کلیدواژگان: ابیات بحث ‏انگیز، بررسی تحلیلی، شاهنامه فردوسی، ضبط، گزارش
 • سمیه تقی زاده ثمرین، ابوالقاسم رادفر*، علی رضا شعبانلو، فرانک جهانگرد صفحات 27-53

  قهرمانان اساطیری در متون حماسی ملل مختلف در قالب ها و اشکال گوناگون بروز می کنند؛ اما اغلب سرگذشت یکسانی دارند و مراحل مشابهی را پشت سر می گذارند. آزمون و روایت های وابسته به کلید واژه آزمون، یکی از موضوعات مشترک بسیاری از اساطیر جهان است و معمولا این موضوع از نقاط عطف روایات و از مهم ترین بسترهای انگیزشی قهرمان برای کنش آغازین روایت ها است. آزمون های اساطیری با اهداف گوناگونی به اجرا درمی آمده اند و نه تنها خاص پهلوانان و قهرمانان؛ بلکه در جاهایی از اساطیر اختصاص به خدایان داشته اند. مسیر قهرمانی شخصیت های درخشان اسطوره ای از گذرگاه آزمون و در بوته امتحان قوای جسمانی و روحانی می گذرد. آزمون یکی از آیین هایی است که در میان تمامی اسطوره های ملل وجود داشته است و تاریخی به دیرینگی خود اسطوره دارد. آزمون شوندگان که اکثرا از طبقه پهلوانان در اساطیر می باشند گاه به صورت کاملا دلخواه و اختیاری همچون رستم و اسفندیار، اقدام به پذیرش آزمون می کنند، گاه همچون هرکول و اولیس از سر اجبار تن به آزمون می دهند و سیلی از دخالت نیروهای مافوق طبیعی آن ها را از آزمونی به آزمونی دیگر می کشاند. آزمون ها گاه پذیرفته نمی شود و آزمون دهنده مجبور است به جای آزمون پذیرفته نشده آزمونی دیگر را از سر بگذراند. پهلوانان که آزمون شوندگان بی چون وچرای اساطیرند، هرکدام بدون استثنا به آزمون پاکی و بی گناهی مبتلا می شوند، از جمله رستم، اسفندیار و اولیس در مصاف زن جادو، گیلگمش در مصاف ایشتر و هرکول در مصاف هیپولیت و زنان آمازونی. پهلوانان آنجا که پای آزمون سنجش توانایی در میان است و باید زور بازوی خود را نشان دهند، متناسب با دشواری ها و سختی های آزمون تلاش می کنند و با موفقیت از آن ها گذر می کنند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که مطالعه تطبیقی آزمون های اساطیر در حماسه های ملل مختلف، از چه شباهت ها و تفاوت هایی بین آن ها حکایت می کند؟

  کلیدواژگان: اسطوره، آزمون، ایرانی، یونانی، هندی
 • ندا بصاری، عزیز حجاجی کهجوق*، آرش مشفقی صفحات 54-71
  عارفان در خلوت و انزوای خود از رهگذر شهود و اشراق که ابزار معرفتی آنان است، به فضاهایی گام می نهند که عقل از ادراک آن عاجز و زبان از توصیف آن ناتوان است. فضاهایی که خاستگاه تجلیات غیبی و مرموز آنان است. این فضاها به دستیاری وهم و خیال یا آمیزه هایی از هر دو ایجاد می گردد. دشواری فهم این فضاها از آنجا برمی خیزد که عموما خیال و وهم دو نام برای یک حال ذهنی تصور می شود درحالی که خیال به دلیل ابتنایش بر محسوسات، با وهم فرق دارد. اگر چه این هر دو در ساختن عالم رویا دخیل اند. به سخن دیگر رویا محصول تقابل و تعامل دو نیروی واهمه و تخیل است که خود با جهان واقع رویاروی می گردد. هدف از این پژوهش بازنمود احوال عارف، در لحظه های شهودی ورود او به این فضاها و نحوه تاثیرپذیری اش از این احوال روحانی است. دستاورد عمده این پژوهش درک این نکته است که انزوا و در خود فرورفتن عارف گاه زمینه ساز رویاهای عارفانه و کشاندن عارف به وادی تجربه های ژرف، متفاوت و در عین حال توصیف ناپذیر است. پژوهش حاضر داده های خود را از طریق روش کتابخانه ای به دست آورده و آن ها را با بهره گیری از روش توصیفی تحلیل کرده است.
  کلیدواژگان: عرفان، فضا، خلوت گزینی، کشف و شهود
 • شهلا حاج طالبی، سید مهدی نوریان*، قربانعلی ابراهیمی صفحات 72-95
  رشید تبریزی از شاعران پرکار و ناشناخته عصر صفوی در قرن 11 ه.ق است. از مفصل ترین و مهم ترین مثنوی های او «جواهرالاسرار» است که نسخه های خطی آن در کتابخانه ملی ملک (نسخه اساس مقاله) و دانشگاه تهران نگهداری می شود. این اثر درواقع رساله ای ادبی_علمی درباره سنگ های قیمتی است که برخلاف جواهرنامه های معروف پیشین به نظم سروده شده است و برخی جنبه های داستانی و اساطیری و عقاید قدیم را نیز بازتاب داده است. در این پژوهش ضمن معرفی نسخه های خطی مثنوی جواهرالاسرار، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ساختار این مثنوی و ارتباط آن با جواهرنامه های متقدم پرداخته شده. براساس بررسی های این جستار، مثنوی جواهرالاسرار در عین حال که از آثار دیگر اقتباس کرده و تاثیر پذیرفته است، برخی جواهرات و حکایت های منحصر به خود را دارد. همچنین به علت ارتباط ایران با هند و اروپا در زمان صفویه، برخی حکایت ها و منابع منظومه به این سرزمین ها ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: مثنوی جواهرالاسرار، جواهرنامه، رشید تبریزی، شعر عصر صفوی، نسخه خطی
 • لیلا خیاطان، فرزانه یوسف قنبری*، نسیم خواجه زاد، مسعود خردمندپور صفحات 96-122
  بزرگ علوی یکی از بزرگ ترین داستان نویسان معاصر است که در تکامل داستان کوتاه و گستردگی آن در ادبیات معاصر نقش بسزایی دارد. او در تمام داستان هایش با واقع گرایی انتقادی به بیان مسایل مختلف جامعه پرداخته است. یکی از داستان های کوتاه بزرگ علوی، داستان عفو عمومی است. نویسنده در این داستان، واقعیات اجتماعی و تحولات جامعه آن دوران را به تصویر کشیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا  مسایل مورد نقد در این داستان با نظریه جامعه شناختی مجازات دورکیم، انطباق داده شود. تفکر امیل دورکیم در رابطه با مجازات این است که، مجازات، کارکرد انسجام بخشی به اجتماع را دارد. از نظر او، هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، به ارزش ها و اخلاقیات جامعه تعرض می شود. در نتیجه، جامعه احساس خطر کرده و عکس العمل نشان می دهد. مجازات، عکس العمل هیجانی و طبیعی جامعه نسبت به نقص ارزش های جمعی است. نگارنده در این پژوهش درصدد آن است تا به شیوه تحلیلی - توصیفی و روش کتابخانه ای به بررسی داستان کوتاه «عفو عمومی» از بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی مجازات دورکیم بپردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اگرچه مجازات ها در طول  دوران، دچار دگرگونی می شوند؛ ولی اصل و پایه آن ها تغییر نخواهد کرد. از این نظر، تغییر و دگرگونی مجازات ها به نوعی، سازگاری مجازات با وجدان جمعی زمان می باشد. در واقع به تبع دگرگونی جامعه، مجازات نیز تغییر می یابد.
  کلیدواژگان: بزرگ علوی، دورکیم، داستان کوتاه، عفو عمومی، مجازات، نقد جامعه شناختی
 • ملیحه حدیدی، شهربانو صحابی*، جلیل امیرپور داریانی صفحات 123-152
  بسیاری از حرکت های فردی و جمعی بشر نمونه ای کهن در ناخودآگاه جمعی دارد و راهبر فرد به سوی هدف خاصی است. یکی از این تفکرات فرازپویی یا رسیدن به تمامیت است که امری فطری است. یونگ این تلاش و پویه یا سفر به ناخودآگاه را که فرازمانی و فرامکانی است، «فرایند فردیت» می نامد. این فرایند به صورت جریان صدور کهن الگوها از تاریکی ناخودآگاه جمعی به ناخودآگاه فردی، در آثار ادبی ملل جهان دیده می شود. مضمون اصلی داستان «در پس آینه» فرخزاد هم کمال جویی و فرازپویی است که در فرایندی نمادین، بیرونی و درونی، حاصل می گردد. این مقاله با روش تحلیلی نشان می دهد، طوطی (قهرمان داستان) در دورانی از مرحله رشد، به پوچی زندگی عادی پی برده، قوانین ساختگی را برنمی تابد، در نتیجه طی سفر، با جستجو به هویت، آگاهی و استقلال لازم دست می یابد. در این سیر و سلوک (فرایند فردیت) یا سفر روان (در ناخودآگاه)، «قهرمان» مجبور به شناخت شماری «کهن الگو ها»ییست که در مراحل گوناگون این فرایند با شدت و ضعف، در داستان، پدید می آید. قهرمان برای رسیدن به تمامیت و شناخت خویشتن، «نقاب» دروغین شخصیت کاذب خود را کنارگذاشته و با شناخت (آنیما/آنیموس) و جنبه های مثبت و منفی آن، موفق به کشف مراحل آن می شود. سپس با راهنمایی های «پیر فرزانه» و مبارزه با جنبه های متعدد «سایه»، از مرحله دشوار «مرگ و تولد دوباره» عبور نموده و با پیر دانا به هدایت ره پویان رستگاری می پردازد.
  کلیدواژگان: در پس آینه، فرایند فردیت، فرخزاد، کهن الگو، یونگ
 • نسرین عمران نژاد، پروانه عادل زاده*، کامران پاشایی فخری صفحات 153-178
  طبق نظریه اریک برن هر فرد دارای مجموعه ای از الگوهای رفتاری خاصی است که معرف حالت روانی اوست، اما ممکن است همین فرد در حالت روانی متفاوت، الگوهای رفتاری دیگری را بروز دهد که غالبا متناقص با رفتار قبلی اوست، و این سبب پیدایش « نظریه حالات من» شده است. اریک برن بنیان گذار تحلیل رفتار متقابل «حالات من» را به سه بخش والد، بالغ و کودک تقسیم می کند. طبق نظریه اریک برن «والد» یکی از سه حالت شخصیت انسان است که انسان آن ها را از والدین، یا الگوهای قدرت فرامی گیرند. «والد» به دو صورت والد حمایتگر مهربان و «والد» کنترل کننده مستبد ظاهر می شود. که هر کدام از آن ها به دو جنبه مثبت و منفی تقسیم می شوند. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی با استناد به تاریخ بیهقی و نظریات اریک برن و رویکرد میان رشته ای مولفه هایی چون ابعاد سه گانه شخصیت، انواع والد و مصادیق آن را در شخصیت امیر مسعود غزنوی مورد تحلیل قرار می دهد. در این بررسی معلوم می شود که مسعود غزنوی در موقعیت های مختلف چگونه عمل می کند و به چه روشی (من) والد خود را در قالب اعمال خود آشکار می نماید و این رفتار ریشه در چه تنش روحی و روانی وی قرار دارد. از بررسی نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود که امیر مسعود در بیشتر مواقع «بالغ» خود را حذف و از حالت «والد» مستبد خود تصمیم گیری می کند و رویکردهایی از جمله اظهار قدرت، تهدید و ارعاب و استبداد را ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: اریک برن، رفتار متقابل، والد، تاریخ بیهقی، امیر مسعود غزنوی
 • راشین مبشری*، حسین حسن پور آلاشتی، مرتضی محسنی صفحات 179-201
  نحوه فکر کردن که حاصل تاثیر فرآیندهای مغزی است می تواند انواع قواعد نحوی را تولید نماید؛ بنابراین انواع عوامل شامل انگیزه، ترس، تاکید و... باعث جابه جایی جایگاه کلمات و تولید انواع آرایه بیانی و کلامی می شود که این نیز به نوبه خود منطق های تصویری مختلفی را به وجود می آورد. طرحواره ها مرز مشترک میان مولف، متن و مخاطب هستند که بر اساس منطق خاص تصویری می توان آن ها را بازنمایی کرد. بر اساس همین رویکرد و با توجه به هم پوشانی تفسیر متن و  مولف و تاییدهای روانشناختی  شعر «هدیه» فروغ فرخزاد از تصویر سینمایی بهره می گیرد، چرا که این شعر بر مبنای تصاویر عمق بر پایه تصاویر اثباتی از طریق قابلیت حسی (بینایی) و تجسم عمل (نور و تاریکی) به کار گرفته شده است. به لحاظ ساختار تصویرپردازی، شب و تاریکی به عنوان تصویر مرکزی، در کانون قرار دارد که با استفاده از مجاز و همچنین با بهره از نمادپردازی، با هدف اختصار که نمای بسته را توجیه می کند، تصاویر شعری خلق شده اند. لحن این تصویر بر اساس موسیقی شعر که بر وزن بحر مجتث است، لحنی غمگین دارد و در نتیجه ریتمی آهسته در ارایه را می طلبد. این شعر دارای دو بند است که با توجه به محتوا باعث می شود مرحله آغازین و پایانی در تصویر متضاد باشند. همچنین این شعر به لحاظ کارکردی، اجتماعی است و همچون بیانیه ای انتقادی، هم به نقد جامعه و هم به راه برون رفت از بن بست اجتماعی و فرهنگی می پردازد.
  کلیدواژگان: آرایه، تصویر، دستور زبان، طرحواره، فروغ فرخزاد
 • سروناز جاویدان، محمدعلی گذشتی*، علی اصغر حلبی صفحات 202-225

  موضوع مقاله حاضر، مقایسه، بحث، بررسی و تحلیل ویژگی های زبانی و جامعه شناختی، دو نامه یکی از قایم مقام فراهانی، با موضوعی بین دولتی و دیگری از امیر نظام گروسی، با موضوع مشکلات داخلی کشور، است. از آن جا که این نامه ها در چارچوب نظام ارتباطی قابل بررسی اند، آن ها را با نظریه ارتباطی یاکوبسن سنجیده ایم و از لحاظ پیوند زبان با آگاهی و جامعه، از نظریه راجر فالر که در یک نگاه اجمالی رهیافتی نقادانه برای تحلیل متون ادبی با بهره گیری از داده های دانش زبان شناسی است، استفاده کرده ایم. در این نوشته، نامه ها از جهات مختلفی با هم سنجیده شده و برخی از مشابهت ها و مغایرت های آن ها، توضیح داده شده است. اطلاعات مربوط به موضوع مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به دست آمده و روش تحلیل این داده ها کیفی و تحلیلی بوده است. کوشیده ایم داده های تحلیل شده را در چارچوبی مشخص و زیر عنوان هایی معین قرار دهیم تا دسترسی به آن ها آسان تر صورت پذیرد. هدف از این بررسی نشان دادن طرز نگارش منشآت عصر قاجاریه و چگونگی محتوای اجتماعی و سیاسی آن ها بوده است. مهم ترین دستاورد نویسندگان این بوده است که طرز نگاه این دو نویسنده، که البته خود تابعی از طرز نگاه حکومت به مسایل داخلی و جهانی است، بر زبان آنان اثر گذاشته و سبب اختلاف آن دو شده است.

  کلیدواژگان: نامه، قائم مقام، امیر نظام گروسی، راجر فالر، زبان، جامعه شناسی
 • بهزاد پورقریب*، مسعود احمدی صفحات 226-249
  درک روایت ها به واسطه علمی نظری به نام روایت شناسی بررسی و تحلیل می شود و آنچه از ریشه ساختارگرای روایت شناسی در دامنه نظرات صاحبنظران این حوزه شکل گرفته است، به تعبیری روایت شناسی ترکیبی نامیده می شود. این جستار بر آن است تا با توجه به بوطیقای ساختارگرا و مباحث روایت شناسی عمده نظریات روایت شناسان که در این زمینه شکل گرفته است، داستان پرنده من فریبا وفی را تحلیل و بررسی نماید. وفی از نویسندگان زنی است که در بستر روایت زنانه در داستان «پرنده من» براساس مولفه هایی که در این پژوهش با نام شخصیت پردازی،  کانونی شدگی و زمان روایی به آن پرداخته می شود، توانسته است مخاطب را با این داستان همبوم کند و داستانی روایت پذیر خلق کند تا از طریق بررسی این مولفه ها تکامل اشخاص داستان در سیر تکوینی آن مشاهده شود و بحث سفر و مهاجرت در وجوه بیرونی و درونی اذهان شخصیت زن و مرد داستان به ساماندهی روانی آنان در بحث زنجیره روایی روایت بینجامد و در بحث کانونی شدگی، پرنده روح زن و مرد داستان که در اسارت ترس و وابستگی محصور شده بود به رهایی این اشخاص در بحث مولفه های روانشناختی در کانونی شدگی برسد. این مقاله در این گفتار به روش توصیفی تحلیلی - تطبیقی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: روایت، روایت شناسی ترکیبی، بوطیقای ساختارگرا، پرنده من
 • هانیه امینی، معصومه خدادادی مهاباد*، اشرف چگینی صفحات 250-276
  درک رویدادها و درونمایه هر داستان با زمان روایتگری آن ارتباط تنگاتنگی دارد. ژنت به عنوان تاثیرگذارترین نظریه پرداز در خصوص زمان متن در نقد روایت شناختی، کشف جزییات زمان روایی را میسر می سازد. هدف این جستار، بررسی تطبیقی زمان روایی با تاکید بر نظریه جامع ژنت و سازوکارهای ساختاریابی او در دو روایت پله آس و ملیزاند و زال و رودابه از سه منظر: ترتیب زمانی، دیرش و بسامد است تا قواعد عام زمان روایت و قانون مندی های آن واکاوی گردد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و با تاکید بر وجوه اشتراک و افتراق کاربست شگرد روایی زمان روایت، به واکاوی تطبیقی و تحلیل دو داستان می پردازد. ساختار روایی این دو اثر، از منظر ژنت، سامان بندی زمانی متفاوتی دارند. اثر روایی پله آس و ملیزاند برخوردار از زمانمندی خطی منظمی است که به جنبه دراماتیک اثر، قدرت می بخشد اما در زال و رودابه شاهد برهم خوردن توالی زمانی رویدادها و گذشته گویی ها و آینده گویی های متعددی هستیم. بنابراین پله آس و ملیزاند برخلاف زال و رودابه، فاقد زمان پریشی است و شگرد دیرش در زمان روایت در دو داستان، مبتنی بر صحنه پردازی است و فرم نمایشی، این دو اثر را، تبدیل به متونی پر گفت وگو کرده است. علاوه بر این، بسامد نقل منفرد در دو روایت، وجه غالب است.
  کلیدواژگان: پله آس و ملیزاند، زال و رودابه، زمان روایت، ژرارژنت، فردوسی، مترلینک
 • سید محمدرضا قریشی، سعید خیرخواه*، عبدالرضا مدرس زاده صفحات 277-302

  با کشف آهن افزون بر دگرگونی های مادی، سامان اندیشگی و فرهنگی جهان نیز دچار دگردیسی می شود. ارزش، ژرفا و پیامدهای این کشف سبب پدیداری عصری با ویژگی های برجسته و دیگرسان به نام آهن است که اسطوره ها و قهرمانان ویژه خود را می آفریند. ایران نیز به عنوان یکی از کهن ترین  تمدن های جهان و نخستین مراکزی که به فناوری گدازش و برون آوری آهن دست می یابد از برآیندهای فرهنگی آن بی بهره نمی ماند. نام آورترین قهرمان ایرانی این عصر کاوه آهنگر است که در هزاره تاریک و پرآشوب ضحاکی (روایت ایرانی آغاز عصر آهن) ظهور و زمینه را برای بازآفرینی جهان اشامند به دست فریدون فراهم می کند. کاوه برخلاف آوازه و نفوذ هماره اش بر اندیشه ایرانی، بازتاب درخوری در اسطوره های میهنی و دینی ایرانی نمی یابد. همین امر برخی از پژوهشگران را بر آن داشته تا وی را شخصیتی افسانه ای و برساخته گوسانان اشکانی و نویسندگان خدای نامه های روزگار ساسانی بپندارند که بی گمان باورپذیر نمی نماید، چرا که با بنیادهای فکری مردمان پیشا تاریخ در فهم هستی ناسازگار است. کاوه مانند دیگر شخصیت های اسطوره ای دارای خویشکاری های نمادین و کارویژه های استعاره گون است. در این پژوهش سعی می شود با بهره گیری از تحلیل کهن الگویی، نگرش تطبیقی و روش کتابخانه ای بن مایه های اساطیری میان ورد کاوه در شاهنامه را بررسی کرده و با پی ریزی انگاره های تازه برآیندهای نوینی ارایه نموده و نشان دهد که کاوه قهرمانی پیشا تاریخی است که بنا به دلایلی از صحنه اساطیر ایران زمین محو می شود.

  کلیدواژگان: عصر آهن، آهنگران، کاوه آهنگر، اندیشه ایران شهری، باززایی جهان
 • زهرا بیاتیانی، حمیدرضا اردستانی*، فرزانه یوسف قنبری، نصرالله امامی صفحات 303-328

  اشاره به قصه انبیا، یکی از موضوعاتی است که در اکثر متون ادب فارسی؛ به ویژه در ادبیات عرفانی به آن اشاره شده است. مولانا و شمس تبریزی دو عارف بزرگ ادب فارسی اند که بر روی اندیشه و افکار یکدیگر، تاثیرگذار بودند و با ترویج افکار و اندیشه های خود، سبب رونق و غنای ادب عرفانی شدند. پژوهشگران، پژوهش های متعددی در زمینه تشابهات و نکات اشتراک این دو عارف پرداخته اند، اما در خصوص جایگاه و مقام انبیاء در اندیشه این دو، پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. در این جستار نگارندگان، تلاش نموده اند به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، به بیان تضادها و تفاوت های نظرگاه خاص مولانا و شمس تبریزی درباره انبیاء و بزرگان دین بپردازند. با بررسی آثار مولانا و شمس می توان نتیجه گرفت که مولانا در سراسر مثنوی و همچنین در فیه مافیه به زندگی و داستان پیامبران پرداخته است تا از طریق داستان، علاوه بر جذب مخاطب و ایجاد رضایت و خرسندی به اندرز و نصیحت او بپردازد و دشواری های راه سلوک را برای کسانی که بی واسطه توان درک و فهم این مراحل و مراتب را ندارند در قالب داستان، آسان و قابل فهم گرداند. شمس تبریزی بر اساس آرا و اندیشه های خاص خود به داستان پیامبران در گفتارش پرداخته است؛ اما چون هدف او آموزش و نصیحت نمی باشد، مانند مولانا به داستان پردازی و گاهی اوقات به نتیجه گیری هم چندان توجهی ندارد و در داستان پیامبران، بسیاری از اوقات به یک یا حداکثر دو رویداد در زندگی پیامبری توجه کرده است.

  کلیدواژگان: مولانا، شمس، انبیا، مقایسه، جایگاه
 • محمد پوریاورچوبر، احمدرضا نظری چروده*، معصومه نظری چروده صفحات 329-357

  حضور جاودانه حافظ نه تنها در تاریخ و تاریخ ادبی ایران، بلکه در ذهن و ضمیر فارسی زبانان سراسر جهان، او را به یک «خاطره ازلی» تبدیل کرده و به همین دلیل درباره او و شعرش، از جهات مختلف و به فراوانی، سخن گفته شده است. اما باب بحث و گفتگو درباره پوشیده گویی و بیان غیر مستقیم و پرابهام و ایهام روی دادها و طنزهای گزنده و کنایه های رسوا کننده و شگردهای زبانی دیگری که به دو پهلوگویی هایش باز می گردد، همچنان باز است. در نوشته حاضر ساختار و محتوای دو پهلوگویی های حافظ که از ویژگی های بارز سبک اوست، بررسی و تحلیل شده است. این ویژگی شعر او در اثر تسلسل خواطر و تداعی معانی ذهن را درگیر می کند و در عین حال هرگز هم به قطعیت نمی رسد. این فضیلت بی همتای شعر حافظ که کلام او را از سخن دیگران متمایز می سازد و سبب اعتلا و جاودانگی آن می گردد، قاب و قالبی برای بیان اندیشه هایی است که بیانشان به صورت صریح خالی از خطر نبوده است. حافظ با همین شگرد است که در برابر قدرت حاکم می ایستد و به یاری آن، گفتمان مسلط حکومت را وارونه می کند و به رهایی مردم از جمود و خشک اندیشی و وابستگی هایشان کمک می کند. داد ه های این تحقیق از رهگذر مطالعات کتابخانه فراهم آمده و با استفاده از روش تحلیلی توصیف شده است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که ابزارهای پوشیده گویی و ایهام های حافظ، در همان حال که جزیی از اندیشه ساختارمند او به شمار می آیند، در پیوند با خود هم نوعی از ساختار سیاسی و ضد قدرت را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: حافظ، تداعی معانی، سخن دوپهلو، ایهام، قدرت
 • تکتم نیازمند، حمیدرضا سلیمانیان*، علی ساجدی صفحات 358-378

  شخصیت مجموعه ای از صفات روانشناسی است و صفات روانشناسی ویژگی هایی هستند که تفاوت ها و شباهت های روان افراد با یکدیگر را بیان می کند. شاهنامه فردوسی از آثاری است که در آن به شخصیت توجه فراوان شده است. آن چه فردوسی را از دیگر داستان نویسان متمایز می کند توجه به ویژ گی های روانی و کنشی شخصیت ها متناسب با موضوع حماسه است. بهره گیری خودآگاهانه از نمادها نشان دهنده یک کنش مربوط به روانشناسی بسیار مهم است و افزون بر آن انسان نمادهای ناخودآگاه و خودانگیخته را نیز می آفریند که اگر بخواهیم کارکرد ذهن بشر را بهتر بفهمیم ناگزیر باید به آن دست یابیم. این پژوهش به روش (توصیفی _تحلیلی_ تطبیقی) و استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است. در این پژوهش برآنیم که با بهره گیری از نظریه روان شناسی یونگ به تحلیل شخصیت های نمادین داستان نبرد بزرگ کیخسرو بپردازیم و از آن جا که شاهنامه فردوسی حماسه ملی ایرانیان است و ریشه در ناخودآگاه قومی و ملی آن ها دارد این ویژگی قابلیت مناسبی به آن می دهد که از دیدگاه یونگ تحلیل شود. می توان مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر را چنین برشمرد: سایه، بخش شیطانی، ناسازگار و فرومایه روان انسان است. گرفتار شدن در تیرگی های درون، به منزله تحقق بخشیدن به سایه است و برای رهایی از سایه باید با تامل بر درون خویش، از ابعاد تیره شخصیت خود باخبر شد که در فرآیند فردیت یافتگی (خودشکوفایی فرد) با آگاهی از خود واقعی تیرگی های سایه کنار رود و فرد به «خود واقعی» برسد.

  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، نبرد بزرگ کیخسرو، روان شناسی، شخصیت، یونگ
 • امینه معرفتی، سعید فرزانه فرد*، حسین نوین صفحات 379-402
  آشنایی زدایی، اگرچه به عنوان یکی از مباحث نقد ادبی معاصر مطرح گشته؛ در تمام روزگاران گذشته، چه در صورت و چه در معنا، وجود داشته و ضامن پیشرفت شکل و محتوای اندیشه بشری بوده است. در حقیقت آشنایی زدایی، ابزار رهایی انسان از بی توجهی او به آن چیزی است که روزی برایش ارزش داشت و حتی مقدس بود، اینک به دلیل عادت زدگی، توج او را جلب نمی کند. بی تردید، شاعران از شمار برجسته ترین عادت زدایان جوامع بشری بوده و همواره مردم را به دو مسیر توجه به نوشدگی جهان و تکیه بر فلسفه آگاهی های پیشین، سوق داده اند. به این اعتبار، حافظ که بزرگ ترین شاعر تمام اعصار به شمار می آید؛ بیش از دیگران به این مساله حساسیت نشان داده و کلام او، مصداق بارز آشنایی زدایی از اندیشه های انسان سازی بوده است که حکومت ها به وسیله عمال خود، آن ها را عادی جلوه داده یا وارونه می کرده اند. او برای معطوف کردن نگاه مردم به ارزش های مغول از شگردها و هنرسازی های متعددی مثل ایهام، صفت های ناساز، ترکیب های اضافی و وصفی، کهن گرایی، خلاف انتظارها و ابزارهای دیگر بهره می گیرد. این پژوهش با هدف نشان دادن شگردهای آشنایی زدایی و تاثیر آن بر اندیشه اجتماعی حافظ پدید آمده است. اطلاعات این پژوهش از طریق روش کتابخانه ای فراهم آمده و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، تحلیل و گزارش شده است. از نتایج قابل ذکر این پژوهش، می توان به هنر حافظ در بهره گیری از آشنایی زدایی برای مبارزه با «قدرت» اشاره کرد.
  کلیدواژگان: آشنایی زدایی، خلاف عادت، خلاف انتظارها، اندیشه اجتماعی حافظ
 • احمد رضوان دوست، امیربانو کریمی فیروزکوهی*، علیرضا صالحی صفحات 403-429
  فانتزی مبحثی نو در ادبیات است که ریشه در اسطوره ها و داستان های پریوار دارد. قصه های عامیانه گستره حضور عناصر فانتزی و خیالی است. فانتزی اسرارآمیزترین و هراسناک ترین گونه داستانی است که با شکست حصار ذهن، جهانی مملو از حوادث  شگفت انگیز و موجودات فراطبیعی را موازی یا گره خورده با جهان واقعی خلق می کند. داستان عامیانه بوستان خیال سرشار از این عناصر و صحنه های اسرارآمیز است، داستانی که بر اساس واقعیت تاریخی آغاز می شود و نویسنده برای خلق موجودی اساطیری از قهرمان داستان که خلیفه چهارم فاطمیان است، او را در دنیایی مملو از عناصر خیالی و فانتزی قرار می دهد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و نشانه شناسی داستان های فانتزی به استخراج عناصر و شگردهای فانتزی و خیال انگیز داستان مانند مکان ها و شخصیت های تخیلی، جادو و طلسم پرداخته، کارکرد عناصر فراطبیعی بر کنش قهرمان و فضای فانتستیک این افسانه را روشن  می سازد. یافته های این پژوهش نشان داد: این داستان گاه از نوع فانتزی ناب یا فراتری است و گاه از نوع فانتزی فروتری. نویسنده گاه عناصر فراطبیعی را به دنیای واقعی داستانش فرامی خواند و گاه برای داستان مکان و زمان تخیلی و حوادث تازه ابداع می کند. از جمله مولفه های اساسی فانتزی در این داستان طلسم و جادوگری است. قلعه های سهمگین و     باغ های جواهرنشان، محل رزم و بزم موجودات طبیعی و فراطبیعی است.
  کلیدواژگان: بوستان خیال، جعفری حسینی، شبه قاره هند، عناصر فانتزی، معزنامه
 • آذردخت خطیبی، رحیم طاهر*، رضا فهیمی صفحات 430-456
  اسفار کاتبان رمانی متفاوت است. خلاصه کردن آن، اگر ممکن باشد، به تامل بسیار و دقتی درخور، نیازمند است. ویژگی های متفاوت این رمان، با عناصر سازنده داستان های پست مدرن، همخوانی چشمگیری دارد. زیرا از روایت های متعددی که به نوعی با هم ارتباط دارند، تشکیل می شود. ولی آغاز و انجام آن ها در ابهام است. این رمان با روایتی آغاز می گردد که در پایان بندی از آن خبری نیست. تناقض و ناسازگاری اجزا هم در آن کم نیست. بنابراین مخاطب آن باید قصه خوان، قصه دان و دارای جهان بینی پست مدرن باشد تا بتواند اجزای پراکنده آن را با هم جفت و جور کند. اما تمام این ویژگی ها تنها از طریق زبان به مخاطب انتقال می یابد. زبانی که خود با دشواری هایی همراه است. شفاف نیست و مرزهای در زمانی و هم زمانی در آن مخدوش است. زبانی که می خواهد هم بیانگر واقعیت و هم ابزار بیان رویدادهای رویاگونه، خواب، کابوس، اسطوره، نماد، توهم و تخیل باشد. به هر روی اطلاعات مربوط به این مقاله به شیوه کتابخانه ای فراهم آمده و سپس با بهره گیری از روش تحلیلی، توصیف شده است. حاصل کار این است که در مجموع، نویسنده می خواهد با اشارت های بینامتنی بسیارش به مسایل اساطیری، تاریخی، فردی و اجتماعی و روان شناختی، خواننده را به خود آورد تا دریابد که در نهایت، در صحنه زندگی تنهاست و از تاریخ سرزمین او تنها صدای استبداد و ستم به گوش می رسد و همواره کاتبان این اسفار، تاریخ را مطابق خواست «قدرت» و در غیاب مردم ستمدیده نوشته اند.
  کلیدواژگان: اسفار کاتبان، پست مدرنیسم، مولفه‎های پست مدرنیسم، روایت پریشان، زبان
 • حسین مرادی* صفحات 457-477
  مشکلات فلسفی جامعه مدرن از دغدغه های بسیاری از نمایشنامه نویسان بوده است. یکی از علل شهرت اکبر رادی در ادبیات ایران، پرداختن به چنین مسایلی است. در امریکا نیز سم شپرد یکی از فعالان شناخته شده در این امر به حساب می آید. پرسشگری درباره هویت انسان و فردیت وی و نیز در ارتباط شخصیت نمایشی با دیگران، رابطه وی با جامعه، آزادی و میل در بدست آوردن تمایلات، ازجمله موضوعاتی است که در نمایشنامه های شپرد و رادی دیده می شوند. این مقاله به بررسی این مفاهیم اگزیستانسیالیستی با مقایسه دو نمایشنامه «غرب حقیقی» و «کودک مدفون « شپرد و «شب روی سنگفرش خیس» و «لبخند باشکوه آقای گیل» رادی می پردازد. در هر گروه از نمایشنامه‫ ها، نویسندگان به بازتاب عدم وجود هویت، اختلال در روابط با دیگران، امیال، مسیولیت های اجتماعی و آزادی عمل پرداخته ‫اند. با بررسی و مقایسه آثار منتخب این دو نویسنده خواهیم دید که در هر دو جامعه کاملا متفاوت شرقی و غربی، وضعیت اجتماعی در بروز مفاهیم فلسفی اشاره شده از جهات گوناگونی مشابه بوده و جز چند مورد استثنای قابل بحث، کاملا در یک راستا قرار می گیرند. این مقاله بر آن است که با بررسی تطبیقی این دو گروه نمایشنامه با نگرش به فلسفه اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر، و در پایان به اثبات از بین رفتن مفاهیم هویت، عدم توانایی در ایجاد ارتباط در جامعه، انزوا و از بین رفتن مفهوم آزادی در جامعه موجود در هر دو گروه از نمایشنامه ها بپردازد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار منتخب رادی و شپرد و یافتن مضامین مشترک باوجود تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی در آن ها می باشد. این تحقیق بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی صورت گرفته است. استفاده از رویکرد تطبیقی در تحلیل آثار ادبی و نیز دیگر آثار هنری با یکدیگر، منجر به درک عمیق تر آثار و زدودن مرزهای موجود میان آثار ادبی و هنری می گردد.
  کلیدواژگان: هویت، آزادی، میل، ارتباط با دیگران
 • رعنا جوادی، علیرضا قوجه زاده*، زهرا سلیمانی صفحات 478-500
  در ادب فارسی کم نیستند آثاری که با عنوان مجمع الحکایات، مجمع النوادر و... نوشته شده اند؛ آثاری با ارزش و تاثیرگذار که در کنار محبوبیت و مقبولیت، نقش عظیمی در شکل گیری و پایه ریزی داستان و داستان پردازی در ادبیات فارسی داشته اند. در میان حکایت های این کتب، کمتر حکایاتی یافت می شوند که نویسنده، خود خالق آن باشد. چه بسا نویسنده ای بیشتر حکایات را از منابع پیشین یا آثار هم عصرش آورده و با توانایی هنری و متناسب با سبک متداول عصر خود، آن ها را بر پایه مضمون موردنظر طبقه بندی کرده است.مجمع النوادر، مجموعه ای از حکایت ها و روایت ها و مثل هایی است که توسط فیض الله بن زین العابدین بن حسام بنبانی معروف به صدر جهان (زنده 907 ق) در زمان محمود شاه بیگره (863- 917 ق) تحریر یافته و به نام او اتحاف شده است. بنبانی در این اثر به تصریح خود از منابع هم زمان یا پیشین خویش بهره جسته و در نگارش این کتاب طریق ایجاز را در پیش گرفته است. یکی از این منابع، بهارستان جامی (با 28 حکایت و روایت مشترک) است . با بررسی های انجام گرفته آبشخور اصلی این حکایت ها در متون عربی و فارسی پیش ازاین دو نویسنده نیز یافت شد. بیشترین بسامد را کتب نثر الدر فی المحاضرات، تذکره الحمدونیه و محاضرات الادباء دارا است. منابع فارسی سهم کمتری از این بسامد دارند. باوجود اشتراکات و افتراقات سبکی و هنری بنبانی و جامی به ویژه توجه بنبانی به ایجاز و وفاداری او به متن اصلی و شیوه ساده نویسی و به نظم درآوردن حکایات توسط جامی سبب شده است اختلافات بسیاری در بیان مفهوم حکایات به وجود آید.
  کلیدواژگان: مجمع النوادر، بنبانی، جامی، بهارستان. ریشه یابی
 • الهام آزاده رنجبر، حسین بیات*، ناصرقلی سارلی، بهادر باقری صفحات 501-524
  موضوع مقاله حاضر، بررسی و تحلیل عنصر داستانی گفت وگو، در داستان سیاوش است. این داستان با گفت وگوی طوس و گیو که مادر سیاوش را یافته اند، آغاز می شود و با گفت وگوی سیاوش با پیلسم برادر پیران که از او می خواهد پیامش را به پیران رساند، پایان می پذیرد. بنابراین داستان سیاوش اساسا گفت و گو محور است و تمام اطلاعاتی که قرار است داستان در اختیار خواننده بگذارد، از طریق گفت و گو به وی انتقال می یابد، گذشته از این گفت وگو، در پیوند با عنصرهای دیگر داستان، کارکردهای متفاوت خود را آشکار می کند. فردوسی با بهره گیری از آن، شخصیت های داستان را توصیف و معرفی می کند. کنش های داستانی و درگیری ها و کشمکش ها را نشان می دهد، اندیشه های آرمانگرایانه خویش را به گونه ای غیر مستقیم در اختیار مخاطب می گذارد. پدیده های ذهنی را عینی می کند، به مساله روان شناختی پیوند ذهنی و زبان اشاره کرده، در عمل نشان می دهد که در بررسی داستان نمی توان و نباید کارکردهای گفت و گو را از قلم انداخت. داده های این پژوهش از رهگذر مطالعات کتاب خانه ای فراهم آمده و پس از دسته بندی با بهره گیری از روش تحلیلی توصیف شده است. این پژوهش بیش از هر چیز نشان می دهد که فردوسی، در جایگاه داستان سرا، نه تنها عناصر داستان را می شناسد، بلکه بیش از آن از نحوه کارکرد آن ها آگاهی دارد.
  کلیدواژگان: فردوسی، داستان، سیاوش، شخصیت، گفت وگو
 • حمیده مقدس، حسنعلی عباسپور اسفدن*، وحید رویانی صفحات 525-543
  مولفه های اجتماعی به عناصر یا اجزای تشکیل دهنده یک اجتماع اطلاق می شود که بدون داشتن آن ها نمی توان آن اجتماع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شاهنامه به عنوان اثری برآمده از میراث فرهنگی، تاریخی و اجتماعی حایز اهمیت است، غنای این اثر و اهمیت آن به حدی است که منظومه های حماسی و تاریخی بسیاری به تقلید از آن نوشته شده که شهنشاه نامه تبریزی نمونه ای از این موارد است. بررسی مولفه های اجتماعی دراین دو اثر نه تنها منجربه روشن شدن آیین زندگی از دوران حیات فردوسی تا پایان حکومت مغولان می گردد، بلکه شباهت ها و تفاوت های مولفه های اجتماعی را دراین دو اثر روشن می سازد. پیرامون این مبحث تاکنون پژوهشی انجام نشده است و موارد موجود تنها به بررسی برخی از مولفه های اجتماعی در شاهنامه پرداخته است. نگارنده در پی اثبات این فرضیه است که در این دو اثر پادشاه به عنوان قطب اصلی مملکت مطرح است، نتایج پژوهش نشان می دهد مردم در شاهنامه از آگاهی و بیداری برخوردارند و در روند سیاست های کشور خود دخالت دارند اما در شهنشاه نامه مردم تسلیم به جبرو زورگویی می باشند و در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند، این امر حاکی از فضای خفقان آور حکومت مغولان در دوران سرایش شهنشاه نامه می باشد. علاوه براین شهنشاه نامه در مولفه هایی نظیر آداب و رسوم، آداب جشن و سوگواری و برخی از آداب جنگ با شاهنامه مشابهت دارد، اما مولفه هایی نظیر شیوه حکمرانی پادشاهان، عدالت اجتماعی و آگاهی عامه مردم در این دو کتاب متفاوت است.
  کلیدواژگان: پادشاه، شاهنامه فردوسی، شهنشاه نامه تبریزی، عامه مردم، مولفه های اجتماعی
 • علی اصغر عابدی، احمد ذاکری*، فاطمه حیدری صفحات 544-565

  جمال از نگاه مولوی تجلی حق و بروز و ظهور لطف خداوند به هستی است. بنابراین جمال شناسی عارف دانشی است که به یاری آن می توان از نحوه ظهور نور تجلی بر عالم شهادت، آگاهی یافت. مولانا در جایگاه عارفی بزرگ و کم نظیر، به ویژه پس از آشنایی با شمس که چشم سرش بسته و چشم دلش گشوده شد، در تمام اجزای هستی نور حق را مشاهده کرده و کوشیده است تصویری از این مشاهدات خویش ترسیم نماید. این مقاله سر آن دارد که بخشی از این دریافت را که شامل ذات جمال و جلوه های آن در جهان است، بررسی نماید. اطلاعات مربوط به مقاله با شیوه کتابخانه ای به دست آمده و این اطلاعات پس از مقوله بندی، با شیوه کیفی، توصیف، تحلیل و گزارش شده است. هدف نویسندگان بازشناسی طرز تلقی مولانا از جمال است و نتایج تحقیق نشان می‎ دهد که او به دلیل استغراق در جمال و بهره‎ گیری از شهود و اشراق، در حدی باور نکردنی به رابطه جمال و جمیل پی برده است. اما نکته اصلی این است که او این زیبایی ها را در چارچوب استعاره مرکزی اندیشه اش؛ یعنی استعاره شهادت و غیب، گنجانیده است.

  کلیدواژگان: جمال، جمیل، ابزارهای نمایش جمال، مولوی، مثنوی
 • شیوا ده بزرگی، علی محمد موذنی*، ثورالله نوروزی داودخانی صفحات 566-577

  سید بهاءالدین مستوفی شاعر جای مانده ای است که در کتاب های تاریخ ادبیات به وی اندک اشاره ای نشده است. تنها نام وی را در برخی از تذکره هایی که اینک چون گنج که در ویرانه ای پیدا شود می توان یافت. با آن که وی در علوم مختلف چون: ریاضیات، رمل و اعداد، فنون شاعری و در دانستن نوشته های یونانی، سریانی و عبری و از خطوط نستعلیق و شکسته و نسخ آگاه و در شناخت جواهر شعری «علم عروض» و در سرودن انواع قالب های ادبی اشراف داشته است، اما جای تاسف است که به وی اندک توجهی نگردیده است وتا کنون تحقیقاتی در زمینه این شاعر بزرگ انجام نگرفته است. از وی غزلیات، قصاید و قطعه های فراوان در دست می باشد که نشانه تفکر عارفانه و زاهدانه اوست. محتوای اشعار وی بیشتر در مدح و منقبت ایمه اطهار (ع) و مولای متقیان علی (ع) می باشد. در این مقاله، علاوه بر آنچه که برای بهاءالدین بسیار دارای اهمیت بوده است، به علومی که ایشان به آن آگاه، به خصوص صناعات ادبی همراه با اشعار مربوط که یکی از موضوعات بسیار مهم در علم زبان و ادبیات فارسی می باشد نیز اشاره شده است.

  کلیدواژگان: سید بهاءالدین، عارف، عشق، مدح و منقبت و حروف ابجد
 • یدالله نصراللهی*، عاطفه جنگلی صفحات 578-600
  از مسایل و موضوعات تامل برانگیز مربوط به شاهنامه، بحث نقش درفش ها و رنگ آن هاست؛ این که هرکدام از پهلوانان و شاهان در شاهنامه برای بیان هویت و شخصیت خود نقش و رنگ خاصی در درفش داشته اند؛ معنی یا تاویل  و یا رمز و راز این درفش ها در چیست؟ و چگونه می توان به مذاق امروزی آن ها را تحلیل کرد؟ به نظر می رسد که انتخاب رنگ خاص درفش، با ویژگی های روحی و روانی هر پهلوان یا شخص، ارتباط دارد. رنگ های اصلی در شاهنامه، رنگ بنفش، سرخ و زرد است. این تاکید برای این سه رنگ، می تواند نشان دهنده این امر باشد  که انتخاب رنگ درفش ها بر سبیل تصادف نبوده است. این رنگ ها در پس پرده الفاظ به  معانی و اعتقاداتی اشاره می کنند که تامل درباره، مارا به باورهای دینی و اساطیری مربوط به اهورامزدا، میترا، آناهیتا، دین زردشتی و دیگر عناصر باستانی رهنمون می سازد. شخصیت پهلوانان شاهنامه، بارنگ درفش آن ها مطابقت دارد؛ رنگ و نقش درفش رستم و بیژن، مرتبط است با ایزد ستاره بهرام که نماد قدرت است و عشق ورزی . رنگ درفش و تحلیل روانشناسی آن ها، پس زمینه های اعتقادی توتم، ناخودآگاه و خصوصیات شخصی پهلوانان را در شاهنامه نشان می دهد. روش تحقیق این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیق آن با نظریات نوین علم روانشناسی رنگ هاست و شیوه گردآوری مطالب آن، اسنادی، فیش نویسی و کتابخانه ای بوده است.
  کلیدواژگان: درفش، رنگ، تحلیل اساطیری روان شناختی، رستم، بیژن
|
 • Hosein Mansoornezhad, Mahmoud Rezaei Dasht Arzhaneh * Pages 1-26
  Ferdowsi's Shahnameh is the greatest national epic of Iran which is a difficult and elusive text despite its simple and definable surface structure. Therefore, in spite of various comments and independent articles in determining some of its ambiguities, the record of many couplets is still doubtful and commentators report on some of the couplets doesn’t seem acceptable. In this study, the authors, by analyzing some verses of the Shahnameh edited by Jalal Khaleghi Motlagh, found that inadequacies and ambiguities are seen in the interpretations of some couplets which are either due to insufficient attention to the texture or due to incorrect record of the couplet. Therefore, in this study an attempt has been made to suggest a more appropriate comment either by critically analyzing the record of a few couplets or   criticizing the reports presented on some couplets to provide a more appropriate interpretation by using more authentic and reliable sources.
  Keywords: Controversial verses, Ferdowsi’s the Shahnameh, Record, report, analysis
 • Somaye Taghizadeh Samrin, Abolghasem Radfar *, AliReza Shabanlu, Faranak Jahangard Pages 27-53

  Mythical heroes appear in various forms; However, they often have the same story and go through the same steps. Labor and narratives related to it are one of the common themes of many world myths and it is usually one of the turning points of narratives and one of the most important motivational contexts of the hero for the initial action of narratives. Mythological tests are performed for various purposes and not only for heroes and heroines; Rather, in some myths they have been dedicated to the gods. The path of heroism of mythical brilliant characters passes through physical and spiritual trials. The test is one of the mirrors that existed among all the myths of the nations and has a history with its own myth. The test subjects, who are mostly from the class of heroes in mythology, sometimes accept the test voluntarily, such as Rostam and Esfandiar, sometimes, like Hercules and Ulysses, undergo the test out of compulsion and receive a flood of intervention from their supernatural forces. It takes another test. Tests are sometimes not accepted and the examiner has to pass another test instead of the unaccepted test. The heroes who are unquestionably tested are myths, each without exception suffering the test of purity and innocence; The wrestlers, where the test of ability is involved and must show the strength of their arm, try according to the difficulties and pass them successfully. This descriptive-analytical study answers the question that what are the similarities and differences between the comparative study of the labors of myths in the epics of different nations?

  Keywords: Myth, labor, Persian, Greek, Hindi
 • Neda` Bassari, Aziz Hojaji Kahjough *, Arash Moshfeghi Pages 54-71
  Mystics, in their solitude and isolation, through intuition and enlightenment, which are their epistemological tools, step into spaces that reason is incapable of understanding and language is incapable of describing. These spaces are the origin of their occult and mysterious manifestations created with the help of illusions or mixtures of both. The difficulty of understanding these spaces arises from the fact that imagination and delusion are generally considered two names for a state of mind, while imagination is different from illusion because it is based on sensations. However, both are involved in building the dream world. In other words, the dream is the product of the confrontation and interaction of the two forces of fear and imagination, which itself encounters the real world. The purpose of this study is to represent the mystic state in the intuitive moments of his entry into these spaces and how he is affected by this spiritual state. The main achievement of this research is to understand that the isolation and immersion of the mystic is sometimes the basis of mystical dreams and leads the mystic to the valley of deep, different and at the same time indescribable experiences. The present study obtained its data through library method and analyzed it using descriptive method.
  Keywords: mysticism, Space, privacy, Discovery, intuition
 • Shahla Haj Talebi, Seyed Mahdi Nooriyan *, Gurban Ali Ebrahimi Pages 72-95
  Rashid Tabrizi is one of the most important and less prominent poets of the Safavid era in the eleventh century. Javaher-al- Asrar is one of his significant verses whose manuscripts are preserved in Malek national library and Tehran university. This masterpiece is an academic and scientific piece on precious stones which is written in verse unlike the previous jewelry books in prose, reflecting the fictional and mythical views of the past. The present research employs a descriptive, analytical method to introduce the manuscripts and examine the structure of this book with the previous jewelry books. The results indicate that while the book is affected by the previous models, it also includes some unique gems and narratives. Moreover, the book connects to Europe and India due to Iran’s international interactions during Safavid era.
  Keywords: Javaher-al – Asrar, Rashid Tabrizi, Savid Era Poetry, manuscripts
 • Leila Khayatan, Farzaneh Yousef Ghanbari *, Nasim Khajehzadeh, Masoud Kheradmandpour Pages 96-122
  Bozorg Alavi is one of the greatest contemporary novelists who has played a significant role in the development of short stories in contemporary literature. In all his stories, he has critically addressed various issues of society. One of Alavi’s short stories is the story of “general amnesty”. In this story, the author depicts the social realities and changes of that time. In this research, an attempt has been made to adapt the issues criticized in this story to Durkheim's sociological theory of punishment. Emile Durkheim thinks about punishment that punishment has the function of integrating society. In his view, when a crime occurs, the values ​​and morals of society are violated. As a result, society feels threatened and reacts. Punishment is the emotional and natural reaction of society to the defect of collective values. In this research, the author intends to study the short story "General Amnesty" by Bozorg Alavi based on Durkheim's sociological theory of punishment in an analytical-descriptive and library method. The results show that although punishments change over time their origins will not change. From this point of view, the change of punishments is, in a way, the adaptation of the punishment to the collective conscience of the time. In fact, as society changes, so does punishment.
  Keywords: Bozorg Alavi, Durkheim, Short story, “General Amnesty”, punishment, sociological criticism
 • Malihe Hadidi, Sharbanoo Sahabi *, Jalil Amirpour Dariani Pages 123-152
  Many individual and collective human movements have an archetype in the collective unconscious and lead the individual to a specific goal. One of these thoughts is transcendence or reaching perfection, which is natural. Jung calls this effort or journey into the unconscious, which is transcendental the "process of individuation." This process is considered in the world nations literary works as the flow of archetypes from the darkness of the collective unconscious to the individual unconscious. The main theme of Farrokhzad's story "Behind the Mirror" is perfectionism and transcendence, which is achieved in a symbolic, external and internal process. This article shows analytically that Tuti, does not tolerate the artificial rules, and thus achieves the necessary identity, awareness and independence during the journey. In this journey (process of individuation) or mental journey (in the subconscious), the "hero" has to recognize a number of "archetypes" that appear in the story at different stages of the process with intensity and weakness. In order to achieve wholeness and self-knowledge, the hero removes the false "mask" of his false personality and, by knowing (anima / animus) and its positive and negative aspects, succeeds in discovering its stages. Then, with the guidance of "old wise man" and the struggle against various aspects of "shadow", he passes through the difficult stage of "death and rebirth" and guides the pilgrims of salvation with the wise guide.
  Keywords: farrokhzad, Behind the Mirror, Jung, individuation process, Archetype
 • Nasrin Omrannejhad, Parvaneh Adelzadeh *, Kamran Pashaei Fakhrei Pages 153-178
  According to theory of Eric Berne, any person involves specific behavioral patterns that depict his ego states. However, a person might depict different behavioral pattern under various ego states that are contrary to his previous behaviors. This viewpoint led to proposition of Ego state. Eric Berne, the founder of Transactional Analysis divides ego states into parent, adult and child. Based on this theory, parent is one of the personality states of a person that humans obtain it from their parents or power paradigm. Parent appears as the kind supportive parent and controlled parent. In the kind supportive parent state, the person has characteristics such as supportive, generous and intimate. In the state of the controlled parent, the person is selfish, punisher and tyrant. By descriptive and analytical method and by reference to the Beihaghi History and Eric Berne’s viewpoints and interdisciplinary approach, this research investigates the three components such as personality, types of parents and their exemplars in the personality of Amir Masoud Ghaznavi. The results show how Masoud Ghaznavi acts in different states and depicts the ego state of parent in his actions and what are the mental states of these behaviors. It is inferred that Masoud Ghaznavi has removed the state of adult and shows the state of tyrant parent and depicts the approaches such as power, threat, intimidation and tyranny.
  Keywords: Eric Berne, transactional analysis, Parent, Beihaghi history, Amir Masoud Ghaznavi
 • Rashin Mobasheri *, Hossein Hasanpour Alashti, Morteza Mohseni Pages 179-201
  The way of thinking that results from the influence of brain processes can produce a variety of syntactic rules; Therefore, various factors including motivation, fear, emphasis, etc. cause the position of words to shift and produce different types of expressive and verbal arrays, which in turn creates different visual regions. Schemas are the common boundaries between author, text, and audience that can be represented based on a particular visual logic. Based on this approach and considering the overlap of the interpretation of the text and the author and the psychological confirmations of Forough Farrokhzad's poem "Gift", she uses the cinematic image, because this poem is based on depth images and positive images through (Vision) ability and visualization (Light and darkness) of action. In terms of the structure of imagery, night and darkness, are in the center, Poetic images have been created using symbolism. with the aim of brevity that justifies the closed view. The tone of this image is sad based on the music of the poem as a result, it requires a slow rhythm in the sequences, this poem has two paragraphs that, depending on the content, make the beginning and end of the image contrast. This poem is also functionally social and as a critical statement, it deals with both the critique of society and the way out of social and cultural impasse.
  Keywords: Array, image, grammar, Schema, Forough Farrokhzad
 • Sarvenaz Javidan, MohamadAli Gozashti *, AliAsghar Halabi Pages 202-225

  The subject of the present article is the comparison, discussion, study and analysis of linguistic and sociological features of  two letters, one by Ghaem maqam Farahani, and the other by Amir Nezam Grossi, with the subject of internal problems. Since these letters can be examined in the context of the communication system, we have measured them with Jacobsen's theory of communication, and in terms of the connection of language with consciousness and society, Roger Faller's theory which is a new method in the criticism of literary texts. Taking data from linguistic knowledge is what we have used. In this article, the letters are weighed in different ways and some of their similarities and differences are explained. Information about the subject was obtained using the library method and the method of analysis of this data was qualitative and analytical. We have tried to put the analyzed data in a specific framework and under certain headings to make it easier to access. The purpose of this study was to show the writing style of the Qajar era and their social and political content. The most important achievement of the researchers  has been that the way these two writers look, which of course is a function of the government's view of domestic and global issues, has influenced their language and caused a difference between the two.

  Keywords: letter, ghaem magham, Amir Nezam Grossi, Roger Faller, language, Sociology
 • Behzad Pourgharib *, Masoud Ahmadi Pages 226-249
  The understanding of narratives is examined and analyzed through a theoretical science known as narratology, and what has emerged from the structuralist foundations of narratology is known as combining narratives. The structuralist idioms and key narratological issues of narratologists' ideas that have been established in this subject will be examined in this study, as well as examining the story of My Bird by Fariba Wafi utilizing the content analysis approach and the information acquired from it. Wafi is one of the female writers who, in the context of female narration in the story of My Bird, has been able to embrace the audience with this story and build a narrative story based on the components addressed in this study termed characterization, focus, and narrative time. The evolution of the characters in the story can be noticed in its evolutionary process by studying these components in the topic of characterization in the realm of direct and indirect description, action, speech, appearance, character strength through analogy, and environment. And the discussion of travel and migration in the external and interior features of the minds of the male and female characters of the story leads to their psychological structure in the discussion of the narrative chain and in the discussion of centralization, Individuals got focalized in discussions of psychological components, and the frequent use of the verb in narrative time discussions became a generalizable result for underdeveloped characters. This article has been done by descriptive-comparative analytical method.
  Keywords: Narrative, Combining Narrative, Structural Idioms, My Bird, Fariba Wafi
 • Hanieh Amini, Masoome Khodadadi Mahabaad *, Ashraf Chegini Pages 250-276
  Understanding the events and content of each story is closely related to the time of its narration. Genette, as the most influential theorist regarding text time in narratological criticism, facilitates the discovery of the details of narrative time. The purpose of this essay is to compare narrative time with an emphasis on Genette's comprehensive theory and his structuring mechanisms in the two narratives of Peléas and Mélisande and Zal and Rudabe from three perspectives: temporal order, delay and frequency, in order to analyze the general rules of narrative time and its regularities. This research, with a descriptive-analytical approach based on library studies and with an emphasis on the commonalities and differences of the application of the narrative technique of the time of narration, deals with the comparative analysis of two stories. The narrative structure of these two works, from Genette's point of view, have a different chronological order. The narrative work of Peles and Melisande has a regular linear temporality that gives strength to the dramatic aspect of the work, but in Zal and Rodabe we see the disruption of the chronological sequence of events and numerous past and future predictions. Therefore, Pelleas and Melisande, unlike Zal and Rudabe, does not have a time lapse, and its delay in the narration time in the two stories is based on staging, and the dramatic form has turned these two works into dialogue-filled texts. In addition, the frequency of single quotation in two narrations is the dominant aspect.
  Keywords: Pelleas, Melisande, Zal, Rudabe, narrative time, GerardGenette, Ferdowsi, Maeterlinck
 • Seyyed MohammadReza Ghoreishi, Saeid Kheirkhah *, AbdolReza Modarres Zadeh Pages 277-302

  With the discovery of iron, in addition to material changes, the intellectual and cultural order of the world also undergoes a transformation. The value, depth, and consequences of this discovery are a modern phenomenon with features  of the age called iron, which creates its own myths and heroes. Iran, as one of the oldest ritual civilizations in the world and the first centers to achieve iron smelting and extraction technology, is not without its cultural consequences. The most famous Iranian hero of this era is Kaveh Ahangar, who appears in the dark and turbulent millennium of Zahaki (Iranian version of the beginning of the Iron Age) and provides the ground for the re-creation of the drinking world by Fereydoun. Despite his reputation and constant influence on Iranian thought, Kaveh is not reflected in Iranian patriotic and religious myths. This has led some scholars to consider him a historical figure made by the writers of the Sassanid theologians, which is certainly unbelievable, because it is incompatible with the intellectual foundations of prehistoric peoples in understanding existence. Kaveh, like other mythical characters, has symbolic motives and metaphorical features. In this research, using archetypal analysis, comparative attitude and library method the researchers  try to study the mythological themes of Kaveh's mediation in Shahnameh and present new results by introducing new ideas to show that Kaveh  is , a prehistoric hero who, for some reason, disappears from the scene of Iranian mythology.

  Keywords: Iron age, Blacksmiths, Kaveh the Blacksmith, Iranshahri Thought, World regeneration
 • Zahra Bayatiani, HamidReza Ardestani *, Farzaneh Yousef Ghanbari, Nasrollah Emami Pages 303-328

  Referring to the stories of the prophets is one of the motifs in most Persian literary textswhich is mentioned especially in mystical literature. Molana and Shams Tabrizi are two great mystics of Persian literature who were influential on each other's thoughts and ideas, and by promoting their thoughts and ideas, they caused prosperity and richness of mystical literature. Researchers have conducted numerous studies on the similarities and points of commonality between these two mystics, but no independent research has been conducted on the place and position of the prophets in the thought of these two. In this essay, the authors have tried to deal with the contradictions and differences of the special viewpoints of Rumi and Shams Tabrizi about the prophets and religious elders in a descriptive-analytical way and with a library method. By examining the works of Rumi and Shams, it can be concluded that Rumi has discussed the lives and stories of the prophets throughout the Masnavi as well as in the Fih Mafiyyah, so that through the story, in addition to attracting the audience and creating satisfaction and happiness, he has addressed his advice and difficulties. To make the way of conduct easy and comprehensible for those who are not able to directly understand these stages and levels are transformed in the form of stories. Shams Tabrizi has discussed the story of the prophets in his speech based on his own opinions and thoughts; But because his aim is not to teach and advise, like Rumi, he does not pay much attention to storytelling and sometimes to conclusions, and in the stories of the prophets, many times he has paid attention to one or at most two events in the life of a prophet.

  Keywords: Rumi, Shams, prophets, comparison, Position
 • Mohammad Pouryavar Choubar, AhmadReza Nazari Charvadeh *, Masome Nazari Charvadeh Pages 329-357

  Hafez's eternal presence not only in the history and literary history of Iran but also in the minds and consciences of Persian speakers around the world, has made him an "eternal memory" and for this reason, he and his poetry have been spoken about in many different ways. But it is still open to the discussion of covertness and indirect and pragmatic expression and confusion over events and biting satires and scandalous ironies and other linguistic tricks that go back to its two sides. In the present article, the structure and content of Hafez's ambiguities prominent features of his style are examined. As a result of the sequence of thoughts and associations, the meanings of the mind are involved and at the same time it never reaches certainty, it has been studied and analyzed. This unique virtue of Hafez's poetry, which distinguishes his words from the words of others and causes its exaltation and immortality, is a framework for expressing ideas that have not been explicitly expressed without danger. It is with this tactic that Hafez stands up to the ruling power and, with its help, overthrows the dominant discourse of the government and helps to free the people from their stagnation and arrogance and dependencies. The data of this research have been provided through library studies and have been described using analytical methods. The most important achievement of this research is that its cover-ups and ambiguities, where something is thought of in the structure of India, show a kind of political structure and power in relation to itself.

  Keywords: Hafez, association of meanings, Ambiguous speech, ambiguity, Power
 • Toktam Niyazmand, HamidReza Soleimanian *, Ali Sajedi Pages 358-378

  A character is a collection of psychological characteristics and psychological characteristics are expressing the psychological differences and  similarities of people with each other. The Shahnameh of Ferdowsi is a work, that the great attention to the character has been paid to. What distinguishes Ferdowsi from other authors is the attention to the psychological and acting characters who are appropriate to the subject of the epic. consciously utilization of symbols indicates an action which is so important and it is related to the psychology. In addition, human also created unconscious and conscious symbols and in order to figure out the function of human’s mind well, we require to achieve those symbols inevitably. This study is conducted by using (descriptive-analytical-comparative) methods and employing library data. This study attempts to investigate symbolic characters who are in the story of Keykhosrow’s Great battle with psychological approach of Carl Gustav Jung.  Since Shahnameh of Ferdowsi is a national epic of Iranian, it has roots in their ethnic and national unconsciousness and this property provides the ability to investigate it based on Jung’s view. The most important result of this present study is: shadow, evil side is incompatible and vile of the human’s psyche and caught in the darkness of inside is realizing the shadows. In order to liberate from shadow, we require to know the dark sides of our character by having a reflection on our inner self. In the process of individualism (self-regulation) with the awareness of true self, the darkness of shadows moves away and individual reaches the true self.

  Keywords: Ferdowsi’s Shahnameh, “Great battle of Keykhosrow”, psychology, character, Jung
 • Amineh Marefati, Saeed Farzaneh Fard *, Hossein Novin Pages 379-402
  Although defamiliarization has been proposed as one of the topics of contemporary literary criticism, it has existed in all past times, both in form and in meaning, and has guaranteed the development of the form and content of human thought. In fact, defamiliarization is a means of liberating man from his neglect of what was once sacred and valuable to him, and now has been overlooked by him due to habituation. Undoubtedly, poets are among the most outstanding pioneers of human societies, and they have always led people to pay attention to the renewal of the world and rely on the philosophy of previous consciousnesses. The poet Hafez has shown sensitivity to this issue from others and his words have been a clear example of defamiliarization of the ideas of humanization that the governments were using to reverse it by means of their own men . In order to realize his belief, he uses various art-making techniques, such as the use of incongruous adjectives, additional and descriptive combinations, archaism, contrary to expectations, and other tools. This research aims to show defamiliarization techniques and its effect on Social thought, Hafez has emerged. The information of this research was provided through the library method, or using the qualitative research method, it was analyzed and reported. Among the noteworthy results of this research, we can mention Hafez's art in using defamiliarization to fight against power.
  Keywords: defamiliarization, Contrary to habits, Contrary to expectations to social thought, Hafez
 • Ahmad Rezvaan Doust, Amir Banoo Karimi Firukuhi *, Alireza Salehi Pages 403-429
  Fantasy is a new topic in literature that is rooted in myths and fairy tales. Folk tales are the range of presence of imaginary elements. Fantasy is the most mysterious and horrifying kind of story that, by breaking the barrier of the mind, creates a world full of wonderful events and supernatural beings parallel or tied to the real world. The folk tale of Bustan-e- Khayal is full of these elements and imaginative scenes. the author creates a mythical world to situate the protagonist protagonist in the ear of fourth caliph of the Fatimids, and a world full of imaginary places and fantasy elements. This article uses descriptive-analytical and semiotic methods of fantasy stories to extract fantasy and imaginative elements and tricks of the story such as imaginary places and characters, magic and spells, the function of supernatural elements on the ideal action of the protagonist and The fantastic atmosphere illuminates this legend.The finding of this study showed that: this story is sometimes pure or surreal fantasy and sometimes verisimilar fantasy. The author sometimes invites supernatural elements to the real world of his story and sometimes invents imaginary place and time for the story and new events.
  Keywords: Fantasy Elements, Bustan-e Khayal, Moeznameh, Jafari Hosseini, Indian Subcontinent
 • Azardokht Khatibi, Rahim Taher *, Reza Fahimi Pages 430-456
  The Book of Scribes (Asfare Kateban) is a different novel whose summary requires substantial care and attention. The different features of this novel are in harmony with the constituent elements of postmodern stories since it consists of several narrations that are somehow related to each other.  But its beginning and ending are unclear. Its beginning is related to one narration and its end is taken from another narration. There are many contradictions and inconsistencies in its components. Therefore, its audience must be a storyteller, and have a postmodern worldview in order to be able to search for its scattered components. But all this feature can only be transmitted to the audience through language. A language that has its own difficulties. It is not transparent and does not value the boundaries of both time and two-time. The language he wants is both an expression and a means of expression on dream and dream data, nightmares, myths, symbols, illusions and imagination. However, the information in this article is provided in a library style and then described using an analytical method. In general, it seems that the author, with many inter-textual references, tries to turn the reader's attention to mythological, historical, personal, social and psychological issues and to show that man is not alone and from the history of our land, the only voice of tyranny and oppression can be heard. It is always written in the absence of oppressed people.
  Keywords: Asfar-eh Kataban, Postmodernism, Components of postmodernism, Distressed Narrative, language
 • Hossein Moradi * Pages 457-477
  The philosophical problems of modern society have been a concern of many playwrights. One of the reasons for Akbar Radi's fame in Iranian literature is to address such issues. In the United States, Sam Shepard is also a well-known activist. Questioning about human identity and individuality, as well as the relationship of the theatrical character with others, his relationship with society, freedom and desire to acquire desires, are among the topics seen in Shepard and Rady's plays. This article examines these existentialist concepts by comparing Shepard's True West, Buried Child, Rady's Night on the Wet Pavement and Mr. Gill's Magnificent Smile. In each group of plays, the authors reflect the lack of identity, disruption of relationships with others, desires, social responsibilities, and freedom of action. By examining and comparing the selected works of these two authors, in both completely different Eastern and Western societies, the social situation in the emergence of the mentioned philosophical concepts is similar in many respects and, except for a few debatable exceptions, are completely in line. This article aims at a comparative study of these two groups of plays with a view to the existentialist philosophy of Jean-Paul Sartre, and finally proves the disappearance of concepts of identity, inability to communicate in society, isolation and the disappearance of the concept of freedom in society. The purpose of writing this article is to investigate and compare the philosophy of existentialism in the selected works of Rady and Shepherd and to find common themes despite the cultural and geographical differences in them. This research is based on the school of comparative literature. Using a comparative approach in analyzing literary works and other works of art with each other leads to a deeper understanding of the works and erasing the boundaries between literary and artistic works.
  Keywords: Identity, freedom, desire, Communication
 • Raana Javadi, Alireza Ghojezade *, Zahra Soleimani Pages 478-500
  In Persian literature, there are many works with the titles of " Majma 'al -Qasas", " Majma 'al-Nawadir "and so on. Valuable and influential works that, along with popularity and acceptance, have played a significant role in the formation and consolidation of stories and storytelling in Persian literature. Among the anecdotes of these books, there are less anecdotes created by the author himself, perhaps most of the authors took the anecdotes from previous sources or the works of his contemporaries and translated them according to the desired theme with artistic ability and in accordance with the common style of his time.Majma 'al-Nawadir is a collection of anecdotes, narrations and parables written by Faizullah ibn Zayn al-Abidin ibn Hussam Banbani, known as Sadr Jahan (d. 907 AH) during the reign of Mahmud Shah Bigara (863-917 AH). In this work, Banbani has used his contemporary or previous sources. One of these sources is Baharestan Jami (with 28 common anecdotes and narrations). The main source of these anecdotes in Arabic and Persian texts was also found in the previous studies of these two authors. Such as books of nathr aldur fi almuhazarati, Tazkerat al-Hamduniyah, muhazarat al'udaba'. Persian sources have a smaller share of this frequency. Despite the commonalities of these two works, Banbani did not pay attention to brevity and Jami to simplification. There are many differences in the expression of the concept of anecdotes.
  Keywords: Majma 'al-Nawadir, Banbani, Jami, Baharestan, Rooting, Arabic texts
 • Elham Azadeh Ranjbar, Hossein Bayat *, Naser Qoli Sarli, Bahadur Bagheri Pages 501-524
  The subject of the present article is the study and analysis of the narrative element of dialogue in Siavash's story. The story begins with a conversation between Toos and Giv, who has found Siavash's mother, and ends with a conversation between Siavash and Pilsem, the elder brother, who asks him to convey his message to the elders. Therefore, Siavash's story is basically dialogue-based and all the information that the story is supposed to provide to the reader is transmitted to him through dialogue. In addition to this dialogue, in relation to other elements of the story, its different functions reveals. Ferdowsi uses it to describe and introduce the characters of the story. Shows narrative actions and conflicts, indirectly presents its idealistic thoughts to the audience. It objectifies mental phenomena, points tothe psychological problem of mental connection and language, and shows in practice that the functions of dialogue cannot and should not be neglected in the study of the story. The data of this research are provided through library studies and after classification, they are described using analytical method. This research shows more than anything that Ferdowsi, as a storyteller, not only knows the elements of the story, but is also more aware of how they work.
  Keywords: Ferdowsi, Siavash story, Dialogue. Keywords: Ferdowsi, Siavash, story, character, dialogue
 • Hamideh Moghadas, Hasanali Abbaspoor Esfeden *, Vahid Royani Pages 525-543
  Social features are the elements or constituents of a community, without which it is not possible to analyze that community. Shahnameh is important as a work arising from cultural, historical, and social heritage. The richness of this work and its importance are so much that many historical and epic epopees have been written by imitating it, and Tabrizi’s Shahanshah Nameh is an example of them. Making an investigation into the social components in these two works not only leads to the clarification of the ritual of life from Ferdowsi's lifetime to the end of the Mongol rule, but also clarifies the similarities and differences of the social components in these two works. No research has been conducted on this topic so far and the existing cases have only investigated some social components in the Shahnameh. The author seeks to prove the hypothesis that king is the main person of the country in these two works. The results of the research show that the people in the Shahnameh are aware and involved in the politics of their country, but they submit to coercion and bullying in Shahanshah Nameh and do not have any roles in determining their fate. This indicates the suffocating atmosphere of the Mongols' rule during the writing of Shahanshah Nameh. In addition, Shahanshah Nameh is similar to Shahnameh in components such as customs, celebration and mourning customs, and some war customs, but the ones such as the ruling style of kings, social justice, and public awareness are different in these two books.
  Keywords: king, Ferdowsi’s Shahnameh, Tabrizi’s Shahanshah Nameh, Ordinary People, Social features
 • AliAsghar Abedi, Ahmad Zakeri *, Fateme Heydari Pages 544-565

  Beauty from the perspective of Molavi is the manifestation of the truth and the appearance of God's grace to the universe. But it is the science by which you might, perhaps, discover the advent of a miracle of abstraction to the world of testimony. Molana is in the position of a great and rare mystic, especially after meeting Shams, where his eyes were closed and his heart was opened. In all parts of the universe, he has observed the light of truth and has tried to draw a picture of his observations. This article attempts to examine part of this understanding of the notion that it contained the beauty and appearance of the universe. The data related to the article with the mode of library research is obtained, and written, in a qualitative, descriptive and analytical report. The authors' goal is to recognize Molana’s perception of beauty and the results show that he has found the connection between beauty   and the source of beauty  due to his forgetfulness and the use of intuition and illumination in an incredible degree but, indeed, the chief thing about him is that he has organized  beauty into the central metaphors of his thoughts, that is to say, the resignation and  the testimony of the unseen.

  Keywords: Beauty, Aesthetic tools, Molavi, Masnavi
 • Shiva Dehbozorgi, Ali Mohammad Moazzeni *, Thoraleh Norouzi Davodkhani Pages 566-577

  Sayye Bahaeddin Mostoufi is the neglected poet that has not received any recognition in the books of the literature history . His name is only mentioned in some of the literary notes, just like finding treasures in the old ruins . He had true expertise in numerous scientific areas of mathematics, geomancy and numeric, poetic techniques, chemistry, with vast knowledge of Greek / Babylonian/ Hebrew writings, Nastaliq calligraphy and scripts, very knowledgeable in finding marvels of the science of Arouzi poetry . He wrote great poems in numerous poetic forms. But alas, he has received no recognition . There are many poems of ghazal, ode, and ghateh type left from him that reveal his Irfan or spiritual thinking . The contents of his poems are mostly in the praise and eulogy of the Shiite Imams, and in particular Mola Mottaghain Imam Ali, the noble man of the men and the lord of the braves. The present paper has addressed the achievements of this notable poet in scientific disciplines as well as examining the literary devices employed in his works.

  Keywords: Mirza BahaeddinShrazi, Bahaeei, Mystic, Innovative science, Arouzi Praise, eulogy, Abjad
 • Yadollah Nasrollahi *, Atefeh Jangali Pages 578-600
  This article aims at examining the subject of colors in The Shahnameh, enumerating the reasons for the choice of colors used in the pivotal and important banners of this great poem. Violet, red and yellow have the highest frequency in The Shahnameh because the sage poet’s selection of the used colors in the banners has not been random. In other words, pondering over these colors which are pregnant with meanings and beliefs could guide us to know their belief in Ahura Mazda, Mitra, Anahita and other ancient elements and Zoroastrianism. On the other hand, the heroes’ personalities match the colors of their banners. The present paper examines and discusses the color and the inscription of Rostam and Bijan’s banners. This survey not only shows personality dimensions of the heroes psychologically, but also from mythological perspective expresses the relation between that friend and lord Bahram that is representative of power and adoration. Meanwhile, it has been proven that after ages how the collective unconscious of a nation moves and travels to reflect their beliefs in the coming periods through the clear mirror of poetry and literature and to see its lucid reflection in various languages like the repeated story of love. Colors and the psychology of the banners’ colors are expressive of Totem, the unconscious and personal characteristics of a hero in The Shahnameh. This article has employed the method of description and analysis, using the new theories of psychology of colors in The Shahnameh.
  Keywords: Banners, Color, Mytho-Psychological Analysis, Rostam, Bijan, Violet, Red