فهرست مطالب

علوم و فنون زنبور عسل ایران - پیاپی 26 (بهار و تابستان 1402)

نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران
پیاپی 26 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا کلاته، بهروز دستار* صفحات 2-17

  کلونی های زنبور عسل را می تو.ان در فضاهای کوچک تری نسبت به کندو به نام قفس آزمایشگاهی نگهداری و مطالعه کرد. استتفاده از قفس های آزمایشگاهی در مطالعات زنبور عسل به دلیل کنترل شرایط آزمایش می تواند منجر به راه حل های نوآورانه برای رفع مشکلات مرتبط با تولید و سلامت زنبور عسل شود. در قفس های آزمایشگاهی در صورت فراهمی مواد غذایی کافی می توان شرایط کلونی را تا حد امکان مشابه با شرایط کلونی در شرایط طبیعی کرد. قفس های آزمایشگاهی برای اهداف مختلف استفاده می شوند و هزینه ی آزمایش به دلیل نگهداری کلونی کوچکتر به جای استفاده از کلونی کامل در مزرعه بسیار کاهش می یابد و انجام آزمایش های متعدد در یک دوره کوتاه امکان پذیر می باشد. سیستم قفس قابل اجرا و مقرون به صرفه است و مزایای متعددی دارد ولی باید توجه شود که نوع قفس آزمایشگاهی بستگی به هدف مطالعه دارد و اندازه قفس و وسایل مورد نیار برای ساخت قفس به متغیرهای مورد بررسی در آزمایش بستگی دارد.

  کلیدواژگان: آزمایشات آزمایشگاهی، زنبورعسل، قفس آزمایشگاهی
 • ابراهیم طالبی*، گیرما آلتایه، مرجان حقیقت جهرمی صفحات 18-30
  عصاره و اسانس گیاهان دارویی توانسته اند نقش خود را در بهبود عملکرد رشد، تاثیر بر میکروبیوتا دشتگاه گوارش، بهبود هضم و بالا بردن ایمنی بدن نشان دهند. صنعت زنبورداری نیز با چالش های متعددی از قبیل آفات و بیماری ها مواجه است که استفاده از داروهای شیمیایی نه تنها موجب افزایش مقاومت میکروبی شده بلکه با باقی ماندن در فرآورده های زنبور عسل، بازار پسندی آنها را کاهش داده است. یافتن جایگزین طبیعی مناسب، همیشه دغدغه ی تمامی محققین بوده است. گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات متعدد توانسته اند تاثیر مثبت خود را بر سایر حیوانات مزرعه ای نشان دهند و به عنوان جایگزینی قابل اطمینان مورد مصرف قرار گیرند. استفاده از شهد و گرده گیاهان دارویی نه تنها باعث کنترل آفات و درمان بیماری های زنبورعسل شد بلکه موجب ارتقا کیفیت محصولات تولیدی این حشره مفید نیز گردید. اطلاعات زیادی از خواص آنتی اکسیدانی محصولات زنبور عسل در دسترس است اما ارایه یک دیدگاه کلی از تاثیرات گیاهان دارویی بر این صنعت و بهبود خواص آنتی اکسیدانی محصولات تولیدی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خواص آنتی اکسیدانی، عسل، بره موم، گیاهان دارویی
 • عطاالله رحیمی*، غلامحسین طهماسبی، حمیدرضا بهمنی، صالح صالحی، بدرالدین زارع، عبدالستار پارسانسب، بابک رخزاد صفحات 31-44

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با ملکه های بومی اصلاح نشده در زنبورستان های بخش خصوصی استان کردستان طی سال های 1396 الی 1400 انجام شد. در مطالعه حاضر، ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی در شش زنبورستان بخش خصوصی استان کردستان در کنار ملکه های بومی اصلاح نشده از لحاظ صفات تولید عسل، بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ملکه های اصلاح شده در شرایط اقلیمی استان کردستان از لحاظ صفات بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی نسبت به ملکه های بومی برتری معنی داری داشته و پیشرفت قابل قبولی را نشان دادند (P<0.05). برتری و پیشرفت نسبی هم از لحاظ صفت تولید عسل در ملکه های اصلاح شده در تمام سال های مورد مطالعه در مقایسه با ملکه های بومی در شرایط اقلیمی استان کردستان مشاهده گردید ولی با توجه به وراثت پذیری پایین این صفت مورد مطالعه معنی دار نبود. در مجموع، نتایج این تحقیق پیشرفت و بهبود صفات مذکور و برتری ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی را در مقایسه با ملکه های بومی اصلاح نشده در شرایط اقلیمی استان کردستان نشان داد. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر بر این مطلب دلالت دارد که اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی در جهت بهبود صفات هدف موثر بوده و استفاده از این ملکه های اصلاح شده در جهت بالا بردن عملکرد کلنی های زنبورعسل کشور و حفظ یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی کشورمان ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: زنبورعسل ایرانی، تولید عسل، آرامش روی قاب، بچه دهی، رفتار تهاجمی، استان کردستان
 • سید عرفان حسینی، علی اکبر براتی*، حسین شعبانعلی فمی صفحات 45-56

  امروزه، علی رغم اهمیت قابل توجه صنعت پرورش زنبورعسل در مناطق و جوامع گوناگون به واسطه کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خود (مانند تسهیل گرده افشانی گیاهان)، این صنعت هنوز با چالش ها و فرصت های مغفول مانده ای مواجه است که وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل تحقیق حاضر تلاش کرده است تا راهکارهای بهبود وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان را شناسایی و اولویت بندی کند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. حجم نمونه مطالعه شده 140 نفر بود که با شیوه نمونه گیری طبقه ای از بین زنبورداران شهرستان فریدونشهر (210 زنبوردار) انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که راهکارهای شکل گیری سامانه ای یکپارچه در جهت توزیع کافی و به موقع نهاده ها و خدمات، افزایش توجه دولت و بهبود خدمات حمایتی و توسعه ای در بخش پرورش زنبورعسل، تسهیل تامین اعتبار و سرمایه گذاری در بخش پرورش زنبورعسل و ارایه خدمات بیمه ای مناسب در راستای افزایش تاب آوری زنبورداران از بالاترین اولویت در میان سایر راهکارها برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: زنبورداری، عملکرد، مدیریت، بهبود وضعیت، شهرستان فریدونشهر
 • محسن علمی*، شهرام شیرمحمدی، لیلا احمدزاده گاوآهن، شبنم پری چهره صفحات 57-63

  اصلاح نژاد و انتخاب زنبورعسل پدیده ای است که همواره برای زنبورداران سراسر جهان جالب بوده و در عین حال بعنوان یکی از جنبه های پیچیده زنبورداری در نظر گرفته می شود. براساس تجربیات به دست آمده از پروژه های بین المللی، درک مفهوم فرآیند اصلاح نژاد، هم برای زنبورداران و هم برای کارشناسان، در صورت نداشتن اطلاعات پس زمینه در مورد اصلاح نژاد حیوان یا گیاه، امری دشوار می باشد. قسمتی از این دشواری ها از بیولوژی پیچیده تولیدمثلی زنبورعسل ناشی می شود، چراکه ماده ها با چندین نر جفتگیری می کنند. در اصل بزرگترین چالش مردم برای درک اصلاح نژاد این نکته است که چگونه انتخاب حیوانات در یک نسل می تواند باعث بهبود اولاد در نسل بعدی شود. عمده باور غلط درمورد اصلاح نژاد زنبورعسل این است که افراد قادر به تمایز بین اصلاح نژاد و پرورش ساده ملکه نیستند. در تکثیر ملکه ها، آنها از روی میزان تخمگذاری و اندازه بدن ارزیابی می شوند. این دو فاکتور اگرچه ابزار شناسایی مناسبی برای تکثیر ملکه هستند اما اصلاح انتخابی، چیزی فراتر از تکثیر ملکه است. اصلاح انتخابی به معنای انتخاب هدفمند برای بهبود ژنتیکی کل جمعیت است به گونه ای که نسل جدید در مقایسه با نسل قبلی به طور ایده آلی برای همه صفات مورد علاقه، بهبود یافته باشد. برای دستیابی به چنین انتخاب شایسته ای، ملکه ها و کلنی های موجود در هر نسل باید به گونه ای انتخاب شوند که خصوصیات مطلوب مورد نظر پرورش دهنده، در نسل بعدی بهتر از نسل والدین باشد.

  کلیدواژگان: اصلاح نژاد، زنبور عسل، انتخاب
 • مانی جباری*، میترا جباری صفحات 64-73

   عسل یک محصول طبیعی شیرین و خوش طعم است که قرن ها به دلیل ارزش غذایی بالا مصرف می شده است، اما هزاران سال است که به عنوان یک عامل دارویی مورد استفاده قرار می گیرد و اولین سوابق استفاده دارویی به دوران مصر باستان باز می گردد. عسل مخلوط بسیار پیچیده ای از حداقل 200 ماده شیمیایی گیاهی است که ترکیب آن به شدت تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله منشاء گیاهی و جغرافیایی، گونه زنبورهای دخیل در تولید آن، سن، روش نگهداری و فرآوری است عسل های خانواده گیاهی شبدر که در سراسر جهان یک محصول برتر در نظر گرفته می شود، عسل های با ترکیبات زیست فعال که بسیار مورد توجه هستند عسل کیاهان دارویی خانواده شبدر در واقع می تواند منبع بالقوه ای از عسل های زیست فعال باشد. تحقیقات در مورد ترکیبات فیتوشیمیایی عسل های مختلف و فعالیت های زیستی مرتبط با آن ها در حال رشد است.

  کلیدواژگان: دیابت، زیست فعال، فیتوشیمی، ماده موثره
|
 • Reza Kalateh, Behrouz Dastar * Pages 2-17

  Honey bee colonies can be kept and studied in smaller spaces than the hive called laboratory cages. The use of laboratory cages in honey bee studies can lead to innovative solutions to solve problems related to honey bee production and health due to the control of test conditions. In laboratory cages, if enough food is provided, the colony conditions can be made as similar as possible to the colony conditions in natural conditions. Laboratory cages are used for various purposes, and the cost of testing is greatly reduced due to keeping a smaller colony instead of using a complete colony in the field, and it is possible to perform multiple tests in a short period. The cage system is feasible and economical and has many advantages, but it should be noted that the type of laboratory cage depends on the purpose of the study and the size of the cage and the equipment needed to build the cage depends on the variables examined in the experiment.

  Keywords: Laboratory experiments, Bee, laboratory cage
 • Ebrahim Talebi *, Girma Altaye, Marjan Haghighat Jahromi Pages 18-30
  Extracts and essential oils of medicinal plants have been able to exhibit their role in impacting growth performance, the microbiota of the digestive tract, digestion, and immunity. The beekeeping industry is also facing many challenges such as pests and diseases. The use of chemical drugs not only raises microbial resistance but also declines the marketability of bee products with residues. Encountering suitable and effective natural alternatives has always been one of the concerns of all researchers. Medicinal plants with numerous compounds have been able to reveal their positive influence on farm animals and can be used as a reliable alternative. The use of nectar and pollen of medicinal plants by honeybees not only controlled pests and improved honeybee diseases but also enhanced the quality of products produced by this beneficial insect. There is a lot of scientific information related to antioxidant properties of bee products, but it is vital to provide a general view of the effects of medicinal plants on this industry and to improve the antioxidant properties of bee products.
  Keywords: Antioxidant, Honey, Propolis, pollen, health, Medicinal plants
 • Ataollah Rahimi *, Gholamhosein Tahmasbi, Hamidreza Bahmani, Saleh Salehi, Badraddin Zarae, Abdulsater Parsanasen, Babak Rokhzad Pages 31-44

  The present research was conducted with the aim of evaluating the performance of improved Iranian honey bee queens with unimproved native queens (control queen) in private apiaries of Kurdistan province during 1396 to 1400. In this study, improved Iranian honey bee queens along with unimproved native queens were evaluated in six private apiaries of Kurdistan province based on honey production, calmness, aggressiveness, swarming, and overwintering traits. The results showed that the improved Iranian honey bee queens in the climatic conditions of Kurdistan province had a significant superiority and acceptable progress over the unimproved native queens in terms of calmness, aggressiveness, swarming, and overwintering traits (P<0.05). An acceptable relative superiority and progress were observed in terms of honey production trait in the improved queens in all the studied years compared to native queens, but this superiority and progress was not significant due to the low heritability of this trait. In general, the results of this study showed the progress and improvement of the target traits and the superiority of improved Iranian honey bee queens compared to un improved native queens in the climate conditions of Kurdistan province. Therefore, the results indicated that Iranian honey bee breeding has been effective in improving the target traits. So, it is necessary to use modified improved queens in order to increase the performance of honey bee colonies in the country and preserve one of the most valuable genetic resources of our country.

  Keywords: Iranian honey bee, aggressiveness, Calmness, honey production, Swarming, Kurdistan province
 • Seyed Erfan Hosseini, AliAkbar Barati *, Hossein Shabanali Fami Pages 45-56

  Nowadays, despite the importance of the beekeeping industry in various regions and societies due to its social, economic and environmental functions (such as facilitating the pollination of plants), this industry still faces challenges and neglected opportunities that affect the performance and management status of beekeeping farms. Hence, the present research has tried to identify and prioritize the solutions to improve the performance and management status of beekeeping farms in Fereydunshahr county located in Isfahan province. Data was collected with a researcher made questionnaire. The sample size was 140 beekeepers who were selected by stratified sampling method among the beekeepers of Fereydunshahr county (210 beekeepers). The results from the descriptive analysis and the exploratory factor analysis demonstrated that the formation of an integrated system for the adequate and timely distribution of inputs and services, increasing the attention of the government on beekeeping sector and improving the development services, facilitating the provision of credit and investment in the beekeeping sector, And providing appropriate insurance services in order to increase the resilience of beekeepers has the highest priority among other solutions.

  Keywords: Apiculture, performance, management, Status improvement, Fereydunshahr county
 • Mohsen Elmi *, Shahram Shirmohammadi, Lila Ahmadzadeh Gavahan, Shabnam Parichehreh Pages 57-63

  Selective honey bee breeding is a phenomenon that fascinates beekeepers around the world. They often regard it as one of the most enigmatic and complex aspects of beekeeping. Indeed, according to our experiences participating in many international projects, both beekeepers and bee experts without a background in plant or animal breeding often have trouble correctly interpreting and conceptually visualizing the breeding process. These difficulties arise partly because of the complex reproductive biology of honey bees, where queens mate with a multitude of drones. Fundamentally the greatest struggle for people to understand is how selection of animals with preferred characteristics in one generation leads to improved progeny in the next. The leading misconception regarding honey bee breeding is confusing breeding with the simple rearing and multiplication of queens, where individual queens are evaluated predominantly by their egg laying ability and body size. Those two markers of queen quality (fecundity and size) are certainly important for the propagation of queens, but selective breeding requires more than propagation. Selectivebreeding implies the intentional selection for genetic improvement of the population as a whole, with every new generation improved compared to the previous one, ideally for all traits of interest.

  Keywords: Breeding, honey bee, selection
 • Mani Jabbari *, Mitra Jabbari Pages 64-73

   Honey is a sweet and tasty natural product that has been consumed for centuries due to its high nutritional value, but it has been used as a medicinal agent for thousands of years, and the first records of its medicinal use date back to ancient Egypt. Honey is a very complex mixture of at least 200 plant chemicals whose composition is strongly influenced by many factors such as plant and geographical origin, species of bees involved in its production, age, storage and processing methods. All over the world it is considered a superior product, honeys with bioactive compounds that are of great interest. Honey from medicinal plants of the clover family can actually be a potential source of bioactive honeys. Research on the phytochemical compounds of different honeys and their related biological activities is growing. 

  Keywords: diabetes, Bioactive, Phytochemistry, Effective Substance