فهرست مطالب

نشریه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم خاکسار بلداجی، فاطمه شیرمحمد*، مرتضی مهری صفحات 1-12
  به منظور بررسی اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بر قابلیت هضم ایلیومی کلسیم و فسفر و عملکرد رشد، آزمایشی با استفاده از 225 قطعه جوجه بوقلمون گوشتی نر یک روزه سویه برنز با میانگین وزن 65 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار طی 8 هفته انجام شد. جیره ها برای دو دوره 4-1 و 8-5 هفتگی تنظیم شدند. تیمارهای آزمایشی در دوره اول شامل 1) شاهد، حاوی 4500 واحد بین المللی ویتامین D3 در کیلوگرم جیره، 2) 3500 واحد بین المللی 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول، و 3) 1750 واحد بین المللی 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول + 2250 واحد بین المللی ویتامین D3 در کیلوگرم جیره و در دوره دوم شامل 1) شاهد حاوی 3500 واحد بین المللی ویتامین D3 در کیلوگرم جیره، 2) 3000 واحد بین المللی 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول در کیلوگرم جیره، و 3) 1500 واحد بین المللی 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول + 1750 واحد بین المللی ویتامین D3 در کیلوگرم جیره بودند. در پایان تفاوت معنی داری در وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک دیده نشد ولی سطح کلسیم و فسفر سرم و استخوان، و نیز قابلیت هضم ایلیومی کلسیم و فسفر در جوجه های دریافت کننده 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول، افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت (05/0P<). همچنین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم در این جوجه ها کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (05/0P<). با توجه به اثر 1-آلفا هیدروکسی کولهکلسیفرول بر افزایش جذب کلسیم و فسفر و ذخیره آن در استخوان، می توان از این ترکیب به تنهایی و یا در ترکیب با D3 جهت بهبود کیفیت استخوان بوقلمون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بوقلمون، 1-آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول، قابلیت هضم، استخوان
 • لیدا شجاعی کاوان* صفحات 13-23
  محصولات طبیعی از گیاهان، حیوانات، میکروب ها و مواد معدنی از دیرباز منبع سنتی برای درمان بیماری های انسانی بوده است. پیشرفت های اخیر در فن آوری تحلیلی، طیف سنجی و غربالگری با توان عملیاتی بالا ؛کشف داروهای طبیعی، از جمله سهم داروهای مبتنی بر فرآورده های دریایی را به شدت احیا کرده است. محیط زیست دریایی، یک منبع منحصر به فرد است که تنوع بیولوژیکی عظیمی را در بر می گیرد و ممکن است به طور بالقوه منجر به درمان های موفقیت آمیز گردد. تعداد فزاینده ای از ترکیبات منابع دریایی، وارد آزمایش های بالینی می شوند و بنابراین، تاثیر این رشته بر صنعت داروسازی در حال افزایش است. موجودات دریایی، تولیدکنندگان عالی مواد شیمیایی طبیعی با ساختارها و فعالیت های دارویی متنوع هستند. اغلب فرآورده های جدید در حال تولید از دریا، فراورده های ضد توموری، ضد التهابی و ضد بیماریهای عفونی می باشند. بی مهرگان و جلبک های دریایی، منابعی متنوع و در عین حال سرشار از مواد زیستی فعال جهت تولید داروهای جدید محسوب می شوند. علی رغم کلیه تلاش های صورت گرفته در جهت جداسازی داروهای جدید از دریا، به دلیل موانع موجود بر سر راه تولید انبوه این داروها از جمله محدودیت ذخایر موجودات دریایی، کشت و تکثیر این موجودات و جدا سازی مواد دارویی از آنان، در قلمرو تجربه و آزمایش باقی مانده است. با این حال با توجه به روند رو به پیشرفت علم، داروهای دریایی دورنمایی بسیار درخشان داشته و در آینده نزدیک منجر به ایجاد و گسترش شیوه های درمانی کارا در عرصه پزشکی خواهند شد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، سرطان، التهاب، بیماری های عفونی، محصولات طبیعی دریایی
 • علیرضا مرادیان، نازنین خاکی پور* صفحات 24-39
  زمینه و هدف

  چرای بی رویه دام، زراعت دیم در اراضی شیب دار، قطع درختان جنگلی و دیگر استفاده های غیر منطقی از اراضی، موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، فرسایش خاک ها و کاهش حاصلخیزی آنها در منطقه سوادکوه شده است. هدف از این مطالعه تعیین بهترین نحوه بهره برداری در هر یک از اجزاء واحد اراضی است، بنحوی که ضمن کسب حداکثر محصول یا عایدی، از تخریب اراضی جلوگیری و روند فعلی فرسایش خاک تا حد امکان متوقف شود.

  روش پژوهش: 

  در این راستا تفکیک منابع اراضی و تعیین قابلیت ها و تناسب و استعدادهای آنها، تهیه نقشه طبقات ارتفاعی، تهیه نقشه شیب حوزه بر اساس کلاس های شیب تعیین شده، منابع اراضی، مشخصات کلی تیپ اراضی، منابع آبهای سطحی محدوده سوادکوه، زمین شناسی، ارزیابی منابع اراضی و خاک، تناسب اراضی، پوشش گیاهی، نقشه کاربری اراضی منطقه سوادکوه تعیین شد. سپس با استفاده از روش FAO، ارزیابی دقیق با استفاده از خصوصیات اراضی و تطبیق آنها با جداول نیازهای گیاهی انجام گرفت.

  یافته ها

  با تلفیق نتایج استعداد اراضی و تناسب آن برای فعالیت های مختلف کشاورزی و همچنین نیازهای گیاهی و رابطه آن با شاخص پتانسیل تولید مناطق مناسب برای فعالیت های کشاورزی بطور عام و باغداری به طور خاص مشخص می شود.

  نتیجه گیری

  مطالعات استعداد اراضی نشان می دهد که محدودیت های رفع ناشدنی و فاکتورهای منفی در باغداری به طور اصولی محدودیت ناشی از عدم امکان آبیاری به لحاظ محدودیت منابع آب و محدودیت امکان توسعه مکانیزاسیون به لحاظ شیب اراضی باغی است.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، ارزیابی منابع، اراضی شیبدار، سوادکوه، قابلیت اراضی
 • حمیده خواجه، زهرا جمعه قاسم ابادی* صفحات 40-47
  درد مکانیسمی دفاعی محسوب می شود و هنگامی که بافتی دچار آسیب شود، ایجاد می گردد. گیرنده های درد در پوست و بافت ها، انتهای عصبی آزاد هستند. ایجاد درد در بافت ها به علت ساخته شدن موادی به نام پروستاگلاندین ها که از مهم ترین واسطه های التهاب می باشد و مهار ساخت آن توسط داروهای ضد التهاب موجب کاهش آن می شود. گیاه مورینگا الیفرا در صنایع غذا و دارو اهمیت بالایی دارد و دارای ترکیب دارویی نادر به نام آورانتی آمید (Auranti amide) می باشد. این ترکیب به دلیل اثرات ضدالتهابی و ضدروماتیسمی خود، در درمان بیماری های التهابی مانند آرتروز، روماتویید و پسوریازیس کاربرد دارد و با ممانعت از تولید پروستاگلاندین ها و افزایش تولید گلوتاتیون، کاهش فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز و کاهش تولید عامل التهابی TNF-α، عوارض التهابی را کاهش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری ترکیب دارویی اورانتامید بروی پروستاگلاندین ها از طریق داکینگ مولکولی می باشد. برای بررسی نحوه اتصال ترکیب دارویی به جایگاه فعال مولکول، ترسیم ساختار شیمیایی دارو، بهینه سازی انرژی، مطالعات داکینگ، تجزیه و تحلیل های نهایی از پایگاه داده های Pub Chem و PDB استفاده شد. میانکنش دارو با رسپتور از طریق داک های متفاوت با استفاده از نرم افزار های Pyrex، Chimera و Viewer Lite انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیب مورد نظر قادر به اشغال جایگاه فعال آنزیم بود و در میان نرم افزارها بهترین نتیجه با استفاده از نرم افزار Pyrex بدست آمد. در واقع این ترکیب دارای منفی ترین سطح انرژی اتصال (Kcal mol 5/7-) بود. بنابراین نشان داده شد که بالاترین تمایل به آمینواسیدهای کلیدی جایگاه فعال آنزیم و محل برهمکنش با مولکول کوکریستال است.
  کلیدواژگان: داکینگ مولکولی، بیوانفورماتیک، آورانتامید، مورینگا، پروستاگلاندین
 • آرام محمودی، مریم ولی نژاد*، سکینه واثقی صفحات 48-56

  این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر درصد اندازه ذرات آرد بر روی شاخصهای کیفی و ریولوژیکی آرد و نان تولیدی انجام گردید. آرد مورد نظر از واریته گندم N87-20 تهیه شده و توسط الک شیکر به سه قسمت اندازه ذرات تقسیم بندی شد. 6 تیمار شامل درصد های آرد روی الک 180 میکرون ، روی الک 125 میکرون و زیر الک از 125 میکرون به ترتیب : تیمار 1 نمونه شاهد (18 درصد، 30 درصد، 52 درصد)، تیمار شماره 2 (10درصد، 40 درصد، 50 درصد)، تیمار شماره 3 (25 درصد، 10 درصد، 65 درصد) ، تیمار شماره 4 (20 درصد، 20 درصد، 60 درصد) ، تیمار شماره 5(15 درصد، 15 درصد، 70 درصد) و تیمار شماره 6 (25 درصد، 30 درصد، 45 درصد) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی بر درصد گلوتن مرطوب ، درصد گلوتن خشک ، درصد خاکستر، درصد پروتیین ، L* و a* آرد تولیدی و خصوصیات حسی و تخلخل نان تولیدی اثر معنی داری ندارد ولی بر اندیس گلوتن ، زلنی ، عدد فالینگ ، شاخص رنگی b* آرد و شاخص های رنگی L*، a* و b* نان تولیدی اثر معنی داری نشان دادو در نهایت با توجه به اینکه تیمار 5 دارای بالاترین عدد زلنی ، اندیس گلوتن و امتیازات شاخص های حسی می باشد بعنوان بهترین تیمار معرفی می شود.

  کلیدواژگان: اندازه ذرات آرد، کیفیت آرد، کیفیت نان
 • الهام شهریاری راد، شهرام شعیبی*، شاهین بنکدار، اکرم عیدی، داریوش مینائی تهرانی صفحات 58-64
  طب سنتی و مکمل امروزه در درمان بسیاری از اختلالات و بیماریها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در ایران نیز بعلت اقلیم خاص و تنوع آب هوا گیاهان دارویی ارزشمندی رشد می کنند. گیاه زرشک (Berberis Vulgaris) یکی از مهمترین و شاخص ترین گونه های گیاهی است و دارای خواص درمانی بسیاری می باشد. بربرین بعنوان مهمترین آلکالویید زرشک بعنوان یک ماده طبیعی دارای خواص فارماکولوژیک در اندامهای گیاه بخصوص ریشه می توان یافت. ریشه های گیاه از شهر تهران جمع آوری شده و پس از خشک کردن در دمای محیط و دور از نور آفتاب، آسیاب شدند. عصاره متانولی جهت استخراج بربرین تهیه شده، پس از فیلتر کردن و جهت شناسایی بربرین از دستگاه HPLC با آشکارساز Diode Array استفاده گردید. کروماتوگرام حاصله نشان دهنده پیکهای ترکیبات عصاره ریشه زرشک و بخصوص بربرین در مقایسه با ماده استاندارد مرجع کاملا بصورت واضح جدا و شناسایی گردید. میزان بربرین ریشه زرشک با توجه به منحنی کالیبراسیون 44/1 درصد تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده و مروری بر خواص درمانی و دارویی زرشک بومی ایران، تعیین مقدار ماده موثره در زمینه کاربرد آن در پیشگیری و درمان اختلالات و بیماریهای مختلف بصورت عصاره استاندارد شده و یا بربرین استخراج شده حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: زرشک، بربرین، آلکالوییدها، کروماتوگرافی مایع، بربریس وولگاریس
 • خدیجه سراوانی* صفحات 65-71
  مقدمه

  زهر مار جعفری (Echis carinatusمخلوط پیچیده ای از مواد سمی است. این زهر شامل متالوپروتیازهایی است، که فعال کننده قوی پروترومبین هستند. این ترکیبات منجر به اختلالات انعقادی از جمله بروز لخته و خونریزی می شود.

  گزارش مورد:

   مورد یک اقای 24 ساله ساکن زابل که دچار مار گزیدگی در قسمت مچ پای راست (مالیول داخلی) شده و در ساعت 12 شب، با خونریزی تنها از دندان عقل خراب سمت راست بالا، به اورژانس اورده شد که بلافاصله 6 ویال آنتی ونوم دریافت نمود. ولی باز هم خونریزی متوقف نشد. ازمایش CBCdiff, PT,PTT, INR اورزانسی، درخواست شد ازمایش بدو ورود نرمال بود ولی در ازمایش 6 ساعت بعد ، سطح پلاکت کاهش یافت (از 200 هزاربه120 هزار) امپول هیدروکورتیزون 2006 ویال دیگر آنتی ونوم دریافت کردکه در نهایت خونریزی متوقف شد و پلاکت نیز افزایش یافت. (هزار170). همچنین موقع ترخیص واکسن کزاز و تتابولین برای بیمار تزریق شد.

  نتیجه گیری

  اختلال انعقادی یک پدیده مهم بالینی در مارگزیدگی است و اگر به درستی درک نشود ممکن است در فرایند تشخیص و درمان مارگزیدگی مشکل ایجاد کند. به طوری که به سرعت می تواند توسعه یابد و باعث مرگ فرد مارگزیده شود در ضمن در مواردی خونریزی از محل نیش مار یا خونریزی حفرات بدن و خونریزی از محل های غیر معمول شامل زخم های قدیمی، بهبود نیافته. در مورد کیس اخیر خونریزی از دندان خراب، درمان به موقع با پادزهر، موجب بهبود سریع خونریزی یا قطع خونریزی شد.

  کلیدواژگان: مارگزیدگی، دندان، مار جعفری، خونریزی، گیاه دارویی
|
 • Maryam Khaksar Boldaji, Fatemeh Shirmohammad *, Morteza Mehri Pages 1-12
  The current study was aimed to investigate the effect of 1-OH-D3 on ileal digestibility of dietary calcium and phosphorus and turkey performance. A total of 225 one-day- old male bronze strain turkey with a mean body weight of 65 g were allocated to 3 treatments with 5 replications (each, 15 birds) for 8 weeks, under a completed randomized design. Diets were adjusted separately for two periods 1-4 and 5-8 weeks of age. The experimental treatments, for the first period were consisted: 1) control, containing D3 (4500 IU/kg) 2) 1-OH-D3 (0.14 gr/kg without D3) 3) 1-OH-D3 (0.07 gr/kg) + D3 (2250 IU/kg) and for the second period of experiment were consisted: 1) control, containing D3 (3500 IU/kg) 2) 1-OH-D3 (0.12 gr/kg) 3) 1-OH-D3 (0.06 gr/kg) + D3 (1750 IU/kg) in the diet. The results showed that no significant differences exist among treatments in turkeys’ body weight, feed intake and feed conversion ratio. However, the use of 1-OH-D3 in treatments 2 and 3 increased the ileal digestibility of calcium and phosphorus and the levels of calcium and phosphorus in plasma and bone, also decreased the activity of alkaline phosphatase in plasma, in compared to the control group (P<0.05). Our findings imply that inclusion 1-OH-D3 to the diet did not affect on growth performance in turkeys. However, it caused to increase absorption and accumulation of calcium and phosphorus in bone. In conclusion, 1-OH-D3 can be used to improve the quality of the turkey bone, alone or in combination with D3
  Keywords: Turkey, D3, 1-OH-cholecalciferol, digestibility, Bone
 • Lida Shojaei Kavan * Pages 13-23
  Natural products from plants, animals, microbes and minerals have long been a traditional source for treating human diseases. Recent advances in analytical, spectroscopic, and high-throughput screening technology have greatly revived the discovery of natural drugs, including the contribution of marine products-based drugs. The marine environment is a unique resource that contains enormous biological diversity and may potentially lead to successful treatments. An increasing number of compounds from marine sources are entering clinical trials, and thus, the field's impact on the pharmaceutical industry is increasing. Marine organisms are excellent producers of natural chemicals with diverse structures and pharmacological activities. Most of the new products being produced from the sea are anti-tumor, anti-inflammatory and anti-infectious products. Invertebrates and seaweeds are diverse and at the same time rich sources of biologically active substances for the production of new drugs. Despite all the efforts made to isolate new drugs from the sea, due to the obstacles in the way of the mass production of these drugs, including the limitation of the reserves of marine organisms, the cultivation and propagation of these organisms and the isolation of medicinal substances from them, in the realm of experience and The test remains. However, according to the progress of science, marine medicines have a very bright perspective and will lead to the creation and expansion of effective treatment methods in the medical field in the near future.
  Keywords: Alzheimer', s, cancer, Inflammation, Infectious diseases, marine natural products
 • Alireza Moradian, Nazanin Khakipour * Pages 24-39

  Indiscriminate livestock grazing, rainfed agriculture in sloping lands, cutting of forest trees and other illogical uses of land have caused disturbance of the ecological balance of the environment, erosion of soils and reduction of their fertility in Savadkooh area. The purpose of this study is to determine the best way of exploitation in each of the parts of the land unit, in such a way as to obtain the maximum yield or income, to prevent the destruction of the land and to stop the current process of soil erosion as much as possible. separation of land resources and determination of their capabilities and suitability and talents, land use map of Savadkooh area were determined. Then, by using the FAO method, a detailed evaluation was done using the characteristics of the land and matching them with the tables of plant needs. By combining the results of the aptitude of land and its suitability for various agricultural activities, as well as plant needs and its relationship with the production potential index of suitable areas for agricultural activities in general and horticulture in particular, it is determined. Conclusion Studies of land potential show that the irremediable limitations and negative factors in horticulture are basically the limitation caused by the impossibility of irrigation in terms of water resource limitations and the limitation of the possibility of mechanization development in terms of the slope of garden lands.

  Keywords: Land management, Land capability, resource evaluation, Savadkooh, Sloping lands
 • Hamideh Khageh, Zahra Jomee Ghasemabadi * Pages 40-47
  Pain is defense mechanism and occurs when tissue is damaged. Pain receptors in the skin and tissues are free nerve endings. The pain in the tissues is due to the production of a substance called proaglandin, which is reduced by anti-inflammatory drugs. Eliphara plant is valuable in the food and herbal medicine industry and has a rare medicinal compound called aurantamide. Due to its anti-rheumatic anti-inflammatory effects in the treatment of diseases like arthritis, rheumatism and psoriasis, and by preventing the production of prostaglandins and increasing the production of glutathione, reducing the activity of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase enzyme and reducing the production of TNF-a factor, it reduces side effects. The aim of this study is to investigate the effect of Orantamide drug combination on prostaglandins with molecular docking. PubChem and PDB databases were used to investigate how the drug binds to the active site of the molecule, draw the chemical structure of the drug, energy optimization, binding studies and final analysis. The drug interaction with the receptor was done through different docks using Pyrex, Chimera and Viewer Lite software. The results showed that the desired compound was able to bind the active site of the enzyme and among the software, the best result was obtained from Pirex software. In fact, this compound had the highest level of negative binding energy (-7.5). Therefore, it was shown that the highest affinity for key amino acids is the active site of the enzyme and the site of interaction with the crystal molecule
  Keywords: Molecular docking, Bioinformatics, aurantamide, moringa, Prostaglandin
 • Aram Mamudi, Maryam Valinejad *, Sekine Vaseghi Pages 48-56

  This research was conducted in order to investigate the effect of changing the percentage of flour particles on the qualitative and rheological indicators of flour and bread production. The desired flour was prepared from wheat variety N87-20 and was divided into three parts by the size of particles by a sieve shaker. 6 treatments including the percentages of flour on a sieve of 180 microns, on a sieve of 125 microns and under a sieve of 125 microns, respectively: treatment 1 of the control sample (18%, 30%, 52%), treatment number 2 (10%, 40%, 50%) ), treatment number 3 (25%, 10%, 65%), treatment number 4 (20%, 20%, 60%), treatment number 5 (15%, 15%, 70%) and treatment number 6 (25%, 30 percent, 45 percent) was The results showed that the investigated treatments had no significant effect on the percentage of wet gluten, percentage of dry gluten, percentage of ash, percentage of protein, L* and a* of the produced flour and the sensory properties and porosity of the produced bread, but on the gluten index, Zeleny, Faling's number, The color index b* of flour and the color indices L*, a* and b* of bread production showed a significant effect and finally, considering that treatment 5 has the highest Zelani number, gluten index and sensory index scores, it is introduced as the best treatment.

  Keywords: flour particle size, flour quality, bread quality
 • Elham Shahriari Rad, Shahram Shoeibi *, Shahin Bonakdar, Akram Eidi, Dariush Minai-Tehrani Pages 58-64
  Today, traditional and complementary medicine has a special place in the treating of many disorders and diseases. Valuable medicinal plants grow in Iran due to the special climate diversity. The barberry plant (Berberis vulgaris) is one of the most important and prominent plant species and has many therapeutic properties. Berberine, as the most important barberry alkaloid in the root, has a suitable concentration for extraction and utilization and introducing it as a natural substance with pharmacological properties is the aim of this research. The roots of the barberry plant were collected from Tehran city and ground after drying at ambient temperature and away from sunlight. Methanol was used to extract the berberine present in the root of this plant. After filtering, the methanolic extract was used to identify berberine using an HPLC device with a DAD detector. The resulting chromatogram shows the proper separation of barberry root extract and berberine peak peaks compared to the berberine standard, which was clearly separated and identified. The amount of berberine in barberry root was determined according to the calibration curve of 1.44%. Based on the obtained results and a review of the therapeutic and medicinal properties of native Iranian barberry, it is important to determine the amount of the effective substance in the context of its use in the prevention and treatment of various disorders and diseases.
  Keywords: Barberry, Berberine, Alkaloids, HPLC, B. vulgaris
 • Khadijeh Saravani * Pages 65-71

  Parsley snake (Echis carinatus) venom is a complex mixture of toxins. This venom contains metalloproteinases which convert prothrombin to meizothrombin. The prothrombin activator leads to the formation of small blood clots inside the blood vessels throughout the body. The case of a 24-year-old man living in the of Zabol city (Sistan and Baluchistan province) who was bitten by a snake on the right ankle (inner malleolus). This patient was brought to the emergency room at 24 o'clock with bleeding only from the decayed upper right wisdom tooth. patient immediately received 6 vials of anti-venom, but still the bleeding does not stop. Urgent CBCdiff, PT, PTT, INR tests were requested. The initial test was normal. 6 hours later, the test shows that the platelet level has decreased (from 200.000 to 120.000). Hydrocortisone ampoule 200μm, 6 more vials of anti-venom are received and finally the bleeding stopped and the platelets also increased (170.000). At the time of discharge, tetanus and tetabulin ampoules were injected. The snakebite treatment protocol should be done cautiously and carefully, because any negligence may lead to dangerous complications for the patient. Public education provided by health centers is essential to prevent snakebite.

  Keywords: snake bite, teeth, Parsley snake, bleeding, Plant