فهرست مطالب

غرب آسیا - پیاپی 2 (پاییز 1402)

نشریه غرب آسیا
پیاپی 2 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین دهشیار* صفحات 7-19

  از آغازین دومین دهه قرن بیست و یکم، غرب آسیا بر روی ریل متفاوتی قرار گرفته است. هر چند که جوهره رفتاری بازیگران ملی و فرا ملی دچار دگرگونی نشده است اما آنچه برجستگی یافته این مهم می باشد که عملکرد بازیگران فراملی، فهم به شدت متفاوتی از ظرفیت ها و فرصت ها در میان کشورهای منطقه بالاخص متحدین آمریکا بوجود آورده است. این به معنای قرار گرفتن در سطح ادراکی بالاتر و به تبع آن استقلال رفتاری بیشتر در تعریف منافع و اولویت بندی ها در قلمرو سیاست خارجی می باشد. کاهلی استراتژیک آمریکا در منطقه که از دوران اوباما کلید زده شد و تلاش چین برای بسط حوزه نفوذ خود به این جغرافیا شرایط امنیتی متفاوتی را به وجود آورده تا کشورهای منطقه بسترسیاسی نوینی را در خصوص شکل دادن به تصمیمات برای خود میسر بیابند. سوالی که مطرح می شود این گونه ترسیم می گردد که آمریکا به عنوان نافذترین و مداخله گر ترین بازیگر در غرب آسیا چه سیاستی را برای حفظ موقعیت خود بسنده یافته و بازیگران منطقه ای برای تحکیم و بسط جایگاه خود چه رفتارهایی را پی گرفته اند؟ انتخاب گزینه مسیولیت پذیری محدود (کاهلی استراتژیک) به عنوان سیاست کلی آمریکا در منطقه که فرصت نقش آفرینی فزون تر برای دیگر بازیگران مطرح فراملی فراهم آورده به ضرورت الزام و قدرت مانور فراوانی برای بازیگران ملی در غرب آسیا برای تدوین رفتارها و شکل دادن به مناسبات بین بازیگری در تامین بهینه منافع ملی به وجود آورده است.

  کلیدواژگان: کاهلی استراتژیک، فهم سیستمی، فهم بین الاذهانی، واقع گرایی با ضمیمه لیبرال، واقع گرایی قاره ای، روز بعد از تصمیم
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، سید محمد میرسلیمانی صفحات 20-35

  رقابت آمریکا و چین در سال های اخیر در حوزه های گوناگون گسترش یافته است. از همین جهت ایجاد موقعیت و نفوذ سیاسی برای نقش آفرینی بیشتر و تغییر موازنه به نفع هر یک از قدرت های رقیب در مناطق جهان به یکی از اولویت های دو کشور تبدیل شده است. از جمله مهم ترین این مناطق خاورمیانه باتوجه به منابع، بازارهای متنوع و موقعیت استراتژیک است. این مقاله به دنبال تبیین سیاست های آمریکا و چین در قبال نظم در خاورمیانه است. در همین راستا، مقاله پیشرو به دنبال پاسخ به این پرسش است که رقابت امریکا و چین در خاورمیانه چه تاثیری در معادلات و نظم این منطقه داشته است؟ فرضیه پژوهش این گونه است که باتوجه به اهمیت تسلط بر نظم خاورمیانه، دو کشور آمریکا و چین در صدد ایجاد نظم موردنظر خود در خاورمیانه هستند. چین به دنبال ایجاد نظم درون زا در مقابل نظم برون زا موردنظر آمریکا در سال های اخیر خاورمیانه است. سیاست مبتنی بر احاله مسیولیت توسط آمریکا در خاورمیانه و الگوی همکاری چین و کشورهای عربی برای ایجاد نظم در خاورمیانه از مهم ترین این سیاست ها برای تسلط بر نظم این منطقه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی نگارش شده است. نتیجه ملموس در مورد نظم جدید خاورمیانه در سایه رقابت چین و آمریکا این است که قدرت های بزرگ، به ویژه از جمله ایالات متحده، کنترل خود را در این مکان ازدست داده اند و هیچ کس دیگر در تلاش برای تحمیل سیستم های جدید حکومتی بر کشورهای این منطقه نیست. آنها در راستای منافع خود عمل می کنند، نه اینکه برای ایجاد توازن مجدد در روابط بین المللی خود، طرفی را اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: رقابت، چین، آمریکا، خاورمیانه، میانجیگری، اتحاد، امنیت
 • مریم فتاحی منش*، فرزاد رستمی صفحات 36-50

  ابزارها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارای ویژگی های خاصی هستند که باعث می شود کشورهای مالک فناوری های مذکور با بهره مندی از آن ها توان رقابت نظامی و اقتصادی بیشتری پیدا کنند و بتوانند توازن قوا را در نظام بین الملل به نفع خود بر هم بزنند. برتری ژیوپلیتیکی، نظامی و اقتصادی آینده جهان، توسط قدرت هایی تعیین می شود که فناوری های نوینی هم چون هوش مصنوعی را به نفع خود مدیریت کنند. روسیه و چین با سرمایه گذاری و رقابت در زمینه فناوری های جدید در اقتصاد، نوسازی نظامی و ابزارهای کنترل اجتماعی نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده را به چالش کشیده اند. این روند در غرب آسیا نیز آغاز شده است. اسراییل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از پیشگامان سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی در این منطقه هستند و طرح های مختلفی برای بهره برداری از هوش مصنوعی در زمینه های اقتصادی و نظامی دارند. سوال اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است که فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه آینده موازنه قوا را در غرب آسیا تغییر خواهد داد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد هوش مصنوعی با افزایش قدرت اقتصادی و نظامی کشورها، موازنه قوا در منطقه غرب آسیا تغییر خواهد داد. به این ترتیب عربستان سعودی و اسراییل با افزایش توان نظامی و اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی، موازنه قوا را در این منطقه به نفع خود دگرگون می کنند. این تحقیق با استناد به روش تحقیق تبیینی و با استفاده از داده های آماری و کتابخانه ای تدوین شده است. واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، عربستان سعودی، موازنه قوا، نظام بین الملل، غرب آسیا، اسراییل، قدرت نظامی

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، عربستان سعودی، موازنه قوا، نظام بین الملل، غرب آسیا، قدرت نظامی، اسرائیل
 • احمدرضا بردبار*، سامان رحیمی نیا صفحات 51-63

  این مقاله به بررسی دلایل شکل گیری دو گفتمان اساسی که سیاست گذاری استراتژیک و سیاست خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران را تعیین می کند، می پردازد. این دو گفتمان توسط دو تن از سیاست مداران برجسته و تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در ایران پس از انقلاب اسلامی دلایل شکل گیری دوگفتمان استقلال خواهی انقلابی و پیوند گرایی بین المللی چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش این فرضیه قابل طرح است که با بررسی تاریخ معاصر سیاست خارجی ایران می توانیم به فرآیند شکل گیری این دو گفتمان پی ببریم. روشی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده است روش توصیفی اسنادی است و برای گردآوری اطلاعات از کتاب ها و مقالات استفاده شده است. هدف این پژوهش کشف دلایل گفتمان های شکل دهنده سیاست گذاری استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است که در نهایت سیاست خارجی کشور با توجه به آن شکل می گیرد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه گیری می رسد که دو گفتمان پیوندگرایی بین المللی و استقلال خواهی انقلابی هر یک دارای پیشینه تاریخی جداگانه ای هستند و مسیر مستقلی را برای تبدیل شدن به یک گفتمان طی کرده اند.

  کلیدواژگان: گفتمان، استقلال خواهی انقلابی، پیوندگرایی بین المللی، سیاست خارجی، تاریخ معاصر ایران، قدرت های بزرگ
 • سید رضا موسوی نیا*، فاطمه دمرچیلو صفحات 64-78

  بحران های زیست محیطی، به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سیاست های کلان جهانی و یکی از مهم ترین چالش های جامعه انسانی روز به روز در حال افزایش و تسری هستند. سرزمین ایران نیز به واسطه خصوصیات اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خود در رابطه با پیامد ها و اثرات بحران های زیست محیطی بسیار اثر گذار و اثر پذیر است و از نظر جغرافیایی بسیاری از مشکلات زیست محیطی در نزدیکی مرز های ایران با کشور های همسایه قرار گرفته اند. ایران از نظر زیست محیطی از کشورهای پر اهمیت و تاثیرگذار به شمار می رود و دارای چالش های بسیاری بر سر مسیله محیط زیست با کشورهای همسایه می باشد. مشکلات زیست محیطی ایران در پیوند و ارتباط مستقیم با کشور های همسایه می باشد. وسعت، جایگاه و موقعیت ویژه جغرافیایی، ژیوپلیتیکی، ژیواکونومیکی، ژیواستراتژیکی و ژیو کالچری از گذشته تاکنون سبب قرار گرفتن ایران به عنوان یکی از مناطق مهم و حیاتی در عرصه محیط زیست شده است که در محیط زیست منطقه و حتی جهان نیز تاثیر گذار است. این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش تحلیل کمی و کیفی می خواهد ابعاد چالش های زیست محیطی را با تاکید بر همسایگان غربی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده و تاثیر آن را بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) تبیین نماید. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مهم ترین چالش های زیست محیطی تاثیر گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) طی سال های 2010 تا 2022 کدامند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که بحران آب، ریزگردها، تغییرات آب و هوایی و خشک شدن تالاب ها از مهم ترین چالش های زیست محیطی تاثیر گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان طی سال های 2010 تا 2022 بوده اند. روش تایید فرضیه در این مقاله توضیحی-تبیینی می باشد.

  کلیدواژگان: چالش های زیست محیطی، محیط امنیتی، جمهوری اسلامی ایران، همسایگان غربی، عراق، ترکیه
 • میثم رضازاده*، احمدرضا محمدی سلیمانی، مهدی حسنی باقری صفحات 79-94

  قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصرحاضر جایگاه رفیعی یافته است؛ علت آن را می توان در کارآمدی و موفقیت قدرت نرم نسبت به اشکال کلاسیک قدرت (قدرت سخت) جستجو کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر واحدهای سیاسی، نیازمند بازشناسی، تقویت و کاربست قدرت نرم است تا به این وسیله توان قدرت نرم ملی خویش را در سیاست بین الملل و مخصوصا منطقه غرب آسیا ارتقاء بخشد. در این میان نقش سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک گفتمان مردم گرایانه و اندیشه های مبارزه طلبانه در راستای کانونی سازی فرهنگ شهادت و برجسته سازی قدرت نرم علیه نابسامانی های سیاسی و نظامی موجود در غرب آسیا در پیوند با تروریسم حایز اهمیت است، در همین راستا این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از روش تکنیک فیش برداری از اسناد و مدارک علمی، با بهره گیری از نظریه قدرت نرم به این پرسش اساسی پاسخ دهد که سردار حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) دارد؟ بنابراین جامعه آماری با توجه به سطح مدیریتی سردار حاج قاسم سلیمانی، منطقه ای و فرامنطقه ای است؛ با این هدف که نشان دهد مکتب حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مدیریتی- فرماندهی و نظامی، طبق منابع و عناصر قدرت نرم، تاثیرگذاری عمیقی در ارتقاء قدرت نرم ایران در منطقه غرب آسیا به عنوان نمونه آماری داشته است. نتیجه اینکه با بررسی مکتب شهید سلیمانی به عنوان مکتب جهان شمول و به عنوان یک الگوساز در دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در جهت افزایش اقتدار کشور به عنوان یک ضرورت اساسی در جامعه امروزی مطرح شود

  کلیدواژگان: تروریسم، جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی، قدرت نرم، منطقه غرب آسیا
|
 • Hosein Daheshyar * Pages 7-19

  West Asia has been on a different track from the beginning of the second decade of the twenty first century. The behavioral essence of national and transnational players has not transformed but the important point has to be the fact that the performance of transnational players has created a very different understanding regarding capacities and opportunities among region’s countries especially American allies This new reality points to a higher level of comprehension which necessarily leads to a more behavioral independence regarding defining national interest and priorities in realm of foreign policy. American strategic indolence in the region which started by Obama administration coincided with China’s quest to expand its influence in this geography have created security conditions which means the appearance of a new political context to shape decisions by the region’s countries. Article’s question points to what policy America as the most incisive and interventionist player in West Asia has chosen as sufficient for maintaining its position and what behaviors by regional players have been adopted to fortify and enhance their position. The choice of limited responsibility ( strategic indolence) as general American policy in the region has created opportunity to play greater role by other relevant transnational players which inevitability has caused more power for national players in West Asia to formulate behavior and to fashion inter player relations in order to provide optimal national interest.

  Keywords: Strategic Indolence, Systematic Understanding, Intersubjective Understanding, Realism with Liberal Enclose, Continental Realism, Day after Decision
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Seyed mohammad Mirsoleimani Pages 20-35

  The competition between America and China has expanded in various fields in recent years. For this reason, creating a position and political influence to play a greater role and change the balance in favor of each of the competing powers in the regions of the world has become one of the priorities of the two countries. Among the most important of these regions is the Middle East due to its resources, diverse markets and strategic location. This article seeks to explain the policies of America and China towards order in the Middle East. In this regard, the leading article seeks to answer the question of what effect the competition between America and China in the Middle East has had on the equations and order of this region? The hypothesis of the research is that due to the importance of mastering the order in the Middle East, the two countries, America and China, are trying to create their desired order in the Middle East. China seeks to create an endogenous order against the exogenous order desired by the United States in recent years in the Middle East.The current research was written using descriptive-analytical method and in the framework of aggressive realism theory. The tangible result of the new order in the Middle East in the shadow of the competition between China and the United States is that the great powers, especially the United States, have lost their control in this place and no one is trying to impose new governance systems on the countries of the region. They act in their own interests, rather than taking sides to rebalance their international relations.

  Keywords: Competition, China, America, Middle East, Mediation, alliance, Security
 • Maryam Fattahi Manesh *, Farzad Rostami Pages 36-50

  Tools and systems based on artificial intelligence have special features that make the countries which own the aforementioned technologies gain more military and economic competitiveness by benefiting from them and can upset the balance of power in the international system in their favor. The future geopolitical, military and economic superiority of the world will be determined by the powers that manage new technologies such as artificial intelligence to their advantage. Russia and China have challenged the US-led world order by investing in and competing for new technologies in the economy, military modernization, and tools of social control. This process has also started in West Asia. Israel, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates are among the pioneers in investing in artificial intelligence in this region and have various plans to exploit artificial intelligence in economic and military fields. The main question that we seek to answer in this article is how artificial intelligence-based technologies will change the future balance of power in West Asia. The findings of this research show that artificial intelligence will change the balance of power in the West Asian region by increasing the economic and military power of countries. In this way, Saudi Arabia and Israel are changing the balance of power in this region in their favor by increasing their military and economic power due to artificial intelligence. This research has been done based on explanatory research method and using statistical and library data.

  Keywords: Artificial intelligence, Saudi Arabia, Balance of Power, International System, West Asia, Military Power, Israel
 • Ahmadreza Bordbar *, Saman Rahiminia Pages 51-63

  This paper examines the reasons for the formation of two fundamental discourses that determine the strategic policy and foreign policy of the Islamic Republic of Iran. These two discourses have been formed by two prominent and influential politicians in the history of the Islamic Revolution, the Supreme Leader and the late Ayatollah Hashemi Rafsanjani. The main question of this research is that in Iran after the Islamic Revolution, what are the reasons for the formation of two discourses of revolutionary independence and international linkage? To answer this question, this hypothesis can be proposed that by examining the contemporary history of Iran's foreign policy, we can understand the process of forming these two discourses. The method considered for this research is descriptive documentary method and books and articles have been used for data collection. The purpose of this research is to explore the reasons for the discourses shaping the strategic policy of the Islamic Republic of Iran that ultimately shape the country's foreign policy. This research finally comes to the conclusion that the two discourses of international Linkage and revolutionary independence each have a separate historical background and have traveled an independent path to become a discourse.

  Keywords: Discourse, Revolutionary Independence, International Linkage, Foreign Policy, Contemporary History of Iran, The Great Powers
 • Seyed reza Mousavinia *, Fatemeh Damerchilo Pages 64-78

  environmental crises, as one of the main factors in global policies and one of the most important challenges of human society, are increasing day by day. Due to its climatic characteristics and geographical location, Iran is very effective in terms of the consequences and effects of environmental crises, and geographically, many environmental problems are located near the borders of Iran with neighboring countries.Iran is one of the most important and influential countries from the environmental point of view and has many environmental challenges with neighboring countries. Iran's environmental problems are in direct connection with neighboring countries. The extent, position and special geographical, geopolitical, Geo-economic, Geo-strategic and Geo-cultural position has made Iran one of the most important and vital areas in the field of environment, which has an impact on the environment of the region and even the world.This research seeks to answer the question that what are the most important environmental challenges affecting the security environment of the Islamic Republic of Iran and its western neighbors (Turkey and Iraq) during the years 2010 to 2022? In response to this hypothesis, it has been proposed that the water crisis, micro dusts, climate changes and the drying of wetlands are among the most important environmental challenges affecting the security environment of the Islamic Republic of Iran and its neighbors during the years 2010 to 2022. The hypothesis verification method in this article is descriptive-explanatory.

  Keywords: Environmental Challenges, Security environment, Islamic Republic of Iran, western neighbors, Iraq, Turkey
 • Meysam Rezazadeh *, Ahmadreza Mohammadi Soleymani, Mehdi Hasanie Bagheri Pages 79-94

  Soft power as one of the pillars of international politics has gained a high position in the present era; The reason can be found in the efficiency and success of soft power compared to classical forms of power (hard power). The Islamic Republic of Iran, like other political units, needs to recognize, strengthen and use soft power in order to improve its national soft power in international politics and especially in the West Asian region. In the meantime, the role of General Haj Qassem Soleimani as a populist discourse and militant ideas in the direction of centralizing the culture of martyrdom and emphasizing soft power against the political and military unrest in West Asia in connection with terrorism is important. In line with this article, by using the descriptive-analytical method in the form of a library and the technique of extracting scientific documents, by using the theory of soft power, it tries to answer the basic question of what role did General Haj Qassem Soleimani play in strengthening the soft power of the Islamic Republic of Iran in the region of West Asia (Middle East)? Therefore, according to the management level of General Haj Qassem Soleimani, the statistical population is regional and extra-regional; with the aim of showing that the school of Haj Qassem Soleimani has had a profound impact on the promotion of Iran's soft power in the West Asian region as a statistical sample in terms of management, command and military, according to the sources and elements of soft power. The result is that by examining the school of Martyr Soleimani as a universal school and as a role model in the diplomatic system of the country, it can be raised as a basic necessity in today's society in order to increase the authority of the country.

  Keywords: terrorism, Islamic Republic of Iran, Qassem Soleimani, Soft power, West Asian region