فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 71 (پاییز 1402)

مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 71 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی مراد پیری*، مهدی پیری، بهمن ساعدی صفحات 9-36

  تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسیولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسیولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تعقیب مدیران شرکت ها، رژیم بعث عراق، تسلیحات شیمیایی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق کیفری آلمان
 • زینب اصغری* صفحات 37-72

  در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارایه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مولفه‎های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضایات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.

  کلیدواژگان: تحریم خبرنگاران، آزادی بیان، اقدامات متقابل در حقوق بشر، بازجو خبرنگار، نقض فاحش حقوق بشر
 • مهناز رشیدی*، مصطفی فضائلی، زهرا ملکی راد صفحات 73-100

  بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سوال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنایات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.

  کلیدواژگان: تجارت آب، آب مجازی، سازمان جهانی تجارت، حقوق تجارت بین الملل، رد پای آب
 • الهام امین زاده، محمد مقدمی، رعنا مددی* صفحات 101-134

  امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسیولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تاکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی موثر است.

  کلیدواژگان: تسلیحاتی شدن فضا، تهدید فضایی، حقوق فضا، حقوق نرم، خلع سلاح، رفتار مسئولانه، مسابقه تسلیحاتی
 • هاله حسینی اکبرنژاد* صفحات 135-162

  نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در نیم قرن اخیر ارتقا یافته و حیطه فعالیت ها آن ها موسع شده است. سازمان های غیردولتی علی رغم اینکه در حقوق بین الملل به عنوان تابعان فرعی شناخته می شوند و بنای تاسیس و شکل گیری آن ها توسط اشخاص خصوصی و به موجب قوانین داخلی کشورهاست، اما جایگاه مهم و عملکردتاثیرگذار برخی از آن ها در جامعه بین المللی موجد طرح مسایل حقوقی متعدد شده است. ازجمله در مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا سازمان های مذکور، مشابه سازمان های بین المللی بر مبنای برخورداری از شخصیت حقوقی بین المللی، کارکردگرایی یا ساختارگرایی، برخوردار از مصونیت هستند یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق و به عنوان فرضیه تحقیق، مطرح است که در مورد اعطای مصونیت به سازمان های بین المللی غیردولتی، دولت ها در رابطه با معدودی از سازمان ها عملکرد گزینشی دارند و در مورد مبنای مصونیت نیز رهیافت جدیدی مشتمل بر کارکردگرایی و ساختارگرایی مطرح است. به این ترتیب، مختلط بودن اداره یا تامین مالی، ایفای ماموریتی مرتبط با منافع بین المللی عمومی و شناسایی رسمی در چارچوب یک معاهده چندجانبه یا قطعنامه های مکرر یک سازمان بین المللی دولتی ازجمله شاخص های اعطای مصونیت مطرح هستند.

  کلیدواژگان: سازمان های بین المللی غیردولتی، مصونیت، شخصیت حقوقی بین المللی، کارکردگرایی، ساختارگرایی
 • روشنک دارابی قاسمی، علی رضایی* صفحات 163-200

  قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافا بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است.

  کلیدواژگان: قواعد بازرگانی فراملی، اصول مبتنی بر عدل و انصاف، روش کدخدامنشی، اصول کلی حقوقی، عرف تجاری
 • احمدرضا توحیدی* صفحات 203-218

  حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد؛ خصوصا آنکه رژیم صهیونیستی عضو کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد، گرچه با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال 2005، از مسیولیت های بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملا مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستان ها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 22 هزار نفر از جمیعت 2 میلیون و 300 هزار نفری مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن مردم غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده مرتکب گردیده است. بر همین اساس می توان مسیولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه، طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصا آنکه به دلیل عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای وجود صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این جنایات است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بین المللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.

  کلیدواژگان: نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی، فلسطین، جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت
|
 • Hadi Morad Piri *, Mehdi Piri, Bahman Saedi Pages 9-36

  There is no doubt that the use of chemical weapons by the Iraqi Baath regime in the imposed war against Iran and its massive human casualties, as well as the pain and suffering caused by these attacks for the victims, have been the darkest and most painful consequences of this country's imposed war against Iran. The description of chemical attacks as a war crime has been established and recognized in international law. Without the complicity of foreign companies, the Baath regime in Iraq was not able to produce and use chemical weapons during its imposed war against Iran. Therefore, intending to protect the rights of the victims of chemical attacks, this article deals with the feasibility study of prosecuting the managers of corporations involved in equipping Iraq with chemical weapons from the perspective of international criminal law and German criminal law. The findings of this article show that the liability model of "aiding and abetting" concerning foreign corporations is evident, and also, by paying attention to the history of prosecution of managers of corporations involved in committing international crimes in the years after World War II and the judicial procedure resulting from it, the criminal responsibility of managers of corporations is established and recognized from the perspective of international criminal law. In addition, according to the legal bases in German criminal law, that is, paragraph 9 of section 6 of the German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB) on the one hand, as well as the history of the trial of former Yugoslavian nationals in German courts in the 90s and the judicial procedure resulting from it, on the other hand, the prosecution of managers of corporations has the necessary legal bases.

  Keywords: Prosecution of corporate managers, Baath regime in Iraq, Chemical Weapons, International Criminal Law, German criminal law
 • Zeinab Asqari * Pages 37-72

  While the efforts of human rights campaigns are aimed at increasing the protection of journalists and providing them with more effective guarantees, in an unprecedented action, several Iranian journalists, including Ali Rezvani, have been sanctioned by Western countries. Before this, Individuals taking part in military and nuclear activities and senior officials have been subjected to smart sanctions, but the recent decision of the U.S. Treasury Department, the EU, and Canada to sanction Iranian journalists has created a new debate in international human rights. In this research, the bases of international protection for journalists, whether independent or affiliated with governments are evaluated in the framework of human rights; then the legal bases of sanctioning Ali Rezvani and its legitimacy are studied based on his actions. According to the findings of the present article, this journalist's actions cannot be categorized as a "gross and systematic violation" of human rights. On the other hand, the prohibition of countermeasures against human rights and the teachings of the theory of labelling challenge the legitimacy of the imposed sanctions. The result of the research shows that these sanctions are not only in conflict with the fundamental human rights of individuals but also inconsistent with the inherent professional task of a journalist that is in the realm of freedom of information. It seems that these sanctions are based on personal grudges toward the activities of certain persons rather than on legal grounds.

  Keywords: Sanctioning Journalists, Freedom of expression, Countermeasures in human rights, Interrogator Journalists, Gross violations of human rights
 • Mahnaz Rashidi *, Mostafa Fazaeli, Zahra Maleki Rad Pages 73-100

  A major part of the State’s water resources is used, in the form of "virtual water", to produce products, especially agricultural products. Today, the smart trade of virtual water is considered a way to resolve the world's water shortage crisis. This research has answered the question of what capacities does the current legal framework of the World Trade Organization (WTO) have for managing and facilitating virtual water trade? The primary hypothesis is that WTO can facilitate the smart trade of virtual water by removing trade barriers. The results of the studies indicate that only trade liberalization, regardless of the economic value of water in the production process, does not facilitate virtual water trade in line with the management of global water resources. Also, although the management of import and export of goods based on the amount of water consumed in the production process seems to violate the principle of non-discrimination in WTO, some exceptions included in the agreements of this organization can help to virtual water trade and reduce the water crisis. Using the capacities of this organization to remove agricultural subsidies that disrupt the virtual water trade and evaluating the water footprint through the creation of a labelling system are other ways to facilitate the virtual water trade.

  Keywords: Water Trade, virtual water, World Trade Organization, International Trade Law, Water footprint
 • Elham Aminzadeh, Mohammad Moghaddami, Rana Madadi * Pages 101-134

  Today, several factors threaten space assets, and the weaponisation of outer space is among the most important ones. Therefore, preventing the weaponisation of space is of high priority to States. In this regard, there have been many efforts in the two dimensions of Hard Law and Soft Law during the last decades, which have often faced failure. However, in recent years, the trend towards Soft Law to prevent or reduce space threats has increased among States. Resolution 75/36 (2020) entitled "Reducing Space Threats through Norms, Rules and Principles of Responsible Behavior" is one of the latest resolutions of the United Nations General Assembly concerning this issue, which has been highly accepted by States. This Resolution is of importance because, unlike previous resolutions, it emphasizes the "behaviour" of States. This article tries to answer the question of how the mentioned resolution as an example of Soft Law is effective in reducing the threat of space assets.

  Keywords: Weaponisation of Space, Space Threat, Space Law, Soft Law, Disarmament, Responsible Behaviours, Arms Race
 • Haleh Hosseini Akbarnejad * Pages 135-162

  The role of international non-governmental organizations has been promoted in the last half-century, and the scope of their activities has been expanded. Despite the fact that non-governmental organizations are recognized as the subsidiary subjects of international law and their establishment and formation are conducted by private persons and according to the domestic laws of countries, the important status of some of them in the international community has raised many legal issues. One of the issues that will be discussed in this article is whether the aforementioned organizations, similar to international organizations enjoy immunity based on having international legal personality, functionalism or structuralism? As the research hypothesis, it is suggested that for granting immunity to non-governmental organizations, we observe a selective practice of governments toward a few organizations, and the basis of immunity is also explained on a new approach consisting of functionalism and structuralism doctrines. Thus, mixed administration or financing, performing a mission related to the international public interests and official recognition through a multilateral treaty or frequent resolutions of an international governmental organization, are the indicators for granting immunity.

  Keywords: International Non-Governmental Organizations, Immunity, International Legal Personality, Functionalism, Structuralism
 • Roshanak Darabighasemi, Ali Rezaei * Pages 163-200

  Transnational commercial rules (lex mercatoria) as the third legal system along with the domestic and international legal systems, are used to regulate commercial relations. One of the controversial issues related to the transnational commercial rules is if the parties have agreed that their dispute should be resolved ex aequo et bono and or by way of amiable composition, would such agreement imply granting the arbitrator the authority to apply transnational commercial rules? In other words, this article examines if in cases where the arbitrator is empowered to act ex aequo bono or as amiable compositeur, they may, directly or indirectly, apply lex mercatoria or not. This disagreement stems from the fact that ex aequo et bono and amiable compositeur have been considered the core foundation and origin of most transnational commercial rules. Therefore, it is suggested that the application of transnational commercial rules over disputes, is an implicit prescription in proceedings based on ex aequo et bono or by way of amiable composition, and vice versa; That is, if the arbitrator is authorized to decide ex aequo et bono or by way of amiable composition, they can apply lex mercatoria. In this research, an attempt is made to analyze the above proposition in legal thoughts and practical procedures. It should be underlined that ex aequo et bono decision-making and amiable composition, due to the unicity of their foundation with lex mercatoria, would result in more flexibility in the arbitration process. In addition, the article examines what would be the arbitrator's scope of authorities in ex aequo et bono decision-making and amiable composition to set aside strict legal rules.

  Keywords: Lex Mercatoria, ex aequo et bono, amiable compositeur, General Legal Principles, Commercial Custom
 • Ahmad Reza Towhidi * Pages 203-218

  The continuous and indiscriminate attacks by the armed forces of the Zionist regime on the residential area of Gaza from October 7 until now is a gross violation of international humanitarian law. Particularly the Zionist regime is a member of the four Geneva Conventions of 1949. Although according to the perceived customary nature of the rules and regulations of international humanitarian law the Zionist regime cannot by referring to the non-membership of the first and second additional protocols and declaring its intention to leave its position as an occupying power since 2005, shrugoff its international responsibilities as an occupying power. In its recent armed actions against Gaza, the Zionist regime has practically committed a diverse set of violations of the fundamental rules of international humanitarian law, including genocide, war crimes and crimes against humanity on a large scale. Based on this facts, it is possible to consider the criminal responsibility of the commanders, perpetrators and leaders of the recent war in Gaza due to the clear violation of these basic principles and rules, according to Article 8 of the Statute of the International Criminal Court as war criminals for prosecution and trial. Furthermore the Palestine's membership in the International Criminal Court gives the court the ground to establish its jurisdiction to prosecute and try these crimes. This article has tried to explain the recent events in Gaza, the reaction of international organizations and finally, the analysis of the events that occurred.

  Keywords: Violation of international law, Humanitarian Law, Zionist occupying regime, Palestine, war crimes
 • Moshkan Mashkour * Pages 223-251
  The multiplication of economic sanctions has caused serious challenges for the users of international arbitration. Access to international arbitration and, more particularly, to institutional arbitration has been seriously affected by their ever-growing spread. Fundamental principles that should govern any sound arbitral process are adversely affected. In certain instances, sanctions have led to a denial of justice. After being tetanized for many years, arbitration institutions are taking steps to remedy this situation. Such steps are, however, still insufficient. Users and practitioners from sanctioned states continue to remain in an unfair position. They should take this situation into account when drafting arbitration agreements.
  Keywords: sanctions, Arbitral Institutions, Arbitration Costs, Confidentiality, Transparency, Denial of Justice, accountability