فهرست مطالب

فصلنامه عصر آدینه
پیاپی 37 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید تلخابی*، علی رضایی آدریانی صفحات 7-24

  داستان حضرت یونس در قرآن، روندی متفاوت از داستان های پیامبران دارد؛ زیرا بازگوکننده داستان قومی است که به جای نابودی و در هنگامه نزول عذاب، رستگار می شوند و در موقعیتی غیرمنتظره، به جای قوم ستم کار، پیامبرشان بازخواست می شود و با محصور شدنش در دل نهنگ، در نهایت نجات می یابد. این پژوهش، با نگاه روایت شناسانه، قصه حضرت یونس را واکاوی کرده و براساس نگرش مراتبی و دیدگاه های تاویلی تفاسیر و روایات شیعه، درون مایه نجات در موقعیت بحرانی و اضطرار را در قصه حضرت یونس مورد بررسی قرار داده است. این داستان، از منظر درون مایه نجات و موقعیت بحران و اضطرار، بیش از همیشه مسیله امروز جوامع مختلف در عصر غیبت است. نتایج تحقیق نشان می دهد به میزانی که اضطرار و موقعیت بحرانی تشدید شود کنش شخصیت موجب بازنمایی بیشتر درون مایه نجات در متن نمایشی می شود. قصه انبیاء به طور عام و قصه حضرت یونس(ع) به طور خاص در بالاترین مرتبه این اضطرار و کنشگری قرار دارد و به همان میزان درون مایه نجات در گسترده ترین شکل خود در این قصه ها بروز می یابد.

  کلیدواژگان: متن نمایشی، بحران و اضطرار، نجات، حضرت یونس، عصر غیبت
 • مینا سادات حسینی*، محسن خوش فر صفحات 25-52

  استعاره های مفهومی از اصول معناشناسی شناختی در زیارتنامه اربعین و دعای ندبه، پیوندی عمیق با یکدیگر دارند، به گونه ای که توجه به این پیوند استعاری می تواند حرکت آگاهانه و جهت دهنده در عمل را به ارمغان آورد و از معرفت، محبت و تبعیت حسینی به معرفت و محبت و تبعیت مهدوی رهنمون سازد و معارف عالی امام شناسی را که انتزاعی است، در قالبی ملموس برای همگان روشن سازد و یگانه بودن این معرفت را نشان دهد. برخی از این استعاره ها، که به روش توصیفی،تحلیلی در پژوهش حاضر بر زیارت اربعین و تطبیق آن با استعاره ها و مضامین دعای ندبه روشن شده است عبارت است از:«وارث»، «اسیر کربات»، «نهایت نجات از جهالت و ضلالت»، «نور هدایت»، «حافظ و نگهدارنده ستون»؛ «رکن و تکیه گاه»؛ «پناهگاه»؛ «نشانه وکلمه تقوا» «نشانه های هدایت»؛ «محکمترین دستگیره و حبل الهی»؛ «حجت الهی». این استعاره ها مقام ویژه اهلبیت، به خصوص امام حسین و امام زمان (ع) را در هدایت مردم از زوایای مختلف تصویرسازی کرده است.

  کلیدواژگان: استعارهمفهومی، امام حسین(ع)، زیارتنامه اربعین، دعای ندبه، حضرت مهدی، معرفت به امام
 • زهرا کریم زاده بابکی*، محبوبه مرشدیان صفحات 53-78

  پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی عملکرد مهدوی دامغانی (2011) و شاهین (2010) در ترجمه و معادل یابی انگلیسی هفت واژه نشاندار از دعای عهد و شیوه انتقال مولفه های معنایی پیچیده آنها می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد که توانستیم از نظریه تحلیل مولفه های معنای واژگان در بررسی معادل های واژگانی ترجمه های دعای عهد سود جوییم و دریابیم که مهدوی دامغانی (2011) در اکثر موارد در گزینش معادل، موفق عمل کرده است و آنچه بیشترین صدمه را به ترجمه ایشان وارد آورده، اضافات غیرضروری و ترجمه واژگان نشاندار به بی نشان است. در ترجمه شاهین (2010) در موارد متعدد اگرچه معادل ها مفهوم را می رسانند اما دقیق نیستند و به مولفه های تشکیل دهنده توجه چندانی نشده و برای واژگان نشاندار معادل هایی بی نشان ارایه شده است. در این پژوهش اهمیت تجزیه مولفه های واژگان دعای عهد در فهم و معادل یابی برای آنها نیز روشن شد. مهم ترین چالش های این دو ترجمه براساس تجزیه مولفه های معنایی واژگان زبان مبدا این بود که به دلیل ایدیولوژی نهفته در این متون که خاص فرهنگ مبدا است، مترجمان نتوانسته اند همه مولفه ها را در معادل یابی خود بگنجانند و در نتیجه اکثرا کلمات نشاندار را به عباراتی طولانی و بی نشان ترجمه کرده اند. فلذا پیشنهاد می شود که مترجمان متون دینی برای معادل یابی واژگان به تحلیل مولفه ای روی آورند.

  کلیدواژگان: دعای عهد، ترجمه، تحلیل مولفه های معنایی، تجزیه واژگان، معادل یابی، واژگان نشاندار و بی نشان
 • مصطفی ورمزیار*، سید محمدجواد سیدنظری صفحات 79-98

  در هنگام غیبت حجت الهی، وظیفه هدایت جامعه بر دوش عالمان دین قرار داده شده است؛ دانشمندان در این موقعیت نقش بی بدیلی ایفا می کنند. در زمان حضرت یونس(ع) نیز وقتی پیامبر خدا از میان قوم بیرون رفت، (دوران غیبت)، عالم قوم یونس که روبیل نام داشت، وظیفه هدایت قوم را بر عهده گرفته و به سرانجام رسانید. این تحقیق با روش کتابخانه ای در گردآوری مطالب و شیوه توصیفی _ تحلیلی در پردازش داده ها در پی تحلیل این داستان و تعیین نقش عالم در غیبت حجت خداست و به این نتیجه رسیده که روبیل در دوران غیبت یونس(ع)، چند اقدام مهم انجام داد: حضور در جامعه؛ عهده داری نقش هدایت؛ دعوت بندگان خدا به سوی خدا نه به خود؛ احساس وظیفه و اقدام بهنگام آتش به اختیار؛ آشتی دادن مردم با معنویت، و ولی الله و ایجاد زمینه برای پذیرش حضور معصوم. این سری اقدامات روبیل به عنوان عالم قوم یونس(ع)، قابلیت الگو گیری برای عالمان دین در دوران غیبت امام زمان؟عج؟ را داراست.

  کلیدواژگان: مهدویت، غیبت، نقش علما در غیبت، تحلیل داستان، حضرت یونس، روبیل
 • نجمه نظری*، مبینا مطهری نسب، ریحانه جعفرنیا صفحات 99-132
  پس از انقلاب اسلامی، برخی شاخه های شعر آیینی مانند شعر ولایی گسترش یافت و موضوعات و قالب های متنوعی را دربرگرفت. پیوند حماسه و عرفان یکی از ویژگی های شعر آیینی است که از فضای حاکم بر کشور در دوران هشت ساله دفاع مقدس تاثیر بسیار گرفته است. به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جلوه های حماسی و معنوی این دو جریان تاریخی، موجب شد پیوند حماسه و عرفان از ویژگی های برجسته شعر انقلاب به شمار آید. تفاوت این اشعار با سروده های عرفانی کهن، در کارکرد سیاسی اجتماعی آنهاست. پس از پایان جنگ نیز پیوند حماسه و عرفان با بسامدی کمتر و با تفاوت هایی نسبت به گذشته، در غزل آیینی دیده می شود. در پژوهش حاضر، نمودهای حماسی و عرفانی در غزل آیینی سال های 1360 تا 1400 بررسی شده است. نگاهی به سیر این سروده ها بیانگر آن است که مضامینی مانند ظلم ستیزی، مرگ با عزت، ایثار و پاکبازی، در شعر دفاع مقدس بیشتر دیده می شود. از ویژگی های غزل آیینی در سال های اخیر، رویکرد انتقادی به دور شدن از ارزشها و آرمانها، حق طلبی و آرزوی شهادت همراه با رد مصلحت خواهی و عافیت-جویی، نگاه حماسی و فعال به سوگواری مذهبی و تاکید بر شخصیت حماسی بزرگانی چون حضرت زینب و امام سجاد است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، غزل آیینی، شعر عاشورایی، شعر مهدوی، عرفان، حماسه
 • عبدالواحد بامری، منصور نیک پناه* صفحات 133-152
  موضوع آخرالزمان و ظهور منجی یکی از فراگیرترین اندیشه ها در جهان است که هر روز مباحث جدید تری در باب آن مطرح می شود. در بین مسلمانان نیز معرفت و نگرش عمیق به نشانه های مصلح جهانی حضرت ولی عصر می تواند نقش موثری در تحکیم آموزه مهدویت و انتظار در سبک زندگی مومنانه و خنثی سازی ادعای نادرست مدعیان دروغین داشته باشد. مکتب بریلوی از فرق مذهب حنفی با گرایش صوفیانه است که در آثار مطالعاتی آنان به نشانه های ظهور امام عصر توجه شده است. از منظر پیروان مکتب بریلوی، آن امام دارای خلافت ظاهری و باطنی می باشد که با جهانی شدن حکومت آن حضرت، بسترهای مطلوب جهت اصلاح و تحول گرایی جوامع دینی پدید می آید و قانون الهی حاکم خواهد شد و حیات انسان ها در مسیر تعالی و تکامل ساماندهی می شود. در جستار حاضر به برخی از نشانه های قطب عالم امکان از منظر بریلویه مانند فراگیر شدن فساد و تباهی، خروج دجال و سفیانی و فراوانی مفاسد اخلاقی به عنوان مهم ترین علایم ظهور آن عدالت گستر جهان هستی اشاره گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر به انجام رسیده است.
  کلیدواژگان: نشانه های ظهور، بریلوی، حضرت مهدی، اهل سنت
|
 • Hamid Talkhabi *, Ali Rezaei Adriani Pages 7-24

  The story of Prophet Yunus in the Qur'an has a different process from the stories of the prophets; Because the narrator tells the story of a people who instead of being destroyed and at the time of the doom descends, they are redeemed, and in an unexpected situation, instead of the oppressor people, their prophet is called to account, and he is ultimately saved by being enclosed in the heart of a whale. This research, with a narratological perspective, has analyzed the story of Prophet Yunus and based on the hierarchal approach and the interpretive perspectives of Shiite interpretations and traditions, the concept of rescue in a critical situation and emergency has been investigated in the story of Prophet Yunus. This story, from the point of view of the concept of salvation and the situation of crisis and emergency, is more than ever the problem of different societies in the age of absence. The results of the research show that as the urgency and critical situation intensify, the action of the character causes more representation of the concept of rescue in the dramatic text. The stories of prophets in general and the story of Prophet Yunus in particular are at the highest level of this urgency and activism, and to the same extent, the concept of salvation in its broadest form appears in these stories.

  Keywords: dramatic text, crisis, emergency, salvation, Holy Yunus, age of occultation
 • Mina Sadat Hosseini *, Mohsen Khoshfar Pages 25-52

  Conceptual metaphors - from the principles of cognitive semantics - in the Arbaeen Pilgrimage Book and the Nadba Prayer have a deep connection with each other, in such a way that paying attention to this metaphorical connection can bring a conscious and directional movement in action and from knowledge, love and Hosseini's obedience to knowledge And the love and obedience of Mahdavi will guide and clarify the high knowledge of Imamism, which is abstract, in a concrete form for everyone and show the uniqueness of this knowledge. Some of these metaphors, which have been explained in a descriptive and analytical way in the current research on Arbaeen pilgrimage and its comparison with the metaphors and themes of Nadba prayer, are: "Heir", "Captive of Karbat", "Final salvation from ignorance and delusion", "Light of guidance", "Guardian and maintainer of the column"; "pillar and support"; "Shelter"; "Sign and Word of Piety" "Signs of Guidance"; "The strongest handle and divine rope"; "Divine Evidence". These metaphors have illustrated the special position of Ahl al-Bayt, especially Imam Hussain and Imam Zaman (a.s.) in guiding people from different angles.

  Keywords: Conceptual Metaphor, Imam Hossein (pbuh), Arbaeen Pilgrimage Book, Nadbah Prayer, Hazrat Mahdi, knowledge of Imam
 • Zahra Karimzadeh Babaki *, Mahboobeh Morshedian Pages 53-78

  Background of the Study:

  The semantic componential analysis was generally applied to the Persian translations of Islamic texts; for example, the analysis of the semantic components of the word “Haqq” (meaning “the Truth”) in the Quran by Sassani and Azadi (1391), Amani’s (1393) componential analysis of three words in Surah Al-Baqarah to evaluate the performance of the translators, componential analysis of five translations of Nahj-al-Balaghah’s sermons by Fathi-Muzaffari et al. (1396), and Masbouq et al.’s (1397) componential analysis of five Persian translations and its use in the translation of three Quranic Surahs.  However, on the English translation of Islamic texts, one can only find some studies on the Quran; for example, Al-Jabri’s (2012) componential examination of the Quranic synonyms of "Khawf" (meaning “fear”) and their three English translations, and Omar et al.’s (2012) componential analysis to identify the semantic difference between call for help meaning in the Quranic vocative sentences and its English translation.

  Methodology

  First, some phrases having marked words were selected, semantic components of these eight words were analyzed, and the equivalents used by the translators were examined with an eye to their sematic components extracted from SL, their English collocations, and sentence structure. Then the degree of correspondence of those equivalents with the selected Arabic words was evaluated, and the more suitable one was identified. If no translation was acceptable, a suggested translation was provided.

  Conclusion

  The authors could decompose the selected marked words of ‘Ahd supplication lexically. However, it was found that the translators under study could not either include all SL semantic components in TL equivalents or convey the markedness of SL words; instead they chose unmarked and descriptive and explanatory equivalents. Mahdavi-Damghani (2011) mostly used the expansion strategy perhaps to convert unmarked equivalents into marked ones, so her translation is not brief. Altogether, her translation is more acceptable than Shahin’s (2010), who disregarded the lexical decomposition of Arabic marked words which led to unmarked or even inaccurate equivalents. Hence, the importance of componential analysis of ‘Ahd supplication’s marked words becomes clear. If these translators had used this method for equivalent-finding, they could have at least understood the meaning of its marked words and try to find the closest equivalent – although unmarked – through the expansion strategy. In other words, due to the Shi‘ite ideology of ‘Ahd supplication, the translators faced the challenge of including all semantic components of marked words in their equivalents.

  Keywords: 'Ahd supplication, translation, semantic componential analysis, lexical decomposition, equivalent-finding, Markedness
 • Mustafa Varmazyar *, Seyed MohammadJavad Seyed Nazari Pages 79-98

  In the absence of divine authority, the responsibility of leading the society has been placed on the shoulders of religious scholars. Islamic thinker play a unique role in this situation. During the time of Prophet Yunus, when the Prophet of God went out from among the people, (era of absence), the scholar of the people of Yunus, whose name was Rubil, assumed the task of guiding the people and completed it. This research uses a library method in collecting materials and a descriptive-analytical method in data processing in order to analyze this story and determine the role of the Islamic thinker in the absence of God's authority, and it has come to the conclusion that Rubil took several important actions during the absence of Yunus: Being in the community, performing the role of guidance, calling God's servants to God and not to themselves, feeling duty, acting on time in the form of fire at will, reconciling people with the spirituality of God and the guardian of God, and creating the basis for accepting the presence of the innocent, these series of actions Rubil, as a scholar of the tribe of Yunus, has the ability to set an example for religious scholars during the absence of Imam Mahdi(Pbuh).

  Keywords: Mahdaviat, Absence, the role of scholars in era of absence, story analysis, Prophet Yunus, Rubil
 • Najmeh Nazari *, Mobina Motaharinasab, Reyhaneh Jafarniya Pages 99-132
  After the Islamic revolution, some branches of religious poetryexpanded and included various topics and forms. The connection between epic and mysticism is one of the characteristics of religious poetry, which was greatly influenced by the atmosphere ruling the country during the eight-year sacred defense period. In other words, the Islamic revolution, the sacred defense, the epic, and the spiritual manifestations of these two historical currents caused the connection of epic and mysticism to be considered one of the outstanding features of the poetry of the revolution. The difference between these poems and the ancient mystic poems is their political and social function. After the war's end, the connection between epic and mysticism can be seen less frequently and with differences compared to the previous religious sonnet. The religious sonnet shows more the concepts such as anti-tyranny, death with dignity, altruism, and purity during the sacred defense. One of the characteristics of the religious sonnet in recent years is the asking for justice and the desire for martyrdom along with the rejection of expediency, pākbāzy, an epic and active look at religious mourning, and an emphasis on the epic personality of great people such as Hazrat Zeinab and Imam Sajjad.
  Keywords: contemporary poetry, Religious sonnet, Ashurai poetry, Mahdavi Poetry, mysticism, epic
 • Abdulwahid Bameri, Mansour Nik Panah * Pages 133-152
  The topic of the apocalypse and the appearance of a savior is one of the most comprehensive ideas in the world, and new topics are raised every day. Among Muslims, knowledge and a deep attitude towards the signs of the universal reformer of Hazrat Wali Asr (PBUH) can play an effective role in consolidating the doctrine of Mahdism and waiting for a faithful lifestyle and neutralizing the false claims of false claimants. The Barilavi school is a sect of the Hanafi school with a Sufi orientation, and in their studies, attention has been paid to the signs of the emergence of Imam Asr (a.s.). From the point of view of the followers of the Barilavi school, that imam has an external and internal caliphate, and with the universalization of his rule, favorable conditions for the reformation and transformation of religious societies will emerge, and the divine law will prevail, and human life will be organized in the path of excellence and evolution. In the present essay, some of the signs of the world of possibility from Brillouye's point of view, such as the spread of corruption and destruction, the emergence of Dajjal and Sufiani, and the abundance of moral corruption, have been pointed out as the most important signs of the emergence of that universal justice. This research is descriptive and analytical and has been done with the library method and referring to authentic documents.
  Keywords: Signs of emergence, Barilavi, Hazrat Mahdi (pbuh), Sunnis