فهرست مطالب

مطالعات معارف حدیثی - پیاپی 2 (تابستان 1402)

نشریه مطالعات معارف حدیثی
پیاپی 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان ابراهیمی، مجید حیدری فر صفحات 7-33

  امامان معصوم علیهم السلام مفسران راستین کتاب آسمانی و آیات الاهی اند، ازاین رو سخنان گرانب های آنان در روشن سازی مدالیل ظاهری و مفادات باطنی آیات قرآن مجید، برای پیروانشان میراثی گران بها به شمار می آید؛ از سوی دیگر، اهل بیت علیهم السلام برای تفسیر و چگونگی روشنگری درباره آیات، تعریف خاصی ارایه نکرده اند. بر این اساس، برای دستیابی به روشی استوار در تفسیر کتاب خدا، باید از شیوه عملی آنان بهره جست. مسیله اصلی در این مقاله، کشف و تبیین و تحلیل کارکردهای روایات تفسیری با روش توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اهل بیت^ برای روشنگری آیات الاهی و تبیین آموزه های وحیانی، شیوه های گوناگونی را به کار برده اند که در این پژوهش، به «کارکردهای روایات تفسیری» نامور گشته و در 3 قالب کارکردهای واژگانی، گزاره ای و شبکه دسته بندی ارایه می شوند. کارکردهای واژگانی روایات تفسیری عبارتند از: آواشناختی (قرایت متواتر یا مشهور مقبول)؛ مفهوم شناختی و مقصود شناختی. همچنین بیان معانی تنزیلی و ظاهری، معانی باطنی و تاویلی و نیز مصادیق ظاهری یا باطنی، از کارکردهای گزاره ای روایات تفسیری هستند. مهم ترین کارکردهای شبکه ای روایات تفسیری نیز، بیان مشترکات و مختصات قرآن کریم در قیاس با دیگر کتب آسمانی و بیان ویژگی ها و فضایل و خواص سوره ها و بیان ویژگی ها و اقسام آیات است.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، تفسیر روایی، کارکردهای روایات تفسیری، شیوه تفسیری اهل بیت(ع)
 • محمدهادی قهاری کرمانی صفحات 35-54

  یکی از آموزه های اهل بیت (ع) در بیان معارف قرآن کریم، گشودن دریچه ای نو و هماهنگ با زمان به نام تاویل است. آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده می شود، دارای تاویل اند و بهترین راه دست یافتن به تاویل قرآن از طریق اهل بیت (ع) می باشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین، اهل بیت (ع) به عنوان عدل قرآن به شمار می روند. در بسیاری از روایات اهل بیت (ع) به تاویل آیات قرآن پرداخته شده است؛ اما در تفاسیر روایی، روایات تاویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ بنابراین جداسازی روایات تاویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تاویل آنها اهمیت و ضرورت می یابد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال است که در روایات تاویلی سوره انبیاء چه نوع تاویلاتی نسبت به امیرمومنان (ع) صورت پذیرفته است؟ در این راستا، بر اساس معنای اصطلاحی تاویل قرآن در آیات و روایات، روایات تاویلی مرتبط با امام علی (ع) از بین روایات تفسیری سوره انبیاء استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شد که چهار نوع تاویل در این روایات درباره آن حضرت (ع) وجود دارد که عبارت اند از: معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) و مصداق اطلاق یا عموم آیه.

  کلیدواژگان: تاویل قرآن، انواع تاویل قرآن، روایت تاویلی، امیرمومنان(ع)، سوره انبیاء
 • محمد دانش نهاد، محمدحسن وکیلی صفحات 55-73

  خانواده یکی از ارکان اساسی تشکیل جامعه موفق است که برای دستیابی به آن می توان سه لایه برای تحققش لحاظ نمود: 1. تشکیل خانواده بر اساس امور حقوقی و قانونی؛ 2. تشکیل خانواده بر اساس محبت و مودت زن و مرد یکدیگر؛ 3. تشکیل خانواده بر اساس نگرش توحیدی. بر اساس آیات و روایات زندگی الهی مربوط به لایه سوم است که علاوه بر برخورداری از مزایای لایه های پیشین از مزایایی منحصر به فرد نیز برخوردار است. برای تحقق زندگی بر اساس نگرش توحیدی به اصول عام و خاص، آداب اسلامی و وظایف زن و مرد نیاز است به گونه ای که با تحقق چنین مواردی زندگی الهی شکل می گیرد و از انسجام و استحکامی خاص برخوردار می گردد. روش این تحقیق مبتنی بر جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا است. ازجمله نتایج تحقیق آن است که هدف از زندگی الهی تنها دستیابی به آرامش صرف نیست بلکه هدف حرکت به سمت خداوند متعال و عبودیت در این مسیر است که برای تحقق چنین خانواده ای در گام اول به اصول عامی همچون اخلاص در رسیدگی به خانواده و شکل گیری زندگی بر اساس فطرت انسانی نیاز است که اصولی خاص نیز در زیرمجموعه آن قرار می گیرد. در گام دوم تمسک به آداب زندگی الهی ضروری است که مواردی همچون ابراز محبت، احترام به اعضای خانواده، مثبت اندیشی و روحیه شکر، صبور بودن و رازداری است. در گام سوم نیز به وظایف مرد و زن در زندگی الهی بایستی توجه نمود.

  کلیدواژگان: خانواده الهی، آداب الهی، وظایف زن و مرد در آیات و روایات، نیت توحیدی
 • محمدهادی منصوری، زهره شهبازی صفحات 75-88

  از ابعاد زندگی حضرت زینب÷، دخت امام علی×، خطبه هایی است که در کوفه و شام ایراد فرمودند با عنایت به اهمیت درون مایه خطبه ها و منزلت والای دخت امامت و نقش ایشان در دفاع از آرمان های ناب اسلام، مقاله حاضر به بررسی تفسیری سنت املاء و استدراج در این خطبه ها می پردازد. استنادات حضرت در تبیین سنت امهال و استدراج به آیه 178 آل عمران است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که: «سنت های الهی قرآن در خطبه های حضرت زینب÷ چگونه تجلی یافته است؟» یکی از مباحث اساسی قران کریم، موضوع قانونمندی جامعه و تاریخ یا سنن و ضوابطی است که بر جامعه و تاریخ حکومت می کند بسیاری از آیات قرآن بر این مسیله دلالت دارد که تحولات تاریخی در جامعه امر تصادفی و اتفاقی نیست بلکه تابع ضوابط و مقررات است که نیازهای فطری و عملکرد انسان اقتضای چنین معیارهایی را دارد و از آنها تعبیر به «سنن الهی» یا «قوانین حاکم بر روند جامعه و تاریخ» می شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش نقلی، وحیانی و پردازش اسناد نوشتاری و سازماندهی آنها به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته است. بررسی این مسیله با یاری جستن از آیات و روایات مرتبط صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: خطبه شام، خطبه کوفه، امهال و استدراج، سنت، سنت های الهی، حضرت زینب سلام الله علیها
 • کاظمی، محمدجواد اسکندرلو صفحات 89-99

  یکی از شاخصه های کلام معصومان استناد به آیات قرآن است. کلام حضرت زهرا÷ درماجرای فدک در حقیقت، گونه ای از تفسیر آیات قرآن در ابعاد گوناگون معارف قرآنی به شمار می آید. حضرت زهرا÷ نطق آتشین خویش را با کمال شجاعت، در مقابل چندین هزار جمعیت و با مضامین قرآنی به پایان رسانید. یکی از ابعاد ناشناخته حضرت زهرا÷ ویژگی های قرآن در خطبه فدکیه است. در خطبه با ارزش می توان به ویژگی های گوناگون قرآنی ذکر شده از جمله: گویایی قرآن، صداقت در قرآن، روشنا بخشی قرآن و... اشاره کرد. این پژوهش از پژوهش حاضر با عنوان قرآن شناسی فاطمی بر پایه خطبه فدکیه از پژوهش های کاربردی در حوزه معارف قرآن است که با استمداد از اسناد نوشتاری و کتابخانه ای به پردازش داده ها پرداخته است. از نتایج به دست آمده این تحقیق بیان ویژگی های قرآنی در خطبه فدکیه است که حضرت زهرا علاوه بر مطالبه حق غضب شده خویش، سعی در روشنگریی معارف الهی دارد.

  کلیدواژگان: قرآن، حضرت زهرا علیها السلام، خطبه فدکیه
 • محمد مکتوبیان، محمد شریفی صفحات 101-120

  یکی از صفات اخلاقی که آثار و نتایج بسیار ارزشمندی برای آن در کلام معصومان^ بیان شده، صفت «زهد» است؛ آنچه برای این وصف و بقیه اوصاف اخلاقی بسیار اهمیت دارد، فهم دقیق این اوصاف در کلام معصومان^ است. پژوهش حاضر با روش معناشناختی توشیهیکو ایزوتسو، به معناشناسی واژه «زهد» در روایات اهل بیت^ پرداخته است؛ «زهد» به عنوان کلمه کانونی برای میدان معناشناختی قرار گرفته و معنای اساسی و نسبی آن ارزیابی شده است؛ نتایج پژوهش، گویای این است که معنای اساسی زهد، «بی رغبتی» و «بی اعتنایی» است و این واژه به واسطه رفتن در میدان معناشناسی روایات، معنای نسبی جدیدی پیدا نکرده است، یعنی همان معنای «بی رغبتی» و «بی اعتنایی»، در روایات نیز لحاظ شده است؛ با این تفاوت که زهد قبل از ورود به این میدان، یک بی رغبتی صرف و طبیعی است ولی بعد از ورود به این میدان، به نوعی از بی رغبتی معرفتی و شناختی تبدیل شده که از یقین به خدا و آخرت سرچشمه گرفته و به برایت از آتش ختم می شود.

  کلیدواژگان: زهد، ایزوتسو، بی رغبتی، معنای اساسی، معناشناسی، معنای نسبی
|
 • Ehsan Ebrahimi, Majid Heidarifar Pages 7-33

  The infallible Imams are the true interpreters of the Holy Book and Divine verses, therefore their precious words in clarifying the external reasons and the inner meanings of the verses of the Holy Quran are considered a precious inheritance for their followers. On the other hand, the Ahl al-Bayt did not provide a specific definition for the interpretation and how to clarify the verses. Based on this, in order to achieve a stable method in the interpretation of God's book, one should use their practical method. The main problem in this article is to discover, explain and analyze the functions of explanatory narrations with descriptive-analytical method. The findings of the research show that the Ahl al-Bayt have used various methods to clarify the Divine verses and explain the revelation teachings, which in this research are called "the functions of interpretive narrations" and are presented in 3 formats: lexical, propositional and classification network functions. The lexical functions of explanatory narrations are: phonological (repeated reading or publicly accepted); conceptual and intentional. In addition, the expression of descriptive and external meanings, internal and interpretive meanings, as well as external or internal examples, are among the propositional functions of interpretive narrations. The most important functions of the network of interpretive narrations are to express the commonalities and particularitis of the Holy Qur'an in comparison with other Divine books and to express the characteristics and virtues and properties of the surahs and to express the characteristics and types of verses.

  Keywords: Tafsir Narrations, Narrative Interpretation, Functions of Exegetic Narrations, Commentary Method of Ahl al-Bayt
 • Mohammadhadi Ghahari kermani Pages 35-54

  One of the teachings of the Ahl al-Bayt (AS) in expressing the teachings of the Holy Quran is to open a new window in harmony with time called interpretation. The verses of the Qur'an, in addition to what their appearance is used, have interpretations and the best way to achieve the interpretation of the Qur'an is through the Ahl al-Bayt (AS); Because according to the hadith of Saqaleen, the Ahl al-Bayt (AS) are considered as the just of the Qur'an. In many narrations of Ahl al-Bayt (AS), the verses of the Qur'an have been interpreted; But in narrative interpretations, interpretive narrations are not separated from interpretive narrations; Therefore, separating interpretive narrations from interpretive narrations and determining the type of their interpretation becomes important and necessary. This research seeks to find an answer to the question that what kind of interpretations have been made towards the Commanders of the Faithful in the interpretive narrations of Surah Anbiya? In this regard, based on the idiomatic meaning of Qur'anic interpretation in verses and narrations, interpretive narrations related to Imam Ali (AS) were extracted from the interpretive narrations of Surah Anbiya and by descriptive-analytical method it was determined that there are four types of interpretations in these narrations about that Imam. There are: the esoteric meaning of the verse, the esoteric instance of the verse, the instance of the verse over time (current and adaptation) and the instance of the application or generality of the verse.

  Keywords: Interpretation of the Qur'an, types of interpretation of the Qur'an, interpretive narration, Amir al-Mu'minin (AS), Surah Anbiya
 • Mohamad danesh Nahad, Mohammadhasan Mohamad Pages 55-73

  Family is one of the basic elements in a successful society, and in order to attain it, three layers can be considered: 1. Legality and law; 2. Love and affection of a man and a woman for each other; 3. monotheistic attitude. According to the verses and traditions, Divine life lies in the third layer, which having the advantages of the previous layers, has unique advantages also. In order to realize life based on a monotheistic attitude, general and specific principles, Islamic rules and the duties of men and women are needed in such a way that with the realization of such things, Divine life is formed and enjoys a special coherence and strength. The method of this research is based on collecting information, analyzing it and comparing opinions. Among the results of the research is that the goal of the Divine life is not only to achieve peace, but it is to move towards God Almighty and worship in this direction which in order to this quality of family such general principles as ikhlas, pure intention, is needed firstly to manage the family and form. In the second step, it is necessary to adhere to the morals of Divine life, which are things such as expressing love, respecting family members, positive thinking and gratitude, being patient and secretive. In the third step, one should pay attention to the duties of men and women in Divine life.

  Keywords: Divine family - Divine manners - Duties of men, women in verses, traditions - Monotheistic intention
 • MohammadHadi Mansouri, Zohreh Shahbazi Pages 75-88

  One of the aspects of the life of Hazrat Zainab, the daughter of Imam Ali, is the sermons that he gave in Kufa and Sham, considering the importance of the content of the sermons and the high dignity of the daughter of Imamate and her role in defending the pure ideals of Islam, this article presents an interpretative study of the imla` and istidraj tradition in these sermons. Hazrat's citations in explaining the imhal tradition are based on the verse 178 of Al-Imran. The main question in this article is: "How are the Divine traditions of the Qur'an manifested in the sermons of Hazrat Zainab?" One of the main topics of the Holy Qur'an is the rule-based state of society and history, or the traditions and rules that govern society and history. Many of the verses of the Qur'an indicate that historical developments in society are not random and accidental, but subject to rules and regulations that Innate needs and human performance require such standards and they are interpreted as "Divine traditions" or "rules governing the process of society and history". The present research has explained and analyzed the subject by using the narrative method and processing of written documents and their organization. The investigation of this issue has been done with the help of searching related verses and traditions.

 • Narges Kazemi Torkaman, MohammadJavad Eskanderlu Pages 89-99

  One of the characteristics of the innocents` words lies in their state of being based on the verses of the Qur'an. Hazrat Zahra's words in the case of Fadak are actually a type of interpretation of Quranic verses in various dimensions of Quranic knowledge. Hazrat Zahra completed her fiery speech with complete courage in front of several thousand people and with Quranic topics. One of the unknown dimensions of Hazrat Zahra is the characteristics of the Quran in Fadakiyeh sermon. In the valuable sermon, it is possible to point out various features of the Qur'an, such as: clearness of the Qur'an, truthfulness of the Qur'an, lightening state of the Qur'an, etc. This research may be taken as one of the applied researches in the field of Quranic education, which has processed data with the help of written and library documents. The result of this research lies in explaining the Qur'anic characteristics in Fadakiyeh sermon, that Hazrat Zahra, in addition to demanding her illegally occupied right, tries to enlighten the Divine maaref.

 • Mohammad Maktoobian, Mohammad Sharifi Pages 101-120

  One of the moral attributes for which very valuable works and results are stated in innocents` saynigs is the attribute of "asceticism". What is very important for this description and the rest of the moral qualities is the accurate understanding of these qualities in the words of the innocents. The present research has studied the semantics of the word "asceticism" in the narrations of Ahl Bayt using the semantic method of Toshihiko Izutsu. "Asceticism" has been placed as a focal word for the semantic field and its basic and relative meaning has been evaluated. The results of the research indicate that the basic meaning of asceticism is "reluctance" and "indifference" and this word has not found a new relative meaning due to going into the field of semantics of narrations, that is, the same meaning is also included narrations; With the difference that asceticism is a simple and natural reluctance before entering this field, but after entering this field, it has turned into a kind of cognitive and cognitive reluctance, which originates from the certainty of God and the Hereafter and ends in being freed from the fire.