فهرست مطالب

نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 61 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرحسین بقایی، لیلا رئیسی* صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان می باشد و هر قاعده ای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود می گردد. مفهوم سرمایه گذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشرفت در زمینه های متعدد در ارتباط با پروژه‎های کشورها در ابعاد مختلف بوده و در قوانین بین المللی و قوانین داخلی هر کشور، سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع تعیین شده است. این مفهوم با گذشت زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات مختلف و متنوع معاهده های بین المللی که بر تعداد آنها افزوده می گردد، مورد تعریف و تبیین واقع گردیده است. افزایش روزانه معاهده های بین المللی در زمینه سرمایه گذاری خارجی منتج به گسترده تر شدن روابط بین دولتها و به تبع آن، حادث شدن اختلافهای بیشتر بین آن ها می گردد. در همین زمینه، این سوال مطرح می گردد که سرمایه گذاری خارجی دارای چه تعریفی است و رویه قضایی با تاکید بر آرای ایکسید، چگونه بر سرمایه گذاری خارجی اثر می گذارد؟ 

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  داوری به عنوان یک شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات تجاری به شمار می آید. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند موسس مرجع داوری ایکسید، هیچگونه تعریفی از مفهوم سرمایه گذاری بیان ننموده و این مرجع با اتکای بر تکنیکهای تفسیر متفاوت، تلاش در زمینه احراز نمودن معنای سرمایه گذاری داشته و این موضوع سبب اختلافات نظر بسیاری حول موضوع سرمایه گذاری شده است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، معاهده های خارجی، حقوق تجارت بین الملل، رویه قضایی بین المللی، کنوانسیون داوری(ایکسید)
 • سید باقر میر عباسی، سیده زهرا سعادتی* صفحات 23-46
  زمینه و هدف

  «اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن» به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، در محاکم داوری بین المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش های حقوق بین الملل داشته است. محاکم داوری بین المللی در دعاوی مختلف به شیوه های گوناگون از این منبع حقوق بین الملل استفاده نموده اند. تاکنون مقاله ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین الملل بپردازد، انجام نشده است.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین الملل و نیز قاعده ای مستقل در حقوق بین الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است.

  کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن، داوری بین المللی، قانون حاکم، تفسیر، ایجاد قاعده، نظم عمومی
 • فاطمه ابراهیمی، علیرضا آرشپور*، سید محمدصادق احمدی صفحات 47-68
  زمینه و هدف

  حق بر آب، منشا و تجلی بخش بسیاری از حق های بشری است. عدم دسترسی مناسب به منابع آبی بحران های زیادی، به خصوص بحران های محیط زیستی فراوانی برای جوامع به همراه داشته است که سبب بروز ناامنی برای انسان شده است. از این رو، اندیشمندان حقوقی همواره درصدد تبیین سازکارهایی برای برون رفت از این بحران های زیست محیطی می باشند؛ چرا که عدم دسترسی به آب توسعه بشر را متاثر می کند و نبود توسعه در هر جامعه ای، اختلافات بر سر منابع را پررنگ می کند. 

  روش

  در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه ای به عنوان روش گردآوری داده ها و اطلاعات برگزیده شده است.

  یافته ها و نتایج

  توجه و بکارگیری اصل احتیاطی  به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی سبب سرعت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه محیط زیستی است که مدیریت بحران را بهبود می بخشد و در نهایت، امنیت آب تضمین می گردد. از این روی، به نظر می رسد که رابطه مستقیم بین اعمال اصل احتیاطی و امنیت آب وجود دارد و اعمال این اصل در جهت تضمین امنیت آب می تواند به عنوان راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: اصل احتیاطی، امنیت آب، امنیت انسانی، حق بر آب
 • مهلا فتحی، فرهاد طلایی* صفحات 69-90
  زمینه و هدف

  یکی از مشاغلی که سازمان بین المللی کار با توجه به اهمیت و فراوانی آن، به طور تخصصی بدان پرداخته، شغل ماهیگیری می باشد. بسیاری از کشورها تا به حال به طور خاص به ابعاد این مسیله، همچون دشواری فعالیت در این حرفه، دستمزد پایین و خطرات گوناگونی که همواره ماهیگیران را تهدید می کند، نپرداخته اند و این باعث شده تا ماهیگیران به نسبت سایر مشاغل تبعیض های فراوانی را تجربه کنند. 

  روش

  در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه ای به عنوان روش گردآوری داده ها و اطلاعات برگزیده شده است.

  یافته ها و نتایج

  سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان نهادی پیشرو در جهت حمایت از حقوق کارگران، قوانین متعددی را جهت حمایت از حقوق ماهیگیران تدوین کرده است. کنوانسیون (شماره 188) و توصیه نامه (شماره 199) از مهمترین مصوبات سازمان بین المللی کار در حیطه کار در بخش ماهیگیری می باشند. هدف اصلی این اسناد، فراهم کردن شرایطی است تا ماهیگیران بتوانند هم راستا با سایر کارگران از امنیت شغلی بهره مند گردند و امکان انعقاد قراردادهای کاری منصفانه، با توجه به سختی و خطرات کار در دریا را داشته باشند. کنوانسیون 188 مجموعه ای از حداقل شرایط و استانداردها را ارایه می کند. با این وجود، بسیاری از کشورها از تحقق این حداقل های ارایه شده هم عاجزند. ارایه کمک های فنی و مالی یکی از راهکارهای اصلی برای کمک به چنین کشورهایی است؛ اما همواره باید در نظر داشت که مهمترین گام برای ارتقاء حقوق ماهیگیران، افزایش آگاهی آنان در مورد حقوق خود می باشد.

  کلیدواژگان: کار شایسته، حقوق کارگران، قواعد و استانداردهای بین المللی کار، کار در بخش ماهیگیری، کنوانسیون 188 سازمان بین المللی کار، توصیه نامه 199 سازمان بین المللی کار
 • مهرداد کونانی، بختیار عباسلو*، محمد بهمنی صفحات 91-116
  زمینه و هدف

  توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می شود. 

  روش

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

  یافته ها و نتایج

  اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به کارگیری از شیوه های نوین ارتباطی و فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت اسناد و مدارک را اصطلاحا ثبت اسناد الکترونیکی می نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می باشد که از آن جمله می توان به اعتبار مندرجات اسناد الکترونیکی، معتبر بودن ادله الکترونیکی در برابر اشخاص، لازم الاجراء بودن سند رسمی الکترونیک، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه ای نیز به  خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک های ملی، کوه ها، جنگل ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارایه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارایه ادعای معارض با ارایه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است.

  کلیدواژگان: ثبت الکترونیکی، ثبت سند، سند رسمی، نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی ایران
 • میلاد مرادیان زازرانی، علی رستمی فر*، حمید قاسمی صفحات 117-142
  زمینه و هدف

  حل اختلاف در قراردادهای فیدیک اغلب در پروژه های ساختمانی بزرگ یافت می شوند تا به طرفین کمک کنند اختلافات خویش را حل یا از آن اجتناب نمایند و در حالت ایده آل، از تبدیل آنها به داوری بین المللی ساخت وساز جلوگیری کنند. ویژگی خاص قراردادهای ساخت وساز بین المللی، لزوم توسعه شیوه های استاندارد و رویه های بین المللی حل اختلاف را توجیه می کند. بنابراین، تکامل سازوکارهای حل اختلاف در پروژه های بین المللی ساخت و حمایت از منافع اقتصادی طرفین از مهمترین دغدغه های دو سوی قرارداد ساخت است که توسط اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور در قراردادهای نمونه پیش بینی شده است. هدف این است که فیدیک چگونه توانسته است با اتخاذ شیوه های چندلایه مانع از ایجاد اختلاف یا در فرض بروز اختلاف، آن را مدیریت نماید. 

  روش

  در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه ای نیز به عنوان روش گردآوری اطلاعات و مطالب برگزیده شده است.

  یافته ها و نتایج

  یافته های پژوهش نشان می دهد که فیدیک سعی کرده است با ارایه الگوهای چندلایه در قراردادهای نمونه با لحاظ توافق طرفین در انتخاب یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف، سازوکار موثری برای حل وفصل سریع اختلافات باشد؛ اما تنها در صورتی که طرفین با حسن نیت عمل کنند و مایل به اجرای داوطلبانه تصمیمات اتخاذ شده باشند، این رویه لازم الاجراء خواهد بود.

  کلیدواژگان: هیات حل اختلاف فیدیک، قراردادهای نمونه استاندارد، قراردادهای بین المللی، صنعت ساز بین المللی
 • محمد ستایش پور*، معین سعدی صفحات 143-163
  زمینه و هدف

  در پی توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران توسط یونان که به دستور وزارت دادگستری آمریکا به وقوع پیوست مسیولیت بین المللی تحقق می یابد. دو عنصر انتساب و نقض تعهد که از عناصر ایجاد مسیولیت بین المللی هستند در رابطه با عمل دو دولت محرز است. از سوی دیگر اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران نیز بر طبق مقررات حقوق بین الملل دریاها و همچنین بر فرض ادعاهای مطرح شده از سوی دولت یونان در لوای اقدام متقابل قابل توجیه است. پیامدهای عمل متخلفانه بین المللی صورت گرفته از سوی یونان و آمریکا نیز باید متوقف و جبران خسارات وارد شده باید به صورت کامل به کشور ایران پرداخت گردد.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  در قضیه توقیف نفتکش لانا که سابقا با نام پگاس فعالیت می کرده و حامل محموله نفت ایران بود، دولت یونان به صورت غیر قانونی، کشتی را توقیف و محموله آن به دستور وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به کشتی آمریکایی انتقال داد. عمل متخلفانه صورت گرفته نقض تعهد بین المللی دولت یونان و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود که باعث به بار آمدن مسیولیت بین المللی هر دو دولت می گردد.

  کلیدواژگان: توقیف نفتکش، مسئولیت بین المللی، عمل متخلفانه بین المللی، نقض تعهد بین المللی
 • حسین زارع شعار* صفحات 165-186
  زمینه و هدف

  داوری روشی جایگزین جهت حل وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می شود که معمولا با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رای می نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که یک داوری به منظور معتبر بودن رای باید مد نظر قرار دهد. 

  روش

  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  برای اینکه داور بتواند رای معتبر صادر نماید، باید ضوابطی را مد نظر قرار دهد که در متن قانون پیش بینی شده است. در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این معیارها بیان شده و می توان بصورت زیر احصاء نمود. این موارد شامل حفظ جنبه محرمانگی داوری، رعایت تشریفات ابلاغ، موجه و مدلل بودن رای، اهلیت طرفین دعوی و داوران، انقضاء مدت داوری، عدم رعایت شرایط قانونی در انتخاب داوران، بی اعتباری موافقت نامه داوری و عدم داورپذیری و داوری پذیری موضوع اختلاف می باشد. داور با مد نظر قرار دادن این موارد می تواند رای معتبر صادر نموده و ابطال رای صادره پیشگیری به عمل آورد.

  کلیدواژگان: رای داوری، ابلاغ رای، اهلیت طرفین اختلاف، رای معتبر، محرمانگی داوری، موافقت نامه داوری
|
 • Amirhosein Baghaee, Leila Raisi * Pages 1-22
  Field and Aims

  The basis of the establishment and continuity of any legal rule is to maintain its dynamics over time, and any rule that does not have the ability to adapt to its internal and surrounding realities will inevitably stagnate. The concept of foreign investment is one of the important opportunities in the field of achieving progress in many fields in connection with the projects of the countries in different dimensions, and specific legal mechanisms have been determined for this issue in the international laws and domestic laws of each country. This concept has been defined and explained with the passage of time, firstly in the framework of various international treaties, which are increasing in number. The daily increase of international treaties in the field of foreign investment leads to the widening of relations between governments and, as a result, the occurrence of more disputes between them. In this context, the question is raised, what is the definition of foreign investment and how does the judicial procedure with emphasis on ICSID votes affect foreign investment?

  Method

  This research was done using descriptive analytical method.

  Finding and Conclusion

  Arbitration is considered as a suitable way to resolve commercial disputes. The Washington Convention, as the founding document of the Accidence Arbitration Authority, did not state any definition of the concept of investment, and this authority, relying on different interpretation techniques, tried to determine the meaning of investment, and this caused many theoretical differences around the issue of investment has created.

  Keywords: investment, Foreign treaties, International trade law, International Judicial Procedure, Arbitration convention (ICSID)
 • Seyed Bagher Mirabbasi, Seyedeh Zahra Saadati * Pages 23-46
  Field and Aims

  General Principles of Law recognized in civilized nations, as one of the main sources of international law, has played an important and effective role in international arbitration tribunals compared to other parts of international law. So far, no article has been done that independently examines the function of this source of international law.

  Method

  This research was done using descriptive analytical method.

  Finding and Conclusion

  Applicable law, Protection of legal order, the basis for law making, interpreting the rules of international law, and a rule in international law are the functions of this main source of international law.

  Keywords: General Principles of Law recognized in civilized nations, international arbitration, Applicable Law, interpretation, law-making, ., legal order
 • Fateme Ebrahimi, Alireza Arashpour *, Seyyed MohammadSadegh Ahmadi Pages 47-68

  The right to water is the origin and manifestation of many human rights. The lack of proper access to water resources has brought many crises, especially many environmental crises for societies, which has caused insecurity for humans. Therefore, legal scholars are always trying to explain mechanisms to get out of these environmental crises. Because the lack of access to water affects human development and the lack of development in any society colors the disputes over resources. Therefore, the author uses the descriptive-analytical method and by using library resources and seeking to find The answer to this question is whether establishing and applying the precautionary principle can guarantee water security and also a suitable solution to prevent water crises and tensions.Paying attention to and using the precautionary principle as one of the key solutions accelerates environmental preventive measures and improves crisis management and ultimately ensures water security. Therefore, it seems that there is a direct relationship between the application of the precautionary principle and water security.Keywords: precautionary principle, water security, human security, right to water

  Keywords: precautionary principle, water security, Human Security, right to water
 • Mahla Fathi, Farhad Talaie * Pages 69-90
  Field and Aims

  One of the occupations that the International Labor Organization (ILO) has deal with, due to its importance and frequency, is fishing. Many countries have not yet particularly addressed the dimensions of this issue; such as the difficulty of working in this profession, low wages and various dangers that always threaten fishermen; and this has caused fishermen to experience a lot of discrimination compared to other jobs.

  Method

  In this research, descriptive-analytical method has been used and librarymethod has been utilised as the method of collecting information.

  Finding and Conclusion

  The International Labor Organization, as a leading organization for the protection of workers' rights, has codified and developed several laws to protect the rights of fishermen. The Convention (No. 188) and The Recommendation (No. 199) are among the most important documents of the International Labor Organization in the field of work in the fishing sector. The main purpose of these documents is to provide conditions so that fishermen can benefit from job security along with other workers and have the possibility of concluding fair work contracts, considering the difficulty of working at sea. Convention 188 provides a set of minimum requirements and standards. However, many countries are unable to fulfill these minimum requirements and standards. Providing technical and financial assistance is one of the main ways to help such countries. But it should always be kept in mind that the most important step to improve the rights of fishermen is to increase their awareness about their rights.

  Keywords: Decent Work, Workers', Rights, International labour Rules, Standards, Work in the Fishing Sector, ILO Convention 188, ILO Recommendation 199
 • Mehrdad Konani, Bakhtiyar Abbasloo *, Mohammad Bahmani Pages 91-116
  Field and Aims

  Technology development has created a change in the nature of the documents, and today a new form of documents called electronic documents has emerged, plus the traditional system registration system has replaced electronic registration, which can have many works. This transformation is visible in various legal systems, including the civil law legal system and the common law legal system. Accordingly, in this article we will examine the terms and effects of electronic registration of documents and real estate in the Iranian, French, UK and US law system.

  Method

  This article is written in an analytical-analytical method.

  Finding and Conclusion

  Although the document has a long history, it has evolved with the advancement of document registration technology and today there is a new form of registration called electronic registration. The use of new communication methods and new communication and information technologies for recording documents is called electronic document recording.The electronic registration of documents has some effects, including the validity of the contents of electronic documents, the validity of electronic evidence against individuals, the necessity of the execution of an electronic official document, its enforcement effect in judicial authorities and de-judgment. Registration of documents in the English legal system has a long history and electronic registration of documents has also taken a new form using blockchain technology. In English law, the principle is that all immovable properties can be registered by private individuals, unless these properties belong to the Queen or are considered public properties like national parks, mountains, forests, etc. If a property is not registered in England, but is sold, or comes to the owner through a gift or will, or the owner mortgages it, in this case, the property must be first registered, and to prove the applicant's ownership, documents such as a purchase deed must be submitted. The property should be presented. In this system, as in Iran's legal system, in case of presenting a claim contrary to the presentation of a normal document, what is important is the record of the document's registration, and contrary claims cannot be made. In Iran, the electronic registration and filing of documents has been established since 2005, and in the United States, since 2017, the electronic registration system of transaction documents in the United States has evolved with the emergence of smart contracts.

  Keywords: Electronic Registration, Document Registration, official Document, Civil Law system, Common Law system
 • Milad Moradian Zazerani, Ali Rostamifar *, Hamid Ghasemi Pages 117-142
  Field and Aims

  Dispute resolution in fiduciary contracts are often found in large construction projects to help the parties resolve or avoid their disputes and, ideally, prevent them from turning into international construction arbitration. The special feature of international construction contracts justifies the need to develop standard methods and international dispute resolution procedures. Therefore, the evolution of dispute resolution mechanisms in international construction projects and the protection of the economic interests of the parties are among the most important concerns of both sides of the construction contract, which is foreseen by the International Union of Consulting Engineers in the sample contracts. The goal is how Fidic has been able to manage it by adopting multi-layered methods to prevent disputes or in the event of disputes.

  Method

  In this research, the descriptive-analytical method was used and the library method was chosen as the method of collecting information and materials.

  Finding and Conclusion

  The findings of the research show that Fidic has tried to be an effective mechanism for quick dispute resolution by providing multi-layer models in sample contracts in terms of the agreement of the parties in choosing one of the dispute resolution methods; But this procedure will be valid only if the parties act in good faith and are willing to implement the decisions made voluntarily.

  Keywords: FIDIC Dispute Resolution Board, Standard Model Contracts, International contracts, International Construction Industry
 • Mohamad Setayeshpur *, Moein Saadi Pages 143-163
  Field and aims

  following the seizure of the oil tanker of the Islamic Republic of Iran by Greece, which took place on the orders of the US Department of Justice, international responsibility is realized. The two elements of attribution and breach of obligation, which are elements of creating international responsibility, are evident in relation to the actions of two states. On the other hand, the retaliatory action of the Islamic Republic of Iran can be justified according to the provisions of the international law of the seas and also based on the assumption of the claims made by the Greek government in the context of the retaliatory action. The consequences of the international wrongful act carried out by Greece and the U.S.A. should also be stopped and compensation for the damages should be paid in full to Iran.

  Method

  The present research was carried out using a descriptive-analytical method.

  Finding and conclusion

  In the case of the seizure of the oil tanker known as Lana, which used to operate under the name of Pegas and was carrying an oil cargo belonging to Iran, the Greek government illegally seized the ship while it docked in the coastal waters of Greece and then transferred its cargo to the American ship at the request of the US Department of Justice. The international wrongful act is considers as a breach of international obligation of Greece and the United States of America which causes the international responsibility of both states.

  Keywords: seizure of the oil tanker, international responsibility, international wrongful act, breach of international obligation
 • Hosein Zareshoar Pages 165-186
  Field and Aims

  Arbitration is an alternative method for conflict resolution, in this way that the resolution of the dispute is entrusted to a person or persons with the consent of the parties. They issue votes. But what is important among these are the criteria that an arbitration must consider in order for the vote to be valid.

  Method

  This research was carried out in terms of practical purpose and in terms of gathering information by documentary method and through the study of valid laws and sources, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical manner.

  Finding and Conclusion

  In order for the arbitrator to be able to issue a valid decision, he must consider the criteria that are provided in the text of the law. In the review of the Civil Procedure Law and the International Commercial Arbitration Law of Iran, these criteria are stated and can be calculated as follows. These cases include maintaining the confidentiality aspect of arbitration, compliance with notification formalities, justification of the decision, eligibility of the parties to the lawsuit and arbitrators, expiry of the arbitration period, non-compliance with legal conditions in the selection of arbitrators, invalidity of the arbitration agreement and non- arbitrariness and non-arbitrability of the dispute. By considering these cases, the arbitrator can issue a valid decision and cancel the preventive decision.

  Keywords: Arbitration award, Notification of Award, Capacity of the parties to the dispute, Valid award, Confidentiality of arbitration, arbitration agreement