فهرست مطالب

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 99 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا زرگرزاده، غلامرضا پازوکی* صفحات 11-26
  دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بازنگری در برنامه درسی، سرفصل جدیدی از دروس مهندسی شیمی از جمله مجموعه دروس ترمودینامیک را تدوین کرده است. این کار با هدف هماهنگی با روند فعلی آموزش مهندسی شیمی در سراسر جهان و پاسخگویی به انتظارات صنعت از فارغ ‏التحصیلان مهندسی شیمی انجام گرفته است. بر اساس برنامه پیشنهادی پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمرکز بخشی از درس ترمودینامیک 2 بر چرخه ‏های ترمودینامیکی بود. ناگزیر محتوای دروس پوشش کافی از برخی موارد مختص رشته مهندس شیمی از جمله انواع تعادلات فازی (تعادلات دیگر علاوه بر تعادل بخار- مایع) نداشت. در این مقاله به بیان گزیده‏ای از مطالب در خصوص محتوا و سرفصل مطالب دروس ترمودینامیک مهندسی شیمی، کتاب‏ های مرجع رایج و روش‏های تدریس این درس در دانشگاه ‏های منتخب دنیا پرداخته می ‏شود. در نهایت محتوا و سرفصل پیشنهادی، به انضمام نکاتی در خصوص روش‏ های یاددهی، رویکرد یادگیری فعال و منابع مناسب موجود برای مجموعه دروس ترمودینامیک، با هدف بهبود طراحی درس و آموزش ترمودینامیک مهندسی شیمی ارایه می‏ گردد. هدف تحقیق حاضر بهبود محتوا و طرح درس و روش ‏های آموزش مجموعه دروس ترمودینامیک مهندسی شیمی است.
  کلیدواژگان: ترمودینامیک مهندسی شیمی، ترمودینامیک تعادلات فازی، سرفصل درس، طرح درس، یادگیری فعال
 • رحمت ستوده قره باغ*، امیرحسین درخشانی صفحات 27-42

  در این مقاله، تجربه اجرای یک امتحان پایان نیمسال با روشی نوین در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور 38 دانشجو به اشتراک گذاشته می‏ شود. در این روش، دانشجویان در میانه امتحان به مدت 5 دقیقه از کلاس خارج و با یکدیگر در مورد امتحان و سوالات امتحان مشورت کردند. سپس با آرامش و کاهش اضطراب به جلسه امتحان بازگشتند و امتحان را به پایان رساندند. مقایسه نمرات امتحان با سال‏ های گذشته نشان داد که متوسط نمرات، تغییر قابل ‏ملاحظه‏ ای نداشته است. یک سال بعد از برگزاری این امتحان، تصمیم گرفته شد با دانشجویانی که درس را گذرانده بودند، در مورد سوالات مختلف مصاحبه صورت گیرد. نتایج مصاحبه نشان داد که از نظر دانشجویان، تنش معمول امتحان به هیجان و انرژی مثبت در یادگیری تبدیل شده است و بعد از گذشت یک سال نیز بسیاری از نکات و سوال‏ های امتحان را به خاطر داشتند. استفاده از روش ‏های سازگار با روحیه دانشجویان و یا روش ‏های جدید برای کاهش بار روانی امتحانات می ‏تواند موضوعی جالب برای پژوهش در آموزش مهندسی باشد و باعث افزایش اشتیاق دانشجویان به آموزش مطلوب در مهندسی گردد. روش نوآورانه مورد بحث در این تحقیق، اولین بار در جهان در چارچوب یک درس انجام شده است و می ‏تواند بازخوردهای مثبت و منفی داشته باشد. امید است که پس از انتشار مقالات مرتبط به موضوع این ایده، پژوهشگران آموزش مهندسی بیشتر به این قبیل ایده ‏های نوآورانه توجه کنند و آن‏ را بهبود بخشند. این تحقیق همچنین می ‏تواند پس از رفع مشکلات احتمالی، در سطح گسترده‏ ای به کار گرفته شود و به کاهش فشار روانی دانشجویان ناشی از آزمون‏ های پایان نیمسال و نیز ارتقای آموزش مهندسی کمک نماید.

  کلیدواژگان: روش‏های ارزیابی، نوآوری آموزشی، امتحان پایان نیمسال، آموزشی مهندسی، تقلب
 • محسن نظرزاده زارع* صفحات 43-63
  امروزه کاهش تقاضا در رشته‏ های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات به ‏عنوان یک مسیله جدی، مشکلاتی را برای کشورهای درحال‏ توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که متخصصان حوزه ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات نقش به سزایی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی راهکارهایی برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته‏ های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در مقطع کارشناسی در نظام دانشگاهی ایران است. بر این اساس، از رویکرد آمیخته متوالی- اکتشافی استفاده شد. بدین صورت که در گام کیفی با تکیه بر روش مطالعه موردی، راهکارهای موثر برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در نظام دانشگاهی ایران از طریق مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان احصاء شد و متعاقب آن در گام کمی، برای اعتبارسنجی راهکارهای احصاءشده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد. بدین صورت که پرسش‏نامه ‏ای بر اساس راهکارهای احصاءشده در گام کیفی، طراحی گردید و در بین 13 نفر خبره، توزیع شد تا میزان اجماع آنها در مورد راهکارهای احصاءشده به دست آید. داده‏ های گام کمی نیز با استفاده از روش ‏های آماری، از قبیل ضریب هماهنگی کندال، میانه، میانگین و انحراف چارکی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو گام کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی نه راهکار مهم برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در نظام دانشگاهی ایران، از قبیل ادغام دانشگاه‏ های کم ‏تقاضا و کوچک محلی با دانشگاه‏ های بزرگ استانی، توجه جدی به سند آمایش آموزش عالی در ایجاد رشته، پذیرش دانشجو و جذب هییت علمی، ایجاد و توسعه میان‏ رشته ‏ای ‏ها، تعامل بیشتر دانشگاه با جامعه و صنایع محلی و استانی، توجه بیشتر به پژوهش ‏های مسیله ‏محور و کاربردی، پذیرش دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه، توجه به ارتقای کیفیت، تحول در برنامه ‏های درسی متناسب با نیازهای بازار کار و برگزاری دوره ‏های آموزش آزاد و مجازی به اجماع رسیدند.
  کلیدواژگان: رشته‏های علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات، آموزش عالی ایران، بحران، راهکارها
 • احسان گرایی*، افسانه عبدلی صفحات 65-89
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل ساختار دانشی آموزش مهندسی ایران و با استفاده از روش تحلیل هم‏رخدادی واژگان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 673 مقاله منتشرشده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران در بازه زمانی 1378 تا 1401 است. فرایند آماده ‏سازی و تجزیه و تحلیل داده‏ ها با استفاده از نرم ‏افزار راور پریمپ، یوسی‏آی‏نت، اکسل و اس‏پی‏اس‏اس انجام شد. یافته ها نشان داد که کلیدواژه ‏های برنامه درسی، ارزیابی و آموزش عالی به ترتیب با 72، 53 و 45 تکرار بیشترین فراوانی را داشته ‏اند. تحلیل خوشه ‏ای نشان داد که ساختار دانشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران، از هشت خوشه موضوعی تشکیل شده است که عبارتند از: آینده آموزش و آموزش آینده، ارتباط و تاثیر متقابل صنعت و دانشگاه، اخلاق مهندسی، آموزش الکترونیکی، فرایند یاددهی _ یادگیری، مسایل دانشجویی، بازنگری و تحول آموزشی و چالش‏ های اثربخشی آموزشی شامل برنامه درسی، ارزیابی و تضمین کیفیت. نتایج نمودار راهبردی نشان داد که خوشه ششم شامل مسایل دانشجویی و خوشه هشتم، چالش‏ های اثربخشی آموزشی شامل برنامه درسی، ارزیابی و تضمین کیفیت، در منطقه اول قرار گرفته ‏اند و به بیانی دیگر، موضوعات مرکزی و توسعه ‏یافته این حوزه هستند. خوشه‏ های پنجم شامل فرایند یاددهی-یادگیری و هفتم، بازنگری و تحول آموزشی در منطقه دوم قرار گرفتند. این خوشه‏ ها، خوشه‏ های محوری نیستند اما توسعه‏ یافته هستند. خوشه ‏های دوم شامل ارتباط و تاثیرات متقابل صنعت و دانشگاه و چهارم، آموزش الکترونیکی در قسمت سوم قرار می‏گیرند. خوشه ‏های قسمت سوم به دلیل دارا بودن مرکزیت و تراکم پایین، از موضوعات حاشیه ‏ای بودند و توجه اندکی را به خود جلب می ‏کنند. همچنین خوشه اول شامل آینده آموزش و آموزش آینده و خوشه سوم، اخلاق مهندسی در منطقه چهارم قرار گرفتند که خوشه‏ های محوری بودند اما توسعه ‏یافته نیستند.
  کلیدواژگان: تحلیل هم‏رخدادی واژگان، تحلیل محتوا، تحلیل سلسله‏مراتبی، نمودار راهبردی، آموزش مهندسی ایران
 • امید مهدیه*، داود عباسی، معصومه سلمانی صفحات 91-109
  یادگیری و انگیزش دانشجویان همواره از موضوعات مهم در آموزش عالی بوده‏اند و عوامل موثر بر آنها به شیوه ‏های مختلف مورد بررسی قرار گرفته ‏اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بر انگیزش و یادگیری دانشجویان انجام شده است. تحقیق به صورت پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. داده ‏ها با استفاده از پرسش‏نامه به صورت حضوری و برخط جمع ‏آوری شد. برای تحلیل داده ‏ها از نرم ‏افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 استفاده شد. یافته ها نشان داد در کل، رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد ولی این همبستگی در دانشکده ‏های علوم و کشاورزی معنادار نبود. همچنین روش تدریس تاثیر معناداری بر انگیزش و یادگیری دانشجویان داشت. به علاوه، انگیزش نقش میانجی را در رابطه بین روش تدریس و یادگیری دانشجویان ایفا می ‏کرد. نتایج آزمون میانگین نشان داد که تفاوت معناداری در متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد. به علاوه، مدل تحقیق در بین دانشجویان دانشکده ‏های مهندسی با دانشکده‏ های علوم انسانی و علوم، تنها در یک مسیر (تاثیر روش تدریس بر انگیزش) تفاوت معناداری داشت
  کلیدواژگان: روش تدریس، انگیزش، یادگیری، دانشجویان مهندسی
 • مرتضی اکبری*، علیرضا حاتمی، حدیث پورجمشیدی، نسرین ماه آور پور صفحات 111-127
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی تاثیر شایستگی های فردی و مالی بر شکل گیری قصد کارآفرینانه میانجی گری تیوری انگیزه حفاظتی انجام شد که از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات پیمایشی به صورتی مقطعی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش شامل 282 نفر از دانشجویان خارجی در حال تحصیل در دانشگاه تهران است که با نمونه نهایی با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به حجم 183 نفر از آنها انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و برای تعیین روایی آن از روایی صوری، تشخیصی و همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید. به جهت سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شایستگی های فردی و مالی کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه از طریق میانجی انگیزش حفاظتی دارند ولی اثرگذاری آنها، به صورت مستقیم مورد تایید واقع نشد. همچنین نتایج نشان داد که ارزیابی مقابله با قصد کارآفرینانه رابطه معنادار و مستقیمی دارد. با توجه به این که قصد کارآفرینی مرتبط به شایستگی های مالی و فردی کارآفرینی مربوط می شود، ارزیابی تهدید یا آسیب پذیری درک شده در برابر خطرات و همچنین پاداش مرتبط با رفتارها، حاکی از آن است که افراد می توانند به طور موفقیت آمیزی رفتارهای حفاظتی را انجام دهند.
  کلیدواژگان: شایستگی کارآفرینانه، تئوری انگیزه حفاظتی، قصد کارآفرینانه
|
 • Leila Zargarzadeh, Gholamreza Pazuki * Pages 11-26
  To align with current trends in chemical engineering education worldwide and meet the industry’s expectations from chemical engineering graduates, the Faculty of Chemical Engineering at Amirkabir University of Technology undertook a curriculum revision. It was conducted a comprehensive analysis of the curriculum of selected universities across the globe, taking into account the industrial requirements. Based on this analysis, new syllabi for chemical engineering thermodynamic courses, were developed. Based on the previous syllabus proposed by the Ministry of Science, Research, and Technology, the thermodynamic courses offered in the chemical engineering programs at Iranian universities dedicated a significant portion of the curriculum to various types of thermodynamic cycles. Consequently, the courses did not sufficiently cover topics specific to chemical engineering, such as different types of phase equilibria, in addition to vapor-liquid equilibrium. This article briefly overviews the course content and syllabi, reference books commonly used, and teaching methods used in renowned universities worldwide for thermodynamic courses in chemical engineering. Furthermore, we present the proposed syllabi and course plans, along with valuable insights into teaching strategies, active learning approaches, and recommended resources for thermodynamic courses. Our objective is to improve the course plan and instructional techniques employed in teaching chemical engineering thermodynamics.
  Keywords: Chemical engineering thermodynamics, phase equilibrium thermodynamics, Syllabus, course plan, active learning
 • Rahmat Sotudeh-Gharebagh *, AmirHossein Derakhshani Pages 27-42

  This article presents an innovative approach to conducting final exams to reduce students’ psychological burden and enhance learning outcomes in engineering education. The method involved a two-hour exam with three different question sets given to 38 undergraduate students. During the middle of the exam, students were surprised with a 5-minute break outside the classroom to relax and consult with each other. This break helped reduce anxiety levels. After the break, students returned to the exam with improved mental calmness. The average grades of students did not significantly changed compared to previous years. Interviews conducted one year later showed positive feedback from students. They felt the approach transformed exam tension into excitement and energy for learning. The method reduced stress, discouraged cheating, and created a positive exam experience. The article suggests that innovative approaches to reduce exam-related psychological burden should be explored further in educational research. By refining and generalizing this approach, it can be implemented globally to benefit students. This research contributes to the ongoing discussions about exams, cheating, and alternative assessment methods in engineering education.

  Keywords: Innovative teaching, Psychological burden, learning outcomes, Exam, engineering education
 • Mohsen Nazarzadeh Zare * Pages 43-63
  The decreasing demand for STEM majors poses a significant challenge in Iran and has implications for the country’s development. Graduates in STEM fields play a vital role in the progress and growth of a nation. This study aims to identify effective strategies to tackle the crisis of decreasing demand in STEM majors within Iran’s academic system. To accomplish this objective, a mixed-methods, sequential-exploratory approach was employed. The qualitative phase involved a case study methodology, conducting semi-structured interviews with 15 knowledgeable individuals. Practical solutions emerged from this phase. In the quantitative phase, the classical Delphi technique was used to validate these solutions. A questionnaire, based on qualitative findings, was distributed to 13 experts to achieve consensus. Statistical analyses, including Kendall’s correlation coefficient, median, average, and quartile deviation, were employed to analyze the quantitative data. Both qualitative and quantitative findings reveal consensus among experts on nine significant solutions to address the decrease in demand for STEM majors in Iran’s academic system. These solutions include merging small local universities with larger provincial universities, emphasizing the importance of the Document of Higher Education Survey, fostering interdisciplinary sciences, enhancing collaboration with local industries and communities, prioritizing problem-oriented and applied research, attracting foreign students from neighboring countries, improving quality standards, aligning curricula with labor market needs, and providing free and virtual training courses.
  Keywords: STEM majors, Iran’s higher education, Crisis, Solutions
 • Ehsan Geraei *, Afsaneh Abdoli Pages 65-89
  The present study was conducted with the aim of analyzing the knowledge structure of the Iranian Journal of Engineering Education and using the co-word occurrence analysis method. The research community includes 673 articles published in the Iranian Journal of Engineering Education between 1378-1401 (1999-2022). The process of data preparation and analysis was done using Raver PreMap, UCINET, Excel and SPSS software. The findings showed that the keywords of curriculum, evaluation and higher education had the highest frequency with 72, 53 and 45 repetitions respectively. Cluster analysis showed that the knowledge structure of Iranian Journal of Engineering Education consists of eight knowledge clusters, which are: The future of education and education of future; The connection and mutual influence of industry and university; Engineering ethics; e-learning; Teaching-learning process; Student issues; Educational revision and transformation and the challenges of educational effectiveness; Curriculum, evaluation and quality assurance. The results of the strategic diagram showed that the sixth cluster: Student issues and the eighth cluster: Educational effectiveness challenges: Curriculum, evaluation and quality assurance are placed in the first area, and in other words, they are the central and developed issues of this area. The fifth clusters: Teaching-learning process and the seventh: Educational revision and transformation were placed in the second region. These clusters are not axial clusters; but they are developed. The second cluster: the relationship and mutual effects of industry and university and the fourth: E-learning are placed in the third part. The clusters of the third part are marginal issues due to their centrality and low density and attract little attention. Also, the first cluster: The future of education and education of future and the third cluster: Engineering ethics were placed in the fourth region, which were the core clusters; but they are underdeveloped.
  Keywords: Co-Word Occurrence Analysis, content analysis, hierarchical analysis, Strategic Mapping, Iranian Journal of Engineering Education
 • Omid Mahdieh *, Davood Abbasi, Masoumeh Salmani Pages 91-109
  Students’ learning and motivation have always been important topics in higher education, and the factors affecting them have been investigated in different ways. The present research was conducted with the aim of investigating the effect of teaching methods on students’ motivation and learning. The research was conducted as a survey among  students of University of Zanjan. Data were collected using questionnaire in person and online. SPSS 22 and Smart PLS 3 software were used to analyze the data. The findings showed that there is a significant relationship between all variables in general, but this correlation was not significant in the faculties of science, and agriculture. The teaching method had a significant effect on students’ motivation and learning. In addition, motivation played a mediating role in the relationship between teaching methods and students’ learning. The results of mean test showed that there is no significant difference in research variables between male and female students. In addition, the research model was significantly different among students of engineering faculties with faculties of humanities, and sciences only in one path (the effect of teaching method on motivation).
  Keywords: teaching method, Motivation, Learning, Engineering students
 • Morteza Akbari *, Alireza Hatami, Hadis Pourjamshidi, Nasrin Mahavarpour Pages 111-127
  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of personal and financial competencies on the formation of entrepreneurial intention with the mediating effect of Protection Motivation Theory (PMT). This investigation in terms of purpose is in the category of applied research and in terms of the method of data collection, it is a cross-sectional survey type. The statistical population of the research includes 282 foreign students studying in Tehran University, 183 of them were selected according to Cochran’s formula and with the purposeful sampling method available. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used, and to determine its validity, face, diagnostic, and convergent validity were used to determine the extracted mean variance index. In order to determine the reliability of the research tool, Cronbach’s Alpha method and composite reliability were used, and the resulting values were at the appropriate level. The findings of the research indicate that entrepreneurial competence has a positive and significant effect on entrepreneurial intention through the mediation of protective motivation, but its effect was not confirmed directly. Also, the results showed that threat assessment and entrepreneurial intention do not have a confirmed relationship; on the other hand, coping assessment has a significant relationship with entrepreneurial intention.
  Keywords: Entrepreneurial Competence, Protective Motivation Theory, Entrepreneurial intention