فهرست مطالب

مدیریت مهندسی و رایانش نرم - سال نهم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1402)

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
سال نهم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کیامرث فتحی هفشجانی، مجید باقری سرخی، محمود مدیری* صفحات 9-35

  در این تحقیق، با مطالعه پیشینه تحقیق و استفاده از جدیدترین نسخه مدل اسکور و نظر خبرگان، ضمن شناسایی عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین و تعیین وزن هر عامل به روش IVHF-DANP، نسبت به تعیین ارجحیت حلقه های SSCM با استفاده از روش EHFL-VIKOR در صنعت سیمان با هدف بهبود عملکرد زنجیره تامین، اقدام شده است. در نتیجه علاوه بر شش معیار مدل اسکور و سه بعد رویکرد پایداری، ده عامل دیگر نیز توسط خبرگان و در مجموع وزن نوزده عامل تعیین و حلقه منافع مشتری دارای بیشترین ارجحیت شده است. در ادامه مدل ریاضی مربوطه ارایه و در نرم افزار گمز و به روش NSGA-II در نرم افزار متلب حل گردید. از آنجا که سراسر زنجیره تامین، از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی در تشکیل و حل مدل در نظر گرفته شده و با توجه به آنکه هر یک از توابع هدف با اختصاص دادن مشخصه های مدل اسکور به ابعاد سه گانه رویکرد پایداری تشکیل شده بر این اساس مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در این پژوهش محقق شده است.

  کلیدواژگان: پایداری، زنجیره تامین، مدل اسکور
 • محمد مشرفی* صفحات 37-62
  مساله چندهدفه مکانیابی- مسیریابی یکی از مهم ترین حوزه های تحقیقاتی در زمینه حمل ونقل و مدیریت پخش است. هدف از این پژوهش، بهینه سازی یک مساله چند هدفه است. ترکیب نمودن دو مساله مسیریابی و مکانیابی، در نظر گرفتن مجموعه ای از انبارها، برآورده ساختن نیازهای مشتریان از هریک از انبارها و طراحی یک مسیر بهینه برای وسیله نقلیه که کمترین هزینه را بر سیستم حمل و نقل وارد آورد، از اهداف اصلی این پژوهش است. عواملی مانند میزان رضایتمندی مشتریان از دریافت خدمات، محدودیت سوخت در وسایط نقلیه و وجود بازه های زمانی با اهمیت که تحت عنوان پنجره زمانی سخت از آن نام برده می شود، اگرچه در مسایل مکانیابی و مسیریابی، دارای اهمیت زیادی هستند ولی کمتر به آن ها پرداخته شده است و در این تحقیق تلاش شده که به این موضوع پرداخته شود.رسیدن به بهترین اولویت با دستیابی به کمترین فاصله طی شده و قرارگرفتن در کمترین انحراف از پنجره زمانی، از جمله اهداف این تحقیق است. ترکیب نمودن متغیر مربوط به میزان ظرفیت سوخت گیری وسایل نقلیه و همچنین سرعت مصرف سوخت در آن ها نیز در این تحقیق بکار گرفته شده است. در این پژوهش، ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی و بر اساس عدد صحیح مختلط ارایه گردیده است سپس روش فراابتکاری بر اساس الگوریتم ژنتیک مرتب شده غیر مغلوب برای یافتن بهینه آن پیشنهاد گردیده است. برای ارزیابی عملکرد پیشنهادی مثالی در همین چارچوب ذکر می گردد که در نتیجه آزمایش های محاسباتی، کارایی روش تحقیق موجود و نقاط قوت و ضعف آن را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: الگوریتم مرتب شده غیرمغلوب، پنجره زمانی سخت، دپوی تخصیص مشتری، مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه
 • رضا مولایی فرد* صفحات 63-82

  بیماری دیابت یکی از شایع ترین، خطرناک ترین و پرهزینه ترین بیماری های حال حاضر دنیا است، که با نرخ هشدار دهنده ای در حال افزایش است. استفاده از روش های داده کاوی می تواند به تشخیص زودهنگام دیابت کمک کند، که باعث جلوگیری از پیشرفت این بیماری و خیلی از عوارض آن مانند بیماری های قلبی و عروقی، مشکلات بینایی و بیماری های کلیوی می شود. ارایه خدمات مراقبتی و بهداشتی افراد مبتلا به بیماری دیابت اطلاعات مفیدی ایجاد می کند که با استفاده از این اطلاعات می توان برای شناسایی، درمان، مراقبت های بعدی و حتی پیشگیری از بیماری دیابت استفاده نمود. در این تحقیق به ارایه روش جدیدی به منظور بهبود تشخیص و پیشگیری از بیماری دیابت با استفاده از روش های داده کاوی پرداخته می شود. در این تحقیق از الگوریتم خوشه بندی DBSCAN جهت خوشه بندی داده ها استفاده می شود سپس با استفاده از SVM داده ها را جهت تشخیص داده های مفید، دسته بندی می کنیم و در نهایت با الگوریتم کرم شب تاب داده های بدست آمده را جهت افزایش کارایی با این الگوریتم بهینه می کنیم.نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی بالاتر الگوریتم DBSCAN نسبت به سایر الگوریتم های خوشه بندی است همچنین الگوریتم SVM می تواند دقت 98% را بدست آورد که در مقایسه با سایر الگوریتم های داده کاوی توانست درصد دقت بیشتری را کسب کند.

  کلیدواژگان: تشخیص دیابت، داده کاوی، الگوریتم DBSCAN، الگوریتم SVM، الگوریتم کرم شب تاب
 • مریم طالب وند، امیر لکی زاده*، فرانک فتوحی صفحات 83-104

  انجماد راه رفتن (FOG) یکی از عوارض بیماری پارکینسون (PD) است که منجر به ناتوانی بیمار در انجام فعالیت های حرکتی می شود. وقوع FOG باعث کاهش استقلال بیماران در انجام فعالیت های روزمره و به طور کلی کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. استفاده از روش های محاسباتی می تواند با بررسی دقیق وضعیت FOG در بیماران، پشتیبانی غیردارویی و اطلاعات تکمیل کننده ای را در مورد بیماری به متخصصان مغز و اعصاب ارایه دهد و احتمال ارایه یک درمان موثرتر را افزایش دهد. این مقاله، روشی را برای تشخیص FOG بر اساس تکنیک های یادگیری عمیق و پردازش سیگنال ارایه می دهد. داده های به کار رفته، مجموعه داده Daphnet می باشد که از طریق سنسورهای پوشیدنی قرار گرفته بر روی بدن بیماران، جمع آوری شده اند. روش پیشنهادی، پس از پالایش و پیش پردازش داده ها، به تشخیص FOG از طریق ارایه یک معماری شبکه عصبی عمیق مبتنی بر شبکه های حافظه کوتاه مدت دوطرفه (BDL-FOG) می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که روش پیشنهادی به دلیل سازگاری بیشتر با داده های سری زمانی توانسته است ضمن بهبود فرآیند تشخیص FOG به دقت بالاتری نسبت به بهترین روش های موجود دست یابد.

  کلیدواژگان: انجماد راه رفتن، بیماری پارکینسون، شبکه های عصبی بازگشتی، یادگیری عمیق
 • حمیدرضا شاهدوستی* صفحات 105-120

  در سالهای اخیر، استخراج ویژگی به عنوان یک مرحله میانی در طبقه بندی موردتوجه پژوهشگران بوده است.در این مقاله، یک روش نوین به منظور استخراج ویژگی بانظارت با کمک تجزیه به عناصر تنک پیشنهاد میشود.الگوریتم پیشنهادی شامل دو مرحله است که در مرحله اول اطلاعات مشترک داده ها در یک ماتریس با مرتبه کم قرارمیگیرد و در مرحله دوم یک روش استخراج ویژگی خطی مانند نگاشت حفظ موقعیت مکانی به منظور استخراج نهایی ویژگی ها مورد استفاده قرار میگیرد. سپس ویژگیهای استخراج شده به طبقه بند ماشین بردارپشتیبان داده میشود. به منظور سنجش صحت روش پیشنهادی، از سه مجموعه داده استفاده میشود. نتایج آزمایش نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به برخی از روش های مدرن استخراج ویژگی است

  کلیدواژگان: استخراج ویژگی، تجزیه به عناصر تنک، طبقه بندی چهره، ماشین بردارپشتیبان
 • مهدی شهرکی، امیر جلالی بیدگلی* صفحات 121-143

  یکی از فناوری های ارزشمند که نوید راه حل های بهینه برای بسیاری از مشکلات در زمینه مراقبت های بهداشتی و... را می دهد، اینترنت اشیا می باشد. افزایش استفاده از این فناوری در شهرهای هوشمند، نیازمند بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات برای امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران می باشد. این موضوع باعث شده است در کنار اینترنت اشیا از فناوری بلاک چین استفاده شود. یکی از کاربردهای بلاک چین، استفاده از آن در سلامت الکترونیک می باشد که برای ایجاد چهارچوبی امن برای مدیریت سوابق بیماران و استفاده از تراکنش های مالی آن برای پرداخت هزینه خدمات استفاده می شود. هدف این مقاله استفاده از یکی از ویژگی های منحصربه فرد بلاک چین به اسم پرداخت خرد، برای تسهیل امور مربوط به بیماران در سلامت الکترونیک می باشد. این مقاله چهارچوبی برای پرداخت های خرد برای پرداخت هزینه سنسورها و برنامه های کاربردی که در بحث مراقبت های بهداشتی از بیماران در شهرهای هوشمند مورداستفاده قرار می گیرد، ارایه داده است. چهارچوب ارایه شده، برای کاهش کارمزد تراکنش های کاربران در اینترنت اشیا ارایه شده است، همچنین این چهارچوب باعث کاهش پردازش داده ها، کاهش نیاز به کانال های پرداختی جداگانه برای هر یک از موجودیت ها و درنهایت کاهش زمان پرداخت شده است.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، بلاک چین، پرداخت خرد، سلامت الکترونیکی
 • سامان رضایی زاده، مهدی بکرانی* صفحات 145-170

  روش های شکل دهی پرتو مبتنی بر کمینه واریانس، در حالتی که خطا در تخمین ماتریس کواریانس نویز و تداخل وجود داشته باشد، عملکرد ضعیفی دارند. از جمله عوامل خطا در تخمین ماتریس کواریانس، وجود مولفه های سیگنال مطلوب در بردارهای تخمینی نویز و تداخل است که سبب کاهش سطح سیگنال به نویز و تداخل در خروجی شکل دهنده پرتو می شود. در این مقاله برای مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی در مقابل خطای تخمین ماتریس کواریانس نویز و تداخل، از بازسازی ماتریس کواریانس با استفاده از بردارهای متعامد حاصل از الگوریتم گرام اشمیت همراه با بارگذاری قطری بهره گیری می شود. نتایج شبیه سازی نشان دهنده برتری روش پیشنهادی در بهبود الگوی پرتو، تخمین زوایای تداخل و همچنین بالا بردن سطح توان سیگنال به نویز و تداخل در مقایسه با الگوریتم های همتا است.

  کلیدواژگان: شکل دهی پرتو، کمینه واریانس، بازسازی ماتریس کواریانس، تداخل
 • حمیدرضا عاطفی*، جلال رضائی نور صفحات 171-193

  کسب مزیت رقابتی برای اپراتورهای تلفن همراه بسیار با اهمیت است. خدمات ارزش افزوده تلفن همراه یکی از نوآوری هایی است که اپراتور ها از آن برای تنوع بخشیدن به کسب و کار خود استفاده می کنند. فروش متقاطع برای اپراتورهای تلفن همراه، برای گسترش درآمد و سود بسیار مهم است. زیرا اپراتورها هزینه های جانبی کمتری را در مقایسه با جذب مشتریان جدید متحمل خواهند شد. اما شناخت مشتریان بالقوه خرید خدمات ارایه شده توسط اپراتورها، برای آنها ساده نیست. در این مقاله، برای تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تلاش شده است. داده های استفاده شده در این تحقیق اطلاعات مربوط به خرید های گذشته مشتریان شرکت همراه اول از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه است. در راهکار ارایه شده، به زیر ساخت های ایجاد پروفایل فروش متقاطع مشتریان پرداخته شده است. در این راهکار، پس از تعیین دسته بهینه ای از مشتریان با استفاده از خوشه بندی آنها، برای کشف قوانین میان خدمات استفاده شده توسط مشتریان، تلاش شده است. با ساخت این پروفایل می توان جامعه هدفی برای فروش متقاطع هر یک از خدمات بدست آورد.

  کلیدواژگان: خدمات ارزش افزوده، خوشه بندی، فروش متقاطع، قوانین وابستگی
 • حسین عموزادخلیلی صفحات 195-220

  نیاز به منابع زیادی دارند و این کار نیاز به هزینه بالا برای اجرای خدمات بازیابی محتوا و نظارت بر مدیریت دانش می باشد. در این مقاله یک روشی جهت نظارت بر مدیریت دانش و همچنین جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات کاربران در اینترنت اشیا ارایه شده. با استفاده از روش پیشنهادی کاربران می توانند اطلاعات خود را با امنیت خاطر بیشتر نسبت به روش های مشابه و بدون اطلاع از نحوه و مکان ذخیره سازی، داده هایشان را به سرورهای ذخیره سازی اینترنت اشیا بسپارند. هدف مقاله ایجاد یک سیستم کاربر محور برای امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه های کاربردی اینترنت اشیاست که به سهولت قابل استفاده باشد. در این راستا به کاهش هزینه در تخصیص منابع و مدیریت دانش با استفاده از کاهش هوشمند حجم داده ها دریافتی و استفاده از فاکتورهای مناسب برای افزایش کیفیت نظارت بر برنامه های کاربردی اینترنت اشیا پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، مدیریت دانش، اطلاعات کاربران و بازیابی محتوا
 • بهنام برزگر*، موسی نظری، حامد قربانی صفحات 221-252

  مسیله مدیریت انرژی، به عنوان یکی از نگرانی های اصلی در سیستم رایانش ابری برای پشتیبانی از رشد سریع مراکز داده و محاسباتی محسوب می شود. استراتژی مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس بر روی کاهش مصرف انرژی و نیز بهینه سازی پارامتر های کارایی متمرکز شده اند. در این مقاله الگوریتم زمان بندی سه مرحله ای آگاه به انرژی و قابلیت اطمینان به نام ERADVFS با استفاده ازتکنیک DVFS بر روی پردازنده مراکز ابری با قابلیت مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس ارایه می دهیم. هدف این الگوریتم مصرف کمترین میزان انرژی و در عین حال تضمین پایایی و محدودیت زمان بندی وظایف است. در مرحله اول بدترین زمان اجرای هر وظیفه در هر ماشین مجازی از آن نوع روی هر سطح فرکانس را تعیین می کنیم. سپس در مرحله بعدی مهلت انجام کار بین وظایف را تقسیم می کنیم. در مرحله آخر توسط تکنیک DVFS، وظایف را به بهترین ماشین مجازی اختصاص می دهیم. ایده اصلی سود بردن از مقدار طولانی شده مدت زمان اجرا، برای کاهش فرکانس ماشین مجازی است.

  کلیدواژگان: رایانش ابری سبز، زمانبندی وظایف، مرکز داده سازمان بنادر و دریانوردی، مصرف انرژی
 • ابوالفضل ابراهیمی*، محبوبه شمسی، مرتضی محجل صفحات 253-287

  در شبکه های حسگر بی سیم به دلیل عوامل مختلفی از قبیل انرژی محدود، قابلیت انتقال سنسورها، خرابی سخت افزار و مشکلات شبکه مانند برخورد بسته ها، پیوند غیرقابل اطمینان و آسیب های غیر منتظره، مقدار حس شده به سرخوشه یا ایستگاه پایه نمی رسد. لذا از بین رفتن داده ها در شبکه های حسگر بی سیم بسیار متداول است. از دست دادن داده های سنجیده شده، دقت WBAN را کاهش می دهد. برای حل این مشکل، داده های گم شده باید برآورد شوند. به منظور پیش بینی مقادیر گم شده، یک مدل برآورد داده از دست رفته بر اساس شبکه عصبی LSTM (حافظه کوتاه مدت) در این مقاله ارایه شده است. این مدل پنج علامت حیاتی را به عنوان ورودی برای پیش بینی مقدار از دست رفته ترکیب می کند. نتایج نشان می دهد که sgdm-LSTM روش خوبی برای برآورد مقدار از دست رفته است. ضمنا، نتایج تجربی نشان می دهد که میانگین خطای مربع ریشه مقدار برآورد شده کمتر از سایر روش ها است. این مقدار، با بهترین ابر پارامترهای شبکه 4.1495 است.

  کلیدواژگان: برآورد، داده ی از دست رفته، شبکه حسگر بی سیم بدن، شبکه ی عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق
 • رضا برادران کاظم زاده * صفحات 289-311

  ایزو 9000 یک استاندارد مدیریت کیفیت بین المللی است که به عنوان یک معیار کلیدی برای انتخاب تامین کنندگان بوده و یک الزام اساسی برای شرکت در مناقصه های دولتی در بسیاری از کشورها است. پیاده سازی این استاندارد اثرات مثبتی بر بهبود فرایندها و ارتباطات داخل سازمانی در زنجیره تامین داشته است. از آنجا که میزان موجودی در زنجیره تامین از اهمیت بالایی در مدیریت هزینه ها برخوردار می باشد و به نظر می رسد که پیاده سازی این استاندارد می تواند بر بهبود جریان آن تاثیرگذار باشد. در این مقاله 39 شرکت زنجیره تامین خودروسازی در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از شاخص های موجودی کالا بر سرمایه در گردش و دوره گردش موجودی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات پیاده سازی استاندارد فوق بر روی این شاخص ها شناسایی گردیده است. نتایج نشان داده است که پیاده سازی استاندارد تاثیرات مطلوبی بر میزان دوره گردش موجودی نداشته و تنها نشانه هایی از بهبود جزیی نسبت موجودی کالا به میزان سرمایه در گردش در شرکتهای مورد مطالعه مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: استاندارد کیفی ایزو 9000، زنجیره تامین خودروسازی، موجودی کالا
|
 • Kiamars Fathi Hafshejani, Majid Bagheri Sorkhi, Mahmoud Modiri * Pages 9-35

  In this research, by studying the research background and using the latest version of SCOR model and experts' opinion, while identifying the factors affecting supply chain stability and determining the weight of each factor by IVHF-DANP method, the priority of SSCM rings has been determined using EHFL-VIKOR method in cement industry with the aim of improving supply chain performance. Consequently, in addition to six criteria of SCOR model and three dimensions of sustainability approach, ten other factors have been determined by experts and in total, the weight of nineteen factors has been determined and the customer's interest ring has the most preference. Then, the relevant mathematical model was presented and solved in GAMS software using NSGA-II method in MATLAB software. The combined integrated model of sustainable supply chain has been dealt with in this research since the whole supply chain -from the primary supplier to the final customer- is considered in forming and solving the model and each of the objective functions has been realized by assigning the characteristics of the SCOR model to the three dimensions of the sustainability approach formed accordingly.

  Keywords: Sustainability, supply chain, SCOR Model
 • Mohammad Moshrefi * Pages 37-62
  Multi-objective location-routing problem is one of the most important research areas in the field of transportation and distribution management. The aim of this study is to optimize a multi-objective problem. Combining two routing and location problems, considering a set of warehouses, meeting the customer’s requirements from each warehouse, and designing an optimal route for the vehicle that brings the lowest cost to the transportation system are the main objectives of this research. Although factors such as customer satisfaction with receiving services, fuel constraints in vehicles and the existence of important time intervals, which are referred to as hard time window, are of great importance in location and routing problems, less has been paid to them. In this research, efforts have been made to address these issues. To achieve the best priority by finding the shortest route and to reach the least deviation from the time window is some of the objectives of this research. Combining variables related to vehicle fuel capacity and fuel consumption speed has also been applied in this study. In this research, first, a mixed integer linear programming model is presented and then metaheuristic method based on Non-dominated Sorting Genetic Algorithm is proposed to find the optimal solution. To evaluate the proposed performance, an example is mentioned in this framework. The result of computational experiments, shows the efficiency of the existing research methodology and its strengths and weaknesses.
  Keywords: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, Hard Time Window, Warehouse Assignment, Vehicle Location-Routing Problem
 • Reza Molaee Fard * Pages 63-82

  Diabetes is one of the most common, dangerous and costly diseases in the world today, which is increasing at an alarming rate. The use of data mining methods can help in the early diagnosis of diabetes, which prevents the progression of this disease and many of its complications such as cardiovascular disease, vision problems and kidney disease. Providing care and health services to people with diabetes provides useful information that can be used to identify, treat, follow-up care and even prevent diabetes. In this study, a new method is presented to improve the diagnosis and prevention of diabetes using data mining methods. In this research, the DBSCAN clustering algorithm is used to cluster the data. Then, using SVM, we classify the data to identify useful data, and finally, with the firefly algorithm, we increase the obtained data to increase we optimize performance with this algorithm. The results of this study indicate that the DBSCAN algorithm is more efficient than other clustering algorithms. Also, the SVM algorithm can achieve 98% accuracy, which compared to other data mining algorithms could achieve a higher accuracy percentage.

  Keywords: Diabetes Diagnosis, Data Mining, DBSCAN Algorithm, SVM Algorithm, Firefly algorithm
 • Maryam Talebvand, Amir Lakizadeh *, Faranak Fotouhi Pages 83-104

  Freezing of the gait (FOG) is a complication of Parkinson's disease (PD) that leads to the patient's inability to perform motor activities. The occurrence of FOG reduces patients' independence in daily activities and generally reduces their quality of life. The use of computational methods can provide non-pharmacological support and complementary information about the disease to neurologists by carefully examining patients’ FOG status and increasing the likelihood of a more effective treatment. This paper presents a method for FOG detection based on deep learning and signal processing techniques. The data used for this paper is the Daphnet data collection, which is collected by the wearable sensors on the patient's body. The proposed methoddetects FOG by providing a deep neural network architecture based on two-way short-term memory networks (BDL-FOG). Experimental results show that the proposed method, due to its better compatibility with time-series data, has been able to improve the FOG detection process to achieve higher accuracy than the best available methods.

  Keywords: Deep Learning, Freezing of gait, Parkinson's disease, Recursive neural networks
 • HamidReza Shahdoosti * Pages 105-120

  In the recent years, the feature extraction as an intermediate step in the classification, has attracted the attention of researchers. In this paper, a new supervised feature extraction method is proposed using sparse component decomposition. The proposed algorithm has two steps.In the first step, the common information of the data matrix is extracted in a low rank matrix. In he second step, a linear feature extractor method such as local preservation projection one is used to extract the final features. Then, the extracted features are fed to the support vector machine classifier. To evaluate the accuracy rate of the proposed method, three datasets are used. The results show that the proposed method outperforms compared with some state of the art methods.

  Keywords: Feature extraction, Face classification, Sparse decomposition, Support Vector Machine
 • Mahdi Shahraki, Amir Jalali Bighdeli * Pages 121-143

  One of the valuable technologies that promises optimal solutions to many problems in the field of health care, etc., is the Internet of Things. Increasing the use of this technology in smart cities requires improving the IT infrastructure for the security and privacy of users. This has led to the use of blockchain technology alongside the Internet of Things. One of the applications of blockchain is its use in e-health, which is used to create a secure framework for managing patient records and to use its financial transactions to pay for services. The purpose of this article is to use one of the unique features of blockchain called micropayment to facilitate patient-related matters in e-health. This paper provides a framework for micropayments to pay for sensors and applications used to discuss patient health care in smart cities. The framework is designed to reduce the transaction fees of IoT users. It also reduces data processing, reduces the need for separate payment channels for each entity, and ultimately reduces payment time.

  Keywords: Blockchain, e-health, Internet of Things, micropayment
 • Saman Rezaeizadeh, Mehdi Bekrani * Pages 145-170

  Minimum Variance Beamforming methods, have a weak performance in situation where error is available in covariance matrix estimation of noise and interference. The presence of the desired signal components in the estimated noise and interference vectors is of important factors of error which significantly reduces the output SINR level of the beamformer. In this paper, in order to make the beamformer robust to the incorrect estimation of the data covariance matrix, a covariance matrix reconstruction method using the orthogonal steer vectors obtained by the Gram Schmidt algorithm along with a diagonal loading is employed. Simulation results show the superiority of the proposed method in the improvement of beam pattern, angle estimation of interferences, and output SINR level, compared to the counterparts.

  Keywords: beamforming, covariance matrix reconstruction, Interference, minimum variance
 • Hamidreza Atefi *, Jalal Rezaeenour Pages 171-193

  Gaining a competitive advantage is very important for mobile operators. Mobile value-added services are one of the innovations that operators use to diversify their business. Cross-selling is crucial for mobile operators to generate revenue and profits. Because operators will incur lower ancillary costs compared to attracting new customers. But it is not easy for them to identify potential customers who buy the services provided by operators. In this article, an attempt has been made to facilitate the cross-selling of mobile value-added services. The data used in this research is information about the past purchases of the customers of HamrahAval Company from the value-added mobile services. In the proposed solution, the infrastructure for creating cross-selling customer profiles is discussed. In this solution, after determining the optimal category of customers using their clustering, an attempt has been made to discover the rules between the services used by customers. By creating this profile, a target community can be achieved for the cross-selling of each service.

  Keywords: Association rule, Clustering, Cross sale, Value-added services
 • Hossein Amoozadkhalili Pages 195-220

  Content retrieval and knowledge management services In IoT applications, user-aware applications always contain different information and require a lot of resources to meet user demand, and this requires a high cost to implement content retrieval and management monitoring services. Is knowledge. This article presents a way to monitor knowledge management as well as to store and retrieve user information in the Internet of Things. Using the proposed method, users can transfer their data to IoT storage servers with more security than similar methods without knowing how and where to store it. The purpose of this article is to create a user-centric system for security monitoring of knowledge management in IoT applications that can be easily used. In this regard, reducing the cost of resource allocation and knowledge management by intelligently reducing the amount of data received and the use of appropriate factors to increase the quality of IoT applications have been addressed.

  Keywords: Green Cloud Computing, Resource Management Task Scheduling, Ports, MaritimeOrganization Data Center, Reduce Energy Consumption
 • Behnam Barzegar *, Mousa Nazari, Hamed Ghorbani Pages 221-252

  The issue of energy management is considered as one of the main concerns in cloud computing systems to support the rapid growth of data centers and computing Becomes. Dynamic voltage and frequency scaling strategies focus on reducing energy consumption as well as optimizing efficiency parameters. In this paper, we present an energy-conscious and reliable three-step scheduling algorithm called ERADVFS using the DVFS technique on a cloud center processor with dynamic voltage and frequency scaling capability. The goal of this algorithm is to consume the least amount of energy while ensuring reliability and limited task scheduling. In the first step, we determine the worst execution time of each task in each virtual machine of that type on each frequency level. Then in the next step, we divide the deadline for doing the work between the tasks. Finally, by assigning the DVFS technique, we assign tasks to the best virtual machine. The main idea in selecting a virtual machine is to take advantage of the extended amount of runtime to reduce the frequency of the virtual machine.

  Keywords: Green Cloud Computing, Task Scheduling, Ports, Maritime Organization Data Center, Energy Consumption
 • Aboulfazl Ebrahimi *, Mahboubeh Shamsi, Morteza Mohajjel Pages 253-287

  In a wireless sensor network (WSN), due to various factors such as limited power, sensor transferability, hardware failure and network problems such as packet collisions, unreliable connection and unexpected damage, the amount sensed to the header or base station is not Arrives. Therefore, data loss is very common in wireless sensor networks. Loss of measured data greatly reduces WBAN accuracy. Because WBAN deals with the vital signs of the human body, network reliability is very important. To solve this problem, missing data must be estimated. In order to predict the missing values, a model for estimating lost data based on LSTM (short-term memory) neural network is presented in this paper. This model combines five vital signs as input to predict the amount lost. The results show that sgdm-LSTM is a good way to estimate the amount lost. In addition, experimental results show that the mean square root error of the estimated value is lower than other methods. This value is 4.1495 with the best network parameters.

  Keywords: WBAN, Deep Learning, Artificial Neural Network, Missing Data, Estimation
 • Reza Baradaran Kazemzadeh * Pages 289-311

  اISO 9000 is an international quality management standard that introduced as key criteria for assessing suppliers, a possibility for international trade, and a requirement for government bids in many countries. Moreover, implementing this standard positively affected processes and internal communication in supply chain organizations. Inventory also plays an important role in cost management in supply chains. It seems that the implementation of this standard could improve inventory indexes in the supply chains. In this paper, 39 companies in the stock market of Iran were used to assess by two indexes of inventory return and inventory to working capital to recognize the effects of ISO 9000 on the supply chain. Results indicated that ISO 9000 had no positive effect on inventory turnover and just caused some minor improvement on inventory to capital turnover in the investigated companies.

  Keywords: ISO 9000, Automotive Supply chain, Financial Indexes, Inventory turnover