فهرست مطالب

جستارهای سیاسی معاصر - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1402)

نشریه جستارهای سیاسی معاصر
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن باقری*، عنایت الله یزدانی، محمدعلی بصیری صفحات 1-30

  حمایت ایران از جنبش های حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، در کنار اتحاد با سوریه را می توان از جمله مهم ترین تاثیرات پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران محسوب نمود. در این بین سوالی که مطرح می گردد آن است که: اتحاد ایران در محور مقاومت چه تاثیری بر منافع ایدیولوژیک جمهوری اسلامی ایران گذاشته است؟ مفروض این مقاله آن است که اقدامات ایران در قالب محور مقاومت منجر به تامین منافع ایدیولوژیک و امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران گردیده است. یافته های مقاله نشان دهنده ی آن است که مهم ترین منافع ایدیولوژیک ایران در اتحاد با متحدانش در محور مقاومت عبارتند از: تقویت استقلال طلبی و تامین عزت نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تقویت آرمان فلسطین، احقاق حقوق فلسطینی ها و وحدت جهان اسلام؛ تجدیدنظرطلبی، تقویت بازیگران اسلام گرای انقلابی، تقویت فرهنگ و هویت مقاومت در سطح نظام بین الملل؛ حفظ منازعه با اسراییل و مقابله با تهدید وجودی آن، و مقابله با برتری طلبی عربستان سعودی در سطح منطقه ای.

  کلیدواژگان: منافع ایدئولوژیک، امنیت هستی شناختی، اتحاد، هویت، محور مقاومت، سیاست منطقه ای ایران
 • مهدی باقی مجرد*، سعید وثوقی، شهروز ابراهیمی صفحات 31-57

  رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در مناطقی مانند اروپای شرقی (بحران اکراین)، خاورمیانه (بحران سوریه) به شدت در حال افزایش است. منطقه خاورمیانه از سال 2015 به بعد با حضور نظامی جدی روسیه در سوریه، به اولویتی در سیاست خارجی روسیه تبدیل شد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در خاورمیانه چه تاثیری بر نظم امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس جایگاه ویژه ای در استراتژی امنیتی ایالات متحده داشته است. تلاش روسیه در دو دهه گذشته برای ورود و نفوذ به این منطقه به تشدید رقابت امنیتی ایالات متحده و روسیه منجر شده است و ترتیبات امنیتی در این منطقه را به سوی نظمی چند قطبی(متوازن/نامتوازن) می برد. با بهره گیری از چارچوب نظری ریالیسم تهاجمی مرشایمر، رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در خاورمیانه بررسی شد. روش گردآوری داده کتابخانه ای و روش پژوهش تحلیلی کیفی است. یافته های پژوهش حاکی از این است که ورود مجدد روسیه به خاورمیانه به تشدید رقابت امنیتی ایالات متحده و روسیه منجر شده است و این تشدید رقابت، موجب هدایت ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به سمت نظم چند قطبی نامتوازن شده است.

  کلیدواژگان: رقابت امنیتی، روسیه، رئالیسم تهاجمی، خاورمیانه، چندقطبی مرشایمر
 • فاطمه شایان*، سید جواد میری صفحات 59-84

  این مقاله به بررسی موانع و فرصتهای ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی صادرات گاز ایران در بازار ترکیه می پردازد. ایران با توجه به منابع غنی گازی می تواند از این فرصت برای ارتقای توان اقتصادی خود بهره گیرد. روش پژوهش ، مدل سوات و چارچوب نظری امنیت انرژی با تاکید بر امنیت انرژی کشورهای تولید کننده و مشخصا ایران است که به توضیح وضعیت موجود ذخایر گاز طبیعی و تولید این کشور و سپس به تبیین و تحلیل فرصتها و چالشهای موجود در بازار ترکیه از دیدگاه جغرافیای منابع، اقتصاد و سیاست می پردازد. ایران دارای ذخایر و میادین گازی است که از طریق خط لوله آنکارا-تبریز به ترکیه صادر می شود اما با وجود تحریمها، ایران نتوانسته زیرساختارهای گازی خود را به طور گسترده بازسازی کند. افزایش تقاضا و قیمتهای مناسب گاز برای ایران درآمد به همراه داشته است. اگرچه مشکلات مربوط به ترانزیت گاز می تواند درآمد اقتصادی ایران را تحت الشعاع قرار دهد. رقابت سیاسی نیز بخشی از رابطه ایران و ترکیه می باشد اگرچه همکاری نیز در دهه های اخیر تقویت شده است. اما رابطه ترکیه و امریکا در زمینه استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در ترکیه، تحولات در دریای خزر و تحولات سوریه سبب تردید ایران به همکاری با ترکیه شده است. نتایج نشان می دهد که قراردادهای بلند مدت و قیمتهای مناسب گاز ایران در ترکیه، فرصت مناسب برای صادرات و کسب درآمد ایران میباشد.

  کلیدواژگان: ایران، ترکیه، بازار گاز، مدل سوات، ابعاد جغرافیای منابع، اقتصادی و سیاسی گاز
 • داود مهدوی زادگان* صفحات 85-110
  برداشت رایج میان محققان این است که با وجودی که سرزمین های شمالی و جنوبی شبه جزیره عربستان سابقه دیرینه ای در تکوین دولت داشتند، اما عرب جاهلی حجاز در بی دولتی به سر می بردند تا اینکه با بعثت رسول الله و دعوت دین مبیین اسلام، اولین شکل از صورت دولت در مدینه پایه گذاری شد. در این پژوهش، با فرض دولت در عام ترین معنای آن که هر گونه سامان عقلانی و عرفی نظم سیاسی را شامل می شود، نشان داده است که سابقه تکوین دولت، لا اقل، به بیش از دویست سال قبل اسلام و با استیلای قبیله قریش که یکی از خالص ترین قبایل عرب حجاز است، باز می گردد. قصی بن کلاب بن مره یا قریش، کسی بود که خاندان های قریش را از پراکندگی نجات داد و آنها را در قالب تاسیس نظام سیاسی قبیلگی یکپارچه و متحد ساخت و شهر مکه را به مثابه مرکز حکمرانی این نظام تبدیل کرد. او شهر مکه را علاوه بر سامان سیاسی با ایده دار الندوه، از جهات اقتصادی و دینی سازماندهی کرد. بنابر این، بسیاری از شاخص های شکل گیری دولت در عرب جاهلی پیش از اسلام را می توان مشاهده کرد. اساسا مهم ترین دلیل برخورداری مکیان از دولت، شدت مخالفت مشرکین و کفار با دعوت رسول خدا در قبل و بعد هجرت آن حضرت به مدینه است.
  کلیدواژگان: دولت، مکه، اسلام، قریش، عصبیت، قبیله
 • ابراهیم کلانتری*، سید محسن آل نبی صفحات 111-132

   از مشخصه های بارز فقه سیاسی معاصر رهگیری مفاهیم جدید در میراث فقهی و ارزیابی مجدد آنها بر حسب مقتضیات کنونی است. بیعت از مفاهیم پایه و مهم ترین عنصر در منظومه فقه سیاسی معاصر اهل سنت است که به نظر آنان به دلیل هماهنگی با اندیشه های نوین و نیز داشتن شواهدی در متون اسلامی و همچنین پذیرش عمومی و نخبگانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آنان با تبیین مردم سالار از مفهوم بیعت، آن را به قرارداد بین حاکم و مردم ارجاع و دو تقریر وکالت و نیابت از امت را ارایه نموداند. پژوهش حاضر با بهره بردن از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحقیقات توسعه ای ضمن چشم پوشی از پیشینه تاریخی تحقق بیعت، در صدد پاسخ به این پرسش است که ظرفیت و پتانسیل مفهومی بیعت در تحمل گرایش مردم سالار چگونه قابل ارزیابی و تبیین است؟ یافته تحقیق این است که در مقام واکاوی میزان تاب آوری این مفهوم نسبت به گرایش مردم سالار، برخی از چالش ها و تنگناها از قبیل ایقاعی دانستن بیعت، ناسازگاری این تحلیل با کاربرد قرآنی و نیز ابهام در اهل حل و عقد، تعداد و شرایط آن وجود دارد که به نگرش نخبه گرایی (الیتیسم) و سلطه نخبگانی نزدیک می شود.

  کلیدواژگان: بیعت، فقه، فقه سیاسی، اهل سنت، اهل حل و عقد
 • افشین بازگیر*، حسین عظیمی صفحات 133-153
  هدف تحقیق طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی است که از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه علوم سیاسی در دستگاه های دولتی استان اصفهان که با توجه به اصل کفایت نظری، 11 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شد. در بخش کمی، پرسشنامه در میان 25 نفر خبرگان توزیع گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مدیران، از جمله: رعایت حقوق مردم، دینداری و اندیشه دینی ، عدالت ، سلامت کاری، نگرش سیاسی، مدیریت اقتصادی و شفافیت و اطلاع رسانی و دقیق به مردم دارای نقش مستقل در مدل، و عوامل حمایت سیاسی احزاب و... از دولت، مقبولیت و شخصیت، اقتدار و قدرت اجرایی، مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی، توجه به عمران و آبادانی کشور، اعتماد مردم، سرمایه فرهنگی و مشارکت عمومی مردم در انتخابات، و... دارای نقش وابسته در مدل بودند.
  کلیدواژگان: سرمایه سیاسی، اعتماد، مدلسازی، ساختاری تفسیری، مشارکت سیاسی
 • ابراهیم دهقانی خواه، اصغر پرتوی*، سید فرشید جعفری صفحات 155-179
  در یک رویکرد جامعه شناسانه، طبقات اجتماعی یکی از عوامل موثر سیاسی شناخته می شوند که میزان اثر گذاری آن بستگی به قدرت دولت و ماهیت طبقات دارد. طبقات اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان و عواملی از قبیل توسعه صنعتی، نوسازی ، سطح آموزش، تعاملات بین المللی و...متحول می شوند و البته ممکن است قدرت حاکم با توجه به نگرش سیاسی و در جهت ایجاد پشتوانه اجتماعی برای خود، بلوک بندی اجتماعی را متحول کند. چنانکه پهلوی دوم در جهت حامی پروری تلاش کرد بلوک بندی طبقات اجتماعی در ایران را از سنتی به مدرن تغییر دهد . اگرچه در این امر موفق نشد . هدف پژوهش حاضر بررسی تعامل سیاست وطبقات اجتماعی در دوره پهلوی است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه مارکس به این مسیله پرداخته ایم که اهداف پهلوی دوم در ایجاد تحول طبقات اجتماعی چه بوده است ؟در راستای سوال مطروحه این فرضیه مورد سنجش واقع شد که ((به نظر می رسد اهداف پهلوی دوم در جهت تغییر بلوک بندی طبقات اجتماعی از سنتی به مدرن در جهت حامی پروری بوده که در این امر موفق نشده است)). فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که طبقات ایجاد شده از استراتژی های پهلوی دوم حمایت ننموده و بتدریج مخالف نظام پهلوی شده و در تحول سیاسی به مخالفان پیوستند .
  کلیدواژگان: طبقه اجتماعی، پهلوی دوم، انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، مارکس
 • سید رضا حسینی*، محمدرضا طاهریان صفحات 181-210

  اهمیت نهضت مشروطیت در ایران و تفکرات حاکم بر آن ،از موضوعاتی است که در حوزه اندیشه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است.برای فهم مبانی نظری موافقان و مخالفان مشروطه رجوع به رسایل و کتابهای دو طیف از اهمیت بسزایی برخوردار است و به فهم تفکرات آنها در بستر زمانی مربوطه کمکی شایان می نماید.گرچه بسیاری از فقیهان عصر مشروطه، در نهضت و نظام مشروطه شرکت کرده، به موضع گیری عملی و علمی درباره آن پرداختند؛اما دو ویژگی، سید عبدالحسین مجتهد لاری را از آنها ممتاز می سازد: 1. بسیج نظامی مردمی در راستای اهداف مشروطه خواهی; 2. تلقی خاص او از نظام مشروطیت که با تلقی و انتظار عالمان دیگر مشروطه خواه از آن نظام، تا حدودی تفاوت داشت. تعدد نوشته های سیاسی او نیز - که البته به مشروطه محدود نمی شود - از ویژگی هایی بوده است که زمینه توجه به شخصیت و اندیشه سیاسی ایشان را فراهم آورده است. سید برای دفاع ازمشروطه مورد نظر خود رسایلی به رشته تحریر درآورد و رساله قانون مشروطه مشروعه و رساله قانون در اتحاد دولت و ملت مهمترین رسایل سید لاری در تشریح دیدگاه های ایشان ازمشروطه و مجلس شورا است.از دیدگاه سید ،مشروطه صبغه ای کاملا دینی داشت و اساسا با دیدگاه های علمای مشروطه خواه تهران و نجف ،تفاوت بنیادی داشت.

  کلیدواژگان: نهضت مشروطیت، سید عبدالحسین لاری، مشروطه، مشروعه، مجلس شورا
|
 • Mohsen Bagheri *, Enayatollah Yazdani, MohammadAli Basiri Pages 1-30

  The victory of the Islamic revolution and the establishment of the Islamic Republic regime  in led Iran to support the Islamic liberation movements and then allies with some them. The most important of which were Lebanon's Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad in Palestine, but this was followed by Iran's unification with Syria. This paper intends to explore this question:  what has the Iranian resistance in the axis of resistance affected the ideological interests and priorities of the Islamic Republic of Iran? The main discussion of the paper is that the axis of resistance has led to the provision of Islamic ideological and Islamic ideological interests and priorities of the Islamic Republic of Iran. In this regard, by using library and Internet resources and descriptive-analytical methods, the paper attempts to use theory of constructivism on alliance and coalition. The findings of the research indicate that Iran's most important interests and priorities in the alliance with its allies in the resistance axis are: Strengthening the independence and the dignity of the Islamic Republic of Iran, strengthening the Palestinian cause, upholding the rights of the Palestinians and uniting the Islamic world, strengthening the culture and identity of resistance at the level of the international system, Revision of Western arrangements and norms governing the international system and efforts to strengthen their status revolutionary Islamic order  and to cope with the supremacy of Saudi Arabia at the regional level.

  Keywords: Ideological Interests, Ontological Security, Alliance, identity, Axis of Resistance, Iran’s Regional Policy
 • Mahdi Baghi Mojarad *, Saeed Vosoughi, Shahrooz Ebrahimi Pages 31-57

  Russia-US security rivalry is growing sharply in areas such as Eastern Europe (Ukraine crisis), the Middle East (Syria crisis). The Middle East region has become a priority in Russia's foreign policy since 2015 with the serious Russian military presence in Syria. The main question of the present study is what effect has the security rivalry between Russia and the United States in the Middle East had on the security order in the Middle East? The research hypothesis is that the Middle East, especially the Persian Gulf, has a special place in the US security strategy. Russia's efforts to infiltrate the region over the past two decades have intensified US-Russian security rivalries, pushing security arrangements in the region toward a multipolar (balanced / unbalanced) order. Using the theoretical framework of Mersheimer's aggressive realism, the security rivalry between Russia and the United States in the Middle East was examined. The data collection method is library and the research method is analytical. The findings of the study suggest that Russia's re-entry into the Middle East has intensified US-Russian security competition, leading to a shift in security arrangements in the Middle East toward an unbalanced multipolar order.

  Keywords: Security Competition, Russia, Aggressive Realism, Middle East, Mersheimer Multipolar&emsp
 • Fatemeh Shayan *, Seyed Javad Miri Pages 59-84

  This article assesses the opportunities and obstacles of resource geographical, economics and political aspects of Iran’s gas export in Turkey from a muti-disciplinary perspective. Iran has gigantic gas resources which can elevates Iran’s economy. The applied qualitative methodology is descriptive-analytical by benefitting from SWOT research method and energy security of the supplied countries such as Iran as a theoretical framework. The current reserved gas resources and production volume and assesses the opportunities and constraints of Iran energy actors in the same market regarding to the multi-disciplinary studies. The results indicate that Iran possesses gigantic gas reserve volume and fields. The Tabriz-Ankara pipeline contributes to exporting gas to Turkey. However, the sanctions on Iran’s economy have not allowed the development of gas infrastructures. Increased demand in Turkey and high prices have contributed to rise of Iran’s revenues even though the transit issues undermine it. Political competition is a part of Iran and Turkey relations although there exists cooperation between them. The findings indicate that the long-term oil indexation price mechanism and high gas prices have provided a chance to achieve energy revenues. Moreover, by reducing the political disputes, Iran finds a suitable market to reduce the sanctions and international forces.

  Keywords: Iran, Turkey, SWOT Model, gas market, resource geographical, economic, political dimensions
 • Davood Mahdavizadegan * Pages 85-110
  The common perception among scholars is that although the northern and southern lands of the Arabian Peninsula had a long history of state formation, the ignorant Arabs of the Hejaz lived in statelessness until the resurrection of the Messenger of God and the invitation of the religion of Islam, the first The form of government was established in Medina. In this study, assuming the state in the most general sense that it includes any rational and customary order of political order, has shown that the history of the formation of the state, at least, more than two hundred years ago Islam and the domination of the Quraysh tribe that Hejaz is one of the purest Arab tribes, he returns. Qusay ibn Kalab ibn Marah or Quraysh was the one who saved the Quraysh families from dispersal and united them in the form of the establishment of a tribal political system and made the city of Mecca as the center of its rule. In addition to the political order, he organized the city of Mecca economically and religiously with the idea of ​​Al-Nadwa. Thus, many indicators of government formation can be seen in pre-Islamic pre-Islamic Arabia. Basically, the most important reason for Makyan to have a government is the intensity of the opposition of the polytheists and infidels to the invitation of the Messenger of God before and after his migration to Medina.
  Keywords: Government, Mecca, Islam, Quraysh, nervousness, tribe
 • Ebrahim Kalantari *, Smaeil Alinabi Pages 111-132

  One of the distinctive features of contemporary political jurisprudence is the detection of new concepts in the jurisprudence heritage and their re-evaluation according to current requirements. Allegiance is one of the basic concepts and the most important element in the contemporary Sunni political jurisprudence system, which according to them, has a special place due to its harmony with modern ideas, as well as evidence in Islamic texts, as well as public and elite acceptance. . By explaining the concept of allegiance to the democratic ruler, they referred it to the contract between the ruler and the people and presented two interpretations of representation and representation of the Ummah. The current research, using the method of content analysis with the approach of developmental research, while ignoring the historical background of the fulfillment of allegiance, aims to answer the question of how the conceptual capacity and potential of allegiance in enduring the democratic tendency can be evaluated and explained. ? The finding of the research is that in terms of analyzing the degree of resilience of this concept in relation to the democratic trend, some challenges and bottlenecks such as the validity of the pledge of allegiance, the incompatibility of this analysis with the Quranic application and also the ambiguity among the people of marriage and marriage, the number And there are conditions that come close to the attitude of elitism and elite domination.

  Keywords: : allegiance, jurisprudence, political jurisprudence, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Hal, Aqd
 • Afshin Bazgir *, Hosein Azimi Pages 133-153
  The purpose of the research is to design a model for strengthening the political capital of public administrators, which is descriptive-exploratory and mixed research in terms of practical purpose, and in terms of data collection. According to the principle of theoretical adequacy, 11 people were selected for the interview with the non-probability sampling method. In the quantitative part, the questionnaire was distributed among 25 experts. The results showed that the characteristics of managers, including: respect for people's rights, religiosity and religious thought, justice, work health, political attitude, economic management and transparency and accurate information to people have an independent role in the model, and factors Political support of parties and... from the government, acceptability and personality, authority and executive power, political legitimacy, social capital, attention to the development and development of the country, people's trust, cultural capital and general participation of the people in elections, and..... ... had a dependent role in the model.
  Keywords: Political Capital, Trust, Structural interpretive, Modeling, political participation
 • Ebrahim Dehghanikhah, Asghar Partoei *, Seyed Farshid Jafari Pages 155-179
  In a sociological approach, social classes are known as one of the effective political factors, the extent of which depends on the power of the government and the nature of the classes. Social classes change according to the variable of time and place and factors such as industrial development, modernization, level of education, international interactions, etc., and of course, it is possible that the ruling power may change according to the political attitude and in order to create social support for itself. , to revolutionize social blocking. As Pahlavi II tried to change the social class block in Iran from traditional to modern in order to patronize education.Although he did not succeed in this. The purpose of this research is to investigate the interaction between politics and social classes in the Pahlavi period. In this article, by using Marx's theory, we have addressed the issue of what were the goals of the Second Pahlavi in creating the transformation of social classes? In line with the proposed question, this hypothesis was evaluated that (it seems that the goals of the Second Pahlavi in the direction of change Blocking of social classes from traditional to modern is in the direction of patronage, which has not been successful in this matter)). The mentioned hypothesis was investigated using reliable and written sources and the findings of the article indicate that the created classes did not support the strategies of the second Pahlavi and gradually became against the Pahlavi system and joined the opposition in the political transformation.
  Keywords: social class, Second Pahlavi, White Revolution, land reforms, Marx
 • Reza Hoseinni *, MohamadReza Taherian Pages 181-210

  The importance of the constitutionalism movement in Iran and the thoughts governing it is one of the topics that is of great importance in the field of political thought. To understand the theoretical foundations of the supporters and opponents of constitutionalism, it is very important to refer to the letters and books of the two groups and to understand their thoughts. In the context of the relevant time, it is useful to help. Although many jurists of the constitutional era participated in the movement and the constitutional system, and took a practical and scientific position about it, but two features make Seyyed Abdul Hossein Mojtahed Lari distinguished from them: 1. People's military mobilization in line with the goals of constitutionalism; 2. His special perception of the constitutional system, which was somewhat different from the perception and expectations of other constitutionalist scholars from that system. The abundance of his political writings - which of course is not limited to the constitution - has been one of the features that have provided the basis for paying attention to his personality and political thought. Seyyed wrote treatises to defend his desired constitution, and the Treatise on Legitimate Constitutional Law and the Treatise on Law in the Unity of the State and the Nation are the most important treatises of Seyed Lari in explaining his views on the Constitution and the Shura Assembly. From Seyed's point of view, the Constitution had a completely religious character Basically, there was a fundamental difference with the views of the constitutional scholars of Tehran and Najaf.

  Keywords: Constitutional Movement, Seyyed Abdul Hossein Lari, Legitimate, Constitution, Shura Council