فهرست مطالب

شهر ایمن - پیاپی 24 (زمستان 1402)

نشریه شهر ایمن
پیاپی 24 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرمحمد ملکی طولابی، توحید پوررستم*، بابک امین نژاد صفحات 1-18

  عملیات ساختمانی، به عنوان یکی از مخاطره‏آمیزترین بخش ها در بروز حوادث ناشی از کار قرار دارد. از طرفی، به دلیل آنکه فعالیت های ساختمان سازی در نقاط مختلف و به صورت پراکنده می باشند، لذا نظارت بر ایمنی در آنها بسیار چالش برانگیز است. علی رغم مزایای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت وساز، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش نیازها و عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و همچنین نبود ابزارها و تکنولوژی های نوین در مرحله طراحی پروژه های ساخت، این سیستم هنوز آن چنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از آن فناوری هایی است که به تازگی در میان مدیران پروژه ها محبوبیت یافته است که از مهم ترین کاربردهای آن می توان به قابلیت های منحصربه فرد آن در ایمن سازی محیط پروژه ها اشاره نمود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه های انبوه سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی با رویکرد مدل سازی اطلاعات ساختمان است. برای این منظور، در این پژوهش، علاوه بر مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مربوطه در زمینه مورد مطالعه، از نتایج مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران بهره گرفته شد و معیارهای مهم بر کاهش مخاطرات قابل پیشگیری در پروژه های انبوه سازی، شناسایی شد. سپس با استفاده از روش سوآرا (SWARA)، معیارهای شناسایی شده، وزن دهی شدند و در ادامه با استفاده از روش واسپاس (WASPAS) این معیارها برحسب اهمیت، اولویت بندی گردیدند. یافته‎های حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد که معیار سیستم مدیریت ایمنی با 54657/0Qi= به عنوان مهم ترین عامل در راستای کاهش مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه های انبوه سازی با رویکرد مدل سازی اطلاعات ساختمان، مطرح می باشد.

  کلیدواژگان: مخاطرات ایمنی، ساخت وسازهای شهری، پروژه های انبوه سازی، مدل سازی اطلاعات ساختمان، روش های تصمیم گیری چندمعیاره تلفیقی
 • غزاله رفیعی، آیدا ملکی*، یاسر شهبازی، اصغر مولایی صفحات 19-35
  اهداف

  بهره گیری از مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری به عنوان رویکردی که به شهرها برای حفظ یا بازگشت سریع کارکردهای مطلوب در مواجهه با یک بحران کمک می نماید، می تواند آسیب های ناشی از شیوع بیماری های پاندمی در شهرها را کاهش دهد و عملکردهای ابعاد مختلف زندگی شهری را حفظ نماید. بدین منظور هدف این پژوهش شناخت ابعاد، مولفه ها و شاخص های موثر بر تاب آوری پاندمیک شهری براساس رویکرد مرور سیستماتیک پژوهش های گذشته است.

  روش ها

  روش مرور سیستماتیک شامل مراحل تعریف، جست وجو، انتخاب و تحلیل است. فرایند جست وجوی منابع مرتبط با پژوهش در ژانویه 2023 صورت گرفت. جست وجوی اولیه به شناسایی 768 منبع منتهی شد. از این میان، 89 منبع با موضوع پژوهش تطابق داشت که درنهایت 51 مقاله برای ورد به تحلیل نهایی انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقیقات در زمینه تاب آوری در برابر بحران های پاندمیک پس از ظهور بیماری کووید 19 آغازشده است و بیشتر مقالات در این حوزه از سال 2021 و بعدازآن منتشرشده اند همچنین بیش از 80 درصد مطالعات در کشورهای آسیا و اتحادیه اروپا انجام شده است. در این میان کشورهای چین، ایران و آمریکا به ترتیب بالاترین میزان مطالعات را به خود اختصاص داده اند. درمجموع 57 مولفه و 151 شاخص موثر در حوزه تاب آوری پاندمیک شهری شناسایی شد. دسته بندی مولفه های مستخرج از منابع در 9 بعد هوشمندی، زیرساختی، کالبدی-ساختاری، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، نهادی، مدیریتی، زیست محیطی و صلاحیت و شایستگی جوامع پیشنهادشده است.

  نتایج

  بر اساس نتایج تحلیل محتوا مشخص شد که ابعاد زیرساختی و هوشمندی جزو پراهمیت ترین حوزه های ارتقاء تاب آوری پاندمیک شهری هستند.

  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، کووید 19، همه گیری، شهر سالم، مخاطرات محیطی
 • مرضیه السادات معیری، سید عظیم حسینی*، مهدی نانی، حمیدرضا ربیعی فر، جعفر اسدپور صفحات 36-52

  الگوهای کاربری اراضی نقش بسزایی در تاب آوری یک شهر ایفا می کنند. اما نباید از اهمیت ساختمان به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل دهنده شهر و تاثیر آن در تاب آوری شهر غافل شد. یکی از موانع عمده در مسیر تاب آوری ساختمان ها، موضوع کیفیت آنها می باشد. که این موضوع با توجه به رشد شهر نشینی و تجمل گرایی در ساختمان های مسکونی لوکس نموده ویژه ای پیدا کرده است. از طرفی در سال های اخیر به دلیل تغییرات زیاد مفهومی، لوکس بودن به موضوعی بسیار پیچیده تبدیل شده است. این مطالعه عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس را مورد بررسی قرار داده است. روش بکار گرفته شده BWM فازی می باشد که این روش یک مقایسه ساختاری سازگار با عوامل از طریق بهترین و بدترین معیارها را فراهم می کند. برای تعیین وزن معیارهای فازی شناسایی شده از مسیله بهینه سازی غیرخطی با محدودیت استفاده شده است. که این معیارها شامل: استحکام و پایداری، آسایش فیزیکی و آرامش روانی، تناسب بصری و زیبایی، ایمنی، امنیت و زیست محیط و رفاه و سلامت می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که بهترین و بدترین معیار به ترتیب تناسب بصری و زیبایی و رفاه و سلامت می باشد که می توانند بهبود کیفیت را تسهیل کنند و همچنین وزن های بهینه تعیین شده در این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما برای ارتقاء کیفیت ساختمان های مسکونی لوکس با تاکید بر تاب آوری در مواجهه با چالش های محیطی و غیرعامل مورد استفاده در تحقیقات بعدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت، تاب آوری، ساختمان های مسکونی لوکس، اولویت بندی، روش Fuzzy BWM
 • علی مرتضایی*، علی عزیزی، غلامحسین بیابانی صفحات 53-73

  زیرساخت حمل ونقل شهری به خصوص سامانه متروی کلان شهر تهران که روزانه برای جابه جایی میلیون ها نفر مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان یکی از حیاتی ترین زیرساخت های کشور شناخته می شود. هرگونه اخلال در فعالیت شبکه مترو می تواند به تاثیرات گسترده ای در سایر زیرساخت های مرتبط، از جمله شبکه حمل ونقل عمومی و سیستم توزیع برق داشته و همچنین به نارضایتی های اجتماعی منجر شود. در این راستا، در پژوهش حاضر دارایی های حیاتی (از جمله انسانی، فیزیکی و سایبری) ایستگاه های خط یک متروی کلان شهر تهران تحت ارزیابی ریسک به روش رمکپ پلاس قرار گرفته است. بازه گسترده ای از تهدیدات انسان ساخت و مخاطرات طبیعی و همچنین پیامدهای آنها به صورت کمی در ایستگاه های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. با محاسبه مقادیر کمی آسیب پذیری و احتمال وقوع رویدادها، عدد ریسک به صورت کمی محاسبه شد. نتایج نشان دادند که خطرپذیرترین دارایی ها در میان سرمایه های فیزیکی و سایبری، سیستم سیگنالینگ، واگن های قطار، اتاق کنترل، پله های برقی، سامانه پست فشار قوی اختصاصی از شبکه توزیع برق و همچنین سیستم هدایت آب ایستگاه ها بودند. برای سرمایه های انسانی نیز مسافرین و کارکنان در بخش های سکو، ورودی های ایستگاه و سالن فروش بلیط مشمول خطرپذیرترین دارایی ها می شوند. همچنین مهم ترین تهدیدات و مخاطراتی که در صدر جدول پرتکرارترین و مخاطره آمیزترین ها بودند به ترتیب شامل تروریست ها (اعم از انتحاری و بمب گذاری گروهی)، وسایل نقلیه بمب گذاری شده در محیط ورودی ایستگاه ها، خرابکاری های فیزیکی و سایبری، آلودگی ها و دزدی سایبری برای بخش تهدیدات تروریستی و سیل و زلزله برای بخش مخاطرات طبیعی می شوند.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، ایستگاه های مترو کلان شهر تهران، تهدیدات، مخاطرات، رمکپ پلاس
 • هومن طاهریان* صفحات 74-88

  مکان یابی به عنوان بستری مناسب جهت فراهم سازی زمینه دستیابی به اهداف و مقاصد پدافند غیرعامل از اهمیت بسزایی برخوردار است. مکان یابی نادرست فرودگاه ها باعث ورود صدمات جانی و مالی فراوانی در زمان جنگ و حتی صلح می گردد و نکته مهم دیگر ضرورت مکان یابی فرودگاه نظامی با رویکرد چندمنظورگی است یعنی در زمان صلح جهت حمل ونقل مسافر و کالاها و در زمان جنگ به عنوان انبار کالاها و مهمات ضروری کاربرد داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، دستیابی به یک مدل مکان یابی فرودگاه و ارزیابی شاخص های دخیل در آن با استفاده از یک روش علمی و در نهایت انتخاب بهترین مکان برای احداث فرودگاه نظامی در شهرستان جلفا می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارهای گردآوری اطلاعات مطالعات اسنادی و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان و پرسشنامه می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 50 کارشناس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم افزار Expert Choice می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پهنه اول از میان این کلاس ها عمدتا در قسمتی از نیمه شرقی و مرکزی محدوده مورد مطالعه قرار گرفته برای احداث فرودگاه نظامی غیر قابل قبول شناخته شده و عمده ترین علت آن وجود گسل های منطقه در این محدوده و نزدیکی به رودخانه مرزی ارس می باشد. پهنه های چهارم و پنجم با مطلوبیت مناسب و کاملا مناسب جهت احداث فرودگاه نظامی که عمدتا در بخش هایی از نیمه غربی و به طور اخص شمال غربی محدوده واقع شده و پهنه های مذکور با توجه به عواملی از قبیل دوری از گسل های منطقه و رود ارس و وجود شیب مناسب و دسترسی و حریم مناسب با نواحی سکونتگاهی و مطابقت داشتن نواحی بر اساس معیارهای هوانوردی، فیزیکی، اقتصادی و زیست محیطی و اصول پدافند غیرعامل به عنوان مناسب ترین مکان ها جهت احداث فرودگاه نظامی در شهرستان جلفا پیشنهاد می شوند.

  کلیدواژگان: مکانیابی، فرودگاه نظامی، دفاع غیرعامل، شهرستان جلفا، روش AHP
 • ابراهیم خلیل عباسی* صفحات 89-105

  سیستم مدیریت ترافیک از سیستم های مهم مدیریت شهری است که نقش مهمی در توسعه شهری و حل برخی مشکلات شهری مانند آلودگی هوا و در ترافیک ماندن شهروندان دارد. رشد روزافزون شهرها و افزایش استفاده شهروندان از خودروهای شخصی و از طرف دیگر عدم توسعه متناسب فضای حمل ونقل شهری، اهمیت استفاده از یک سیستم مدیریت ترافیک بهینه را بیشتر نمایان می سازد. با توجه به پیچیده بودن سیستم های مدیریت ترافیک از نظر تعدد مفاهیم و تخصصی بودن آن مفاهیم، نیاز است که یک مدل مفهومی کلی و قابل فهم برای برنامه ریزان شهری ارایه شود که به آنها دانش مورد نیاز از این سیستم ها را منتقل نماید و در تصمیم گیری های مربوط به توسعه زیرساخت آنها را کمک نماید. همچنین با توجه به اینکه افراد و سیستم های مختلفی در یک سیستم مدیریت ترافیک وجود دارند، تعامل بین آنها و تبادل پیام بین آنها نیاز درک یکسان از مفاهیم دارد که مدل مفهومی به عنوان یک لغت نامه برای این اهداف استفاده می شود. بررسی مقاله و پژوهش های مرتبط نشان می دهد که هرچند برخی مدل ها برای سیستم های ترافیک ارایه شده اند، اما هر یک بخش خاصی از سیستم را مطالعه نموده اند و دارای جامعیت لازم نیستند. لذا، هدف این مقاله ارایه یک آنتولوژی شامل مفاهیم موجود در سیستم های مدیریت ترافیک و روابط بین آنهاست تا به عنوان یک مدل مفهومی استفاده شود. برای ایجاد آنتولوژی ، ابتدا مدل های موجود ادغام و هم تراز شده اند و سپس مفاهیم جدید به مدل اضافه شده اند. در نهایت، مفاهیم بسیار تخصصی از مدل حذف شده اند تا جامعیت مدل حفظ شود. این مدل شامل مفاهیم مربوط به افراد، اشیاء موجود، ارتباطات، خدمات و زیرساخت سیستم های مدیریت ترافیک است. برای نمایش آنتولوژی از نمودار کلاس زبان UML استفاده شده است که یک زبان استاندارد برای نمایش سیستم ها است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، سیستم مدیریت ترافیک، مدل مفهومی، آنتولوژی، فناوری
 • امید مبارکی*، هوشنگ سرور، فوزیه آسمانی صفحات 106-124

  امروزه شهرها از مشکلات و آسیب های جدی در زمینه های مختلف به خصوص چالش های زیست محیطی رنج می برند. تمرکز جمعیت در شهرها و عدم تناسب بین رشد خدمات و زیرساخت های شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری را از نظر معیارهای پایداری زیست محیطی و کیفیت زندگی با انواع آسیب های زیست محیطی مانند آلاینده های هوا، شنیداری، دیداری، مشکلات دفع فاضلاب و زباله، تامین آب بهداشتی و غیره مواجه ساخته است. تداوم این گونه آسیب ها، به ویژه با شکل و کارکردی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد، بحران آفرین و هشداری بر ناپایداری زیست محیطی به ویژه در کلان شهرها است؛ بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی و سنجش مولفه های امنیت زیست محیطی در شهر تبریز است زیرا محیط زیست یکی از مهم ترین بخش ها در فرایند برنامه ریزی توسعه شهری بوده و لذا توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب ناپذیر است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها به صورت میدانی و پرسشنامه ای بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون گام به گام، سوارا و واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقدار میانگین امنیت زیست محیطی با آزمون تی تک نمونه ای: برای شاخص کیفیت خاک 69/2، کیفیت آب 32/2، کیفیت هوا 91/1، مدیریت شهری 67/2، زیرساختی 42/2 و فرهنگ و آگاهی شهروندان 54/2 می باشد. میزان میانگین امنیت زیست محیطی کل شهر تبریز نیز برابر 43/2 است (پایین تر از حد مبنا 5/2) که نشان می دهد شهر تبریز از لحاظ امنیت زیست محیطی در وضعیت تنش اکولوژیک قرار دارد.

  کلیدواژگان: محیط زیست، امنیت زیست محیطی، تنش اکولوژیک، بحران اکولوژیک، کلانشهر تبریز
 • کوروش رضاپور گتابی، بختیار عزت پناه*، بشیر بیگ بابایی صفحات 125-138

  گسترش افقی شهر، چالشی است که در نیم قرن اخیر در اکثر کشورهای جهان اتفاق افتاده رویکردهای متعددی در راستای مقابله با این چالش مطرح شده است. یکی از مهم ترین آنها رویکرد رشد هوشمند شهری است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی میزان ارتباط و اثرگذاری شاخص های رشد هوشمند شهری شهر بابل است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و ساکنان شهر بابل است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل ها و روش های کمی همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و ضریب هماهنگی کندال در نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، ارتباط و همبستگی شاخص کلی عناصر کارکردی شهر و 12 شاخص مورد ارزیابی آن با رویکرد رشد هوشمند، در سطح اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 001/0 همگی مثبت و مستقیم معنادار تایید شدند. با توجه به نتایج ارزیابی آزمون همبستگی، قوی ترین رابطه در بین شاخص های مورد بررسی را شاخص اختلاط کاربری (681/0) و سپس سلسله مراتب (677/0)، دسترسی (672/0)، سازگاری (627/0)، تنوع کاربری ها (621/0)، جذابیت بصری (611/0)، چشم انداز مطلوب (597/0) و سازگاری (581/0) به ترتیب با رویکرد رشد هوشمند داشته اند. نتایج ضریب هماهنگی کندال با روش دلفی نشانگر شناسایی 52 عامل موثر بر رشد افقی شهر بابل در طی دو پانل بوده میانگین داده های جمع آوری شده به ترتیب36/3 و 50/4 محاسبه شده است. علاوه بر این میزان انحراف معیار عوامل در دور اول 5074/0 و در دور دوم به 2037/0 بوده است.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، شکل شهر، زیرساخت ها، رشد هوشمند، شهر بابل
|
 • Amir Mohammad Maleki Toulabi, Towhid Pourrostam*, Babak Aminnejad Pages 1-18

  Construction operation is among the most hazardous sectors in terms of occupational accidents. On the other hand, as construction activities are scattered in different locations; therefore, monitoring their safety is a great challenge. Despite various advantages of implementing safety management in the construction projects, the lack of knowledge of designers in terms of prerequisites and not implementing the safety management system, also the lack of tools and novel technologies in the design stage of construction projects, have caused that the system remain yet to be properly evaluated. The Building Information Modelling (BIM) is one of the technologies that has gained popularity among the project managers. Among the most important applications of this approach, one could refer to its unique capabilities in maintaining the safety of project sites. The main objective in the present research, is identification and prioritizing of preventable safety hazards in the mass housing projects using the integrated multi-criteria decision-making method by applying the building information modelling (BIM) approach. For this purpose in the present research, in addition to interviewing the specialists and experts related to this study, the research works by other researchers has been used. Also, the important criteria for reducing the preventable hazards in the mass housing projects were identified. Then, using the SWARA method, the identified criteria were weighted and in continuation using the WASPAS method the criteria were prioritized based on their importance. The findings of the current research showed that the safety management system criterion with Qi=0.54657 is the most important factor in terms of reducing preventable safety hazards in mass housing projects using the BIM approach.

  Keywords: Safety hazards, Urban constructions, Mass housing projects, BIM, Integrated multi-criteria decision making methods
 • Ghazaleh Rafiee, Aida Maleki*, Yasser Shahbazi, Asghar Molaei Pages 19-35
  Objectives

  Using the components and indicators of urban resilience as an approach that helps cities to maintain or quickly return to optimal functions in the face of a crisis, can reduce the damage caused by the spread of pandemic diseases in cities and preserve the functions of different aspects of urban life. For this purpose, the aim of this research is to know the dimensions, components and indicators that are effective on urban pandemic resilience based on the approach of systematic review of past researches.

  Methods

  The systematic review method includes the stages of definition, search, selection and analysis. The process of searching for sources related to the research took place in January 2023. The initial search led to the identification of 768 sources. Among these, 89 sources matched the research topic, and finally 51 articles were selected for the final analysis.

  Findings

  The findings of the research indicate that the research in the field of resilience against pandemic crises has started after the emergence of the Covid-19 disease, and most of the articles in this field have been published since 2021 and after that, and more than 80% of the studies are done in Asian countries and the European Union. Meanwhile, the countries of China, Iran and the United States have respectively allocated the highest number of studies. In total, 57 components and 151 effective indicators were identified in the field of urban pandemic resilience. The classification of the components extracted from the sources in nine dimensions of intelligence, infrastructural, physical-structural, socio-cultural, economic, institutional, managerial, environmental and the competence and competence of the communities is proposed.

  Results

  Based on the results of the content analysis, it was found that the infrastructure and intelligence dimensions are among the most important areas for improving urban pandemic resilience.

  Keywords: Systematic review, COVID-19, Epidemic, healthy city, Environmental hazards
 • Marziyeh Sadat Moayeri, Seyed Azim Hosseini*, Mehdi Nani, Hamidreza Rabieifar, Jafar Asadpour Pages 36-52

  Land use patterns play a significant role in the resilience of a city. However, the importance of buildings as a key factor in shaping the city and their impact on urban resilience should not be overlooked. One of the major obstacles to building resilience is the issue of their quality, which has become especially prominent due to the urbanization and the emphasis on luxury residential buildings. On the other hand, in recent years, due to significant conceptual changes, the notion of luxury has become a highly complex subject. This study was carried out to evaluate the factors affecting the quality of luxury residential buildings in Iran using the fuzzy best-worst method (fuzzy BWM). The BWM method provides a consistent structural comparison of factors through best and worst criteria. To determine the fuzzy criteria’ weights, the nonlinearly constrained optimization problem was applied. These criteria include strength and stability, physical comfort and mental peace, visual proportions and beauty, safety, security and environment, and welfare and health. The result indicated that the best and the worst criteria were Visual proportions and beauty and welfare and health, respectively, which can facilitate quality improvement. Additionally, the optimal weights determined in this study can be used to provide a quality management model in luxury residential buildings for future attempts with an emphasis on resilience in the face of environmental and non-environmental challenges and can be utilized in future research.

  Keywords: Quality, resilience, Luxury Residential Buildings, Fuzzy BWM method
 • Ali Mortezaei*, Ali Azizi, Gholamhossein Biabani Pages 53-73

  The urban transportation infrastructure, especially the metropolitan subway system in Tehran, which is used daily by millions of people for commuting, is recognized as one of the most vital infrastructures of the country. Any disruption in the operation of the metro network can have widespread effects on other related infrastructures, including public transportation networks and the power distribution system, as well as lead to social discontent. In this regard, in the present research, the critical assets (including human, physical, and cyber assets) of Line 1 metro stations in the Tehran metropolitan area have been assessed for risk using the RAMCAP Plus method. A wide range of human-made threats and natural hazards, as well as their quantitative consequences, have been evaluated at these stations. By calculating the quantitative values of vulnerability and the probability of events occurring, the risk value has been quantitatively determined. The results indicate that among physical and cyber assets, the signaling system, train carriages, control room, escalators, the dedicated high-voltage power distribution network, and the water guidance system at the stations are the most vulnerable assets. For human assets, passengers and staff in platform areas, station entrances, and ticket halls are the most at risk. Furthermore, the most significant threats and hazards that ranked highest in terms of frequency and risk are, in order, terrorists (both suicide and group bombings), explosive devices in the station entrances, physical and cyber sabotage, pollution, and cyber theft for the terrorist threats' category, and floods and earthquakes for the natural hazards' category.

  Keywords: Risk Assessment, Metro Stations of Tehran Metropolis, Threats, Hazards, RAMCAP Plus
 • Hooman Taherian* Pages 74-88

  Positioning is very important as a suitable platform for achieving the goals and objectives of passive defense. Incorrect positioning of airports causes a lot of human and financial damage in wartime and even in peacetime, and another important point is the necessity of locating a military airport with a multipurpose approach that is, in peacetime for the transportation of passengers and goods and in wartime as a warehouse for goods and Ammunition must be used. The main goal of this research is to reach an airport location model and evaluate the indicators included in it using a scientific method and finally choose the best place to build a military airport in Jolfa city. The type of applied research and descriptive-analytical research method and data collection tools are documentary studies and interviews with elites and experts and questionnaires, which were selected as a statistical sample using targeted sampling. The data analysis method is the hierarchical analysis (AHP) in the Expert Choice software. The results of the research show that the first zone among these classes, mainly in the eastern and central part of the studied area, is considered unacceptable for the construction of a military airport and the main reason for this is the presence of regional faults in this area and the proximity to the river. It is bordered by Aras. The fourth and fifth zones are suitable and completely suitable for the construction of a military airport, which are mainly located in parts of the western half and especially in the northwest of the area, and the mentioned zones are considered to be far away from the faults of the region and the Aras River, and the existence of a suitable slope. Appropriate access and privacy to residential areas and compliance of areas based on aviation, physical, economic and environmental standards and the principles of passive defense are suggested as the most suitable places for the construction of a military airport in Jolfa city.

  Keywords: Site Selection, Military airport, Passive defense, Jolfa city, AHP method
 • Ebrahim Khalil Abbasi* Pages 89-105

  The traffic management system is an essential urban management system that plays an important role in urban development and solving problems such as air pollution and citizens staying in traffic. The ever-increasing growth of cities and the increase in the use of private cars by citizens, and on the other hand, the lack of adequate development of the urban transportation space, highlight the importance of using an effective traffic management system. Considering the complexity of the traffic management systems in terms of the multiplicity of concepts and their specific meanings, it is necessary to provide a general and easy to understand conceptual model for urban planners to convey the required knowledge of these systems as well as to support them when making decisions about infrastructure development. Also, considering that there are different people and systems in a traffic management system, the interaction between them and the exchange of messages between them requires the same understanding of the concepts. A conceptual model is used as a dictionary for these purposes. The review of the related research shows that although some models have been presented for traffic systems, but each one has studied a specific aspect of the system and does not provide the necessary comprehensiveness. Therefore, the purpose of this article is to present an ontology including concepts in traffic management systems and the relationships between them to be used as a conceptual model. To create the ontology, first existing models are merged and aligned, and then new concepts are added to the model. Finally, highly specialized concepts have been removed from the model to maintain the model's comprehensiveness and generality. This model includes concepts related to people, objects, communication, services and infrastructure of traffic management systems. To represent the ontology, the class diagram of the UML language is used, which is a standard language for representing systems.

  Keywords: Urban Planning, Traffic Management System, Conceptual model, ontology, technology
 • Omid Mobaraki*, Houshang Sarvar, Fouzieh Asemani Pages 106-124

  Today, cities are suffering from serious problems and damages in various fields, especially environmental challenges. The concentration of population in cities and the disproportion between the growth of services and urban infrastructure, especially in developing countries, urban areas in terms of environmental sustainability criteria and quality of life with all kinds of environmental damage such as air pollutants, Hearing, visual, sewage and garbage disposal problems, sanitary water supply, etc. have faced. The continuation of such damage, especially with the form and function it has in developing countries including Iran, is a crisis and a warning about environmental instability, especially in big cities. Therefore, the aim of this research is to evaluate the components of environmental security in Tabriz city. Because the environment is one of the most important parts in the planning process of urban development, therefore it is inevitable to pay attention to it in policies and planning. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Data collection was done by field and questionnaire, and one-sample t-test, step-by-step regression, Swara and one-way variance tests were used for data analysis. The research results show; the average value of environmental security with a sample T-Tech test: for soil quality index 2.69, water quality 2.32, air quality 1.91, urban management 2.67, infrastructure 2.42 and culture and awareness of citizens 2. The average level of environmental security of the entire city of Tabriz is 2.43 (lower than the base limit of 2.5), which shows that the city of Tabriz is in a state of ecological tension in terms of environmental security. Also, the results of one-way analysis of variance with repeated measures show a significant difference in the security of livability among the components. There is a significant difference between six indicators from the set of scores, which means that in the current situation, about 917.9% of the total variance or difference in environmental security components is related to the group difference or the difference between the six components, so that the soil quality component has the most and the air quality component has the least effect on the environmental security of Tabriz city.

  Keywords: environment, Environmental security, Ecological Stress, Tabriz Metropolis
 • Kourosh Rezapour, Bakhtiar Ezatpanah *, Bashir Beyghbabaei Pages 125-138

  The horizontal expansion of the city is a challenge that has happened in most countries of the world in the last half century, several approaches have been proposed to deal with this challenge. One of the most important of them is the smart urban growth approach. This research is one of the applied researches that has been done with analytical method and quantitative approach. The purpose of this research is to analyze and evaluate the relevance and effectiveness of smart urban growth indicators in Babol city. The statistical population of the research includes experts and residents of Babol city. To analyze the data, Pearson's correlation models and quantitative methods, multiple linear regression and Kendall's correlation coefficient were used in SPSS software. Based on the results of the research, the connection and correlation of the general index of the functional elements of the city and its 12 evaluated indicators with the smart growth approach, at the confidence level of 99% and the error level of less than 0.001, were confirmed to be positive and directly significant. According to the evaluation results of the correlation test, the strongest relationship among the investigated indicators is the user mix index (0.681), followed by hierarchy (0.677), accessibility (0.672), compatibility (0.627), variety of users ( 0.621), visual appeal (0.611), favorable outlook (0.597) and compatibility (0.581) respectively with the smart growth approach. The results of the Kendall coordination coefficient with the Delphi method indicate the identification of 52 factors affecting the horizontal growth of Babylon during the two panels. The average data collected was 3.36 and 4.50, respectively. In addition, the standard deviation of the factors in the first round was 0.5074 and in the second round to 0.2037.

  Keywords: urban development, city shape, Infrastructures, Smart growth, Babol City