فهرست مطالب

مطالعات قرآنی - پیاپی 55 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات قرآنی
پیاپی 55 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحید نکونام * صفحات 251-274

  بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و نیز احترام به اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی می باشد.با رجوع به منابع فقهی در نگاه اول دو قاعده اعتدا و دفاع مشروع در این عرصه قابل بررسی است.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی بدوا امکان تمسک به این دو قاعده فقهی را مورد بررسی قرار داده و سپس مبانی قاعده مورد پذیرش از منظر قرآن مورد مداقه قرار می گیرد. با این بیان سوال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به چالش های موجود در حقوق بین الملل در خصوص نقض اساسی قواعد بین الملل از سوی آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی تا چه حد می توان از ظرفیت مبانی قرآنی در عرصه پاسخ دهی بهره جست؟نتایج حاصله در این مقاله گویای آن است که با توجه به رویکردهای آمریکا در عرصه بین الملل و حضور این کشور در شورای امنیت امکان رسیدگی قضایی را محدود نموده و لذا استفاده از ظریفیت قاعده اعتدا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: دفاع مشروع، شهید سلیمانی، قاعده مقابله به مثل، دیوان کیفری بین المللی
 • حمید بذرپاچ *، محسن بزرگی صفحات 275-309

  اعلامیه های حقوق بشر کاملا مربوط به جنبه های مادی حیات بشربوده و درقلمرو حقوق اخلاقی ومعنوی بشر دچارنقصان مشهودی است. بشر مطلوب تمدن مذکور درانسان محوری و هم عرض باخدا و حق مدار دربرابر الله تعریف شده و ازآن تعبیر به آزادی می شود. این بستر، حق و نظریه های مرتبط با آن تغییرات بنیادینی در بستر دینی پیدا کرده است. اما مکتب اسلام هویت اجتماعی بشررا در اخلاق واعتقادات او دانسته ومعتقد است که اگرقواعد اخلاقی و معنوی بعنوان حقوق حیات روحی درانسان تثبیت شود،حقوق مادی او را نیز به نحومطلوبی حفظ میگردد. اومانیسم(انسان مداری)، هویت فرهنگی عصر جدید غرب است. انسان مدار و محورهمه اشیا وخالق ارزشها و ملاک تشخیص خیرو شر و در جای خدا می نشیند وقادر است بدون ارتباط با ماورای طبیعت و دین، مشکلات زندگی خود راحل وفصل کند. دیگر انسان با دو اهرم عقل و علم نیازی به دین ندارد و آنچه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفا در جهت رفع آلام روحی می تواند مورد توجه قرار گیرد و از اصالت برخوردار نیست. درجهان کنونی، بنیان اومانیستی باشعار ارج نهادن به بشر،خودرا مبدا حقوقی-انسانی وتنها مرجع آن می داند و در جهان بینی اسلامی، منابع قانون جهانی بشر مبداییت آن کاملا تعیین شده است. لذا جهان بینی، مبداییت انسان هم عرض ربوبی قابل پذیرش نیست؛زیرا انسان برای اثبات علوم امروز محدود در زمان،قدرت و علم است و بسیاری از راه های درمانی او برای جوامع بشری در مسیر روحانی انسانی کارآیی ندارد.

  کلیدواژگان: انسان مداری، حقوق بشر، اومانیسم غربی، متفکران اسلامی، منظر اسلام
 • محمدرضا آرام * صفحات 310-328

  موضوع تعدد زوجات، یکی از چالش برانگیزترین مسایل ازدواج در اسلام می باشد که نظرات موافق و مخالف فراوانی را در پی دارد. موافقان بر این باورند که در قرآن، حکم ازدواج مجدد در آیه سوم سوره نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و همچنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط ابهاماتی دارد که مفسران فریقین، نظرات گوناگونی در حل آنها ارایه داده اند. از جمله این ابهامات، ارتباط فقره اول این آیه که در قالب شرط بیان شده، با فقره دوم و جزاء است. در این نوشتار، پس از تبیین دیدگاه های گوناگون در تفسیر این آیه، با بررسی روایات، قراین لفظی و دلایل دیگر، تفسیر جدیدی از آیه ارایه شده است که بر اساس آن، حکم تعدد زوجات از حالت مطلق و بدون قید و شرط خارج شده، محدود به شرایط خاص و ضرورتهای اجتماعی می شود. در این مقاله، با استناد به آیات قرآن (سوره نساء/3،27، 129و...) عدم مقبولیت عمومی تعدد زوجات از دید اسلام نتیجه گیری شده است. قرآن با بیان شرایط دشوار امکان پذیر شدن ازدواج مجدد (مانند: رعایت عدالت میان همسران آن هم در موقعیتهای استثنایی و برای افراد خاص) تلاش بر آن دارد تا تعدد زوجات را امری قرین به محال معرفی نماید.

  کلیدواژگان: نکاح، عدالت، قرآن، ازدواج، تعدد زوجات
 • مالک عبدی *، زهره نور محمد نهال صفحات 329-348

  قرآن کریم شاهکاری بی بدیل و تکرار ناشدنی است که به دلیل دارا بودن مفاهیم والا که در ساختاری بی نظیر در دسترس همگان قرار گرفته، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. همه ی مفاهیم این کتاب مقدس در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارند و یکی از روش های زیبا سازی آن، تصویرپردازی هنری برای هر رویداد است تا بدین شیوه، مخاطب به درک و دریافتی بهتر از پیام قرآن برسد. بنابراین واکاوی تصویرپردازانه ی محتواهای قرآنی و تبیین نحوه ی کاربست این تصاویر در القای مفاهیم هدایتگرانه ضرورتی انکارناپذیر است. در ذیل بررسی بافتهای معنایی این کتاب آسمانی به جلوه های خاصی از پردازشگری تصویری در سوره مبارکه طه می رسیم که به مدد استفاده از شگردهای هنری در قالب سطوح تشبیهی، مجازی واستعاری به شکل خاصی نمود یافته است. پژوهش حاضر با رهیافتی توصیفی- تحلیلی پس از تبیین مفهوم کلی تصویر و بیان ویژگی های تصاویر قرآنی درصدد بررسی ساز و کار بیانی تصویرهای هنری و عناصر ساختاری در سوره طه، به عنوان یکی از ابزارهای بیان آموزه های انسانی و اخلاقی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که برجسته ترین مولفه-های تصویرپردازی در این سوره که نقش بی بدیلی در چارچوب مندی مفاهیم سوره داشته اند در قالب تصویرگری های تشبیهی، استعاری و مجازی تبلور یافته است. همچنین قرآن کریم از طریق تصویرسازی ذهنی، مفاهیم انتزاعی را عینی می سازد تا وضوح آنها در ذهن مخاطب، بیشتر و درنتیجه تعامل مخاطب با متن بهتر گردد و در این راستا قرآن بر یک گونه ی خاص از تصویرسازی تکیه نمی-کند؛ بلکه از گونه های متنوعی از تصاویری که در درون بافت با هم در تعاملند، بهره می جوید.

  کلیدواژگان: تصویرپردازی، سوره طه، استعاره ومجاز، قرآن کریم، تشبیه
 • علی اصغر شعاعی *، علی تصدیقی شاهرضایی، علی غضنفری صفحات 349-368

  یکی از مباحث علوم قرآن و حدیث، بحث اسراییلیات است که وارد برخی از متون اسلامی از جمله تفاسیر قرآن شده است مفسران برخوردهای متفاوتی با اسراییلیات داشته اند در تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی شیوه ی تقابل با اسراییلیات در دو تفسیر الکاشف ثعلبی و الکشف و البیان مغنیه مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از نتایج تحقیق عبارتنداز: ثعلبی در مباحث مختلف، به اسراییلیات استناد کرده است و گاهی اسراییلیات را بدون ذکر سند یا با اسناد ضعیف آورده است. ایشان در مقدمه تفسیر خود، قصه گویی را روش برتر برای تربیت و نفوذ در دلها معرفی می کند، و شاید به همین سبب اسراییلیات را بدون اظهار نظر نقادانه پیرامون محتوای آنها، نقل کرده است؛ اگرچه در موارد نادر، در مقابل اسراییلیات، با نقل احادیث اهل البیت (ع)، قول اصح را انتخاب می نماید. اما مغنیه با هدف ارایه تفسیر جوان پسند و منطبق با عقل همان طور که در مقدمه ی تفسیر خود وعده اجتناب از اسراییلیات می دهد، در متن کتاب نیز به این وعده عمل می کند، علیرغم این امر، او روایاتی آورده که یا از منابع بنی اسراییل و قوامیس ذکرشده و یا تطبیق مفهوم آنها با حقایق دین اسلام دشوار می نماید ولی مغنیه، با مبانی خاص خود، به ظاهر از کنار آنها با سکوت می گذرد.

  کلیدواژگان: ثعلبی، مغنیه، الکاشف، الکشف و البیان، اسراییلیات
 • قاسم روفی، قدرت الله خیاطیان * صفحات 369-389

  شیخ علاء الدوله سمنانی از مفسران عرفانی قرآن ضمن به کارگیری آیات و روایات در آثار خود، دو نوع رویکرد تاویل پذیری و عدم تاویل پذیری درباره آیات دارد. وی با تفسیر و تاویل آیات متشابه، مخالف، اما نسبت به سایر آیات موافق است. او برخلاف بیشتر مفسران، معتقد است که اضغاث احلام، نیازمند تفسیر و تاویل اند و از تفسیر و تاویل درحوزه های اصول و فروع دین، مکاشفات عرفانی،حروف، آیات و روایات استفاده می کند. وی تاویل را راهی برای عدم تکفیر مسلمانان، جذب دیدگاه های مختلف در دین اسلام ، نیفتادن در ورطه تناسخ و تعبیر مکاشفات عرفانی می داند. سنجش صحت تاویل و تفسیر از نظر وی، مطابقت با قرآن، حدیث، واقعیت، لغت عرب و عقل است. تفسیر وی ذوقی، بدون حشو و زواید، دارای رگه هایی از علم کلام، مشابهت و تاثیرپذیری از تفسیر ابن عربی و شارحانش است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی واکاوی جایگاه تفسیر و تاویل در نزد این عارف است.

  کلیدواژگان: لطایف سبعه، قرآن، تفسیر عرفانی، تاویل عرفانی، شیخ علاء الدوله سمنانی
 • رحمان حمدی دورباش، محمدحسین صایینی *، حسین مرادی زنجانی صفحات 390-405

  هدف از پژوهش ،تدبر در آیات صالح و صالحین در تفاسیر می باشد..کلمه صالحین کلی است اما؛ یکی اعتقاد باطنی و دیگر، تلبس به کار خیر و خوب که ده ها و صدها مورد دارد، این عنوان، مصداق پیدا می کند که شاخص اهم آن است مانند امر و عمل کردن به معروف که واجب است. این عمل زودتر مصداق می گیرد تا یک عمل مستحبی.صفات صالحین، صفات پیامبران الهی بوده و صالحین همان پیامبران الهی هستند؛ زیرا پیامبران، با مبارزه با شرک و بت پرستی و تبلیغ توحید الهی، با استمرار در ذکر نسبت به نعمت های بی پایان الهی، با تمسک داشتن به دین اسلام و طاعت و فرمانبرداری خدای تعالی، با شاکر بودن نسبت به نعمت های الهی، با وحی به عبادت و پرستش خدای تعالی، و اقامه صلوات و اعطای زکات، با برکات نذر از روی خلوص برای خدای تعالی، و با عمل به میثاق، عهد و پیمان، از جانب پروردگار متعال هدایت و برگزیده شده اند.

  کلیدواژگان: تفاسیر صالحین، آیات صالحین، معنای صالح
 • محمد طاهری، محمدرضا حاجی اسماعیلی *، مهدی مطیع صفحات 406-420

  شناخت دقیق و بررسی جنبه های زیبایی شناختی قرآن کریم تاثیر بسیار شگفت و بسزایی در کاربردی شدن مفاهیم این کتاب الهی دارد به گونه ای که مخاطب قرآن با هر سطح از تفکر و درک و فهمی که باشد می تواند با هرچه بارورتر کردن اندیشه خویش به جلوه هایی جدید و جذاب از زیبایی های کلام الهی پی برده و از آن بهره مند گردد. از آنجا که اثر هنری، مبدا هنرمند است و هنرمند، مبدا اثر هنری، بنابر این با بهره گیری از این اصل در این پژوهش کوشش گردیده تا با پردازش زبانی نمونه هایی از آیات قرآن کریم به عنوان نمادی از خلق هنری، عناصر مشترک و موثر در باب زیبایی شناسی آیات وحیانی را به تصویر درآورد، البته بررسی تصویر از حیث بافت و سیاق و ارایه معنای مطلوب، وحدت تصویر هنری در وحدت متن را محقق می سازد.در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر آیات الهی و نظریات متقن در پایان ابعاد زیبایی شناسی قرآن را با نگاه به دو قطب عینیت و ذهنیت تبیین نموده و تلاش دارد تا نشانه های زیبایی گرایانه قرآن را همراه با انعکاس جمال آفرینش و بیدار سازی حس زیبایی دوستی در مخاطبین خویش نمایان سازد.

  کلیدواژگان: ذهنی، زیبایی شناختی، ابعاد زیبایی قرآن، عینی
 • محمد قاسمی شوب * صفحات 421-435

  مفردات پژوهی در قرآن، از ارکان بنیادین فهم عبارات قرآن محسوب می شود که از زوایا و نگاه های گوناگون مورد واکاوی قرار گرفته است و از جمله اندیشمندانی که به این مهم پرداخته، امین الخولی- محقق معاصر مصری- است. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، بایسته های مفردات پژوهی از منظر وی را مورد بررسی قرار داده و بدین رهیافت رسیده است که خولی، مفردات پژوهی را در سه گام لازم می داند: 1- مفردات پژوهی لغوی؛ 2- مفردات پژوهی قرآنی؛ 3- تحلیل داده های بدست آمده از مراحل قبل با رویکرد عدم ترادف. از منظر خولی، در گام نخست باید به چند بایسته توجه لازم را مبذول داشت که عبارتند از: 1- تطور معنایی واژگان؛ 2- فهم معنای عصر نزولی کلمات؛ 3- تشخیص معرب یا عربی بودن واژگان؛ 4-محور قرار دادن اصل حسی؛ 5- تحلیل معنا با تکیه بر حس و ذوق عربی. با این حال، نظریه خولی با وجود همه نقاط قوتی که دارد، از سه بعد با انتقاد مواجه است: 1- استقراء ناتمام شواهد؛ 2-وجود ابهام در برخی از بایسته ها؛ 3- عدم احصاء همه بایسته ها.

  کلیدواژگان: واژگان قرآن، مفردات پژوهی، امین الخولی، بایسته های واژه کاوی
 • کبری حیدری *، کیوان احسانی، علی حسن بگی، فاطمه دسترنج صفحات 436-458

  مسیله ی ظاهرگرایی در آیات قرآن از جمله موضوعات مورد توجه میان برخی مفسران، به ویژه جمال-الدین قاسمی است. قاسمی از مفسران منسوب به جریان سلفیه است و همین امر سبب شده تا وی مبانی فکری خود را بخصوص درباره ی صفات خداوند، از پیشگامان این جریان وام گیرد. رویت بصری خداوند در قیامت، تکلم خداوند با موسی(ع)، استوای حقیقی خداوند بر عرش، استهزاء و غضب الهی در معنای حقیقی آن، صفاتی است که قاسمی معتقد به ظاهرگرایی آن است. اما با بررسی های انجام شده مشخص شد تفسیر قاسمی از این آیات صحیح نیست؛ زیرا در نظرگرفتن رویت، استواء، تکلم، استهزاء و غضب در معنای حقیقی برای خداوند مستلزم جسم است، از این رو می توان گفت رویکرد قاسمی با دلایل قطعی و یقینی ناسازگار است؛ لذا باید در ظاهر آیات صفات تصرف کرد و آن را تاویل نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی رویکرد ظاهرگرایانه ی قاسمی از آیات صفات خداوند پرداخته است.

  کلیدواژگان: قرآن، جمال الدین قاسمی، ظاهرگرایی، تاویل، صفات الهی
 • سید محمد خاتمی نژاد، یدالله ملکی *، شیرمحمد علی پور عبدلی صفحات 459-480

  سبک زندگی به عنوان شکل دهنده هویت افراد و مجموعه ای درهم تنیده از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، برآمده از نظام معنایی متمایزی است که معرف جهان بینی فرد و گروه وابسته به آن شیوه زندگی است. سبک زندگی مترفین یعنی بهره مندان از نعمت های فراوان دنیوی، نشان می دهد که آنان در عین برخورداری از نعمت های گوناگون دنیوی، در وادی گناه و پرده دری گام برداشته و نعمت های خدادادی را در راه تفاخر، تکاثر، خودبزرگ بینی و تحقیر فرودستان به کار می گیرند. سنت های الهی، روش همیشگی و استوار خدا در بازگویی بایدها و نبایدهای دین و ابزاری کارآمد در هدایت و تربیت برای دست یابی آدمی به فرجام نیک یا بد در دنیا و آخرت است که شناخت دقیق این سنت ها می تواند نقشی تعیین کننده در فرجام انسان داشته باشد. هدف پژوهش پیش رو، آن است که با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیلی – توصیفی و به کمک آیات قرآن و روایات، ارتباط سبک زندگی مترفین را با ابتلای آنان به سنت الهی استدراج، بررسی نماید. برجسته ترین رهیافت این پژوهش، آن است که سبک زندگی مترفین و شیوه رویارویی آنان با سنن الهی، نقشی تعیین کننده در فرجام ناگوار آنان در همین دنیا دارد و کیفر ایشان، محدود و منحصر به روز رستاخیز نیست.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سنت استدراج، سنت های الهی، فرجام دنیوی، مترفین
 • حسن جهانشاهلو *، وحید قاسمی عهد صفحات 481-507

  در بسیاری از قراردادهای طویل المدت ، شرایطی پیش می آید که اجرای آن را با مشقت زیاد همراه می نماید. البته پر واضح است مفهوم دشواری یا تعسر با مفهوم تعذر یا عدم امکان اجرا کاملا متفاوت است. در تعذر ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد اما، در تعسر اجرای تعهد با دشواری و صعوبت زیادی همراه است. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است.اگر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال اجرای تعهدات قرارداد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف برای متعهد گردد، قانون مدنی در این حالت راه حل روشنی ارایه نمیکند. با توجه به سکوت قانون می توان دو راه حل ارایه داد: نخست اینکه با استناد به اصولی چون آزادی قراردادی و اصل لزوم هیچ راه حلی ارایه ندهیم و بر تمام آثار سو الزام به انجام تعهد، چشم بپوشانیم. دوم اینکه، ضمن پذیرش اینکه طرفین قرارداد نیز اجرای قرارداد را در شرایط عادی پیش بینی می کرده اند و توجه به اینکه اجرای تعهد در چنین مواردی آثار منفی برای متعهد بوجود می آورد به دنبال راه حل مناسبی همچون انفساخ، فسخ و تعدیل قرارداد باشیم. بر این اساس ضمن مطالعه حقوق بیگانه، به استناد به قواعد عام قرآنی همانند نفی عسر و حرج: (بقره: 185) و(حج: 78) دیگر قواعد فقهی مانند نفی ضررلاضرر و لاضرار فی الاسلام در صدد یافتن راه حلی برای امکان تعدیل قراردادها هستیم.

  کلیدواژگان: عقیم شدن قرارداد، اجرای قرارداد، تعسر، تعدیل قرارداد
|
 • vahid nekoonam * Pages 251-274

  On the morning of January 3, 2020, the US government assassinated Sardar Soleimani, commander of Iran's Quds Force, and his entourage, as well as a high-ranking Iraqi military official. This terrorist act, which took place on Iraqi soil, violates many international rules, However, it is important to note that according to the legal structure of Iran, which is based on the jurisprudence, referring to jurisprudential sources, especially the Holy Quran, to establish a system of response is extremely important. By referring to jurisprudential sources, at first aspect, the two rules of Retaliation and self-defense in this field can be examined.This article, through analytical and descriptive methods, first examines the possibility of relying on these two jurisprudential rules and then examines the principles of the accepted rule from the perspective of the Qur'an. With this statement, the main question of this research is that considering the challenges in international law regarding the fundamental violation of international rules by the United States on the subject of the martyrdom of Sardar Soleimani, to what extent can the capacity of Quranic principles be used in the field of response?The results of this article show that according to the US approach in the international arena and its presence in the Security Council, the possibility of judicial review is limited and therefore the subtlety of the rule of restraint is suggested.

  Keywords: Retaliation Rule, International Criminal Court, State terrorism, Martyr Soleimani, Self-Defense
 • Hamid Bazrpach *, Mohsen Bozorgi Pages 275-309

  The Universal Declaration of Human Rights is entirely concerned with the material aspects of human life and is clearly flawed in the realm of human moral and spiritual rights. Human beings are defined as desirable in human beings, centered and opposite to God, and right-oriented before God, and it is called "freedom". However, the school of Islam recognizes the social identity of human beings in their morals and beliefs and believes that if moral and spiritual rules are established as the rights of spiritual life in human beings, their material rights will also be preserved in a desirable way. "Humanism is the cultural identity of the new age of the West. Man-centered and the axis of all things and the criterion for distinguishing well from evil, he sits in the place of God and is able to solve his life problems without any connection with the supernatural and religion. "What is original is human, and God can be considered only for the relief of spiritual pain, and it does not have originality." In the present world, the humanist foundation, with the slogan of respecting human beings, considers itself the legal-human source and its only reference, and in the Islamic worldview, the sources of the universal human law, its origin is completely determined. Man is limited in time, power, and science to prove science today, and many of his therapies for human societies are ineffective in the human spiritual path.

  Keywords: Islamic thinkers, Humanism, Western humanism, Islamic perspective
 • mohammadreza Aram * Pages 310-328

  The topic of polygamy, is one of the most challenging issues of marriage in Islam, that has many agrees and disagrees. Advocates believe that apparently the commandment of remarriage has been stated in the third verse of Sura Nisā. However, this verse because of its structure and tying the order in which to two condition, has some ambiguities that the interpreters of two sects have given various opinions for their solutions. One of these ambiguities is the relationship of first part of this verse which is expressed in terms of condition with the second part and its penalty. In this research, after explanation of different views on interpretation of this verse and with surveying the narrations and verbal evidences and other reasons, a new interpretation of the verses is presented upon which, the commandment of polygamy is extracted from its absolute and unconditional status and is limited to particular circumstances and social necessities. In this article, according to the verses of Quran failing of polygamy from Islam’s viewpoint has been concluded. The Quran, with statement of difficult condition of possibility of remarriage (As: Observation of justice between the wives, even in exceptional circumstances and for certain people) attempts to express that polygamy is close to impossible. Regarding to this issue that Islam has a comprehensive expression that expresses individual and social commandments, in this case, the topic of polygamy can be included in exceptional issue of marriage that the Quran refers to it with the expression of its particular circumstances.

  Keywords: Marriage, Polygamy, Justice, Quran, Nikah
 • Malik Abdi*, Zohreh Nourmohammad Nahal Pages 329-348

  The Holy Quran is a unique and unrepeatable masterpiece which has been under the care of researchers because of consisting magnificent meaning which in an unparalleled construction is available for everyone. All of the meanings of this Sacred Book are at the peak of fluency and eloquence, and one of its embellishment methods is artistic illustration for every event and hereby the addressee reaches to a better understanding and comprehension of the massage of The Quran. So it is necessary to study the Illustration of Quranic contents and explain the ways of applying these illustrations in instillation of its steering meanings. The present research with a descriptive-analytic approach intends to investigate, after explaining the general meaning of illustration and the characters of Quranic illustrations, the expressional modus operandy of artistic illustrations and structural elements in Surah Taaha as a one of instruments of describing human and moral doctrines. The results of our inquiry will show that the most eminent of constituents of the illustrations in this Surah consist of allegory, metaphor and imagery. The Holy Quran also makes the pure abstract meanings concrete by conceptual depicting so that they get more clarity in the mind of addressee and consequently his mutual reaction with the Holy Text becomes better and concrete. It must be mentioned that, in this direction. The Holy Quran doesn’t rely only on a specific kind of depicting but also uses different and various kinds of pictures which in the same context are in mutual reaction.

  Keywords: The Holy Quran, Illustration, Surah of Taaha, Allegory, Metaphor, Imagery
 • Ali Asghar Shoaei*, Ali Shahrezai, Ali Ghazanfari Pages 349-368

  One of the topics of Qur'anic and Hadith sciences is the discussion of Israelitism, which has been included in some Islamic texts, including the interpretations of the Qur'an. The commentators have had different encounters with Israelitism. Mughniyeh's "Al-Kashf and Al-Bayan" has been examined. Some of the results of the research are: Thaalbi has referred to Israelis in various topics and sometimes cited Israelis without mentioning documents or with weak documents. In the introduction of his commentary, he introduces storytelling as the best method for educating and influencing hearts, and perhaps for this reason, he has quoted the stories of Israel without making a critical comment about their content. Although, in rare cases, he chooses the authentic word by quoting the hadiths of Ahl al-Bayt (a.s.). However, with the aim of providing a youth-friendly and rational interpretation, Mughniyeh promises to avoid Israelitism in the introduction of his interpretation, and fulfills this promise in the text of the book, despite this, he has given narrations that either It is difficult to compare the sources of Bani Isra'il and Qawamis with the facts of Islam, but Mughniyeh, with its own foundations, apparently ignores them.

  Keywords: Israeliat, Thaalbi, Mughniyah, Al-Kashif, Al-Kashf, Al-Bayan
 • Ghodratollah Khayatian*, Ghasem Raufi Pages 369-389

  Alaa al-Dawlah Semnani, one of the mystic commentators of the Quran, mentions various functions for interpretation and interpretation in his prose works while using verses and traditions. He disagrees with the interpretation of similar verses; But it agrees with other verses. Unlike most commentators, he believes that dreams need interpretation and interpretation, and he uses interpretation and interpretation in the fields of principles and branches of religion, mystical revelations, letters, verses and traditions. He considers taweel to be a way to not excommunicate Muslims, to absorb different views in the Islamic religion, not to fall into the abyss of reincarnation, and to interpret mystical revelations. According to him, the measure of correctness of taweel and tafsir is conformity with Quran, hadith, reality, Arabic language and reason. One of the characteristics of his interpretation is its superficiality, lack of extraneous elements, the presence of theology, similarity and influence of Ibn Arabi's interpretation and his commentators. This research, using a descriptive-analytical method, seeks to analyze the place of interpretation and interpretation in the eyes of this mystic.

  Keywords: Qur'an, mystical interpretation, Sheikh Alaa al-Dawlah Semnani, Lataif Sabaa
 • Mohammad Hossein Saeeni*, Rahman Hamdi Dorbash, Hossein Moradi Zanjani Pages 390-405

  The aim of research is to reflect on the verses of righteous and the Righteous in the interpretations. The word "Righteous "is general one. However, one is an inner belief and the other is a desire to do good deeds, which has dozens and hundreds of cases. This title finds an example, which is its most important indicator. Like commanding and acting in a good way, which is obligatory. This action is considered earlier than a recommended action. The attributes of the righteous are the attributes of divine prophets, and the righteous are the divine prophets. Because the prophets by fighting against paganism and idolatry and preaching God's theism, by continuing to remember God's endless blessings, by adhering to the religion of Islam and obeying the Almighty God, by being grateful to God's blessings, by revelation to worship, by worshiping the Almighty God, by saying prayers and giving Alms, by blessing of pure vows of the Almighty God, by following the covenant, covenant and agreement, they have been guided and chosen by the Almighty God.

  Keywords: Verses of the righteous, Interpretations of the righteous, The meaning of righteous
 • Mohammad Taheri Gandomani, Mohamadreza Hajiesmaili*, Mehdi Moti Pages 406-420

  A detailed understanding and examination of the aesthetic aspects of the Holy Quran has a very surprising and significant effect on the practical application of the concepts of this divine book in such a way that the audience of the Quran with any level of thinking and understanding can, by making their thoughts as fertile as possible, achieve effects New and attractive to understand the beauty of God's word and benefit from it. Since the work of art is the origin of the artist and the artist is the origin of the work of art, therefore, by using this principle in this research, an attempt was made to process examples of the verses of the Holy Quran as a symbol of artistic creation, common and effective elements. Regarding the aesthetics of the revelation verses, of course, examining the image in terms of context and context and providing the desired meaning, realizes the unity of the artistic image in the unity of the text. At the end, Motaqan theories explain the aesthetic aspects of the Qur'an by looking at the two poles of objectivity and subjectivity and tries to show the aesthetic signs of the Qur'an along with the reflection of the beauty of creation and awakening the sense of the beauty of friendship in its audience.

  Keywords: Aesthetics, Dimensions of the beauty of the Quran, Objective, Subjective
 • Mohammad Ghasemi Shoob * Pages 421-435

  Content research in the Qur'an is one of the fundamental pillars of understanding the expressions of the Qur'an, which has been studied from various angles and perspectives, and among the thinkers who have dealt with this issue is Amina al-Khouli, a contemporary Egyptian scholar. Using a descriptive-analytical method, this paper examines the requirements of content-research from his perspective and has reached the approach that Kholi considers content-research necessary in three steps: 1- Content-research Lexical; 2- Quranic research content; 3- Analyzing the data obtained from the previous steps with the non-synchronization approach. From Kholi's point of view, in the first step, the necessary attention should be paid to several requirements, which are: 1- Semantic evolution of words; 2- Understanding the meaning of the descending age of words; 3- Recognizing whether the words are Arabic or Arabic; 4. Axis of sensory principle; 5- Analysis of meaning based on Arabic sense and taste. However, despite all its strengths, Kholi's theory is criticized from three dimensions: 1- "Incomplete induction of evidence"; 2- "Existence of ambiguity in some requirements"; 3- "Not counting all the requirements".

  Keywords: Amin Al-Khouli, Content research, Quranic words, Word mining requirements
 • kobra Heidari *, Keyvan Ehsani, Ali Hasanbagi, kobra Heidari Pages 436-458

  the formalism issue in the verses of the Qur'an is one of the most atractive issues among some Interpreters, especially Jamal al-din Ghasemi,. Ghasemi is the Interpreters attributed to the Salafi movement And this has induced he gets his intellectual foundations from the leaders of this movement, especially about the God attributes. Seeing the face of God in the resurrection, talking God to Moses, The real sitting of God on the throne, Divine mockery and wrath in the real sense of the word, These are the attributes that Ghasemi believes to formalism them. however it seems Ghasemi's interpretation of these verses is not correct؛ Because considering of the words: Seeing , sitting , Saying, mockerying and wrathing of God, in requires the body in the real meaning, Therefore, it can be said that Ghasemi's approach is incompatible with definite and certain reasons; Therefore, the attributes of the verses should be interpreted. The purpose of this study is to prove the error of Ghasemi's interpretation of the verses of God's attributes using a descriptive-analytical method.

  Keywords: Quran, Jamal al-Din Ghasemi, Formalism, interpretation, Attributes of God
 • seyyed mohammad khatamin nezhad, yadollah maleki *, Shir Mohammad Ali pour Abdoli Pages 459-480

  Lifestyle as a form of individual identity and a set of individual and social behavioral patterns from the distinctive semantic system that represents the individual worldview and the associated group of lifestyles.The lifestyle of the transcendental life, the beneficiaries of many worldly blessings, shows that they have stepped in the valley of sin and door, while having various worldly blessings and they use godly blessings for the sake of pride, plurality, self -esteem, and humiliation.Divine States are the permanent and firm method of God in the recounting of religion and the efficient tool of guidance and education to achieve good or bad consequences in the world and in the hereafter, which can accurately understand these traditions can be a decisive role in human end.The purpose of the upcoming research is to explore the role of the lifestyle in their worldly end, using a qualitative method of analytical -descriptive type, with the help of the Qur'an and traditions, and with a look at the divine tradition.The most prominent result of this study is that the lifestyle and their way of dealing with the divine tradition play a decisive role in their unfortunate endowment in the world, and their punishment is not limited and unique to the Day of Resurrection.

  Keywords: lifestyle, worldly end, divine traditions, Painless prosperous
 • hasan jahanshahlo *, vahid ghasemi ahd Pages 481-507

  In many long-term contracts, circumstances arise that make its implementation extremely difficult. Of course, it is very clear that the concept of difficulty or impunity is completely different from the concept of impossibility or impossibility of implementation. It may not be possible to fulfill the contractual obligations, but it is very difficult to fulfill the obligation. Delays in contract enforcement are an important issue in most legal systems, such as the UK.If the occurrence of events and changes in the circumstances of the performance of the obligations of the contract cause excessive difficulty or unconventional loss for the obligor, the civil law in this case does not provide a clear solution. Due to the silence of the law, two solutions can be offered: First, we should not offer any solution based on principles such as contractual freedom and the principle of necessity, and we should ignore all the effects of the obligation to fulfill the obligation. Secondly, while acknowledging that the parties to the contract also foresaw the execution of the contract under normal circumstances, and considering that the execution of the obligation in such cases creates negative effects for the obligor, we should look for a suitable solution such as termination, termination and modification of the contract. Accordingly, while studying foreign law, based on the general Qur'anic rules such as the denial of hardship:other jurisprudential rules such as the denial of harm "no harm and no harm in Islam" to find a solution to We can modify contracts.

  Keywords: Contract Modification, Cancellation, contract execution, contract sterilization