فهرست مطالب

ماهنامه رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم)
پیاپی 126 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حرف اول
 • تابستان داغ داغ / درخواست از رئیس جمهور محترم
  مجید حکمت، محمدرضا سیدصالحی صفحه 1
 • آموزشی
 • یک ایده خلاقانه؛ استفاده از زوجیت
  محمدتقی طاهری تنجانی صفحه 2
 • سه اثبات برای یک نابرابری مثلثاتی
  عباس قلعه پور اقدم صفحه 3
 • چندجمله ای ها و اعداد مختلط؛ چندجمله ای های درجه دوم
  آرش رستگار صفحه 4
 • فرا آموزشی
 • تبدیل ها هندسی ماتریس ها؛ ماتریس دوران و کاربرد آن
  اسحاق اسفندیار صفحه 5
 • سینما و ریاضی
 • سرزمین ستاره ها؛ خواجه نصیرالدین طوسی
  احسان یارمحمدی صفحه 6
 • تاریخ ریاضیات
 • ردپای علم احتمال در تاریخ
  محمدحسین سیفی صفحه 7
 • علمی
 • روش ابتکاری حل معادله درجه دوم، روش مشتق
  احسان یارمحمدی صفحه 8
 • هنر حل مسئله
  بتول معتم صفحه 9
 • اثبات هندسی رابطه هرون
  مراد کریمی شهماروندی صفحه 10
 • خاطرات
 • مرکزیاب دایره / سی سال قبل برهان!
  صفحه 11
 • متون کهن
 • لطایف الحساب قطب الدین لاهیجی؛ اتحاد مربع / قسمت چهارم
  جعفر زیدی صفحه 12