فهرست مطالب

Review for UN Studies - Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2023

The Iranian Review for UN Studies
Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/12/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل بقایی هامانه*، سعید باغبان کندری صفحات 1-34
  در دوران معاصر، اندیشه غربی بر نظام بین الملل تسلط یافته و خاستگاه همه علوم انسانی و میراث معنوی از جمله حقوق بین الملل به شمار می رود. با این حال، با بررسی دقیق متون تاریخی معتبر، آشکار می شود که عناصر اصلی حقوق بین الملل در برخی از تمدن ها، به ویژه ایران باستان وجود داشته است. با تحلیل اسناد و شواهد تاریخی می توان وجود اصول کلی حقوقی را در مورد تنظیم روابط امپراتوری ایران باستان با سایر دولت ها و اتباع بیگانه استخراج کرد. شواهد نشان دهنده قرابت معنایی و مفهومی فرهنگ سیاسی-حقوقی حاکم بر رفتار شاهان هخامنشی با مفاهیم مدرن حقوق بین الملل است. با غلبه معناگرایی در جهان بینی و معرفت شناسی ایران باستان، این امر نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل رویکردهای مبتنی بر نظریه های حقوق طبیعی نسبت به حکمرانی جهانی است که می تواند به عنوان گزینه ای برای پالایش نظام حقوق بین الملل مبتنی بر نظریه های پوزیتیویستی باشد. پژوهش تاریخی-تحلیلی حاضر می تواند مبنای بررسی و شناخت مهم ترین گزاره های حقوق بین الملل معاصر باشد که تجدد و غربی بودن آن ها اغلب از مفروضات بدیهی تلقی می شوند. مطالعه اصول حقوقی ایران باستان می تواند به عنوان پایه ای حیاتی برای توسعه رویکردهای جایگزین به حقوق بین الملل، به چالش کشیدن سلطه تفکر غربی و گسترش دامنه حکمرانی جهانی به منظور دربرگرفتن طیف وسیع تری از دیدگاه های فرهنگی باشد. در نهایت، این می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی فراگیرتر و عادلانه تر که منعکس کننده تنوع تجربیات و ارزش های انسانی است کمک کند.
  کلیدواژگان: حکمرانی، هخامنشی، ایران، حقوق بشر، حقوق بین الملل
 • حسین حسینی محجوب*، ستار عزیزی، محسن محبی صفحات 35-64
  تحریم های مرتبط، به مجموعه ای از تحریمها اطلاق میگردد که معطوف به کالاها یا خدماتی است که در نتیجه نقض حقوق بشر تولید شده و یا منشاء تولید آن کالاها،، غیرقانونی است. این نوع تحریمها، اصولا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و یا پاسداری از قواعد آمره بین المللی وضع میشوند مثلا واردات کالاهایی که برای تولید آنها از کار کودکان استفاده شده است، تحریم میگردد و یا واردات کالا یا خدمات از سرزمینی که به صورت غیرقانونی اشغال شده است، ممنوع میشود. مرجع اعمال این تحریمها علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمامی دولتهای عضو جامعه بین المللی هستند که در مقام اعمال «اقدام متقابل»، اقدام به وضع تحریمهای مرتبط مینمایند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و مشروعیت « تحریم های مرتبط» از منظر حقوق بین الملل به روش توصیفی- تحلیلی، به شیوه تحقیقات کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شد. ویژگی خاص این نوع تحریمها، تکلیفی بودن آنهاست. برخلاف تحریمهای جامع، تحریمهای مرتبط، نه تنها حق دولتها بلکه به نوعی تکلیف آنهاست.
  کلیدواژگان: تحریم های مرتبط، تحریمهای نیمه مرتبط، شورای امنیت، اقدام متقابل
 • رضا یزدی*، محمود باقری صفحات 65-89
  بسیاری بر این باورند که پورتفولیوی موسسه مالی بین المللی (IFC) به عنوان عضوی از گروه بانک جهانی، می تواند بر اساس استانداردهای خود تغییرات مثبتی در جهت رفع فقر شدید و ارتقای رفاه مشترک ایجاد کند. اما بررسی دقیق ادله در این مورد گویای خلاف این است. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا IFC با توجه به سیاست های سرمایه گذاری و ساختار قانونی خود در مسیر درستی قرار دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال، به موضوعاتی مانند استانداردهای IFC، IFC و حقوق بشر، محدودیت ها و مشکلات قانونی و تامین مالی پروژه ها با توجه به برخی پروژه های خاص انجام شده توسط IFC اشاره خواهد شد. از آنجایی که IFC در واقع به عنوان یک پل و در واقع نقش ترکیبی برای تامین مالی بین بخش خصوصی و دولتی عمل می کند، عملکرد آن در بخش خصوصی معمولا یک سیاست سودآور ایجاد می کند، این امر نه تنها شرکت را از اهداف مورد نظر خود دور می کند، بلکه تنش در مسیر تامین مالی به منظور ایجاد درآمد به جای دستیابی به اهداف خود را پدید می آورد. این موضوع IFC را از ماهیت یک سازمان بین المللی دور می کند و در عوض باعث می شود به عنوان یک بانک سرمایه گذاری خصوصی عمل کند. این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به عملکرد واقعی IFC، مشخص می شود که IFC به طور کامل و دقیق استانداردهای مورد نیاز خود را رعایت نکرده است در حالی که این امر شرکت را از هدف اصلی خود که باید اصلاح و نظارت شود، منحرف می کند.
  کلیدواژگان: بخش خصوصی، تامین مالی خصوصی، حقوق بشر، استانداردهای عملکرد، تامین مالی پروژه
 • امیرساعد وکیل، علیرضا رنجبر* صفحات 91-122

  در سال های اخیر، روش های حقوقی حل و فصل اختلافات به دلیل ویژگی های مثبت خود نسبت به روش های دیگر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همین امر باعث پر رنگ شدن نقش و جایگاه قضات و داوران بین المللی شده است. اما به دلیل پیشرفت فناوری و توسعه و ترویج علوم، اختلافات میان طرفین دیگر فقط محصور به مسایل حقوقی نیست و برای حل و فصل آنها به نظرات کارشناسان غیرحقوقی نیز احتیاج است تا مسیر رسیدگی حقوقی برای قضات و داوران هموار شود. از این رو، فرایند به خدمت گرفتن کارشناسان غیرحقوقی به بخشی جدانشدنی از رسیدگی ها در دعاوی و داوری های بین المللی تبدیل شده است. علی رغم اینکه فرایند مزبور از یک سو موضوعی مثبت به حساب می آید و اعتبار آرای محاکم را تقویت می کند، اما از سوی دیگر این پرسش را مطرح می نماید که گسترش نقش کارشناسان غیرحقوقی در فرایند رسیدگی ها در دعاوی و داوری های بین المللی ماهیت حقوقی این رسیدگی ها و نقشی که قضات و داوران ایفاء می نمایند را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ به نظر می رسد نگرانی های موجود بیش از آنکه به ایفای نقش کارشناسان مربوط باشد به نحوه عملکرد آنان باز می گردد و این موضوع می تواند از سوی نهادهای قضایی و داوری و شخص قضات و داوران کنترل شود.

  کلیدواژگان: حل و فصل اختلافات بین المللی، کارشناس غیرحقوقی، ادله کارشناسی، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری
 • شهرام زرنشان* صفحات 123-131

  به منظور تقویت منطق حاکمیت قانون در نظام بین الملل، شناخت دقیق فرایند پذیرش و تبیین قواعد حقوقی برای دولتها، سازمان های بین المللی و سایر نهادها ضروری است. جز در مورد معاهدات که مقررات حقوق بین الملل در چارچوب آن نیاز به اعلام رضایت صریح دولتهای عضو دارند، سایر منابع اصلی حقوق بین الملل ازجمله عرف و اصول کلی حقوقی می بایست از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار بگیرند که در حال حاضر رویه قضایی و دکترین از مهمترین ابزارهای تبیین این قواعد در حقوق بین الملل محسوب می شوند.مسلما شناخت این ابزارها در بهبود فهم و افزایش کارایی مقررات حقوق بین الملل موثر خواهد بود. از این رو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در راستای رسالت خود در امر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در جریان نشست هفتاد و دوم در سال 2021 موضوع «ابزارهای فرعی برای تعیین قواعد حقوق بین الملل» را در دستور کار خود قرار داد و آقای پروفسور جالو به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع انتخاب شد. هدف کمیسیون از بررسی این موضوع مطالعه و تحلیل ابزارهای فرعی برای تبیین قواعد حقوق بین الملل است. افزایش کارایی این ابزارها در روندهای حقوق بین المللی و نیز شناسایی ابزارهای فرعی دیگر، از دیگر اهداف کمیسیون در این چارچوب می باشد.

  کلیدواژگان: ابزارهای فرعی، رویه قضایی، کمیسیون حقوق بین الملل، آموزه های حقوقی، قواعد حقوق بین الملل، عرف
 • مهریار راشدی* صفحات 132-146

  تصویب قطعنامه 276/77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار، پیشگامی و تلاش کشور کوچک جزیره ای وانواتو و درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری نشان از عدم تحقق تعهدات دولت ها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  دارد. همچنین اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، لزوم اهتمام و اقدام در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را طلب می کند. این قطعنامه از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد تا بر اساس حقوق بین الملل در مورد تعهدات دولت ها در رابطه تغییرات اقلیمی و پیامدهای حقوقی آن برای دولت هایی که آسیب قابل توجهی به سیستم آب و هوایی وارد کرده اند، نظر مشورتی ارایه کند. علیرغم این که نظرات مشورتی دیوان الزام آور نیستند اما می توانند به رفع ابهام ها در مورد ماهیت تعهدات و پیامدهای ناشی از آن ها، توسعه حقوق بین الملل، حفظ صلح و تقویت روابط مسالمت آمیز بین دولت ها کمک کنند.

  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، نظریه مشورتی
 • علیرضا دلخوش* صفحات 147-160

  رژیم صهیونیستی اسراییل در جریان حملات اخیر به نوار غزه و دیگر سرزمین های اشغالی مرتکب سلسله جنایاتی شده که به گواه تاریخ در طول 75 سال اشغالگری آن رژیم در سرزمینهای فلسطین، بی سابقه بوده است.به هنگام وقوع یک «جنایت بین المللی»، مرتکب یا مرتکبین این جنایات دارای دو نوع مسیولیت توامان می باشند؛ «مسیولیت کیفری فردی»، برای اشخاص حقیقی و «مسیولیت بین المللی» برای دولت متبوع این اشخاص، دو مسیولیت همزمانی است که در نتیجه یک جنایت بین المللی، بوجود می آیند.علاوه بر این در حملات رژیم صهیونیستی اسراییل به غزه، همه دولتها و اعضای جامعه جهانی دارای تکالیف و تعهدات خاصی از نظر حقوق بین الملل هستند، چرا که به هنگام وقوع یک «جنایت بین المللی» ، مساله صرفا در بین کشور قربانی و طرف خطاکار ، محدود نمانده و « تمامی کشورها» در برابر طرف جنایتکار، بعنوان « قربانی» محسوب می شوند.«تمامی کشورها» در برابر جنایات ارتکابی یک بازیگر بین المللی، دارای مسیولیت سه گانه «پیشگیری از وقوع جنایت» ، «کوشش برای توقف جنایات و عدم حمایت از جنایتکار» و نهایتا «تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران» هستند.

 • عبدالله عابدینی* صفحات 161-170

  در تاریخ 18 اکتبر 2023 دور دوم محدودیت ها و تحریم های زمان دار ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت به پایان رسید. این تحریم ها عبارت بودند از فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک، محدودیت های مربوط به انتقال اقلام مربوط به رژیم کنترل فن آوری موشکی و انسداد اموال افراد مندرج در قطعنامه. پیش از آن در 18 اکتبر 2020 محدودیت های مربوط به تسلیحات متعارف و جابه جایی افراد مندرج در قطعنامه به پایان رسیده بود. بر اساس، توافق طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و مصوبه اعضای شورای امنیت در قطعنامه 2231 قرار بود طی یک زمان بندی، تحریم ها و محدودیت های هسته ای ایران به مرور خاتمه یابند. بر اساس همین زمان بندی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت در سال 2025 به پایان خواهد رسید. نوشتار حاضر نگاهی است به ابعاد مختلف اتمام محدودیت ها و تحریم های مندرج در بندهای 3، 4 و برخی از مفاد بند 6 پیوست دوم قطعنامه 2231 و توجه دادن به اهمیت اتمام موضوع ایران در شورای امنیت که راه درازی تا آن زمان باقی نمانده است.

  کلیدواژگان: پیوست دوم قطعنامه 2231، رژیم کنترل فن آوری موشکی، سازوکار ماشه، ایالات متحده، پرونده هسته ای ایران
|
 • Esmaeil Baghaei Hamaneh *, Saeid Baghban Kondori Pages 1-34
  The main and basic elements of international law clearly existed in some civilizations, especially ancient Iran. Based on historical evidence, it is possible to extract the existence of general legal principles regarding the regulation of relations between the ancient Iranian empire and other governments and foreign nationals. Examining the evidence left from the Achaemenid period, shows the semantic and conceptual affinity of the political-legal culture governing the behavior of the Achaemenid kings with the modern concepts of international law; Considering the predominance of semanticism in the worldview and epistemology of ancient Iran, this shows the capacity and capability of approaches based on natural law theories with regard to global governance and can be an option for refining the international legal system based on positivist theories. This historical-analytical research can be a basis to review and recognize some of the most important propositions of contemporary international law.
  Keywords: Rule of law, Governance, Achaemenid, Iran, Human rights
 • Hossein Hosseinimahjoob *, Sattar Azizi, Mohsen Mohebi Pages 35-64
  Tailored sanctions involves a set of sanctions that are related to the manufactured goods or services and the origin of their production. The function of tailored sanctions is to prevent human rights abuses and to maintain those values, as supported by peremptory norms of general international law (jus cogens). These sanctions, for example, are imposed on importing the goods for the production of which child labor has been used. These sanctions also prohibit the importation of goods or services from an illegally occupied territory. States as well as the UN Security Council may impose tailored sanctions as (unilateral or collective) a countermeasure. The present study is an attempt to explore the foundations and legality under international law of tailored sanctions. The special character of these sanctions is their obligatory nature. In contrast with general sanctions, tailored sanctions are considered not only states’ right but also their obligation.
  Keywords: tailored sanctions, semi-tailored sanctions, Security Council, Countermeasures
 • Reza Yazdi *, Mahmood Bagheri Pages 65-89
  Many believe that the International Finance Corporation (IFC) portfolio as a member of the World Bank Group, could make positive difference based on its standards in order to eliminate the extreme poverty and promote shared prosperity. However, a close examination of the evidences on this matter indicates otherwise. In this paper, the question whether the IFC is on the right track with regard to its investment policies and legal structure will be examined. In order to answer to this question, reference will be made to issues such as, IFC standards, IFC and human rights, legal constrains and limitations and project financing in the light of some specific projects carried out by the IFC. Since the IFC in fact, acts as a bridge and actually a hybrid place for financing between the private and public sectors, its performance in the private sector usually creates a profitable policy, this not only makes the corporation far from its intended goals but also creates tension in the financing path in order to generate revenue instead of achieving its goals. This issue turns away the IFC from the nature of an international organization and instead makes it act as a private investment bank. The article concludes that with regard to the IFC’s actual performance, it becomes clear that, the IFC has not fully and accurately complied with its required standards while this diverts the corporation from its original purpose, which must be reformed and monitored.
  Keywords: private sector, private finance, Human rights, performance standards, Project Finance
 • Amirsaed Vakil, Alireza Ranjbar * Pages 91-122

  In recent years, the legal methods of dispute settlement have received more attention because of their positive features compared to other methods, and this has changed the role and status of international judges and arbitrators. Yet due to advances in technology as well as the development and promotion of science, disputes between the parties are not limited to legal issues anymore and need to be resolved by non-legal experts to pave the way for judges and arbitrators. Therefore, the process of employing non-legal experts has become an inseparable part of proceedings in international litigations and arbitrations. Despite the fact that the said process is considered a positive issue on the one hand and strengthens the credibility of the tribunals' decisions, on the other hand, it raises the question that whether the expansion of the role of non-legal experts in the process of proceedings in international litigations and arbitrations would affect the legal nature of these proceedings and the role of judges and arbitrators? It seems that existing concerns are connected to how non-legal experts are used rather than how they perform their role and this could be controlled and managed by judges and arbitrators themselves.

  Keywords: International Dispute Settlement, Non-Legal Expert, Expert Evidence, International Court of Justice, Permanent Court of Arbitration
 • Shahram Zarneshan * Pages 123-131

  In order to strengthen the logic of the rule of law in the international system, it is necessary for States, international organizations and other entities to have an exactly understanding of the process of accepting and identification of legal rules. Except in the case of treaties, in the framework of which the provisions of international law require the express consent of the member states, other main sources of international law, including custom and general principles of law, should be recognized by the international community, which is currently the judicial decisions and doctrine are considered to be one of the most important tools for determining these rules in international law.Absolutely, knowing these tools will be effective in improving understanding and increasing the efficiency of international law regulations. Therefore, in line with its mission in the codification and progressive development of international law, the United Nations International Law Commission, during the 72nd meeting in 2021, put the issue of "subsidiary means for determination of rules of international law" on its agenda and Mr. Professor Jalloh were chosen as the special rapporteur of this issue. The commission's purpose in examining this issue is to study and analyze the subsidiary means for Identification the rules of international law. Increasing the efficiency of these means in international law process and also identifying other secondary tools are other goals of ILC in this framework.

  Keywords: Subsidiary Means, Judicial Practice, International Law Commission, Doctrine, Rules of International law, custom
 • Mehryar Rashedi * Pages 132-146

  The approval of UN General Assembly resolution 77/276 with the initiative, pioneering and efforts of the small island State of Vanuatu and requesting an advisory opinion from the International Court of Justice shows that states have not fulfilled their obligations in reducing greenhouse gas emissions. Also, the adverse effects of climate change require attention and action at the national, regional and global levels. This resolution requests the International Court of Justice to provide an advisory opinion based on international law on the obligations of states in relation to climate change and its legal consequences for states that have caused significant damage to the climate system. Despite the fact that the advisory opinions of the ICJ are not binding, they can help to clear the ambiguities about the nature of obligations and their consequences, develop international law, maintain peace and strengthen peaceful relations between states.

  Keywords: climate change, General Assembly, UN, ICJ, Advisory Opinion
 • Alireza Delkhosh * Pages 147-160

  During the recent attacks of Zionist regime on the Gaza Strip and other occupied territories, the Regime has committed a series of crimes which have been unprecedented in 75 years of history of occupation the Palestine territories.When an »International Crime« occurs, the perpetrator or perpetrators of this crime have two » Individual criminal responsibility« for persons and »international responsibility« for the states of those persons, simultaneously.Also, In the attacks on Gaza, all members of the international community have certain duties in terms of International Law; because when an »International crime« occurs, that matter is not limited only between the Victim country and the wrongdoing party, but it extends to »all countries« which assumed as »victims«.In this kind of cases »all countries« have the responsibility of » preventing crimes«,» trying to stop crimes and not supporting criminals« and » pursuing and punishing criminals« as well.

 • Abdollah Abedini * Pages 161-170

  On 18 October 2023, the second round of schedule-based restrictions and sanctions on Iran incorporated in the Security Council Resolution 2231 terminated. These restrictions included activities pertained to ballistic missiles, restrictions related to the transfer of items related to the Missile Technology Control Regime, and blocking of the assets of the individuals listed in the resolution. Before that, on 18 October 2020, the restrictions on conventional weapons and the transfer of individuals listed in the resolution had lifted. According to the agreement of the parties in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and the approval of the members of the Security Council in Resolution 2231, Iran's nuclear sanctions and restrictions were supposed to be gradually terminated on a determined timetable. Based on this schedule, Iran's nuclear situation in the Security Council will terminate in 2025. This article is a look at the different dimensions of lifting the restrictions and sanctions listed in paragraphs 3, 4 and some of the provisions of paragraph 6 of the second annex of Resolution 2231 and taking into consideration the importance of ending the Iran's nuclear issue in the Security Council, which is not a long way until then.

  Keywords: Annex II of Resolution 2231, Missile Technology Control Regime, Trigger Mechanism, United States, Iran's Nuclear Issue