فهرست مطالب

نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
پیاپی 128 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیدا کوشکی، بهزاد وثوقی، سید رضا غفاری رزین* صفحات 5-25

  پدیده زمین لرزه هرساله در جهان و مخصوصا کشور لرزه خیزی چون ایران، زیان های جانی و مالی هنگفتی به بار می آورد و پیش بینی زمین لرزه به یکی از چالش های بزرگ دانشمندان در دهه های اخیر تبدیل شده است. از جمله این پیش نشانگرها می توان به وقوع بی هنجاری در پارامترهای یونسفری قبل از زمین لرزه اشاره نمود. پارامتر مورد بررسی در این تحقیق محتوای الکترون کلی (TEC) است و مناطق مطالعاتی برای بررسی، زمین لرزه دوگانه اهر- ورزقان با بزرگای 6.5 و زمین لرزه سرپل ذهاب با بزرگای 6.3 است. در زمین لرزه اهر- ورزقان از مشاهدات شش ایستگاه GPS و در زمین لرزه سرپل ذهاب از مشاهدات پنج ایستگاه GPS شبکه جهانی IGS، به منظور محاسبه مقدار محتوای الکترون کلی (TEC) یونسفر استفاده شده است. تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) و پارامترهای آماری میانگین و انحراف معیار برای کشف بی هنجاری های موجود در سری زمانی یونسفر به کار گرفته شده اند. همچنین تغییرات شاخص های ژیومغناطیسی  و آب و هوایی KP، Dst، F10.7، Vsw (سرعت پلاسما)، Ey (میدان مغناطیسی) و IMFBz (میدان مغناطیسی بین سیاره ای) برای اطلاع از شرایط روزهای قبل از وقوع زمین لرزه مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که برای زمین لرزه اهر- ورزقان، بی هنجاری هایی در11، 12، 13 و نیز 5 روز قبل از زمین لرزه وجود دارد. اما برای زمین لرزه سرپل ذهاب، در 6، 7، 13 و 21 روز قبل از زمین لرزه، بی هنجاری هایی قابل مشاهده است. آنالیزهای انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد که در صورت بررسی کلیه پارامترهای ژیومغناطیسی و آب و هوایی قبل از وقوع زمین لرزه، می توان با آنالیز سری زمانی یونسفر با روش STFT، بی هنجاری های موجود را به صورت مستقیم مشاهده نمود. توجه به این نکته ضروری است که در روزهایی که شرایط ژیومغاطیسی و آب و هوایی آرامی حاکم نیست، نمی توان تنها وقوع زمین لرزه را علت بی هنجاری های کشف شده در سری زمانی یونسفر، دانست.

  کلیدواژگان: یونوسفر، TEC، تبدیل فوریه زمان کوتاه، پیش نشانگری زمین لرزه، GPS
 • مهسا جهان بخش*، علی اسماعیلی صفحات 27-43

  در سال های اخیر شاهد تقاضای بالا برای لیتیم به دلیل کاربردهای فراوانش هستیم، به عنوان مثال لیتیم در تولید باتری های قابل شارژ و عمدتا در بازارهای جهانی ساخت وسایل نقلیه الکتریکی و در راستای دستیابی به محیط زیست سالم و حمل ونقل مناسب به کار می رود، از این رو شناسایی ذخایر لیتیم بسیار مهم است. بهره گیری از داده ها و تکنیک های سنجش از دور در تشخیص منابع لیتیم به دلیل کاهش هزینه های اکتشاف میدانی می تواند مفید واقع شود. در این تحقیق، از تصاویر سنجنده سنتینل-2 در محدوده 12 معدن شناخته شده لیتیم در سراسر جهان، به عنوان مناطق حضور لیتیم، استفاده شد و طی مراحلی، از این داده ها، متغیرهای مناسب برای مدل سازی تولید شد. در محدوده ی این معادن، نمونه هایی تولید و به عنوان ورودی الگوریتم مدل سازی استفاده شدند. برای مدل سازی توزیع نمونه های حضور لیتیم، از الگوریتم بیشینه انتروپی استفاده شد. از آنجا که وجود همبستگی میان متغیرهای ورودی باعث کاهش عملکرد مدل می شود و تفسیر نتایج مدل سازی را دشوار می نماید، ابتدا توسط شاخص VIF، همبستگی میان متغیرهای ورودی محاسبه و متغیرهایی که همبستگی بالایی داشتند حذف شدند. در نهایت یک مدل مناسب با معیار AUC برابر با 0.706 به دست آمد و توسط آن، منطقه مطالعاتی دق پترگان، واقع در استان خراسان جنوبی، ایران پهنه بندی شد که به موجب آن، دو منطقه محتمل حاوی منابع لیتیم شناسایی شدند. سپس با تکنیک های کلاسیک سنجش از دور شامل ترکیب رنگی و نسبت باندی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی و SAM نیز پهنه بندی انجام شد. نتایج پهنه بندی بررسی و توانایی بالای الگوریتم بیشینه آنتروپی مشخص شد،  این روش به عنوان یک رویکرد هوشمند و کلی می تواند در مناطق دور افتاده و یا مناطق با مشکل دسترسی برای پتاسیل یابی های معدنی(خصوصا لیتیم) به کار برده شود و در کاهش هزینه های نقشه برداری میدانی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: لیتیم، بیشینه انتروپی، سنجش از دور، SAM، سنتینل-2
 • حسین اعتمادفرد*، حامد خرقانی، مهدی نجاریان، روزبه شاد صفحات 45-60

  امروزه مدیریت شبکه های توزیع مواد غذایی با هدف پاسخ گویی سریع به تقاضای مصرف کنندگان، کاهش هزینه توزیع و افزایش سود در مقایسه با رقبای تجاری اهمیت بسیاری یافته است. فروشگاه های “شهرما” شبکه گسترده توزیع محصولات کشاورزی در شهر مشهد هستند که با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فراهم نمودن امکان دسترسی ارزان و سریع تر شهروندان به میوه و تره بار شکل گرفته اند. در این مقاله، مسیرهای توزیع بهینه و به موقع محصولات فروشگاه هایی با نام تجاری “شهرما” از مبدا تا میدان میوه و تره بار مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از الگوریتم های تکاملی ژنتیک و ازدحام ذرات برای بهینه کردن زمان توزیع استفاده شده است. برای توزیع عادلانه و به موقع محصولات میان تمام فروشگاه ها یک قید زمانی سه ساعته وارد مسیله شده است. به این معنی که اگر توزیع میان تمام فروشگاه ها در زمان کمتر از سه ساعت صورت نگیرد به تعداد یک وسیله نقلیه توزیع جدید به مسیله اضافه خواهد شد. این افزایش تعداد وسایل نقلیه تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که توزیع میان تمام فروشگاه ها کمتر از سه ساعت صورت پذیرد. به منظور تعیین زمان مسیر میان فروشگاه ها بر روی شبکه راه های شهر مشهد از آنالیز شبکه در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. در انتها دو الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات توانستند توزیع میوه و تره بار را با چهار وسیله نقلیه انجام دهند. مقایسه نتایج دو الگوریتم نشان می دهد که مجموع زمانی توزیع در الگوریتم ژنتیک در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات 47 دقیقه کمتر بوده و الگوریتم ژنتیک، مسیرهای بهتری را برای توزیع پیشنهاد داده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی مسیر، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • مریم کوهانی، عباس کیانی*، یاسر ابراهیمیان قاجاری صفحات 61-79

  پوشش گیاهی نقش موثری بر روی محیط زیست داشته و با بررسی روند تغییرات آن می توان گام مهمی در جهت برنامه ریزی صحیح و مدیریت اصولی برداشت. در این راستا، تصاویر سری زمانی می تواند ابزار بسیار مفیدی در زمینه ی مطالعات محیطی مرتبط با تغییرات پوشش گیاهی و کشف ناهنجاری باشد. در پژوهش حاضر تغییرات زمانی بلندمدت پوشش گیاهی شهرستان چالوس با استفاده از داده های ماهواره ای لندست 7،5 و 8 در طی سال های 1986 تا 2021 بررسی و ارزیابی شد. در راستای تحقق این هدف، 36 تصویر سری زمانی شاخص EVI به کار گرفته شد. با توجه به وسعت منطقه و غیریکنواخت بودن تغییرات، با انتخاب چند موقعیت مکانی از منطقه موردمطالعه به عنوان نقاط مهم بررسی ها صورت گرفت. نقشه تغییرات و روند تغییرات به دست آمده از این تحقیق حاکی از کاهش و رشد پوشش گیاهی، بسته به شرایط زمانی و مکانی بوده است. در برخی از مناطق ساحلی پوشش گیاهی به مرور زمان روند کاهشی داشته که تبدیل به شهرک و مناطق تجاری شده است و در برخی دیگر از نقاط شمالی، مناطقی که از پوشش گیاهی ضعیفی برخوردار بودند در طی این سال ها تبدیل به مزارع و زمین های کشاورزی شده اند. پوشش گیاهی در برخی مناطق کوهستانی به علت فاصله از مناطق مرطوب و با کاهش بارندگی روند کاهشی داشته است. درعین حال بر اساس تحلیل سری زمانی در این بازه زمانی 36 ساله روند کاهش پوشش گیاهی برای دو سال نسبت به سایر سال ها از شدت بیشتری برخوردار بوده، به گونه ای که نمودارهای آنومالی آن دارای افت زیاد و کاهش چشم گیر پوشش گیاهی نسبت به وضعیت نرمال هستند. نتایج تحقیق نشان داد که معیار آنومالی به خوبی قادر است تغییرات سالانه بین پوشش گیاهی و همچنین خشکسالی های احتمالی رخ داده را به نمایش بگذارد. همچنین برای بهره گیری بهتر از این معیار، به کارگیری معیار آنومالی نسبت به میانگین کلی با تمایز بالایی موفق به کشف ناهنجاری پوشش گیاهی در این منطقه شد و درک بهتری از سیر روند تغییرات ارایه داد.

  کلیدواژگان: شاخص EVI، آنومالی، تصویر ماهواره ای، پایش، سری زمانی
 • امیرمحمد صالح آبادی، سید هادی قدوسی فر*، علی محمدپور صفحات 81-98

  برنامه ریزان منظر به دنبال ایجاد ارتباط مناسب میان توزیع مکانی خدمات پارک های شهری با ساکنین شهر ها هستند. توازن توزیع فضایی فضا های سبز شهری یکی از جدید ترین موضوعات مورد مطالعه در حوزه برنامه ریزی منظر در سطح جوامع علمی جهان است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که برای انجام تحلیل های متناسب با توازن فضایی از تکنیک هایی همچون تحلیل شبکه و منطق فازی در GIS استفاده می شود. روش های تحلیلی مذکور از دیدگاه فنی به بانک اطلاعاتی گسترده نیاز دارند که باعث صرف هزینه های بسیار خواهد شد. هدف این پژوهش، ارایه مدلی برای اندازه گیری نابرابری فضایی، بدون استفاده از داده های تحلیل شبکه است که نشان دهنده عدم دسترسی به خدمات پارک های شهری باشد. از این رو مقاله حاضر با تعیین حوزه عرضه و تقاضا برای هر پارک به کمک ضریب فاصله هندسی و ضریب توزیع فضایی، جنبه ای نوآورانه را برای محاسبه آن پیشنهاد می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد شاخص حوزه عرضه و تقاضای اولیه نسبت به شاخص حوزه عرضه و تقاضای جدید دقت کمتری دارد و شاخص D نتایج را مورد ارزیابی قرار می دهد. انتظار می رود یافته های پژوهش، به برنامه ریزان منظر شهری کمک کند تا به طور کلی محدوده خارج از دسترس پارک ها را درک کرده و اولویت برای ارایه خدمات متوازن پارک ها به مخاطب را تعیین کنند. نتایج به دست آمده به کمک تحلیل GIS نشان می دهد پارک هایی که شاخص D آ ن ها حد واسط 0.08 تا 0.03 است، نسبت میان ضرایب آن ها در محدوده هشدار قرار دارند و پارک هایی با شاخص D بین 0.7 تا 0.34 در محدوده بحرانی هستند. منطقه یک تهران به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای عرضه و تقاضای ساکنان نیست و در بخش هایی از منطقه، این کمبود کاملا احساس می شود. همچنین نشان می دهد پارک هایی با مساحت کم و فاصله کم از یکدیگر، وضعیت عرضه و تقاضای  نامطلوب تری دارند، زیرا فاصله کم پارک های کوچک از یکدیگر، از قدرت آن ها در جذب افراد از فواصل طولانی تر می کاهد.

  کلیدواژگان: دسترسی فضایی، سنجش نابرابری فضایی، خدمات پارک شهری، منطقه 1 تهران
 • ابراهیم عمو*، احمد پوراحمد، سیدعباس رجایی صفحات 99-115

  با بررسی جنگ های اخیر در قرن بیستم و بیست ویکم مشخص می شود که با پیشرفت های تسلیحات و تجهیزات نظامی مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم طرف های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جای نیروهای نظامی درگیر در جبهه های اصلی نبرد، در بین مردم ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی زیاد ثبت شده است. در نگاه سیاست گذاران و صاحب نظران، ایمنی و امنیت شهری یکی از اساسی ترین پیش فرض های جامعه جهانی برای برنامه ریزی انسان محور است. امنیت از جمله عوامل بنیادین و اساسی است که فقدان آن باعث ایجاد بحران در جوامع می شود. لذا رعایت اصول پدافند غیرعامل در نواحی مسکونی برای کاهش اثرات تهاجم ها بسیار ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی پهنه های آسیب پذیر مناطق مسکونی شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل است. عوامل آسیب پذیر مناطق مسکونی با استفاده از نظر کارشناسی در شش معیار و 17 زیرمعیار دسته بندی شده اند. سپس با استفاده از تکنیک Dematel با اخذ نظرات خبرگان روابط درونی بین معیارها و زیرمعیارها تعیین شده اند. در مرحله بعدی هریک از معیارها و زیرمعیارها با روش ANP وزن دهی شده و وزن نهایی هر معیار و زیرمعیار محاسبه شده است. در نهایت با ایجاد لایه اطلاعات مکانی هر زیرمعیار در محیط GIS و اعمال ضرایب آن ها نقشه آسیب پذیری هر معیار به دست آمده و با تلفیق نقشه ها آسیب پذیری نهایی مناطق مسکونی تهیه شده است. تحلیل نقشه نهایی نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر و نیز مناطق حاشیه نشین که در شمال شهر واقع شده اند، از آسیب پذیری بالایی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مناطق مسکونی، آسیب پذیری، تبریز
 • حشمت کرمی، هادی عبدالعظیمی* صفحات 117-136

  لاب هورالعظیم اکوسیستم آبی مهمی در استان خوزستان است که از بین رفتن آن، منجر به تغییر وضعیت اقلیمی و اقتصادی-اجتماعی منطقه خواهد شد. این پژوهش به بررسی سری زمانی بدنه های آبی، پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، بارش، تبخیر و تعرق و سطح آب زیرزمینی تالاب هورالعظیم در دوره سال های 2000 تا 2022 می پردازد. پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی روند تغییرات پارامترهای مختلف، از آزمون من-کندال و همبستگی اسپیرمن بهره گرفته است. پردازش سری زمانی در سامانه ی متن باز گوگل ارث انجین انجام شد. در سری زمانی تراز آب زیرزمینی و پوشش گیاهی، روند معنی داری مشاهده نشد اما باتوجه به مقدار منفی آماره من-کندال تراز آب زیرزمینی و مقدار مثبت پوشش گیاهی، یکی از علل روند کاهشی غیر معنی دار سطح آب زیرزمینی می تواند افزایش اراضی کشاورزی و بهره گیری از آب های زیرزمینی باشد. نتایج آزمون من-کندال برای پارامتر تبخیر و تعرق، دمای سطح زمین و بارش در تالاب هورالعظیم نیز روند معنی داری را نشان نداد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بدنه های آبی علیرغم فرضیه ی پژوهش، از روند افزایشی برخوردارند. به نظر می رسد این موضوع نتیجه ی سیل های چند سال اخیر و دخالت های انسانی باشد. به منظور بررسی این واقعیت که تغییرات بدنه ها چقدر متاثر از تغییر اقلیم مثل سیلاب و سدسازی بوده است از داده های کاوشگر جهانی آب های سطحی(GSWE) بهره گرفته شد. نتایج بررسی این مجموعه داده نشان داد که وجود آب از نظر مکانی- زمانی، کاهشی و به شدت بحرانی است. همچنین افزایش آب فصلی بر اثر شدت بارندگی و رخداد سیل و عوامل دخالت انسانی مانند سد کرخه در بالادست تالاب هورالعظیم تایید شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که تغییرات اقلیمی مانند تغییر الگوی بارش و فعالیت های انسانی می توانند به عواملی تبدیل شوند که بر سطح بدنه آبی تالاب هورالعظیم تاثیرگذار باشند. نتایج این پژوهش می تواند در مدیریت تالاب هورالعظیم و تالاب های با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گریس، شاخص آب، تحلیل روند، آزمون من-کندال، سیلاب
 • محسن سقایی*، بهروز قرنی آرانی، محمدرضا پارسا صفحات 137-158

  مدیریت پسماند به کلیه برنامه ریزی ها و فعالیت هایی گفته می شود که در حوزه پسماند و به منظور کاهش، جابه جایی، تبدیل، بی خطرسازی یا امحا پسماند صورت می گیرد. سیستم مدیریت زباله از بخش های مختلفی تشکیل می شود. این سیستم را می توان به زنجیری تشبیه کرد که در صورت فقدان یک حلقه از آن، زنجیر ازهم گسیخته می شود. بنابراین عملکرد هر یک از بخش های مدیریت پسماند بر سایر قسمت ها تاثیرگذار خواهد بود. سایت دفن پسماند اهواز در نزدیکی روستای «صفیره» در بخش غیزانیه این شهرستان، از سال 1391 با تعطیل شدن مدفن قدیمی پسماند در منطقه «برومی» راه اندازی شده است. روزانه یک هزار تن زباله شهر به سایت پسماند اهواز منتقل می شود. طبق آخرین آمار اعلام شده میزان جمع آوری زباله در 24 ساعت نزدیک 800 تن است که با وجود زباله گردها و جمع آوری زباله های خشک توسط آن ها این میزان کمتر شده است. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این راستا ابتدا با استفاده از نرم افزار GIS به بررسی وضعیت دفن پسماند در شهر اهواز پرداخته شده است. سپس توزیع جغرافیایی مکان های مناسب در دفن پسماند در این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام کارهای تحلیلی، نقشه هایی که به صورت پلی گون هستند تبدیل به رستر و نقشه هایی که به صورت عوارض نقطه ای و خطی بوده اند با استفاده از فاصله اقلیدسی میزان اهمیت آن ها نسبت به مکان دفن پسماند مشخص شده است. در نهایت با استفاده از روش FAHP نقشه پایانی شامل بررسی موقعیت کنونی محل دفن پسماند شهر اهواز و مکان های پیشنهادی به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق مشخص نمود از لحاظ مکانی و محیطی سایت دفن پسماند صفیره در وضعیتی مناسبی قرار دارد و مشکلات شهر اهواز در رابطه با دفن پسماند مربوط به مدیریت صحیح آن است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، دفن پسماند، روستای صفیره، شهر اهواز
 • اسماعیل نجفی*، محمد شالی صفحات 159-174

  هدف از برنامه ریزی فضایی، تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی، برای ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی و مدیریت خردمندانه فضاست. یکی از گام های اولیه و اساسی در این فرایند مطالعات محیط طبیعی به منظور شناخت محیط و انطباق برنامه ها با مکانیزم های طبیعت و ارایه یک چارچوب در مورد چگونگی ارتباط انسان با محیط طبیعی است، تا تقابل عمکردهای بشری با کنش های محیطی به حداقل خود برسد و از امکانات و پتانسیل های محیط در جهت رفع نیازهای جامعه و دستیابی به توسعه پایدار استفاده بهینه و مطلوب شود. مفهوم برنامه ریزی محیطی به یک نیاز کاربردی در دستیابی به محیط ساخته شده پایدار تبدیل شده است. برنامه ریزی محیطی ابزاری موثر است که هدف آن شکل دهی توسعه شهری و منطقه ای هماهنگ با ارزش های اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به ضرورت مطالعات محیط طبیعی در برنامه ریزی فضایی و نحوه انجام آن در طرح های کالبدی منطقه ای و آمایش استانی به صورت مقایسه ای پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود همپوشانی و تشابهات زیاد در محتوا و مباحث مورد مطالعه طرح های مذکور و تفاوت در اهداف، فرایند مطالعات و نحوه تلفیق آن ها است. ضرورت دارد که طرح های کالبدی و آمایش سرزمین با یکدیگر تلفیق و ارزیابی راهبردی زیست محیطی در فرایند برنامه ریزی فضایی ادغام شود. همچنین در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به ویژه در برنامه های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ قانونی بر انجام مطالعات ارزیابی قبل از اجرا، صرفا تاکید شده است، ولی این رویکرد کافی نبوده و به منظور تحقق توسعه پایدار، ضروری است فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح ها، قانون خاص، مستقل و جامعی در کشور داشته باشد. به عبارت دیگر، در حال حاضر قانون مستقلی مختص به فرایند ارزیابی زیست محیطی در کشور وجود ندارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، برنامه آمایش استان، طرح کالبدی منطقه ای، مطالعات محیطی
 • آرام خضرلو*، رضا کریمی صفحات 175-188

  امروزه با کشیده شدن جنگ ها به داخل شهرها، نیل به ایجاد امنیت پایدار در شهرها از طریق ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری ها با رویکرد پدافند غیرعامل ضرورت دارد. پدافند غیرعامل به عنوان یکی از موثرترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات شناخته شده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد استخراج تهدیدات انسان ساخت و ارزیابی آسیب های موجود در شهر جدید اندیشه است. در این مسیر از روش های اسنادی و پرسش نامه به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل آسیب پذیری از 10 شاخص مانند حساسیت دارایی ها، فاصله از مراکز مهم و حساس، دسترسی به مراکز آتش نشانی، عرض خیابان، درجه محصوریت، تراکم جمعیتی و غیره با استفاده از مدل فازی IHWP (تحلیل سلسله مراتبی معکوس) در نرم افزار GIS و به منظور استخراج تهدید انسان ساخت نمونه مورد مطالعه نیز از روش AHP-FEMA (تحلیل سلسله مراتبی- روش آژانس مدیریت شرایط اضطرار) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش ارزیابی تهدیدات، تهدیدهای سخت شامل حملات هوایی و موشکی و تهدیدهای نرم یعنی تظاهرات و آشوب حایز بیشترین احتمال وقوع تهدید و تهدیدهای زیستی حایز کمترین امتیاز شده اند. تهدید مبنای تحقیق حاضر حملات هوایی با تاکید بر خسارات کالبدی و فیزیکی است. در بخش ارزیابی آسیب پذیری نیز 23.06 درصد قطعه ها آسیب پذیری خیلی کم، 26.78 درصد آسیب پذیری کم، 7 درصد آسیب پذیری متوسط، 21.40 درصد آسیب پذیری زیاد و 12.01 درصد قطعات آسیب پذیری خیلی بالایی را به خود اختصاص داده اند. بدیهی است قطعه هایی که در شمال و مرکز شهر قرار دارند مانند معادن شن و ماسه در شمال شرقی، پمپ بنزین پترواپال در بلوار امام خمینی در مرکز شهر، پست برق 63 Kv در خیابان استاد فروزان فر، اداره مخابرات فاز 2 و 3 و 4 و 5 و بیمارستان تامین اجتماعی در مرکز شهر از آسیب پذیری بالا برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: ارزیابی تهدیدات، ارزیابی آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، شهر جدید اندیشه
|
 • Lida Koshki, Behzad Voosoghi, Seyyed Reza Ghaffari-Razin * Pages 5-25
  Introduction

  Earthquake every year in the world, especially in a seismic country like Iran, causes huge human and financial losses. Earthquake prediction has become one of the great challenges of scientists in recent decades. One of the new methods is the evaluation of anomalies in the ionospheric parameters before the earthquake. The parameter investigated in this method is the total electron content (TEC). The study areas in this paper are the Ahar-Varzaghan earthquake with a magnitude of 6.5 and 6.3, the Sarpol Zahab earthquake with a magnitude of 6.3. In the Ahar-Varzaghan earthquake, the observations of 6 GPS stations and in the Sarpol Zahab earthquake, the observations of 5 GPS stations of the IGS network were used to calculate the ionosphere TEC. Short time Fourier transform (STFT) along with statistical parameters of mean and standard deviation have been used to detect of ionosphere time series anomalies. Also, geomagnetic and weather indicators KP, Dst, F10.7, Vsw (plasma velocity), Ey (magnetic field) and IMFBz (interplanetary magnetic field) have been investigated and analyzed to know the conditions of the days before the earthquake.

  Materials & Methods

  In recent years, the spectral analysis of ionospheric anomalies using the STFT method and its application in earthquake forecasting has become popular. The research results show that spectral methods can be a useful and reliable tool in further analysis, and the STFT method can be evaluated as a successful method for detecting ionosphere anomalies, which is also compatible with classical methods. Also, STFT is a powerful tool for processing a time series without the need for average and median values, so it can be used for other studies such as navigation, geophysics, geology and climatology. STFT is used as a modified version of the classical Fourier transform to obtain the frequency information of a signal in the time domain. This method provides the analysis of a small part of the signal at a certain time through windowing the signal. In STFT, the signal with a constant time-frequency resolution and with the same window length in all frequencies is divided into smaller parts, Fourier transform is applied on it and finally the output will be presented in two time-frequency dimensions. As a result, it is possible to obtain information about when and with what frequency each signal occurred.

  Results & Discussion

  In the Sarpol Zahab earthquake and in both classic and STFT methods, anomalies were observed on 309, 314 and 323 DOY, before the earthquake. The amount of these anomalies in the ionosphere time series was in the 0.058 to 5.44 TECU. The parameters related to solar and geomagnetic activities were also investigated in the days before and after the earthquake. Considering that the solar and geomagnetic activities (as an important factor in creating anomalies in the ionosphere time series) were calm in the days before the earthquake, these detected anomalies can be attributed to the earthquake. However, in the Ahar-Varzaghan earthquake and using both methods, in 5 to 15 days before the earthquake, anomalies of about 0.13 to 1.4 TECU were observed. In the days before the Ahar-Varzaghan earthquake, there were almost undisturbed conditions on most days, and therefore it cannot be said with certainty that the observed anomalies are completely related to the earthquake. The results of this paper showed that the STFT method is a powerful tool for spectral analysis without the need for values such as average or median. This feature of STFT is its strength compared to classical methods; because independence from these values minimizes the sources of error related to them (abnormalities, sudden variations in the ionosphere such as annual, semi-annual and seasonal variations). It is important to mention that the STFT method is more accurate in calm solar and geomagnetic conditions and provides high accuracy results.

  Conclusion

  The results show that for the Ahar-Varzaghan earthquake, there are anomalies on the 11, 12, 13 and 5 days before the earthquake. But for the Sarpol Zahab earthquake, anomalies can be seen 6, 7, 13 and 21 days before the earthquake. The analyzes of this paper show that if all the geomagnetic and weather parameters before the earthquake are investigated, the existing anomalies can be directly observed by analyzing the time series of the ionosphere with the STFT method. It is important that on days when geomagnetic conditions and calm weather are not prevailing, the occurrence of earthquake cannot be considered as the cause of anomalies detected in the ionosphere time series.

  Keywords: Ionosphere, TEC, STFT, Earthquake precursor, GPS
 • Mahsa Jahanbakhsh *, Ali Esmaeily Pages 27-43
  Introduction

   In recent years, we have seen the importance and high demand of lithium (Li) due to its many applications, for example in the production of rechargeable lithium batteries, which are mainly related to the global markets of electric vehicle manufacturing to achieve a healthy environment and more suitable transportation. Due to this high demand, the identification of new lithium reserves is very important and the investigation of its identification and zoning methods has been the focus of many researchers, and the use of remote sensing data and image processing techniques in the detection of lithium due to cost reduction of earth exploration has increased, greatly.In this research, using modern methods, a general and intelligent approach was presented, so that with the least time and cost, after selecting the bands of the desired satellite images and zoning the area of Degh Ptergan, in Zirkoh city, South Khorasan province, as a possible area for the existence of lithium reserves, modeling was done by the supervised machine learning method, and the relative importance of the variables was determined using the trained model.Also, the relative importance of the variables was determined by the trained model, and the ability of each of the remote sensing techniques to achieve this goal has been challenged.

  Materials &  Methods

   Here, 13 bands of Sentinel-2 images and the region of 12 known lithium mines around the world were used as lithium presence areas, so that, by going through steps, suitable data for modeling were produced. In this way, by using the boundaries of these mines, samples were produced that can be used as input for modeling algorithms. The maximum entropy algorithm was used to model the distribution of lithium samples. Since the correlation between the input variables reduces the performance of the model and makes it difficult to interpret the results of the modeling, first, the correlation between the input variables was calculated and those with a high correlation were discarded. So that, 16 variables were used as input in the maximum entropy algorithm and finally a suitable model was obtained with the AUC (Area Under the Curve) criterion of 0.706 and by it, the study area of Degh Patregan, located in the province South Khorasan, Iran was zoned and two possible areas containing lithium resources were identified.To determine the relative importance and contribution of the input variables in the prediction map of lithium minerals, the Jacknife method was implemented. According to this method, the variables B10, B06/B08, B06/B07 and B01/B10 have a high relative importance, which shows that they have more information than the other variables. Then classic remote sensing techniques including color composition, band ratio, principal component analysis and SAM was done to zone the study area, too. The results of maximum entropy modeling were compared with these techniques and the high ability of the maximum entropy algorithm was determined.

  Results & Discussion

   According to the results and prediction maps related to the classical methods, it showed that although some of these methods approximately identified the areas specified by the maximum entropy algorithm, but they had problems that is emphasized on the development of more suitable remote sensing algorithms to describe the changes associated with lithium minerals. The maximum entropy algorithm with its unique options is a powerful tool for extracting the features of satellite images and expresses their hidden information more clearly. The accuracy of this method was compared with classical techniques and it was able to provide a more appropriate classification with a low noise and with a Kappa coefficient of 0.8775 and an overall accuracy of 0.9435, and identified two areas with the possibility of the presence of lithium minerals in the study area.

  Conclusion & Suggestions:

  In the present research, the study area of Degh Patergan, located in South Khorasan province, Iran, was zoned, whereby two possible areas containing lithium resources were identified and the ability of classical remote sensing methods and maximum entropy algorithm was challenged. The method discussed in the research may be used as a cost-effective and technological solution with priority over field mapping for mineral exploration in remote border areas with difficult access, also an automatic approach with the maximum entropy algorithm was presented for the exploration of different mineral resources, which can be used for other exploration as well. Therefore, it is suggested to be used in different areas and to explore different sources.

  Keywords: Lithium, Maximum Entropy, Remote Sensing, SAM, Sentinel-2
 • Hossein Etemadfard *, Hamed Kharaghani, Mahdi Najjarian, Rouzbeh Shad Pages 45-60
  Introduction

  The increasing demand for sustainable food consumption as well as the change in the consumption pattern has led to efforts to improve the food distribution process. This is to speed up service delivery and prevent the spoilage of perishable materials. Among the most significant topics in the food supply chain is perishability, a phenomenon that occurs in certain categories of products such as fruits, vegetables, and dairy products. Perishability refers to the property in which a product loses its commercial value and usability after a certain period. However, meeting the general needs of citizens, especially the supply of food, is one of the most significant axes of urban service activities on the city's economic platform. In addition, the provision of comfort and well-being for residents depends on the proper establishment, optimal distribution, and sufficient variety of products offered in shopping centers. Day markets as well as fruit and vegetable fields provide fast and appropriate daily needs for residents. In addition, choosing fast and reliable routes for food distribution in the city is one of the other significant and influential factors in providing quality services. It should also be noted that in vehicle routing problems (VRP) related to food products, routes for vehicles must be created that match the schedules of some stores to deliver products.

  Materials and Methods

  To optimize the fruit and vegetable distribution routes between the fruit and vegetable fields and Shahre-ma stores in Mashhad, this research will use genetic algorithms and particle swarm algorithms. This research will have the aim of optimizing distribution time, which was not addressed in previous research. This research presents its innovation by considering a three-hour time limit in the problem-solving algorithm. Genetic Algorithm (GA) is a learning method based on biological evolution and influenced by the hypothesized mechanism of natural selection in which the fittest individuals in a generation survive longer and produce a new generation. And in this article, it is implemented in such a way that the algorithm itself determines the most appropriate number of vehicles. The number of vehicles should be such that distribution among all stores is done in less than three hours and five minutes in each store. There should be a stop. And if distribution among all stores is not done in less than 3 hours, a new vehicle will be added to the number of vehicles. Also, particle swarm optimization (PSO) is a technique inspired by the behavior of birds when searching for food. In this research, the data collected include the location of Shahre-ma stores and the fruit and vegetable square in Mashhad city. These data were prepared from the information of Mashhad municipality. Also, to implement these algorithms, MATLAB software has been used. Network analysis has been done to determine the distance between Bar Square and Shahre-ma stores in ArcGIS software using network analysis.

  Results and discussion

  This research proposes several hypotheses, including that the maximum optimal time is 3 hours and products should be distributed by 7 am in all places. Also, city traffic is uniform from 4 to 7 in the morning and the same product package is distributed in all stores. Comparing the results of two genetic algorithms and particle swarm shows that the genetic algorithm has a higher efficiency in optimizing the distribution path of fruits and vegetables. Because the time of the four routes derived from the genetic algorithm is approximately 92 minutes, 84 minutes, 80 minutes, and 82 minutes respectively. The total length of all routes is 127 km and 779 meters and the total time of all routes is 338 minutes. And the time of the four routes obtained from the particle swarm algorithm is approximately 102 minutes, 103 minutes, 89 minutes, and 91 minutes respectively. The total length of all routes is 175 km and 390 meters and the total time of all routes is 385 minutes. And in total, the times obtained for four vehicles in the genetic algorithm were 47 minutes less than the particle swarm algorithm. In addition, the total length of the paths in the genetic algorithm was 47 km and 611 meters less than the particle swarm algorithm.

  Conclusion:

  The genetic algorithm was able to achieve the optimal solution by evaluating the objective function 12,000 times. This is 2,900,000 in the particle swarm algorithm. Accordingly, the time required to reach the optimal solution differs significantly between the two algorithms.

  Keywords: Path Optimization, genetic algorithm, Particle Swarm Algorithm, Geospatial Information System (GIS)
 • Maryam Kouhani, Abbas Kiani *, Yasser Ebrahimian Ghajari Pages 61-79
  Introduction

  Vegetation has always been affected by various environmental and human factors that have directly or indirectly affected the conditions and performance of the environment over time. Consequently, monitoring and investigating the vegetation cover in the northern regions of Iran is also highly considered important. Research suggests that the destruction and change of vegetation cover and forests are among the most important factors influencing natural hazards such as floods, erosion, and earthquakes. In addition to processing and presenting well-known spatial data, remote sensing can also be used to improve human understanding of annual changes in vegetation cover, from a local to a global scale. In this regard, the anomaly evaluation criterion with high differentiation can separate and display anomalous areas in order to recognize the change process and reveal the areas with anomalies over time. Thus, medium-resolution images, vegetation indices, and anomaly criteria can be used to evaluate long-term vegetation changes. Therefore, a positive step in reducing the environmental effects of a region can be made by locating the urban areas that have experienced changes over time and making decisions related to future planning.

  Material and methods

  This study utilized a time series of Landsat 5, 7, and 8 images downloaded from the Google Earth engine. To get the best representation of the vegetation in this study, spring and summer were chosen because vegetation at this time is at its greenest. The main focus of this study was on the evaluation of vegetation changes over time quantitatively and qualitatively, using remote sensing data from Google Earth Engine to prepare a map of vegetation changes over time. The general process of implementing this research can be summarized in 7 phases. The first phase involves taking Landsat images and preparing statistical meteorological data. In the second phase, the time series images were collected according to the specific period and in the third phase, the obtained images were corrected and pre-processed. As a next step, the EVI index is extracted from all Landsat images, and then to determine the anomaly of changes, a series of statistical analyses, including the mean and standard deviation, are applied. The next step involves generating the map of anomalous time series changes and extracting the map of vegetation changes to improve understanding. The end of the process also includes evaluating the results obtained from this research.

  Results and Discussion

  Since vegetation and drought changes are non-uniform depending on location and distance from the sea and humid areas, and vegetation is destroyed to build villas, residential areas, commercial areas, and towns, several study areas were divided into smaller pieces. Then each area was analyzed and evaluated separately for its changes. It has been observed in the first and third study areas that vegetation has generally been on the rise in the past 36 years, although sometimes there have been anomalies and fluctuations in EVI value. It was significant to see the reduced vegetation in 2008 in both regions. For example, 262.5 mm of precipitation in the first region fell this year, indicating a rain shortage. The results obtained from the second region, considered one of the coastal regions, indicate that the anomaly graph in the region during the period had a downward slope in the direction of decreasing vegetation, and EVI values reached 0.14 in 2005 and 0.09 in 2013. The 4th and 5th regions have shown a lot of fluctuations in anomalous changes and EVI values, although the trend has generally been downward. Results obtained in the 4th region show that vegetation cover peaked in 2004 and 2011. Rainfall in the 5th region, a highland region, in 2008 was deficient, with 259.8 mm reported by the meteorological station. The anomaly value in this year was -1.96. According to the Department of Meteorology in Mazandaran province, most droughts that have affected the underground water in the province have taken place in coastal and plain areas in the province's east and center, and in western cities, they have mostly affected mountainous areas.

  Conclusion

  Thirty-six years of EVI time series images obtained from Landsat images were utilized in this study to investigate the changes and identify anomalies. In order to conduct a more detailed investigation, the study area was divided into several different regions, and each region was evaluated separately. The results obtained with existing meteorological statistical data were analyzed because vegetation can be affected by climatic and environmental conditions such as weather conditions. According to the results from study area )4(, vegetation cover has consistently decreased over the last three decades due to various factors like tree cutting, landslides, or land use changes. As shown in the map showing the obtained changes, there appears to be an increase in the value of the vegetation index in some northern areas of Chalus city until around 2002, indicating an improvement in greenness. While In some areas close to the Caspian Sea and the coastline, because of the construction of villas and commercial areas, there has been a loss of vegetation, such as in area (2) based on the changed map, a major part of the vegetation in that area has been destroyed because of the establishment of a settlement and construction of a road. As a result of comparing the evaluation of two anomaly approaches, it has also been concluded that both modes show almost the same trend of changes, but the graphs in "Anomaly compared to the overall average" mode compared to "Anomaly compared to the average of each set" display the change process better.

  Keywords: EVI index, Anomaly, Landsat, Detection, Time Series
 • AmirMohammad Salehabadi, Seyed Hadi Ghoddusifar *, Ali Mohammadpour Pages 81-98
  Introduction

  One of the most important consequences of the rapid growth of urbanization and the physical development of Iranian cities in recent decades has been the disintegration of the distribution system of urban service centers. Urban parks and green spaces played a special role in creating this social inequality for citizens' access to city services. Park green spaces (PGS) are considered essential public infrastructure due to the benefits they have for urban residents. Such benefits include recreation, viewing natural landscapes, protecting the urban environment, preventing disasters, and improving the quality of life. According to the worrying consequences of the urban landscape planners regarding the imbalance in the spatial distribution of urban green spaces, it seems that the ideas and theories attributed to urban greening and universal access to desirability Green cities have the potential to act as a decisive force in the main agenda. Similar to the ideal of "public goods" and the diffuse benefits of access, green goals can serve as a means to de-emphasize asymmetric power relations and conflicts over competing resources, which risk re-creating unjust outcomes. In this article, the ASD index (Equation1) of Lee and Hong (2013) is used to measure the level of shortage or excess supply of urban park services. One of the innovative aspects of this research is the use of the distributive justice index to measure ASD, which is introduced as new ASD. With the help of this index, it is possible to find out how effective each park is based on the index received through the calculations made in the supply and demand model. In other words, this article measures the quality of locating parks in the supply and demand model with the effect of their spatial distribution justice. This causes that in addition to the longitudinal distance between parks and residential blocks, the factors affecting their public services will also be involved in the calculations to bring the findings closer to the current situation. Many studies have been conducted on the topic under discussion.

  Materials & Methods

  This study is an information modeling research. For that purpose, it's practical and developmental research to measure the degree of the supply shortage or demand excess for urban park facilities. In other words, the present study uses situational weight index and distributive justice for ASD. This research is mixed regarding data collection methods, relies on library methods to review resources, selects 50 points for field observations to collect location information, and extracts the required parameters to create a database based on reference land information. This research will be dependent on the modeling analysis method and using GIS analysis functions. The analysis of input data, including qualitative and quantitative information, is performed using standard coding and weighting methods. ASDi, which is the quantitative difference between supply and demand in park services per unit area ('area' hereafter), is defined as follows .This research was used by combining the positional weight index and distribution justice for ASD to explain the new ASD index(Equation2).
  Equation. 

  Results and discussion

   To measure the spatial justice of an urban park, mathematical communications and formulas will be used in this study, which the authors optimize to suit the specific conditions of the parks. Indicators are:› Determining the share of each park in the population under the sphere of influence,   Measuring the efficiency of parks,  The distance of residential blocks from parks, The population of residential blocks in the sphere of influence of parks.

  Conclusion

  The findings of this study show that parks that have high park efficiency, the final branches of spatial justice of parks are also high, with the difference in areas where Metropolitan and Regional parks are adjacent to neighborhood parks. The final index of spatial justice improves and expands the parks relative to their efficiency.Based on the empirical analysis, the spatial disparities can be even greater when service availability and population demand are high. City planners should decide to build new parks by considering areas where demand is higher than the supply, not just based on whether there are many parks nearby because residents in the densely populated areas may suffer from a lack of services even though many parks are located nearby.The “new ASD” method has advantages for studying the parks of Region 1 of Tehran, which can be summarized as follows:New ASD can be interpreted intuitively because the results are measured in square meters, which should provide more parking spaces or the number of people at risk of park shortages. The per capita green space parameter allows the demand unit to be equated with supply, allowing planners to easily calculate the size of parks that should be more in priority and low supply areas.The results of the analysis can be obtained based on determining the geographical coverage of the park services. Based on the planning information drawn using legal criteria, planners can support their arguments about the location of other parks by recognizing spatial inequality.Although different social groups were not considered in the analysis, like other studies that looked at ethnic subclasses to highlight park service inequality among different ethnic groups, the methodological process of new ASD estimation can be easily extended to apply to different social groups. For example, some landscape planners In Tehran, they may be interested in studying spatial inequality, for example, people with disabilities, different age groups, or men and women separately.

  Keywords: Spatial accessibility, spatial disparity measure, urban park service, Region 1 of Tehran
 • Ebrahim Amou *, Ahmad Pourahmad, Seyyed Abbas Rajaei Pages 99-115
  Introduction

  Civilians and cities have always been affected by war. However, World War II was the first war in which military strategies succeeded in systematically destroying cities and killing civilian populations on a large scale. It was no coincidence that atomic bombs were also dropped on cities. In the eyes of policymakers and experts, urban safety and security is one of the most basic assumptions of the global community for human-centered planning. Humans have always faced threats in their lives and constructions and have experienced all kinds of accidents throughout history. One of the basic ways to prepare for crises is to be aware of the degree of vulnerability of the city, especially residential buildings, in case it occurs. Therefore, knowing the degree of vulnerability of urban buildings caused by threats, it is possible to increase the preparedness against any threat to a great extent by adopting strategies. Identifying the risk of possible damages plays an important role in prevention and preparation to face and deal with the negative effects of urban threats and is very important in terms of controlling human and financial damages.

  Materials & Methods

  In this research, considering the theoretical issues and the examination of global experiences regarding the vulnerability of residential areas against invasion, vulnerability criteria were extracted and completed using the Delphi method. After selecting the criteria and sub-criteria for weight calculation, using the Dematel method, factors that are effective in residential vulnerability have been used. The main goal of the Delphi method is to achieve the most reliable consensus of a group of experts' opinions through a series of focused questionnaires with controlled feedback. By obtaining the consensus of a group of experts through this process, researchers can identify and prioritize issues and develop a framework for their diagnosis. In this research, Delphi panel members were selected as non-probability and combination of targeted or judgmental and chain methods. In this research, Kendall's correlation coefficient was used to determine the level of consensus among panel members. The value of this scale is equal to one when there is complete coordination and zero when there is no complete coordination. Kendall's correlation coefficient for this research was equal to 0.67, which can be trusted as a relatively moderate to high value according to the order of its factors. Building a network analysis process model requires knowing the relationships and interactions between the criteria and sub-criteria of the problem in order to create the most realistic state of the network, which was extracted in the previous stage through Dematel and with the opinions of experts. ANP includes determining the final weights using the method of extracting weight vectors and forming hypermatrix.

   Results & Discussion:

  The way of distribution of buildings in terms of floors and especially high-rises has created a special spatial system that has overcome all other urban elements and has turned the city into a compact structure. In terms of the quality of the houses, it can be said that due to the presence of dilapidated structures in the central part of the city as well as informal settlements in the peripheral areas, these houses are not of good quality and are highly vulnerable.From the point of view of passive defense, the passageways and the ability of the network to access the space and the conditions of sheltering are of special importance. Examining the map of vulnerability caused by the access network and access to open spaces in the residential areas of Tabriz shows that the central areas have narrow roads and high density and have high vulnerability. In discussing the vulnerability of residential areas in this research, population density and building density have been considered. By increasing population density in vulnerable areas with specific dimensions, the number of vulnerable population increases. According to the vulnerability map caused by the density of residential areas in Tabriz city, the population distribution is not the same throughout the city and dense population tissues are often located in the central areas and in the range of peripheral tissues (northern parts of the city) and are of high vulnerability. Has Distance and proximity to danger centers is very important in terms of passive defense. The location of these risk centers in the vicinity of human settlements makes it necessary to respect the privacy of these centers. The map of the privacy of dangerous centers in Tabriz shows that the residential areas of Tabriz are not in a good condition in terms of respecting the privacy of high-risk centers and will be highly vulnerable in the event of an attack.   The access map of residential areas to relief centers in Tabriz city shows that the distribution of these centers is not balanced in all parts of the city and is mostly concentrated in the central parts of the city, which causes many problems with the influx of people in the event of a crisis. will face these centers. After the occurrence of crises, especially air raids that destroy people's shelters, the temporary accommodation of people is very important. One of the temporary accommodation centers that are considered are educational centers. Also, nowadays spaces are considered as multi-purpose parks and sheds that are used in normal conditions and are considered as temporary accommodation centers in times of crisis. The map of temporary accommodation centers in the city of Tabriz shows that, firstly, these centers are not evenly distributed in all parts of the city, and secondly, they do not have enough numbers according to the existing population.

  Conclusion

  Maps and research findings show that the residential density criterion with a weight of 0.356 is in the first place among residential vulnerability factors in Tabriz city. The second rank is assigned to the criterion of residential context with a weight of 0.257. Access criteria, access to relief centers, privacy of danger centers and temporary accommodation are in the next ranks respectively.

  Keywords: Passive defense, Residential Areas, Vulnerability, Tabriz
 • Heshmat Karami, Hadi Abdolazimi * Pages 117-136
  Introduction

  Wetlands are considered valuable resources of the environment. Despite the importance of wetlands, they are currently threatened by intensive water harvesting for irrigation, industrial development, deforestation, construction of dam reservoirs, and changing rainfall patterns. Monitoring can determine the changes in the location, extent, and quality of the wetland and therefore plays an important role in the maintenance and protection of the wetland. Ecosystem monitoring with remote sensing methods offers the advantage of difference, frequent and uniform coverage of large areas. The study of effective parameters or up-to-date maps that show spatial and temporal changes in the sub-basin of Horul Azim Wetland is not available. Therefore, considering that currently, this wetland is struggling with various problems to continue its survival, the purpose of this research is to use Google Earth Engine and satellite data to study the process of wetland changes.

  Materials & Methods

  This study was done on the platform of Google Earth Engine open source system. In this study, the data of water area, vegetation cover, precipitation, evaporation, and surface temperature were coded in the Google Earth Engine system in a standard way and their time series was obtained. Also, the NASA GRACE data analysis tool (DAT) was used for time series of groundwater levels. In this research, the Mann-Kendall test and Spearman's correlation were used in order to evaluate the changes in different parameters. In this research, the period from 2000 to 2022 was considered to investigate the trend of the data according to the available time range of the data. Finally, to check the fact that the changes in the zones were affected by floods, the data of the Global Surface Water of Water Occurrence (GSWE) probe was used.

  Results, discussion, and conclusion

   The results of the analysis graph of the water area data trend showed that from 2007 to 2019 the water area trend is increasing, with 2007 being the minimum year and 2019 being the maximum year, and the reason for this was the 90% water withdrawal of the Hor al-Azim wetland in the Iranian part. Also, the reason for the increase in the water area in 2017 is heavy rains that lead to floods and overflowing of the Karkheh dam in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland. In 2017 and 2020, 2021, the water area shows a significant increase, which is due to the change in climatic behavior and the occurrence of floods in these years. Finally, the trend of the blue zone will be downward until July 2022. The results of a careful analysis of the data trend by the Mann-Kendall test showed that the trend of the available time period was observed. Kendall's tau value also confirms the increasing trend. It seems that the increasing trend of the water area in the years 2019 to 2021 in this study using the Google Earth Engine system is the result of the floods of the last few years, that Considering only this parameter and these data leads to errors in the study and investigation of the condition of Hor-al Azim wetland. No significant trend was observed in the time series of vegetation cover, but according to the positive Mann-Kendall vegetation cover statistic, one of the causes of the non-significant decrease in the groundwater level could be the increase of pastures and agricultural lands. Kendall's tau value for the surface temperature also showed a negative value (-0.24). According to this result and the sensitivity of the evaporation parameter to temperature, we can point to the role of this parameter in reducing evaporation in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland. The northwest and southeast regions have the highest temperature up to a part of the central region of the sub-basin. The western part, which includes the border of the Hor al-Azim wetland, has the lowest temperature, and most of the central part has the lowest temperature, one of the causes of which can be the presence of vegetation and the development of agricultural lands. The time series graph of precipitation showed that the parameter of precipitation in the years 2017 to 2020 had an upward trend, which led to recent floods in the studied area. The results of the Mann-Kendall test for the general trend of evaporation and transpiration parameters, ground surface temperature, and precipitation in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland did not show a significant trend. Using the Global Surface Water Explorer (GSWE) data, the occurrence of water, the intensity of water changes, and the seasonal change of water on the wetland were studied for the period of 1984-2021. The study of this dataset confirmed the human interference (creating the Karkheh Dam and draining its lake) and the occurrence and effects of the flood on the sub-basin of the Hor-al Azim wetland. The results of Spearman's correlation test also showed that climate changes such as changes in precipitation patterns and human activities can become factors that affect the surface of the water body of Hor al-Azim Wetland. The results of this research can be used in the management of Hor al-Azim wetland and wetlands with similar conditions.

  Keywords: GRACE, Water index, Trend Analysis, Mann-Kendall test, flood
 • Mohsen Saghaei *, Behruz Gharani Arani, Mohammadreza Parsa Pages 137-158
  Introduction

  Management in general is the art and knowledge of efficient and optimal use of resources to achieve the goal, and waste management or waste management is in fact all the planning and activities in the field of waste and in order to reduce, move, convert, Decontamination or disposal of waste takes place. Waste management system consists of different parts. This system can be compared to a chain that in the absence of a loop, the chain will be broken, so the performance of each waste management will affect other parts. Although the waste problem has been solved in many cities of the country and may have become a source of prosperity for the city,In the metropolis of Ahvaz, due to the lack of a clear strategy and proper investment in recent years, it has not been able to bring prosperity to the city and always a lot of garbage in the people, has caused a huge amount of dissatisfaction of citizens. In Ghizaniyeh section of this city, since 1991, with the closure of the old landfill in the "Broumi" area, it has been set up Non-disposal of garbage in a principled manner and according to the rules in this garbage site, provides the conditions for garbage to burn in this site and the smoke from this fire will burn the residents of Sofireh village and most of the villages of Ghizaniyeh section of Ahvaz city and east of this city. Has encountered a problem. One thousand tons of city waste is transferred to the Ahvaz waste site daily. The per capita waste production in the country is 700 grams per person, this per capita in Ahvaz is more than the national average per person. According to the latest statistics, the amount of garbage collected in 24 hours is close to 800 tons, which has decreased despite the fact that garbage collectors and dry garbage collect by them.

  Material & Methods

  According to the research topic, the research method is descriptive-analytical. In this regard, first, using GIS software, the situation of waste landfill in Ahvaz city has been studied, then the geographical distribution of suitable places for waste landfill in this city has been studied. For analytical work, maps that have been in the form of polygons have been turned into rasters, and maps that have been in the form of point and linear features have been determined using the Euclidean distance to determine their importance in relation to the landfill. In order to determine all the maps, the importance of classification has been applied to them. Finally, using the FAHP method, the weights obtained from this method are multiplied in the obtained layers, and the final map, which includes the current location of the Ahvaz landfill and the proposed locations, is obtained. In the next stage, using the opinions of experts living in Ahvaz, managerial, economic, environmental and social indicators have been studied. In order to analyze the data, statistical and graphical analyzes in GIS and SPSS were used.

  Results & Discussion

  The results of the study showed that in terms of location and environment, the ambassador landfill site is in a good condition and the problems of Ahvaz city in relation to waste disposal are due to its proper management . The studies of this study show that in the spatial survey of Safireh landfill, environmental criteria have been relatively observed. Among the landfills around the city of Ahvaz, from 5 very unsuitable to very suitable conditions, Safireh site is in a good condition, which can be said that the location of this site is suitable in terms of environmental characteristics.

  Conclusion

   According to the studies and using the opinions of experts, it can be stated that the waste problems of Ahvaz city originate from the same source, ie its production and lack of management. Also, the studies of this study showed that the economic criterion has been the most important factor in the view of experts in locating landfills. The results for the study of proper waste management at the source indicate that the component of proper waste management at the source is significant and will have a direct impact by reducing environmental effects, and the component of proper waste management at the source as one of the main factors And is decisive in reducing the environmental impact of Ahvaz. Finally, based on the research findings, suggestions were made to control the pollution of the waste site in the metropolis of Ahvaz and in the study areas.

  Keywords: Location, Waste disposal, Safiea Village, Ahvaz city
 • Esmaeil Najafi *, Mohammad Shali Pages 159-174

  Introduction :

  Environmental degradation and climate change are one of the most important challenges faced by all living organisms on earth today (Rafique et al., 2022). Human activities, urbanization, mining and industrialization accelerate environmental pollution (Etchie et al, 2018, Rahman and Anser, 2020). The effects of climate change or environmental destruction include melting glaciers, increasing air and ocean temperatures, rising sea levels, decreasing agricultural production, extinction of wildlife, unpredictable precipitation and climate change, and destruction of the workforce (Danish et al., 2019). In addition, due to the depletion of forests and natural resources, environmental pollution is increasing rapidly in the world (Appannagari, 2006). The rapid development process on the one hand and environmental limitations on the other hand have caused that today the evaluation of the effects caused by development on the environment should be considered as a part of development activities. The existence of a gap between economic growth and a sustainable environment has made planning a big challenge, so thinking about environmental considerations at high levels of planning can prevent environmental problems and disturbances despite the destructive effects that economic growth indicators have on their own. They put it, reduce it. In the present study, the place of environmental considerations in Iran's spatial planning, such as the provincial planning plan and the regional physical development plan, and the relevant laws and regulations have been analyzed.

  Materials & Methods

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The required data and information were extracted by using library studies and documents from the service description of provincial and regional physical plans, laws and regulations governing the urban and regional development of the country, prepared programs and plans, etc. The method of content analysis was to analyze the position of environmental and environmental studies in the spatial planning and development system of the country. In addition, the objectives, topics to be investigated and the process of environmental studies in regional physical plans and provincial plans have been compared in a comparative manner.

  Results & Discussion

  In this section, the necessity of environmental studies in land development and environmental management, the place of environmental studies in spatial planning, environmental studies in environmental and physical plans, and the process of combining natural environment studies in physical and physical plans have been investigated. The results of the research indicate the existence of many overlaps and similarities in the content and subjects of the study of the mentioned projects and differences in the objectives, the process of studies and the way of their integration.

  Conclusion

  The results of the research indicate that:- The regional physical plans and the provincial training program in natural studies have many overlaps and similarities in terms of content, topics and subjects studied. In regional physical plans, studies of the natural environment are examined in detail and widely. The purpose of environmental studies in physical plans is to eliminate land (with priority for other uses and high cost) and to rank the remaining land according to their suitability for urban, rural and industrial development. In the research projects, the evaluation of the ecological power in the ecological units for the types of main uses, as well as the identification of the environment of the province (strengths and weaknesses, opportunities and threats).The process of unifying studies and merging layers of studies to achieve the goals and final output (suitability of land for the development of residence and activity, etc.) .) are different from each other. In the regional physical plans, the suitability of the land is checked only for the development of residence and activity. While the ecological model for all land uses is presented in the land use program, and in the table of biological units, the characteristics of each of the environmental units are given separately according to the studied parameters. In environmental studies, the investigated criteria and sub-criteria do not have the same weight. In the regional physical plans, during the final integration, each of the criteria and sub-criteria are compared two by two using the AHP model and weighted based on their importance in determining the suitable place for residence and activity. In the provincial planning program, parameters are prioritized based on the type of uses.the type of uses. Although in the country's five-year development plans, especially in the second, third, fourth, fifth and sixth plans of economic, social and cultural development, in terms of law, only emphasis has been placed on conducting evaluation studies before implementation, but this approach was not enough and In order to achieve sustainable development, it is necessary to have a special, independent and comprehensive law for the process of evaluating the environmental effects of projects and plans. In other words, there is currently no independent law specific to the environmental assessment process in the country. Today, environmental impact assessment has found a real place as one of the effective components in environmental planning and policies.The following suggestions are made for reforming the spatial planning and management system with environmental considerations:- The integration of physical plans and land preparation and the definition of strategic environmental assessment in the process of spatial planning in Iran;Paying attention to the strategic environmental assessment in the country's policies, programs and plans before implementation; Conducting applied research on the pathology of the country's environmental assessment process with an emphasis on explaining the status of land use, ecological capacity assessment, strategic environmental assessment, cumulative impact assessment and environmental impact assessment;- the country's environmental assessment law in a specific and independent manner, in order to guarantee enforcement and strengthen deterrence; Paying attention to the environmental supervision and monitoring of the implementation of plans and projects after the issuance of environmental approvals by creating a monitoring system and environmental monitoring or control of plans and projects by increasing the quantity and quality of human resources in the environmental protection departments of the provinces and eliminating traditional monitoring and surveillance systems.

  Keywords: Spatial planning, provincial development plan, regional physical plan, environmental studies
 • Aram Khezerlou *, Reza Karimi Pages 175-188
  Introduction

  Describing and evaluating the threats and vulnerability (weaknesses) of cities is a framework for analyzing and managing risks related to possible attacks against key infrastructures. In fact, the identification of threats in the field of passive defense, i.e. intentional man-made threats and possible damages, plays an important role in prevention and preparation for facing and dealing with the negative effects of man-made threats and natural hazards to urban areas, which by knowing the dimensions of risk and damages It is possible to define and develop the level and type of measures to deal with these damages up to the scale of neighborhoods and urban residents. In this research, vulnerability and threat assessment studies are carried out in the new city of Andisheh with a passive defense approach for reasons such as high population density, especially in the city center, proximity to Tehran, and the existence of a large workforce that is mainly employed in Tehran. The increasing and uneven development due to the saturation of Karaj and Tehran, the favorable climate that attracts the overflowing population of Tehran, the centrality between Tehran, Qazvin and Central provinces, the presence of many military and industrial centers around the city, etc.

  Materials:

  The current research method is descriptive-analytical with a survey perspective (Delphi technique). In terms of nature, considering that the current research is not only about mere description and matters such as recognition and analysis, evaluation and formulation of principles are considered together, therefore it is also included in the category of analytical research. The method of collecting information includes questionnaires, observations and interviews, and the statistical sample of the research consisted of 30 experts and specialists in the field of city, security and safety from organizations and universities related to the subject of the research.  Methods In this research, the methods of assessing the threats and vulnerability of the new city of Andisheh are as follows:Threat Assessment Method In order to evaluate the threats of intentional man-made research, the combination of AHP (Analysis Hierarchy) and FEMA (Emergency Management Agency) techniques have been used to analyze information. After distributing the threat assessment questionnaire and completing it by the community of research experts, the arithmetic mean of the opinions of the community of experts was scored based on the Likert scale, which is common to the FEMA technique. In order for the scores provided in this way to evaluate the identified threats of the research to be effective; AHP method has been used for weighting the threat evaluation indicators.

  Vulnerability Assessment Method

  Vulnerability estimation is surrounded by ambiguities and uncertainties; because calculating the amount of past vulnerability using the Boolean model does not allow the vulnerability criteria to be a continuous spectrum. For this reason, IHWP (inverse hierarchical analysis) fuzzy model has been used. The calculation of the score of the selected layers using the inverse hierarchical analysis method is in the form of the following mathematical relations:

  Discussion

  Threat Assessment of Case Study In the studied sample, hard threats including air and missile attacks and bombings and people-oriented threats, i.e. demonstrations and riots have the highest probability and biological threats have the lowest probability. The possibility of air and missile attacks on infrastructures such as New Andisheh New Development Company, Gas Department, Electricity Department, Phase II Telecommunications Department, Police Headquarters, Andisheh Grand Bazaar, electrical substations and petrol pumps especially in the city center and also There is a possibility of the threat of demonstrations and riots in the area of ​​National Banks, Export, Housing in the central part of the city, Drekhri Street and Andisheh Big Bazaar, ABFA office. The possibility of bomb threat is also high in Andisheh Grand Bazaar, Basij Base, Andisheh Municipality, Telecommunication Department, two 230 KV substations in the southeast of the city.Vulnerability Assessment of Case Study In order to evaluate the vulnerability of the studied area against hard attack such as rocket launchers, ten indicators including property sensitivity, distance from sensitive and important infrastructure, road width, number of floors, population density, building quality, facade materials, access to medical centers and access to fire stations has been selected. 23.06 percent of the city plots are very low vulnerability, 26.78 percent are low vulnerability, 16.75 percent are medium vulnerability, 21.4 percent are high vulnerability and 12.01 percent are very high vulnerability. They have dedicated themselves. It is obvious that the parts located in the north and center of the city, such as sand mines in the northeast, Petropal gasoline pump on Imam Khomeini Boulevard in the center of the city, 63Kv electrical substation on Ostad Forozanfar Street, Phase 2 Telecommunication Department and 3, 4 and 5, and the social security hospital in the city center, which has high building and population densities, the quality of the restored, destructive building, a long distance to medical centers, less road width, more building height, degree of confinement, and more... have been, it had a high vulnerability score.

  Conclusion

  In this research, firstly, the package of sample threats studied in three steps including documentary studies, threat records and experts' opinions were extracted, and then using the AHP-FEMA scoring method, the threat of air-missile attack was selected as the base threat. Then IHWP model was used in GIS software. The results of these studies indicate that nearly 34% of the studied sample has a high and very high level of vulnerability against the threat of air attack. By examining the maps of the spatial distribution of uses and population, the distribution and distribution of relief and structural services, it is observed that the central parts of the city, which have a high population, are more vulnerable. The presence of high importance uses, low population density and high road width, suitable structural quality and high compatibility of uses causes a low score of vulnerability, and at the end, the solutions to reduce vulnerability according to the situation of the sample A case was presented.

  Keywords: Threat Assessment, Vulnerability assessment, Passive defense, New City of Andisheh