فهرست مطالب

آزمایشگاه و تشخیص - پیاپی 62 (زمستان 1402)

فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص
پیاپی 62 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 18
|
 • فریبا نباتچیان *، مهدیس امیری صفحات 24-42

  مولکول های چسبنده سلولی (CAM) زیر مجموعه ای از پروتیین های سطح سلولی هستند. عملکرد آن ها اتصال سلول ها به سلول های دیگر یا ماتریکس خارج سلولی است. از این رو، این پروتیین ها به سلول ها کمک می کنند تا به هم و به محیط اطراف خود بچسبند. آن ها بخش مهمی از عوامل حفظ ساختار بافت هستند. آن ها علاوه بر این که به عنوان مولکول های چسبنده عمل می کنند، نقش مهمی در رشد، مهار تماس و آپوپتوز دارند. بیان نابجای این مولکول ها منجر به بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان می شود. ICAM-1 و VCAM-1 دو نوع مولکول چسبنده سلولی هستند.
  رسپتور ICAM-1 یک مولکول چسبنده سلولی است که به طور ساختاری در غشای لکوسیت ها و سلول های اندوتلیال بیان می شود. همچنین به عنوان پروتیین CD54 نیز شناخته می شود. در انسان، این پروتیین توسط ژن ICAM-1 کد گذاری می شود. ICAM-1 به طور مداوم در غلظت های کم در غشای لکوسیت ها و سلول های اندوتلیال وجود دارد.
  مولکول چسبنده سلول عروقی-1 (VCAM-1) یک مولکول چسبنده سلولی القایی با سایتوکاین است که فقط در غشای سلول های اندوتلیال عروقی بیان می شود. به آن CD106 نیز می گویند. این مولکول چسبنده سلولی پروتیینی است که توسط ژن VCAM1 در انسان کد گذاری شده است. VCAM-1 در هر دو رگ های خونی بزرگ و کوچک پس از تحریک سلول های اندوتلیال توسط سایتوکاین ها بیان می شود.
  تاکنون توانسته اند فرم محلول این مولکول ها (sICAM-1 و sVCAM-1) را در بدن اندازه گیری کنند.
  تحقیقات زیادی نشان داده که انفارکتوس حاد میوکارد و سندروم های کرونری با ICAM-1 و VCAM-1 در ارتباط است. مطالعه اثر تهدید کننده ICAM-1 و VCAM-1 بر عملکرد عروق، علاوه بر کمک به پیشرفت های قابل توجه در ارزیابی خطر بیماری می تواند بیشتر به عنوان درمان مولکولی در استراتژی مدیریت و پیشگیری عمل کند.
  همچنین اگر بتوان اثر این مولکول ها را در متاستاز سرطان ها از بین برد، کمک قابل توجهی به درمان و بهبود این بیماران خواهد بود.
  امید است در آینده با مطالعات و بررسی های بیشتر این مولکول ها، بتوان عملا به بهبود این بیماری ها کمک کرد.

  کلیدواژگان: ICAM-1، VCAM-1، گیرنده ها، انفارکتوس حاد میوکارد
 • محمد قهری * صفحات 43-48

  عفونت های فرصت طلب تقریبا همیشه در شرایطی رخ می دهند که در آن ها دفاع میزبان به خطر افتاده باشد. با پیشرفت دانش پزشکی، تعداد بیماران دچار نقص ایمنی به طور پیوسته در حال افزایش است. علاوه بر این، انواع نقص و نارسایی مربوط به سیستم دفاعی میزبان در حال تغییر است. امروزه، پاتوژن های قارچی مهاجم، مرکزیت را از پاتوژن های فرصت طلب باکتریایی و ویروسی گرفته اند به طوری که بیماران نقص ایمنی بیشتری در حال حاضر به عفونت های قارچی مبتلا می شوند.
  کاندیدا شایع ترین جنس پاتوژن های قارچی است. کاندیدا آلبیکنس از مدت ها قبل به عنوان عامل بیماری مخاطی دهان، مری و واژن در بیماران مبتلا به کمبود سلول T شناخته شده است، همچنین عفونت های ناشی از این قارچ فرصت طلب در بیماران مبتلا به عفونت HIV، کسانی که تحت درمان با کورتیکواستروییدها یا سایر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی قوی قرار می گیرند و بیماران مبتلا به بدخیمی های لنفورتیکولار مشاهده می شود.
  در سال های اخیر، گونه های غیر آلبیکنس کاندیدا به طور فزاینده ای به عنوان پاتوژن های قارچی در بیماران دچار نقص ایمنی شناخته شده اند. در بیماران سرطانی، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا گلابراتا به ویژه مشکل ساز هستند. در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه، میزان عفونت های کاندیدا گلابراتا در حال افزایش است. انواع مختلفی از عوامل خطر برای گونه های مختلف کاندیدا شناسایی شده است.
  بعد از کاندیدا گونه های آسپرژیلوس اصلی ترین پاتوژن های فرصت طلب قارچی می باشند. در مقابل دستگاه گوارش برای حضور کاندیدا، درگاه های اصلی ورود این ارگانیسم های موجود در هوا مجاری بینی، سینوس ها و مجاری تنفسی هستند. در گیرندگان پیوند مغز استخوان و در بیماران مبتلا به لوسمی حاد، میزان مرگ و میر بیش از 75٪ است.
  عفونت های ناشی از پاتوژن های کپکی به غیر از آسپرژیلوس نیز در حال افزایش است. کشت عوامل موکورمایکوز بسیار دشوار است و سندرم های ناشی از این عفونت ها از سندرم های ناشی از گونه های آسپرژیلوس قابل تشخیص نیستند. پاسخ به درمان در این دسته از قارچ ها ضعیف است. فوزاریوم، که یک قارچ خاکزی است نسبت به بسیاری از درمان ها مقاوم است. سدوسپوریوم، یکی دیگر از پاتوژن های نوظهور، به طور فزاینده ای در دریافت کنندگان پیوند خون و مغز استخوان گزارش می شود.
  دشواری در تشخیص دقیق، مانع بزرگی است که مانع پیشرفت های درمانی شده است. تکنیک های غیرتهاجمی برای بیشتر پاتوژن های قارچی فرصت طلب محدود است.

  کلیدواژگان: آسپرژیلوزیس، نقص ایمنی، عفونت های فرصت طلب، عفونت های تهاجمی قارچی، میکوزهای تهاجمی
 • حسین درگاهی *، محمدحسین کتابچی خونساری صفحات 49-59
  مقدمه و هدف

   موفقیت در ارتقای بهره وری نظام سلامت در هر کشور در مرحله اول وابسته به انتخاب مدیران شایسته است. اگر چه هم چنان به نظر می رسد یکی از مشکلات پیش رو در نظام سلامت ایران به ویژه در سازمان های بهداشتی درمانی و آزمایشگاه های بالینی بی توجهی به شایستگی مدیران می باشد. لذا هدف از این مطالعه مروری حیطه ای، تبیین مدل شایستگی در انتخاب مدیران آزمایشگاه های بالینی است.

  متدولوژی: 

  این پژوهش از نوع مروری حیطه ای است که با استفاده از کلید واژه های نظام سلامت، آزمایشگاه بالینی و شایستگی مدیران از سال 2000 تا 2023 با استفاده از پایگاه های داده ای فارسی و انگلیسی انجام شد. برای جمع آوری و ارایه یافته ها از راهنمای Arksey و Omalley در شش مرحله استفاده شد و ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از ابزار روش های ترکیبی یا MMAT صورت گرفت.

  یافته ها

   در پژوهش حاضر تعداد شش محور اصلی شامل رهبری موثر، دانش جامع مدیریت، وظایف مدیریتی، ویژگی های شخصیتی متناسب با مدیریت، هوش مدیریتی و مهارت های مدیریتی در انتخاب مدیران آزمایشگاه های بالینی در چارچوب MCAP و از طریق کدگذاری باز و استنتاجی استخراج شدند که توسط پژوهشگران پژوهش حاضر به تایید رسید. اضافه شدن محور حرفه گرایی نیز به این مجموعه از محورها بر اساس چارچوب MCAP انجام شد و مدل نهایی شایستگی و شایسته سالاری مدیران در کشور ایران پیشنهاد گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییر و تحولات شگرف ایجاد شده در ساختار سازمانی، سازماندهی و هوشمند سازی آزمایشگاه های بالینی در قرن بیست و یکم، مدیریت این نوع سازمان ها نیز نیازمند خلق مدل های جدید در انتخاب مدیران بر اساس شایستگی متناسب با آزمایشگاه های بالینی در قرن جدید می باشد. لذا مدل شایستگی هیبریدی پیشنهاد شده می تواند در اداره آزمایشگاه های قرن بیست و یکم مورد بهره برداری قرار گیرد. اگر چه اداره سازمان های موفق قایم به فرد نیست، بلکه مدل هیبریدی پیشنهادی در برگیرنده کلیه سطوح مدیریت بالینی و اجرایی سازمان های بهداشتی درمانی و آزمایشگاه های بالینی می باشد تا با هم افزایی با یکدیگر بتوانند به نتایج و پیامدهای مطلوب دست یابند.

  کلیدواژگان: شایستگی، نظام سلامت، آزمایشگاه بالینی، مدیریت
 • داریوش فرهود *، فرشته خلیل زاده صفحات 60-65

  جایزه نوبل 2023 میلادی در پزشکی به کاتالین کاریکو[1] و درو وایزمن[2] به دلیل تولید واکسن COVID-19 بر پایه mRNA، اعطا شد. این دو دانشمند در اوایل دهه 1990 تحقیقات mRNA را به عنوان بستری برای درمان های جایگزین پروتیین آغاز کردند، اما به دلیل خواص التهابی، با مشکل مواجه شدند. کشف موفقیت آمیز آن ها در سال 2005 نشان داد که جایگزینی یوریدین[3] با سودوریدین[4]، mRNA را غیر ایمنی زا می کند. این امر راه را برای توسعه واکسن های مبتنی بر mRNA با سرعت بی سابقه ای هموار کرد و جان افراد بی شماری را در طول همه گیری COVID-19 نجات داد. هدف از این مقاله، بیان مکانیسم واکسن های تولید شده بر پایه mRNA و شرح تحقیقات انجام شده مرتبط با آن می باشد.

  1- Katalin Kariko
  2- Drew Weissman
  3- Uridine
  4- Pseudouridine

  کلیدواژگان: نوبل 2023، کووید-19، تحقیقات، واکسن، بازهای نوکلیوتیدی، mRNA
 • الهام رسولی *، حبیب ضیغمی صفحات 66-90
  مقدمه و روش

   بیماری قلبی عروقی (CVD) یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و شیوع آن نسبت به دهه های گذشته به دلیل پیری جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است. هر ساله موارد بیمارستانی CVD که یک نگرانی حیاتی بهداشتی در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط است، افزایش می یابد. پیشگیری اولیه از CVD در درجه اول به توانایی شناسایی افراد در معرض خطر، قبل از ایجاد رویدادهای آشکار بستگی دارد. این امر نیاز به طبقه بندی دقیق ریسک را برجسته می کند. ارزیابی ریسک برای شناسایی افراد در معرض خطر که نیاز به توجه فوری دارند و همچنین به منظور هدایت شدت درمان پزشکی برای کاهش خطر بعدی CVD بسیار مهم است. مجموعه رو به رشدی از تحقیقات بالینی با هدف شناسایی این افراد با جستجوی مولکول های زیستی وجود دارد. پیشرفت های مرتبط با CVD در 30 سال گذشته و همچنین پیشرفت های علمی در تحقیقات نشانگرهای زیستی منجر به ایجاد روش های غربالگری حساس تر، تاکید بیشتر بر تشخیص، تشخیص زود هنگام این بیماری ها، درمان های بهبود یافته و نتایج بالینی مطلوب تر در جامعه شده است.

  نتایج و بحث: 

  تعداد زیادی از نشانگرهای زیستی جدید برای پیش بینی حوادث قلبی عروقی شناسایی شده اند که این نشانگرها نقش مهمی در تعریف، پیش بینی و تصمیم گیری در مورد مدیریت حوادث قلبی عروقی دارند. این بررسی کاربردهای بالینی بیومارکرهای کلاسیک و جدید مانند تروپونین قلبی (cTn)، تروپونین با حساسیت بالا (cTn-hs)، گالکتین-3 (Gal3)، منبع تومورزایی 2 (ST2)، پپتید ناتریورتیک نوع B و C (BNP و CNP)، فاکتور تمایز رشد 15 (GDF-15)، میلوپراکسیداز (MPO)، پروتیین اتصال دهنده به اسید چرب نوع قلبی (H-FABP)، پروتیین واکنشی C با حساسیت بالا (hsCRP)، فسفولیپاز A2 مرتبط با لیپوپروتیین (Lp-PLA2)، میکرو RNA ها (miRNAs) و غیره را مورد بحث قرار داده است.

  کلیدواژگان: تست تشخیصی، بیماری های قلبی عروقی
 • سمیه پورمحمد قاسم آباد سفلی، جاوید تقی نژاد *، زهرا نیکبخت صفحات 91-99

  اکثر L-آسپاراژینازهای میکروبی ماهیت درون سلولی دارند به جز تعداد کمی که ترشح خارج سلولی دارند. در چشم انداز صنعتی، ترشح خارج سلولی آنزیم L-آسپاراژیناز مفیدتر می باشد زیرا در شرایط ترشح درون سلولی در محیط کشت به وفور تولید می شود که علاوه بر این، شرایط تصفیه آسان تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. آسپاراژینازها به طور گسترده در طبیعت از باکتری ها تا پستانداران توزیع می شوند و نقش مرکزی در متابولیسم و استفاده از اسیدهای آمینه ایفا می کنند. تا کنون دو نوع آنزیم L-آسپاراژیناز در پروکاریوت ها یافت شده که نوع I آن در سیتوپلاسم بیان شده و واکنش هیدرولیز برای دو اسید آمینه L- گلوتامین و L-آسپاراژین را صورت می دهد. همچنین نوع II آسپاراژیناز پروکاریوتی، تحت شرایط بی هوازی و در فضای بین غشایی باکتری های قابلیت بیان شدن را دارد که اختصاصیت زیادی در اتصال به اسید آمینه L-آسپاراژین را داشته و در مهار کردن تومورها نیز می توانند ایفای نقش نمایند. هدف از مطالعه حاضر بررسی مروری تولید و درمان آنزیم L-آسپاراژیناز در مصارف پزشکی می باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم L-آسپاراژیناز، میکروارگانیسم های مولد L- آسپاراژیناز، ضد سرطان
 • نرگس ایرانمنش، حسین علیزاده، سارا فلاح، فاطمه مطیعی نجفی، سید امیر مومنی، محمود جاوید صفحه 107
|
 • Fariba Nabatchian *, Mahdis Amiri Pages 24-42

  Cell adhesion molecules (CAM) are a subset of cell surface proteins. Their function is to connect cells to other cells or the extracellular matrix. Hence, these proteins help cells to stick to each other and to their surroundings. They are an important part of tissue structure maintenance factors. In addition to acting as adhesion molecules, they play an important role in growth, contact inhibition and apoptosis. Aberrant expression of these molecules leads to many diseases including cancer. ICAM-1 and VCAM-1 are two types of cell adhesion molecules.
  ICAM-1 receptor is a cell adhesion molecule that is constitutively expressed in the membrane of leukocytes and endothelial cells. Also known as CD54 protein. In humans, this protein is encoded by the ICAM-1 gene. ICAM-1 is constantly present at low concentrations in the membrane of leukocytes and endothelial cells.
  Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) is a cytokine-inducible cell adhesion molecule that is expressed only on the membrane of vascular endothelial cells. It is also called CD106. This cell adhesion molecule is a protein encoded by the VCAM1 gene in humans. VCAM-1 is expressed in both large and small blood vessels after stimulation of endothelial cells by cytokines.
  So far, they have been able to measure the soluble form of these molecules (sICAM-1 and sVCAM-1) in the body.
  Many studies have shown that acute myocardial infarction and coronary syndromes are related to ICAM-1 and VCAM-1. Studying the threatening effect of ICAM-1 and VCAM-1 on vascular function, in addition to contributing to significant improvements in disease risk assessment, can serve as molecular therapy in management and prevention strategies.
  Also, if the effect of these molecules can be eliminated in the metastasis of cancers, it will be a significant help in the treatment and recovery of these patients.
  It is hoped that in the future, with more studies and investigations of these molecules, it will be possible to actually help improve these diseases.

  Keywords: ICAM-1, VCAM-1, Receptors, Myocardial Infarction
 • Mohammad Ghahri * Pages 43-48

  Solid organ transplantation has made remarkable progress over the past three decades, evolving from a fascinating experiment in human immunobiology into the most effective means of rehabilitating patients with end-stage organ dysfunction of a variety of types. Today, at the best transplant centers, more than 90% long-term patient and allograft survival are being achieved following kidney, heart, and liver transplantation, with about 75% of lung-transplant recipients achieving these positive results. Because of these successes, the transplant community has been encouraged to ‘‘extend the envelope,’’ by bringing new forms of transplantation to the care of affected individuals. 
  Invasive fungal infections remain a serious challenge to clinicians caring for immunocompromised patients. The proportion of vulnerable patients is increasing, paralleling the increased use of immunosuppressive therapies and the more effective supportive care in high-risk populations. Fungi responsible for these infections can be separated in two groups: the pathogenic and the opportunistic. The true pathogenic fungi cause self-limited disease in normal hosts but may cause devastating infections in compromised patients. Examples of such pathogens include Cryptococcus neoformans and the endemic fungi Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, and Blastomyces dermatitidis. These infections may remain in a latent state only to recru- desce when the patient is immunosuppressed. Opportunistic fungi rarely cause serious disease in normal hosts but are responsible for life-threatening infection in the setting of weakened host defenses. These fungi include Candida spp. and Aspergillus spp. and less commonly Zygomycete spp., Trichosporon spp., Fusarium spp., and Pseudoallescheria boydii among others.

  Keywords: immunocompromised host, opportunistic mycoses, opportunistic infections, Aspergillosis
 • Hossien Dargahi *, Mohammad Hossien Ketabchi Khonsari Pages 49-59
  Introduction

  Selection of competent managers is the first stage for establishment of healthcare system improvement. Although, it is also seems one of the main problem of Iranian health care organizations, especially clinical laboratories is ignoring the competency of managers. Therefore, this systematic scoping review was aimed to explain the competency model in selection of clinical laboratories’ managers.

  Methodology

  This scoping systematic review was conducted using key words including healthcare organizations, clinical laboratory, managers’ competency from 2000-2023 by Persian and English data bases. Omalley and Arksey guideline was used for quality assessment of papers by mixed method tool including MMAT in six stages.

  Findings

  In this study, five main components including effective leadership, management, comprehensive knowledge, management functions, characteristics traits compatible with management job and organizational position, management quotients, and management skills extracted through open and inferential coding confirmed by researchers in the scope of MCAP.

  Conclusion

  Due to the great changes and developments created regarding organizational structure, organizing, and making smart clinical laboratories, these healthcare organizations need to create new models of managers’ selection based on competency in new century. Therefore, we suggest hybrid competency model for administration of clinical laboratories. Although, it is certain that managing of effective organizations is not individually, but these proposed model include all levels of clinical and administrative management in health care organizations and clinical laboratories to attain common desired results and outcomes using synergistic cooperation.

  Keywords: Competency, Healthcare Organizations, Clinical Laboratory, Management
 • Daryoush Farhoud *, Fereshteh Khalilzadeh Pages 60-65

  The 2023 Nobel Prize in Medicine was awarded to Katalin Karikó and Drew Wiseman for the development of an mRNA-based COVID-19 vaccine. The two scientists began researching mRNA as a platform for protein replacement therapies in the early 1990s but ran into problems due to its inflammatory properties. Their breakthrough discovery in 2005 showed that replacing uridine with pseudouridine renders mRNA non-immunogenic. This paved the way for the development of mRNA-based vaccines at an unprecedented rate and saved countless lives during the COVID-19 pandemic. The purpose of this article is to express the mechanism of vaccines produced based on mRNA and to describe the related research.

  Keywords: Nobel 2023, Covid-19, research, vaccine, nucleotide bases, mRNA
 • Elham Rasodli *, Habib Zeyghami Pages 66-90
  Introduction and Methods

  Cardiovascular disease (CVD) is one of the main causes of death worldwide, and its prevalence continues to increase compared to previous decades due to the aging of the world population. Hospital cases of CVD, which are a critical health concern in low- and middle-income countries, are increasing every year. Primary prevention of CVD depends primarily on the ability to identify at-risk individuals before overt events development. This highlights the need for accurate risk stratification. Risk assessment is important to identify at-risk individuals who require immediate attention, as well as to guide the intensity of medical treatment to reduce subsequent CVD risk. There is a growing body of clinical research aimed at identifying these individuals by searching for biomolecules. Advances related to CVD in the past 30 years, as well as scientific advances in biomarker research, have led to more sensitive screening methods, greater emphasis on diagnosis, early detection of these diseases, improved treatments, and more favorable clinical outcomes in society.

  Results and discussion

  A large number of new biomarkers have been identified for predicting cardiovascular events, and these markers play an important role in defining, predicting and deciding on the management of cardiovascular events. This review of the clinical applications of classical and new biomarkers such as cardiac troponin (cTn), high-sensitivity troponin (cTn-hs), galectin-3 (Gal3), Source of Tumorigenicity2 (ST2), type B and C natriuretic peptide (BNP and CNP), growth differentiation factor 15 (GDF-15), myeloperoxidase (MPO), heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP), high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2 ), microRNAs (miRNAs) and others have been discussed.

  Keywords: Diagnostic Test, Cardiovascular Diseases
 • Somayeh Pormohammad Gasemabad Sofla, Javid Taghinezhad *, Zahra Nikbakht Pages 91-99

  Most of the L-asparaginates have an intracellular nature, except for a few that have extracellular secretion. In the industrial landscape, the extracellular secretion of L-asparaginase enzyme is more useful because it is produced in abundance in the conditions of intracellular secretion in the culture medium, which in addition, is easier and economically economical to purify. Asparajinases are widely distributed in nature from bacteria to mammals and play a central role in the metabolism and use of amino acids. So far, two types of L-asparaginase enzyme have been found in prokaryotes that type I is expressed in cytoplasm and conductshydrolysisfor two amino acids L-glutamine and L-asparagine. Also, type II prokaryotic asparaginase has the ability to express under anaerobic conditions and in intermembrane space of bacteria that has a great specificity in binding to L-asparagine amino acid and can play a role in inhibiting tumors. The aim of this study was to review the production and treatment of L-asparaginase enzyme in medical applications.

  Keywords: L-asparaginase enzyme, L-asparaginase producing microorganisms, Anticancer