فهرست مطالب

فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای
سال بیستم شماره 81 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرشاد نجارآسیابانی، مجتبی بازایی، محمد پورانیان*، سید علی رئیس السادات، سجاد بلیوند صفحات 4153-4167

  مصرف بی رویه آنتی بیوتیک سبب افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی و انتقال ژنهای مقاوم آنتی بیوتیکی از حیوان به انسان می گردد، به همین جهت بایستی جایگزین های مناسبی را برای آنتی بیوتیک ها یافت تا این عوامل به حداقل برسد که آزمایش حاضر همین هدف را دنبال کرده است .از 420 قطعه جوجه گوشتی نژادآرین یک روزه به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار، 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ی شاهد و سه سطح پروتکسین و ویرجینامایسین 10 درصد (25/0،5/0 و 75/0) بودند که در پایان آنالیز داده ها با روش GLM و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. در کل دوره پرورش ، مقدار خوراک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین، نسبت به شاهد کاهش یافت (5/0>p). اثر پروتکسین بر وزن زنده، لاشه آماده طبخ و میانگین افزایش وزن روزانه معنی دار بود، به طوری که در تیمارهای حاوی پروتکسین وزن زنده و لاشه آماده طبخ بالاتر از شاهد بود (5/0>p). تیمار حاوی 5/0 درصد پروتکسین بالاترین وزن زنده و وزن لاشه آماده طبخ را داشت (5/0>p). غلظت فرآسنجه های خونی گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتیین های با دانسیته بالا، پایین و بسیار پایین و نیتروژن اوره ای خون تحت تاثیر قرارگرفتند بالاتر از شاهد بود (5/0>p). بنابراین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اثر پروبیوتیک نه تنها با آنتی بیوتیک برابراست ، بلکه در مواردی اثرات بهتر و مفیدتری نیز داشت، پس میتوان استفاده از پروبیوتیک را به جای آنتی بیوتیک ویرجینامایسین در جیره پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی آرین، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، ویرجینیامایسین
 • مسعود آتشپنجه، سید امیرعلی انوار *، امیر اقبال خواجه رحیمی، مریم طلا، نکیسا سهرابی حقدوست صفحات 4169-4178

  آلودگی محصولات غذایی به ویژه لبنیات به آفلاتوکسین یکی از مشکلات اساسی در صنعت غذایی می باشد. تحقیق حاضر با هدف امکان حذف آفلاتوکسین 1M به وسیله دو پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس به تنهایی و یا در ترکیب با هم در شیر بدون چربی حاوی این توکسین صورت گرفت. اثر عوامل زمان نگهداری، سویه میکروبی، غلظت باکتری، غلظت توکسین و درجه حرارت در حذف آفلاتوکسین مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و دو باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در رقت های 108 و 1010 CFU/ml به شیر بدون چربی آلوده به غلظت های مختلف آفلاتوکسین M1 (1/0 ، 25/0 و 5/0 میکروگرم بر میلی لیتر) به تنهایی و به صورت ترکیبی تلقیح و در زمان های 5/0، 1، 2 و 24 ساعت در 4 و 37 درجه سانتیگراد انکوباسیون شدند. با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) درصد سم زدایی آفلاتوکسین 1M سنجیده شد. نتایج افزایش حذف آفلاتوکسین 1M از تیمارها با گذشت زمان را نشان داد. حذف آفلاتوکسین 1M توسط این سویه ها بسته به غلظت باکتری، زمان نگهداری، غلظت توکسین و سویه باکتریایی به تنهایی یا ترکیبی، از 12 تا 87 درصد متغیر بود. نتایج این مطالعه می تواند روشی موثر در کاهش یا حذف غلظت آفلاتوکسین 1M در صنایع لبنی با استفاده از پروبیوتیک ها باشد.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، شیر، سم زدایی
 • احسان امام جمعه، محمدرضا پریانی * صفحات 4179-4184

  بوقلمون به عنوان عضوی از خانواده ماکیان سانان (Galiformes) میباشد که از آمریکای شمالی منشا گرفته اند. اگر چه بوقلمون اهلی به پرنده ای با اهمیت اقتصادی جهانی تبدیل شده است اما توجه کمی از سوی آناتومیستها به آن جلب شده است. این پرنده در اقصی نقاط دنیا یافت میشود و به دلیل اینکه این حیوان به طور صنعتی پرورش داده میشود گوشت آن به لحاظ اقتصادی حایز اهمیت است. ناهنجاری های ساختاری اغلب مربوط به سیستم اسکلتی است و از میان آنها ،ناهنجاری های نوک و اندامهای حرکتی بسیار شایع است. صنایع طیور و بوقلمون ممکن است در نتیجه ناهنجاریهای اسکلتی متحمل خسارات مالی شوند بنابراین به دلایل اقتصادی نیز برای دامپزشکان بسیار مهم است. در این مطالعه استخوانهای اندام قدامی بوقلمون با سن و جیره یکسان از نظر آناتومی مورد مطالعه قرار گرفت. در ساختار استخوان بال، تفاوت هایی بین بوقلمون و سایر گونه های پرندگان مشخص شد. استخوان های بازو، رادیوس، اولنا، کارپومتاکارپ و همچنین انگشت ها با سایر پرندگان از جمله عقاب، مرغ، جغد و امو مقایسه شد.

  کلیدواژگان: آناتومی، بوقلمون، اندام قدامی
 • آیدین عزیزپور * صفحات 4185-4191

  آنفلوانزا از مهم ترین بیماریهای ویروسی واگیردار پرندگان است که هر ساله خسارات اقتصادی زیادی را به صنعت طیور کشورها وارد می کند و از لحاظ بهداشت عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد. انواع گونه های مختلف پرندگان می توانند به عنوان مخزن و ناقل سبب گسترش ویروس به سایر طیور بویژه طیور صنعتی و جوامع انسانی شوند. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع سرمی تحت تیپ هایH5 ،H7 و H9 ویروس آنفلوانزا در بازارهای زنده فروشی پرندگان شهر اردبیل انجام گرفت. این مطالعه بصورت مقطعی از فروردین تا مرداد ماه سال 1402 انجام شد. در این بررسی از گونه های مخلتف پرندگان در بازارهای زنده فروشی در مناطق مختلف اردبیل به طور تصادفی تعداد 108 نمونه سرم خون جمع آوری شد. بر نمونه های سرمی آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) جهت ردیابی تحت تیپ هایH5 ،H7 و H9 ویروس آنفلوانزا انجام گرفت و عیارهای سرمی 4 به بالا (log2) مثبت در نظر گرفته شدند. تعداد 20 پرنده (5/18 %) از 108 پرنده نمونه گیری برای تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزا از نظر سرمی مثبت بودند. درحالیکه تمامی نمونه های سرمی مورد آزمایش از نظر تحت تیپ H5N1،H5N2 ، H7N1 و H7N7 ویروس آنفلوانزا منفی بودند. در بین گونه های پرنده، از نظر شیوع سرمی ویروس H9N2بیشترین درصد سرم مثبت در مرغ (25 %) و بوقلمون (7/22 %) و کمترین درصد سرم مثبت نیز در کبک و قرقاول (0 %) مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان دهنده ی شیوع سرمی ویروس آنفلوانزای H9N2 و گردش آن در گونه های مختلف پرندگان بازارهای زنده فروشی است.

  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزا، بازار زنده فروشی، شیوع سرمی
 • پیمان محمدزاده*، سجاد محمدی، عرفان افتخار، کیمیا عظیمی صفحات 4193-4214

  استیوسارکوما، به عنوان نوعی تومور نادر اولیه استخوانی در پرندگان توصیف شده است که اسکلت محوری را تحت تاثیر قرار می دهد، گاهی نیز در بافت نرم اتفاق می افتد که اصطلاحا استیوسارکوم خارج اسکلتی نامیده می شود. رتروویروس ها معمولا با ایجاد تومورهای توپردر گونه های مختلف پرندگان مرتبط هستند. هدف از این گزارش توصیف یک مورد استیوسارکوم همراه با وقوع لکوز لنفویید ناشی از یک موتانت جدید از زیرگروه J ویروس لکوز پرندگان در یک هوبره (Chlamydotis McQueen) است. یک هوبره با سابقه لنگش مزمن و تورم ناگهانی ناحیه شکمی به مدت دو روز در طی شب تلف شد. هیستوپاتولوژی یک نیوپلاسم مزانشیمی ارتشاحی متشکل از سلول های دوکی با پلیومورفیسم سلولی متوسط را نشان داد که در دسته هایی سازمان دهی شده و با رسوب مشخص ماتریکس استوییدی پراکنده شده بود و با استیوسارکوم مبتلا به استخوان ران و تیبیوتارسوس با متاستاز کبدی و کلیوی همراه بود. ایمونوهیستوشیمی تومور اولیه و متاستاتیک بیان ویمنتین توسط سلول های نیوپلاستیک را نشان داد. نمونه هایی از نیوپلاسم؛ کلیه، کبد و طحال برای PCR پردازش شدند که امکان نمایش DNA موتانتی جدید از زیرگروه J ویروس لکوز پرندگان پروویروسی (ALV-J) را فراهم کرد و تلقیح آن به جوجه های SPF نشان داد که لود ویروسی سویه جدا شده در ارگان های سیستم ایمنی به طور قابل توجهی بالاتر از HPRS103 بوده و کاهش وزن، ویرمی و شدینگ ویروس و میزان پارگی فیبرهای میوکارد و نفوذ لنفوسیتی به رگ های لنفاوی ریوی بیشتر بود. نتیجه گیری یافته های این مطالعه وقوع استیوسارکوم همراه با بررسی خصوصیات یک موتانت جدید از ALV-J را گزارش کرده است.

  کلیدواژگان: استئوسارکوما، زیرگروه J ویروس لکوز پرندگان، حیات وحش، رتروویروس، هوبره آسیایی
 • حسین آنتیکچی، سیامک مشهدی رفیعی*، نگار پناهی، کیومرث امینی صفحات 4215-4224

  مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص در اشرشیا کلی یکی از نگران کننده ترین مسایل در سراسر جهان است. علاوه بر این عوارض داروهای شیمیایی دانشمندان را به استفاده از جایگزین های طبیعی با اثرات درمانی بهتر و عوارض کمتر نسبت به درمان های رایج، سوق داده است. از این رو این تحقیق به مطالعه تاثیر درمانی اسانس گیاه لعل کوهستان در درمان التهاب در مثانه ناشی از عفونت با اشریشیا کلی در رت های نر نژاد ویستار پرداخته است.خواص ضدباکتریایی عصاره گیاه با استفاده از روش میکرودایلوشن استاندارد علیه اشریشیا کلی بررسی شد. سپس برای ایجاد سیستیت، باکتری اشرشیا کلی با غلظت CFU/mL 108×1.5 به مثانه موش ها تزریق گردید و سپس برای آنها غلظت های مختلف عصاره و جنتامایسین تجویز شد. پارامترهای هیستوپاتولوژیک مثانه در پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. MIC و MBC عصاره در برابر اشریشیاکلی به ترتیب 0.32 میکرولیتر بر میلی لیتر و 512 میکرولیتر بر میلی لیتر بود. در گروه آلوده بدون درمان، نفوذ سلول های التهابی و ضخامت بافت مثانه به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما در گروه های تحت درمان با عصاره، به ویژه در دوزهای بالاتر، این پارامترها به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.01). اثر عصاره در کاهش تعداد باکتری ها با جنتامایسین قابل مقایسه بود. علاوه بر این، پس از تجویز عصاره، التهاب، فیبروز و ضخامت اپیتلیوم نیز به صورت وابسته به دوز کاهش یافت (p<0.01). نتایج این تحقیق نشان داد که درمان با عصاره این گیاه که به عنوان مکمل خوراکی یا تزریق زیر جلدی تجویز شد، منجر به کاهش قابل توجه شمار باکتری ادرار و بهبود تغییرات پاتولوژیک در موش های مورد مطالعه شد.

  کلیدواژگان: لعل کوهستان، اشرشیا کلی، اسانس، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Farshad Najjar Asiabani, Mojtaba Bazaei, Mohammad Pouranian *, Seyed Ali Raeissadat, S. Belivand Pages 4153-4167

  Indiscriminate use of antibiotics causes the increase of antibiotic resistance and the transfer of antibiotic resistant genes from animals to humans, so it is necessary to find suitable alternatives for antibiotics to minimize these factors, which the present experiment pursued the same goal. 420 one-day-old broiler chickens were used for 42 days in the form of a completely randomized design with 7 treatments, 3 replications and 20 chickens per replication. The experimental treatments included the control diet and three levels of protexin and virginiamycin 10% (0.25, 0.5, and 0.75). At the end of the data analysis, GLM method was used to compare the averages with Duncan's multi-range test. In the entire breeding period, the amount of feed consumed under the influence of experimental treatments containing protoexin and virginiamycin decreased compared to the control (p<0.5). The effect of protexin on live weight, ready-to-cook carcass and average daily weight gain was significant, so that in the treatments containing protexin, the live weight and ready-to-cook carcass were higher than the control (p<0.5). The treatment containing 0.5% of protexin had the highest live weight and ready-to-cook carcass weight (p<0.5). The concentration of blood parameters of glucose, cholesterol, triglycerides, high, low and very low density lipoproteins and blood urea nitrogen were affected was higher than the control (p<0.5). Therefore, the results of the present study showed that the effect of probiotics is not only equal to antibiotics, but also has better and more useful effects in some cases, so it is possible to use probiotics instead of antibiotics. He suggested virginiamycin in the diet.

  Keywords: Arian broiler, Antibiotic, Probiotic, Virginiamycin
 • Masoud Atashpanjeh, Seyed Amirali Anvar *, Amireghbal Khajehrahimi, Maryam Tala, Nakisa Sohrabi Haghdoost Pages 4169-4178

  Contamination of food products, especially dairy products, with aflatoxins, is one of the main problems in the food industry. This research aimed to remove aflatoxin M1 using two probiotics, Bifidobacterium lactis and Streptococcus thermophilus, either alone or in combination, in skimmed milk containing this toxin. The study investigated the effects of storage time, microbial strain, bacterial concentration, toxin concentration, and temperature on the removal of aflatoxin M1. Two probiotic bacteria, Bifidobacterium lactis and Streptococcus thermophilus, at dilutions of 108 and 1010 CFU/ml, were inoculated alone and in combination into skimmed milk contaminated with different concentrations of aflatoxin M1 (0.1, 0.25, and 0.5 μg/ml). The samples were then incubated at 4°C and 37°C for 0.5, 1, 2, and 24 hours. The detoxification percentage of aflatoxin M1 was measured using high-performance liquid chromatography (HPLC). The results showed an increase in the removal of aflatoxin M1 with time. The removal of aflatoxin M1 by these strains varied from 12% to 87% depending on the concentration of bacteria, storage time, toxin concentration, and bacterial strain, whether alone or in combination. The results of this study suggest that using probiotics can be an effective method for reducing or eliminating the concentration of aflatoxin M1 in the dairy industry.

  Keywords: Aflatoxin M1, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Skimmed Milk, Detoxification
 • E .Emamjomeh Pages 4179-4184

  Turkey is a member of the Galiformes family, which originated from North America. Although the domestic turkey has become a bird of global economic importance, little attention has been drawn to it by anatomists. This bird is found in all parts of the world and because this animal is raised industrially, its meat is economically essential. Structural abnormalities are often related to the skeletal system, and among them, tip and motor organ abnormalities are prevalent. The poultry and turkey industries may suffer financial losses as a result of skeletal abnormalities, so it is also important for veterinarians for economic reasons. In this study, the bones of the anterior limb of turkeys with the same age and diet were studied in terms of anatomy. Differences between turkey and other bird species were identified in the wing bone structure. The bones of the humerus, radius, ulna, carpometacarpus, as well as digits were compared with those of other birds, including eagles, chickens, owls, and emu.

  Keywords: Poultry, Turkeys, Forelimb
 • Aidin Azizpour * Pages 4185-4191

  Influenza is one of the most important infectious viral diseases of birds, which causes huge economic losses to the poultry industry of countries every year and it is very important in terms of public health viewpoint. Different species of birds as reservoirs and vectors can cause spread the virus to other poultry, especially industrial poultry and humane societies. Therefore, the aim of this study was to survey seroprevalence of H5, H7 and H9 subtypes of avian influenza virus in live bird’s markets of Ardabil city, northwest of Iran. This cross-sectional study was conducted from April to August of 2023. In this study, 108 blood serum samples were randomly collected from different bird species in live bird’s markets at different regions of Ardabil. The hemagglutination inhibition (HI) test was performed on the serum samples to detect H5, H7 and H9 subtypes of influenza virus and sera with titers ≥4 (log2) were considered positive. Out of 108 birds sampled, 20 birds (18.9%) were sero-positive for H9N2 subtype of influenza virus. All tested sera were negative for H5N1, H5N2, H7N1 and H7N7 avian influenza viruses. Among bird species, the highest seroprevalence H9N2 virus was in chicken (25%) and turkey (22.7%), respectively and the lowest seroprevalence was in pheasant and partridge (0 %), respectively. The results of this study show seroprevalence of H9N2 influenza virus and its circulation in different species of birds of live birds markets.

  Keywords: Influenza viruses, Live birds market, Seroprevalence
 • P . Mohammadzadeh*, sajad mohammadi, erfan eftekhar, kimia azimi Pages 4193-4214

  Osteosarcoma has been described as a rare primary bone tumor in birds that affects the axial skeleton; Sometimes, it happens in a soft tissue called extraskeletal osteosarcoma.Retroviruses are usually associated with the development of solid tumors in different species of birds. This report aims to describe a case of osteosarcoma with lymphoid leukosis caused by a new mutant of avian leukosis virus subgroup J in a MacQueen's bustard (Chlamydotis McQueen). A female MacQueen bustard with a history of chronic lameness and sudden abdominal swelling for two days died at night. Histopathology revealed an infiltrative mesenchymal neoplasm composed of spindle cells with moderate cellular pleomorphism, organized in clusters and scattered with marked deposition of the osteoid matrix, consistent with osteosarcoma of the femur and tibiotarsus with liver and kidney metastasis. Immunohistochemistry of primary and metastatic tumors showed vimentin expression by neoplastic cells. Neoplasmic Samples from the Kidney, liver, and spleen were processed for PCR, which allowed the demonstration of new mutant DNA from proviral avian leukosis virus subtype J (ALV-J). Furthermore, its inoculation to SPF chickens showed that the viral load of the isolated strain in the immune system organs was significantly higher than HPRS103, and the weight loss, viremia, viral shedding, rate of myocardial fiber rupture, and lymphocyte infiltration into the pulmonary lymphatic vessels were higher. Conclusion The findings of this study have reported the occurrence of osteosarcoma along with investigating the characteristics of a new mutant of ALV-J.

  Keywords: Osteosarcoma, ALV-J, wildlife, retrovirus, MacQueen's bustard (Chlamydotis macqueenii)
 • Hossein Antikchi, S . Mashhady Rafie *, Negar Panahi Pages 4215-4224

  Antibiotic resistance, especially in Escherichia coli, is one of the most worrying issues worldwide. In addition, the side effects of chemical drugs have led scientists to use natural alternatives with better therapeutic effects and fewer side effects than common treatments. Therefore, this research has studied the therapeutic effect of Oliveria decumbens plant essential oil in the treatment of inflammation in the bladder caused by Escherichia coli infection in male Wistar rats. The antibacterial properties of the plant extract were investigated using the standard microdilution method against Escherichia coli. Then, to cause cystitis, Escherichia coli bacteria with a concentration of 1.5 x 108 CFU/mL was injected into the bladder of mice, and then different concentrations of the extract and gentamicin were administered to them. Bladder histopathological parameters were evaluated at the end of the study. MIC and MBC of the extract against Escherichia coli were 0.32 μl/ml and 512 μl/ml, respectively. In the infected group without treatment, the infiltration of inflammatory cells and the thickness of the bladder tissue increased significantly, but in the extract-treated groups, especially at higher doses, these parameters decreased significantly (p<0.01). The effect of the extract in reducing the number of bacteria was comparable to gentamicin. In addition, after administration of the extract, inflammation, fibrosis and thickness of the epithelium also decreased in a dose-dependent manner (p<0.01). The results of this research showed that the treatment with the extract of this plant, which was prescribed as an oral supplement or subcutaneous injection, led to a significant decrease in the number of urinary bacteria and improved pathological changes in the studied mice.

  Keywords: Oliveria decumbens, Escherichia coli, Essential oil, Antibiotic resistance