فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی قرآن - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه مطالعات اجتماعی قرآن
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سلمان رضوان خواه* صفحات 6-27

  از جمله مشکلاتی که امروزه دامن گیر جوامع مختلف ازجمله جوامع چند فرهنگی شده است، عدم توانایی افراد در همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر است که نمونه های متعدد کشمکش میان افراد و گروه های مختلف موید این اتفاق است. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین برای دستیابی به این همزیستی مسالمت آمیز برنامه هایی دارد، بر این اساس هدف پژوهش حاضر دستیابی به اهداف تربیتی همزیستی مسالمت آمیز از منظر قرآن کریم است. از آنجا که تفاسیر متعددی از قرآن کریم وجود دارد تاکید این پژوهش بر تفسیر المیزان است. روش پژوهش تحلیل محتوا است و بر اساس آن محتوای تفسیر المیزان در جهت پاسخ به سوال پژوهش مورد تحلیل کیفی قرارگرفته است. نتایج پژوهش به شش هدف تربیتی اشاره دارد که عبارت اند از: کسب شایستگی حضور در جمع، تحقق عدالت تربیتی، تحقق آزاداندیشی، پرورش سعه ی صدر و توانایی درک و پذیرش تفاوت ها، پرورش روحیه ی پذیرش همزیستی مسالمت آمیز و کسب توانایی اعتبارسنجی ارزش ها با معیار «عقل مبتنی بر شرع».

 • محمدعلی صادق زاده*، محمد ستوده صفحات 28-55

  الزامات قرآنی مقاومت فعال با تاکید بر دیدگاه امام خامنه ایچکیدهدر این پژوهش الزامات قرآنی مقاومت فعال در اندیشه امام خامنه ای، تبیین شد. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق دست یابی به بایسته های قرآنی مقاومت فعال جهت تحقق بخشیدن به اهداف ملت ایران اسلامی و کاربست آن در میان امت اسلامی است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون و استخراج مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر و مشخص-کردن شبکه مضامین، مقاومت فعال با رویکرد قرآنی در اندیشه امام خامنه ای بررسی شد. با توجه به مضامین فراگیر مستخرج از مضامین سازمان دهنده و پایه؛ الزامات قیام لله، ایمان به نصرت الهی، عزت طلبی مسلمین، بازدارندگی موثر، مقاومت هوشمندانه، همگرا شدن و دشمن شناسی به عنوان الزامات قرآنی مقاومت فعال مشخص گردید. تبیین ارتباط میان مضامین فراگیر و مقاومت فعال و فهم همه جانبه آن می تواند به عنوان الزامات قرآنی نقشه راه کنشگری نیروهای مقاومت جهت تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در منطقه و تامین منافع امت اسلامی در برابر قدرت های مداخله گر خارجی باشد.

  کلیدواژگان: الزامات قرآنی، امام خامنه ای، امت اسامی، مضامین پایه و فراگیر، مقاومت فعال
 • اصغر آیتی*، عبدالله توکلی صفحات 56-89

  یکی از علوم مرتبط با رفتارهای انسانی مدیریت است و مدیریت فرهنگی به لحاظ ارتباط آن با بخش های دینی، اخلاقی و تمدنی دارای اولویت و اهمیت می باشد. برای دستیابی به نقشه و الگوی جامع از مدیریت فرهنگی در کنار بررسی شاخصه ها، ابعاد، موانع و آسیب ها، شناسایی و کاربست راهکارهای تحول آفرین در مدیریت فرهنگی ضرورت دارد و همچنین راهکارهای تحول آفرین مدیریت فرهنگی نبوی به دلیل برتر بودن این الگو نسبت به الگوهای دیگر از اهمیت و ارزش دوچندانی برخوردار خواهد بود. لذا مقاله حاضر بدنبال راهکارهای تحول آفرین در مدیریت فرهنگی نبوی از منظر قرآن کریم با تاکید بر اندیشه های قرآنی امام خامنه ای بود که با روش پژوهش فراترکیب که یکی از انواع روش های فرامطالعه انجام گرفت. که سعی شده با مطالعه مقالات مرتبط، کتب تفسیر و تاریخ و عرضه و مقایسه آن با اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای، راهکارهایی استخراج شود. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارتند از: اندیشه سازی، انسان سازی، اخلاق مداری، تشکیل حکومت، فضاسازی و ایجاد جو فرهنگی و معنوی، ایجاد امت واحده، که با کاربست این راهکارها گامی مهم برای اعتلای تمدن و حکومت اسلامی ایران عزیز و دیگر حکومت ها و حکمرانان جوامع اسلامی ترسیم شود. و اگر این مهم محقق شود خاستگاه و منبع الهام و الگوگیری دیگر جوامع بشری نیز می تواند باشد.

  کلیدواژگان: راهکارهای تحول در فرهنگ، مدیریت فرهنگی، پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله)، امام خامنه ای
 • لیلا ابراهیمی*، محسن خوش فر صفحات 90-109

  بیان مساله: 

  وعده ی فایق آمدن سلسله ارزش های دین اسلام درتاریخ بشریت بر شبه ارزش ها و ضدارزش ها در قرآن صریحا بیان شده است. عبارت «لیظهره علی الدین کله‏» در سه آیه از جمله 33 سوره توبه تکرار شده است. حال این گونه سوالاتی مطرح می شود که چگونه اسلام غلبه می کند، زمان این وعده چه زمانی است، چه شرایطی برای چنین غلبه ای لازم است.

  روش

  در پاسخ به این سوالات، این پژوهش درصدد است به بررسی توصیفی تحلیلی نظرات مفسران فریقین با استفاده از کتب تفسیری ومقایسه آن با اندیشه امام خامنه ای بپردازد.

  نتیجه

  بین مفسران در چگونگی غلبه دین اسلام اختلاف وجود دارد، بعضی آن راغلبه عینی با جهاد و بعضی غلبه با منطق ودلیل دانسته اند. در زمان تحقق این وعده الهی نیز نظرات متعدد وجود دارد؛ از جمله صدر اسلام، یا طبق روایات فروان از فریقین زمان ظهورخواهد بود؛ اما امام خامنه ای معتقد است این رویکرد که روزی اسلام غلبه خواهد کرد و منتظر چنین روزی باید بود از جهتی صحیح و از جهتی منزوی کردن اسلام و اهداف آن و به عزلت بردن آن به زندگی فردی خواهد بود؛ بلکه هر زمانی که اسلام از عزلت و انزوا خارج شود در زندگی همچون انقلاب اسلامی مطرح شود و منطق و عدالت خود را عملی کند و نیز پیروان آن با ایمان، اعتقاد و مجاهده ملزم به آن شوند، پیروزی اسلام بر همه ی کفر و الحاد، به تحقق می پیوندد و مصداق تام آن زمان ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود.

  کلیدواژگان: قرآن، آیه 33 توبه، اسلام غلبه کننده، عدالت اجتماعی
 • محمود کریمی*، نبی الله سالاری صفحات 110-133

  دشمن شناسی از مهم ترین عوامل دفاع از جامعه دینی در مقابل خطرها، و از عوامل اثر گذار در حفظ هر انقلاب دینی محسوب می شود. در قصص قرآن کریم، به نوع اقدامات دشمن علیه پیامبران و امتها، و نیز چگونگی مواجهه پیامبران با دشمن اشاره شده تا الگویی برای سایر جوامع انقلابی و دینی باشد . طبق احادیث، قوم پیامبر اسلام(ص)، شباهت های زیادی به قوم بنی اسراییل دارد و اتفاقات بنی اسراییل در امت پیامبر اسلام نیز رخ خواهد داد. لذا شناخت اقدامات سیاسی اجتماعی دشمن در سیره حضرت موسی، به حفظ هویت انقلابی جامعه و نظام دینی به طور عام، و به صیانت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به طور خاص کمک می کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است. بر اساس این پژوهش، اقدامات سیاسی اجتماعی دشمن که در سوره ها و آیات مختلف داستان حضرت موسی به آنها اشاره شده عبارت است از: 1-اقدامات اجتماعی: انکار حقانیت دین و دین داران با تکذیب، مورد اتهام قرار دادن رهبران دینی، شایعه سازی و شبهه پراکنی، تمسخر، بهانه جویی، معرفی جامعه دینی به عنوان عامل مشکلات، صرف هزینه های بسیار برای مقابله با نظام دینی، و از بین بردن نیروی جوان. 2-اقدامات سیاسی: عوام فریبی و جنگ رسانه ای، تلاش برای بدست آوردن اجماع علیه جامعه دینی، تهدید، تطمیع، پیشنهاد مذاکره و اقدام نظامی. با شناخت این عوامل، حاکمیت دینی راهکارهای مقابله با دشمن را طراحی، و اقدامات لازم را در راستای حفظ اصول و ارزشهای انقلابی جامعه اتخاذ می کند.

  کلیدواژگان: عبرت های قرآنی، قصص قرآن
 • فرشته ساسانی*، محمدحسین توانایی سره دینی صفحات 134-158

  مناصب سیاسی-اجتماعی زنان از مسایل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران معاصر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در واکاوی این موضوع دارد. از مجموعه دلایلی که برای اثبات یا نفی حق مشارکت سیاسی زن قابل ارایه است می توان نتیجه گرفت که از منظر قرآن زن می تواند در تصدی مناصب حاکمیتی (غیر از ولایت عامه و قضاوت که شان ولایی دارد) سهیم باشد و دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی این مناصب از جانب زن در دسترس نیست و لازم است با عنایت به تاثیر شرایط زمان و مکان در استنباط، گسترش مطالبات اجتماعی از سوی زنان و فرمایشات مقام معظم رهبری در مدیریت اجتماعی کشور تدقیق بیشتری در این زمینه انجام گیرد.اما نکته مهمی که می تواند نتیجه یاد شده را اندکی متعادل یا حتی متحول سازد آن است که اندیشه توحیدی در ساختار جامعه و در رابطه زن و مرد برای خانواده نقش ویژهای قایل است. در حقیقت بسیاری از تشریعات مربوط به حقوق زن و مرد با توجه به قداست و حرمت نهاد خانواده و پاس داشت کیان آن صورت گرفته است. بر این اساس حضور زن در عرصه قدرت و حاکمیت و حق مشارکت سیاسی در سطوح مختلف آن تا آن جا مشروعیت و مطلوبیت قرآنی دارد که با شیون خانواده یا موقعیت زن در خانواده سازگار باشد. به تعبیر دیگر شاید بتوان گفت که حفظ و حراست از کانون خانواده حد و مرز حقوق سیاسی و اجتماعی زن محسوب می شود.

  کلیدواژگان: زنان، مناصب سیاسی- اجتماعی، مفسران معاصر
|
 • Salman Rezvankhah * Pages 6-27

  One of the problems that has plagued different societies today, including multicultural societies, is the inability of individuals to coexist peacefully. This is confirmed by numerous examples of conflict between individuals and groups. Islam as the most complete religion has plans for achieving this peaceful coexistence. Accordingly, the purpose of the present study is to achieve peaceful coexistence educational goals from the perspective of the Holy Quran and emphasizing on the interpretation of al-Mizan which is conducted through content analysis based on content analysis. To answer the research question has been analyzed. The results of the study point to six educational goals, namely: attaining competence in the community, realizing educational justice, realizing free thinking, nurturing the ability to understand and accept differences, nurturing a spirit of accepting peaceful coexistence, and acquiring the validity of values. Sharia-based ”.

  Keywords: educational goals, Tafsir al-Mizan, Allameh Tabatabaei, Holy Quran, Peaceful coexistence
 • Mohammadali Sadeghzadeh *, Mohammad Sotode Pages 28-55

  In this research, the Quranic requirements of active resistance in Imam Khamenei's thought were explained. Based on this, the main goal of this research is to achieve the Quranic requirements of active resistance in order to realize the goals of the Islamic nation of Iran and its application among the Islamic Ummah. For this purpose, by using the theme analysis method and extracting the basic, organizing and comprehensive themes and defining the network of themes, active resistance with a Quranic approach was investigated in Imam Khamenei's thought. According to the overarching themes extracted from the organizing and basic themes; The requirements of Qiyam-Allah, faith in divine help, seeking the honor of Muslims, effective deterrence, intelligent resistance, convergence and knowing the enemy were identified as the Quranic requirements of active resistance.Clarifying the connection between the comprehensive themes and active resistance and its comprehensive understanding can be the Quranic requirements of the action plan of the resistance forces in order to influence the power equations in the region and secure the interests of the Islamic Ummah against foreign intervening powers.

  Keywords: Quranic requirements, active resistance, ImamKhamenei, basic, inclusive themes, Islamic Ummah
 • Asgar Ayati *, Abdollah Tavakkoli Pages 56-89

  One of the sciences related to human behavior is management, and cultural management has priority and importance in terms of its relationship with religious, moral and civilizational parts. In order to achieve a comprehensive map and model of cultural management, in addition to examining the indicators, dimensions, obstacles and damages, it is necessary to identify and apply transformative solutions in cultural management, as well as the transformative solutions of prophetic cultural management due to the superiority of this model over other models. And it will have double value; Therefore, the present article was looking for transformative solutions in prophetic cultural management from the perspective of the Holy Quran, emphasizing the Quranic thoughts of Imam Khamenei, which was carried out with the meta-composite research method, which is one of the types of meta-study methods. It has been tried to extract solutions by studying related articles, books of interpretation and history and presenting and comparing it with the Quranic thoughts of Ayatollah Khamenei. The most important findings of this research are: thought formation, humanization, moral orientation, government formation, creation of space and creation of cultural and spiritual atmosphere, creation of a single nation, which by applying these solutions, we can draw an important step for the elevation of civilization and Islamic government of dear Iran and other governments and rulers of Islamic societies. to be And if this goal is achieved, it can be the origin and source of inspiration and modeling for other human societies.

  Keywords: strategies for transformation in culture, cultural management, Prophet of God (peace be upon him), Imam Khamenei
 • Leila Ebrahime *, Mohsen Khosh Far Pages 90-109

  Statement of the problem: 

  The promise of the victory of the Islamic religion's values in the history of humanity over pseudo- values and anti-values is explicitly stated in the Quran. The phrase "It will be revealed to the entire religion" is repeated in three verses, including verse 33 of Surah Towbah. now Questions such as how will Islam prevail? When is this promise? What conditions are necessary for such a victory? arises.

  Method

  In response to these questions, the present research aims to do a descriptive-analytical investigation of the viewpoints of Fariqin commentators by using commentary books and comparing it with Imam Khamenei's thought

  Conclusion

  There is a difference between the commentators on how Islam prevailed. Some have seen it as objective victory with Jihad and others as victory with logic and reason. At the time of the fulfillment of this divine promise, there are many opinions; including at the beginning of Islam or according to many narrations from the Fariqin, it will be at the time of emergence; But Imam Khamenei believes that this approach that one day Islam will prevail and we should wait for such a day is from a correct direction and from a direction to isolate Islam and its goals and isolate it to individual life, but whenever Islam is isolated And if the isolation is removed, like the Islamic Revolution, it will implement its logic and justice, and its followers will be bound to it with faith, belief and struggle, the victory of Islam over all disbelief and atheism will be realized, and the perfect example of that is the time of the appearance Imam Mahdi (Ajl Allah Ta'ala Al-Sharif).

  Keywords: Quran, Verse 33 Repentance Surah, conquering Islam, social justice
 • Mahmoud Karimi *, Nabiollah Salari Pages 110-133

  Enmity is one of the most important factors in the defense of the religious society and revolutionary values against dangers and one of the most effective factors in preserving any religious revolution. In the stories of the Holy Qur'an, the types of actions of the enemy against the prophets and nations and how the prophets faced the enemy are also mentioned in order to be a model for other revolutionary and religious societies. According to hadiths, the people of the Prophet of Islam (pbuh) have many similarities with the people of Israel, and the events of the people of Israel will also happen in the nation of the Prophet of Islam. Therefore, knowing the social political actions of the enemy in the life of Prophet Moses helps to preserve the revolutionary identity of the society and the religious system, in general, and to protect the revolution and the system of the Islamic Republic, in particular. The research method in this article is descriptive- analytical. According to this research, the political-social actions of the enemy that are mentioned in various chapters and verses of the story of Prophet Moses are 1- Social actions: denying the validity of religion and religious people by denying them, accusing them. Religious leaders, spreading rumors and suspicions, mocking, making excuses, introducing the religious community as the cause of problems, spending a lot of money to confront the religious system and destroy the youth force. 2- Political measures: demagoguery and media war, trying to gain consensus against the religious community, threats, bribery, offering negotiations and military action. Knowing these factors, the religious government designs strategies to deal with the enemy and takes necessary measures in order to preserve the principles and revolutionary values of the society.

  Keywords: social political actions of the enemy, Islamic Revolution, Enmology, Quranic lessons, Qur'anic stories
 • Fereshteh Sasani *, Mohammadhosain Tavanaei Pages 134-158

  Women's socio-political positions are one of the most challenging issues. The current research aims to investigate the opinions of contemporary commentators in this topic by using the descriptive-analytical method. From the various reasons to prove or deny the right of women's political participation, it can be concluded from the Quran that women can participate in the governmental positions. So, regarding to the influence of time and place conditions, the expansion of women's social demands and the orders of the supreme leader in the social management of the country, more accuracy of opinion should be done in this field. Regarding to the fact that monotheistic thought assigns a special role to the family in the society and in the relationship between men and women, it can slightly balance the mentioned result.In fact, many religious rules related to women's and men's rights have been made with regard to the sanctity of the family institution. So, the presence of women in the field of sovereignty and political participation is legitimate to the extent that it is compatible with the affairs of the family or the position of the woman in the family. In other words, preserving the family is the limit of women's political and social rights.

  Keywords: Women, Political-Social Positions, ContemporaryCommentators