فهرست مطالب

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1402)

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی
پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر بنی عصار*، فرهاد عباسی، رحیم سالمی صفحات 9-42
  «امامت» از اثرگذارترین مباحث فقه اکبر در حکمرانی جامعه اسلامی و مفید در پیشگیری از انحرافات امت و رهایی از زندگی و مرگ جاهلی است. تحلیل مساله امامت، فارغ از معنای تکوینی خود، در معنای تشریعی و سرپرستی جامعه، قاعده ای قرآنی و روایی است که در گزارش کلینی از «کتاب الحجه» انعکاس یافته و فقدان آن، موجب غفلت از فروعات ارزشمندی از جمله مردم سالاری دینی، انتصابی بودن جایگاه امام، وجوب هجرت از سلطه طاغوت و وجوب تبعیت فکری و عاطفی و رفتاری امت با امام حق است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا روابط نظام مند سخنان رهبری در تفسیر آیه اکمال دین و گزاره های مرتبط با آن حول موضوع امامت را کشف نموده و سپس با تحلیل ساختار فقه الحدیثی گزارشات کلینی، از کتاب الحجه الکافی، تلاش کرده تا شبکه ارتباطی مورد نظر شارع در اتمام نعمت بر امت اسلام را کشف کند و نشان دهد امام، حقیقت حجت الهی بر زمین بوده و وقتی محور کنشگری آحاد جامعه اسلامی گردد، تحقق توحیدمحوری و عدالت در جامعه، پیوند سعادت دنیوی و اخروی، وحدت و همدلی، نجات از جاهلیت مدرن و ارتقای انگیزه درونی امت در اثر نظارت امام و... بخشی از ثمرات آن خواهد بود. نوشته حاضر این فرض را مطرح کرده که تلقی مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه اسلامی امروز، قابل تطبیق بر بخشی از گزارشی است که مرحوم کلینی در دوره غیبت صغری از قاعده امامت و لوازم آن داشته و می توان مدیریت جامعه کنونی را به صورت جاری و در حال تحول، ادامه امامت اهل بیت (ع) دانست.
  کلیدواژگان: اکمال دین، تطبیق، قاعده امامت، کتاب الحجه، امام خامنه ای
 • محسن خوش فر، احترام السادات موسوی زاده*، سید کریم خوب بین خوش نظر صفحات 43-64
  یکی از نماد های فاطمه شناسی، درک علوم و معارفی است که از آن حضرت به یادگار مانده است و همانند کلمات گهربار پیامبر (ص) و سخنان امامان معصوم (ع) برای انسان ها رهگشا است. این حقایق نشات گرفته از سرچشمه لایزال وحی و در نهایت فصاحت و بلاغت است که تبیین آن از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در جستار حاضر، روابط بینامتنی و اسالیب بلاغی کلام حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری مورد ارزیابی قرار گرفته است. از دیدگاه رهبری، خطبه مذکور از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین عبارات نهج البلاغه است و انقلابی ماندن از درس های خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) است که در این فرازها حضرت به عوامل تداوم آن اشاره می کنند. بر مبنای اطلاعات به دست آمده از این بررسی مشخص گردید که اسالیب بلاغی همچون سجع، جناس، مراعات نظیر، کنایه، استعاره، تشبیه، اقتباس، و... در کلام حضرت، با اهداف تقویت معنا و ایجاد اشتیاق و انگیزه در مخاطب برای شنیدن تمامی کلام، بالا بردن وضوح معانی، توان بخشیدن به کلام و برانگیختن احساسات و بالا بردن زیبایی و خرمی سخن برای تاثیر گذاری بیشتر کلام بر مخاطبان به خدمت گرفته شده است. به طور کلی آن حضرت این اسالیب را برای تبیین موضوع و ایجاد انگیزه لازم در مخاطب، به کار برده اند. در بررسی روابط بین متنی؛ تناص امتصاصی، اقتباسی کامل منصص، اقتباس جزیی، تناص اسلوبی، کامل محور یا نفی کلی، اقتباس جزیی و نفی متوازی کشف شدند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی در صدد کشف روابط بینامتنی و اسالیب بلاغی خطبه با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری بر آمده است.
  کلیدواژگان: حضرت زهرا (س)، مقام معظم رهبری، روابط بینامتنی، اسالیب بلاغی، خطبه فدکیه
 • علی آقا صفری*، محمد امیری صفحات 65-94
  ازدواج و حفظ کانون گرم خانواده از سنت های الهی و روش پیشوایان پاک آسمانی و سلول و هسته اصلی اجتماع سالم است. ازدواج شرعی و خانواده سالم جامعه سالم را می سازد و موجب هم دیگرپذیری و تواصی بالحق و تواصی بالصبر، فراهم سازی بستر مراقبت اخلاقی، مهر ورزی، احترام متقابل، اعتمادسازی و عشق بازی راستین و رساندن همدیگر به رشد و شکوفایی است. طلاق نقطه مقابل ازدواج که رابطه معناداری با ناسازگاری، سخت گیری، تحقیر ناشی ایده آل خواهی افراطی، بی تعهدی، فساد اخلاقی، هرزگی روحی و فکری ناشی از احساسات و التذاذها و خوشی های زودگذر و در بلندمدت منجر شدن به مراوده ها و معاشرت های غیرشرعی، و دریدن حریم عفت و بی توجهی به کرامت، عزت و فلسفه خلقت و زندگی است. با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی طلاق د راین پژوهش تلاش شده با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات مدیریتی، راهکار های کاهش طلاق از منظر سنت با تاکید بر منظومه فکری امام خامنه ای و باهدف اکتشافی و برآیند بنیادی و کاربردی به تجزیه و تحلیل گرفته شود. با محور قرار دادن عوامل و عناصر نقش آفرین درونی و بیرونی راهکارها کشف، تبیین و ارایه شده است. پایه ای ترین دستاوردها در حوزه داخلی کنترل عقلایی خواسته ها، لحاظ کردن نقش های مناسب زنان و مردان در زندگی در سطح خانواده و کلان، تامین نیازها و اهتمام به تفاوت های طبیعی است. و اساسی ترین یافته ها در حوزه عوامل نقش آفرین محیطی، هدف محوری، تعهدمداری، صلح و سازش پذیری و پاسداری از حریم ها بر پایه عدالت و حفظ حرمت است.
  کلیدواژگان: اندیشه روایی امام خامنه ای، کنترل، راهکارها، کاهش طلاق، پیشگیری از طلاق
 • باقر ریاحی مهر، حسین سپهری فرد* صفحات 95-122
  از جمله مسایلی که همواره محل بحث اندیشمندان مسلمان واقع گردیده، موضوع «مواجهه با غیرمسلمانان» است که در عصر حاضر نیز این مسیله محل مباحثه و مناقشه می باشد. اصطیاد روش و سیره مناسب برخورد با غیرمسلمانان، نیازمند الگویی جامع و بدون خطاست که این مهم با رجوع به عصر حضور ایمه معصومین (ع) و بالاخص امام رضا j میسر است زیرا به دلیل موقعیت خاص امام رضا (ع) و شرایط ولایتعهدی، امکان مواجهه حضرت با غیرمسلمانان به صورت برخورد های فردی و مباحثات علمی امکان پذیر گردید، از این روی مقاله حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل محتوایی، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که نحوه مواجهه امام رضا j در برخورد با غیرمسلمانان (با تاکید بر احادیث فریقین) چگونه بوده است؟ و نتایج مقاله حاضر بیانگر آن است که: زمان حیات امام رضا (ع) از آن برهه های تاریخی حساس و ویژه است که شرایط اختناق عجیبی بر جامعه حکم فرماست، و بالاخص مامون به منظور بهره برداری های سیاسی و سایر اهداف مغرضانه، سعی در سوء استفاده از ولیعهدی امام j گرفت، اما همان گونه که در بیانات مقام معظم رهبری به چشم می خورد، حضرت در طول حدود بیست سال امامت خویش، آنچنان تفکر ولایت اهل بیت را در جامعه بسط و گسترش می دهند که دستگاه ظالم بنی عباس نیز از مقابله با آن عاجز می شود. آنچه از سیره مواجهه حضرت با غیرمسلمانان در این دوره به چشم می خورد، مناظرات آن حضرت براساس حکمت، موعظه و جدال احسن می باشد و آن حضرت هر گروه از مخالفان را با استناد به منابع و کتب الهی و مقدس خودشان جواب می دادند و قبل از جوابگویی کاملا با صبر و حوصله سوالات آنها را می شنیدند. جواب های آن حضرت کامل و مستدل بود و غالبا باعث اقناع آنان می گردید. از این روی بررسی سیره مواجهه حضرت با غیرمسلمانان، می تواند ضمن پاسخگویی به شبهات در ارتباط با مسیله مواجهه با غیرمسلمانان، الگویی مناسب در عصر حاضر ارایه دهد.
  کلیدواژگان: امام رضا(علیه السلام)، مقام معظم رهبری، غیرمسلمانان، ادیان توحیدی، احادیث فریقین
 • محمد شریفانی* صفحات 123-144
  این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به بررسی مبانی قرآنی اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای (دام ظله) در مبحث توزیع کالا با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می پردازد؛ به این ضرورت که عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی است و از نظر مقام معظم رهبری پیشرفت اقتصادی کشور باید همراه با عدالت باشد. نتایج این مقاله بیانگر این است که توزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور موجب تاثیرات اقتصادی بر سیاست و فرهنگ می شود. از راهکار های اجرایی توزیع در کلام مقام معظم رهبری باید به نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی، قاچاق و واردات بی رویه کالا و حذف واسطه های غیر ضروری اشاره کرد. در آموزه های اقتصادی اسلام، نفی واسطه گری با عناوینی مانند نهی از تلقی رکبان و ممنوعیت نیابت شهری از روستایی به کار رفته است. احتکار، کم‏ فروشی‏ و اجحاف و فساد اداری از موانع توزیع عادلانه ثروت است. همچنین پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، فقدان نظارت کافی و عدم برخورد جدی با متخلفین از علل و عوامل فساد اداری است که برای از بین بردن آن باید از راهکار های تقویت و احیای فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی و پاکسازی نظام اداری از افراد فاسد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری، قرآن
 • سید حمید جزایری، عبدالله بهرامی زاد* صفحات 145-174
  یکی از روش های اعتبار سنجی حجیت صدوری روایات، بررسی تضعیفات واردشده به آن، با معیار ارتکاز و سیره عقلاء است. بررسی تطبیقی تضعیفات مطرح شده در روایات فریقین، راه را برای شناخت بهتر مبانی حدیثی، فقهی و اصولی مذاهب اسلامی هموار نموده و نقاط قوت و ضعف مبانی اجتهادی را به وضوح نشان می دهد. در این نوشتار، در نه محور کلان، به مهم ترین علل و اسباب خارجی تضعیف مطرح شده نسبت به روایات شیعه و اهل سنت، اشاره می کنیم. داوری با محوریت و محک سیره عقلاء، نشان از قوت مبانی اصولی و اجتهادی امامیه نسبت به سایر مذاهب دیگر در این موضوع دارد.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، حجیت صدوری، تضعیف صدوری، سیره و روش عقلاء
 • عبدالمجید زهادت* صفحات 175-200
  حدیث «فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی الطعام» در منابع حدیثی و کلامی و تفسیری و تاریخی و تراجم اهل سنت به عنوان یکی از مهم ترین ادله برای اثبات فضیلت و برتری عایشه مستمسک برای برخی از نویسندگان قرار گرفته است. گاه به استناد این حدیث او را به صورت مطلق بر همه زنان برتر دانسته و گاه فقط بر زنان پیامبرk و گاه صرفا به عنوان یک فضیلت و صفت نیکو دانسته شده است بدون سخن گفتن از مفاضله و مقایسه با دیگر زنان. در این مقاله با استفاده حد اکثری از منابع قابل قبول اهل سنت در فقه الحدیث و بررسی سندی و دلالی مطالعه شده است و بررسی متن های گوناگون در این زمینه احتمال وضع تقویت می شود علاوه بر اینکه با نگاهی به راویان این حدیث در می یابیم که نمی تواند از اعتبار برخوردار باشد. از سوی دیگر بعد از چشم پوشی از سند، با توجه به نصوص معارض برای اثبات برتری عایشه بر خدیجهh و فاطمه نیز ناتوان است حتی با دقت در حدیث اثبات فضیلت نیز مشکل به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حدیث ثرید، فضل عائشه، فضل الثرید، حدیث کمال زنان، سرور زنان بهشتی
 • حامد شریعتی نیاسر، سید محمد صادقیان*، جلیل پروین، محمود ویسی صفحات 225-254
  حدیث به عنوان میراث برجای مانده از پیامبر (ص) و پیشوایان دین، همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، به ویژه در دوره معاصر، بوده است؛ در این میان مفسران نیز توجه به حدیث در تفسیر را با رویکرد های مختلف مد نظر داشته اند. محمد علی صابونی از اندیشمندان و مفسران معاصری است که در اثر تفسیری خویش،«صفوه التفاسیر»، اهتمام جدی به حدیث داشته است. در این پژوهش که به منظور یافتن رویکرد حدیثی وی در این تفسیر و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده، با گردآوری داده هابه شیوه کتابخانه ای و بررسی احادیث مورد استفاده او در این تفسیر مشخص گردید که رویکرد او استفاده حداکثری از حدیث در تفسیر است؛ و در این راستا رویکرد حدیثی وی به سه گونه محتوایی، سندی و منبع شناسانه تقسیم گردید. وی به این منظور به نقل روایاتی در بیان سبب نزول آیات و نیز توضیح و تبیین لغوی، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و... پرداخته، و در کنار آن به صحت صدوری و متنی آنها نیز، به منظور اجتناب از نقل روایات ضعیف، توجه جدی معطوف داشته است.
  کلیدواژگان: صابونی، تحلیل انتقادی، رویکرد حدیثی، مفسران معاصر، اهل سنت
 • مهدی غلامعلی*، حمید محمدی صفحات 255-276
  از مهمترین چالش های پیش روی عالمان فریقین، اعتبارسنجی اسناد احادیث است. پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که: حدیث پژوهان اهل سنت معاصر، چه روشی را برای اعتبارسنجی احادیث برگزیده اند؟ ایشان تا چه اندازه به سندشناسی روی می آورند و تا چه میزان تنها به احکام پیشنیان اعتماد می کنند؟ برای به دست آوردن نظرات عالمان اهل سنت به آثار متقدمان و متاخران رجوع شده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی و پژوهشی شکل گرفته است. در این پژوهش دریافتیم که روش عالمان اهل سنت معاصر در اعتبارسنجی روایات بیشتر کتاب محوری است. ایشان به طور کلی احادیث را در سه گروه دسته بندی می کنند. دسته نخست، احادیث کتب صحاح که مشهورترین آنها صحیح بخاری و صحیح مسلم است. محدثان، احادیث این دو کتاب را بدون هیچ گونه خدشه ای می پذیرند و درباره دیگر کتب صحاح مانند صحیح ابن حبان، ابن السکن و ابن خزیمه تاملاتی دارند. دسته دوم، احادیثی است که متقدمان آنها را ارزیابی و حکم اسناد روایات را مشخص کرده اند مانند کتاب های چهارگانه سنن. محدثان معاصر به حکم روایاتی که ایمه پیشین جرح و تعدیل داده اند، اعتماد می کنند و نظرات ایشان را صایب می دانند. دسته سوم از احادیث، روایاتی است که در دو دسته پیشین قرار نمی گیرد. روایات این دسته بر اساس قواعد درایه و رجال در پنج مرحله مورد بررسی سندی قرار می گیرد و حکم آن صادر می شود.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، روایات اهل سنت، سند شناسی، محمود طحان، صحیحین
 • مرضیه جیرائی شراهی، محمدمهدی تقدیسی*، سیده فاطمه حسینی میرصفی صفحات 277-304

  «ظهر و بطن» از موضوعات علوم قرآنی و از مقدمات لازم برای تفسیر قرآن کریم است. با اینکه روایات فراوانی ظاهر و باطن قرآن را مورد تایید قرار داده اند و اندیشمندان بسیاری با آن موافقند؛ اما سنگلجی به عنوان یک شخصیت مطرح در جریان قرآنیون و مفسر قرآن احادیثی که قرآن را دارای بطن می دانند مرسل دانسته و معتقد است هیچ حدیث صحیحی در این باب نداریم. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد به این سوال پاسخ دهد که تحلیل دیدگاه سنگلجی و علت آن در مورد این احادیث و سندشان چیست؟ نتیجه این پژوهش بعد از بررسی مبانی فکری و تحلیل دیدگاه سنگلجی، رد دیدگاه وی بوده است زیرا علاوه بر نقد مبانی، سنگلجی رویکردی شتابزده و متعصب در رد رجال و سند احادیث ظهر و بطن دارد. مانند نسبت نادرست غلو به راویان، نسبت نادرست عامی یا واقفی بودن به آنها و نسبت نادرست ارسال به دلیل معلق بودن سند.

  کلیدواژگان: شریعت سنگلجی، قرآنیون، احادیث ظهر و بطن، علم رجال
 • محمدحسن احمدی* صفحات 305-322
  یکی از عواملی که موجب بروز تفسیر به رای در مورد متن می شود؛ عدم فراوری درست متن است. مقاله حاضر تلاش می کند تا نوع مواجهه با متن روایی به عنون اصلی ترین اتفاق در حوزه پژوهش های علوم اسلامی متن محور در قالب طراحی آزمون های مختلف، تبیین کند. در واقع بخش مهمی از آن چه ما را به ورطه تفاسیر متکثر و احیانا متعارض می اندازد؛ آماده نکردن متن روی میز کار مفسر است. در این راستا نیاز به برخی آزمون های پیشاتفسیری احساس می شود. برخی از این آزمون ها، عبارتند از: آزمون الغاء خصوصیت، آزمون تطابق معنای لغوی و اصطلاحی، آزمون تحلیل انعکاسی، آزمون ایجاد تمایز سنت واقعه از محکیه و آزمون زبان مجاز و تمثیل. نتیجه استخدام قواعد پیشاتفسیری آن خواهد بود که زمینه را برای قضاوت بهتر مفسر و تفسیر دقیق تر متن فراهم کند. از سوی دیگر اجرای این آزمون ها می تواند سرعت نظریه پردای در علوم اسلامی را تسریع بخشد و از نوعی سردرگمی در میان انبوه نظریه پردازی ها برهاند. آزمون های پیشاتفسیری یا همان خط مشی داشبورد،خود روشی نو و بدیع در تحلیل متن است و فاصله بین زمان اراده به تفسیر و تفسیر متن را روشن تر و نتایج تفسیری را واقع بینانه تر می کند. از این آزمون محوری، می توان به عنوان گام دوم در فعالیت ها و پژوهش های حدیثی یاد کرد.
  کلیدواژگان: فهم حدیث، آزمون پیشاتفسیری، روایت، متون دینی
 • حسین فرخی*، حسین منصوری رضی صفحات 323-350
  لازمه حکمت خداوند، بیهوده خلق نشدن مخلوقین است. از این رو فرستادگان خود را وسیله هدایت بندگان به این اهداف قرار داده است. بدین ترتیب هدف نبوت، تحقق هدف خلقت خواهد بود. از طرفی با ختم نبوت، قطع جریان اهداف خلقت، نقض حکمت خداوند است. از چالش های مهم کلامی در مساله امامت، نگاه متفاوت متکلمان امامیه و اهل سنت به جایگاه امامت پس از نبوت است. امامیه امام را جایگاهی در تداوم جریان نبوت می داند و اهل سنت با ترسیم جایگاه حکومتی از امام، این نگاه را در همه حوزه های امامت پژوهی دخیل می دارند. واکاوی اهداف خلقت، نبوت وامامت، و اثبات وحدت آنها، علاوه بر روشن شدن بیش از پیش ضرورت بعثت انبیاء و ایمه(ع)، لزوم ضرورت امامت را نیز در راستای ضرورت نبوت معرفی کند، نه مقامی صرفا در راستای حکومت وحفظ نظام اجتماعی که اکثر متکلمان در اثبات ضرورت امامت به آن اهتمام داشته اند. همچنین اثبات وحدت اهداف، بخشی از منظومه اثبات وحدت جایگاه امامت ونبوت در مسیر هدایتگری خواهد بود که سبب می گردد آنچه برای نبوت در شرایط وشیون بیان می شود در امامت نیز اثبات گردد. وحدت مذکور در منابع فریقین پیگیری شده است.
  کلیدواژگان: اهداف خلقت، اهداف نبوت، اهداف امامت، وظائف نبوت، وظائف امامت، امامت پژوهی
|
 • Amir Baniasar *, Farhad Abbasi, Rahim Salemi Pages 9-42
  “Imamate” is one of the most influential topics in the major jurisprudential discussions regarding the governance of the Islamic society, and it serves as a beneficial measure in preventing deviations within the Ummah and liberating it from the ignorance of pre-Islamic life and death. The analysis of the issue of imamate, apart from its conceptual meaning, in terms of legislative and guardianship roles within the community, is a Quranic and narrational principle reflected in the report of Kulayni from “Al-Hujjah,” and its absence leads to negligence of valuable branches, including religious democary, the appointment nature of the Imam’s position, the obligation to migrate from the tyranny of oppressive rule, and the obligation of intellectual, emotional, and behavioral obedience of the Ummah to the rightful Imam. The present research, utilizing descriptive and analytical methods, initially reveals the systematic relationship of the Leader’s statements in interpreting the verse of completing the religion and related statements around the topic of imamate. Then, by analyzing the structure of the comprehending-hadith reports from Kulayni’s book, “Al-Hujjah of al-Kafi,” it attempts to discover the intended network of the Shari’a concerning the culmination of blessings upon the Islamic Ummah and demonstrate that the Imam is the reality of divine authority on Earth. When it becomes the focal point of action for the members of the Islamic Ummah, the realization of monotheistic unity and justice in society, the connection between worldly and hereafter felicity, unity and solidarity, salvation from modern ignorance, and the elevation of the community’s internal motivation through the Imam’s supervision will be part of the fruits of it. This paper posits that perspective of the esteemed position of leadership (Ayatollah Khamenei) as the Imam of the Islamic Ummah today is comparable to a portion of the reports that Late Kulayni had during the minor occultation period regarding the principle of imamate and its requirements, and the current management of the society can be considered as a continuation of the imamate of the Ahl al-Bayt.
  Keywords: comparison, Principle of Imamate, Book of Al-Hujjah, Imam Khamenei
 • Mohsen Khoshfar, Ehteram Alsadat Mosawi Zadeh *, Seyyed Karim Khoobbin Khoshnazar Pages 43-64
  One of the symbols of Fatimiyya-Studies is the comprehension of sciences and knowledge left as a legacy by Lady Fatimah, which, like the profound words of the Prophet (PBUH) and the narrations of the infallible Imams (AS), serves as a guiding light for humanity. These truths originate from the eternal source of revelation and ultimately eloquence and rhetoric, the exposition of which holds significant importance. In this article, the intertextual relationships and rhetorical styles of the speech of Lady Fatimah (SA) in the Fadak Sermon are evaluated with a reliance on the perspective of the Supreme Leader. From the perspective of the Leader, this sermon, in terms of artistic beauty, resembles the most beautiful expressions of Nahj al-Balaghah (The Peak of Eloquence), and its revolutionary nature stems from the lessons of Lady Fatimah’s Fadak Sermon, in which she refers to the factors for its continuity. Based on the information obtained from this study, it became evident that rhetorical devices such as rhyme, pun (jinas), simile, allusion, metaphor, analogy, citation, etc., in the speech of Lady Fatimah, have been employed to strengthen meaning, create enthusiasm and motivation in the audience to listen to all the words, enhance clarity of meanings, empower speech, evoke emotions, and enhance the beauty and eloquence of speech for greater impact on the audience. In general, Lady Fatimah has used these rhetorical styles to explain the subject and create the necessary motivation in the audience. In examining the intertextual relationships; associative synthesis, complete substantive citation, partial citation, stylistic association, complete thematic or universal negation, partial citation, and parallel negation were discovered. The research method is descriptive-analytical, aiming to reveal the intertextual relationships and rhetorical styles of the sermon with a focus on the perspective of the Supreme Leader.
  Keywords: Lady Fatimah (S.A.), Supreme Leader, Intertextual Relationships, rhetorical styles, Fadak Sermon
 • Ali Safari *, Mohammad Amiri Pages 65-94
  Marriage and the preservation of the warm nucleus of the family are divine traditions and the method of the pure heavenly leaders and the essential core of a healthy society. Legal marriage and a healthy family make a healthy society, leading to mutual acceptance and patience, providing a platform for ethical care, affection, mutual respect, trust-building, genuine love, and promoting each other’s growth and flourishing. Divorce, on the other hand, is the opposite point of marriage, which results from discord, strictness, contempt arising from excessive idealism, lack of commitment, moral corruption, spiritual and intellectual wastefulness resulting from emotions and indulgences in transient pleasures, leading to illicit relationships and un-Islamic interactions, violating the sanctity of chastity, and neglecting dignity, honor, and the philosophy of creation and life. Considering the familial and societal damages of divorce, this research aims to explore solutions for reducing divorce through a descriptive-analytical method and utilizing management literature, focusing on the ideological framework of Imam Khamenei, with the objective of achieving exploratory, fundamental, and practical outcomes. By focusing on the internal and external influential factors and elements, solutions are discovered, elucidated, and presented. The most fundamental achievements in the realm of internal factors include rational control of desires, considering appropriate roles for women and men in family and society, and meeting needs and caring for natural differences. The fundamental findings in the realm of environmental influential factors include goal orientation, commitment, peace and reconciliation, and safeguarding sanctities based on justice and dignity preservation.
  Keywords: Imam Khamenei's ideology, control, Solutions, divorce reduction, divorce prevention
 • Baqir Riahi Mehr, Hossein Sepehrifard * Pages 95-122
  Among the issues that have always been the subject of discussion among Muslim scholars is the topic of “confrontation with non-Muslims,” which remains a subject of debate and discussion in the present age. The appropriate method and approach to dealing with non-Muslims require a comprehensive and error-free model, which is feasible by referring to the era of the presence of the infallible Imams, especially Imam Reza (AS), due to the special position of Imam Reza and the conditions of his stewardship. Therefore, this article, using a descriptive-analytical method and by gathering information through library research and content analysis, aims to answer the main question: How was Imam Reza’s approach in dealing with non-Muslims (with an emphasis on the traditions of the two sects of Shia and Sunni)? The results of this article indicate that: The time of Imam Reza’s life was one of those sensitive and special historical periods in which the ruling system imposed strange conditions on society, especially Ma’mun, who sought to exploit the Imam’s stewardship for political gains and other malicious purposes. However, as highlighted in the statements of the Supreme Leader, Imam Reza, during his approximately twenty years of Imamate, expanded and disseminated the Ahl al-Bayt’s guardianship ideology in such a way that even the oppressive Abbasid regime was powerless to confront it. What stands out from Imam Reza’s confrontations with non-Muslims during this period is his debates based on wisdom, preaching, and excellent arguments. Imam Reza would answer every group of opponents with patience, listening to their questions attentively, and then providing them with complete and reasoned responses, often persuading them. Therefore, examining Imam Reza’s approach to confronting non-Muslims can provide an appropriate model for dealing with this issue in the present age, while addressing doubts and presenting a suitable model for dealing with non-Muslims in the present era.
  Keywords: Imam Reza (AS), Supreme Leader, non-Muslims, Monotheistic Religions, Traditions of the Two Denominations i.e. Shia, Sunni
 • Mohammad Sharifani * Pages 123-144
  This article, using a descriptive-analytical method and library resources, examines the Quranic foundations of Ayatollah Khamenei’s economic ideologies regarding the goods distribution, with an emphasis on the resistance economy. It emphasizes that economic justice and social justice are important indicators of the resistance economy in society, and according to the Supreme Leader, the country’s economic progress must be accompanied by justice. The results of this article indicate that fair wealth distribution across the country economically affects politics and culture. Executive measures for distribution mentioned in the Supreme Leader’s statements include monitoring and controlling economic activities, preventing rampant smuggling and imports, and eliminating unnecessary intermediaries. In Islamic economic teachings, the rejection of intermediaries is emphasized through prohibitions such as prohibiting middlemen from profiting and prohibiting urban representation of rural areas. Hoarding, underselling, exploitation, and administrative corruption are obstacles to fair wealth distribution. Additionally, low wages, lack of sufficient oversight, and failure to seriously address offenders are causes and factors of administrative corruption that require strengthening and revitalizing religious and moral values and cleansing the administrative system of corrupt individuals.
  Keywords: Economy, Resistance Economy, Quran, the Supreme Leader
 • Hamid Jazayeri, Abdullah Bahramizad * Pages 145-174
  One of the methods of validating the credibility of narrations releasing is to examine the weaknesses introduced into them, based on the criterion of coherence and conduct of reasonable people (sira 'uqald'iyya). A comparative examination of the weaknesses presented in the narrations of the two denominations i.e. Shia and Sunni paves the way for a better understanding of the foundational aspects of Hadith, jurisprudence, and jurisprudential principles of Islamic schools of thought, highlighting the strengths and weaknesses of the ijtihadi foundations clearly. In this paper, in nine major axes, we point out the most important external causes and reasons for the weakening of narrations compared to Shia and Sunni narrations. Adjudication with a focus on and criterion of the conduct of reasonable people (sira 'uqald'iyya) indicates the strength of the jurisprudential-principle and jurisprudential bases of the Imamiyyah compared to other schools of thought in this matter.
  Keywords: Validation, Credibility of Issuance, Issuance Weakness of Issuance, Conduct, Method of Reasonable People (sira 'uqald'iyya)
 • Abdul Majid Zahadat * Pages 175-200
  The Hadith “The virtue of Aisha over other women is like the virtue of Tharid over other foods” has been cited in Sunni sources of Hadith, theological works, exegeses, historical and biographical accounts, as one of the most important evidence to establish the virtue and superiority of Aisha. Some authors have considered her superiority over all women based on this Hadith, while others have regarded it as a virtue and commendable quality attributed specifically to the Prophet’s wives, or merely as a general virtue without comparison to other women. This article utilizes a wide range of acceptable Sunni sources in Hadith jurisprudence and examines the textual and contextual evidence. The likelihood of fabrication is also explored, particularly when considering the narrators of this Hadith who lack credibility. Furthermore, despite ignoring the authenticity of the chain of narration, the existence of conflicting texts to prove Aisha’s superiority over Khadijah and Fatimah renders it problematic, even when closely examining the evidence for the virtue.
  Keywords: Hadith of Tharid, Fadl Aisha, Fadl of Tharid, Hadith of perfection of women, server of heavenly women
 • Hamed Shariati Niyasar, Seyed Muhammd Sadeghyan *, Jalil Parvin, Mahmud Visey Pages 225-254
  Hadith, as the legacy left by the Prophet Mohammad (P) and the religious predecessors, has always been a subject of interest for Muslim and non-Muslim scholars, especially in contemporary times. Among these scholars, Mohammad Ali Sabuni is a contemporary scholar and commentator who has shown serious interest in Hadith in his exegesis work, “Safwah al-Tafasir.” In this research, conducted in a descriptive-analytical manner, Sabuni’s hadith approach in this commentary is examined. By collecting data through library research and examining the hadiths used in this commentary, it was revealed that his approach involves maximum utilization of hadith in interpretation. In this regard, his hadith approach is divided into three categories: content-based, documentary, and source-based. He quotes narrations to explain the reasons for the revelation of verses and provides lexical, general, specific, abrogating, and abrogated explanations. Additionally, he pays serious attention to the authenticity and textual accuracy of these narrations to avoid quoting weak narrations.
  Keywords: Sabuni, Critical Analysis, Hadith Approach, Contemporary Scholars, Safwah al-Tafasir, Sunni
 • Mahdi Gholamali *, Hamid Mohammdi Pages 255-276
  One of the most significant challenges facing scholars of both denominations i.e. Shia and Sunni is the authentication of hadith chains. This research seeks to answer the question: What method have contemporary Sunni hadith scholars chosen for authenticating hadith narrations? To what extent do they rely on the science of hadith transmission (ilm al-riwayah) and how much do they rely solely on the rulings of their predecessors? To obtain the opinions of Sunni scholars, references have been made to the works of both early and contemporary scholars. This paper has been developed using a library research method and a descriptive-analytical and research approach. In this study, it was found that the methodology of contemporary Sunni scholars in authenticating narrations is mostly book-centered. They generally classify hadith into three groups. The first category includes hadiths from the Sahih collections, the most famous of which are Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. Scholars accept the hadiths from these two books without any objection and have contemplations regarding other Sahih collections like Sahih Ibn Hibban, Ibn Asakir, and Ibn Khuzaymah. The second category consists of hadiths whose predecessors have evaluated and determined the authenticity of their chains of transmission, such as the four Sunan collections. Contemporary scholars rely on the rulings of narrations authenticated by previous Imams and consider their opinions valid. The third category includes hadiths that do not fall into the previous two categories. The narrations in this category are examined based on the principles of matn (content) and isnad (chain of transmission) in five stages, and their rulings are issued accordingly.
  Keywords: Validation, Sunni’s Hadith, Knowledge of Isnad, Maḥmūd Taḥḥān, Sahihin
 • Marziyeh Jeyraei Sharahi, Muhammadmahdi Taqdisi *, Seyede Fatemeh Hoseyni Mirsafy Pages 277-304

  The concept of the exterior and interior of the Quran is fundamental to Quranic sciences and is essential for interpreting the Holy Quran. While numerous narrations have affirmed the concept of the exterior and interior of the Quran, and many scholars agree with it, Sanglaji, as a prominent figure among Quranic scholars and interpreters, considers the hadiths that attribute an exterior and interior to the Quran as fabricated and believes that there is no authentic hadith on this subject. This research, using a descriptive-analytical method and relying on library sources, aims to answer the question: What is the analysis of Sanglaji’s views and the reasons behind them regarding these hadiths and their authenticity? The result of this study, after examining the intellectual foundations and analyzing Sanglaji’s perspective, is the rejection of his views. This is because, in addition to critiquing the foundations, Sanglaji adopts a hasty and biased approach in rejecting the narrators and the authenticity of the hadiths of the exterior and interior of the Quran. Examples of incorrect attribution include exaggerating the reliability of narrators, incorrect attribution to them as Sunni or Waqifi, and incorrect attribution due to the suspension of the chain of transmission.

  Keywords: Shariat Sanglaji, Quranic Scholars, Hadiths of the Exterior, Interior, Science of Narrators, Biographical Evaluation
 • Mohammad Hasan Ahmadi * Pages 305-322
  One of the factors leading to interpretations by self-understanding of a text is the lack of proper analysis of the text itself. This article aims to elucidate the type of engagement with the narrative text as the main event in the field of text-centered research in Islamic sciences through the design of various pre-exegetical tests. A significant part of what leads us into the quagmire of diverse and sometimes conflicting interpretations is the lack of preparedness regarding the narrative text on the table of the exegete. In this regard, the need for some pre-exegetical tests is felt. Some of these tests include: the specificity elimination test, the concordance test between lexical and terminological meanings, the reflective analysis test, the differentiation test between tradition of event from the reporting standpoint, and the test of figurative language and metaphor. The result of employing pre-exegetical rules will be to provide a better judgment ground for the exegete and a more accurate interpretation of the text. On the other hand, implementing these tests can accelerate theorizing speculation in Islamic sciences and alleviate the confusion among the myriad of theorizing speculations. Pre-exegetical tests, or dashboard policy, are themselves a novel and innovative method in text analysis, making the gap between the will to interpret and the interpretation of the text clearer and the interpretive results more realistic. This test-centric approach can be considered as the second step in hadith comprehending activities and research.
  Keywords: understanding hadith, Pre-Exegetical Test, narration, religious texts
 • Hossein Farokhi *, Hossein Mansoori Razi Pages 323-350
  The wisdom of God necessitates that creatures are not created in vain. Therefore, He has appointed His messengers as the means to guide His servants towards these objectives. Thus, the objective of prophethood is the realization of the objective of creation. On the other hand, the cessation of prophethood would be a violation of the divine wisdom by interrupting the flow of the objectives of creation. One of the significant theological challenges in the issue of Imamate is the different perspectives of Imami and Sunni theologians on the position of Imamate after prophethood. Imamiyyah regards the Imam as a continuation of the prophetic mission, while Sunni scholars incorporate this perspective into all aspects of Imamology by delineating the governmental position of the Imam. Exploring the objectives of creation, prophethood, and Imamate, and proving their unity, in addition to shedding more light on the necessity of the missions of prophets and Imams, should introduce the necessity of Imamate in line with the necessity of prophethood, not merely as a position in governance and the preservation of the social order, as most theologians have emphasized in proving the necessity of Imamate. Furthermore, proving the unity of objectives will be part of the system of proving the unity of the positions of Imamate and prophethood in the guidance path, which will lead to what is stated for prophethood in various circumstances and conditions to be also proven for Imamate. This unity is pursued in the sources of both denominations i.e. Shia and Sunni.
  Keywords: Objectives of Creation, Objectives of Prophethood, Objectives of Imamate, Duties of Prophethood, Duties of Imamate, Imamology