فهرست مطالب

نشریه پایداری، توسعه و محیط زیست
سال چهارم شماره 16 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی رضایی، حسین آقامحمدی زنجیر آباد*، زهرا عزیزی، علیرضا وفایی نژاد، سعید بهزادی صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  یکی از مبادی مهم و پر مصرف آب شیرین، اراضی کشاورزی می باشند. محل تامین آب مزارع آبی چاه های نیمه عمیق و عمیق می باشند. مدیریت و پایش اراضی آبی در بحث مصرف آب امری حیاتی است. از طرفی، چاه های غیرمجاز کشاورزی در بین چاه های دارای مجوز، وجود دارند اما شناسایی آن ها به وسیله بازدید های میدانی، به دلایل مختلف ازجمله تعداد بالای اراضی، شرایط آب و هوایی و همچنین دسترسی سخت به اراضی دور از جاده، بسیار سخت و پیچیده است.

  روش بررسی

  کشف و پایش این اراضی با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بسیار سریع و با دقت بالا امکان پذیر است. در این پژوهش با استفاده از شاخص NDVI و مجموعه داده های سری زمانی تصاویر سنتینل 2 (باندهای 4 و 8) برای ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت، طبقه بندی به روش SVM رای بخشی از اراضی دشت عباس دهلران در سال آبی 2022 انجام شده است و با استفاده از داده های کاداستر، اعتبار سنجی نتایج، انجام شد.

  یافته ها

  دقت طبقه بندی انجام شده بر اساس نقشه های کاداستر، برای اراضی آبی 98.4% و برای اراضی دیم مقدار 86.7% محاسبه شده است. نتایج نشان دهنده دقت بالا در تشخبص و تفکیک نوع اراضی کشاورزی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با استفاده از الگوریتم های سری زمانی بر روی مجموعه تصاویر ماهواره ای و ارزیابی نتایج بر مبنی کاداسترهای اراضی کشلورزی موجود از منطقه امکان شناسایی اراضی آبی غیرقانونی و به تبع ان چاه های تامین کننده آب انها امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: سنتینل، تصویر، سری زمانی، NDVI، اراضی آبی
 • سارا زیادخانی، صادق سلیمی*، عبدالعلی قوام صفحات 15-29

  جرائم زیست محیطی می توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست محیطی» شده اند. بزه سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه های ضد محیط زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی الارض»، به این مهم توجه ویژه ای داشته است که بزه زیست محیطی در مواردی می تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد می گردد در قالب جرم انگاری های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه سبز و امنیت زیست محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرم شناختی به بررسی تاثیرگذاری بزه سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست محیطی خواهد پرداخت و چالش ها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

  کلیدواژگان: جرایم زیست محیطی، امنیت ملی، نظم عمومی، امنیت زیست محیطی، سیاست کیفری افتراقی
 • معصومه اسدی، سعید مطهری*، مریم فراهانی، آزیتا بهبهانی نیا صفحات 31-48
  زمینه و هدف

  ضرورت پرداختن به محیط زیست در صنعت نفت و صنایع وابسته هنگامی روشن تر می شود که دریابیم حرکت در مسیر بهبود مستمر صنعتی بدون توجه به محیط زیست غیرممکن است. مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی می باشد و می بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمانها و دستگاه ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد جلوگیری کنند. هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریتی یکپارچه بخش انرژی کشور با تاکید بر سیاست های زیست محیطی می باشد.

  روش بررسی

  مقاله حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. نمونه آماری تحقیق (نخبگان) به صورت خوشه ای از بین اعضای جامعه آماری انتخاب شده اند. بدین صورت که ابتدا جامعه آماری به خوشه های مختلفی تقسیم شده (خوشه اعضای هیئت علمی، خوشه مدیران بخش نفتی، متخصصان حوزه صنعت نفت در سال 1400) سپس برحسب رسیدن به اشباع داده ها، در مجموع با 25 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمده است. برای تحلیل و آنالیز داده ها در بخش مصاحبه ها، سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها مطابق با روش نظریه پردازی زمینه بنیان پس از انجام مصاحبه، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است. برای انجام این موضوع از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این تحقیق، از 101 مفهوم اولیه، در کدگذاری محوری 18 مولفه استخراج و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی (گزینشی) 5مقوله اصلی تحت عناوین، بعد اجتماعی، بعد فنی، بعد اقتصادی، بعد محیط زیستی و بعد حقوقی، سیاسی و قانونی به عنوان ابعاد الگوی مدیریتی یکپارچه بخش انرژی کشور در مدل نهایی انتخاب شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  سیاست های زیست محیطی و بین المللی می تواند باعث کاهش آلودگی بخش انرژی از جمله نفت شود و اقدامات قانونی که در سطوح بین المللی انجام می شود باعث کنترل و نظارت بر محیط زیست شود. عوامل نهادی و سیاسی نقش کلیدی در ترویج گذار به انرژی های تجدیدپذیر دارند و بهبود این عوامل می تواند منجر به کربن زدایی بخش انرژی در بلندمدت شود. توسعه مالی جهانی در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر فرآیند گذار ندارد، به این معنی که کل سیستم مالی به یک تغییر ساختاری اساسی نیاز دارد تا جایگزینی بین انرژی های آلاینده و پاک را تسریع بخشد. با این حال، در کوتاه مدت، تاثیر منفی و قابل توجهی به نظر می رسد و ناکافی بودن موسسات مالی و بازارهای مالی در ارتقای مسیر پایدار منطقه را برجسته می کند.

  کلیدواژگان: سیاست های زیست محیطی، الگوی مدیریتی یکپارچه، انرژی، نفت، توسعه پایدار
 • بهروز سپهری، نوروز کارگری *، محمد آشوری، قاسم قاسمی صفحات 49-76

  وابستگی و ارتباط گریزناپذیر، گسترده و مستمر موجودات زنده با محیط زیست، در کنار سهولت در سرایت و مرزگذر بودن آثار خسارت بار اقدامات مخرب زیست محیطی، موجب افزایش خطر آسیب پذیری جدی انسانها در صورت هدف یا ابزار قرار گرفتن محیط زیست، توسط گروه های تروریستی می شود، به گونه ای که ممکن است، در اثر تروریسم زیست محیطی، حیات و سلامتی طیف گسترده ای از جوامع بشری دچار آسیب جبران ناپذیری شود و خسارت گسترده ای را به دنبال داشته باشد، به همین خاطر جهت مبارزه با تروریسم زیست محیطی و کنترل خطرات ناشی از آسیب های اینگونه تروریسم، صرف جرم انگاری و تعیین مجازات قانونی برای مرتکبین، کفایت نمی کند، بلکه لازم است، تدابیر پیشگیرانه ی جامع و جهان شمولی اندیشیده شود، تا در حد امکان از خطرات هولناک تروریسم زیست محیطی جلوگیری بعمل آید، از این رو با نظر به هنجارهای بین المللی، تدابیر موثر در پیشگیری از تروریسم زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طریق بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، مقررات و اسناد بین المللی به زبان های فارسی و انگلیسی موجود، صورت پذیرفته است. هنجارهای بازدارنده در پیشگیری از تروریسم زیست محیطی در اسناد بین المللی، در قالب تدابیری نظیر ممنوعیت پشتیبانی از تروریسم، هنجارهای مربوط به حقوق بشردوستانه ، مهار توسعه ی سلاح های کشتارجمعی، هنجارهای مربوط به حمایت از محیط زیست، تدابیر لازم در حفاظت از نباتات و سایر نیازهای اولیه و همچنین با فرض وقوع رفتارهای تروریستی، حمایت از بزهدیدگان و اعاده ی وضع به حال سابق پرتو عدالت انتقالی، در شمار تدابیری هستند که به نوبه ی خود در پیشگیری و یا تعدیل خطرات ناشی از تروریسم زیست محیطی، تاثیرگذار خواهند بود. اسناد و هنجارهای بین المللی حاکی از آن است که تجربیات حاصل از رویدادهای تاریخی موجب شده جوامع بین المللی، خطرات هولناک تروریسم زیست محیطی را درک کنند و تدابیری هر چند ناقص، در پیشگیری از وقوع و یا خنثی سازی آثار اینگونه تروریسم پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: : تروریسم زیست محیطی، پیشگیری، محیط زیست، حقوق بین الملل، مدیریت خطر
 • فاطمه دهدارزاده* صفحات 69-78

  جرائم زیست محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی تحلیلی و ضمن استفاده از داده های کتابخانه ای، به تبیین و ارزیابی سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست محیطی در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران و در قبال جرائم زیست محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آن ها نبوده و مواردی همچون میانجی گری زیست محیطی، پیش بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان های مردم نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه دیدگان جرائم زیست محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبی قانونگذار کیفری ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست محیطی، کاستی هایی در ارتباط با اعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می خورند که محدودبودن مداخله سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق های تامین خسارت ویژه محیط زیست از جمله مهم ترین آن هاست.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، جرائم زیست محیطی، سازوکار ترمیمی، معاضدت حقوقی، میانجی گری، نظام عدالت کیفری
 • علی باقری، فرشاد تجاری*، علی زارع صفحات 79-96
  زمینه و هدف

  برند سبز یک برچسب زیست محیطی است که نشان می دهد آن محصول به نوعی با حفاظت از محیط زیست و شیوه های کسب و کار پایدار در ارتباط و به دو اصل اساسی در اهداف توسعه خود حفظ محیط زیست و کسب و کار پایدار پایبند است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری برند سبز برای گردشگری ورزشی جزیره کیش است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نوعی تحقیق توصیفی– تحلیلی، از نوع کاربردی است.جامعه آماری 550 نفر و نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان 225 نفر است که به روش نمونه گیری در دسترس به سوالات دو پرسشنامه استاندارد ارزش برند و مقصد گردشگری پاسخ دادند. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف و برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بارهای عاملی و ضرایب مسیر و ضریب معناداری مدل نشان داد که مولفه آگاهی از برند مقصد توان پیش بینی گردشگری ورزشی در مقصد گردشگری کیش را دارد .مولفه تصویر برند مقصد توان پیش بینی گردشگری ورزشی در مقصد گردشگری کیش را دارد . مولفه کیفیت ادراک شده برند مقصد توان پیش بینی گردشگری ورزشی در مقصد گردشگری کیش را دارد. مولفه ارزش ادراک شده برند مقصد توان پیش بینی گردشگری ورزشی در مقصد گردشگری کیش را دارد. همه مولفه های ارزش ویژه برند سبز توان پیش بینی گردشگری ورزشی درمقصد گردشگری کیش را دارند (Chi-Square=9126.43, df=923, P-value=0.00000  RMSEA=0.060).

  بحث و نتیجه گیری

  از دیدگاه گردشگران ورزشی، جزیره کیش از پتانسیل بالایی برای برندسازی سبز برخوردار می باشد و این امر نشانگر آن است که مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری ورزشی در این جزیره باید در راستای تقویت متغیرهای مورد بحث در این تحقیق گام بردارد.

  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، برند سبز، مدل توسعه گردشگری، جزیره کیش
|
 • Mahdi Rezaei, Hosein Agha mhammadi zanjir abad *, Zahra Azizi, Alireza Vafaee nejhad, Saeid Behzadi Pages 1-13
  Background and Objective

  Agricultural land is a crucial source of fresh water, with semi-deep and deep wells serving as the primary water supply for irrigated lands. Effective management and monitoring of these lands is essential for sustainable water consumption. However, identifying unlicensed agricultural wells among licensed ones through land visits can be challenging due to various factors such as the large number of lands, weather conditions, and difficult access to remote areas.

  Material and Methodology

  Remote sensing and geographic information systems can provide a quick and highly accurate solution for discovering and monitoring these lands. In this study, we utilized the NDVI index and time series data set of Sentinel 2 images (bands 4 and 8) for March, April, and May to classify a portion of Abbas Dehlran plain's lands in the water year 2022 using the SVM method. We validated our results using cadastre data.

  Findings

  Our classification accuracy based on cadastre maps was 98.4% for irrigated lands and 86.7% for rainfed lands, indicating high accuracy in identifying different types of agricultural land.

  Discussion and Conclusion

  Our study demonstrates that time series algorithms applied to satellite images can effectively identify illegal irrigated lands along with their corresponding water supply wells by evaluating results based on existing land cadastres in the region. This approach can help improve management practices for sustainable water consumption in agricultural areas.

  Keywords: Time series, NDVI, Irrigated Lands, Image, Sentinel
 • sarah ziadkhani, SADEGH SALIMI *, ABDULALI GHAVAM Pages 15-29

  National security can be discussed as a very important phenomenon, and one of these areas is the environmental issue, which has caused the formation of new debates under the title of environmental security. The numerous characteristics of environmental damage that have irreparable effects have caused this category to become a significant influence in jeopardizing national and international security and to face a serious risk to sustainable development. Green Crime has endangered the national security with its characteristics. By recognizing one of the anti-green crimes under the title of crimes against security, Iran's legal system has paid attention to the fact that environmental crimes can endanger national security in some cases. However, in other dimensions, the anti-green crime has not had a coherent criminal policy in the areas of criminal law, which is proposed to be achieved in the form of differential criminalization. This research, using descriptive-analytical method, will firstly describe the green belt and environmental security, and then, from a legal and criminological point of view, it will investigate the impact of the green belt on national security and environmental security, and will discuss the challenges and solutions in this field.

  Keywords: Environmental Crimes, National Security, Public Order, Environmental Security, Differential Criminal Policy
 • Masoumeh Asadi, Saeed Motahari *, Maryam Farahani, Azita Behbahaninia Pages 31-48
  Background and Objective

  The necessity of addressing the environment in the oil industry and related industries becomes clearer when we realize that it is impossible to move in the direction of continuous industrial improvement without paying attention to the environment. Environmental issues are a completely cross-sectoral issue and all members of the society, especially organizations and institutions, should take advantage of the power and efficiency of their organizations in preserving and maintaining the environment as a public duty from any activity that is related to pollution or prevent irreparable destruction of the environment. The aim of this research is to design an integrated management model for the country's energy sector with an emphasis on environmental policies.

  Material and Methodology

  This article is a qualitative research. The statistical sample of the research (elite) has been selected as a cluster from among the members of the statistical community. In this way, the statistical population was first divided into different clusters (cluster of faculty members, cluster of oil sector managers, experts in the field of oil industry in 1400), then, according to reaching data saturation, a total of 25 experts were interviewed. To analyze the data in the interviews section, three stages of open coding, central coding and selective coding have been used. Data analysis has been done according to the grounded theorizing method after conducting the interview, during three stages of open coding, central coding and selective coding. To do this, Maxqda software was used.

  Findings

  Based on the findings of this research, 18 components were extracted from the 101 primary concepts in the axial coding and finally, in the selective coding stage, 5 main categories were extracted under the headings of social dimension, technical dimension, economic dimension, environmental dimension and legal dimension. political and legal were selected as the dimensions of the integrated management model of the country's energy sector in the final model.

  Discussion and conclusion

  Environmental and international policies can reduce the pollution of the energy sector, including oil, and the legal measures carried out at the international level can control and monitor the environment. Institutional and political factors play a key role in promoting the transition to renewable energy, and improving these factors can lead to decarbonization of the energy sector in the long term. Global financial development has no significant long-term impact on the transition process, which means that the entire financial system needs a fundamental structural change to accelerate the substitution between polluting and clean energies. However, in the short term, the impact appears to be negative and significant, highlighting the inadequacy of financial institutions and financial markets in promoting a sustainable path in the region.

  Keywords: Environmental Policies, Integrated Management Model, Energy, Oil, Sustainable Development
 • behrooz sepehri, Nowruz Kargari*, Mohammad Ashouri, ghassem ghassemi Pages 49-76

  The inescapable dependence and connection of living organisms with the environment, along with the ease of contagion and the cross-border nature of the harmful effects of destructive environmental actions, increases the risk of serious vulnerability of humans if the environment becomes a target or tool by terrorist groups. Such a way that it is possible, as a result of environmental terrorism, the life and health of a wide range of human societies may suffer irreparable injuries and cause extensive damages. For this reason, in order to fight against environmental terrorism and control the risks its injuries, it is not enough to criminalize and determine the legal punishment for the perpetrators, but it is necessary to think of comprehensive and universal preventive measures. In order to avoid the terrible dangers of environmental terrorism as much as possible, must considering the international norms, measures to prevent environmental terrorism be foreseen. The present research has been done in a descriptive-analytical manner and in the form of citations through the use of library and electronic resources including books, articles, dissertations, regulations and international documents in Persian and English languages. Deterrent norms in the prevention of environmental terrorism in international documents, in the form of measures such as the prohibition of supporting terrorism, norms related to humanitarian rights, curbing the development of weapons of mass destruction, norms related to environmental protection, necessary measures to protect agricultural products and other basic needs. And also assuming the occurrence of terrorist behaviors, supporting the victims and restoring the previous situation under the light of transitional justice, they are among the measures that will be effective in preventing or mitigating the risks caused by environmental terrorism. International documents and norms indicate that the experiences of historical events have made the international communities understand the terrible dangers of environmental terrorism and predict measures, albeit incomplete, to prevent the occurrence or neutralize the effects of such terrorism.

  Keywords: environmental terrorism, prevention, environment, international law, risk management
 • Fatemeh dehdarzade* Pages 69-78

  As a criminal phenomenon, environmental crimes require provisioning reactive strategies by administrators of criminal justice system. Restorative mechanisms as a considerable part of reactive strategies and their statuses in the criminal justice system are of subjects less studied analytically. Using descriptive-analytical methods and library data, the present research explained and evaluated restorative mechanisms against environmental crimes in the present Iranian criminal justice system. The results showed that although in the present Iranian criminal justice system and regarding environmental crimes restorative mechanisms don’t function as criminal and suppressive mechanisms, this doesn’t mean that criminal legislator has ignored them altogether; in fact, some strategies can be explained and evaluated including environmental mediation, provisioning restorative function for NGOs, damages awarded by courts as some complementary for criminal punishments, and also legal assistance for the victims of environmental crimes. Despite the fact that Iranian criminal legislator considered partially the restorative mechanisms against environmental crimes, some faults can be seen in implementing these mechanisms among which more important ones include limited intervention by NGOs in the preferring process and participating in hearings, approving by the head of the judiciary the names of NGOs authorized in performing these duties, making non-mandatory the environmental liability insurance for the future professions, lack of legal regulations on compensation funds for environment.

  Keywords: Compensation Funds, Environmental Crimes, Restorative Mechanisms, Legal Assistance, Mediation, Criminal Justice System
 • Ali Bagheri, Farshad Tojari*, Ali Zare Pages 79-96
  Background and Objective

  The green brand is an environmental label that shows that the product is somehow related to environmental protection and sustainable business practices and adheres to two basic principles in its development goals, environmental protection and sustainable business. The purpose of this research is to investigate the factors influencing the formation of the green brand for sports tourism in Kish Island.

  Material and Methodology

  This research is a kind of descriptive-analytical research, of an applied type. The statistical population is 550 people and the statistical sample is 225 people using Morgan's table, which is available to the questions of two standard questionnaires of brand value and tourism destination (Mahmoudi, 2015 and Dastjardi, 2015) answered. Structural equations and LISREL8 software were used to investigate the relationships between research variables.

  Findings

  The results of factor loadings and path coefficients and significant coefficients showed that the destination brand awareness component has the ability to predict sports tourism in Kish tourism destination. The destination brand image component has the ability to predict sports tourism in Kish tourism destination. The perceived quality component of the destination brand has the ability to predict sports tourism in the tourist destination of Kish. The component of the perceived value of the destination brand has the ability to predict sports tourism in the tourist destination of Kish. All components of Sabz brand equity can predict sports tourism in Kish tourism destination. (Chi-Square=9126.43, df=923, P-value=0.00000, RMSEA=0.060).

  Discussion and Conclusion

  From the point of view of sports tourists, Kish Island has a high potential for green branding, and this indicates that the management and planning of sports tourism development in this island should take steps to strengthen the variables discussed in this research.

  Keywords: Sports Tourism, Green Brand, Tourism Development Model, Kish Island