فهرست مطالب

نشریه پژوهه باستان سنجی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بیتا سودایی*، داود آقا علی گل، لیلا خسروی صفحات 1-20

  محوطه های باستانی گنبد جهانگیر و تپه گوریه در استان ایلام بخشی از شبکه راه های ارتباطی با بین النهرین محسوب می شوند. از این رو در مطالعات باستان شناسی دوران ساسانی و اوایل اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردارند. در این پژوهش، 20 النگوی شیشه ای به دست آمده از این محوطه ها با قدمت اوایل دوره اسلامی برای مطالعه و اندازه گیری ترکیبات عنصری انتخاب شدند. هدف از این پژوهش گونه شناسی و سبک شناسی النگوهای شیشه ای به دست آمده از محوطه های مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی آنها با النگوهای شیشه ای محوطه سیراف و النگوهای شیشه ای موزه اورشلیم در فلسطین اشغالی به منظور بررسی احتمال تجارت این اشیاء از طریق راه های تجاری بین مناطق جنوب و غرب ایران است. این پژوهش بر اساس مطالعات میدانی، اسنادی با رویکرد توصیفی و با روش آنالیز آزمایشگاهی میکروپیکسی انجام شده است. بدین ترتیب در ابتدا النگوهای شیشه ای گونه شناسی و سبک شناسی شدند و از بین آنها بر اساس نوع تزیین، رنگ و شکل، دوازده نمونه برای آنالیز عنصری انتخاب و با استفاده از روش میکروپیکسی آنالیز شدند. نتایج گونه شناسی النگوهای شیشه ای نشان می دهد النگوهای شیشه ای این محوطه ها بر اساس شکل ظاهری به پنج گروه مختلف تقسیم می شوند که عبارت از النگوهای ساده با مقطع دایره ای، النگوهای تخت با مقطع نیم دایره، النگوهای آجدار، النگوهای تابیده با مقطع دایره ای و النگوهای دارای تزئینات هندسی تکرار شونده هستند. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که این نمونه ها از نظر ظاهری شباهت بسیاری با النگوهای شیشه ای به دست آمده از محوطه باستانی سیراف و فلسطین دارند. همچنین نتایج آزمایشات میکروپیکسی نشان می دهد ترکیبات عنصری النگوهای شیشه ای گنبد جهانگیر و تپه گوریه از نوع شیشه های سیلیکا- سودا- آهک هستند که منبع تامین سودا در آنها خاکستر به دست آمده از گیاهان رشد یافته در خاک های شور بوده است.

  کلیدواژگان: النگوی شیشه ای، اوائل اسلامی، میکروپیکسی، گنبد جهانگبر، تپه گوریه، سیراف
 • حسینعلی کاوش* صفحات 21-40

  در نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میلاد همگونی فرهنگی در مناطق وسیعی از فلات ایران شکل می گیرد که از آن به عنوان دوره یا افق آغاز ایلامی نام برده می شود. هم زمان با این افق، استقرار در شهرسوخته شکل می گیرد که در هزاره سوم پیش از میلاد وسعت شهر گسترش یافته و محوطه های اقماری متعددی در دشت جنوبی سیستان به وجود می آید. یکی از تپه های شاخص اقماری شهرسوخته، تپه یل یا طالب خان 2 بوده که در فاصله 11 کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد. جهت شناخت کامل تر تحولات فرهنگی و الگوهای زیستی هزاره سوم پیش از میلاد در حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران، نیاز است تا برخی از محوطه-های شاخص اقماری شهر سوخته مورد کاوش قرار گیرند تا به تحلیلی جامع تر دست پیدا کنیم. با توجه به برخی مشکلات و سوالات موجود و همچنین آموزش دانشجویان رشته باستان شناسی دانشگاه زابل، تپه یل به مدت شش فصل کاوش شد. در هر کاوش باستان شناسی اولین سوال مربوط به شناخت توالی فرهنگی هر تپه است؛ بنابراین طی کاوش فصل اول و دوم در تپه یل یکی از اصلی ترین اهداف، شناخت توالی فرهنگی محوطه و ارائه تاریخ گذاری نسبی و مطلق آن بود؛ که طی کاوش صورت گرفته چهار فاز استقراری شناسایی شد. در این مقاله سعی بر آن است تا با تحلیل مواد فرهنگی به دست آمده از کاوش های صورت گرفته و استفاده از نتایج آزمایش کربن 14 به گاهنگاری نسبی و مطلق این محوطه پرداخته شود. مهم ترین سوالات عبارت اند از: توالی استقراری تپه یل هم زمان با کدام دوره های شهرسوخته بوده است؟ و با توجه به نتایج آزمایش کربن 14 تاریخ دقیق استقرار در این تپه مربوط به چه برهه زمانی است؟ جهت تاریخ گذاری مطلق نهشته های فرهنگی تپه یل، 5 نمونه زغال به آزمایشگاه مرکز باستان سنجی کورت انگلهورن ارسال شد که نتایج نشان می دهد این محوطه از حدود 2600 پیش از میلاد تا حدود 2300 پیش از میلاد یعنی هم زمان با شهرسوخته III و شهرسوخته IV مورد سکونت قرار داشته است. از آنجایی که یافته های سفالی فاز های جدید محوطه، قابل مقایسه با لایه های 1 و 0 شهرسوخته و تپه طالب خان 1 است، می بایست تاریخی قدیمی تر را برای دوره های III و IV شهر سوخته در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: حوزه فرهنگی تمدن هیرمند، عصر مفرغ، گاهنگاری مطلق، شهرسوخته
 • علی بهنیا، محمدابراهیم زارعی* صفحات 41-62

  شهرستان بیجار در مرتفع ترین نقطه شرق استان کردستان و در محور ارتباطی شمال غرب به غرب قرار گرفته است. فعالیت های پژوهشی در ارتباط با دوران اسلامی در این منطقه به ندرت به انجام رسیده، بنابراین مطالعه ی زیستگاه های انسانی نقش به سزایی در بازسازی برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی مکان های استقراری بر اساس تحلیل SPSS و Arc GIS جهت درک جایگاه منطقه در مطالعات باستان شناختی غرب ایران و شناخت عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری محوطه ها با بهره گیری از روش های تحلیل کمی از نوع آمار استنباطی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه است. همچنین یافته های سفالی بیانگر رواج سنت های فرهنگی سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی در این بخش از غرب ایران است. ساکنان این محوطه ها بیشتر ارتباطات فرهنگی به صورت محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای داشته اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی دارد به سوالاتی پاسخ دهد که مهمترین عوامل زیست محیطی در شکل گیری محوطه های سده میانی بیجار چه بوده است؟ و ترسیم الگوی استقراری منطقه طی دوران اسلامی به ویژه سده های میانی چگونه بوده و چه مفهومی برای توزیع زیستگاه های می توان در نظر گرفت؟ در نتیجه این پژوهش با بررسی متغیرهای گوناگون از جمله ارتفاع از سطح دریا، راه ها، جهت و میزان شیب زمین، نزدیکی به رودخانه، کد های ارتفاعی در شکل گیری محوطه ها نقش بسزایی داشته است. جهت به دست آوردن الگوی استقراری منطقه در دوران اسلامی (سده های میانی) با استفاده از تحلیل خوشه ای، سه الگو به دست آمده و از نظر فرهنگی نتایج نشان می دهد که مواد فرهنگی نشان دهنده تاثیرات مناطق هم جوار است.

  کلیدواژگان: بیجارگروس، دوران اسلامی، عوامل زیست محیطی، الگوی استقراری، تحلیلGIS
 • داود آقاعلی گل*، بهزاد فریادیان، محمود مرادی صفحات 63-82

  در این طرح پژوهشی 38 نمونه از قطعات شیشه ای به دست آمده در شهر تاریخی سیمره که دوره تاریخی آنها به دوره ساسانی بر می گردد، با استفاده از روش میکروپیکسی آنالیز و ترکیبات عنصری آنها اندازه گیری شده است. هدف از انجام این طرح پژوهشی این است که با استفاده از اندازه گیری ترکیبات عنصری شیشه ها، پاسخ مناسبی به سوالات مطرح در این زمینه ارائه شود. اولین سوال اساسی این است که برای ساخت مصنوعات شیشه ای شهر تاریخی سیمره از چه مواد اولیه ای استفاده شده است. همچنین تعیین مواد گدازآور استفاده شده در این شیشه ها دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا مشخص کردن نوع ماده گداز آور، می تواند نقش تعیین کننده ای در بررسی و مطالعه تولیدات بومی و فرایند تجارت و نقل و انتقالات مواد اولیه شیشه داشته باشد. پرسش دیگر در این زمینه، بررسی تنوع منابع سیلیس و ماده گدازآور استفاده شده در فرایند ساخت است. همچنین، مشخص کردن مواد رنگ زا و رنگ بر استفاده شده در این نمونه ها یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، تمام شیشه های آنالیز شده از محوطه شهر تاریخی سیمره در گروه شیشه های سیلیکا- سودا- آهک طبقه بندی می شوند و بر اساس درصد وزنی اکسید منیزیم و اکسید پتاسیم موجود در این شیشه ها که مقدار آن بیشتر از 5/2 درصد وزنی است، مشخص می شود که در ساخت آنها از خاکستر گیاهان به عنوان ماده گدازآور استفاده شده است. همچنین نتایج ترکیبات عنصری این شیشه ها نشان می دهد که بر اساس مواد اولیه استفاده شده در ساخت، شیشه های این محوطه به دو گروه عمده تقسیم بندی می شوند که هریک از این دو گروه با مواد اولیه متفاوتی تولید شده اند.

  کلیدواژگان: شیشه های ساسانی، شهر تاریخی سیمره، آنالیز عنصری، میکروپیکسی، شیشه سیلیکا- سودا- آهک
 • صبا غلامی*، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، طاهر صفر راد صفحات 83-96

  مطالعه مبحث دورسنجی درواقع علمی است که درباره محدوده و یا یک پدیده اطلاعات جامع و کاملی درباره شی یا پدیده مورد نظر بدون تماس فیزیکی با آن به ما می دهد. درواقع علم سنجش از دور شامل مشاهده زمین از بالا به پایین (Earth observation systems) می شود. دورسنجی در کنار دیگر علوم به صورت یک ابزار کمک کننده و به عنوان یک دانش قوی با دیدگاهی میان رشته ای به دیگر علوم ازجمله باستان شناسی کمک می کند. زاگرس مرکزی خصوصا منطقه کرمانشاه و کردستان عراق به دلیل پتانسیل های محیطی از دیرباز خصوصا در زمان ساسانیان برای زندگی و تشکیل استقرار انتخاب شده است . در این مناطق بر اساس مطالعات سنجش از دور و استفاده از آن، مطالعه کاربری اراضی و تشخیص ارزش های خاکی و پوشش گیاهی، در راستای بررسی توسعه کشاورزی در دوران ساسانی و یافتن بقایای مادی ای که این ادعا را ثابت کند، انجام شده است . در زاگرس مرکزی از زمان ساسانیان بقایای باستانی بسیاری مربوط به تاسیسات کشاورزی اعم از سیستم های آب رسانی برجای مانده است؛ که با ماهواره کرونا در لندسکیپ گذشته منطقه قابل تشخیص است . این نوشتار در تلاش است با نگاهی نو به کاربرد انواع سنجنده های راداری و حرارتی در باستان شناسی، زاگرس مرکزی (غرب کرمانشاه) و زاگرس شمالی (کردستان عراق) را برای شناخت باستان شناسانه محیط زیست و پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار دهد و با استفاده از سنجش از دور و شناخت کاربری اراضی ، چنین نتیجه گیری کند که در منطقه مذکور با توجه به تحلیل های جغرافیایی در دوران ساسانی کشاورزی، هم به صورت دیم انجام می شده و هم به صورت آبی . درواقع این دو روش در یک منطقه مکمل یکدیگر بوده اند. روش مطالعه این مقاله بر اساس سنجش از دور و تحلیل های مبتنی بر آن در جغرافیای کردستان عراق و کرمانشاه انجام گرفته است .

  کلیدواژگان: سنجش ازدور، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، کشاورزی، دوران ساسانی
 • فرشید ایروانی قدیم، امیر امیری نژاد* صفحات 97-123

  به کارگیری سیستم اجتماعی- طبیعی و شناخت زیرسیستم های اصلی در تحلیل استقرارهای آشور نو کمتر موردتوجه بوده است، در این پژوهش تاثیر متغیرهای جغرافیایی به عنوان زیرسیستم اصلی در چارچوب سیستم اجتماعی- طبیعی در پراکنش استقرارهای آشور نو مسئله اصلی این پژوهش است؛ در این راستا سیستم اجتماعی در قالب عوامل اقتصادی شامل سیستم کشاورزی، مهاجرتی و عوامل طبیعی شامل در دسترس بودن منابع و متغیرهای جغرافیایی از دو منبع اصلی بررسی های باستان شناسی انجام شده از دهه 2000 م. به بعد و اسناد مکتوب مشتق می شود تا با ترکیب و تحلیل این یافته ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به صورت کارگاهی به این سوالات پاسخ دهند که الگوی اصلی استقرار و پراکندگی محوطه های باستانی در حوضه آبریز زاب بزرگ و کوچک چگونه است؟ سیستم اجتماعی- طبیعی به چه شکلی در پراکنش استقرارها نقش داشته است؟ نتایج نشان میدهد که الگوی اصلی استقرارها با توجه به منابع طبیعی در دسترس، احتمالا به صورت خطی و پراکندگی محوطه ها به صورت ترکیبی است و سیاست های کشاورزی و مهاجرتی با توجه به عوامل جغرافیایی می تواند تاثیر مستقیمی در افزایش و تراکم استقرارهای آشور نو در حوضه آبریز زاب بزرگ و کوچک داشته باشد.

  کلیدواژگان: آشور نو، الگوی استقراری، سیستم اجتماعی-طبیعی، متغیرهای جغرافیایی
 • مریم مرتضوی مهریزی*، محمد فرجامی صفحات 125-143

  زمین باستان شناسی یکی از علوم میان رشته ای است که از روش ها و مفاهیم علوم زمین برای مسائل پژوهش های باستان شناسی استفاده می کند. تپه باستانی گبری مود یکی از محوطه های شاخص دوره اشکانی در خراسان جنوبی است که تاکنون مطالعات متعدد جهت تعیین حریم، کاوش، لایه نگاری، طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال های این محوطه صورت گرفته است. سفال-های محوطه گبری مود شامل انواع سفال های ساده و بدون لعاب، سفال های داغ دار و سفال های لوندو هستند که برخی از گونه-های آن (به ویژه انواع داغ دار و لوندو) از جمله سفال های محلی شاخص جنوب شرق ایران هستند. آیا بین نوع ترکیب مواد سازنده مورد استفاده در ساخت سفال های این منطقه و مناطق مجاور در دوره اشکانی ارتباطی وجود دارد؟ از آنجایی که جنبه وارداتی بودن این سفال ها از مناطق جنوب شرق ایران، مکران و سیستان مطرح شده است، منشایابی آثار فوق بر اساس تحلیل ترکیب کانی شناسی (مطالعات پتروگرافی رسوبی) و نحوه ارتباط ترکیب آنها با موقعیت زمین شناختی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. در انجام این تحقیق، از روش های میدانی- آزمایشگاهی بهره گرفته شده و علاوه بر جمع آوری نمونه های سفالی ساده، از نمونه های رسوبی دیواره محوطه، پادگانه های آبرفتی مجاور محوطه و سنگ ریزه های پراکنده در سطح و اطراف محوطه نمونه برداری شده است. به منظور تعیین ویژگی های زمین شناسی مصنوعات سفالی و ماهیت مواد خام به کار رفته در ساخت آنها، مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از آنها توسط میکروسکوپ پلاریزان صورت گرفته و ترکیب اجزاء سازنده با ترکیب واحدهای سنگی اطراف منطقه و نمونه های رسوبی جمع آوری شده که ناشی از هوازدگی و فرسایش آنها هستند، مقایسه شده است. تشابه ترکیب پتروگرافی مواد خام سفال های ساده محوطه گبری مود با مجموعه های سنگی و رسوبات آبرفتی اطراف محوطه جنبه وارداتی بودن این سفال ها از مناطق جنوب شرق ایران را رد کرده و احتمال بومی بودن و ساخته شدن این آثار فرهنگی را در نزدیکی محل کشف آنها تقویت می کند.

  کلیدواژگان: گبری مود، منشایابی، سفال های ساده و بدون لعاب، خراسان جنوبی
 • مهناز شریفی*، افراسیاب گراوند صفحات 145-163

  تپه گردآشوان در حاشیه ی شرقی دشت پیرانشهر، در شیب دامنه غربی ارتفاعات شرقی دشت و رودخانه لاوین واقع شده است. تپه گردآشوان پشته ای حدود 2750 مترمربع را در بر می گیرد. در این تپه استقراری طولانی مدت شکل گرفته و دارای هشت متر انباشت فرهنگی با چهار فاز معماری و سفال شاخص گونه پیزدلی LC1 و کاهرو LC2/3 است. مطالعه مواد فرهنگی تپه پیوندهای فرهنگی گردآشوان را با مناطق قفقاز، آناتولی و بین النهرین نشان داد؛ چراکه گونه سفال کاهرو دارای پراکنش وسیعی در نقاط مختلف است. با توجه به گستردگی این گونه ی سفالین، آگاهی ما از نحوه تولید آن از جمله بافت سفال، عناصر تشکیل دهنده، منشا ساخت و فرایند تولید آن اهمیت بسیاری در شناخت تولید و فن آوری سفال گری دارد؛ لذا مطالعات آزمایشگاهی می تواند راه گشای تبیین فرایند تولید سفال محسوب گردد. در این پژوهش تلاش شد تا با آنالیز سفال، شناخت دقیق تری از تولید آنها داشته باشیم. در این راستا با هدف شناخت دقیق تر از فن آوری به کار گرفته شده در سفال های گردآشوان و شناسایی ترکیبات سفال عصر مس و سنگ، از آزمایش XRF (طیف-سنجی تابش مجهول فلورسانس)، آزمایش XRD (طیف سنجی پراش پرتوایکس) و پتروگرافی استفاده گردید. تعداد 12 قطعه سفال جهت آزمایش XRF/XRD و تعداد 22 قطعه جهت مطالعه پتروگرافی انتخاب گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که فاز اصلی تشکیل-دهنده سفال بر اساس آزمایش XRD به ترتیب کوارتز Quartz، سیلیس SiO2، کلسیت Calcite و کربنات کلسیم  CaCO3 است. بر اساس نتایج XRF نیز عناصر سیلیس، اکسید آلومینیوم و کلسیم از عناصر تشکیل دهنده سفال است. همچنین نتایج آنالیز پتروگرافی هم نشانگر عناصر کوارتز و کلسیت بود که نشانگر هم پوشانی با آنالیز XRF/XRD است.

  کلیدواژگان: شمال غرب ایران، جنوب دریاچه ارومیه، مس و سنگ جدید، پیزدلی، کاهرو
 • بابک شیخ بیکلو اسلام* صفحات 165-172

  تغییرات اقلیمی مانند بسته ای آکنده از مخاطرات است که همه جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. پیامدهای تغییر اقلیم به دو بخش تقسیم می شود؛ مستقیم: مخاطرات اقلیمی مانند باران های سیل آسا، خشکسالی، امواج سرما و گرما و طوفانهای گرد و غبار که خود پیامدهایی مانند قحطی، سوءتغذیه، بیماری های جسمی و روانی، آوارگی و مرگ و میر را به دنبال دارند؛ غیرمستقیم: زیان های اقتصادی-اجتماعی بلندمدت، مانند بیکاری، مهاجرت های اجباری، کاهش جمعیت، ناامنی منطقه ای، درگیری های داخلی، جنگ و فروپاشی سیاسی-اجتماعی. در دوره های تغییر اقلیم، معمولا با رفتارها و اتفاقاتی مواجه می شویم که ظاهرا مستقل از پیامدهای رویداد اقلیمی هستند؛ اما عمدتا با آن ارتباط غیرمستقیم دارند. تحقیق در مورد تغییر اقلیم کنونی ناشی از گرمایش زمین می تواند برای باستان شناسان و مورخان در شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این پدیده و تعمیم این اطلاعات به گذشته مفید باشد. پیامدهای رویدادهای اقلیمی در مطالعات باستان شناسی اغلب از نشانه هایی مانند تغییر در سیستم معیشتی، رها شدن سکونتگاه ها در یک منطقه بدون شواهد خشونت، کاهش جمعیت منطقه ای، تغییر الگوی توزیع سکونتگاه ها و غیره استنباط می شود. گزارشهای تاریخی سیل، خشکسالی، قحطی، شیوع بیماریهای همهگیر، افزایش شورشها و جنگهای داخلی را میتوان با دوره های تغییرات آب و هوایی تطبیق داد.در این مقاله همراه با توضیحاتی در خصوص جزئیات بسته تغییر اقلیم، نمونه های باستانی و تاریخی مرتبط ارائه شده است. این تحقیق بر اهمیت بهره گیری از پژوهش های دیرین اقلیم در مطالعات باستان شناسی و تاریخی تاکید می کند. در حال حاضر، تعداد و تفکیک زمانی پژوهش های دیرین اقلیم انجام شده در ایران به حدی است که می توان اقلیم هولوسن را با اطمینان نسبتا بالایی بازسازی کرد. تاثیرگذارترین تغییرات اقلیمی هولوسن شامل رویدادهای 8200، 6200، 5200، 4200، 3200 سال پیش، سرمایش اوایل قرون وسطی (حدود 450-850 م) و عصر یخبندان کوچک (حدود 1250-1870 م) هستند.ارتباط بین پژوهش های دیرین اقلیم و مطالعات باستان شناسی و تاریخی می تواند به روشن شدن موضوعات مهمی مانند آنچه منجر به دوره های تاریک و آشفته و سقوط فرهنگ ها و تمدن های باستانی شد، کمک کند. نوسانات اقلیمی در گذشته چالش های جدی برای فرهنگ های باستانی و تمدن های تاریخی ایجاد کرده ، سازگاری سیاسی آن ها را محدود نموده و انعطاف پذیری اجتماعی را کاهش داده و در نهایت منجر به عواقب شدیدی برای جوامع بشری شده اند.

  کلیدواژگان: رویدادهای اقلیمی هولوسن، رویدادهای آب و هوایی حدی، باستان شناسی، تاریخ، پژوهش های دیرین اقلیم
 • شناسایی منشاء ذخایر رسی خشت های ایلامی چغازنبیل در راستای بهینه سازی خشت های مرمتی
  سهیلا ذکوی*، افشین ابراهیمی صفحات 173-191

  شهر دورانتاش دارای سه حصار متحدالمرکز است که با دروازه های متعددی به یکدیگر راه داشته اند. این حصارها شهر را به 3 حوزه تقسیم کرده اند. در مرکز محدوده حصار درونی بنایی موسوم به زیگورات به صورت معبدی مطبق، بر پا شده است. مشخصا در محوطه تاریخی چغازنبیل بیشترین حجم مصرف مصالح را خشت تشکیل داده است که عنصر اصلی در برپایی سازه های معماری به استثنای مخزن آب و مقابر زیرزمینی است. با آنکه سطح عمده خشت های تاریخی چغازنبیل با اندود کاهگل و یا دیواره های خشتی مرمتی، در مرمت های گذشته پوشیده شده است؛ اما بر اثر گذشت زمان و شسته شدن توسط آب باران آسیب دیده اند. در نتیجه آسیبدیدگی خشت ها قسمت های زیادی از بنا تخریب گردیده و بخش های وسیعتری در شرف نابودی قرار دارند که باید مرمت و حفاظت شوند.آنچه در این تحقیق به عنوان محور مطالعات مورد توجه قرار گرفته است شناسایی منشا ذخایر رسی مورد استفاده در خشت های تاریخی محوطه چغازنبیل است تا با حفظ اصالت و یکپارچگی در مواد و مصالح بنا از این ذخایر برای تهیه خشت خام به عنوان راهکار منطقی حفاظت، با هدف کاربرد مستقیم در امر مرمت، استفاده شود. در این راستا از خشت های اصلی نمونه برداری شد. نمونه های برداشت شده مورد آزمایش (XRD،XRF، دانه بندی، هیدرومتری و حدود آتربرگ) قرارگرفتند. در نهایت مشخص شد که ایلامیان برای ساخت خشت های تاریخی چغازنبیل هم از خاک های سازندی و هم آبرفتی استفاده نموده اند.

  کلیدواژگان: چغازنبیل، خشت تاریخی، ذخایر رسی، تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRD، تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRF
 • کورش محمدخانی*، تارا عبدالهی دهنوی صفحات 193-217

  با پشت سر گذاردن باستان شناسی محاسباتی و گسترش باستان شناسی دیجیتال و بهره گیری از انواع ابزارها و فناوری های نوین دیجیتالی در بررسی ها و کاوش های باستان شناسی، میزان داده های دیجیتال در باستان شناسی تنوع و گسترش یافت. لذا نگهداری و حفظ این داده های دیجیتال در کنار داده های آنالوگ، تفسیر و یافتن ارتباط مابین این اطلاعات یکی از دغدغه های اصلی باستان-شناسان گردید. ضمن آنکه امکان استفاده مجدد از این داده ها و اطلاعات ثبت شده، یکی دیگر از فاکتورهای مهم و اصلی در مستندسازی و بایگانی این داده ها بود. با تنظیم منشور لندن و اصول سویل و ارائه تعاریف لازم و تعریف فراداده و پاراداده ها در کنار داده های اصلی و الزام به ثبت آن در حوزه میراث فرهنگی دیجیتال، امروزه، بایگانی و مستندسازی دیجیتال داده ها روشمندتر و اصولی تر گردیده است؛ اما همچنان که کانسا (مدیر پروژه اوپن کانتکست) هم اشاره داشته است، کماکان می توان فقر و کمبود دانش و سواد دیجیتال در میان اعضای هیئت ها در فعالیت های باستان شناسی را مشاهده نمود؛ که خود مانعی بر سر راه ثبت و استخراج صحیح داده ها است. در این پژوهش با مرور و بررسی نظام مند تجارب مطالعاتی و عملیاتی صورت گرفته در کشورهای پیشگام در حوزه استفاده از فناوری های دیجیتال و استانداردهای اجرایی در حوزه ثبت و ضبط داده های دیجیتال جهت استفاده مجدد از آنها، ضمن ارائه نکاتی که باید در بایگانی و ثبت این داده ها در نظر داشت -تنها محدود به زمان ثبت نیست- بر روند آماده سازی بستر مناسب، نگهداری و پشتیبانی آن و نکاتی که باید رعایت نمود تا داده ها قابلیت استفاده مجدد برای دیگر متخصصین را دارا باشند، پرداخته شده است. ضمن آنکه به بررسی عواملی پرداخته شده که می تواند موجب از بین رفتن داده های دیجیتال، مخدوش شدن آنها و یا عدم استفاده مجدد شان گردد؛ میزان دخیل بودن فناوری های دیجیتال در این امر نیز بررسی شده است. در نتیجه گیری پژوهش، اینکه چه میزان عدم سواد دیجیتال و عدم استفاده صحیح از این داده ها می تواند یک عامل بازدارنده بر سر راه استفاده مجدد از آنها باشد مورد نقد و بررسی قرار گرفته؛ و در نهایت به چگونگی مدیریت و کنترل این عوامل و ارائه راهکارهای مناسب، پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: باستان شناسی دیجیتال، سواد دیجیتال، مستندسازی(بایگانی) دیجیتال، مدیریت داده، استفاده مجدد از داده
 • بهرام آجورلو* صفحات 219-220

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نهمین سال انتشار پژوهه باستان سنجی افتخار دارد که یازدهمین دوره فارغ التحصیلان رشته باستان سنجی را برگزار کرده است؛ رشته ای که برای نخستین بار با پیشنهاد سرفصل های دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال 1391ش به تصویب و تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رسید؛ و اینک در یازدهمین دوره آموزش مقطع کارشناسی ارشد باستان سنجی که چند سالی است پس از تبریز در دانشگاه هنر اصفهان نیز برگزار می شود، سرفصل های جدید کارشناسی ارشدی که همکاران دانشگاه هنر اصفهان - با همکاری انشگاه هنر اسلامی تبریز - به تازگی و با رویکردی مبتنی بر علوم باستان شناختی تدوین کرده اند، در آینده نزدیک جایگزین سرفصل های یک دهه گذشته خواهد شد. نیازمندی های دهه ای که فراپیش داریم می-طلبد که افزون بر بازنگری سرفصل های درسی، سیاست ها و رویکردهای پژوهه باستان سنجی نیز دگرگون و متحول شود که گام نخست عبارت است از  تاکید بر روش های آزمایشگاهی شیمیایی، هسته ای و زیستی برای سال یابی، منشایابی و  ریزساختارشناسی؛ و افزایش هم گامی و هم نوایی با استانداردهای نشریات معتبر جهانی این حوزه؛ به ویژه در آسیای باختری.

|
 • Bita Sodaei*, Davoud Agha Ali Gol, Leila Khosravi Pages 1-20

  The ancient sites of Jahangir Dome and Goriye tape in Ilam province are very important in the archaeological studies of the Sassanian period. In the excavations, a large number of glass objects were obtained, and among these objects, 20 pieces of glass bracelets with different designs were also observed which belonged to the Sassanian period.This research is based on field studies, library, and laboratory analysis. twenty pieces of glass bracelets were selected for typological and morphological studies, and considering the difference in appearance and color of the samples, twelve of them have been chosen for elemental analysis, after that by comparing the bracelets of these two areas with Siraf glass bracelets, has been tried to investigate the possibility of trading these objects through trade routes between the south and western regions of Iran. The research questions are: On the basis of morphology, how many groups are divided glass bracelets obtained from Jahangir Dome and Guriye tape on the basis of morphology? Based on the comparison of elemental analysis results with Siraf bracelets, Is there a possibility of trans-regional communication in the trade route between the west and south of Iran? Based on elemental analysis, is the similar raw material used in making these bracelets?The result shows that the glass bracelets can be divided into five groups which include 1 - simple circular bracelets, 2- twisted bracelets with a semi-circular section, 3- ribbed bracelets, 4- Twisted bracelets with spiral cross sections, 5- bracelets with geometric decorations. Morphologically and these bracelets are similar to the glass bracelets obtained from the ancient site of Siraf. In addition, the elemental composition shows that these bracelets are of the type of silica-soda-lime glass in which the source of the supply of soda was the ash obtained from plants grown in salty soils.

  Keywords: Glass bracelets, Sassanian period, Micro-PIXE, Jahangir Dome, Goriye, Siraf
 • Hosseinali Kavosh* Pages 21-40

  In the second half of the 4th millennium BC, cultural homogeneity is formed in large areas of the Iranian plateau, which is called the Porto Elamite period or horizon.   At the same time as this horizon, the settlement was formed in Shahr-I Sokhta, which expanded the size of the city in the 3rd millennium BC and many satellite sites came into being in the southern plain of Sistan. One of the satellite sites of Shahr-I Sokhta is Yal site or Taleb Khan 2, which is located 11 kilometers south of this city. In order to more fully understand the cultural developments and settlement patterns of the third millennium BC in the cultural area of southeastern Iran, it is necessary to explore some of the satellite sites of Shahr-i Sokhta in order to achieve a more comprehensive analysis. According to some existing problems and questions, as well as the training of archeology students of Zabul University, Yal site was excavated for six seasons.  In any archaeological excavation, the first question is to know the cultural sequence of each site.   Therefore, during the excavation of the first and second seasons in Yal site, one of the main goals was to know the cultural sequence of the site and provide its relative and absolute dating. During the excavation, four settlement phases were identified.  In this article, an attempt is made to analyze the cultural materials obtained from the excavations and using the results of the c 14 dating to deal with the relative and absolute chronology of this area. The most important questions are: The settlement sequence of Yal was at the same time as which periods of Shahr-I Sokhta? And according to the results of the carbon 14, what is the exact date of settlement in this Site?  In order to date the cultural deposits of Yal, 5 charcoal samples were sent to the laboratory of Oxford University. The results show that this area was inhabited from about 2600 BC to about 2300 BC, that is, at the same time as Shahr-I Sokhta III and Shahr-I Sokhta IV.  Since the pottery findings of the new phases of the area are comparable to layers 1 and 0 of the Shahr-I Sokhta and Taleb Khan 1, an older date should be considered for the periods III and IV of the Shahr-I Sokhta.

  Keywords: Hirmand civilization, Bronze Age, absolute chronology, Shahr-I Sokhta
 • Ali Behnia, MohammadEbrahim Zarei* Pages 41-62

  Bijar city is located at the highest point of the eastern Kurdistan province and in the connecting path between northwest and west of Iran. Research related to the Islamic era has rarely been conducted in this region; therefore, to fill this gap, the study of human habitats of this era plays a significant role in the reconstruction of regional and beyond regional interactions. The purpose of the current study is to investigate and identify deployment locations based on GIS analysis, understand the position of the region in the archaeological studies of western Iran, and identify the effective factors in the formation of sites and analysis of the deployment patterns. Based on the discovered pottery remainders, the spread of cultural traditions in the middle centuries of the Islamic era in the region shows that the inhabitants of these sites, mostly had local cultural connections both in this region and beyond it. The present study, with a descriptive-analytical approach, tries to respond to these questions: “What were the most important environmental factors in the formation of the sites in the middle century of the Islamic era in Bijar Garrus region? How was the deployment pattern of the region throughout the Islamic era, especially in the middle centuries? What concepts can be taken into account for the distribution of habitats?” Thus, this study played a crucial role in the field by examining the formation of the sites in terms of various variables such as height above mean sea level (AMSL), roads, direction and degree of land slope, proximity to the river, and height code. From the cultural point of view, the results show that the cultural materials represent the effects of neighboring areas. In this study, to obtain the deployment pattern of the region in the Islamic era, 82 sites were examined and align with the environmental variables, a specific statistical method for cluster analysis was used.

  Keywords: Bijar Garrus, environmental factors, deployment pattern, GIS analysis
 • Davoud Agha-Aligol*, Behzad Faryadian, Mahmoud Moradi Pages 63-82

  Studying and measuring the elemental composition of historical and ancient glasses are of special importance in sciences related to archeology. Only by being aware of the elemental composition of historical glasses, valuable information can be obtained regarding the technology and technique of production, determining the raw materials used in production, as well as examining trade and exchange of raw materials and finished products. In this research, 41 samples of glass fragments obtained from the historical city of Seymareh, which dates back to the Sasanian period, were analyzed using the micro-PIXE techniqe. The aims of this research are to provide appropriate answers to the questions raised in this field using elemental analysis. The first fundamental question is to determine what raw materials were used to make glass products in the historical city of Seymareh. Determining the flux materials used in these glasses is also of particular importance, as identifying the type of flux material can play a significant role in studying the trade and exchange of raw materials. Another question in this regard is to investigate the diversity of silica resources and identify the colorants and decolorants used in the manufacturing process. The results of this study indicate that all the analyzed glass samples from the historical city site of Seymareh are classified into the silica-soda-lime group of glasses. Based on the weight percentage of magnesium oxide and potassium oxide present in these glasses, which is more than 2.5wt%, it is determined that plant ashes have been used as a flux in their production. The elemental composition results of these glasses also show that based on the raw materials used in their production, the glasses of this site are divided into two major groups, each of which has been produced with different raw materials.

  Keywords: Sasanian glass, Seymareh, elemental analysis, micro-PIXE, silica-soda-lime glass
 • Saba Gholami*, Reza Mehrafarin, Seyed Rasol Mosavi Haji Pages 83-96

  By studying the topic of remote sensing, we are confronting to a  science that gives us comprehensive and complete information about the range or a phenomenon without physical contact with it. It also deals with quantifying the behavior of materials in interaction with electromagnetic energy. Actually , the science of remote sensing includes observing the earth from top to bottom (Earth observation systems. Along with other sciences, remote sensing helps other sciences, including archeology, as a helpful tool and as a strong knowledge with an interdisciplinary perspective.This method in archeology can quickly and accurately discover ancient artifacts deep in the earth and on the surface of the earth. Monitoring of ancient sites, by focusing on ancient sites and using satellites such as Spot, Corona, Landsat and Quickbird, is possible by analyzing satellite images and processing them.  Analyzing data from satellites is very useful and practical in order to investigate terrestrial phenomena such as vegetation, surface soils, rocks, water, cities, human phenomena, etc. In the western region of Kermanshah and Iraqi Kurdistan, many ancient remains related to agricultural facilities, including water supply systems, have been left since the Sassanid era, which can be identified with the Corona satellite in the past landscape of the region.  This article is trying to study the western region of Kermanshah and Iraqi Kurdistan by looking at the use of radar and thermal sensors for the archaeological knowledge of the environment and vegetation . and study the condition of soil, water and  pastures (land use) in relation to the remaining  facilities related to agriculture of the region. The study method of this article was library.

  Keywords: remote sensing, vegetation, remote sensing in archaeology, land use, Sassanid era
 • Farshid Iravani Ghadim, Amir Amirnejad* Pages 97-123

  The employment of the Socio-Natural ‎System and recognition of the main subsystems have received less attention in the analysis of the Neo-Assyrian settlements. The main focus of this study is the impact of geographical variables as the primary subsystem within the framework of the Socio-Natural ‎System on the distribution of Neo-Assyrian settlements. In this regard, the social system, in the context of economic factors, including agricultural and migratory systems, and natural factors, such as resource availability and geographical variables, is investigated from two main sources: archaeological studies conducted from the 2000s onwards and derived written documents. Through the combination and analysis of these findings in a Geographic Information System (GIS) workshop, answers are provided to these questions: What is the main pattern of settlements and distribution of archaeological sites in the catchment basin of the Little / Lower and Great / Upper Zab rivers? How has the Socio-Natural ‎System played a role in the distribution of settlements? The results indicate that the primary pattern of settlements, considering available natural resources, is likely to be linear, and the distribution of sites may be a combination of linear and scattered. Agricultural and migratory policies, considering geographical factors, can directly influence the increase and density of Neo-Assyrian settlements in the catchment basin of the Little / Lower and Great/ Upper Zab rivers..

  Keywords: Neo-Assyrian, Settlement Pattern, Social-Natural System, Geographical Variables.‎
 • Maryam Mortazavi Mehrizi*, Mohammad Farjami Pages 125-143

  The potteries of Gebri Mud site in sarbisheh city includes varoius pottery that some of their types are the local indicators of southeast of Iran. Is there any connection between the composition of the building materials used in making the pottery of this region and the neighboring regions in the Parthian period? Since the imported aspect of these pottery from the southeastern regions of Iran, Makran and Sistan has been suggested, the provenance of the above works based on the mineralogical composition analysis (sedimentary petrography studies) and the relation between their composition with geological setting of the region has been investigated. In order to determine the geological characteristics of pottery artifacts and the nature of the raw materials used in their manufacture, the thin sections prepared from them were studied by polarizing microscope. The similarity of the petrographic composition of the raw materials of studied pottery with geological rock units and collected alluvial sedimentary samples of around the study area rejects the import aspect of these earthenware from the southeastern regions of Iran and strengthens the possibility that these ceramics are native and made near the place of their discovery.

  Keywords: Gebri mud, Provenance studies, Simple, unglazed pottery, Southern Khorasan
 • Mahnaz Sharifi*, Afrasiab Garavand Pages 145-163

  Excavations at Gird-i Ashoan, an archaeological mound in Piranshahr County in the Lower Zab Basin, have provided remarkable insights into the cultural traditions of the region during the Late Chalcolithic. At Gird-i Ashoan, the surface layers represented ephemeral Iron II-III occupations, the Mannaean period (Sharifi 2021c), totally lacking in architecture. Directly below these later contexts emerged the cultural material characteristic of the Late Chalcolithic, thus marking the presence of a protracted hiatus of several millennia. With its thick deposit of 8.65 m, Gird-i Ashoan in the Zab basin represents a key point in northwestern Iran. Excavations of Gird-i Ashoan revealed a Late Chalcolithic-period deposit, which extended from a depth of 1.00 m down to –9.65 m. Results from the excavations of the site are indicative of the interactions and cultural similitudes of the occupants of Gird-i Ashoan with northwest Iran, north Mesopotamia, Anatolia and the Caucasus.The material culture from the site exhibits close relationships with the coetaneous centers of the Lake Urmia region, on the one hand, and Anatolia, the Caucasus and Mesopotamia, on the other. Building on the finds from Gird-i Ashoan, the present paper addresses the reasons for the chaff-faced pottery’s extension over a wide geographic area from the Caucasus to Mesopotamia, Northern Syria and Northwestern Iran. Excavations at the site brought to light a Late Chalcolithic settlement of an unprecedentedly substantial range, consisting of about 8 m of continuous deposits. The pottery assemblages from the site include chaff-faced ware and Painted Pisdeli ware, suggesting that the site’s strongest interactions were with the Caucasus, Anatolia, and Mesopotamia. The Late Chalcolithic is represented by a thick deposit comprised of 24 layers and 4 architectural phases. A contemporary deposit of such depth, 8 meters, is as yet unreported from northwestern Iran.The presence of the CFW across vast regions was initially linked to the migrations of Mesopotamian groups to Transcaucasia (Marro 2010: 52). Yet, thorough comparison of CFW assemblages excavated from the Caucasus down to the Fertile Crescent, it is now argued that this widespread occurrence does not result, contrary to a frequent opinion, from the migrations of Mesopotamian groups into Transcaucasia; rather, it developed from a local evolution dating back at least to 4500 BCE. The territory spanned by CFW thus constitutes some kind of oikoumene, whose center of gravity is probably located in the Highlands, between the Euphrates and the Kura Basins but not in the Fertile Crescent (Marro 2010). The bearers of the CFW culture appear to have lived side by side with the bearers of the Kura-Araxes culture for a certain while, before the latter supplanted the CFW culture. Test Results of Petrography Techniques shows The inclusions identified in the sample under study are: phenocryst and polycrystalline forms, plagioclase, feldspar, pyroxene, iron oxide, silt particles, clay, calcite, and sedimentary. Based on the regional geology, these components all point to the local provenance of the raw materials. Quartz occurs as fine-grained, mono-crystalline, and semi-rounded inclusion. Another inclusion typical to the whole sample , calcite is particularly significant for pottery studies as its serves as a built-in thermometer. It is lost to heat as temperature reaches 800 °C. Thus, its presence in any specimen will mean the original piece was fired at a lower temperature.In light of petrography, the ceramics fall into three fabric groups. The first group has porous texture. A lot of empty space can be seen in the paste of this group of samples.Group 1 is marked by a silty fabric, having quartz and grog as the dominant component. Contrariwise, Group 2:The second group is clays with silty texture (fine-grained) and heterogeneous silty. In this group, various minerals such as quartz and calcite are observed in the form of coarse to fine pieces in the clay paste. In general, it can be concluded that quartz is present in most samples. Compounds like quartz are present in all soils and it is one of the main components of the soil used in the production of pottery. The presence of calcite is due to lime deposits.

  Keywords: North west of Iran, South of Lake Urmia, Late chalcolithic, pisdeli, Chaff tempered
 • Babak Shaikh Baikloo Islam* Pages 165-172

  Climate change is like a package full of disasters that affect all aspects of human life. The consequences of climate change are divided into two parts; Direct: climate hazards such as torrential rains, drought, cold and heat waves, and dust storms, which themselves have outcomes such as famine, malnutrition, physical and mental illnesses, homelessness, and mortality; Indirect: long-term socio-economic losses, such as unemployment, forced migrations, population decline, regional insecurity, civil conflicts, war, and socio-political collapse. In climate change periods, we usually face behaviors and occurrences seemingly independent of the climate event's consequences but mostly have an indirect link with it. Research on the current climate change caused by global warming can be useful for archaeologists and historians in knowing the direct and indirect outcomes of this phenomenon and generalizing this information to the past. The consequences of climatic events in archaeological studies are often inferred from signs such as changes in the subsistence system, the abandonment of settlements in a region without evidence of violence, the regional population reduction, changes in the distribution pattern of settlements, etc. Further, historical reports of floods, droughts, famines, outbreaks of epidemics, increases in rebellions, and civil wars can be adapted to periods of climate change. In this article, along with explanations regarding the details of the climate change package, related ancient and historical examples are presented. This research underlines the significance of using paleoclimate research in archaeological and historical studies. Currently, the number and resolution of paleoclimate research conducted in Iran are such that the Holocene climate can be reconstructed with relatively high confidence. The most notable Holocene climate changes include the 8.2 ka BP, 6.2 ka, 5.2 ka BP, 4.2 ka BP, and 3.2 ka BP events, the Early Medieval Cooling (ca. AD 450-850), and the Little Ice Age (ca. AD 1250-1870).The connection between paleoclimate research and archaeological and historical studies can help shed light on crucial issues such as what led to the dark and turbulent periods and the fall of ancient cultures and civilizations. Climate fluctuations in the past posed serious challenges to ancient cultures and historical civilizations, constraining their political adaptability and diminishing social resilience, ultimately leading to grave repercussions for human societies

  Keywords: Holocene climate events, extreme weather events, archaeology, history, paleoclimate research
 • Provenance studies of the clay used in mudbricks from Chogha- Zanbil, Elmite period, on optimization of mudbricks applied in conservation
  Soheila Zakavi*, Afshin Ebrahimi Pages 173-191
 • Kourosh Mohammadkhani*, Tara Abdolahi Dehnavi Pages 193-217

  Archaeologists' main concerns and preoccupation/apprehension have been data entry, documentation, and recording of fieldwork activities results. Digital tools and technologies have entered the archeology field with the beginning of the digital revolution in the 1980s. The presence of various tools and technologies caused an increase in the volume of various archaeological data. Maintaining digital and analog data, analysis, and finding a connection between information was a serious challenge for archaeologists. Another critical and challenging factor in the documentation and archiving of data is the complexity of reusing the recorded data and information. The lack of a single framework and standard procedure to access the archived data has confused digital archaeologists, so they could not use the obtained data as they should. Digital resources and internationally accepted and registered principles have made digital archiving more systematic and conscientious today. This study attempts to provide some points that should be considered in archiving and recording digital data, preparing a suitable platform, and maintaining and supporting it. It will also be considered how digital literacy and the lack of correct use of these data can be deterrent factors.

  Keywords: Digital Archaeology, Digital literacy, Digital Documentation, Data Management, Data reuse
 • Bahram Ajorloo* Pages 219-220