فهرست مطالب

جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل بنی اردلان، شاهرخ امیریان دوست صفحات 9-25

  از مطرح شدن مبحث زیبایی شناسی جدید در فلسفه و فلسفه هنر غرب مدت زیادی نمی گذرد، چنانچه از دیرباز زیبایی و زیبایی شناختی در فلسفه، تفکر شرقی و همچنین اسلامی از مفاهیم قابل تامل و توجهی به شمار می رفته است. زیبایی شناسی نوین غربی، زیباشناختی را با مولفه هایی در حوزه معرفت شناختی و جهان ذهن انسان تعریف پذیر می کند، در حالیکه از نظر عارف و حکیم مسلمان به واسطه حکمت و عرفان اسلامی، زیبایی جنبه ی وجود شناسی دارد. پرسش اصلی با این توجه این است که چه وجه تمایزی میان وجوه زیباشناختی مولانا و زیباشناسی نوین غربی می توان قائل شد؟ این مهم در واکاوی آثار ادبی_عرفانی به جا مانده از مولانا قابل دریافت است. مولانا وجوه و مولفه های ویژه ای را برای انتقال مفهوم زیبایی در این آثار به کار بسته است. این مهم مسئله تحقیق حاضر محسوب می شود. پژوهش با واکاوی معناشناختی در اشعار وی به جستار تفکر مولانا در این زمینه خواهد پرداخت. با این توجه، پژوهش قصد آن را دارد که وجوه زیبایی شناختی مولانا را از این طریق مطالعه کند. اطلاعات لازم در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با تکنیک فیش برداری گردآوری شده و با شیوه توصیفی_تحلیلی متقن می شود. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مفهوم زیبایی در اندیشه مولانا با توجه به مفاهیم وجودشناسی، تجلی، عشق و حیرت نشان داده شده است. بر این اساس آشکار شده که زیبایی و فرآیند ادراک آن در نزد مولانا از دیدگاه شرقی_اسلامی نشات گرفته، در لذت ذهنی و حسی ادراک و تبیین نمی شود. زیبایی نزد مولانا در طریقی وجودشناسانه و عروج به سوی حقیقت و مبدا وجود معنا می یابد.

  کلیدواژگان: مولانا، زیباییشناسی، وجودشناسی، عشق، حیرت
 • امیرحسین چیت سازیان، سمانه باقری آرانی صفحات 26-44

  هنر گچ بری یکی از مهمترین هنرهای تزئینی ایران که سابقه ای آن به دوران ایلامی و هخامنشی بر می گردد ،بعد از اسلامی شدن ، ایران دچار تحولاتی شده است. در بقایای ارزشمند تاریخی ایران می توان نمونه هایی از هنرنمایی با گچ را مشاهده نمود که متاسفانه این هنر امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا مطالعه حاضر به بررسی و شناخت گچ بری ایران و تاثیر اسلام بر آن پرداخته است . اهمیت این موضوع باعث شناخت دقیق بناها و تاثیری که اسلام بر آرایش بناها داشته است می شود . پژوهش توسعه ای حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است . بر این اساس با استناد بر مطالعات کتابخانه ای ، هنر گچ بری در دوره های قبل از ورود اسلام به ایران و بعد ازبرپایی جکومت های اسلامی در ایران از جنبه نقوش و سبک های نقوش گچبری مورد بحث قرار گرفته است . تاثیر باورهای مذهبی در دوران اسلامی به ویژه منع نقوش انسانی و حیوانی بر هنر؛ سبب ایجاد تحول در گرایش های هنری مخصوصا هنر گچ بری گردیده است. به طوری که تلفیق نقوش گیاهی ساسانی در کنار گردش اسلیمی و ساقه های آن با کتیبه نگاری آیات قرآنی، تزئیین کننده ساختمان ها به ویژه بناهای مذهبی شده است .

  کلیدواژگان: گچ بری، هنر اسلامی، نقوش گچ بری، ایران، دوران اسلامی
 • امیرحسین عباسی شوکت آباد* صفحات 45-64

  نقوش تزئینی در سنگ قبرها، بازخوردی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و دینی است که در قالب نقوش حیوانی، گیاهی، هندسی، انسانی، کتیبه نگاری و نقوش نمادین به کاررفته اند. ایل قشقایی در طول تاریخ نقش مهمی در اتفاقات سیاسی و اجتماعی داشته است. باتوجه به اهمیت و ضرورت آشنایی با پیشینه فرهنگی و هنری اقوام مختلف، پژوهش حاضر باهدف بررسی اسطوره ای نقوش به کاررفته در سنگ قبرهای ایل قشقایی در اصفهان و شیراز (روستای حنا، قصر قمشه، امام زاده عمادالدین و قلات) به روش کتابخانه ای و میدانی با رویکرد توصیفی - تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد؛ 1- نقوش به کاررفته در این قبور بیان کننده چه مفاهیمی هستند؟2- ارتباط نقوش با اسطوره ها و فرهنگ مناطقشان چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد نقوش حکاکی شده بر روی سنگ قبرها تحت تاثیر سه علت، بینش اساطیری و اعتقادات مذهبی و تاثیر از محیط به وجود آمده است. همچنین دراین بین جنبه قهرمانی اسطوره حائز اهمیت است و تاثیر زیادی در روند شکل گیری این نقوش دارد و باتوجه به این موضوع که سنگ قبرها بعد از ورود اسلام به ایران است، به این نتیجه می رسیم که تاثیر دین اسلام بر این نقوش بسیار زیاد بوده و نیز بیانگر علایق، دلبستگی های فردی متوفی و بازماندگان، اعتقادات، موقعیت مکانی و زمانی و نمودی از فرهنگ جامعه هستند.

  کلیدواژگان: سنگ قبر، اسطوره، نماد، ایل قشقایی
 • حانیه هارونی، راضیه هارونی، مهران کاراحمدی صفحات 65-85

  دین اسلام سابقه ای هزاروچهارصدساله در این مرز و بوم دارد. این پیشینه سبب تاثیر پذیری بسیاری از ابعاد زندگی مردم از اسلام گردید. یکی از مهمترین تاثیر گذاری دین اسلام، اثری بود که بر روی هنرها بخصوص معماری گذاشت. اولین بناهایی که پس از ورود اسلام به ایران بوجود آمدند، مساجد بودند که در ابتدا با تغییر کاربری آتشکده ها و سپس با ساخت بناهای جدیدی بعنوان مسجد تاسیس شدند. در زمان حکومت صفویان، سبک معماری اسلامی-ایرانی به اوج تکامل خود رسید و تمام ابنیه با کاربری های متفاوت بر اساس این سبک بنا می شدند. بنابر تصمیمی که در حکومت صفوی اتخاذ گردید، گروهی از ارامنه از ارمنستان به اصفهان کوچانده شدند. حکومت محله ای در شهر اصفهان را برای سکونت به ارامنه سپرد و آنها ا ین محله را جلفا نام گذاری کردند. در آن دوران، کلیساهایی نیز در این محله توسط ارامنه ساخته شد. کلیساهای این محله از برخی منظرها با کلیساهای اروپایی و شرقی تفاوت هایی نیز داشتند که هدف از این پژوهش، مقایسه تطبیقی کلیساهای محله جلفا و مساجد شهر اصفهان)دوره صفویه(با رویکرد پا یداری فرهنگی بر اساس شاخص های)سبکی، کالبدی و تزئینات) است. این مقایسه میان، کلیسای وانک، کلیسای بتلهم، مسجد حکیم و مسجد شیخ لطف اله شهر اصفهان صورت گرفت. ابتدا ویژگی های سبکی و کالبدی کلیساها و مساجد به روش کتابخانه ای و اسنادی مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه با روش میدانی ویژگی های سبکی، کالبدی و تزئینات معماری کلیساها و مساجد منتخب، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقی ق نشان میدهد که شاخصه های پایداری فرهنگی در تمامی نمونه های مورد بررسی، به طرز زیبایی قابل مشاهده هستند. اجتماع پذیری، دیدومنظر، نظم، سازماندهی، مردم واری و محرمیت بارزترین شاخصه های پایداری فرهنگی هستند که در معماری نمونه های مورد مطالعه، قابل مشاهده اند.

  کلیدواژگان: کلیسا های اصفهان، مساجد اصفهان، پایداری فرهنگی
 • سید محمدرضا موسوی، سعیده معصومی صفحات 86-107

  مسجد، مهمترین بنای معماری مذهبی در تمدن کهن اسلامی، که مظهر اندیشه و روح حاکم بر محیط، همیشه جایی را در مرکز شهر به خود اختصاص داده و از بهترین آرایه ها بهره مند بوده است. با آن که معماری این سرزمین تاریخی چندهزار ساله دارد، تلاش هایی که برای شناسایی و معرفی آثار آن صورت گرفته است سابقه چندانی ندارد. مسجد در فرهنگ ما نه فقط معبد و محل نیایش پروردگار، که میعادگاه مردم و نقطه مهم شهر بوده است. مسجد وکیل شیراز و مسجد کبود ایروان (ارمنستان) دو اثر فاخر معماری ایرانی-اسلامی در دوره زندیه که تجلی گر هنر ایرانی- اسلامی در دو نقطه جفرافیایی متفاوت می باشند. روش پژوهش تلفیقی از کار کتابخانه ای و کار میدانی با بررسی منابع تاریخی، جغرافیایی، ثبت و ضبط اطلاعات مرتبط با بنا می باشد که به تبیین سبک معماری، مطالعه المان های معماری، ویژگی های مصالح به کار رفته و نوع پوشش گنبد، ایوان ها و تزیینات به کار رفته در بنا می پردازد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این دو سوال که مسجد وکیل شیراز و مسجد کبود ایروان (ارمنستان) باهم چه نقاط مشترکی دارند؟ 2-تفاوت های مسجد وکیل شیراز و مسجد کبود ایروان (ارمنستان) در چه مواردی است؟ و اهدافی از قبیل 1-واکاوی ویژگی های مسجد وکیل شیراز و مسجد کبود ایروان (ارمنستان) 2-تبیین وجوه اشتراک و افتراق مسجد وکیل شیراز و مسجد کبود ایروان (ارمنستان) می باشد که پس از مطالعه و واکاوی این دو بنا مشخص شد که این دو اثر نقاط اشتراک و افتراقی دارند و نقاط مشترک آنها دوره ساخت، شبستان دار بودن، سبک معماری و تعداد ورودی به بنا بوده و تفاوت آنها در تعداد ایوان، ارتفاع، گنبدخانه ،مردم واری و تعداد محراب می باشد .

  کلیدواژگان: معماری، مسجد وکیل شیراز، مسجد کبود ایروان، ایران، ارمنستان
 • عبدالمهدی سعادت، سعیده معصومی صفحات 108-125

  چکیده جستار پیش رو پژوهشی پیرامون کلیسای نور و کلیسای آب تادائو آندو و مقایسه آن دو با سیر آفاقی و انفسی مطروحه در آیات، روایات، نظریات و معماری اسلامی است، که در جهت نوع نگاه به خالق، معبود و عبادت اوست. فلذا تحقیق حاضر بین رشته ای و با رویکرد تحلیلی است. هدف این پژوهش بررسی سیر آفاقی و انفسی با توجه به نوع جایگاه معبود و شیوه توجه به آن از طریق تشریح و مقایسه کلیسای نور و کلیسای آب است. پرسش اصلی تحقیق این است که سیر آفاقی و انفسی در جهت رسیدن به کمال عبادت در مکان عبادی، چگونه و به چه نحوی با کلیسای نور و کلیسای آب ارتباط برقرار می کند؟ نتایج این پژوهش-با توجه به فطری و درونی بودن حس پرستش-حاکی از این است که فارغ از اینکه محل عبادت کلیسا باشد یا مسجد، برای نیل به توجه بیش از پیش به هدف آن مکان که عبادت خداوند است، باید گذاری صورت گیرد از سیر در آفاق و نشانه های خداوند به سیر در انفس. این حرکت در شیوه طراحی و هندسه این دو کلیسا به چشم می خورد. هرچند سیر آفاقی در این دو مکان مانند مساجد اسلامی نیست اما کلیسای نور دارای سیر انفسی درونی با حضور قلب و شهود عرفانی است و کلیسای آب دارای سیر انفسی مناسب برای قوه تفکر و تعقل انسان است.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، کلیسای نور، کلیسای آب، تادائو آندو، سیر آفاقی و سیر انفسی
 • مهران فرجی، عبدالرحیم رحیمی صفحات 126-140

  در جهان پهناور و پرتلاطم امروزی و به واسطه پیشرفت علم و فناوری و دسترسی و ارتباط سریع مردم جهان با یکدیگر، تنوع فرهنگی به یکی از مهم ترین مسائل جوامع مختلف تبدیل شده و خود باعث پدیدار گشتن فرهنگ هایی چندلایه و نوپدید شده است که می تواند در شکل دادن شیوه های نوین زیستی در آینده ای نه چندان دور موثر باشد. در این میان، فرهنگ عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه، نقشی اساسی در ایجاد همدلی و همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف دارد. از این رو، توجه به پیوست فرهنگی در استراتژی فرهنگ عمومی امری ضروری است. پیوست فرهنگی، به معنای توجه به تنوع فرهنگی در برنامه ریزی های فرهنگی است. سیاستمدارن و برنامه ریزان فرهنگی و هنری کشور باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب پیوست های فرهنگی جامعه نسبت به اتخاذ و عملیاتی نمودن تصمیمات و راهبردهای فرهنگی کشور اقدام نمایند. این امر می تواند از طریق اقدامات مختلفی مانند آموزش، اطلاع رسانی، و برنامه ریزی فرهنگی انجام شود. در این پژوهش، ابتدا به اهمیت پیوست فرهنگی در استراتژی فرهنگ عمومی پرداخته شده است. سپس، راهکارهای عملی برای تحقق این مهم بر اساس جتمعه آماری و مستندات موجود، ارائه شده و نتیجه ی حاصل از پژوهش حاضر به تبیین اهمیت و ضرورت اجرای پیوست فرهنگی در برنامه ریزی راهبردی فرهنگی و هنری کشور می پرازد و راهکارهایی را برای عملیاتی نمودن آن ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: پیوست فرهنگی، استراتژی فرهنگی، فرهنگ عمومی، فرهنگ، برنامه ریزی راهبردی فرهنگی ایران
 • ندا لاهوتی صفحات 141-161

  در این تحقیق، نقوش متنوع حاضر در منطقه کردستان به عنوان نمایانگری از فرهنگ محلی بررسی شده اند، به ویژه نقوش آشیانه چلچله در قالیچه ی گلفرنگ کتیبه دار کردستان که با روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی مورد بررسی قرار گرفته است. این قالیچه به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به طریق اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. موتیف های حیوانی، نمایشی از شکل ظاهری و در عین حال استیلیزه ی جانورانی است که قرن ها برای زندگی مردم منطقه کردستان اهمیت داشته اند و شاید ویژگی هایی مبنی بر سودمندی، احترام و تقدس را در ذهن بیننده تداعی می کرده اند. با مطالعه ی آثار هنری زیویه، پایتخت باستانی منطقه و نیز کتیبه ها و آثار هنری دولت های ساکن منطقه در نخستین سده های هزاره ی اول پیش از میلاد با تصاویر موجودات افسانه ای و حیواناتی روبه رو می شویم که زینت بخش آثار بوده اند. برطبق یافته های این پژوهش، نقوش حیوانی همراه با هنرهای آوایی و اشعاری در ادبیات چشمگیر فولکلور زبان کردی به تداعی احساسات و درونیات غنی می پردازند. این ارتباط شگفت انگیز بین نقوش ثبت شده و ادبیات تاریخی و شفاهی مردم کردستان، نشانگر جایگاه ویژه ای است که این هنرها در زندگی این اجتماع داشته اند.

  کلیدواژگان: نقوش حیوانی، آشیانه چلچله، قالیچه گل فرنگ، کردستان
|
 • Pages 9-25

  It is not long before the emergence of new aesthetics in philosophy and philosophy of Western art, as beauty and aesthetics have long been considered as important concepts in philosophy, Eastern thought, as well as Islamic. Modern Western aesthetics define aesthetics with components in the epistemological domain and the world of the human mind, while from the point of view of the mystic and the wise Muslim through Islamic wisdom and mysticism, beauty has an existential aspect. The main question with this consideration is what distinguishes between the aesthetic aspects of Rumi and modern Western aesthetics? This important is understood in the analysis of the literature-mystical works left behind by Rumi. Rumi has applied special aspects and components to convey the concept of beauty in these works. This is the current research issue. The research will explore Rumi's thinking in this regard by analyzing the semantics in his poems. With this in mind, the research aims to study the aesthetic aspects of Rumi in this way. The necessary information in this research is collected by library method and by jack extraction technique and is analyzed by descriptive-analytical method. The result of the study shows that the concept of beauty in Rumi's thought has been shown according to the concepts of ontology, manifestation, love and astonishment. Accordingly, it has been revealed that beauty and its process of perception originated in Rumi's oriental and Islamic point of view, and is not understood and explained in subjective and sensory pleasure.

  Keywords: Rumi's Ontology, True Beauty, Manifestation of Beauty, Mystical Love, Wandering in Love
 • Pages 26-44

  Plastering art is one of the most important decorative arts in Iran, whose history goes back to the Elamite and Achaemenid eras. After Islamization, Iran has undergone changes. in the valuable historical remains of Iran, examples of plaster art can be seen, which unfortunately has received less attention today, so the present study investigates and recognizes Iran's plastering and the influence of Islam on it. The importance of this issue causes a detailed knowledge of the buildings and the influence that Islam has had on the arrangement of the buildings. The present developmental research has been carried out using a descriptive-analytical method. Based on this, based on library studies, the art of plastering in the periods before the arrival of Islam in Iran and after the establishment of Islamic governorates in Iran has been discussed in terms of patterns and styles of plastering patterns. the influence of religious beliefs in the Islamic era, especially the prohibition of the use of human and animal motifs in all artistic trends, especially the art of plastering, has been transformative. The decoration of buildings, especially religious buildings, with Sasanian plant motifs combined with the inscription of Quranic verses is a clear example of this. It is transformation.

  Keywords: plastering, Islamic art, plastering motifs, Iran, Islamic era
 • Pages 45-64

  Decorative motifs on tombstones are a reflection of cultural, social and religious conditions that have been used in the form of animal, plant, geometric, human, inscription and symbolic motifs. The Qashqai tribe has played an important role in political and social events throughout history. Due to the importance and necessity of familiarity with the cultural and artistic background of different ethnic groups, the present study aims to investigate the myths of the motifs used in the tombstones of the Qashqai tribe in Isfahan and Shiraz (Hana village, Qomsheh Palace, Imamzadeh Emad al-Din and Qalat) by descriptive library and field approach. - An analyst answers these questions; 1- What concepts do the motifs used in these tombs express? 2- What is the connection between the motifs and the myths and culture of their regions? The results of this study show that the designs engraved on the tombstones have been created under the influence of three causes, mythological insights and religious beliefs and the influence of the environment. Also, the heroic aspect of the myth is important and has a great impact on the formation of these motifs. Considering that the tombstones are after the arrival of Islam in Iran, we conclude that the influence of Islam on these motifs is very high and also expresses interests. The individual attachments of the deceased and survivors, beliefs, location and time and are a manifestation of the culture of the community.

  Keywords: Tombstone, Myth, Symbol, Qashqai Tribe
 • Pages 65-85

  Islam has a history of 1,400 years in this region. This background caused many aspects of people's lives to be influenced by Islam. One of the most important influences of Islam was the effect it had on the arts, especially architecture. The first buildings that arose after the arrival of Islam in Iran were mosques, which were first established as mosques by changing the use of fire templesand then by building new buildings. During the Safavid rule, the style of Islamic-Iranian architecture reached its peak and all buildings with different uses were built based on this style. According to the decision made by the Safavid government, a group of Armenians were moved from Armenia to Isfahan. The government assigned a neighborhood in the city of Isfahan to Armenians for settlement and they named this neighborhood Jolfa. At that time, churches were also built in this neighborhood by Armenians. The churches of this neighborhood had differences from European and Eastern churches from some points of view, and the purpose of this research is to compare the churches of Jolfa neighborhood and the mosques of Isfahan city (Safavid period) with the approach of cultural sustainability based on indicators (style, body and decorations). This comparison was made between Vank Church, Bethlehem Church, Hakim Mosque and Sheikh Lotfolah Mosque in Isfahan. First, the stylistic and physical characteristics of churches and mosques were studied by library and documentary methods, and then the stylistic, physical and architectural features of selected churches and mosques were studied by field method. The results of this research show that the indicators of culturaln sustainability can be seen beautifully in all the examined samples. Sociability, perspective, order, organization, popularism and privacy are the most obvious indicators of cultural sustainability that can be seen in the architecture of the studied examples.

  Keywords: Churches of Isfahan, Mosques of Isfahan, Cultural sustainability
 • Pages 86-107

  The mosque, the most important building of religious architecture in the ancient Islamic civilization, which embodies the thought and spirit that governs the environment, has always occupied a place in the center of the city and has benefited from the best arrays. Although the architecture of this historical land is several thousand years old, the efforts made to identify and introduce its works do not have much history. In our culture, the mosque is not only a temple and a place of prayer to the Lord, but also a meeting place for people and an important point of the city. The Vakil Mosque of Shiraz and the Blue Mosque of Yerevan (Armenia) are two magnificent works of Iranian-Islamic architecture in the Zandiyeh period, which are manifestations of Iranian-Islamic art in two different geographical locations. The research method is a combination of library work and field work by examining historical and geographical sources, recording and recording information related to the building, which explains the architectural style, the study of architectural elements, the characteristics of the materials used, and the type of covering of the dome, porches. and the decorations used in the building. The current research seeks to find the answers to these two questions: What do the Vakil Mosque of Shiraz and the Blue Mosque of Yerevan (Armenia) have in common? 2- What are the differences between Vakil Mosque in Shiraz and Blue Mosque in Yerevan (Armenia)? and goals such as 1- analyzing the features of the Vakil Mosque in Shiraz and the Blue Mosque in Yerevan (Armenia) 2- explaining the similarities and differences between the Vakil Mosque in Shiraz and the Blue Mosque in Yerevan (Armenia), after studying and analyzing these two buildings, it was found that this The two works have commonalities and differences, and their common points are the period of construction, the presence of naves, architectural style, and the number of entrances to the building, and their differences are in the number of porches, height, domes, domes, and the number of altars.

  Keywords: Architecture, Vakil Mosque, Shiraz, Blue Mosque, Yerevan, Iran, Armenia
 • Pages 108-125

  The present study investigates the Church of the Light and the Church on the Water by Tadao Ando and compares them based on the [mystical concept] of the journey to the horizons and to the souls , as suggested by Quranic verses, narratives and Islamic architecture. This comparison is also performed based on the approach to the Creator and the way He is worshipped. Hence, the present study is an interdisciplinary study and uses an analytical approach. The goal of this study is to investigate the so-called journey to the horizons and to the souls based on the type of the position of God and the way it is addressed by comparing the Church of the Light and the Church on the Water. The core question of the study is: “How and in what manners is the journey to the horizons and to the souls represented by the Church of the Light and the Church on the Water in order to accomplish the perfection of worship at a religious site?” Considering the intrinsic and internal sense of worship, the findings of this study suggest whether the religious site is a church or a mosque, there must be a transition from the journey to the horizons [divine signs] to the journey to the souls, in order to meet the purpose of the place, i.e., worshipping God. This motion is notable in the manner of designing these two churches. Meanwhile, the journey to the horizons in these two sites is not similar to that in mosques, with the Church of the Light embracing an inward journey to the souls with the presence of the heart and mystical intuition and the Church on the Water enjoying a journey to the souls conducive for man’s faculty of reasoning and intellection.

  Keywords: comparative study, Church of the Light, Church on the Water, Tadano Ando, Journey to the Horizons, to the Souls
 • Pages 126-140

  In today's vast and turbulent world and due to the progress of science and technology and the rapid access and communication of the people of the world with each other, cultural diversity has become one of the most important issues of different societies and has caused the emergence of new and multilayered cultures that can be Shaping new biological methods will be effective in the not-so-distant future. Meanwhile, public culture, as one of the most important elements of society, plays a fundamental role in creating empathy and peaceful coexistence between different ethnicities and religions. Therefore, it is necessary to pay attention to the cultural attachment in the strategy of public culture. Cultural attachment means paying attention to cultural diversity in cultural planning. Politicians and cultural and artistic planners of the country should take into consideration all aspects of the cultural attachments of the society to adopt and implement the decisions and cultural strategies of the country. This can be done through various measures such as education, information, and cultural programming. In this article, the importance of cultural attachment in the strategy of public culture is discussed first. Then, practical solutions to realize this importance are presented and the result of the present research is to explain the importance and necessity of implementing cultural attachment in the strategic cultural and artistic planning of the country.

  Keywords: Cultural attachment, cultural strategy, general culture, culture, cultural, artistic strategic planning of Iran ​
 • Pages 141-161

   In this study, diverse patterns present in the Kurdistan region have been examined as indicative of the local culture. Specifically, the patterns of Chelchleh nest depicted in the inscription-laden carpets of Kurdistan have been investigated using the iconology method. Each one of these animal motifs is a demonstration of appearance and style of some creatures which were of great importance for Kurdistan people’s lives and maybe they evoke some features such as usefulness, fear, respect or sanctity in viewer’s mind. With studying the art works of Ziwiye – Manneana’s ancient capital – and also inscriptions and art works from inhabitant states of region in the early centuries of the first millennium BC, we encounter with some pictures of legendary creatures and animals which were adorn to these artifacts. Also in carved drawings founded on Karaftu cave walls, there are some animal motifs (Goats, camels, and fawns). The amazing patterns of Uraman cliffs and all are signs of the importance and profitability of the nature for humans, they are signs of some animals which were so important that sometimes even have been worshiped by people. But in addition to all these, what was the inspiration for the author in this research, was the phonetic art and the poems, relating rich emotions and feelings in impressive folk literature in Kurdish language. And how beautiful it is to discover the amazing relation between these patterns depicted on objects, with historical and oral literature, which has a special place in this people’s lives.

  Keywords: Animal patterns, Swallow’s nest, Golfarang carpet, Kurdistan