فهرست مطالب

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 1377)

 • 95 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1377/11/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مقالات
 • سید کاظم ملکوتی، ربابه نوری قاسم آبادی صفحه 5
  گروه مراقبت پیوسته گروه پیگری نقش موثری در درمان بیماران مزمن روانی در جامعه داشته و از این رو جایگاه ویژه ای در ارائه خدمات بهداشت روانی دارد. این پژوهش درباره 55 بیمار عضو گروه پیگیری مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی با ساختار گذشته نگر انجام گردید...
  کلیدواژگان: بیماری مزمن روانی، گروه مراقبت پیوسته، اسکیزوفرنیا، بهداشت روانی
 • رضا خاکپور، بهروز بیرشک صفحه 14
  پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع نشانگان فرسودگی روان ناشی از شغل در مشاوران و روان درمانگران می پردازد. آزمودنی های 110 نفر از مشاوران و روان درمانگران (58، مرد، 52 زن) در سطح کارشناسی ارشد و دکتری شاغل در تهران هستند، یکی از هدفهای این پژوهش آگاه شدن از میزان تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس، وضع تاهل، میزان تحصیلات، الگوی شخصیتی) تجربه های کاری و فراوانی پذیرش مراجع بیمار در هفته در بروز نشانگان فرسودگی روانی ناشی از شغل، در افراد یاد شده بوده است..
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، مشاوران، روان درمانگران، پرسشنامه فرسودگی شغلی
 • مصطفی حمدیه، مجید مشهودی صفحه 23
  به منظور بررسی تاثیر روش اطلاع رسانی و نقش ویژگی های فردی در میزان اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی عمومی، 112 آزمودنی زن و مرد (با میانگین سنی 8-31 سال) در دو گروه ازمایش و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها ابتدا به مقیاس منبع کنترل درونی - بیرونی راتر پاسخ دادند. پس از مشخص شدن جهت کنترل آزمودنی های نوشتاری در بردارنده اطلاعات عمومی مربوط به مراحل جراحی به آزمودنی های گروه آزمایش داده شد...
  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، اضطراب، جراحی
 • محمد عبهری صفحه 29
  چگونگی پیشرفت برنامه بهداشت روان در ساوجبلاغ در سالهای 1370 تا 1376 یعنی از زمان اجرای پیش پژوهش در سالهای 1371- 1370 تا ادغام بهداشت روان در مراقتبهای بهداشتی اولیه در سالهای اخیر، با تاکید بر مشکلات مربوط به گسترش بهداشت روانی در جهان و ایران بررسی اسنادی و کتابخانه ای شده وداده های مربوط به بیماریابی اختلالهای روانی میزان مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی و برخی یافته های آماری در جمعیت روستایی ساوجبلاغ ارائه گردیده است...
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، مراقبتهای بهداشتی اولیه، بیماریابی، ارجاع، ساوجبلاغ
 • عزیزه افخم ابراهیمی صفحه 41
  متخصصان بالینی با گرایش روان پویایی، همواره نقش ساز و کار های دفاعی را در تشخیص ودرمان بیماران خود مورد تاکید قرار داده اند اما ساز و کار های دفاعی به طور گسترده محور پژوهشهای آزمایشی نبوده اند. محدودیتهای روش شناختی نیز در این زمینه بی تاثیر نیستند. کاربرد مقیاس عملکرد دفاعی DFS در DSM-IV توجه دوباره به رویکردهای روان پویایی را در تشخیص بالینی بانگیخته است...
  کلیدواژگان: ساز و کار دفاعی، اختلال شخصیت، مقیاس کارکرد دفاعی
 • پوران رئیسی، اردشیر خسروی صفحه 48
  هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر به کارگیری رابطین بهداشت (داوطلبین زن) در تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهری، شهرهای تهران (منطقه جنوب) سنندج و شهر کرد بوده است. برای انجام این پژوهش نیمه ازمایشی نخست در هر یک از شهر های مورد بررسی یک مرکز بهداشتی درمانی شهری که برنامه رابطین در انحا اجرا می شد به عنوان مرکز آزمایشی و یک مرکز بهداشتی درمانی شهری که برنامه رابط ها در آنجا اجرا نمی شد اما جمعیت زیر پوشش آن از نظر اقتصادی و اجتماعی مشابه جمعیت زیر پوشش مرکز مورد بررسی بوده به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شدند...
  کلیدواژگان: رابطین بهداشت، آگاهی بهداشتی، زنان ایران
 • عاطفه غیاث فخری، محسن شکوهی یکتا صفحه 62
  123 دانش اموز دختر که به طور تصادفی از مدرسه راهنمایی انتخاب شده بودند در دو گروه ازمایشی و گواه جای داده شدند و به پرسشنامه های نگرش سنج پاسخ دادند. پرسشنامه دارای سه بخش بود. بخش نخست دازای 20 پرسش بود که نگرش کلی و دو عامل جامعه طلیب و موقعیت تحصیلی زا می سنجید. بخش دوم شامل 31 ویژگی (مثبت، منفی و حساس) بود و از آزمودنی های پرسیده شد برای توصیف یک دانش آموز استثنایی کدام ویژگی را به کار می برند...
  کلیدواژگان: پی، ال، یو، دانش آموزان، نگرش، کودکان استثنایی، تهران
 • سید حسین سلیمی صفحه 69
  با بهره گیری از دو ابزار مقیاس راتر و پرسشنامه سنجش دوستی بروز اختلالهای سلوکی در 881 دختر و پسر 14-11 ساله در مناطق جنوب لندن مورد بررسی قرار گرفته است. دانش آموزان از مدارس عادی و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی دار در بروز اختلالهای سلوکی بین دختران و پسران وجود ندارد اما به نظر می رسد که الگوهای رفتاری در دختران و پسران متفاوت می باشد...
  کلیدواژگان: رفتار ارتباطی، مشکلات رفتاری، اختلالهای سلوکی، طبقه بندی، نوجوان
 • واژگان اندیشه و رفتار
  صفحه 76
 • پایان نامه ها
 • بررسی تاثیر آموزش ارتباط بر رضامندی زناشویی و سلامت روانی
  صفحه 77
 • بررسی تاثیر به کارگیری بازی درمانی بی رهنمودی در کاهش اختلالهای رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار و دارای کارکرد هوشی مرزی / پژوهش تک موردی
  فاطمه قدیری لشکاجانی صفحه 78
 • اخبار و گزارشها
 • بررسی موارد گزارش شده خودکشی در استان خراسان
  صفحه 79
 • گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی و ملی مبارزه با ایدز
  صفحه 79
 • همایش یک روزه ایدز در مرکز بهداشت غرب ایران
  صفحه 80
 • ششمین کنگره کاردرمانی ایران
  صفحه 80
 • برگزاری نخستین همایش ملی سازماندهی خدمات مشاروه ای کشور
  صفحه 81
 • برگزاری نخستین سمینار انجمن مشاوره ایران
  صفحه 81
 • انتشار نشریه فردای بهتر
  صفحه 82
 • مراکز همکاری های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روان
  صفحه 82
 • موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
  صفحه 82
 • اخبار و گزارشها از دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی
  صفحه 83
 • نامه به سردبیر
  صفحه 84
 • معرفی کتاب
  صفحه 85