فهرست مطالب

ویژه نامه پژوهش یار - پیاپی 11 (پاییز 1379)

ویژه نامه پژوهش یار
پیاپی 11 (پاییز 1379)

 • ویژه نامه طرح امتداد (ایجاد مبانی تقویت دفاع و اقتدار دریایی)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/07/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • گزارشی از سخنرانی دریابان علی شمخانی در باب اهمیت نظامی و اقتصادی دریا
  صفحه 2
 • گزارشی از سخنرانی دریادار عباس محتاج در زمینه تقویت دفاع و اقتدار دریایی
  صفحه 6
 • گزارشی از سخنرانی مهندسی ابوطالب شفقت در زمینه معرفی طرح امتداد
  صفحه 10
 • فضیلت جهاد دریایی
  صفحه 13
 • تاریخچه صنایع دریایی ایران
  صفحه 15
 • معرفی طرح امتداد
  صفحه 19
 • نگرش سیستمی در برنامه ریزی طرح امتداد
  صفحه 24
 • نقش مطالعات جامع در برنامه ریزی دفاع دریایی کشور
  صفحه 33
 • بخش دریایی غیرنظامی کشور
  صفحه 44
 • جایگاه بخش غیرنظامی در افزایش اقتدار دریایی
  صفحه 50
 • تکنولوژی موردنیاز نیروی دریایی ایالات متحده
  صفحه 56
 • طرح ریزی استراتژی نظامی
  صفحه 75
 • معرفی مجتمع دانشگاهی مهندسی صنایع
  صفحه 87
 • معرفی سایت های اطلاع رسانی در زمینه اقتدار دریایی
  صفحه 90
 • تقویم کنفرانس های نیروی دریایی سال 2000
  صفحه 95