فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 162 (اردیبهشت و خرداد 1384)

ماهنامه زیتون
پیاپی 162 (اردیبهشت و خرداد 1384)

 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/04/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • تریتیکاله، غله امید بخش
  شهرام لک، قدرت الله فتحی، مریم کوچک پور صفحه 2
 • هیبریداسیون و اهمیت آن در کشت بهینه محصول استراتژیک برنج
  ائمه قدیری صفحه 10
  بیان این نکته که بشر از چه زمانی به اهمیت گیاه و نقش آن در چرخه حیات خویش آگاه شده است، شاید کار آسانی نباشد. همین قدر کافی است که بدانیم انسان بر حسب نیاز خود از دیرباز با گیاه نوعی همزیستی داشته است. تصور می شود که کشاورزی در چندین زمان و نواحی مختلف دنیا و احتمالا در مناطق حاصلخیزی که گیاهان خاصی اهلی شده اند صورت گرفته است. اهلی کردن گیاهان اولین قدم در راه اصلاح گیاهان به وسیله بشر می باشد. در میان گیاهانی که تحت اصلاح و تکامل مصنوعی قرار گرفته اند، برنج از اهمیت بسزایی برخوردار است...
 • مشکلات و راه کارهای بهینه سازی تثبیت ازت در سویا
  امیرهوشنگ جلالی صفحه 13
 • بررسی صفت مقاومت به سرما بر روی عملکرد محصول در ارقام زودرس و متوسط رس کلزا برای کاشت در شالی زارهای استان گیلان
  فریور واله شیدا صفحه 18
  این بررسی به منظور تعیین همبستگی صفت مقاومت به سرما و عملکرد محصول در 8 رقم از ارقام زودرس و متوسط رس کلزا به نام های SLM,Quantum,option500,Hyola401,Kabel,Ecxell Hyola308,profit در شالی زارهای استان گیلان به اجرا درآمد. در طول فصل رشد از مرحله جوانه زدن تا مرحله به ساقه رفتن، نمونه برداری در هر پلات با انتخاب 15 بوته به صورت تصادفی انجام شد. سپس درصد میزان مقاومت آنها نسبت به سرما تعیین و یادداشت برداری گردید. نتایج آماری حاکی از آن است که اختلاف بین تیمارها از نظر مقاومت به سرما معنی دار بود...
  کلیدواژگان: کلزا، شناسایی ارقام زودرس، همبستگی عملکرد با سرما، کشت دوم در شالی زار
 • مدیریت تغذیه درختان کیوی فروت
  مهندس اصغر عزیزی ترجمه: مهندس اصغر عزیزی صفحه 24
 • شوری و اثرات آن در گیاهان
  محمدرضا هریوندی، ابراهیم زینلی صفحه 30
 • توابع انتقالی خاک و کاربردهای آن
  حبیب خداوردی لو صفحه 35
 • بهینه کردن الگوی مصرف آب در کشاورزی
  مهندس جمیل قادری صفحه 40
  با توجه به روند رشد جمعیت کشور، توسعه کشاورزی به منظور تولید بیشتر و تامین نیازهای غذایی، نقش محوری دارد. مهمترین عامل محدود کننده در این زمینه، محدودیت منابع آب می باشد. با ادامه روند فعلی مصرف آب کشاورزی، راندمان پایین آبیاری کشور، نیازهای آبی با سرعت به مرز و سقف پتانسیل های قابل استحصال نزدیک می شود. بنابر این هر گونه صرفه جویی در مصرف آب و بهینه سازی آن در طراحی و اجراء نقش موثری در پیشرفت و توسعه پایدار کشاورزی ایران خواهد داشت. ..
 • تغییر اقلیم و پیامدهای زیست محیطی آن بر علف های هرز
  اسکندر زند، محمدعلی باغستانی صفحه 46
  از آغاز انقلاب صنعتی تا کنون غلظت دی اکسید کربن هوا 33% افزایش پیدا کرده است. افزایش مداوم غلظت دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای می تواند به افزایش درجه حرارت جهانی و تغییر اقلیم کره زمین منجر شود. اثر این تغییرات، بر اجزا اکوسیستم های زراعی و روابط بین آنها از جمله موضوع هایی است که امروزه توجه محققان مختلف را به خود جلب کرده و سبب شده است که اثرات افزایش دی اکسید کربن و گرمایش جهانی ناشی از آن را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرا دهند...
 • مایکوریزا در رهیافت های اکوفیزیولوژیکی
  علی گنجعلی صفحه 54
  کاربرد عوامل بیولوژیک در تولید محصولات زراعی جنبه مهمی از پایداری در فعالیت های کشاورزی است. مایکوریزا یکی از مجموعه عوامل بیولوژیک است که شامل بخش عمده ای از موجودات خاکزی می شود. خصوصیات مفید مایکوریزا در همزیستی با گیاهان، سبب افزایش مطالعات علمی در این زمینه شده و علاقه مندی بیشتری را در استفاده تجاری از این قارچ به عنوان کودهای زنده بوجود آورده است. مطالعات نشان داده است که تلقیح خاک با مایکوریزا، رشد و عملکرد گیاهان را در محیط آزمایشگاهی و در مزرعه افزایش می دهد...
  کلیدواژگان: مایکوریزا، قارچ، کودهای زنده، آلودگی و مواد مغذی
 • نگرش بر وضعیت بادام در ایران
  علی ایمانی، حسن حاج نجاری صفحه 62
  تولید بادام ایران در یک دوره 20 ساله از شصت و دو هزار و 115 تن در سال 1982 میلادی به نود هزار تن در سال 2001 رسیده است. با این وجود، در بین تولید کنندگان عمده و کشورهایی چون امریکا و اسپانیا که به ترتیب به سطح تولید 550/385 و 500/295 تن در همین سال رسیده اند، هنوز فاصله قابل توجه ای وجود دارد. با شرایط اکولوژیکی ویژه و آب و هوایی مناسب جهت پرورش بادام، دو عامل بازدارنده مهم، تولید در شرایط دیم و پیر و فرسوده بودن توده باغ های قدیمی، افزایش تولید در واحد سطح و در نتیجه میزان کل تولید بادان در ایران از روند صعودی دلخواه برخوردار نیست...
 • بررسی جنبه های زراعت و اقتصادی روناس
  عاطفه داداشیان لنگرودی صفحه 78
 • اسفناج ملکه سبزیجات
  عبدالرزاق دانش، رسول شریفی صفحه 83
 • معرفی کتاب
  صفحه 88