فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:15 Issue:48, 2005
 • Volume:15 Issue:48, 2005
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/08/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله
 • دکتر سوسن پارسای، فاطمه ناهیدی، سودابه میرزایی فر، دکتر حمید علوی مجد صفحه 3
  تغذیه با شیر مادر بهترین شروع در زندگی هر کودک و کاملترین غذا در 4 تا 6 ماه اول زندگی محسوب می شود، با وجود این سالانه بیش از یک میلیون کودک در اثر تغذیه ناکافی با شیر مادر جان خود را از دست می دهند. با توجه به اهمیت شیر مادر در سلامت مادر و کودک و بالا بودن آمار سزارین در بسیاری از کشورها، هنوز تاثیر نوع زایمان بر طول مدت شیردهی مبهم می باشد، لذا این مطالعه در راستای مقایسه الگوهای شیردهی در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین انجام گردید.
  هدف از این تحقیق الگوهای شیردهی در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین می باشد. الگوهای شیردهی براساس تعریف سازمان بهداشتی جهانی شامل تغذیه انحصاری، تغذیه غالب، تغذیه نسبی، تغذیه تفننی، تغذیه با بطری و قطع شیردهی می باشد. همچنین عوامل دیگری مانند زمان شروع تغذیه با شیر مادر، اولین ماده غذایی مصرفی نوزاد، دفعات تغذیه با شیر مادر و تکنیک شیردهی نیز مورد بررسی واقع شد...
  کلیدواژگان: الگوهای شیردهی، زایمان طبیعی، سزارین
 • فیروزه رضایی کارگر صفحه 11
  آنگاه که خداوند ما را آفرید، حقوق انسانی نیز پدیدار گشت و سپس اخلاقیات چهارچوبی برای برخورداری از یک زندگی ایمن و آرام شد. پرستاران در عملکردهای بالینی خود در طی روز با موقعیتهائی مواجه هستند که آنها را با مسئله مدافعه درگیر می سازد. اگرچه مدافعه از بیمار و خانواده های آنان عملکرد حرفه ای پرستاران محسوب می گردد اما معمولا این جنبه از عملکرد حرفه ای آنان کمتر قابل رویت است. مدافعه از بیمار در واقع مستلزم اخلاق در مراقبت بوده و بخشی از حقوق بیماران در رابطه با حقوق اساسی آنان محسوب می گردد. این مقاله به توصیف و شرح مدافعه و اجزاء آن پرداخته که در جهت آشنائی و آماده نمودن پرستاران برای اخذ تصمیمات اخلاقی در عملکردهایشان بر مبنای قوانین اخلاقی است...
  کلیدواژگان: مدافعه، اخلاق در پرستاری
 • دکتر فریده یغمایی صفحه 19
  پژوهش پایه ای برای تصمیم گیری در مراقبت پرستاری است و به همین دلیل بر اهمیت آن در دروس تئوری و بالینی تاکید فراوان شده است. پژوهش به روش های متفاوت اجرا می شود. هر یک از روش ها ویژگی خود را دارا می باشند. به عبارت دیگر روش پژوهش براساس اهداف، امکانات و... تعیین و انتخاب می شود. مقالات فراوانی در مجلات پرستاری به زبان فارسی و انگلیسی چاپ می شود که هر کدام از روش های خاصی بهره گرفته اند. هدف این مطالعه مروری بررسی روش های پژوهش و جمع آوری اطلاعات مقالات چاپ شده در یکی از مجلات پرستاری می باشد. در این مطالعه 339 مقاله پرستاری چاپ شده سال 2001 در یکی از مجلات معتبر پژوهش پرستاری مورد بررسی قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: روشهای پژوهش، روش پژوهش کمی و کیفی
 • سیدمحمد خادم الحسینی، محمد علی خوشنویس، جمیله مختاری نوری، محروز علاف جوادی صفحه 24
  پرستاران از نظر اهمیت و حساسیت حرفه ای نقش بسزایی در ارتقاء بهداشت جامعه ایفا می کنند، برای تداوم این نقش وجود روش های دقیق سنجش عملکرد پرستاری ضروری است. سنجش و ارزشیابی عملکرد، مشکل ترین مرحله در فرایند کنترل است زیرا نیازمند جمع آوری اطلاعات و طراحی مدلهای علمی است. روش های ارزشیابی ارائه شده از سوی پژوهشگران شامل: نکات مراقبتی اجراء شده توسط پرستار، سیستم امتیازبندی اقدامات پرستاری با اندازه گیری 76 نوع کار پرستاری و اصلاح شده آن با اندازه گیری 28 نوع کار پرستاری، سیستم اندازه گیری کار بر حسب زمان، شمارش تشخیصهای پرستاری به عنوان شاخص صعوبت کار، ابزار اندازه گیری خدمات پرستاری و اندازه گیری فعالیت پرستاری می باشد...
  کلیدواژگان: سنجش عملکرد پرستاری، صعوبت کاری، نظام پرداخت از پیش تعیین شده
 • ماهرخ دولتیان، سپیده حاجیان، دکتر معصومه سیم بر، دکتر حمید علوی مجد صفحه 33
  امروزه تنظیم خانواده به عنوان یک اصل اساسی در زندگی افراد بشری در نظر گرفته می شود. در عصر حاضر قریب 5/4 جوانان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که نصف جمعیت این کشورها مانند ایران زیر 25 سال قرار دارند. یکی از نیازهای اساسی این گروه برنامه آموزشی تنظیم خانواده است. لذا از هم اکنون باید با شناسایی نیازهای این گروه سنی به تدوین و اصلاح برنامه های آموزشی همت گمارد. یکی از نیازهای اساسی این گروه برنامه آموزشی تنظیم خانواده است، تا با رعایت برنامه های تنظیم خانواده سلامت یکایک اعضای خانواده تامین شود. هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دختر رشته های غیرپزشکی در مورد تنظیم خانواده در دانشگاه های منتخب دولتی شهر تهران در سال 1382 بود...
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، تنظیم خانواده
 • گیتی ازگلی، دکتر ماهیار آذر، ناهید صیادیان، دکتر حمید علوی مجد صفحه 43
  عقیم سازی با میزان شکست بسیار پایین (توبکتومی (4/0 درصد) از متداولترین روش های پیشگیری از بارداری در میان زوجهای واقع در سنین باروری است. عقیم سازی موجب رفع ترس از حاملگی ناخواسته می شود، از طرفی نگرانی باعث کاهش قدرت زنانگی و تغییر در تصویر بدنی می شود. عواملی که می توانند در بروز تغییر احساس رضایت از رابطه جنسی خانم های عقیم شده اثر بگذارد.
  هدف این مطالعه تعیین رضایت جنسی زنان عقیم سازی شده در مراجعین به بیمارستانهای منتخب شهر تهران می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. تعداد 106 خانم بستری جهت عمل عقیم سازی در این مطالعه شرکت کرده اند...
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، عقیم سازی
 • صفحه 51
 • صفحه 57