فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 164 (سال 1384)
 • پیاپی 164 (سال 1384)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/09/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • - قارچ های هیپرپارازیت راسته زنگ ها (uredinales) (قسمت دوم) / گونه های Tuberculina spp و (ladosporium spp.)
  مهرداد عباسی صفحه 1
 • - گیاهان زراعی مقاوم به علف کش: مزایا و مخاطرات
  سید کریم موسوی، اسکندر زند صفحه 8
  پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری انتقال ژن و باززایی گیاهان زراعی، زمینه ایجاد رقم های تراریخت مقاوم به علف کش را برای محصولات زراعی اصلی فراهم آورده است. گیاهان زراعی تراریخت در صورت استفاده صحیح و قرارگیری در تناوب های زراعی و علف کشی، از توانایی عرضه راهبرد ارزشمندی برای مدیریت علف هرز برخوردارند. گیاهان زراعی مقاوم به علف کش در کوتاه مدت راه حلهای جدیدی را برای رفع مشکلات جدی مانند، علفهای هرز انگلی ارایه می دهند. علاوه بر این، حرکت به سوی نظامهای بدون شخم را آسان تر کرده و از فرسایش خاک جلوگیری می کنند. البته مطالب مطرح شده پیرامون سرعت گسترش و استفاده از گیاهان زراعی تراریخت، ممکن است سبب محدودیت یا کندی پذیرش همگانی آنها شود...
  کلیدواژگان: گیاهان زراعی مقاوم به علف کش، انتقال ژن، کلزا
 • - رتون در برنج و عوامل موثر در آن
  علی محدثی صفحه 20
 • - خودسازگاری و خود ناسازگاری در بادام
  طاهره پروانه، هادی زراعتگر صفحه 28
 • - ویژگی های زنبور Aphytis chrisomphali mercet پارازیتوئید موثر سپردار قهوه ای مرکبات chrysomphalus dictyospermi
  سید اسماعیل مهدویان، صائب جوادی ترجمه: سید اسماعیل مهدویان، صائب جوادی صفحه 34
 • - بادرنجبویه
  هادی کلانتر خلیل آباد، حسین شمسی محمود آبادی، محمدرضا حاج سید هادی، محمد تقی درزی صفحه 40
 • - ارزیابی استفاده از کلروفیل متر مدل SPAD 502 در بهبود مدیریت کودهای ازته
  محمدرضا چاکر الحسینی صفحه 44
  مصرف کودهای شیمیایی به ویژه کودهای ازته در بسیاری از مناطق جهان با نیاز واقعی گیاه هماهنگی ندارد. با توجه به هدر رفتن سرمایه و انرژی و همچنین خطر آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر مصرف بیش از حد کودهای ازته، مدیریت صحیح این نوع کودها لازم است. بنابراین مصرف ازت در زمان مناسب، مطابق با زمان جذب و نیاز گیاه، دارای اهمیت است. روش های زیادی مانند اندازه گیری ازت موجود در بافت گیاه و خاک با هدف برآورد نیاز گیاه به این عنصر وجود دارد. از مشکلات این روش ها می توان وقت گیر بودن، دقت کم و مخرب بودن آنها را نام برد. با استفاده از کلروفیل متر دستی مدل SPAD - 502 که میزان سبزی برگ را براساس میازن عبور نور از برگ در یک طول موج به خصوص نشان می دهد، می توان به وضعیت ازت گیاه و سرانجام کلروفیل گیاه، که همبستگی زیادی با نیتروژن دارد، پی برد...
 • - جایگاه کشاورزی جایگزین در توسعه پایدار کشاورزی ایران
  علی نسیمی صفحه 48
  با توجه به مفاهیم مختلفی که در زمینه پایداری وجود دارد، می توان به طور کلی کشاورزی پایدار را به صورت زیر تعریف کرد: - در کشاورزی پایدار کیفیت منابع طبیعی حفظ می شود و تمامی اکوسیستم کشاورزی، مانند انسان، جانوران و خاک در مسیر تکاملی قرار می گیرند. به این معنی که سلامت محصولات کشاورزی، جانوران و انسان از راه کاربرد روش های زیستی حفظ می گردد. در واقع هماهنگی دقیق بوم شناختی برقرار می شود. از نظر فایده اقتصادی، زارعین قادر به تولید مناسب برای خودکفایی و درآمد می شوند و بهره وری لازم را با توجه به هزینه و کاری که انجام می دهند به دست می آورند...
 • - برآورد هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری در شش رقم گندم بهاره
  محمدرضا نارویی راد، محمد علی شیرازی خرازی، موسی فرزانجو، فریبرز پیغامی ترجمه: محمدرضا ناروئی راد، محمد علی شیرازی خرازی، موسی فرزانجو، فریبرز پیغامی صفحه 56
  تحقیق موجود بررسی هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری صفت عملکرد و اجزاء آن به وسیله یک تجزیه دی آلل 6*6 در رقم های گندم بهاره می باشد در نسل F1 هشت صفت کمی در طیک طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1990-1991 مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر صفتها در هیبریدها، مقداری هتروزیس مناسب با توجه به بهترین والد (BP) و میانگین والدین (MP) نشان دادند 8 تا از نتایج ارزش هتروزیس آنها برای عملکرد تک بوته بیش از 60 درصد گزارش گردید. تجزیه قابلیت ترکیب پذیری نشان داد که پنج صفت از صفتهای مورد بررسی، عمل ژن در رابطه با آنها به صورت غیر افزایشی بوده است...
 • - کیفیت فاضلاب شهری برای آبیاری محصولات کشاورزی
  حمید ملاحسینی صفحه 62
 • - معرفی کتاب
  محمدحسن حسن پور صفحه 68