فهرست مطالب

امداد پژوهان - پیاپی 9 (بهار 1384)
 • پیاپی 9 (بهار 1384)
 • 114 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نگاهی به مدیریت بحران با تاکید بر زلزله
  غلامرضا طالقانی صفحه 1
  «مدیریت بحران» عبارت است از پیش بینی تدارکات و آمادگی قبلی به منظور رویارویی با مشکلات و دفع رویدادهایی که دوام و حیات سازمان را مورد تهدید جدید قرار می دهند. آنچه امروز تحت عنوان مدیریت بحران مطرح می شود، فرآیند استفاده از منابع یک سازمان جهت حصول اهدافی خاص از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است. بنابراین می توان گفت که بحران نیز مانند سایر شرایط، مدیریت خاص خود را می طلبد. از این رو هدف اصلی سازمانی که مسئولیت مقابله با بحران را صرف نظر از نوع آن بر عهده دارد عبارت از پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران، جبران خسارت، استفاده از فرصتها و بازگشت به وضعیت عادی و طبیعی با صرف کمترین زمان و هزینه براساس اولویت است...
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، برنامه ریزی، زلزله، امداد
 • کارکرد علم روانشناسی در باب مقوله فقر
  شهره سلطانی، سعید سلطانی صفحه 9
  فقر یکی از بزرگترین معضلاتی است که هم اکنون جامعه بشر را تهدید می کند. بنابر اهمیت موضوع، محققان بسیاری در رشته های مختلف اعم از جامعه شناسی و اقتصاد به بررسی این پدیده پرداخته اند ولیکن هم اکنون ضرورت توجه به این مساله از دیدگاه روانشناسانه نیز اهمیت شایانی کسب کرده است. در مقاله حاضر با بررسی متون مختلف در رابطه با فقر مشخص شد که تعداد کمی از دانشمندان به این پدیده با موضوع روانشناسی برخورد کرده اند. واضح است که با توجه به اینکه مقوله فقر به صورت یک موضوع چند بعدی تعریف می شود، لذا تحقیق در مورد تمام ابعاد آن ضروری به نظر می رسد...
  کلیدواژگان: فقر، روانشناسی، روانشناسی فقر
 • اثرات بهره وری در موسسات اقتصادی و غیر انتفاعی
  حسین کرباسی یزدی صفحه 24
  مقوله بهره وری یکی از موضوعات قرن حاضر بوده که امروزه مورد توجه اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته همواره مطرح است. هر یک از این گروه ها تلاش کرده از طرق مختلف به این مسئله دسترسی پیدا کرده و آن را در سرلوحه سیاست گذاری خود قرار دهند. بهره وری را از زوایای متفاوتی می توان مورد بحث قرار داد. از دیدگاه اقتصادی: سازمانها باید در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اقتصادی همواره با برنامه ریزی های دقیق و منظم به جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآمد اقدام کنند تا هزینه های بهسازی خود را کاهش دهند...
  کلیدواژگان: بهره وری، بازده، موسسات غیر انتفاعی
 • بررسی رابطه فقر با انحرافات اجتماعی و راه های زدودن آن با تاکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)
  سید محمد فرید جلالی صفحه 37
  کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی انقلابی طی مدت فعالیت خود از زمان اوج گیری انقلاب، خدمت رسانی به نیازمندان و محرومان را تجربه کرده و در طول این مدت بارها با استفاده از تجارب به دست آمده نسبت به رفع برخی ضعفها و کاستی های موجود اقدام کرده و میزان مطلوبیت خود را ارتقاء بخشیده است. در این پژوهش به بررسی رابطه فقر با انحرافات اجتماعی و راه های زدودن آن به دست این نهاد پرداخته شده است. به طور کلی شواهد تاریخی اذعان می کند که انحرافات فردی و در نهایت انحرافات اجتماعی با شرایط و عوامل گوناگونی مرتبط است. برخی از این عوامل شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، جمعیت، زندگی شهری و روستایی و مهاجرت هستند و برخی انحرافات و جرائم ریشه اقتصادی دارند...
  کلیدواژگان: فقر، انحرافات اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • درآمدی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان
  کاظم شیدایی آشتیانی صفحه 55
  خلاقیت و نوآوری از گذشته های دور جزء خصایص انسانی محسوب شده و در جوامع مختلف وجود داشته است. این پدیده در شرایط محیطی و فردی مناسب ظهور می کند. انگیزش نیز یکی از عواملی است که تقویت آن باعث تسهیل نوآوری و خلاقیت در سازمان شده و عدم توجه به آن نیز نتیجه عکس را به همراه دارد. خلاقیت باعث پیدایی و تولید یک اندیشه و تفکر جدید و نو است؛ در حالی که نوآوری، عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. نقش سازمان در بروز خلاقیت و نوآوری بسیار حساس و مهم می باشد، در روند نوآوری و خلاقیت سازمانهایی که شرایط محیطی آماده برای پذیرش تغییر را داشته و مدیران آن نسبت به نوآوری احساس مسؤلیت کنند تسهیل می شود...
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، تفکر خلاق، تفکر واگرا، تفکر همگرا، انگیزش
 • تحقیق و پژوهش و مشکلات فرا راه آن
  سعید حسینی صفحه 73
  تجربه، نتیجه و عصاره تحقیق و پژوهش است. اگر کنجکاوی، مطالعه، بررسی، پژوهش و تحقیق نباشد، تجربه ای در دست نخواهد بود. فرهنگ تحقیق و پژوهش، مترادف با فرهنگ تلاش، بیداری و دستیابی به افقهای جدید متعالی زندگی است. تحقیق و پژوهش یکی از عوامل بسیار مهم رها ساختن انسانها از جهل و ظلمت است. با تحقیق، ناآگاهی تبدیل به آگاهی می شود و مرزهای جدیدی بر روی انسان باز می شود. باید به خاطر داشت که تنها جوامع غیر علمی خود را بی نیاز از نظام تحقیقاتی متناسب با داده ها و تحلیلهای پژوهشی می دانند و به همین دلیل هم با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند...
  کلیدواژگان: تحقیق، پژوهش، توسعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • بررسی ضرورت زکات در حکومت اسلامی
  محمدعلی ضیایی صفحه 87
  یکی از عمده ترین عوامل ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه و مبارزه با فقر و محرومیت، از بین بردن فاصله طبقاتی بین مردم و نیرومند کردن حکومت و دولت اسلامی، «زکات» است. زکات طبق نظر تمامی فقهای عظام واجب بوده و طبق روایت، یکی از فروع دین مبین اسلام به حساب می آید. اما باید گفت که این واجب در بین مسلمانان فراموش شده است و وظیفه همه مردم به خصوص اهل علم و کارگزاران حکومت اسلامی است که این فرضیه فراموش شده را به هر نحوی احیا کنند. آنچه در این مقاله می خوانید تحقیقی است اجمالی پیرامون بحث زکات که بحثهایی از قبیل اهمیت زکات، معنای لغوی و اصطلاحی زکات، زکات در اندیشه فقها، زکات در قرآن، زکات از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع)، مصارف زکات، فرق زکات با مالیات و... را شامل می شود...
  کلیدواژگان: زکات، فریضه، واجب، حکومت اسلامی
 • خلاصه ای از پایان نامه ها
  صفحه 99
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 107