فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 19 (آذر و دی 1384)
 • پیاپی 19 (آذر و دی 1384)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/20
 • تعداد عناوین: 24
|
 • گفتگو
 • ایزوتسو شیفته فرهنگ ایرانی - اسلامی بود / گفتگو با مهدی محقق
  صفحه 4
 • اشتراک های هنر ایرانی و هنر شرق ریشه در خاستگاه های مشترک فکری - معنوی دارد / گفتگو با مهناز شایسته فر
  صفحه 9
 • تعامل فرهنگی ایران و ژاپن؟ راه های نرفته بسیاری پیش رو است / گفتگو با یاسوهیرو توکوهارا وابسته فرهنگی سفارت ژاپن در تهران
  صفحه 13
 • فرهنگ
 • نظام اجتماعی و ارزش ها در مالزی و روابط فرهنگی با ایران
  بهزاد شاهنده صفحه 18
 • لیوجی (علامه محمد عزیز) و نقش او در گفتگوی فرهنگ ها در چین
  محمدجواد امیدوارنیا صفحه 25
 • کارگزاران مسلمان در حکومت سیام
  محمدعلی ربانی صفحه 29
 • شهر تاریخی زیتون (چوانجو)؛ یادگاری از حضور ایرانیان در چین
  علی محمد سابقی صفحه 34
 • چگونگی انتقال کره از جامعه سنتی به مدرنیته
  مرتضی سلطان پور صفحه 38
 • مقدمه ای بر شناخت تاریخی شرق آسیا در ماخذ فارسی
  امیرسعید الهی صفحه 41
 • نگاهی به شاخه های زبان چینی
  محمدرسول الماسیه صفحه 45
 • نهادهای اسلامی - اجتماعی مسلمانان تایلند
  علیرضا خوشرو صفحه 48
 • نگاهی به وضعیت مسلمانان ژاپن
  وانگ جیان سین صفحه 51
 • آموزش و پرورش در فیلیپین
  محمدقلی رکنی صفحه 56
 • اسلام در چین
  مرضیه دشتکی صفحه 58
 • گفتگوی تمدن ها: رویکردی هرمنوتیکی
  فرد دالمایر ترجمه: محمدتقی قزلسفلی صفحه 65
 • گزارش
 • گزارش همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق در تهران و یزد
  صفحه 72
 • گزارشی در باب وضعیت زبان چینی در جهان
  صفحه 74
 • گزارشی از همایش طبیعت در هنر شرق در تاجیکستان
  صفحه 76
 • گزارشی در باب مسائل فرهنگی قانون اساسی اروپا
  صفحه 78
 • گزارش پنجمین نشست مرکز گفتگوی ادیان با کلیسای کاتولیک واتیکان
  صفحه 80
 • گزارشی از همایش جهانی شدن و چالش های پیش روی جوامع ایران و ترکیه
  صفحه 82
 • گزارش همایش صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران در دوشنبه
  صفحه 83
 • گزارشی از وضعیت موسیقی در جمهوری آذربایجان
  صفحه 84
 • خبر
  صفحه 87