فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1384)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1384)
 • 154 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا سبزیان موسی آبادی صفحه 1
  برا اساس یک تعریف، منظور از جنبش اسلامی در عراق به طور کلی طیفی از جریانهای اسلامی است که از رادیکالیسم سلفی نظیر جریان انصارالاسلام، شاخه عراقی جنبش القاعده، تا چهره های محافظه کار مذهبی مانند کنعان مکیه و لیث مکیه و بالاخره جریان اصولگرای اسلامی در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزب الدعوه و آیت الله سیستانی را در بر می گیرد. البته بدیهی است که جریانهای رادیکال و محافظه کار به این لحاظ که حامل ارزشهای اصیل اسلامی نیستند، نمی توانند به معنی دقیق کلمه نماینده جنبش اسلامی باشند؛ بنابراین جنبش اسلامی جنبشی است که واحد شاخصهای اصلیل اسلامی باشد...
 • احد قلی زاده صفحه 29
  اینکه ارث بردن زوجه اصولی باشد استثنایی، دارای آثار مختلف و متفاوتی است. اگر زن اصولا از شوهر متوفای خود ارث ببرد در مقام شک اصل بر ارث بردن اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالیکه، اگر اصل بر ارث بردن زن از اموال مرد نباشد و او استثنائا ارث ببرد، در مقام شک اصل بر آن خواهد بود که ارث نمی برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اینکه مشخص شود ارث بردن زوجه اصولی است یا استثنایی می تواند بسیاری از شک و تردیدهایی را که در مقام تقسیم ارث و تعیین سهم الارث ایجاد می شود را برطرف نماید. این مطالعه نشان می دهد که قانون مدنی در ماده 946، از نظر مشهور پیروی ننموده است تا جایی که، اگر چه مطابق فقه و تحت تاثیر آیه شریفه شماره 12 سوره نساء اصل بر ارث بردن زوجه از همه اموال شوهر است، ...
 • امیر ساجدی صفحه 47
  پیدایش ادیان مختلف و وجود منابع فراوان انرژی در ناحیه خاورمیانه باعث گردیده که منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. بدین سبب خاورمیانه همواره مورد طمع قدرتهای بیگانه قرار داشته و دارد. ادامه نفوذ قدرتهای بزرگ در ناحیه و وجود بحران اعراب و اسرایی از آغاز قرن بیستم تا به امروز مشکلات عدیده ای را برای ملتهای منطقه به وجود آورده است. این مشکلات باعث گشته تا آهنگ رشد ناحیه بسیار کند باشد و بعبارتی دیگر منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی، اقتصادی در سطح پایی قرار گیرد. این بحران بعضی از مواقع اهمیت جهانی را نیز به چالش کشیده است...
 • حسین همت کار صفحه 69
  احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه را قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است، جلوگیری به عمل آورد...
 • حسین هرسیج، غلامعباس رفیعی صفحه 91
  مقاله حاضر به منظور شناخت تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی و نقش آنها در رشد چالش های نظری این برهه تاریخی به رشته تحریر در آمده است. برای این کار از الگوی انقلاب چالمرز جانسوت استفاده شده است. بر اساس این الگو تغییر یک سری از عوامل محیطی و همچنین دگرگونی برخی از ارزشها در دهه دوم انقلاب اسلامی باعث کاهش چشمگیر فضای ایدئولوژیک و افزایش علاقه مندی به دنیا و رشد نابرابری ها گردید. و همین عوامل باعث بوجود آمدن شرایطی برای رشد چالش های نظری شد. این چالشها با رویکرد تجدید نظر طلبانه مبتنی بر ارزشهای لیبرال دمکراسی به مقابله با تفکر حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه و متکی بر آرای مردم می باشد، پرداختند...
 • حسین مسعودنیا صفحه 119
  نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطعه کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فرام نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکتت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد...