فهرست مطالب

دانشکده علوم اداری و اقتصاد - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1387)

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1387)

 • ویژه نامه حسابداری
 • 206 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت سود به قیمت، اهرم مالی و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
  ساسان مهرانی، امیر رساییان، سعید محمدی صفحه 1
 • بررسی تاثیر تجدیدنظر استاندارد حسابرسی بخش 57 (تداوم فعالیت) روی عملیات حسابرسی مستقل
  داریوش فروغی، روح الله رجبی، سامان معظم صفحه 25
 • بررسی حباب قیمت در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  غلامحسین اسدی، امید توکلی صفحه 51
 • مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذاران متخصص و غیر متخصص در مورد خرید سهام در بازار سرمایه (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)
  مهدی ابزری، هادی تیموری، حامد ذیگلری صفحه 73
 • عوامل موثر در بکارگیری روش های حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران مالی شرکتهای تولیدی استان خوزستان
  محسن دستگیر، عباس سخنور صفحه 95
 • مبادلات شرکت از دیدگاه نظریه مالکیت فردی و تفکیک شخصیت
  علی سعیدی صفحه 119
 • حاکمیت شرکتی و کنترل
  محمد کاشانی پور، امیر رساییان صفحه 142