فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 6-7 (زمستان 1384 و بهار 1385)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 6-7 (زمستان 1384 و بهار 1385)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/06
 • تعداد عناوین: 19
|
 • فهرست و شناسنامه نشریه
  صفحه 1
 • «سواد» و «آموزش» قلب توسعه پایدار (2)
  صفحه 2
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 4
 • پرستوها (لرد داود آلیانس) - معرفی چهره های برتر خارج از کشور
  صفحه 6
 • عصر دانش پیش به سوی انقلاب صنعتی دوم
  ری کورزویل ترجمه: وحید وحیدی مطلق صفحه 8
 • معرفی کتاب و نشریات
  صفحه 11
 • مروری کلی بر مدیریت قالب ها در صنعت کشش سیم
  مهندس داریوش میرزا باقریان ترجمه: مهندس داریوش میرزا باقریان صفحه 12
 • معرفی کارآفرینان کشور
  مجید بختیاری صفحه 16
 • نکات قابل توجه در مورد مرغوبیت سیم جوش ها
  فریدون غفاری صفحه 17
 • بررسی تجربی رزوه زنی پیچ
  صفحه 20
 • نگاهی تحلیلی به استاندارد سیم های فنری
  مهندس رحمن حسینی صفحه 26
 • اسامی مشترکین
  صفحه 29
 • بررسی روان سازها در کشش تر مفتولهای آهنی
  مجید کمال کسمایی ترجمه: مجید کمال کسمایی صفحه 30
 • مفتول و موسیقی
  حسن زندباف ترجمه: حسن زندباف صفحه 36
 • دایرة المعارف سیم سازی (3)
  مهندس رحمن حسینی صفحه 40
 • گزارش سمپوزیوم فولاد 1384
  محمد امین رقامی صفحه 42
 • تکنولوژی PCM و افزایش بهره کابل های مسی
  صفحه 46
 • مفتول تزیینی
  صفحه 49
 • صفحات انگلیسی
  صفحات 1-16