فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 22 (تابستان 1385)

فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 22 (تابستان 1385)

 • 186 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن نخست
 • اندیشه
 • عباس عرب مازار صفحه 13
  قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم.
  طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است.
  یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
  کلیدواژگان: عقد قرض الحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاری، تسهیلات قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه
 • محمد نقی نظرپور، سعید کیقبادی صفحه 47
  کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است.
  این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
  کلیدواژگان: عقد استصناع، اوراق استصناع، سیاست پولی، عملیات بازار باز، بانکداری بدون ربا، بازار بورس اوراق بهادار اولیه و ثانویه
 • سیدعباس موسویان صفحه 75
  شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.
  1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
  2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند.
  3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند.
  استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود.
  قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
  به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
  کلیدواژگان: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی
 • سعید فراهانی فرد صفحه 93
  محیط سالم برای زندگی یکی از نعمت های الاهی و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در اندیشه رشد مداوم اقتصادی اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخریب آن ها و آسیب رساندن به محیط زیست همراه بود.
  به تدریج ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانی به این مساله توجه بیشتری کنند.
  یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آن ها را در بحران مؤثر دانسته اند.
  دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است.
  در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات، و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش های دینی این بحران را باعث شده است.
  در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.
  کلیدواژگان: منابع زیست محیطی، احیا، حیازت، بهره برداری، محیط زیست، عدالت بین نسلی، توسعه پایدار، رابطه دنیا و آخرت، تسخیر
 • سید حسین میرمعزی صفحه 123
  شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
  کلیدواژگان: هویت اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، علم اقتصاد
 • احمدعلی یوسفی صفحه 147
  این نوشتار بررسی روش هایی است که فقی هان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.
  کلیدواژگان: روش کشف آموزه های اقتصاد اسلامی، آموزه های اقتصاد اسلامی، روش امضا، روش تاسیس، روش اکتشاف، روش تکوین، روش ان و روش لم، روش ترکیب، حجیت روش های کشف
|
 • Abbas Arab Mazar, Saeid Keiqhobadi Page 13
  Qurd ul Hasaneh is one of the methods of financing, emphasized in Islam, especially for fulfilling of Moslems¬, necessary needs. By enacting of the interest free banking operations Law, Qurd ul Hassaneh has been utilized as one of the ways of mobilizing in and allocation of resources. Nowadays, after passing more than 20 years of executing of mentioned Law, there is an appropriate opportunity for analyzing The Qurd ul Hasaneh contract's function and recognizing the banking system's weaknesses and strengths for its better execution.During This period, The share of saving Qurd ul Hasaneh deposits from total deposits gradually decreased from %25 and has been fixed about %10 during recent years; its cause can be mainly sought in continued reduction of real value of Bank Deposits due to inflation and people inclination to deposit in long – run investment account for the sake of profit. on The other hand, The share of Qurd ul Hasaneh facilities in total Banking facilities was %6 on the average. In clearer words, during the surveyed period, banking system, considering Legal reserve, has paid about %60 of Qurd ul Hassaneh deposits as Qurd ul Hassaneh facilities.Another cause of reduction of saving Qurd ul Hasaneh deposits share in banking system is booming of Qurd ul Hasaneh funds so that these funds have succeeded to mobilize %60 of the value of Qurd ul Hasaneh deposits in banking system.
 • Muhammad-Naghi Nazarpour Page 47
  Controlling powerful money and cash holdings within the framework of monetary policies of every country is established by the Central Bank of that country, and to achieve this, the Central Banks utilize tools such as open market operations, discount rates, and legal reserve requirements. However, open market operations, is the oldest, the best known as well as the most important tool among others. In the Islamic Republic of Iran, regarding the prohibition of usury (interest) and consequently the impossibility to use bonds which are based on interest, the “banking without usury” rule has not allowed the banking system to utilize this tool.This paper, introducing Istesna’ contracts and developing Istesna’ papers as a means to implement monetary policies, seeks to examine how the Central Bank would finance the purchase of Istesna’ papers and suggests that by prioritizing the discount rate of Istesna’ papers in general, or discount rates within the framework of “surplus drawings”, it is possible to make use of Istesna’ papers besides Mosharekat bills (partnership papers) of the Central Bank to exercise the expansionary and contractionary policies, and thus, to some extent, fill the vacuum of bonds and open market operations.
 • Seyyed Abbas Mussavian Page 75
  Leasing corporations have been among successful economic institutions during last years. On the one hand, these corporations help consumers with time selling cession of goods and by instalment, On the other hard they help manufacturers and finally notional production and employment. Empirical studies show that having regard for following factors are influential in the success of these corporations:1. Leasing clients are very diverse regarding the amount of prepayment and instalments and the number of instalments.2. Economic conditions of clients during the contract period is very fluctuant. Sometimes improve and Sometimes encounter a difficulty.3. Within a market boom leasing corporations encounter with liquidity deficit and with a market recession they face with liquidity surplus.Using appropriate financial contract and calculating method that could satisfy diversity of clientele tastes and financial power in the both present and future and that would be flexible in liquidity situation of the leasing corporations, will Cause of these corporations to be expaned.The current contract of Iranian leasing corporations is the simple lesing-on-making an owner contract with bank method of calculation. This method not only have not the flexibility within financial power fluctuations of the customers and liquidity changes of the leasing corporations, but also does not satisfy the diversity in clientele needs at the time of contract.It seems that with combining the two contracts of leasing-purchase and conveyance and changing calculation method, the supposed objects would be attainable. This paper tries to examine and explain such a contract from jurisprudential aspect to achieve the above-mentioned goals.
 • Saeid Farahani Fard Page 93
  Healthy environment is one of the divine blessings and interesting matters for people. New economics, in the thought of permanent economic growth, have managed to vast use of environmental resources that in many cases was accompanied by destroying and damaging of environment.Gradually, appearance and expansion of environment crises, has made human communities to pay more attention to this problem.One of important dimensions of attention to this problem is to look at it from religious prospects. There are two contradictory opinions in this view. In one hand, some people observe the current crisis as a result of keeping distance from religions trainings and see the solution in strengthening the ethical and religious training backgrounds. On the other hand, some people, with secular view, search the root of the problem in the religious thoughts and know them influential in crisis.Having no interest in the world, getting mastery of nature form God and allowing overuse of natural resources have damaged the sustainability of development. In this article, first these explain challenges and then answer them with internal- religion view, by the use of Qoran and tradition, and with external – religion view, by attending to various and sometimes contradictory views about haw to use environment, and prove that separation and keeping distance from religious educating has caused these problems.In the views of religions, and Islam especially, natural resources and other God's blessings had been created for all people' benefits, and environment is respected by religion and will be maintained by strengthening individual religious fundamentals and social institutions like command to goodness and forbid of bad.
 • Seyyed Hussein Mirmoezzi Page 123
  Shahid Sadr believes that Islam contains an economic doctrine (Mazhab) and an economic system and therefore Islamic economics does not have a scientific nature (i.e. is not a science). In this paper after explaining his view of economic doctrine of Islam, economic system of Islam, the science of Islamic economics and their relationship will prove that the perception of Shahid Sadr from economic doctrine and system and economics requires amendment and supplementation and Islam in addition to the economic system and doctrine, enjoys a science of economics as well.
 • Ahmad-Ali Yussofi Page 147
  This paper is a review of the methods that Islamic jurists and researchers in Islamic economics, have adopted based on Shiite jurisprudence to attain the teachings of Islamic economics and its domains. Since any method in discovering the teachings of Islamic economics depends on the conception and impression of the researcher (however in brief) from the concept and domain of Islamic economics, at first the conception and understanding of the originators of these methods form Islamic economics and its domain is discussed and then each of methods is examined in regard to the principles of Shiite jurisprudence. The teachings of Islamic economics from the author’s view are also introduced and the methods necessary to discover them will be proposed.